Page 1

EPIPHAMIN® Bioregulátor pre hormonálnu sústavu, imunitu a krvotvorbu

THYMUSAMIN®

CEREBRAMIN®

Bioregulátor pre imunitu

Bioregulátor pre mozog, miechu a nervový systém.

HEPATAMIN® Bioregulátor pre pečeň

VASALAMIN® Bioregulátor pre cievy

VENTRAMIN®

BRONCHALAMIN®

Citamíny® sú skupinou prírodných produktov so zameraním na normaliBioregulátor pre žalúdok a dvaBioregulátor pre pľúca a priedušky záciu, posilnenie alebo obnovu funknástorník čného stavu orgánov a orgánových sústav človeka. Citamíny® pôsobia na zlepšenie kvaliBioregulátor pre srdce Bioregulátor pre chrupavky ty života, aktívnu dlhovekosť, podporujú prevenciu a odolnosť organizmu, podporujú rekonvalescenciu pri a po Bioregulátor pre semenníky mnohých ochoreniach a úrazoch. Bioregulátor pre obličky V Ruskej federácii, Švajčiarsku, Nemecku, Slovinsku, Čiernej Hore, v krajinách Juhovýchodnej Ázie majú užívatelia 10 ročné pozitívne skúsenosti s použitím citamínov. Len v Ruskej federácii sa predalo viac ako 2 milióny balení za posledných 5 rokov. Sú to milióny ľudí, ktorí si takto upevňujú svoje zdravie a kvalitu života najmä v seniorskom veku. Citamíny® nie sú lieky, majú fyziologický vplyv na orgány a orgánové sústavy, z ktorých sú získané. Podporujú normalizáciu funkcií orgánov a tkanív. Neobsahujú konzervačné látky, ani cudzorodé látky pre ľudský organizmus. Nemajú vedľajšie účinky, ani kontraindikácie. Je ich možno používať spolu s inými potravinovými doplnkami a liekmi. Citamíny® sú vyrábané vo forme tabliet, pokrytých ochrannou vrstvou, ktorá zabraňuje rozkladu aktívnych komponentov enzýmami žalúdočnej šťavy, a tak dovoľuje vstrebávanie v nezmenenej podobe v tenkom čreve. Toto umožňuje následné dopravenie týchto produktov k orgánom a tkanivám organizmu, čo v úplnosti zodpovedá fyziologickým základom (princípom) výživy.

CHONDRAMIN®

RENISAMIN®

CORAMIN®

TESTALAMIN®


Úloha medicíny a zdravej výživy : „Dôležitou úlohou medicíny a zdravej výživy je zachovanie zdravia, zlepšenie kvality života, predchádzanie predčasnému starnutiu a opotrebovaniu organizmu, ochrana pred fyzickým a emocionálnym stresom, náprava a obnova narušenia funkcií resp. obnova poškodenia patologickým procesom.“

Biologicky aktívne výživové doplnky - Citamíny®. Za posledných desať rokov vzrastá užívanie doplnkov k výžive s peptidovou štruktúrou. Peptidové štruktúry sú všeobecne známe charakterom svojho účinku : presné zameranie, vysoká účinnosť, orgánotropnosť – orgánová špecificita, normalizujúci vplyv na metabolizmus buniek, kompatibilita so všetkými medicínskymi postupmi a metódami. Biologicky aktívne výživové doplnky, označené ako Citamíny® sú potravinové doplnky získané výlučne z prírodných zdrojov, z ekologicky čistých orgánov a tkanív mladého dobytka (mladého hovädzieho dobytka a ošípaných do 1 roku veku) a v svojej podstate sú to komplexy proteínov a aminokyselín, ktoré majú antioxidačné účinky a fyziologické zloženie minerálov, vitamínov a stopových prvkov v ľahko prijateľnej forme pre organizmus. Citamíny sú v podstate produkty s charakterom proteínových komplexov s organotropným použitím, izolované zo živočíšnych orgánov a vrátane fyziologickej koncentrácie aminokyselín, minerálnych látok, vitamínov a stopových prvkov (v mikroelementárnej forme) ľahko prijateľné organizmom. Citamíny predstavujú prírodné produkty zvyšujúce adaptáciu organizmu na stres, peptidové regulátory špecificky napomáhajúce normalizácii funkcií jednotlivých orgánových systémov, resp. sústav. Aj keď Citamíny nie sú lieky (látky s presne definovanou chemickou molekulou alebo štruktúrou), majú v svojej podstate silný ozdravný potenciál. Svoje miesto majú aj v prípade tzv. hraničných stavov, ako je obdobie rekonvalescencie a rehabilitácie po ťažších chorobách, operáciách a úrazoch . Tiež v stave zvýšeného psychického napätia alebo vysokej fyzickej záťaže. Citamíny umožňujú predchádzať rôznym chorobám a patológiám. Citamíny® neobsahujú žiadne cudzorodé látky, žiadne konzervačné látky, žiadne jedy a sú bez vedľajších účinkov. Nie sú známe žiadne kontraindikácie použitia.


Všeobecná charakteristika Citamíny majú regulačný účinok na bunkovej úrovni a vzťahujú sa k : • zlepšeniu odolnosti organizmu na nepriaznivé vplyvy životného prostredia, klimatické podmienky,nepriaznivé pracovné podmienky atď. • rehabilitácii resp. rekonvalescencii po chorobe, zranení a po operácii • stavom so zvýšenou fyzickou záťažou, pri poruchách výživy • udržanie základných životných funkcií organizmu u starších ľudí v geriatrickom veku s cieľom znížiť riziko ochorenia

História citamínov : Citamíny® sú produkty pochádzajúce z výskumu Ústavu gerontológie a bioregulácie Ruskej akadémie medicínskych vied, ktorý pôvodne rozpracovala Vojenská medicínska akadémia v 70-tych rokoch so zameraním na technológie získavania aktívnych výživových doplnkov z orgánov a tkanív hospodárskych zvierat. Autorom koncepcie Citamínov je prof. Chavinson a prof. Morozov.Citamíny ako bioaktívne doplnky výživy sú vyrábané vo forme tabliet obalené ochrannou vrstvou tak, aby neboli znehodnotené žalúdočnými šťavami, ale sa vstrebali plnohodnotne v tenkom čreve.

Citamíny® sú skupinou prírodných produktov so zameraním na normalizáciu, posilnenie alebo obnovu funkčného stavu orgánov a orgánových sústav človeka. Citamíny® pôsobia na zlepšenie kvality života, aktívnu dlhovekosť, podporujú prevenciu a odolnosť organizmu, podporujú rekonvalescenciu pri a po mnohých ochoreniach a úrazoch. V Ruskej federácii, Švajčiarsku, Nemecku, Slovinsku, Čiernej Hore, v krajinách Juhovýchodnej Ázie majú užívatelia 10 ročné pozitívne skúsenosti s použitím citamínov. Len v Ruskej federácii sa predalo viac ako 2 milióny balení za posledných 5 rokov. Sú to milióny ľudí, ktorí si takto upevňujú svoje zdravie a kvalitu života najmä v seniorskom veku. Citamíny® nie sú lieky, majú fyziologický vplyv na orgány a orgánové sústavy, z ktorých sú získané. Podporujú normalizáciu funkcií orgánov a tkanív. Neobsahujú konzervačné látky, ani cudzorodé látky pre ľudský organizmus. Nemajú vedľajšie účinky, ani kontraindikácie. Je ich možno používať spolu s inými potravinovými doplnkami a liekmi. Citamíny® sú vyrábané vo forme tabliet, pokrytých ochrannou vrstvou, ktorá zabraňuje rozkladu aktívnych komponentov enzýmami žalúdočnej šťavy, a tak dovoľuje vstrebávanie v nezmenenej podobe v tenkom čreve. Toto umožňuje následné dopravenie týchto produktov k orgánom a tkanivám organizmu, čo v úplnosti zodpovedá fyziologickým základom (princípom) výživy.


CEREBRAMIN® - BIOREGULÁTOR MOZGU. (bioregulátor centrálneho nervového systému) Cerebramin® sa získava z mozgu teliat do jedného roku veku a predstavuje komplex bielkovín a nukleových proteínov, majúcich selektívny vplyv na bunky mozgu, napomáhajúcich obnove funkcií CNS a mozgu, ako aj zlepšeniu pamäte. Cerebramin sa odporúča na urýchlenie obnovy funkcií mozgu a CNS po kranio-cerebrálnych poraneniach, NCMP, neurochirurgických operáciách, pri DMO, pri zníženej schopnosti učiť sa, pri oneskorení psychomotorického vývoja a vývoja reči u detí, pri intelektuálno-mnestických poruchách a pri pôsobení rôznych extrémnych faktorov na organizmus človeka. Tiež sa Cerebramin® odporúča u ľudí staršieho veku na podporu stálej duševnej práceschopnosti. Cerebramin® sa užíva 20-30 minút pred jedlom 1-3 tbl 2 až 3 x denne po dobu 14-15 dní. Zapíja sa vodou a tableta sa nesmie rozhrýzť. Je vhodnú kúru Cerebraminom zopakovať o 3 až 6 mesiacov. Vedľajšie účinky pri požívaní Cerebraminu ani kontraindikácie neboli zistené.

THYMUSAMIN® - BIOREGULÁTOR IMUNITNÉHO SYSTÉMU. Thymusamin® sa získava z týmusu teliatok a prezentuje komplex špecifických bielkovín a nukleoproteínov z tkaniva týmusu, pôsobí priamo na bunky imunitného systému a napomáha obnove funkcií imunity. Thymusamin® je vhodné používať na urýchlenie obnovy funkcií imunitného systému po prekonaných infekčných ochoreniach, chemoterapii a rádioterapii, po pôsobení rôznych extrémnych faktorov (vrátanie ionizujúceho žiarenia). Thymusamin® je vhodný pre osoby staršieho veku na podporu odolnosti imunitimunitného systému. Thymusamin® je vhodný pre všetky osoby vo veku 35-40 rokov v sezónnom, najmä jesennom období ako komplexná prevencia vírusových a chrípkových ochorení. Uvedené použitie Thymusaminu v kombináciách s rôznymi prípravkami dáva dobré výsledky, nakoľko značné množstvo ochorení je sprevádzané potlačením imunity a urýchlenie obnovenia jej funkcií pomocou Thymusaminu prispieva k blahodárnemu priebehu základného ochorenia. Thymusamin® sa doporučuje užívať 20-30 minút pred jedlom a to 1 -3 tabletky 2 - 3 krát v deň v priebehu 10 - 15 dní. Zapíja sa vodou, nesmie sa rozžuť. Je veľmi vhodné zopakovať kúru o 3-6 mesiacov.

EPIPHAMIN® - BIOREGULÁTOR ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU, IMUNITY A KRVOTVORBY. Epiphamin® sa získava z epifýzy mladých teliatok a predstavuje komplex bielkovín a nukleových proteínov majúcich selektívny vplyv na bunky epifýzy, aktívne upravuje procesy hormonálneho metabolizmu, upravuje imunitný systém a systém zrážanlivosti krvi. Epiphamin® sa užíva za účelom úpravy hormonálnej sústavy, imunity a krvotvorby pri rôznych formách ich narušenia vrátane následkov chemoterapie a rádioterapie, po intoxikácii a taktiež sa odporúča osobám v staršom veku na podporu endokrinnej sústavy. Epiphamin® sa užíva 10-15 minút pred jedlom 1-3 tbl 2 až 3 x denne po dobu 14-15 dní. Zapíja sa vodou a tableta sa nesmie rozhrýzť. Je vhodné kúru Epiphaminom® zopakovať o 3 až 6 mesiacov. Vedľajšie účinky pri požívaní Epiphaminu® ani kontraindikácie neboli zistené.


CHONDRAMIN® - BIOREGULÁTOR CHRUPAVKY. Chondramin® sa získava z chrupavky teliatok a predstavuje komplex bielkovín a nukleových proteínov, disponujúcim selektívnym účinkom na tkanivo chrupavky. Chondramin® reguluje procesy výmeny v tkanive chrupavky a zvyšuje tak jej odolnosť voči vzniku rôznych poškodení kĺbov a chrbtice.Chondramin® sa odporúča užívať na urýchlenie procesov obnovy tkaniva chrupavky pri zápalových, ale aj dystrofických poškodeniach kĺbov a chrbtice, pri nedostatočnej výžive, pri extrémnom zaťažení organizmu a v športe. U ľudí staršieho veku sa odporúča užívať Chondramin® za účelom podpory a zachovania funkcie pohybového aparátu. Chondramin® sa užíva 20-30 minút pred jedlom 1 - 3 tbl 2 až 3 x denne po dobu 30-45 dní. Tablety sa zapíjajú vodou a nesmú sa rozhrýzť! Je veľmi vhodné zopakovať kúru Chondraminom o 3 až 6 mesiacov. Neboli zistené žiadne vedľajšie účinky ani kontraindikácie pri používaní Chondraminu.

TESTALAMIN® - BIOREGULÁTOR SEMENÍKOV. Testalamin® sa získava zo semenníkov býčkov do jedného roku veku a predstavuje komplex bielkovín a nukleových proteínov s priamym účinkom na bunky semenníkov, ktorých funkčnú aktivitu zvyšuje a zabraňuje rozvoju atrofických procesov. Testalamin® sa odporúča užívať na obnovu funkcií semenníkov po toxickej záťaži, po vystavení sa ionizujúcemu žiareniu, pri neplodnosti, pri poruchách v staršom veku - tzv. mužské klimaktérium, pri impotencii rôznej etiológie, po ťažkých stresových situáciách u mužov. Tiež sa doporučuje mužom v staršom veku na zachovanie funkčnosti semenníkov. Testalamin® sa užíva 20-30 minút pred jedlom 1-3 tbl 2 - 3 x denne po dobu 10-15 dní. Tablety sa zapíjajú vodou a nesmú sa rozhrýzť!!! Je veľmi vhodné zopakovať kúru o 3 až 6 mesiacov. Kontraindikácie ani vedľajšie účinky Testalaminu neboli zistené.

BRONCHALAMIN® - BIOREGULÁTOR ORGÁNOV DÝCHANIA. Bronchalamin® je získaný zo sliznice priedušiek teliatok a predstavuje komplex bielkovín a nukleových proteínov, majúci špecifický účinok na bunky sliznice priedušiek. Bronchalamin® normalizuje procesy výmeny v pľúcach a bráni rozvoju prieduškových spazmov. Bronchalamin® je vhodné užívať na urýchlenie obnovy funkcií pľúc a priedušiek pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacích orgánov infekčného i neinfekčného pôvodu a pri bronchálnej astme. Bronchalamin sa doporučuje aj osobám v staršom veku na podporu orgánov dýchania. Dobré výsledky dáva komplexné užívanie Bronchalaminu s Thymusaminom, nakoľko sú ochorenia orgánov dýchania často spojené so zníženou činnosťou imunitného systému. Bronchalamin® sa užíva 20-30 minút pred jedlom 1-3 tbl 2 - 3 x denne po dobu 10-15 dní. Tablety sa zapíjajú vodou a nesmú sa rozhrýzť!!! Je veľmi vhodné zopakovať kúru o 3 až 6 mesiacov. Kontraindikácie ani vedľajšie účinky neboli zistené.


RENISAMIN® - BIOREGULÁTOR OBLIČIEK. Renisamin® je získaný z obličiek mladých teliatok, predstavuje komplex bielkovín a nukleových proteínov majúcich selektívny účinok na bunky tkaniva obličiek, urýchľuje obnovu funkcií močovej sústavy. Renisamin® sa užíva za účelom obnovy funkcií obličiek pri rôznych formách ich porušenia, to znamená pri nefropatiách rôznej etiológie. Taktiež sa Renisamin® doporučuje osobám vo vyššom veku na podporu funkcie obličiek. Renisamin® sa užíva 20-30 minút pred jedlom 1-3 tbl 2 - 3 x denne po dobu 10-15 dní. Tablety sa zapíjajú vodou a nesmú sa rozhrýzť!!! Je veľmi vhodné zopakovať kúru o 3 až 6 mesiacov. Kontraindikácie ani vedľajšie účinky neboli zistené.

HEPATAMIN® - BIOREGULÁTOR PRE PEČEŇ. Hepatamin® sa získava z pečene teliatok a prezentuje komplex bielkovín a nukleových proteínov, cielene pôsobiacich na bunky pečene. Hepatamin® urýchľuje obnovu funkcií buniek pečene. Hepatamin® sa odporúča užívať na urýchlenie obnovy funkcie pečene po prekonaní akútnej alebo chronickej hepatitídy, pri liečbe antibiotikami a inými pečeň zaťažujúcimi liekmi, pri nedostatočnej výžive a po extrémnej záťaži organizmu (po chemoterapii, rádioterapii, pri chorobe z ožiarenia, po rôznych toxických záťažiach). Hepatamin® sa tiež odporúča u ľudí vyššieho veku na podporu funkcií pečene. Hepatamin® sa užíva 20-30 minút pred jedlom 1 - 3 tabletky 2 až 3 x denne po dobu 10-15 dní. Zapíja sa vodou a nesmie sa rozžuť (rozhrýzť) !!! Je veľmi vhodné zopakovať Hepatamínovú kúru o 3 až 6 mesiacov. Kontraindikácie ani vedľajšie účinky neboli zaznamenané.

VENTRAMIN® - BIOREGULÁTOR SLIZNICE ŽALÚDKA. Ventramin® sa získava zo sliznice žalúdka teliatok do jedného roku veku a predstavuje komplex proteínov a nukleových kyselín. Ventramin® má špecifický priamy účinok na bunky sliznice žalúdka a napomáha obnove funkcií žalúdočnej sliznice. Ventramin® sa odporúča užívať na urýchlenie obnovy sliznice žalúdka a dvanástnika, pri jej akútnom a chronickom poškodení, poruchách výživy, poruchách procesov trávenia, v pooperačnom období po chirurgickej liečbe. Tiež sa odporúča ľudom v staršom veku na podporu a zachovanie funkcie trávenia a tráviacej sústavy. Ventramin® sa užíva nalačno, 20-30 minút pred jedlom 1 až 3 tbl 2-3 x denne 10-20 dní. Zapíja sa vodou a nesmie sa rozhrýzť!!! Je vhodné zopakovať kúru Ventraminom o 3 až 6 mesiacov. Kontraindikácie ani vedľajšie účinky neboli zistené.


CORAMIN® - BIOREGULÁTOR SRDCA. Coramin® sa získava zo srdcového svalu teliatka a predstavuje komplex peptidov a nukleoproteínov, špecifických pre tkanivo srdca. Coramin® disponuje selektívnym účinkom na bunky myokardu, urýchľuje obnovu funkcií srdcového svalu, zvyšuje jeho odolnosť pri ICHS a zvyšuje odolnosť srdca voči fyzickej námahe. Coramin® sa odporúča užívať na urýchlenie obnovy funkcií srdca najmä pri ischemickej chorobe srdca, vrátane stavov po infarkte myokardu, pri vysokom krvnom tlaku, pri zvýšenej fyzickej námahe a pri extrémnom zaťažení organizmu. Coramin® sa odporúča aj osobám staršieho veku na podporu činnosti srdcového svalu. Efektívnosť Coraminu sa zvyšuje pri súčasnom užívaní spolu s Vasalaminom. Coramin® sa užíva 20-30 minút pred jedlom, 1-3 tbl 2 až 3 x denne po dobu 10-15 dní. Tablety sa zapíjajú vodou a nesmú sa rozhrýzť!!! Je veľmi vhodné zopakovať kúru o 3-6 mesiacov. Vedľajšie účinky a kontraindikácie neboli zistené.

VASALAMIN® - BIOREGULÁTOR CIEV. Vasalamin® sa získava z ciev mladých teliat do jedného roku veku a predstavuje komplex bielkovín a nukleových proteínov disponujúcich selektívnym účinkom na cievne tkanivá a napomáha regulácii (upravuje) funkcie cievnej steny, upravuje hladinu cholesterolu a lipoproteínov v sére. Vasalamin sa odporúča užívať na zlepšenie funkcie cievnych stien pri ateroskleróze, pri poruchách mikrocirkulácie v orgánoch a tkanivách následkom rôznych ochorení alebo vplyvom extrémnych faktorov záťaže ako aj ionizujúceho žiarenia. Jeho užívanie je veľmi vhodné u osôb v geriatrickom veku na podporu funkcií a stavu cievnych štruktúr. Rozsiahla klinická skúsenosť s použitím citamínov ukázala, že najväčší efekt u chorých s aterosklerózou resp. aterosklerotickým poškodením sa dosiahne kombináciou použitia citaminov Cerebramínu, Vasalamínu a Coramínu. Vasalamin sa užíva 20-30 minút pred jedlom - 1-3 tabletky 2 až 3 x denne v priebehu 10 - 15 dní. Zapíja sa vodou, nesmie sa rozhrýzť! Je veľmi vhodné opakovať kúru o 3 až 6 mesiacov. Vedľajšie účinky a kontraindikácie neboli zistené.


Cieľ užívania citamínov : • zvýšenia obranyschopnosti organizmu pri rôznych nepriaznivých vplyvoch : ekologických, klimatických, profesionálnych, pri stresoch a záťaži, • zabezpečenia práceschopnosti pri zvýšenej fyzickej a duševnej námahe (aj pri vrcholovom športe) • predchádzania rôznym patologickým stavom a komplikáciám • urýchlenia rehabilitácie a rekonvalescencie po prekonaných ochoreniach, úrazoch a operáciách • zachovanie základných životných funkcií organizmu u ľudí staršieho a stareckého veku • zlepšiť stavy nedostatočnej výživy, stavy pri aplikácií rôznych diét, nasmerovaných na chudnutie Citamíny® sú bez analogických preparátov vo svete, predstavujú originálne produkty. V súčasnosti sa vyrába viac druhov produktov, ktoré sú získané napr. z : týmusu, chrupavky, ciev, pečene, obličiek, žalúdka, priedušiek, srdca, semenníkov, mozgu a epifýzy.Citamíny majú orgánovo špecifický účinok, ktorý je zameraný len na tie orgány a tkanivá, z ktorých boli získané. Preukazujú normalizujúci vplyv na tieto orgány a tkanivá. Citamíny® • neobsahujú konzervačné a iné cudzorodé látky pre ľudský organizmus • nemajú nežiaduce účinky • nemajú kontraindikácie a sú pohodlne užívateľné • neovplyvňujú negatívne žiadne iné potravinové doplnky a účinky liekov • pôsobia optimalizujúco na látkovú výmenu a funkciu orgánov a orgánových sústav Výskumy preukázali antioxidantný efekt Citamínov. Analýza zloženia svedčí o tom, že Citamíny možno užívať ako doplňujúci zdroj mikroelementov (stopových prvkov) a vitamínov. Cenným je najmä to, že vitamíny, minerálne látky a stopové prvky sú v Citamínoch v optimálnej biologickej podobe, pretože sú pôvodnými prírodnými komponentmi tkanív, z ktorých boli získané.


Bezpečnosť citamínov : Klinika Inštitútu bioregulácie a gerontológie Ruskej Akadémie medicínskych vied uskutočnila podrobnú nezávislú expertízu s cieľom odhalenia výskytu (prítomnosti) priónových bielkovín („choroba šialených kráv – BSE“) a protoonkogénov. Boli použité všetky súčasné metodiky odporúčané SZO. Výsledky expertízy zloženia Citamínov dokázali, že užívanie týchto produktov nenesie v sebe žiadne riziká vzniku infekčných ani priónových ochorení (BSE) u ľudí. Technológia spracovania a získania Citamínov vylučuje možnosť prítomnosti vírusov alebo funkčne aktívnych protoonkogénov. Každá séria Citamínov je laboratórne testovaná orgánmi Ruskej federácia za účelom vylúčenia obsahu ťažkých kovov a toxínov. Citamíny sú proteínové komplexy z buniek tkanív bez obsahu hormónov, ktoré za podmienok alkalickej hydrolýzy buniek strácajú svoju štruktúru Za žiadnych podmienok pri klinických štúdiách nemali citamíny zaregistrované vedľajšie účinky a ani kontraindikácie k ich použitiu nie sú známe.

Dávkovanie : Praktické skúsenosti ukázali, že najlepší preventívny efekt má komplexné užívanie biologicky aktívnych výživových doplnkov 2 až 3 razy do roka s intervalom 3 až 6 mesiacov. V prevencii sa odporúča užívanie 1 až 3 tabliet 2 až 3 krát denne cca 15-20 minút pred jedlom po dobu 10 až 14 dní. Pri obnove funkcií organizmu je vhodné zvýšiť užívanie na 3-5 x ročne. Citamíny sa zapíjajú vodou a nerozhryzú sa /pre riziko straty účinku/.


Hlava, mozog, miecha a nervy. Krčná chrbtica. Psychické funkcie. Bolesti hlavy, migrény, poruchy koncentrácie, poruchy pamäte, bolesti krčnej chrbtice spojené s bolesťami hlavy, závrate, stavy zmätenosti, neurastenické poruchy, chronická únava a slabosť, psychické vyčerpanie, stresové a postresové stavy.

Bioregulátory : Cerebramin®, Vasalamin®, Epiphamin®, Chondramin®, Hepatamin® a Thymusamin® Hlavné :

Doplňujúce :

Cerebramin®

Vasalamin®

Hepatamin®

Thymusamin®

Chondramin®

Epiphamin®

Bioregulátor nervového tkaniva Obnova funkcie mozgu a nervového systému.

Bioregulátor prekrvenia a cievneho zásobenia Obnova prekrvenia mozgu a hlavy, obnova mikrocirkulácie

Bioregulátor pre pečeň.

Bioregulátor imunity.

Obnova tkaniva pečene, podpora metabolizmu a detoxikačných funkcií pečene a organizmu.

Podpora a úprava funkcie imunity.

Bioregulátor chrupaviek a pohybového aparátu Obnova chrupaviek stavcov krčnej chrbtice.

Bioregulátor epifýzy a endokrinnej sústavy. Úprava hladiny hormónov, „biologických hodín“, imunity a krvotvorby.

Centrálny nervový systém – mozog a miecha. Periférne nervy. Bolesti hlavy. Subjektívne a objektívne ťažkosti.

Bioregulácia :

Základná:

Doplňujúca :

Migréna. Bolesti hlavy .

Nervový systém a mozog. Cievne zásobenie hlavy a mikrocirkulácia.

Cerebramin® Vasalamin®

Epiphamin® Hepatamin®

Vertebrogénna bolesť hlavy – bolesti hlavy a krčnej chrbtice.

Nervový systém a mozog. Cievne zásobenie hlavy a mikrocirkulácia. Chrupavka krčných stavcov a ich skĺbení. Nervový systém a mozog. Cievne zásobenie hlavy a mikrocirkulácia.

Cerebramin® Vasalamin® Chondramin® Cerebramin® Vasalamin®

Hepatamin® Epiphamin®

Nervový systém a mozog. Cievne zásobenie hlavy a mikrocirkulácia. Podpora imunity a reparačných procesov. Nervový systém a mozog. Cievne zásobenie hlavy a mikrocirkulácia. Chrupavka kĺbov a chrbtice. Nervový systém a mozog. Cievne zásobenie hlavy a mikrocirkulácia. Imunita a obranny schopnosť organizmu. Nervový systém a mozog. Cievne zásobenie hlavy a mikrocirkulácia.

Cerebramin® Vasalamin® Thymusamin® Cerebramin® Vasalamin® Chondramin® Cerebramin® Vasalamin® Thymusamin® Cerebramin® Vasalamin® Epiphamin® Cerebramin® Thymusamin® Vasalamin®

Hepatamin®

Stavy po náhlej mozgovej príhode. Obrny, poruchy hybnosti a poruchy reči po cievnych mozgových príhodách. Psychické poruchy po NCMP. Kraniocerebrálne poranenia. Stavy po poraneniach hlavy a mozgu. Poúrazové poruchy psychiky. Poruchy hybnosti, poúrazové obrny a poruchy reči. Poúrazové bolesti. DMO – detská mozgová obrna.

Degeneratívne a deštrukčné ochorenia nervového systému. Demencie. Alzheimerova choroba. Skleróza multiplex. Poruchy koncentrácie, postresové reakcie, poruchy učenia, oslabenie pamäte. Poruchy reči. Nespavosť. Stavy po prekonaní infekcií mozgu a nervového systému, stavy po encefalitídach, borelióze – kliešťovej encefalitíde, stavy po meningitídach, atď.

Nervový systém a mozog. Imunita a obranny schopnosť organizmu. Cievne zásobenie hlavy a mikrocirkulácia.

Hepatamin® Thymusamin®

Epiphamin® Thymusamin Hepatamin® Hepatamin® Epiphamin® Hepatamin® Thymusamin® Epiphamin® Hepatamin®


Srdce a cievy. Prekrvenie a mikrocirkulácia. Vysoký krvný tlak, bolesti za hrudnou kosťou, ischemická choroba srdca, ateroskleróza, poruchy srdcového rytmu, zvýšený cholesterol, poruchy prekrvenia srdcového svalu, mozgu a končatín. Bioregulátory : Vasalamin®, Coramin®, Cerebramin®, Hepatamin® a Thymusamin® Hlavné :

Doplňujúce :

Vasalamin®

Coramin®

Cerebramin®

Hepatamin®

Thymusamin®

Bioregulátor ciev.

Bioregulátor srdcového svalu.

Bioregulátor pre pečeň.

Bioregulátor imunity.

Obnova funkcie cievnej steny, prekrvenia mozgu, srdca, končatín. Obnova mikrocirkulácie v organizme.

Obnova buniek srdcového svalu, zvýšenie odolnosti srdca na záťaž.

Bioregulátor mozgu a nervového tkaniva Obnova funkcie mozgu, miechy a nervov. Obnova inervácie ciev a srdca. Úprava neuroregulácie prekrvenia.

Obnova tkaniva pečene, podpora metabolizmu a detoxikačných funkcií pečene a organizmu.

Podpora a úprava funkcie imunity.

Srdce a cievy. Prekrvenie a mikrocirkulácia.

Bioregulácia :

Základná:

Doplňujúca :

Subjektívne a objektívne ťažkosti. Ischemická choroba srdca. Stavy po infarkte myokardu.

Srdcový sval (myokard). Cievne zásobenie srdca a mikrocirkulácia.

Coramin® Vasalamin®

Hepatamin® Cerebramin®

Ateroskleróza. Poruchy prekrvenia srdcového svalu, hlavy, mozgu, sietnice oka a poruchy prekrvenia dolných končatín. Zvýšená hladina cholesterolu (Vasalamin®).

Coramin® Vasalamin® Cerebramin® Coramin® Vasalamin® Cerebramin® Cerebramin® Vasalamin® Thymusamin® Coramin® Vasalamin® Chondramin® Vasalamin® Cerebramin®

Hepatamin® Thymusamin®

Ischemická choroba dolných končatín. Obliterujúca ateroskleróza dolných končatín. Bolesti dolných končatín z nedostatočného prekrvenia.

Srdcový sval (myokard). Cievne zásobenie srdca a mikrocirkulácia. Inervácia ciev, nervy sietnice a mozog. Srdcový sval (myokard). Cievne zásobenie srdca a mikrocirkulácia. Nervový systém srdca. Srdcový sval (myokard). Cievne zásobenie a mikrocirkulácia srdca. Podpora imunity a reparačných procesov. Srdcový sval (myokard). Cievne zásobenie a mikrocirkulácia srdca. Chrupavka a väzivo skeletu srdca Cievne zásobenie DK a mikrocirkulácia. Inervácia cievnej steny a dolných končatín

Varixy – kŕčové žily na predkolení.

Cievne zásobenie a žilová stena dolných končatín.

Vasalamin® Hepatamin®

Thymusamin®

Hemoroidy.

Žilová cievna stena Pečeň , cievne zásobenie pečene a metabolizmus.

Vasalamin ® Hepatamin®

Thymusamin®

Poruchy srdcového rytmu. Srdcová arytmia.

Kardiomyopatie. Dilatácia srdca.

Vrodené chyby srdca.

Hepatamin® Thymusamin® Hepatamin®

Hepatamin® Thymusamin® Hepatamin® Thymusamin®


Pohybový aparát. Chrupavky. Kĺby a chrbtica. Bolesti kĺbov, poruchy hybnosti, artróza kĺbov, poranenia chrupaviek, poúrazové bolesti kĺbov, degeneratívne zmeny chrupavky, artrózy, artritídy a reumatické bolesti, bolesti chrbtice. Bioregulátory : Chondramin®, Vasalamin®, Hepatamin®, Epiphamin® a Thymusamin® Hlavné :

Doplňujúce :

Chondramin®

Vasalamin®

Thymusamin®

Epiphamin®

Hepatamin®

Bioregulátor chrupaviek a pohybového aparátu.

Bioregulátor ciev.

Bioregulátor imunity.

Bioregulátor epifýzy, imunity a krvotorby.

Bioregulátor pre pečeň.

Obnova chrupaviek kĺbov a chrbtice.

Obnova funkcie cievnej steny a prekrvenia kĺbov a väzív. Obnova mikrocirkulácie v organizme.

Podpora a úprava imunity. Úprava reakcií imunitného systému pri autoimunitných ochoreniach kĺbov.

Úprava hladiny hormónov, podpora krvotvorby. Úprava biorytmov.

Obnova tkaniva pečene, podpora metabolizmu a detoxikačných funkcií organizmu.

Pohybový aparát. Chrupavka kĺbov a chrbtice.

Bioregulácia :

Základná:

Doplňujúca :

Subjektívne a objektívne ťažkosti. Bolesti chrbtice.

Chrupavka stavcov a ich skĺbení. Cievne zásobenie chrbtice.

Chondramin®Vasalamin®

Thymusamin® Cerebramin®

Bolesti kĺbov. Artróza bedrových a kolenných zhybov. Degenerácia chrupavky veľkých aj malých kĺbov.

Chrupavka kĺbov a väzivá. Cievne zásobenie kĺbov a mikrocirkulácia.

Chondramin®Vasalamin®

Thymusamin® Hepatamin®

Bolesti chrbtice s poškodením platničiek a dráždením miechových koreňov (nervov).

Chrupavka stavcov a ich skĺbení. Cievne zásobenie chrbtice. Nervový systém, miecha a nervy.

Chondramin®Vasalamin® Cerebramin®

Thymusamin® Hepatamin®

Reuma, reumatoidná artritída. Reumatické bolesti kĺbov.

Chrupavka stavcov a ich skĺbení. Cievne zásobenie kĺbových štruktúr. Podpora imunity a reparačných procesov.

Chondramin®Vasalamin® Thymusamin®

Hepatamin® Epiphamin®


Kozmetológia. Revitalizácia kože. Kozmetológia. Ochorenia kože, celulitída, poruchy elasticity kože. Bioregulátory : Epiphamin®, Chondramin®, Thymusamin®, Vasalamin® a Hepatamin® Epiphamin®

Chondramin®

Vasalamin®

Thymusamin®

Hepatamin®

Epifýza a endikrinný systém.

Bioregulátor chrupavky a pohybového aparátu.

Bioregulátor ciev.

Bioregulátor imunity.

Bioregulátor pre pečeň.

Obnova funkcie epifýzy, úprava hladiny hormónov, „biologických hodín“, podpora imunity a krvotvorby

Obnova kolagénových, elastínových a hyalínových vlákien v koži a podkoží.

Obnova prekrvenia a mikrocirkulácie v oblasti kože.

Podpora a úprava funkcie imunity. Obnova imunity kože.

Obnova tkaniva pečene, podpora metabolizmu a detoxikačných funkcií organizmu.

Koža. Reliéf kože. Kozmetológia. Subjektívne a objektívne ťažkosti.

Revitalizácia kože. Celulitída. Predčasné starnutie kože.

Bioregulácia : Úprava hladiny hormónova a „biologických hodín“ Obnova kolagénových, elastínových a hyalínových vlákien v koži a podkoží. Cievne zásobenie a mikrucirkulácia kože a podkožia. Obnova funkcie a štruktúr imunity v koži a podkoží. Obnova detoxikačných funkcií pečene, podpora metabolizmu

Základná:

Epiphamin® Chondramin®Vasalamin® Thymusamin® Hepatamin®

Doplňujúca :

Cerebramin® Renisamin® Coramin®


Imunita. Alergie. Priedušky a pľúca. Alergie, poruchy imunity, autoimunitné ochorenia, bronchiálna astma, ochorenia horných ciest dýchacích, zápaly priedušiek, chronická bronchitída, obštrukčná choroba pľúc. Bioregulátory : Thymusamin®, Bronchalamin®, Epiphamin®, Vasalamin® a Hepatamin® Hlavné :

Doplňujúce :

Thymusamin®

Bronchalamin®

Epiphamin®

Vasalamin®

Hepatamin®

Bioregulátor imunity.

Bioregulátor dýchania.

Epifýza, endokrinný systém.

Bioregulátor ciev.

Bioregulátor pre pečeň.

Podpora a úprava funkcie imunity. Úprava reakcií imunitného systému pri alergiách a imunodeficientných stavoch.

Obnova funkcie priedušiek, pľúc a celej dýchacej sústavy.

Úprava hladiny hormónov, imunity, krvotvorby a tzv. „biologických hodín“.

Obnova funkcie cievnej steny a prekrvenia. Obnova mikrocirkulácie v organizme.

Obnova tkaniva pečene, podpora metabolizmu a detoxikačných funkcií organizmu.

Imunita. Alergie. Priedušky a pľúca.

Základná:

Doplňujúca :

Subjektívne a objektívne ťažkosti. Autoimunitné ochorenia. Imonodeficientné stavy. Poruchy imunity. Kontaktné alergie. Oslabenie imunity po chemoterapii a rádioterapii. Úprava hladiny hormónov – obnova endokrinnej sústavy.

Imunitný systém. Obnova imunity Endokrinná sústava, krvotvorba, imunita. Metabolizmus a detoxikácia

Thymusamin® Epiphamin® Hepatamin®

Vasalamin®

Alergická nádcha. Bronchiálna astma. Kašeľ.

Imunitný systém. Obnova imunity Priedušky a pľúca.

Thymusamin® Bronchalamin®

Hepatamin® Vasalamin®

Opakované infekcie horných ciest dýchacích. Oslabenie imunity. Ochorenia horných ciest dýchacích. Zápal priedušiek.

Imunitný systém. Obnova imunity Priedušky a pľúca.

Thymusamin® Bronchalamin®

Hepatamin® Vasalamin®

Obštrukčná choroba pľúc. Chronická bronchitída.

Nervový systém a mozog. Cievne zásobenie a mikrocirkulácia pľúc. Podpora imunity a reparačných procesov.

Bronchalamin®Vasalamin® Thymusamin®

Hepatamin® Epiphamin®


Tráviaci systém. Metabolizmus. Obnova pečene a žalúdka.

Bioregulácia :

Pečeň a žalúdok. Metabolizmus.

Základná:

Doplňujúca :

Subjektívne a objektívne ťažkosti. Stavy počas a po toxickej záťaži, otravách, po antibiotikách, po chemoterapii a rádioterapii. Chronická alebo akútna hepatitída. Cirhóza pečene. Alkoholové excesy. Bolesti pod pravým rebrovým oblúkom. Poruchy trávenia. Chronická gastritída. Atrofia sliznice žalúdka.

Vredová choroba žalúdka a dvanástnika.

Poruchy trávenia. Nechutenstvo.

Obnova tkaniva pečene a metabolizmu. Imunitný systém. Obnova imunity Cievne zásobenie a mikrocirkulácia. Sliznica žalúdka. Obnova tkaniva pečene a metabolizmu. Obnova imunity. Sliznica žalúdka. Cievne zásobenie a mikrocirkulácia.

Hepatamin® Thymusamin® Vasalamin® Ventramin® Hepatamin® Thymusamin® Ventramin® Vasalamin®

Epiphamin® Ventramin® Renisamin® Vasalamin®

Sliznica žalúdka. Obnova tkaniva pečene a metabolizmu.

Hepatamin® Ventramin®

Thymusamin®

Thymusamin® Cerebramin®

Obličky. Vylučovanie moču. Obličky.

Bioregulácia :

Základná:

Doplňujúca :

Subjektívne a objektívne ťažkosti. Obnova funkcie obličiek a ich tkaniva. Prekrvenie a mikrocirkulácia obličiek. Obnova funkcie obličiek a ich tkaniva. Regulácia autoimunitných reakcií. Prekrvenie a mikrocirkulácia obličiek.

Ochorenia obličiek. Obličková nedostatočnosť . Glomerulonefritídy. Nefropatia.

Renisamin® Vasalamin® Renisamin® Thymusamin® Vasalamin®

Thymusamin® Hepatamin® Epiphamin® Hepatamin®

Impotencia. Mužská neplodnosť.

Bioregulácia :

Semenníky.

Základná:

Doplňujúca :

Subjektívne a objektívne ťažkosti. Poruchy potencie. Neplodnosť muža. Postresové reakcie a celková slabosť u muža.

Funkcia semenníkov a testosterón. Prekrvenie a mikrocirkulácia semeníkov. Úprava hladiny hormónov.

Testalamin® Vasalamin® Epiphamin®

Thymusamin® Hepatamin® Cerebramin®


Krajina pôvodu : Ruská federácia Výhradný dovoz do EU : BioCitia s.r.o., Dunajská 4, 811 04 Bratislava, Slovensko, EU Telefón (príjem objednávok): 045 / 5454504 Mobil (príjem objednávok): 0940868301 E-mail: obchod@biocitia.eu

BioCitia sro  

Bioregulácia.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you