__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kitu kara Irene Llevat

Saxòfon 1

Saxòfon 2

Trompeta

Trompa

# 6 qœ = 80œ œ œ # œ œ œ œ œ & 8 J J J J # 6 q = 80œ œ . œ #œ . œ J œ & 8 J œ q = 80

6 ‰ œ œ j‰ ‰ ‰ œ œ j ‰ ‰ ‰ œ 8 œ œ q = 80 œœ œ œ œ 6 œ œ œ œœ # œ œ b œ œ & 8 &

bb 6 qŒ = 80 j Œ & 8 œ Piano

? b b 68 ˙ . ˙.

œ Œ # œj Œ J ˙˙ ..

œ œ œ œ œ œ Jœ J J J œ œ #œ œ œ. #œ J œ J œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

j ‰ ‰ j‰ ‰ œ ‰ ‰ j ‰ ‰ j œ œ œ #œ J ˙˙ .. ˙. ˙.


5

sx 1

sx 2

Tpt

tmp

&

# œ

# œ &

œ.

œ œ J

œ œj œ J

œ.

œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ . J œ. œ œ œ. œ œ . . #œ

œ.

œ.

œ.

œ.

jŒ œ

j œ Œ

j œŒ

œ Œ J

œœ J

œ #œ #œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ &b œ œ œ œ &

b &b ΠPno

œ œ J

? bb ˙ .

˙.

œ.

jŒ #œ

#œ.

j œ œ.

˙.

œ. œ. œ.

Profile for cooperació consorci-innovació

Partitura Kitu kara  

Partitura de Kitu karaarranjaments fets per alumnes de l'Escola Oriol Martorell per al projecte Junts

Partitura Kitu kara  

Partitura de Kitu karaarranjaments fets per alumnes de l'Escola Oriol Martorell per al projecte Junts

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded