Issuu on Google+

Cal ser valents Els qui governen han d’estar a l’alçada

CiU i “Barraca” ara voten en contra del canvi de model de gestió de l’aigua Ni un any després de l’aprovació inicial ara es fan enrere.

L’escola bressol, una promesa que s’allarga massa Ho contemplava el programa electoral de CiU el 2007 i també el 2011

El Banyolí de l’any Aquesta celebració expressa sobretot la voluntat de protagonisme de l’equip de govern

desembre de 2011


CAL SER VALENTS

TOT I LA CRISI ES MANTENEN ELS SOUS

Des de la restauració de la democràcia els Ajuntaments han viscut un creixement constant. Igual que les famílies o els negocis, empesos per l’estat del benestar i el consum, no hem parat de créixer i hem anat sumant un IPC positiu, any rere any. Si a la dècada dels setanta amb prou feines hi havia quinze persones treballant a l’ajuntament, avui n’hi ha prop d’un centenar.

Simplement es tractava de donar exemple i, sobretot, que la ciutadania veiés que els sacrificis els hem de fer tots plegats, no només els mateixos de sempre. I en el cas de Banyoles era especialment rellevant per tal de complir el Pla de Sanejament. Era el moment idoni per reduir les retribucions als regidors tal i com han fet moltes altres ciutats.

Tot plegat ha portat que l’ajuntament es sobredimensionés per donar uns serveis que sobrepassaven les seves obligacions i assumint unes competències que no li eren pròpies, participant en plans i programes pel sol fet de tenir a disposició un percentatge de subvenció, o a vegades prestant serveis de lluïment que res tenien a veure amb els mínims obligatoris.

Certament, com argumenta l’equip de govern, hi ha les mateixes dedicacions exclusives que en la legislatura anterior. Però també és cert, tal com ja vam defensar en el ple municipal, que s’han redistribuït de tal manera que només la meitat recauen en els tinents d’alcalde, i així casualment es perd l’estalvi que representa fer-les coincidir, com ha estat habitual en els equips de govern municipals de la ciutat.

Arribats en aquesta situació de crisi, on els ingressos han baixat considerablement, només queda recaptar més o gastar menys. O les dues coses alhora. I és que primer s’ha de dedicar a sanejar els romanents negatius, després s’ha de reduir l’endeutament a llarg termini i finalment es podran destinar els diners a noves inversions. Junts per Banyoles no estem veient canvis de fons, aquells canvis estructurals de l’ens que mereix afrontar la greu situació financera.

JUNTS PER BANYOLES NO ESTEM VEIENT CANVIS DE FONS

PERÒ ELS QUI GOVERNEN HAN D’ESTAR A L’ALÇADA I AFRONTAR LES DECISIONS DE FORMA VALENTA

Per exemple, a Figueres hi ha hagut una rebaixa del 24% dels sous dels electes, o a Mollerussa se’ls han abaixat un 27%. Celrà, Premià de Mar, Sitges i un llarg etcètera també han donat exemple des dels seus respectius ajuntaments. Per què Banyoles no?

L’Ajuntament ha abusat de repercutir partides d’ingressos de pressupostos futurs a obres d’avui. S’han plantejat nous mètodes d’enginyeria financera per trobar solucions al context actual ja que no es pot accedir al crèdit bancari. No sabem com acabarà tot. Però els qui governen han d’estar a l’alçada i afrontar les decisions de forma valenta, perquè si bé el pla que cal afrontar pot passar factura als polítics, si no es porta a terme passarà factura a tots els ciutadans.

Josep Vicens Teixidor.

Per fer-nos-en una idea, un tinent d’alcalde, que no tingui dedicació exclusiva, cobra 1205 € bruts al mes, un regidor o tinent d’alcalde amb dedicació exclusiva 3087 €, un regidor delegat adjunt 690 € i un regidor sense delegació, és a dir a l’oposició, 226 €. A més, cal tenir en compte que alguns membres de l’equip de govern hi afegeixen encara les remuneracions corresponents a vicepresidències del consell comarcal, dedicacions exclusives a la Diputació, com és el cas del Sr. Alcalde, representacions en els consells d’administració de caixes d’estalvis en tant que càrrecs electes, etc. Tan difícil seria optimitzar aquests recursos per poder estalviar uns diners al nostre ajuntament, en lloc d’anar sumant sous per engreixar les nòmines? La veritat és que costa poder-ho justificar, però amb aquestes xifres a la mà, vostès mateixos, si volen ho poden intentar.

Càrrecs electes

Total anual Ajuntament

Alcalde

M. Noguer

16.880,92 €

T. alcalde dedicació 80%

M. Vilanova

45.668,00 €  

2011

Consell Comarcal

Diputació

Consellers caixes Altres organismes

140.000 €(*) 226.880,92 €

70.000 €    

Total anual

 

45.668,00 €

T. alcalde dedicació exclusiva/Vice-CCPE L. Costabella

43.220,10 €  

11.855 €  

55.075,10 €

Regidors dedicació exclusiva

J. Bosch Lleó (Barraca)

43.220,10 €  

 

43.220,10 €

Regidors dedicació exclusiva

J.Congost

43.220,10 €  

 

 

43.220,10 €

T. alcalde

J. Vila

14.469,36 €  

 

 

14.469,36 €

T. alcalde / caps àrea/ Vice-CCPE

J. Bosch

14.469,36 €  

11.855 €  

26.324,36 €

Caps àrea/CCPE

L. Butinyà

14.469,36 €  

6.032 €  

20.501,36 €

Regidors delegats adjunts

N. Ribas, N. Palomeras

16.571,52 €  

 

 

16.571,52 €

Regidors sense delegació

oposició (7 membres)

19.043,64 €  

1.408,81 €  

20.452,45 €

(*) Segons les dades aparegudes al diari “Expansión” el 18/05/2011

271.232,46 €

512.383,27 €


CIU I “BARRACA” ARA VOTEN EN CONTRA DEL CANVI DE MODEL DE GESTIÓ DE L’AIGUA Junts per Banyoles volem manifestar clarament la nostra protesta per tal com s’ha dut a terme aquest intent de canvi de model de gestió de l’aigua. En la seva forma i en el seu fons. Posant damunt la taula de forma extraordinària, de pressa i corrent, una aprovació inicial del canvi de model de gestió sense estar consensuat amb els grups municipals ni tampoc amb els ciutadans, copropietaris ambdós, ciutadans i ajuntament de l’aigua de l’estany. Agraïm la implicació ciutadana per a aturar aquest canvi de model de gestió, sense ells i sense el fonament jurídic de les al•legacions tècniques això no hauria estat possible. Amb el canvi proposat es menystenia l’essència i l’esperit del propi bé comunal i d’allò establert en la normativa sectorial dels bens comunals, com ara la seva figura més adient pel que fa a la gestió. CiU i en Jordi Bosch “Barraca” justificaven dins la memòria de l’expedient de canvi de gestió fi ns a 11 punts que demostraven que aquest canvi era bo i necessari. Es va passar de dir que la creació de l’empresa mixta era la millor solució per afrontar les futures inversions en època de crisi a dir, ara, que la situació de crisi no afavoreix la solució d’empresa mixta. No ha passat ni un any de la seva aprovació en Ple Extraordinari, i ells mateixos hi han votat en contra.

AMB EL CANVI PROPOSAT ES MENYSTENIA L’ESSÈNCIA I L’ESPERIT DEL PROPI BÉ COMUNAL

NO HA PASSAT NI UN ANY DE LA SEVA APROVACIÓ EN PLE EXTRAORDINARI, I ELLS MATEIXOS HI HAN VOTAT EN CONTRA.

Tot plegat demostra que era una proposta molt dèbil, i que ERC en aquell moment tenia la raó i que les nostres al·legacions estaven ben fonamentades. El plantejament per a la millora del servei, no tenia res a veure amb el dèfi cit de l’ajuntament. Són dues situacions diferents que han de trobar dues solucions diferenciades. Intentar trobar nexes d’unió, a través d’estranyes vinculacions, no és just i complica la situació a llarg termini. Podem trobar solucions a la necessitat d’inversió en el servei d’aigua, i hem d’afrontar de forma valenta els canvis que l’administració encara no ha fet, i que l’ha dut a la necessitat de fórmules de finançament poc ortodoxes, i en aquest cas, per nosaltres injustes.

SORTIDA PER LA TANGENT, Després de deixar sense efecte el canvi de model de gestió, el Govern ha decidit ara modificar el conveni amb Aigües de Banyoles, intentant un cop més, trobar llaços d’unió entre una suposada necessitat d’inversió en obres hidràuliques i el dèficit de l’ajuntament. Per a nosaltres els dos temes s’han de tractar per separat, i tenen solucions distintes. Amb aquesta fórmula l’ajuntament cedeix en ús una part de la xarxa d’aigua valorada en un milió d’euros. Aigües de Banyoles li paga a l’Ajuntament un milió d’euros, al mateix temps que passarà a amortitzar-ho, òbviament, i a recuperar aquest cost a través de la taxa d’aigua en els propers 20 anys. Per tant els banyolins que sovint han participat en les obres d’aigua que ara es traspassen (per exemple via contribucions especials), ara ho tornaran a pagar amb el rebut de l’aigua. Junts per Banyoles defensa que si l’Ajuntament rep aquests diners, aleshores caldria invertir-los en infraestructures relacionades amb l’aigua. No per despesa corrent, ja que la taxa d’aigua, per llei com totes les taxes, només pot cobrir el cost del servei. No hi estem d’acord perquè no aclareixen si es tracta d’un rescat del fons de reversió anticipat, o d’una mena de crèdit privat, i si té prou cobertura legal. Aquesta operació incrementarà el rebut en un 2,66% ponderat al llarg dels propers 20 anys, a banda dels diversos increments que es puguin donar, com el 5,2% pel proper any 2012. A més es continua sense diferenciar el tracte a favor dels banyolins respecte al cànon de captació. Per a nosaltres no és just que es repercuteixi aquest cost als propietaris del bé comunal. Aquesta operació pot posar en un atzucac la possibilitat de gestionar el bé comunal a través d’allò previst per llei, un cop s’arribi al fi nal de la concessió, si les inversions s’han acumulat al fi nal de la concessió actual.


L’ESCOLA BRESSOL, UNA PROMESA QUE S’ALLARGA MASSA

BANYOLES, CIUTAT NETA?

Moltes excuses i poca contundència política. Aquest seria un bon resum de com està actuant l’equip de govern respecte la construcció de la nova escola bressol. La ciutadania està descontenta amb la classe política per actuacions com la que CiU està portant a terme respecte la nova escola bressol.

L’aturada del boom immobiliari ha provocat l’existència de locals i solars buits (com al carrer de la Canal, a l’antic can Busquets) on s’hi acumulen tota mena de porqueries que fan les delícies de gats, coloms i altres animals.

Fa pocs dies en resposta a una intervenció al ple del nostre grup el Sr. Alcalde responia que el seu pla de mandat era el seu programa electoral. Així doncs el seu pla de mandat contempla la prioritat de la construcció de l’escola bressol. També el contemplava el seu programa electoral a la campanya de l’any 2007 i com si no hi hagués sigut. Som gairebé 2012 i Banyoles continua amb un dèficit flagrant de places públiques de llar d’infants.

L’actuació del Consistori en aquestes zones negres ha de ser urgent i eficaç. La brutícia porta més brutícia. I al revès: un espai net intimida més els embrutidors.

D’oportunitats inversores n’hi ha hagut moltes. De fet, en els darrers quatre anys Banyoles ha construït La Factoria o el nou Espai Jove però no ha trobat la manera, segons ens han fet creure, de finançar la nova escola bressol. Per a nosaltres, per molt que ho diguin, els fets ens demostren que la nova llar d’infants no era ni és una prioritat. Les prioritats es demostren amb fets, no només amb paraules. El darrer exemple d’aquesta manca de voluntat es va produir en el ple del passat 5 de setembre quan l’equip de govern va aprovar, entre d’altres coses, substituir en el Pla Únic d’Obres i Serveis la construcció de l’escola bressol per la millora del carrer Nou i l’adequació de la zona del Bon Repòs al•legant problemes de finançament a l’hora de fer l’aportació de l’ajuntament. El ball de números que ens va presentar el Sr. Alcalde no ens va convèncer. Dóna un cop més la sensació que moltes altres prioritats inversores passen a davant contínuament a l’escola bressol. Estem segurs que amb una bona voluntat política l’equip de govern no hauria d’estar donant excuses de mal pagador quan el que intenta és no carregar-se de responsabilitats socials.

AIXÍ DONCS EL SEU PLA DE MANDAT CONTEMPLA LA PRIORITAT DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL. TAMBÉ EL CONTEMPLAVA EL SEU PROGRAMA ELECTORAL A LA CAMPANYA DE L’ANY 2007 I COM SI NO HI HAGUÉS SIGUT.

L’ACTUACIÓ DEL CONSISTORI HA DE SER URGENT I EFICAÇ. LA BRUTÍCIA PORTA MÉS BRUTÍCIA.

Garantir la neteja és responsabilitat de l’ajuntament però també ho és la de fer que la ciutadania prengui consciència que no s’ha d’embrutir. Tal com ens recordava la Doli Guix en el pregó de l’any passat, tots, petits i grans, hem d’implicar-nos en el difícil camí de fer-nos corresponsables dels valors de ciutadania i transmetre’ls començant per exemple per la netedat i el civisme.

HABITATGES A L’ANTIC EDIFICI DEL “ EL CISNE” Des del nostre grup no ens agrada la resolució del ple aprovada només amb els vots favorables de l’equip de govern – amb tots els vots de l’oposició en contra - que permet construir 7 habitatges en l’espai de l’antic “El Cisne”. Creiem que és un greu error perquè no aporta cap avantatge a Banyoles ni als banyolins. Tot el contrari : és una decisió que condicionarà negativament aquell espai.

LA PLATAFORMA PROGRESSISTA - PSC DE BANYOLES ES QUEDA SENSE EL SEU REPRESENTANT A L’AJUNTAMENT El passat 17 d’octubre, Jordi Bosch i Lleó “Barraca”, va presentar la carta de renúncia al seu partit i des del mateix dia, a través del ple, va passar a ser regidor no adscrit deixant sense representació la Plataforma Progressista – PSC a l’Ajuntament de Banyoles. HA ARGUMENTAT DIFERÈNCIES AMB EL SEU PARTIT A L’HORA DE PRESENTAR LA SEVA RENÚNCIA

Jordi Bosch ha argumentat diferències amb el seu partit a l’hora de presentar la seva renúncia. D’altra banda des del partit s’ha afirmat que des del primer moment, la majoria de membres de la candidatura i de l’agrupació considerava que el paper que havien d’assumir després del resultat de les eleccions passades era el d’estar a l’oposició.


EL BANYOLÍ DE L’ANY Un any més, l’equip de govern ha entregat els premis Banyolí de l’any i, un any més, nosaltres ens hi hem mostrat en desacord. Ho fem sense voler desmerèixer cap dels premiats o premiades i posant de manifest que afortunadament a Banyoles de candidats i candidates a premis n’hi ha molts.

HA NASCUT COM UN ACTE ELITISTA, OSTENTÓS I AUTOCOMPLAENT EN UN MOMENT DE PLENA CRISI

Els nostres arguments són molt clars: En primer lloc, perquè l’equip de govern no ha intentat mai consensuar un model per a aquests premis. Aquesta no és la manera de crear un acte de ciutat que vol ser perdurable en el temps. A continuació discrepem del model d’entrega dels guardons. Per a nosaltres, aquesta celebració expressa sobretot la voluntat de protagonisme de l’equip de govern, més que el reconeixement dels homenatjats per part de la ciutat de Banyoles. S’ha deixat de banda la participació popular, tant a l’hora de les votacions com de la presència en els reconeixements. Ha nascut com un acte elitista, ostentós i autocomplaent en un moment de plena crisi que no té presents els múltiples sistemes de reconeixement existents a la ciutat. A més, ens sembla un despropòsit que des del mateix títol del guardó es produeixi una discriminació de gènere tan flagrant. Creiem que un ajuntament que té aprovat un pla d’igualtat de gènere no pot obviar aquesta sensibilitat ni en els continguts ni en les formes. Per aquests i d’altres motius, com a grup municipal, creiem que els guardons Banyolí de l’any en el seu format actual estan molt allunyats dels nostres valors i, per tant, trobem conseqüent no participar-hi si no és que, en properes edicions, es produeixen canvis importants.

Junts per Banyoles web: juntsperbanyoles.blogspot.com www.facebook.com/juntsxbanyoles www.twitter.com/juntsxbanyoles mail: juntsperbanyoles@gmail.com

Horaris d’atenció al ciutadà: Cada dilluns de 19:30h a 21:30h, al nostre local al carrer Sant Benet 40 de Banyoles. Cada dilluns de ple a partir de les 19h, al nostre despatx de l’Ajuntament


Butlletí Desembre - Junts per Banyoles