Page 1

jest wyraźni ie zafascyafasc nowana przes przestrzenią ią współczeesności ale równ ró ównież przestrzenią zes enią natury. Przestrzenie te bacznie bac obserwuj obserwuje, wnikliwie ikliwie analizuje a następnie pnie rejestruje struje i przetwarza. a. Przestrzeń Siec Sie i, reklam klam i prasy, przestrzeń ze Łodzi, Paryża, San Franc Ło Francis sco, Cefalu Cefalu, Bolzano, no, pr przestrzeń rzeń eń Dolomitów, Dolo w, Alp Austriackich Austriackich, Grand nd Canionu, Ca nu, pr przestrzeń uli ulic ulic, szlaków gó órskich skich i nieba, nieba przestrzeń rzeń wnętrz trz i przedmiotów prz otów to przestrzenie, i w których ó artystka nie e tylko ty jest ale a znajduje duje uje ważne dl dla la swojej twórczości elementy i motywy moty (...) Druk jest t ży żywiołem Izabeli Jurczyk. . Artystka Ar ka „czuje” „ papie papier i „widzi” i farbę. ę. Re Relacje między p papierem m a farbą druka druk karską są ą w Jej J realizacjach ealiza nienaganne. iena e. Papier i b bywa przezroczysty zezroczysty lub nie, n tam am gd gdzie e trzeb trzeba. Niekiedy iedy ujawnia swą elastyczność ść i pozwala na si siln ne wytłoczenie, łocz natomiast atomia kiedy edy i indziej, ej, emanuje swą sw naturalną, turalną, piękną fa fakturą. Farba Far błyszczy łyszczy lub jest matowa, a tam gdzie powinna. nna. Raz wnika w ch chropowatą watą fakturę turę papieru papie integrując ntegr teg się z nią, nią in innym ra azem zakrywa k powie ierzchnię t tworząc ząc ąc nieomal nieom wypukły pukły relief pukł rel lief (...) Artystka jest wyraźnie ź zafascynowana przestrzenią t i współczesności ale l również przestrzenią pr ą natury. y Przestrzenie te bacznie obserwuje, wnikliwie analizuje analizu a następnie rejestruje i pr przetwarza. Przestrzeń Sieci, , reklam i prasy, przestrzeń Łodzi, Paryża, San S Francisco, Cefalu, Bolzano, przestrzeń Dolomitów, p omitów, Alp Austriackich, Grand Gr d Canionu, przestrzeń ulic, szlaków górskich i h i nieba, i b przestrzeń t ń wnętrz i przedmiotów d i tó to t przestrzeni trzeni nie, w których artystka nie ie tylko lko jest ale znajduje ważne dla swojej j twórczości elementy leme i m mo otywy (...) Druk jest żywiołem Iza Izabeli i Jurczyk. urczy Artystka ystka „ „czuje” papie pier i „widzi” farbę. Relacje mię między papierem a farbą drukarską ską są w Jej realizacjach nienaganne. Papier bywa przezr Pap przezroczysty ty lub nie, tam gdzie trzeba. ba Niekieekiee dy y ujawnia swą elastyczność ela czność ć i pozwala ozwala na silne wytłoczewy zenie, natomiast k kiedy y ind indz indziej, emanuje swą naturalną, nat , p ękną piękną ą fakturą fakturą. ą Farba arba a błyszczy yszczy y lub jest j matowa, , tam am gdzie g p powinna. nna. Raz wnika w ch chropowatą p ą fakturę urę papieru ieru integ i grując się z nią, innym in y razem em m za zakrywa y powierzchp nię ę twor tworząc ą nieomal

JURCZYK DESIGN STUDIO


STUDIO JURCZYK DESIGN STUDIO JURCZYK DESIGN DZIAŁA W ŁODZI OD 1998 ROKU. ZACZYNALIŚMY JAKO AGENCJA WYDAWNICZA I PRZEZ 12 OSTATNICH LAT KONSEKWENTNIE POSZERZALIŚMY ZAKRES SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI. W CHWILI OBECNEJ ZAJMUJEMY SIĘ PROFESJONALNĄ GRAFIKĄ UŻYTKOWĄ ZARÓWNO W FAZIE PROJEKTOWANIA, JAK RÓWNIEŻ REALIZACJI WSZELKICH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH WYKONYWANYCH NA ZLECENIE KLIENTÓW. WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM POSZERZYLIŚMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ O DRUK WIELKOFORMATOWY. DYSPONUJEMY NOWOCZESNYMI URZĄDZENIAMI, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ NAM SPRAWNĄ PRODUKCJĘ WSZELKIEGO RODZAJU BANERÓW, PLAKATÓW, FOTOTAPET, OBRAZÓW, ZDJĘĆ I REKLAM W DUŻYCH FORMATACH.

JURCZYK


ARAN˙ Z ACJA WNE˛TRZ


OZNAKOWANIE PRZESTRZENI


DESIGN WWW.JURCZYKDESIGN.COM

WWW.FACEBOOK.COM/JURCZYKDESIGN

JD news 02/12  

Piece of news from the designing publishing company Jurczyk Design