L'hora dels adéus

Page 1

Es l'hora dels adéus & 44 œ 5

&

9

&

13

&

œ

œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ

˙.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ

˙.

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ

˙.

œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ

˙.

Œ