Page 1

KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO PROJEKTAI


SMILTYNĖS BUVUSIŲ KARINIŲ OBJEKTŲ PRITAIKYMAS REKREACIJAI

Apžvalgos aikštelės planas M 1:200

Konceptualiai (naudojant kitas medžiagas ir supaprastintas formas) atkuriamos trūkstamos (sunykusios) komplekso dalys, taip, kad būtų "perskaitomos" vietoje formos. Taip atkartojant buvusių bunkerių geometrines formas ir papildant jas naujomis įrengiamos 3 medinės apžvalgos aikštelės: · 2-3 m pločio aikštelės su individualaus dizaino suolais ir atramomis; · Aikštelių apskritos ertmės gali būti apželdinamos kalninėmis pušimis arba vietine žoline augalija

Įrengiamas buvusius karinius objektus jungiantis medinis pakeltas takas; Rekomenduojamas tako plotis 1,5 m

1.5

0

Įrengiamas bu jungiantis med Rekomenduoja

6.24

6.6

B

7

1.50

B

2.00

Įrengiamas individualaus dizaino dviračių stovas

Aplink išlikusius karinius objektus (pabūklo įgulos gyvenamos ir pagalbinės patalpos ir aštuonkampė betoninė pabūklo platforma) teritorija išvaloma nuo želdinių, paliekant dekoratyviau atrodančias kalnines pušis ir žolinę augaliją.

Įrengiamas informacinis stendas (rekomenduojami matmenys 8,00x1,50 m)

Atkartojant buvusių bunkerių geometrines formas ir papildant jas naujomis įrengiamos 3 medinės apžvalgos aikštelės

Atokvėpio aikštelė

Aikštelės pjūvis B-B

Pagrindinis informacinis stendas ir aikštelė

Pagrindinis takas link jūros

Pagrindinis takas link jūros ir paplūdimio


ARC

OS OB

A-A

Pagrindinis informacinis stendas ir aikštelė

Pabūklo platforma

Atokvėpio aikštelė

MA

Aik

DETALIZACIJOS

Informaciniai stulpeliai

Ma ieji stendai ( prie atskir ar nutolusi nuo keli objekt )

(pvz. buv. Siauruko trasoje)

Šviesus metalas su informacinio stendo atspaudu Surūdijusio metalo plokštės Terasinių lentų aikštelė

1.00 1.35

1.35 1.00

0.70

1.20

pavyzdys

pavyzdys

Medinio tako pavyzdys

Informaciniai Didieji stendai stulpeliai (pagrindiniai stendai)

Medinio tako pavyzdys

Skardos pavyzdys

Didieji stendai (pagrindiniai stendai)

Suoliukai:

Šviesus metalas su informacinio stendo atspaudu ir "Karo kelio" maršruto žemėlapiu Surūdijusio metalo plokštės Terasinių lentų aikštelė

0.45

1.20 - 1.50m

Geometrini

Suolo pavyzdys

A

1.50

M 1:200

Įrengiamas buvusius karinius objektus jungiantis medinis pakeltas takas; Rekomenduojamas tako plotis 1,5 m

Įrengiama medinė apžvalgos aikštelė: · 1,5 m pločio apėjimo takas; · 2-3 m pločio aikštelės su individualaus dizaino suolais ir atramomis;

1.5 0

5 m spinduliu aplink išlikusį karinį objektą (aštuonkampė betoninė pabūklo platforma) teritorija išvaloma nuo želdinių, paliekant dekoratyviau atrodančias kalnines pušis ir žolinę augaliją.

0 5.0 2.00 Įrengiamas informacinis stendas (rekomenduojami matmenys 8,00x1,50 m)

Įrengiamas individualaus dizaino dviračių stovas

Pagrindinis takas link jūros ir paplūdimio

A

Atokvėpio aikštelė

Įleidžiamį į grindinį šviestuvai

0.20

4.50

uvusius karinius objektus dinis pakeltas takas; amas tako plotis 1,5 m

1.50

8.00 KARO KELIO MARŠRUTAS


I NDI VI DUAL I ŲNAMŲ APL I NKOSS UT VARKYMO PROJ EKT AI


TK AR PA

10 m

1A

2A TK AR PA

DANĖS UPĖS PAKRANTĖS PAGAL DVIRAČIŲ TAKĄ ŽELDINIŲ TVARKYMO PROJEKTAS

100

m

: Baltalksnis Klevas paprastasis

KrūmynŲ tvarkymas ir retinimas

: Klevas paprastasis Obelis

Atverti vaizdą nuo suoliuko Į upę, iškertant 20 m pločio "langą"

: Baltalksnis Klevas paprastasis Obelis

MIŠKO SKLYPAS NR. 43

DA NĖ S

:

Šalinama apie pusĖ visŲ pakrantĖje augančiŲ medžiŲ ir krūmŲ (išsaugomos brandesnĖs želdiniŲ grupelĖs), atveriant upĖs vingĮ, ties poilsio aikštelĖmis šienaujama ir pakrantĖ

UP .

100

m

10 m

Baltalksnis Klevas paprastasis

20

,00

10

50-70%

Klevas paprastasis Uosis paprastasis Ieva paprastoji

m

Baltalksnis Klevas paprastasis

0m

,00 20

10

Retinti želdiniŲ grupę, šalinami medžiai: 1 vnt. Ø 20 cm; 2 vnt. Ø 15 cm; Retinimas 4 vnt. Ø 10 cm;

m

m

Klevas paprastasis

MIŠKO SKLYPAS NR. 44

10 m 100 m

MIŠKO SKLYPAS NR. 44

MIŠKO SKLYPAS NR. 44

Retinti liepŲ grupę, pašalinant 5 vnt. Ø 5-10 cm atžalas

: :

10 m

m 100

Šalinamos 5 vnt. Ø 8-14 cm liepos. Genimos liepŲ lajos

0m

20,0

Atverti vaizdą nuo suoliuko Į upę, iškertant 20 m pločio "langą". Pašalinti 10 vnt. iki Ø15 cm medžiŲ, šalinti nendres

:

Šalinamos dvi Ø 80cm tuopos ir liepŲ atžalos

Retinti alksniŲ grupę, pašalinant 10 vnt. Ø 5-10 cm medžiŲ

Šalinamos 4 prasčiausios būklĖs liepos, visos likusios - genimos, keliamos lajos :

DANĖS UP.

KrūmynŲ tvarkymas ir retinimas

Pašalinti 10 vnt. iki Ø15 cm medžiŲ

10 m

m 100

Atverti vaizdą nuo suoliuko Į upę, iškertant 20 m pločio "langą". Pašalinti 10 vnt. iki Ø15 cm medžiŲ

00

20, m

Šalinamos atžalos, iškertant 10 vnt. Ø2-12 cm želdiniŲ

: Gluosnis trapusis

Pašalinti 25 vnt. Ø8-20 cm medžiŲ

Klevas paprastasis Klevas platanalapis

20,00 m

AukštŲ krūmŲ ir medžiŲ šalinimas iš 110kV elektros kabelio apsaugos zonos (po 20 m abipus laidŲ) 10vnt.

10 m

20,00 m

100 m

:

Baltalksnis

Vizualinio ryšio atvĖrimas (lango suformavimas) ties tako posūkiu. Iškertama 10 vnt. Ø2-12 cm želdiniŲ

MIŠKO SKLYPAS NR. 45 Klevai, liepos, tuopos

ORIENTACINIS MATAVIMŲ TINKLELIS:

100 m

Retinimas 20-30%

10

10 m 10 m

10 m

100

m

Vizualinio ryšio atvĖrimas (lango suformavimas) ties tako posūkiu

m :

100 m

10 m

10 m

0m

Retinamos ir išvalomos mišriŲ želdiniŲ grupĖs iškertant 20 vnt. Ø 2-12 cm želdinius

Šalinamos atžalos, iškertant 5 vnt. Ø2-12 cm želdiniŲ

Klevas paprastasis

100 m

: Klevas paprastasis Klevas platanalapis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

10

100

Gluosnis trapusis Juodalksnis Klevas uosialapis Klevas paprastasis Klevas platanalapis

: Gluosnis trapusis Baltalksnis Klevas uosialapis

ŽELDINIŲ TVARKYMO PRIEMONIŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

m

m

Praretinamos gluosniŲ grupĖs, iškertant 10 vnt. Ø2-12 cm želdiniŲ

Šienavimas

VA KA (%)

Genėjimas

RU

TA

KO

S

m

· iki

up

ės

D VY ARBA KD OM I I IK I

PakrantĖs augalijos šalinimas; PriĖjimo prie vandens atvĖrimas (iškertant vandens augaliją 20 m pločio atakrpoje) 10 0m

100

·

m

m

Retinimas

00

10

%

DA R VY BAI KD 10O 20 MI m

20,

20,

Atžalų ir savaiminių sąžalynų šalinimas

00

m

m

: Gluosnis trapusis Baltalksnis

Atveriamieji kraštovaizdžio kirtimai (želdinių šalinimas) (90%) Pakrantės augalų šalinimas (pakrantės ir atabrado tvarkymas) Pavienių želdinių šalinimas Naujai sodinami želdiniai Išsaugomi ir išryškinami dekoratyvūs pavieniai esami želdiniai Regyklos formavimas

Gluosnis trapusis Baltalksnis Klevas uosialapis

1 LAPAS


: Baltalksnis

3 ATKARPA

S BALTIJO

ORIENTACINIS MATAVIMŲ TINKLELIS:

100 m

7-oji G.

10 m

Klevas paprastasis

Baltalksnis Juodalksnis

100 m

10 m

10 m

40,00

0m

Suformuoti tvarkingą priĖjimą prie vandens, išvalyti pakrantę, atverti vaizdą, šalinti menkaverčius sąžalynus ir krūmus, paliekant geriausiai atrodančius.

Baltalksnis

100 m

10 m 10 m

P. ĖS U DAN

10 m

:

100 m

Suformuoti tvarkingą priĖjimą prie vandens, išvalyti pakrantę, atverti vaizdą, šalinti menkaverčius sąžalynus ir medžius, paliekant geriausiai atrodančius.

Liepas genĖti, kelti ir formuoti lajas, šalinti šakas nuo praĖjimų ir dviračių tako. Šalinti prastos būklĖs, trukdančius praĖjimui medžius

10 m

100 m

:

Uosis paprastasis

Paliekamas natūralus juodalksnių masyvas

: Baltalksnis Juodalksnis

Retinimas 30%

IJOS G.

AR VETERIN

Retinimas 30%

: Baltalksnis

Retinimas 30%

10 m 100

m

:

Retinimas 30%

Šalinti gluosnius, paliekant vaismedžius, juos genint ir šalinant atžalas (šalinami 5vnt. Ø2-12 cm želdinių)

Obelis Zyboldo Gluosnis trapusis

I G.

DOB

-OJ LO 1

I

Baltalksnis

10

m

0m 10

Atžalų ir savaiminių sąžalynų šalinimas, masyvo šviesinimas. Šalinti apie 10 vnt. Ø2-12 cm želdinių

10

m

I G.

I DOB

-OJ LO 2

100

m

: Baltalksnis

Formuoti pakrantĖs augalijos mozaiką, vykdant šienavimą palikti nenušienautus netaisyklingų formų plotus

Šalinama apie 20 vnt. Ø2-12 cm skersmens želdinių išvalant nuo savaiminių sąžalynų ir atžalų, suformuojant estetišką želdinių grupę

(Treniruoklių aikštelĖ)

· ·

3 LAPAS

10 m

GrauželinĖ gudobelĖ (lot. Crataegus laevigata) - 5-7 vnt. Zyboldo obelis (lot. Malus sieboldii) - 2-3 vnt.

Šalinama apie 20 vnt. Ø2-12 cm skersmens želdinių išvalant nuo savaiminių sąžalynų ir atžalų, suformuojant estetišką želdinių grupę

100 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

: :

Ieva paprastoji

Juodalksnis Ieva paprastoji

Retinimas 10-20%

Gluosnių ir drebulių grupių retinimas, kertant kas trečią želdinį, savaiminius užsišiukšlinusius želdinius, šviesinant ir tvarkant masyvą.

ŽELDINIŲ TVARKYMO PRIEMONIŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI: Šienavimas

Retinimas 30%

10 m

Atžalų ir savaiminių sąžalynų šalinimas

Karklas

100 m : Putinas paprastasis

%

Retinimas (%)

Karklas Ieva paprastoji

Genėjimas

Baltalksnis :

Atveriamieji kraštovaizdžio kirtimai (želdinių šalinimas) (90%)

Karklas, Juodalksnis Klevas uosialapis Ieva paprastoji

Pakrantės augalų šalinimas (pakrantės ir atabrado tvarkymas) Pavienių želdinių šalinimas Retinimas 30%

Naujai sodinami želdiniai :

A P R

Gluosnis trapusis Karklas Kaulenis blizgantysis

m 10

3

: Gluosnis baltasis

Retinimas 30% :

Ieva paprastoji Gluosnis trapusis

A

PA

R A K

T A 2

0m

10

K AT

Išsaugomi ir išryškinami dekoratyvūs pavieniai esami želdiniai

Atverti priĖjimą prie upĖs ir vaizdą į pakrantes šalinant atžalas ir savaiminius sąžalynus (20 vnt. Ø2-12 cm)

Atverti priĖjimą prie upĖs ir vaizdą į pakrantes (apie 40 m atkarpos nuo suoliuko iškirtimas) (šalinama 30 vnt. Ø2-20 cm)

40,0 0

m

Regyklos formavimas

Gluosnis trapusis Baltalksnis Klevas uosialapis DANĖS UP.


I zona - Parterio ovalas Medžiai ovale želdinti tik jo perimetru, su paliktais protarpiais kompozicijos ašyse vizualiniams ryšiams tarp pastatų ir parko elementų. Kaip rodo išlikusieji medžiai bei neišlikusiųjų kelmai, čia auginti išimtinai klevai (sveikesniame kelme, greta medžio Nr.2, suskaičius rieves, nustatytas apie 150 metų amžius). Paprastiesiems klevams tai arti amžiaus ribos - tik retas šios rūšies medžių sulaukia 200 metų. Todėl ir parterio ovalo medynas su daugeliu spragų: senstantys medžiai neatlaiko ar smarkiai nukenčia nuo vėtrų, per lūžių žaizdas įsimeta medienos grybai bei kenkėjai, paspartinantys jų nykimą ir žūtį. Dalis dabar augančių klevų parametrais jau gali būti pakaitiniai anksčiau žuvusiųjų vietose; tačiau visi jau brandūs medžiai. Iš vėliau įterptųjų ne klevų išsiskiria Nr. 4 ir 5. Taip pat ovalą kontūravo dekoratyvinių krūmų - gal anksčiau karpomų gyvatvorių išorinė juosta. Iš jos ruožo palei medžius Nr. 6-8 dabar išlikęs tik ligustrų (Ligustrum vulgare) krūmas. Jis galėtų išlikti, tvarkingai apkarpius, kaip ankstesnio priežiūros etapo reliktas ir parką įvairinantis elementas. II. Sklype formuojasi šalia aukštutinio ir II medžių ardas iš savaiminių L, K ir S, kurių dalis ugdytini kaip pakaitiniai medžiai senstantiems pagrindiniams, o skurdesni ir vaizdiškai deformuoti - šalinami, kad per daug nesutankėtų ir estetiškai negadintų įspūdžio.

III. Sklypas pietuose nuo turizmo centro Medynas su ryškiu pakaitiniu II ardu, kurį reikia reguliuoti, laiku užtikrinant senstančio medyno pamainą, bet ir neleidžiant pernelyg sutankėti, daliai medžių visai nuskursti.

Medynas formuojamas šiame pažeistos infrastruktūros sklype (aplink ilgai griuvėsiais stovėjusį buvusį ūkinį pastatą, tik neseniai demontuotą) iš priaugusių savaiminukų. Išlaikytinas retmės su tankesnėmis grupelėmis pobūdis, išlaikant tolimų reginių langus, valant palikus perspektyvesnius medžius:

V. Medynas trikampyje tarp parterio ir tako II k - analogiška ruožui kitapus buv. paminklo V.Grybui vietos medžių, peraugusių dekoratyvinius krūmus, grupė, taip pat spręstina rūmavietės tvarkymo aspektais; ugdytinas perregimas grupinis medynas.

Įvairiaamžis ir įvairiarūšis dviejų ardų medynas.

VII. Artimiausią aplinką puošia nemaža dekoratyvių žydinčių krūmų. Tai 2003m. rekomendacija perkelti 3 jazminai, taip pat plačialapis jazminas, stambiavaisis svarainis, rožių krūmai, kalninis serbentas, hortenzijos. Atokiau pastatą supa medžių juostos ir grupės - kai kurie dar pasodinti vienalaikiai su statybos pabaiga. VIII. Invetorizuotus medžius žr. tekstinėje dalyje.

Pasižymi įspūdingai eksponuotais medžiais muziejinių pastatų prieigose.

Invetorizuotus medžius žr. tekstinėje dalyje.

s parko dalies klevynas o Tai tankiai apželdintas mišrus įvairiaamžis medynas su keliomis aikštelėmis. Vaizdiškai dominuoja aukštaliemeniai didingi 1-ojo etapo Ą ir K, mažiau L ir U medžiai, vėliau sutankėję K, S, U ir L savaiminukais, o pakraščiais ir kai kuriose patakėse papildyti įvairiais sodinukais, pradedant Pamituvio g. įvažiavimu.

Dauguma šio sklypo medžių pradiniu laikotarpiu buvę sodinti eilėmis, kaip rodo dalinai išlikusi medyno struktūra. Iš jos matyti, jog buvo norėta išugdyti liemeningą ąžuolyną. Tačiau gerokas medžių netolygumas (kamienų Ø svyruoja nuo 30 iki 90 cm) leidžia abejoti vienalaikiu sodinimu - ar nebuvo dalis medelių, kurie neprigijo arba vėliau sunyko nuo ligų ar kenkėjų, pakartotinai atsodinti? Ar netolygumą sąlygojo vėlesnė nepakankama priežiūra tarpusavio bei nešalinamų kitų rūšių greitaaugių savaiminukų konkurencijos sąlygomis? Taip pat neaišku, ar kitų rūšių priemaiša numatyta jau sodinant (yra stambių K ir U egz.), ar susidarė pridygus savaiminukų nepakankamos medyno priežiūros sąlygomis; dalį ąžuolų sunykusius byloja ir dabar aptikti keleto sausuoliai bei nemaža stambių kelmų. Dėl to pakito ir sklypo konfigūracija, išskiriant iš jo K, U, S užimtus intarpus (praeityje veikiausiai buvo ir G nemažai prižėlę, bet pastaraisiais dešimtmečiais dauguma jų, kaip ir visame parke, beveik išnaikintos plitusios grybelinės „ “ ligos).

XIII Tai vaizdingai pievose ir šlaite išdėstytų medžių retmė bei sodinto ąžuolyno pakraščio savaiminukai, apžvelgiami iš daugelio krypčių. Išsiskiria dominuojantys plačiašakiai didingieji pakrantės terasos ąžuolai tarp pasibarsčiusių pakrante ir šlaituose bei ąžuolyno pakraščiu klevų bei kitų rūšių medžių, kuriuos reikėtų tinkamai prižiūrėti ir neleisti padrikai plisti, kad nesusilietų vaizdus užgožiančia tankme.

Invetorizuotus medžius žr. tekstinėje dalyje.

XVI Invetorizuotus medžius žr. tekstinėje dalyje.

XVII Sklypas, patikslinus toponuotrauką, 2012m. papildomai įvertintas L.Čibiro ištisinio medžių perskaičiavimo metodu. Vertinimo pagrindą sudaro šimtamečiai XIXa. Jurbarko dvaro savininkų Vasilčikovų iniciatyva sodinti europiniai maumedžiai. Šių medžių spartus augimas, kaip šviesamėgės rūšies ypač į aukštį, jau buvo pastebėtas XIXa. dendrologijos mėgėjų, ir išpopuliarintas kai kuriuose dvaruose. Juolab šios medienos vertė seniai žinota iš legendomis virtusių kai kurių atvežtinės medienos pastatų, nes kaimyninės Lenkijos ir Vokietijos miškuose maumedynai savaime augo. Matyt, tai nulėmė ir Vasilčikovų apsisprendimą plačiau išmėginti šią rūšį plėtojamame parke, veikiausia ne pirmuoju įsikūrimo laikotarpiu XIXa. viduryje, bet apie 1880m., kai buvo plečiama parko dalis kitapus Mituvos, kur sodintas paprastųjų pušų šilas, paįvairintas eglėmis su pakraščiais puošniomis juodosiomis pušimis, pavieniais maumedžiais, ąžuolais ir lapuočių egzotais. Įterpta maumedžių vienur kitur ir senojoje parko dalyje, kurių ten dar aptikome keliolika; tarp jų įspūdingų vešliomis lajomis, bet daugiau išstybusių ar vienašonėmis lajomis dėl agresyvaus aplinkinių lapuočių medžių stelbimo. Todėl labiau prasmingas atrodo šiame parko ŠR dalies sklype sutelktas maumedžių sodinimas. Šiandien čia jie išaugę aukščiausi parko medžiai, per 30 m aukščio ir artėjantys kai kurie prie 1m skersmens. Jų duomenys pateikiami atskira lentele. Vis dėlto išaugę čia 249 medžiai labai netolygiai. Neaišku, ar sąmoningai buvo pasodinta tarp maumedžių lapuočių medžių (sprendžiant iš pavienių stambiausių klevų ir kaštonų, bent kiek pamišrinta buvo pakraščiais, ypač patvoriu, siekiant gyvesnio medyno kontūro) ar pasisėjo savaime ir suvešėjo, laiku nekontroliuojami, bet tai prasidėjo pakankamai jau seniai - juolab nuoseklios parko priežiūros stokojo nuo PPK pradžios, o dar labiau APK ir po jo. Todėl išplitus lapuočiams, labiausia paprastiesiems klevams, o vėliau - skroblams bei liepoms, dalis maumedžių labai išstybo, žaliuodami tik viršūnėse, šoninėms šakoms dėl kaimynų ūksmės nunykus, o kai kurie ir visai sunyko. Taigi dabarties uždavinys būtų atrankinis lapuočių retinimas ir genėjimas, pašalinant ir labiausiai nustelbtus deformuotus, ligų užpultus maumedžius. Tai reikėtų daryti etapais, gal per 3 kartus, vengiant staigaus išretinimo, ypač parko pakraščiais - kad neatvertume vėjo grėsmės tankmėje išstybusiems medžiams. 1-u etapu šalinami agresyvausiai maumedžius užspaudę lapuočiai; kai kuriems tik nugenimos į maumedžius nukreiptos šakos, taip pat šalinama dalis apatinio ardo krūmų ir savaiminukų bei pakenktieji beviltiškai maumedžiai. Be abejo, reikėtų po kirtimo kartotinai šienauti pasipilsiančias nukirstų lapuočių atžalas. Po 3-4 metų reikėtų kirtimą kartoti, 2-u etapu pašalinant 1-u etapu tik apgenėtus lapuočius, ypač jeigu maumedžiai išleistų pridėtinių šakų; taip pat pašalinti tuos paliktus lapuočius, kurie iš naujo agresyviai plėstų lajas link maumedžių. Žinoma didesnėse spragose, kur maumedžių jau nebelikę, galima būtų saikingai pakraščius pagyvinti dekoratyviais krūmais bei neagresyviai augančių rūšių sodinukų vienišiais ar grupelėmis (viena tokių - 2003m. papildymu vaizdingoje pakilumoje pasodinta įvairiarūšė šermukšnių grupė). Pagaliau dar po kelių metų 3-iu kirtimo etapu baigti formuoti mišrų įvairiarūšį III ardų medyną. I arde dominuotų liemeningi, atlaisvinti nuo tiesioginio lapuočių lajų spaudimo, maumedžiai, tarpuose paįvairinti gražiausiais paliktais ąžuolų, liepų, klevų, uosių, kaštonų, vinkšnų, bei pavienių kitų rūšių egzemplioriais; II ardą sudarytų pavieniai menkesnio augimo ar kiek deformuoti, bet pakankamai gyvybingi maumedžiai su tarpuose vėjo sulaikymui paliktais skroblais ir žemesnio augumo kitais lapuočiais, didesnėse spragose vienur kitur paįvairintais eglėmis, kad medynas neliktų nuobodus žiemą. III ardas nebūtų ištisinis, labiau reikalingas nuo vyraujančių vėjų pusės bei oro filtru palei eismo gatvę. Jį sudarytų pastoviai reguliuojami, kad perdaug neplistų, skroblų savaiminukai, grupės šermukšnių, ievų, gudobelių, lazdynų su gražiai žydinčių krūmų grupelėmis akcentuojamose sankryžose, prie poilsio aikštelių.

EKSPLIKACIJA:

XVIII Tai natūralus centrinio tako tęsinys nuo svarbios sankryžos, netoli kurios baigiasi ištisinis maumedžių želdynas. Alėja gerokai aplaukėjusi, peraugusi savaiminukais, o abipus išplitęs toks pat mišrus lapuotynas, koks įsivyravęs ir tarp maumedžių. Tik čia lapuočių medyno retinimas ir genėjimas neturėtų būti toks intensyvus, kaip siekiant tausoti maumedžius - kurių pavienių auga ir čia. Tvarkymas prasmingas 2 krypčių: abipus tako kryptingai formuoti iš esamų savaiminukų kadaise, matyt, buvusių dvieilių alėjų iliuziją (abipus dar likę kairėje pusėje apie 20, dešinėje apie 30 autentiškų medžių, klevų, liepų, uosių; nors dalis jų gal jau antriniai, pakeitusieji palaipsniui nykusius, dabar tik pavienius belikusius pirminius kaštonus), ugdant į alėjos ritmą įtaikančius savaiminukus, o kitus pašalinant. Bent 5 - 7m atstumu šalintini ir gretimi medžiai. Žinoma, išskyrus išimtį pavieniams gražiausiems savaiminukams klevams, liepoms, ąžuolams ar dekoratyviems krūmams, kurie kai kur šlietųsi prie alėjų. Atokesnis nuo alėjų medynas turėtų būti formuojamas įvairiarūšis ir nelabai permatomas nuo išorinės pusės. O nuo centrinio tako vietomis sudaromos prašviesintos laukymėlės apžvalgai link gražiausių maumedžių, pušų, ąžuolų, dar išlikusių kaštonų ar kitų įdomių medžių. Kaštonų gausiau atsodinti nesiūlome, nes jų ugdymui reikėtų didesnio medyno retinimo, o svarbiausia, kol neaiškus išplitusios pastaraisiais metais pavojingos kaštonų kenkėjų invazijos pobūdis ir mastas.

Cerkvė

I Vaizdas iŠilgai centrinio parterio su želdiniais antrajame plane

+ 26.00 m

I B-B Vaizdas skersai centrinio parterio su želdiniais antrajame plane

Cerkvė

Šiaurės oficina

Centrinis parteris

Cerkvės pastatas

4.

Istorinės plytų mūro tvoros fragmentai

5.

Buvusių rūmų vieta

6.

Rūsio vieta

7.

Paminklas knygnešiams

8.

Tiltelis per Mituvos upę

9.

Tribūnos

Glb Rob D Ld

+ 14.00 m

Maumedynas

3.

Rūšies pavadinimo sutrumpinima Lajos skersmuo apytiksliai atitink

Rūšies pavadinimo sutrumpinima Lajos skersmuo apytiksliai atitink

alinami Rūšies pavadinimo sutrumpinim Lajos skersmuo apytiksliai atitin PASTABA: šalinami visi savaim

(sutrumpinimas / lietuviškas pavadinimas /

Šis sklypas, dar A.Tauro vertinančiai nužvelgtas už Mituvos upės besidriekiantis plačia pievos juosta, kuri supa vingiuoto kontūro ir išraiškaus silueto miško parko masyvą, jau antras šimtmetis vilioja jurbarkiečių akis. Jo pradmenis senbuviai sieja su dar XIXa. pab. Vasilčikovų iniciatyva, kai buvęs tankiai pasodintas šilelis prieglobsčiu įveistiems egzotiškiems paukščiams fazanams, o pievoje ypatingomis progomis vykdavę Vasilčikovų iškilmingi renginiai. Ši želdyno dalis gražiai šliejosi prie jurbarkiečių seniai pamėgto - tarsi „Anykščių šilelio“ analogo... Pirminiai priežiūros uždaviniai sklype - palaikomasis režimas: pieva turi būti reguliariai šienaujama ir išvalomos šiukšlės, kad nesulaukėtų želiančiais krūmų savaiminukais bei piktžolėmis; reguliuojamas savaiminis pakrančių medynas, daugiausia alksnių ir karklų, kad nesudarytų ištisinio masyvo, bei ribojamas aukštis, kad neužstotų vertingųjų parko vaizdų; saugomas vertingų spygliuočių - eglių, paprastųjų pušų bei egzotiškų juodųjų ir maumedžių kontūras, kad nepriželtų sutankinančių ir apžvalgumą menkinančių lapuočių; palaikomi takai, siejantys su Smukučių šileliu. Ateityje reikėtų siekti ir išsamesnio šio svarbaus sklypo medyno tyrimo bei pritaikymo, pakrančių augalijos rekonstrukcijos bei dalinio medyno atnaujinimo.

Pietų oficina

Šiaurės oficina

K280.

XIX Jis taip pat neabejotina parko vertybė, bet nepakankama topografinė nuotrauka ir nepalankus metų laikas neleido šio sudėtingo medyno objektyviai įvertinti. Juolab, kad takų tinklo sudarymas čia būtų imlus brangių darbų, kuriuos sąlygotų tikslios toponuotraukos poreikis, sudėtingi tyrimų ir žemės darbai, laiptai bei sutvirtinimai šlaituose, apžvalgos vietų parinkimas ir įgyvendinimas (viena tokių aikštelių 2003m. pasiūlymu mėginta suformuoti su eglaičių rėmu). Šio sklypo medyno reikšmingumą akivaizdžiai liudija išlikę didingi ąžuolų, pušų, vinkšnų, maumedžių, liepų, klevų, skroblų ir kiti senmedžiai, o taip pat vešlus pomiškis ir krūmų trakas, perspektyvūs pasirinktinai šviesinti ir ugdyti raiškiomis formomis, išnaudojant reljefo, šlaitų terasavimo galimybes ir upės slėnio vaizdų patrauklumą.

Buvusių rūmų orientacinė vieta

2.

K280.

+ 20.00 m

Suoliukai/Tribūnos

Pietų oficina

K280.

Šis sklypas žymiai sutankėjęs savaiminių lapuočių, daugiausia skroblų, jaunuolynu, kurį reikia gerokai retinti, paliekant tik sveikus, perspektyvius egz., kurie neužstotų vertingų vaizdų ir nestelbtų autentiškų ar vertingesnių rūšių medžių.

up. Mituva

1.

Pietų oficina

Baltasis gluosnis Baltažiedė robinija Drebulės Didžialapė liepa Europinio kėnio Kuk Europinis kukmedis Europinis ožekšnis Gdb Gudobelės Pj Juodoji pušis G Kalninė guoba B Karpotasis beržas M Maumedis europinis L Mažalapė liepa Ob Obelis miškinė Paprastasis ąžuolas Ka Paprastasis kaštonas K Paprastasis klevas Paprastasis šermukšnis U Paprastasis uosis E Paprastoji eglė Ie Paprastoji ieva Ekp Paprastoji kompaktinės f.eglė Pp Paprastoji pušis Pilkojo kėnio R Raudonasis ąžuolas Sk Paprastasis skirpstas S Paprastasis skroblas Glt Trapusis gluosnis V Vinkšna

S R P T A T E C P U B L T M Q A A S F P P P P A Q U C S U


B-B

JURBARKO DVARO PARKO DENDROLOGINIAI TYRIMAI XVIII ZONA

4. Ka 1516.

Vyd ūno gatv ė

K 1515.

K M 1477. M 1511. M K L 1510. M 1475. M 1473. M M 1478. 1512. M 1518. M 1474. 1509. M 1476. K 1446. M 1513.M L S K 1472. M 1514. 1479. 1449. 1447. 1508. M 1504. K 1507. M K K S M 1448. 1445. 1424. K 1506. 1422. M 1425. M M 1505. M M 1502. M S L L M M 1450. M K 1444. 1471. Ąž 1426. 1428. 1421. M L 1480. 1503. 1378. L 1377. S 1481. 1501. M M 1429. 1451. K K S 1452. 1443. 1376. M S 1419. M 1420. 1374. 1375. 1482. 1427. 1454. M gr. Ka S M 1519. S M M M 1442. M 1470. 1453. K 1455. 1373. 1520. K S 1483. 1328.1327. 1498. 1430. M M 1500. 1380. K K S L M S K 1441. M S 1521. M 1497. 1499. 1456. M S 1417. 1418. 1381. K Įv.gr. 1325. 1431. 1522. 1430. K M 1326. M 1379. L1283. M 1484. L M 1372. S S1523. S 1371. 1485. M1440. S 1431. 1457. M1382. gr. S 1485. M1284. K1281. 1370. 1439. L Pp S1524. M 1414. Įv.gr. M 1383. 1384. L 1486. M1282. L M1285. 1438. 1436. M 1330. M1286. 1329. M 1369. S 1413. 1411. Skroblų M 1331. S 1280. M1279. pomiškis M1526. S 1469. 1489. S M L S K1287. 1412. L1278. L 1468. L1276. 1410. 1368. M 1458. M1277. L1227. M 1488. K1288. S1525. 1437. L 1366. M M M K M M1275. M1248. M 1490. M M 1332. M1289. M Skroblų M M1226. M B M1250. 1409. 1367. 1467. 1459. Ka 1365. pomiškis L702. 1408. M1249. Ąž 1333.1334. U M1274. 1466. 1394. M1290. 1393. L703. M 1223. Ka 1435. V701. M 1494. 1491. M L706. Ka1291. M1273. 1335.M 1228. L1251. L 1407. M L707.k705. 1395. M S1247. M 1336. L708. Duobė ~6m*2m M M1202.M1201. 1493. 1392. M L709. L710. U705. Gylis ~0,6 m 1339. 1406. M1246. L M M1200. betoninių pamatų 1224. Skroblų 1396. L711. L L713. M1252. M liekanos. M1292. P700. L715. pomiškis 1364. L712.K696. Ąž699. 1306. M 1390. L714. S S L L 1462. M L M M1203. L L M L1293. S1253. 1225. 1460. S 1434.M 1389. 1338. L697. K812. 1405. 1404. 1406. L1360. 1363. 1391. M S695. M 1461. Ąž690. L698. K1245. M1229. K1254. K1199. 1433. L S811. 1358. 1359. M 1403. L K813. L K692. S694. K696. M1222. L1144. 1356. L716. L 1305. M M1204. 1362. M1255. L1145. M K1221. M 1357. 1361. Ka M K809. 1300. K693. M1198. S1146. L M S Ąž 1230. 1355. 1399. U687. K691. 1340. S814. M1256. L M K808. Ąž S1351. 1401. 1299. 1401. V689. L K810. 1432. M1205. M M 1356. M M K807. 1301. M 1324. L717. M M1354.L M1197. 1304. L M1244. 1400. 1220. 1398. M K806. M 1298. L718. L815. 1353.M 1350. M1349. L M1206. M 1302. Ld688. L L816. M1257. 1136. M 1296. M 1342. L 1352. 1348. L805. L803. K802. S801. M1231. 1138. S B Ld686. 1343. Pp722. M1243. S1397. 1303. M1137. 1297. Skroblų M1207. S817. 1341. S1258. M1169. 1143. 1388. S S804. pomiškis K800. S719. Pp723. M1196. M M1139. 1387. S S799. L S1259. L P M1170. M M Ąž720. 1142. M M1233. 885. Ąž Ld685. M M 1307. M1140. M1232. 1219. K798. 1323. 1309. 1386. M L1260.M1261. 1322. S684. M 1133.1135. Pp Ąž818. 1385. S820. L821. S Pp S825. Ka 1132. M S1242. M S1262. M1234. 1141. M1173. L884. M S819. 826. M M 1310. M 722.-724 1129. 1295. S795-797. M1172. 1134. P 1131. M 1321. 1308. L 1294. M L822. S827M1168. M1171. V683. Ld682. L883. S1263. K835. M1208. M 1319. 1347. S721. M 1311. 1293. M M1241. L882. M1167. M1235. K836. Ka P L823. 834. M1272. M 1320. SS725. 1218. L837. L680. 1128. M Pp M1174. M1176. M1209. S1271. 1130. 1318. M L824. 1312. S777. 726-728. 1345. 778. M S775. P L879. M1166. M1192. S776. S729. L678. 1344. S1270. M1264. S1240. L838. 1125. 1313. L679. M1175. M1217. S M1165. S1239. M S S S774. L878. Ld681. M1216. S Ąž730. M1195. 839-850. 1126. S1238. 1315. M1191. M1164. Ąž886. M M 1317. 1316. L880. S L851. M M1210. M 1124. 1120. P L1215. 773. Ąž731. L881. 1127. 1269. 771. P Ld676. K M M1190. M 772. S M S1211. M Ąž677. Ąž732. L794. S1212. 1177. Pp 779-790. 1121. 1314. M1123. L1268. 1163. L739. M1214. M1194. 1237. Ąž675. 1122. L793. L740. S1267.M1266. P668. Pp S1265. S733. M S669-673. S M K M M M M1213. M1188. L 771. M 1178. 1162. 734-736. L738. 1116.1117. 792. 1118. M1236. M Pp S667. 791. 1119. Pp L737. 1193. 772. K1189. M1187. S S 742.Pp M1113. K S767. 759-763. M1112. 768-770. M1186. L664. S741. 743. Ka674. M1114. 1111. S766. Sk1155. M1161. M M Pp L764. L765. K1185. K 1180.1179. M1160. M K744. L758. 1057-1062. M S749. 1110. M1157. M1154. 1115. S757. Pp1064. M1159. 1109. Pj1063. S666. M1184. S665. L653. L753. S748. M1153. M S1065. M M1156. 1106.M L652. K745. S747. Pp L751. L654. M1183. 1107. 1108. 651. S756. S746. M1158. L752. S1094.S1095. S1182. M1181. L750. K1104. S754. Sk1097. L755. L647. M1103. K1105. L1096. M1102. S1093. S1092. Ka L1098. S K650. L648. 1152. L890. K S887. Ka M L1088. 907-911. L655. S634-646. S888. 1148. 1151. 1150. Ka M S906.S905. S889. S1091. K 1149.1147. S663. L1089. * Kukmedis S904. P903. 1101. 891. L186. S1090. L649. Pp1083. S187. Ka661. S S662. Pp S912. K L1085. S656. 895-902. L914. L894. 633. Ąž 188. 1056. Ąž Ąž660. L L632. Ąž1084. 185. L915. L 1055. ĄR S916-926. S892. L189. L913. 1054. 631. Ąž659. L1082. S190. Pp183. L657. L630. S S629. L893. K626. L927. K928. S182. S931-936. S929. L583. 1053. U Š184. L1086. K627. 1052. K624. Ąž 191. S990. Ld658. S1087. K628. S930. U S582. Ąž 181. L584. 1051. S581. L607. K625. K623. L1066. L937. G225. S1048. S192. S989. K223. K1067. K988. k614. K622. Ld L1047. G226. L938. S227. K180. L959. S1049. S991. S193. S616-621. S V 1050. U1068. S963. L194-201. S992. 939-957. 1046. L S615. S987. K1070. 230. L605. 1045. K1069. S179. L202. K224. L993. S982. K580. K1071.K1072.K1074. S178. L958. M994. K614. K219. S964. S 232. 231. k995. K220. L L960. K218. L1075. 996-999. L962. M981. S1076. K203. K1073. M S204. K221. 1001-1011 1000. K579. S604. L1077. Sodinukai K217. S L1080. V980. 983-986. Ekp 175-177. S965. K222. Rob K216. K961. L1081. S1078. S215. 613. L978. K K1012. L603. S1079. K578. Ąž562. 236. K S205. K977. K979. S S1041. Ka L1014. S966. K 237. Rob 233. 239. Ąž563. K Rob 1013. S1042. 588-592 L1043. L1016. U206. 238. L974. 976. L1044. U169. S967. S577. G168. S1017. S S L602. Ka L1015. S975. S207. 234. 593-600 240. M S973. Ąž561. L167. U170. S1018. kelmas Ąž564. 587. L968. S972. K164. V166. S1040. Rob S Įv.171-174. L601. Ąž576. 970. K208. 235. Ąž560. V1038. K Ld L969. U163. Ka 586. 165. S1039. 971. L162. S1022. Ąž568. K156. Krūmų grupės K209. S575. Ąž565. Ąž572. (Jazminai, U1024. S161. Ąž559. K157. plačialapis L K210. S1025-1036. stambiavaisis U158. G160. L585. svarainis) L K1023. 1019. Pp211. Krūmų grupės S571. (Hortenzijos, rožių 1020. S1021. krūmai, kalninis K212. Ąž574. serbentas) L1037. Ąž558. K548. K547. Ąž569. U159. K153. Ąž566. U152. S135. Ąž557. Ąž570. L573. L131.L132. L134. K154. L546. Ąž553. K 130. K213. L133. Ąž556. K155. K 125. Ąž549. S136. Ąž551. K L151. K214. Ąž567. U554. L275. Rob 244. M U150. K126. Ka U555. G148.G149. M K K L274.K272. 146. U552. Ąž 544. 271. 270. K Rob 243. 242. Ąž550. 147. Rob 145. K 241. G K273. U545. K269. K137. L538. 144. K268. 267. 245. Ąž535. L142. E S531. S532. Ąž L534. L539. L143. 533. 278. U540. K279. G G 247. Ąž K537. K536. S536. U Rob Kėe S127. Rob U541. 246. 543. K280. S128. 248. Ąž 138. U 141. 282. Ąž Ąž 542. G Ąž Ąž L129. 529. 528. K140. Ąž 521. U519. K 526. K Rob 525. 524. K139. Kėe 522. 249. Ąž Kėp U530. U527. 250. 520. 281. 523. Rob Rob 283. K 518. 517.Rob 516. 251. II krūmų grupė K118-121. L Ąž 123. K 288. Ąž Ąž 5. 285. L122. K115. 116. L117. K 99. L K104. Ld 4. 113. 286. Ld K Ie K 6. 100. 108-114. 252. K 289. S 287. K 3. 253. K 97. K107. M S U101.K102. L106. Ąž 98. 290. 254. K103. S 255. S K105. K 257. Ąž 104. 256. K 7. S Numanoma buvusios 258. Alyvos K mūrinės tvoros vieta K 8. 260. M 1517.

arką ės tv as į p Įėjim ydūno ga nuo V

XIX ZONA

XVI ZON I A

4.

XV ZONA

XVI ZONA

4.

XIV ZONA

4.

VII ZONA

3.

as / Inventorizacijos Nr. ka pavaizdavimą brėžinyje

mas / Inventorizacijos Nr. nka pavaizdavimą brėžinyje minukai, atžąlos ir pomiškis.

Jungtis tarp pušyno ir dvaro parko tilteliu per Mituvės up.

A-A

8.

VI ZONA

XIII ZONA

2.

V ZONA

9.

5.

Ąž 500.

I ZONA

U88.

G292.

U93. U94. K95. U92. K91.

L 266. Ld 265.

U90.

K 9. K85.

K84.

Glb 89.

K 10. K18.

K82. K83.

K 2.

X ZONA

K 11. K17.

Ąž 499.

IV ZONA

U U K 510. 509. K 511. U 508. U 512. U 513.U514. K 507. K 504. 506. U505. K 502. U501.

Ka19.

K81. K80. K79. K78. K77.

K 15.

K 1.

K20.

K 14.

K 12.

Až 293. L21. Ka 294.

K75. S73. S74.

U76.

K 13.

Ka 28.

S73.

6.

K23.

II ZONA

S24.

U503.

K296.

K22.

S297.

Ka 25.

K26.

1.

U 24.

U 37.

Ka 27.

1. Pietų oficina

S298. Ka299.

K 26. S300.

Ąž 498.

XX ZONA

S16.

S295.

K 495.

K494.

L493.

Glt 467.

Ąž480.

U70.

XII ZONA

K 491.

Ąž 413.

K470. U 478.

K 492.

K489.

K 488.

U466.

U67.

XII ZONA

B-B

Pagrindiniai įėjimai į parką Statiniai ir pastatai + 18.00 m

Pagrindinės vizualinės ir fizinės jungtys bei ašys

Ąž 393.

K K396. 398. Ąž 394. K 387.

K 39.

III ZONA

K307.

K309. K312. K311. M313.

K314. K41.

K315. K317.

M316.

K42. K318.

K320. K319. K321.

S49. K48.

K43. B47.

K 400.

M324.

K46.

K44.

B 363.

XI ZONA

K G378. 377.

K322.

M325. M326. K323. M327.

S45.

Ka 376.

K310. K308.

S 40.

K397.

K379.

K346. Ąž364. K351.

K380.

Ąž 391.

K375.

K 382.

K365. K344. L361. K 372.

U 384.

K373.

U 370. U 371.

K K 367. 369. K 368.

K328.

S352.

K366.

K 374.

K 383.

Ože 389.

K345. K347.

L362.

K 381.

K388.

K 390.

S72.

Ąž 399.

K 395.

K 386.

7. K455.

S71.

Ąž 403. K 402. K401.

K 385.

L K 458. 457.

K55.

Ąž Ą59. K60. 404. K58. Ąž414. Ąž405. Ą63. M61. K64. K65. Ąž406. Ą62. K66. K67. Ąž G412. L51. 407. K408. G410. G411. Įv.grupė K50. K409.

U B 442. Ąž Ąž418. M416. 471. U 443. K441. K473. 474. K Ąž U U481. 473. Ąž U 438. 439. Ie 417. Ąž 481. K 437. U 440. K 419. K 436. 482. 433. Ąž U Ąž 421. Ąž 434. 420. 435. K Ąž U 422. 423. K430. 431. Ie Ąž K 432. K Ąž 424. 483. 485. 429. Ąž 427. K Ąž L 426. 428. 462. Ąž Ie453. 425. U454. Ąž S461. S452. K445. 392. Įv.446-454

K 456.

Ka 38.

K54. K 52.

K444. K415.

B 471.

K459.

Gatvės ir pagrindiniai keliai

K56. K57.

U66. Ąž 479.

K460.

Numanoma buvusios mūrinės tvoros vieta

K53.

K469.

Ob 490.

Darbo riba

Ąž 303.

L 36.

Ąž 304. K306. Ka 305.

U 68.

S69.

S476. U475.

Kadastrinės Jurbarko dvaro sodybos ribos

L 35.

U468.

U 477.

Istorinės Jurbarko dvaro sodybos parko ribos (Remiantis 1854 m. planu)

U301. Ąž 302.

L31. L29. L30. L34. U32. L33.

U496.

Ąž 497.

Istorinės dvaro tvoros fragmentai

Lazdynas Alyva Karagana

K86. U87.

K96.

U515.

S K K259. 263. 262. K 264.

K 291.

I krūmų grupė

)

Salix alba (L.) Robinia pseudoacacia (L.) Populus tremula (L.) Tilia platyphyllos (Scop.) Abies alba Taxus baccata (L.) Euonymus europaeus Crataegus spec. Pinus nigra (L.) Ulmus montana; glabra Betula pendula (Roth.) Larix decidua (L) Tilia cordata (Mill) Malus silvestris (L.) Mill Quercus robur (L.) Aesculus hippocastanum (L.) Acer platanoides (L.) Sorbus aucuparia (L.) Fraxinus excelsior (L.) Picea abies (L.) H.Karst. Padus avium (Mill.); P. racemosa (L.) Picea abies `Compacta` Pinus sylvestris (L.) Abies concolor Quercus rubra; borealis (L.) Ulmus campestris Carpinus betulus (L) Salix fragilis (L.) Ulmus laevis

IX ZONA

K353.

D348.

331-336.

K360. K354.

Pp349.

K343. K337.

K359. K342. Pp350.

K339.

M338. Rob 340. Ka341.

K355-8.

Pamituvio g atvė Įėjimas į pa nuo Pam rką ituv gatvės p io usės

as / Inventorizacijos Nr. ka pavaizdavimą brėžinyje

VIII ZONA

4.

Numanomos buvusios vartų stulpų vietos

Pagrindinis įėjimas į parką nuo b uvusios alėjos ir dva o vartų Ar-A


MARIJAMPOLĖS PAŠEŠUPIO PARKO

N

ŽE-146,149,150,151

MA-2

MA-3

·

-

· -

g.300

144 Gl

M

g.300

k.150

k.150

145 Gl, Kl

k.150

k.150

148 Švm

146 Gl, Kl

g.500

ŽE-156,158,161,162

Aikštelė b.300

g.300

143 Be, Jd

g.300 g.300

b.300 b.300

u pro

a kit atom

)

jektu

Klevas uosialapis 150 Kl

(num A

Gluosnis baltasis

151 Kl

Klevas uosialapis

ŽE-155

LIEPŲ ALĖJOS PALEI DVIRAČIŲ TAKĄ RETINIMAS: formuojamos ir genimos lajos; -

A

b.300 b.300

1,80

141 Gl

Klevas uosialapis

149 Kl

142 Gl

ŽE-138

Info

uosialapis klevas.500

147 Gl

g.500

vnt.)

ŽE-156,158,161,162

ŽE-156,158,161,162

LIEPŲ ALĖJOS PALEI DVIRAČIŲ TAKĄ RETINIMAS: formuojamos ir genimos lajos; -

LIEPŲ ALĖJOS PALEI DVIRAČIŲ TAKĄ RETINIMAS: formuojamos ir genimos lajos; -

1,80

Gluosnis baltasis

Lp, Lzd

Lp, Lzd

Lp, Lzd

ŽE-344

Lp, Lzd A

Klevas uosialapis 138 Gl, Uo

ŽE-137

156 Lp, Lzd

1,80

Sausuolis 153 Kl

Gl Klevas uosialapis

A

Gl

336 Be

Klevas uosialapis 333 Be

1,8

· 337 Be

parke";

Lp

329 Be, Gl

37 Jd

49 Gl

Gl

Bet d

Lp

600

Kl 125 Kl

131 Be

127 Šrm

128 Gl

persenusias obelis, uosialapius klevus, ir kt.

130 Kl

A

1,80

123 Lp, Jd, Gl

51 Gl, Jd

Gl

1,

126 Lp

ŽP-VAISMEDŽIŲ SODAS:

122 Gl

Ob

132 Kl

0.0 Gl,

TiCo-10 vnt.

0.0

Lp

119 Lp

57 Be, Kln

118 Lp

30 %

Slv

Ob

120 Lp, Be

58 Be, Lp

ŽE-24,31,32

Ob 117 Lp

118 Lp

Lp

t.500

27 Tp, Gl

0.0

30 % 59 Tp

66 Kl

115 Lp, Be

0.0

60 Tp

0.0

23 Ąž

63 Lp

61 Tp

115 Kl

67 Lp

64 Lp, Kl

65 Kl

0.0

22 Kl uosialapis klevas.500

vv61.99

CB

CB

113 Lp

A

10,00 m

ŽE-122

70 Kl

71 Lp

88 Kl

ŽE-123,120

69 Kl

21 Slv

10,00 m

1,80

74 Uo

5MG 112 Kl

73 Kl, Be

g.400 g.400 g.400 g.400 g.400

ŽE-132

72 Lp

g.400

112

g.400

111 Kl

75 Be 76 Uo, Ąž

109 Be

SpCi-16 vnt. 20 Jd, Gl

97 Ie

QuRo-3 vnt.

uosialapis/lot. Acer negundo ) - 2 vnt. 19 Kl, Gl

Gl

20 %

ŽE-100

5MG

96 Rob

g.400

10,00 m

107 Be

DvK 95 Rob

700 zd

1xPEd1

10

11 Be, Uo

ATKAR PA NR

7 Uo

A

.1

6 Lp

70 0

1

d110 NN

10,00 m

2 Slv

NN

CB

UAB "Mars atas" trasa

PE

d1

Nez d100

A

1xPE d100

0.0

NN TAKO ATNAUJINIMAS (Atkarpa Nr. 1)

Ilgis - 250 m Plotis - 2,5 m Plotas - 630,00 m² Bortelių ilgis - 500,00 m Vejos atnaujinimas (po 1 m abipus tako) 472,00 m² Esamos dangos ardymas 630,00 m²

NN

NN

100 5

Ne zd 1xPE d110 200 1xAs b d1 5Nez 0 d700 3

CB

5MG

2

10

Nez d700

ŽE-12 uosialapis/lot. Acer negundo) - 1 vnt.

1x

103 Kl

Lp

CB

ŽE-6

ŽE-95,96

102 Kl

Lp

1xPE d63

CB

CB

Nez d100

1xPE

20 %

9 Be

102 Šrm

4

Nez d200

1xPE d63

ŽE-85,86

Nez d200 105 Kl

1xAsb d150

Ne

0.0

90 Gl

zd

CB

Nez d100

Nez d500

A

0

NN

Ne

NN

1,80

A

a

A

12 Kl

A

203

ES tras

10 Be 14 Be, Uo

91 Erš

110 A

8 1,

00

92 Šrm

89 Eg

88 Eg

CGAT

n/v

Nez d100

202

Nez d200

1xPEd

SpCi-20 vnt.

Kl

Rob

SoAu-6 vnt. BePe-10 vnt.

NN

Eg

86 Be

83 Be

NN

2MN

10,00 m

87 Eg

Rob

Nez d200

201

Nez d200

85 Rob 82 Lp, Kl

10 d1 PE

106 Kl, Šrm

93 Eg

SpCi-20 vnt.

1x

204

101 Gl

g 400

16 Kl

CB

94 Eg

Nez d500

Gl

84 Krg 81 Be

CB

80 Be

110 100 Gl, Uo

1xAsb d150

79 Be

2,50

A

g.400 g.400

PaSe-5 vnt.

Nez d7

99 Uo

Rob

18 Jd

g.400

112 Kl

A

ŽE-15, 16

98 Uo

77 Ssm

78 Jd, Be

15 Kl

ŽE-112

110 Be

Gl

ŽE-18

Pln d108m.s.

CB

133 Gl

62 Kl

ŽE-78

ALĖJOS RETINIMAS: -

Gl 134 Lp

0.0 0.0

53 Lp 29 Gl

ŽE-132,134,135,136

Gl 1,80

56 Lp

Slv

36,08

R. 2

LaDe - 3 vnt. 307 Ąž 308 Arn

ŽE-309,310,311

28,46

SANITARINIAI KIRTIMAI; KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO KIRTIMAI 423 Ie, Kl

422 Ąž

420 Krg

421 Kl

A

ŽP-9

-

0.0

54 Sdl

55 Be

ŽE-22,27,59,60,61

PsMe - 5 vnt.

Gl 0.0 0.0 0.0

25 Gl

Ob

Ilgis - 150 m Plotis - 2,00 m Plotas - 300,00 m² Bortelių ilgis - 300,00 m Vejos atnaujinimas (po 1 m abipus tako) 280,00 m² Esamos dangos ardymas 300,00 m²

-

30 %

32 Gl

Ob

Ob

ŽE-VAISMEDŽIŲ SODAS: -

80

LaDe - 3 vnt.

1

Lp

FORMUOJAMA GRUPĖ (5): AlGl - 5 vnt. CoSt - 3 vnt.

306 Ąž

Ob

Ilgis - 570 m Plotis - 1,80 m Plotas - 1026,00 m² Bortelių ilgis - 1140,00 m Vejos atnaujinimas (po 1 m abipus tako) 1140,00 m²

A

52 Gl, Jd

33 Kl, Gl

31 Slv, Jd

ŽE-312-326

129 Gl

52 Gl, Jd

309 Ąž

TAKO ATNAUJINIMAS (Atkarpa Nr. 2)

Ob

124 Kl

Gl, Jd

50 0.0 Gl, Jd

20 %

309 Ąž

309 Ąž

Gl

24 Gl

FORMUOJAMA GRUPĖ (10): AcSa - 3 vnt. AcGi - 10 vnt. AcRu - 1 vnt. AcCa - 3 vnt. PiAb - 3 vnt.

FORMUOJAMA GRUPĖ (9): AcPs - 2 vnt. CrMo - 3 vnt. PiAbN - 12 vnt.

Ob

0.0

34 Gl, Slv

311 Kl 2,00

123 Lp, Jd, Gl

ViOp - 2 vnt.

Tvenkinys (1)

310 Ąž

GiBi - 1 vnt.

CB

35 Kl, Uo

23 Ąž, Kl

FORMUOJAMA GRUPĖ (5): PiAb - 3 vnt. PiAbN - 10 vnt

48 Juodalksnių grupė CB

312 Uo

FORMUOJAMA GRUPĖ (8): CaBe - 5 vnt. UlGl - 3 vnt. UlHoW - 1 vnt. UlLa - 2 vnt.

1,80

11,59

39 Uo

36 Kl,Jd

304 Ie

30,28

334 Be

38 Kl

313 Uo

25,95

320 Uo, Ąž

3

Viksva aukštoji Lot. Carex elata Šilingė šliaužiančioji Lot. Lysimachia nummularia Ajeras balinis Lot. Acorus calamus Vilkdalgis geltonasis Lot. Iris pseudocrorus Nertis paprastoji Lot. Ceratophyllum Demersum Lelija vandens Lot. Nymphaea

311 Kl

BeTh - 20 vnt.

341 Šrm

136 Lp

Info 40 Uo

321 Uo, Kl

15,3

47 Be

41 Uo

FORMUOJAMA GRUPĖ (3): LaDe - 5 vnt. AcPl - 5 vnt. 23,26 RiAl - 20 vnt.

30,28

14,35

34 ,24

A

30 %

314 Uo

319 Uo, Ąž

338 Be

345 Jd, Psl

42 Kl

43 Gl, Kl

ŽP-1

135 Lp

322 Uo, Kl

305 Uo

0

45 Slv

44 Kl

323 Uo, Kl

301 Lp

1,80

FORMUOJAMA GRUPĖ (6): JuRe - 3 vnt. MoAl - 1 vnt. 316 CoAv Uo - 6 vnt. 315 Uo

324 Uo, Kl

FORMUOJAMA GRUPĖ (4): LaDe - 3 vnt. RiAl - 5 vnt.

339 Be

302 Lp

1,8

ŠH

30 %

V-2

326 Be, Kl

342 Ąž

Lp, Uo

kryptimi).

317 Uo

325 Uo, Kl

36,08

46 Uo, Kl

327 Drb, Kl

335 Ąž, Krg

2,00

17,4 3 ,42 32

318 Uo 328 Be, Kl

36,08

ŽE-43

330 Ąž, Krg

331 Ąž, Krg

0

310 Ąž

30,28

A

MA-1

1,8

37,39

332 Ąž, Krg

Ob

158 Lp

RPA N

Ob

Lp

303 Lp

,67 14

Ob

Ob

FORMUOJAMA GRUPĖ (1): SoAu - 7 vnt. SoAuGW - 2 vnt. SoTo - 1 vnt. SoIn - 3 vnt. LyBa - 10 vnt.

Lp

FORMUOJAMA GRUPĖ (7): AcPl - 5 vnt. AcGi - 10 vnt. RiAl - 20 vnt.

22,85

100 % Ob

28 Ąž, Tp

Lp, Lzd

26,59

343 Ąž

Gl

Lp, Lzd

FORMUOJAMA GRUPĖ (2): FaSy - 2 vnt. QuRu - 3 vnt. EuAl - 5 vnt.

IŠKIRSTŲ VAISMEDŽIŲ VIETOJE ATSODINTI: SoAu - 10 vnt. SoAuGW - 10 vnt. Vyšnia - 10 vnt. Obelis - 30 vnt. Slyva - 10 vnt.

kitas parko vietas

ŽE-34

158 Lp

0

24,65

344 Kl, Psl

137 Jd, Uo

158 Lp

A

343 Ąž

138 Lp

161 Lp

Klevas uosialapis

Lp

ŽE-342

V-1

155 Jd

ATKA

ŽE-343

Lp, Lzd

A

30 %

139 Lp

Jd, Lp

154 Jd

340 Be

140 Lp

A

159 Jd, Lp Jd, Lp

152 Gl

Jd, Lp, Gl

ŽE-46

Gl

Gl

vv65.57 A

A

Pln d159m.s.


Kanalo šlaitai valomi nuo sąžalynų, krūmynų, nendrių ir šiukšlių (statybinių, buitinių). Sudaromos sąlygos vandeniui laisvai pratekėti.

Pasodinti juodalksnių (lot. Alnus glutinosa) grupes(5 vnt. ir 3 vnt.)

Pašalinti pavojingai pasvirusius, išdžiūvusius medžius, paliekant kelmus pakrantės stabilumui užtikrinti. Retinti atžalas, suformuoti vizualinius ryšius su upe.

Nez

z Ne

193 Be

7 178 Glg.500

173 Ptn

Mdl

278 Pu, Lp

175 Jd, Švm

174 Psl

Mdl

itu p

ak atom

itu p

roje

ktu ) 181

A CB

248 Be

249 Be

276 Uo, Jd

FORMUOJAMA GRUPĖ (5): SaNi - 2 vnt. LiVuA - 3 vnt. UlGlC - 1 vnt.

Pu A

RiAl-20 vnt.

250 Lp

A

Pu

231 Kšt

247 Jd, Švm

234 Kšt, Uo

Lajų formavimas, pakėlimas Atžalų šalinimas

10

d1

Pls

00

251 Be

ma k

Pu

12

Mdl

ma to

td

A

Nez Info d

SaPuN - 2 vnt. LiVuA - 2 vnt.

100

FaSy-1 vnt.

Pu

252 Be

279 Psl

10

,27

238 Gl

MaSi-5 vnt.

A

Kl, Uo A

253 *Bukas paprastasis

246 Ie

236 Kšt

237 Eg

229 Kšt

PrCe-3 vnt.

A

AlGl - 3 vnt.

Tvenkinys (2) A

MaSi-3 vnt.

NN

275 Lp

255 Kl

201

MaSi-5 vnt.

254 Kl

Lp, Kl 262 Uo 263 Kl, Uo

228 Psl 227 Bukas paprastasis 'Atropurpurea'

PrCe-3 vnt.

244 Bu

Ajeras balinis Vilkdalgis geltonasis Nertis paprastoji Lelija vandens

Nez d100 1,80

1,80

Nez d100

PaSe-4 vnt.

256 Kl Lp, Kl

SALOS APŽELDINIMAS Rekomenduojama įveisti karpotųjų beržų/ lot. Betula pendulagrupę (5 vnt.)

Nez d100

34

4

,3

3

,3 12

274 Gl

261 Ąž

Kl, Uo

0

243 Lp

240 Uo

A

294 *Maumedis europinis

AcSa-1 vnt. AcPl -3 vnt. 283 Lp

290 Lp

272 Gl

289 Lp, Ąž

282 Lp

260 Lp

271 Gl

267 Ąž

288 Ąž

270 Gdb

287 Ąž

,80

286 Gdb

A

202 Uo

259 Kl, Lp

266 Ąž

NN

NN

265 Ąž

204 Uo

Eg

KIRSTI 4-5 vnt. labiausiai užstelbtų ir džiūstančių medžių; Formuoti gluosnių lajas, pakelti lajas, suformuojant vizualinius ryšius su tvenkiniu

"ŽYDINČIOS PIEVOS" (mauritaniškojo gazono) įveisimas (1 350 m²);

WC

Rekomenduojama perkelti ąžuolus iš vaismedžių zonos. Nesant galimybei persodinti, rekomenduojama įveisti paprastųjų ąžuolų grupę (10-15 vnt.)

A

268 Be

A

268 Be CB

157 Lp

A

Retinti krūmynus

A

269 Drb

Lp

A

201 Gdb

225 Bu, Ąž

A

285 Lp

291 Lp

224 Gl, Bu

Kelti medžių lajas iki 3 m aukščio

AcGi-3 vnt.

G(d) Kšt

258 Kl, Lp

264 Ie

284 Lp

1,80

203 Gl, Jd A

A

292 Gl

AcSa-3 vnt.

A

241 Jd

A

242 Lp

V-5 DIDŽIOJO TVENKINIO ŠIAURINĖS DALIES TVARKYMAS: blogos būklės želdinių šalinimas; tankių nendrynų šalinimas pažymėtose atkarpose; dumblo iškasimas iš tvenkinio, išgriebtą dumblą paskleidžiant pietinėje užakusio tvenkinio dalyje;

239 Uo

273 Gl

293 Lp

A

226 Bu, Ąž

A

281 Lp, Ie

56,7

257 Ąž

8,84

1,80

1,80

A

Lot. Carex elata Lot. Lysimachia nummularia Lot. Acorus calamus Lot. Iris pseudocrorus Lot. Ceratophyllum Demersum Lot. Nymphaea Lot. Primula Lot. Schoenoplectus lacustris

LoXy-10 vnt. A

293 Lp

297 Lp

TVENKINIO APŽELDINIMAS: Medžiai - 12 vnt. Krūmai - 11 vnt. Įveisiamos daugiamečių augalų grupės (280 m²):

BePe - 5 vnt.

245 Uo

Psl

296 Ąž

193

90

V 280 Lp, Kl

Pu

156 Lp

155 Lp

154 Lp

153 Lp

205 Pu

GR 221 Gl

223 Bu

80

CB

1,

207 Eg 222 Bu

31

2

Prastos būklės gluosnių šalinimas (4 vnt.)

1

Eg 3

2 87

CB

Rekomenduojama zona ąžuolų perkėlimui iš obelų sodo

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Stadionas

210 Gl

219 Gl

A

CoAl-7 vnt.

V-6

SaPu-10 vnt. A

AlGl-10 vnt.

CB

CB

Gl

1, 80

PiAb-10 vnt.

BePe-5 vnt. A

Tvenkinio uždumblėjusios dalies pertvarkymas: šalinamos nendrės 100 % nuo visos užpelkėjusios dalies; panaikinama buvusi pietinė tvenkinių sistemos dalis ją užpilant iškastu dumblu iš didžiosios (šiaurinės) tvenkinio dalies; užpilamas papildomas grunto sluoksnis, žemės paviršius išlyginamas, parengiamas apželdinimui; įveisiamos drėgnų vietų želdinių grupės (juodalksniai, beržai, karklai ir sedulos); rekomenduojama kitais projektavimo etapais parengti šios zonos ir gretimybių paviršinio vandens surinkimo sistemos projektą;

AlGl-10 vnt. 211 Gl

NN

BePe-20 vnt. AlGl-10 vnt.

214 Lp Gl

216 Lp 215 Lp

CrMo-3 vnt.

NN

213 Lp

A

Genėti, formuoti ilają

AcPl-4 vnt.

BePe-10 vnt.

MA-5

CB

BePe-10 vnt.

ATŽALŲ VALYMAS NUO KAMIENŲ. 8 vnt. (apie 8 m³ želdinių pašalinimas) KIRSTI 2-3 vnt. labiausiais užstelbtų ir džiūstančių medžių

Eg

KIRSTI 2-3 vnt. džiūstančias egles;

220 Kl

KIRSTI 2-3 vnt. labiausiai užstelbtų ir džiūstančių medžių; Formuoti gluosnių lajas, jas pakeliant

R. Juknevčiaus g. 48

Eg

NN

CB

Kokolos g. 7

Gl

A

Kokolos g. 9 Kokolos g. 11

CB

CrMo-7 vnt.

CrMo-5 vnt. CB

A

Informacinio stendo "Pašešupio parkas" įrengimas CB

CB

Info

217 Kl

AcPl-5 vnt. CB

MN ŠLAITO APŽELDINIMAS i garaža Sodinami klevai paprastieji, gudobelės vienpiestės

218 Kl

250 Lp

- Želdinio ir želdinių grupės Nr. inventorizacinėje lentelėje - Želdinio rūšies indeksas

Kl - Klevas (lot. Acer) Pu - Pušis (lot. Pinus) Eg - Eglė (lot. Picea) Gl - Gluosnis (lot. Salix) Ąž - Ąžuolas (lot. Quercus) Bu - Bukas (lot. Fagus) Be - Beržas (lot. Betula) Uo - Uosis (lot. Fraxinus) Lp - Liepa (lot. Tilia) Jd - Juodalksnis (lot. Alnus) Drb - Drebulė (Lot. Populus) Kšt - Kaštonas (lot. Aesculus) Šrm - Šermukšnis (lot. Sorbus) Tp - Tuopa (lot. Populus) Rob - Robinija (lot. Robinia) Drb - Drebulė (lot. Populus)

AlGl 3 vnt. Indeksas AcPl AcSa AcGi AcRu AcCa AcPs AlGl BeTh CaBe CrMo CoAl CoMa CoSt CoAv FaSy FoIn EuAl GiBi JuRe LyBa LaDe LoXy LiVuA MaSi MoAl SaPu SoAu SoAuGW SoTo SoIn SpCi SpJa UlGl UlGlC UlHoW UlLa PiAbN PsMe PrCe PaSe RiAl PiAb SaNi SaPuN TiCo QuRu

-

CB

CB

Švm - šeivamedis (lot. Sambucus) Ligs - Ligustras (lot. Ligustrum) Psl - Pūslenis (lot. Physocarpus) Ob - Obelis (lot. Malus) Slv - Slyva (lot. Prunus) Sdl - Sedula (lot.Cornus) Kln - Kaulenis (lot. Cotoneaster) Erš - Erškėtis (lot. Rosa) Ssm - sausmedis (lot. Lonicera) Mdl - Medlieva (lot. Amelianchier) Ptn -Putinas (lot. Opulus)

A

CB

Želdinio rūšies indeksas (žr. Projektuojamų želdinių rūšių lentelę) Sodinamų želdinių vnt. skaičius Pašešupio parko riba

Acer platanoides Acer saccharinum Acer ginalla Acer rubrum Acer campestre Acer pseudoplatanus Alnus glutinosa Berberis thunbergii Carpinus betulus Crataegus monogyna Cornus alba Cornus mas Cornus stolonifera Corylus avellana Fagus sylvatica Forsythia intermedia Euonymus alatus Ginkgo biloba Junglans regia Lycium barbarum Larix decidua Lonicera xylosteum Ligustrum vulgare 'Aurea' Malus sieboldii Morus alba Salix purpurea Sorbus aucuparia Sorbus aucuparia 'Golden Wonder' Sorbus toringo Sorbus Intermedia Spirea cinerea Spirea japonica Ulmus glabra Ulmus glabra 'Camperdownii' Ulmus x hollandica 'Wredei' Ulmus laevis Picea abies 'Nidiformis' Pseudotsuga menziesii Prunus cerasus Padus serotina Ribes alpinum Picea abies Sambucus nigra Salix purpureum 'Nana' Tilia cordata Quercus rubra

Klevas paprastasis Klevas sidabrinis Klevas ginalinis Klevas raudonasis Klevas trakinis Klevas platanalapis Juodalksnis Raugerškis tiunbergo Skroblas paprastasis Gudobelė vienpiestė Sedula baltoji Sedula geltonžiedė Sedula palaipinė Lazdynas paprastasis Bukas paprastasis Forzitija lenktašakė Ožekšnis sparnuotasis Ginkmedis dviskiautis Riešutmedis graikinis Ožerškis dygliuotasis Maumedis europinis Sausmedis paprastasis Ligustras paprastasis 'Aurea' Obelis Zyboldo Šilkmedis Karklas purpurinis Šermukšnis paprastasis Šermukšnis paprastasis 'Golden Wonder' Šermukšnis grūstinis Šermukšnis švedinis Lanksva pilkoji Lanksva japoninė Guoba kalninė Guoba kalninė 'Camperdownii' Skirpstas olandinis 'Wredei' Vinkšna paprastoji Eglė paprastoji 'Nidiformis' Pocūgė menzieso Slyva kaukazinė Ieva vėlyvoji Serbentas kalninis Eglė paprastoji Šeivamedis juoduogis Gluosnis purpurinis 'Nana; Liepa mažalapė Ąžuolas raudonasis

KITAIS PROJEKTAIS PROJEKTUOJAMI IR Želdinių masyvo išvalymas nuo menkaverčių sąžalynų ir atžalų

ESAMŲ ŽELDINIŲ TVARKYMO SPRENDINIAI

%

ĮVEISIAMŲ ŽELDINIŲ SPRENDINIAI

Retinimas Želdinių masyvo šviesinimas ir retinimas, iškertant nurodytą procentą želdinių (%)

(numatoma kitu projektu)

BD

Badmintono aikštelė

Projektuojamas takas Danga: skaldos atsijų

T

Lauko teniso kortai

V

Vandens kolonėlė

G(d)

Disko golfo aikštelė

Projektuojamas gazono atnaujnimas,

T(p)

Pliažo teniso aikštelės

(mauritaniškojo gazono įveisimas)

T(s)

Lauko stalo teniso stalai

G(f)

Futbolo golfo aikštelė

GR

Pikniko zona su griliu

Projektuojamas takas Danga: betoninės grindinio trinkelės

Medžių ir krūmų lajų genėjimas, lajų pakėlimas

V-1

(po 1 m abipus takų) Esami geros būklės želdiniai perkeliami į kitą, nurodytą, parko vietą

VANDENS TELKINIŲ TVARKYMO SPRENDINIAI

MA-1

Želdinių masyvo šalinimas (90%), atveriant erdvę, iškertant didžiąją daugumą masyve esančių želdinių

MAŽŲJŲ ARCHITEKTŪROS OBJEKTŲ IR TAKŲ ĮRENGIMO SPRENDINIAI

tvarkymas)

Aikštelė

Esamos pievos ir vejos

Vaikų žaidimų aikštelė (detalizaciją žr. atskirame brėžinyje)

P

Užmirkstanti pieva Esami vandens telkiniai

(rūšies indeksas ir vnt. kiekis)

AlGl-3 vnt.

Info

Projektuojami suoliukai (1) (detalizaciją žr. atskirame brėžinyje)

Vaismedžiai

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos Esamos kietos dangos aikštelės

(šalinami)

(šalinami skubos tvarka)

Prekybos vieta (paviljonas) Lauko šachmatų stalai

Projektuojami informaciniai stendai (detalizaciją žr. atskirame brėžinyje)

M

Maudykla (paplūdimio zona)

(detalizaciją žr. atskirame brėžinyje)

DvK

Dviračių kalneliai

WC

Lauko WC

Lapuočiai medžiai ir krūmai

Spygliuočiai medžiai ir krūmai

Informacinio stendo "Pašešupio parkas" įrengimas

34,

235 Kšt, Uo

MA-4

Gl

AlGl - 3 vnt.

299 Kl, Lp

Plsd110

(nu

Be

T

A

Gl

194 Be, Ąž

Pu

Mdl

Kl

P

SaPuN - 5 vnt.

Pu

Mdl

277 Lp

Lp, Kl

198 Gl 142

131

Pu

Pu

RiAl-40 vnt.

Lp, Kl

kitu projektu)

Pu

230 Kšt

232 Kšt, Uo

CoMa-1 vnt.

A

Nez d100

tu) rojek

(num

A

182 Kl

700

112

(numatoma

Nez

175 Jd, Švm

AcPl-3 vnt.

00

Bet d

171 Jd

BD

1,80

172 Gl

Nez d100

T(s)

300 Lp

164 Lp

CB

Nez d1

176 Jd

00

Sausuolis CB

195 Lp

111

LoXy-8 vnt.

Sausuolis

1,80

Nez d3

A

CB

A

169 Jd

Gdb

Nez d400

162 CB

197 Lp, Jd

Jd, Psl

Nez d100

Gdb

AcPl-3 vnt.

75

CB

AcPl-1 vnt. AcRu-1 vnt. LoXy-8 vnt.

zd

A nudžiūvęs.350

Šalinti 3-5 vnt. prasčiausios būklės juodalksnsius. Pašalinti sausuolį (žuvusį želdinį) pakrantėje.

196 Gl

100

SpJa-30 vnt.

233 Ptn

Ne

162 Lp

Lp

101

181 Jd, Psl

Sausuolis 169 Jd

161 Lp

177 Jd, Švm

166 Jd

A

1,80

(numatoma kitu projektu)

141

183 Lp

0

A

A

200 Kl

SoAu-7 vnt.

Jd

165 Jd

AcPl-4 vnt.

A

0 12

Jd, Lp

g.550

Pašalintas varpines medlievas atsodinti kalniniais serbentais /lot. Ribes alpinum (60 vnt.)

199 Gl

td Be

177 Jd

Invazinių želdinių šalinimas: varpinės medlievoslot. / Amelanchier spicata(12 vnt.) klevai uosialaiai lot. / Acer negundo(2 vnt.)

g.500

0

g.350 Jd, Švm

Pu

167 Gl

15 Nez d

Šalinti sausuolius (išdžiūvusius juodalksnius) 2 vnt.

M

163 Jd

184 Lp

Jd, Psl

160 Kl

Jd

192

AcPs-1 vnt. 181

168 Gl

159 Jd

192 Lp

,0 44

ŠLAITO TVIRTINIMAS Naudojant biotechnologines priemones (karklinių žabų tinklelis), 76 m²

uosialapis klevas.450

00

Nez d2

58

181 Jd, Psl

d400

kertami prasčiausios būklės medžiai; šalinamos savaiminių atžalų sankaupos; formuojamos ir genimos lajos; Paprastojo lazdyno krūmai išsaugomi;

Jd

190 Ligs

300 Nez d

V-3

Be td 12 00

00

d4

-

295 Lp

Nez d150 186 Eg

71

Lajų pakėlimas iki 3 m, atžalų šalinimas

G(f)

188 Lp

91

1,80

Gl

T(p)

56 57

187 Kl

185 Gl

200

AlGl-5 vnt. 179

299 Kl, Lp

189 Be, Smd

191 Gdb

CB

t d1

0 1,8

Gl

Šalinti 6 vnt. prasčiausios būklės mažalapių liepų

Retinti masyvą, šalinant apie 20-30 % (apie 10 vnt.) prasčiausios būklės , užstelbtų, nuskurdusių, sausomis šakomis želdinių

Lp

0

Retinti masyvą, šalinant apie 20-30 % (apie 10 vnt.) prasčiausios būklės želdinių Be

161 Lp

d40

g.400

Uo

ŠLAITO TVIRTINIMAS Naudojant biotechnologines priemones (karklinių žabų tinklelis), 170 m²

Sausuolis

A

A

Gl

V-4 Pušis persodinti į Sąjūdžio pušynėlį arba Invazinių rūšių želdinių šalinimas suformuoti persodinant į grupę, pašalinti pakrantėje (klevai uosialapiai - 1 vnt.), sodinimą eile

Natūralaus masyvo išsaugojimas, minimalus sąžalynų tvarkymas, atžalų šalinimas, lajų priežiūra, sanitarinis genėjimas.

Kitais projektais numatomi atnaujinti esami (Dangos tipas ir takų parametrai parenkami techninio projekto metu)


BUKONIŲ M. CENTRINĖS AIKŠTĖS SU BASEINU REKONSTRUKCIJA N

Nr.

EKSPLIKACIJA

1.

Baseinas

2.

Bukonių kultūros centras

8 Kadastrinių sklypų ribos

aras Rezervu

Tikslintinos kadastrinių sklypų ribos Krašto kelio Nr. 145 kadastrinio sklypo ribos Veja

8

Vandens telkinys

1

Projektuojama betoninių trinkelių danga

LS-1

Remontuojamos atraminės sienutės KD-4

Keičiami šulinių dangčiai (KD)

2

Esami želdiniai

LS-1

1

Esami želdiniai (perkeliami)

2

Projektuojami želdiniai Projektuojami želdiniai Projektuojami suolai

Fontano vieta

KD-2

1

1.5

1.57

1. Baseinas

LS-2

LS-2

KD-3

A

3

3

A

LS-2 i-Š

-U ėta

d

ia ain

ė 5K

g. .14 r s N ė erg elias m Uk što k Kra

1.21

Ukm er Kraš gės g. to ke lias N

r.14 5

Kėd

ainia

i-Šė t

a-Uk

mer

4 Sklypas kad. Nr. 4603/0004:386

7

Sklypas kad. Nr. 4603/0006:343

4

Sklypas kad. Nr. 4603/7001:001 Betoninės trinkelės (200x100x60mm)

Skaldos atsijos fr. 0/5 h=3 cm Akmens skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/32-45 h=15 cm Sutankintas smėlio pagrindas (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis) fr. 0/20, h=25 cm Sutankintas ir išlygintas esamas natūralus gruntas

6

5 Sienutė iš viršaus ir išorinės pusės apdailinama betoninėmis trinkelėmis 92.50

0.55-1.00 Betoninis vejos bortas

0,5%

(1000x80x200 cm)

Sienutė iš vidaus dengiama hidroizoliacija ir tinkuojama vandeniui atspariu tinku Pakrantė paliekama natūrali, atkarpas apželdinant vandens ir pakrančių augalais 92.00

5

0.00

Vandens lygis (2013.05.06) 91.40

7

KD-4

2,5%

Betoninis pamatas C 35/45 h=10cm Sutankintas smėlio pagrindas (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis) fr. 0/20, h=25 cm

6

LS-2

0.40

VAIZDAS PLANE

1.20

1.20-2.20 m

Pakrantės plotis

~0.8-1.0m 0.45 Baseinas

Veja

1.20

Suolas Pėsčiųjų takas /sėdėjimo vieta

Veja

2. Bukonių kultūros namai

Bukonių kultūros centras

Betoninės trinkelės (200x100x60mm)

Skaldos atsijos fr. 0/5 h=3 cm

PJŪVIS Sienutė iš viršaus ir išorinės pusės apdailinama betoninėmis trinkelėmis 92.50

Akmens skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/32-45 h=15 cm Sutankintas smėlio pagrindas (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis) fr. 0/20, h=25 cm Sutankintas ir išlygintas esamas natūralus gruntas 0,5%

0.55-1.00

1,0%

0.00

0.40 PLANAS

os

g. Bukonių kultūros centras

v

a on

J

0.45 Veja

Suolas Aikštelė /sėdėjimo vieta

Pakrantės plotis

Baseinas

Gluosnis svyrantis Lot. Salix x sepulcralis chrysocoma

Kadagys tarpinis Lot. Juniperus x media

Kadagys padrikasis Lot. Juniperus horizontalis

Putinas paprastasis Lot. Viburnum opulus

Forzitija tarpinė Lot. Forsythia intermedia

Lanksva japoninė Lot. Spirea japonica

Vilgdalgis geltonasis Lot. Iris pseudacorus

Švendras Lot. Typha latifolia

Ajeras Lot. Acorus calamus Variegatus

Veja

Suolas Pėsčiųjų takas /sėdėjimo vieta

Veja

Lūgnė paprastoji Lot. Nuphar lutea

km


SKVERO ELEKTRĖNŲ M., TARP ŠVIESOS IR TAIKOS G. REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

204

t22

V

t26

t22

c t34

t34

104.00 103.96 211 104.23 2

d300 g16

103.70

V

V

e10 e16

KL

v.v.103 .04

104.06

103.77

e16

e10

e12

e16

104.22 8

pieva

V

1

e16 e12 e12 e16

р14

105.13

Klevas paprastasis f. raudonlapė Lot. Acer platanoides 'Royal Red'

t42

pieva

t32

105.11

104.34

d300

V

3

t34

t32

d150

N

V

e22

e10

pieva

e10

V

104.04

104.63

105.18 sk22

104.76

104.00 8

e10

e18

Klevas paprastasis f. geltonlapė Lot. Acer platanoides 'Princeton gold'

eglл аюuolas

103.96

104.44

104.99

103.83

104.93

104.16 8

Karpotasis beržas Lot. Betula pendula

KS

Dygioji eglė Lot. Picea pungens

103.41103.47 8

103.60

103.30 66

X=6072700.00 Y=542800.00

103.21 66

103.34 Kėnis sibirinis Lot. Abies sibirica

103.23

104.01 8

104.34

103.18

103.22

Pušis kalninė Lot. Pinus mugo

103.02 8

103.24

103.15 102.98

104.33

103.07

KL

D

103.31 8

Pušis paprastoji Lot. Pinus sylvestris KL

103.00 D

KL

103.93

102.82

PVC d

104.18 KL

102.78

102.72

200

KL D

Tuja vakarinė Lot. Thuja occidentalis

KL KF

Sedula baltoji Lot. Cornus alba

104.48

KF

KL

151

KF KF

153

KL KF

152

KF

KL

KF KF

Bumaldo lanksva Lot. Spirea bumaldi

102.66 KL 102.50

KL

204

KF

102.60 d200

2 KL

102.40 KF

Putinas paprastasis Lot. Viburnum opulus

105.32 Guoba kalninė f. Lot. Ulmus glabra 'Pendula'

Želdiniai prie Šviesos gatvės esančiame skvere formuojami laikantis tvenkinio užduotos apskritimo formos. Pietinėje sklypo dalyje formuojami puslankiu sodinami želdiniai. Formuojamos atviros erdvės, kurių pakraščiai paįvairinami stambių želdinių kompozicijomis. Augalų asortimentas sudarytas , kompozicijos paįvairinimui įterpiant lapuočius medžius, kurie jau vyrauja esamoje vietovėje (tai klevai ir beržai). Spygliuočių pagrindą sudaro kalninės ir paprastosios pušys. Pavieniui įvedama dygioji eglė, vakarinė tuja ir sibiriniai kėniai. Kaip soliterą siūloma sodinti kalninės guobos svyruoklinės f. sodinuką. Prie esamų ir projektuojamų suoliukų projektuojami sodintini dekoratyvūs ir žydintys krūmai. Tvenkinio aplinką taip pat siūloma kaip įmanomą labiau sušvelninti ir neutralizuoti - perimetru įvedant lanksvų apželdinimą atkarpomis, o šiaurinėje tvenkinio dalyje apželdinant šlaitą pakrančių augalais su pavieniui išdėstytomis sedulų ir forzitijų grupėmis. SITUACIJOS SCHEMA. Planuojamo skvero vieta

[žr. vietą plane A-A]

Esami želdiniai (išsaugomi) Projektuojami želdiniai: spygliuočiai medžiai

Kalninės pušys Paprastoji pušis Karpotųjų beržų grupė

Dygioji eglė Kalninė guoba

Projektuojami želdiniai: spygliuočiai krūmai

Sibiriniai kėniai Paprastasis klevas f. geltonalapė Paprastasis klevas f. raudonlapė Kalninės pušys

Projektuojami želdiniai: lapuočiai medžiai Projektuojami želdiniai: lapuočiai krūmai Išlyginamas ir veja užsėjamas plotas Esami pėsčiųjų takai

PĖSČIŲJŲ TAKAS

PĖSČIŲJŲ TAKAS

Kalninės pušys Vakarinė tuja


Kraštovaizdžio architektūra  

Kraštovaizdžio tvarkymo projektai

Kraštovaizdžio architektūra  

Kraštovaizdžio tvarkymo projektai

Advertisement