El poll i la puça

Page 1

El poll i la puça # 3 & 4 œ

œ

œ

# œ &

œ

œ

˙

#

œ

œ

œ

5

9

& œ #

& œ œ œ

13

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

˙

Œ

œ