Page 1

Caseritaaaaaa q = 60

Veu

Violí I

Violí II

Violoncel

2 & 4 œœ œœ œ .œ œ œ .. q = 60 2 & 4 œœ œœ œ .œ œ œ .. q = 60 j j . 2 ‰ ‰ & 4 œ œœ œ œ œ . q ˙ = 60 œ œ ? 42 .. q = 60

Fagot

? 42 ˙ ˙ 2 &4 ˙ ˙ ? 42 ˙

q = 60

Piano

œ

.. œœ œœ œ . œ .. œœ œœ œ .œ œ œœ .. œœ œœ œ . œ .. œœ œœ œ .œ œ œœ .. ‰ œjœœ ‰ œjœ .. ‰ œjœœ ‰ œjœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ .. ..

œ .. .. ˙

œœ œœ œœ œ J‰ œ

Popular equatoriana Arr: Maria López

.. .. ˙˙ ˙ .. .. ˙

œ

œ .. ˙

œœ œœ œœ œ J‰ œ

.. ˙˙ ˙ .. ˙

œ

œ œ œœ œ . œ œ

j‰ œœ œœ j ‰ œ œœ ˙

œ ˙

œœ œœ œœ œ J‰ œ

˙ ˙ ˙˙

œ. œ œ j ‰œ œ

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

Partitura caserita  
Partitura caserita  

Partitura de Caserita arranjaments fets per alumnes de l'Escola Oriol Martorell per al projecte Junts

Advertisement