__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vasija de barro popular equatoriana arr. Laura Gil

Veu

Violí

Oboè

Guitarra

Guitarra

Fagot

# 6 & 8 # 6 & 8 # 6 & 8 # 6 & 8 # 6 & 8 ? # 68

q = 100

q = 100

œ œ ∑ ‰ œ œ œ œ œ. œ. œ. J J q = 100 ∑ ∑ Œ . ‰ œ œ œ œ œ Jœ J q = 100 œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ Œ. ‰ ‰ œ œ J J q = 100 Œ . ‰ ‰ j œ œ œ œ œ œj œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ q = 100

œ.

œ.

˙.

œ.

œ.

œ œ œœœ J œ œ œ œœ J œ œ œ. J j œ œ œ. ˙.


6

Veu

Vln

Ob

guit

guit

fg

& & &

# # œ # œ

Œ.

œ œ œ œ œ. J œ œ œ œ. J J

# œ œ œ œ œ œ œ & œ J #

j & œ œ œ œ œ œ œ œ ? # œ. œ. ˙

‰ ‰ j œ œ œ œ œ œ œ 1.Yo quie - ro quea - mi me en 2.Cuan - do la vi da se pier œ œ œ œ œ Œ œ J J ‰ ‰ ‰ œ.

œ œ œ œ œ œœœ ...

œ. ‰ ‰

œ.

œœœ .. . œ.

œ


9

Veu

Vln

Ob

guit

guit

fg

& & & & &

# #

œ. œ.

tierren, da,

œ

œ.

œ œ œ œ ˙. œ œ

co - -moa mis tras u - na

#

#

œ œ œ œ œ œ

#

œœœ ...

? # œ.

j j œ œ œ

œ œ œ

an - te - -pa cor - tina de

œ.

‰ j œ

œ

sa - dos. a - ños.

Œ.

Œ.

-

œ

Yo

Œ

œ J

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ ... œ.

œœœ .. . œ.

˙˙˙ ˙

‰ ‰ ‰ ‰


12

Veu

Vln

Ob

guit

guit

fg

& &

# #

œ œ œ œ œ Ó.

quie - ro quea - mi me do la vi - da se

# œ œ œ œ œ & J # & œ œ œ œ œ # . œœœ .. & œœœ .. . ? # œ. œ.

œ

œ.

en - tierren, pier - da,

œ œ œ ∑

co - -moa mis tras u - na

œ œ œ œ. œ

œ œ œ œ œ œ œœœ ...

˙.

Œ.

œ

j j œ œ œ an - te - -pa cor - tina de

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ ...

œ.

œœœ .. . œ.


j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ J J J En el vien - treos - cu - roy fres -co co-moa mis an - te - pa # saa. -- dos. ños. Vi - vi rán la flor delj tiem po œ œ . a - mo - -res i de - sen Œ Œ ‰ œ œ œ & œ œ. œ. J œ œ # Œ. œœœ œœ & ˙. . œ. œ œ œ. # œ œœœ œ & œœœ œ œ œœœ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ # . œœœ ... œœœ ... œœœ ... œœœ ... œœœ ... œ . & œœœ .. œœ .. œœ .. œ. œ œ œ. œ. œ. ˙ œœ ?# ˙ œ.

15

Veu

Vln

Ob

guit

guit

fg

#


jj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰‰ & œ œ œœ J J J En el vien treos -cu - roy fres co co moa mis an - te - pa - -sa - dos. # saa--dos. ños. Vi - vi rán la flor delj tiem po œ œ .a - mo - -res i deœ .- sen - ga˙ .- ños. . Œ œ œ œ & œ. œ œ. J œ œ # Œ. œœœ œœ . & œ. Œ. œ. œ. œ. œ ˙ # œ œœ .. œ œ œ œ œ œ œ œ & œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ # . œœœ ... œœœ ... œœœ ... œœœ ... œœœ ... œ . œœœ ... œœœ ... & œœœ .. œœ .. œœ .. œ. œ. œ. ˙ œ œ œ. ? # œ. . œ œ . . œ œ.

19

Veu

Vln

Ob

guit

guit

fg

#

Profile for cooperació consorci-innovació

Partitura vasija de barro  

Partitura de Vassija de barro arranjaments fets per alumnes de l'Escola Oriol Martorell per al projecte Junts

Partitura vasija de barro  

Partitura de Vassija de barro arranjaments fets per alumnes de l'Escola Oriol Martorell per al projecte Junts

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded