Page 1

Contes viatgers ⵜⵉⴽⵙⵙⵉⵙⵉⵏⴻ ⵜⵉⵎⵙⴰⴼⵔⵉⵏ

TiQssisine timsafrine


Contes viatgers ⵜⵉⴽⵙⵙⵉⵙⵉⵏⴻ ⵜⵉⵎⵙⴰⴼⵔⵉⵏ

TiQssisine timsafrine


Primera edició: maig del 2012 Edita: Associació Sociocultural Ibn Batuta C/ Sant Pau, 82 baixos 08001 Barcelona www.ascib.net Disseny gràfic: Martí Riu Impressió: Gràfiques Alpres D.L.:


5

Contes viatgers Les escoles Dolors Monserdà-Santapau, Drassanes, Parc del Guinardó, Al Irchad, l’Institut Serrat i Bonastre i el Collège Mae El Ainine us presentem la part més visible del treball de cooperació i intercanvi en el qual junts, parlant, llegint, escrivint i dibuixant, tant hem après. Esperem que us agradi i que us convidi a pensar, imaginar i conviure.

ⵜⵉⴽⵙⵙⵉⵙⵉⵏⴻ ⵜⵉⵎⵙⴰⴼⵔⵉⵏ Timzgidawin n Dulurs munsirda - santañaw, drasanes, ñark di ginardu, al ircad d isinagn, iskula art di trabay d tmzgidawin ma loinin d ibn xaldun, sidi pmad bn oAjiba, I.M.M d licambla d XAMFRA ad ak-nskn / ad am-nskn marra min nkrz di wussan-a jr-anv. Nlmd aïïas s wawal, d tvuri d tira d arrsm i d-anv-issmunn. Ssitimv ad ak-iojb/ad am-iojb uca ad ad dg-s txrãrd, ad kid-s toicd.

TiQssisine timsafrine Tislmadin n Dolors Monserdà-Santapau, Drassanes, Parc del Guinardó, Al Irchad, isinagen, Escola Art del Treball, d tislmadin Mae El Ainine d Ibn Khaldoune, Sidi Ahmed Ben ɛajiba. EMM d l’Eixample d tamsmunt n Xamfrà ad ak-nsken/ad am-nskn marra min nkrz di wussana jr-anɣ. Nlmed aṭṭas s wawal, d tɣuri d tira d arrsem i d-anɣ-issmunen. Ssitimeɣ ad ak-iɛjeb/ ad am-iɛjeb uca ad ad dg-s txerrṣed, ad kid-s tɛiced.


6

Junts dibuixem, escrivim, contem, cantem, juguem... Educar per al desenvolupament comporta analitzar, de manera transversal i des d’una perspectiva crítica, les situacions de desigualtat del món. Amb el projecte «Junts» el Consorci d’Educació de Barcelona posa en contacte centres educatius de la ciutat amb organitzacions dedicades a la cooperació per tal d’endegar projectes interdisciplinaris que esdevinguin un complement a les seves activitats en aquesta línia i alhora un motor d’innovació i de qualitat pedagògica.

la pròpia identitat cultural i al mateix temps les manifestacions d’altres cultures.

En aquests moments el projecte s’està desenvolupant a vint-i-sis centres de quatre ciutats: Barcelona, Kedougou, Tànger i Quito.

«Junts» és un projecte que se sustenta en el treball dels nens i les nenes participants, però fonamentalment en la dedicació i del treball il·lusionat dels equips de mestres involucrats.

El projecte ajuda a establir intercanvis entre escoles de realitats ben diferents i contribueix al coneixement mutu. A partir del ric treball interdisciplinari que provoca aquest intercanvi, els infants a poc a poc van descobrint realitats llunyanes i que alhora cada cop es fan més presents a la nostra ciutat. Compartir contes i dibuixos ajuda a conèixer i valorar

«Junts» ens descobreix altres realitats culturals, ens fa adonar de la pluralitat de llengües del món i valorar la riquesa que representen. Així, mostrar l’àrab o l’amazic als centres ha permès fer visible la pluralitat lingüística, de vegades oculta, de les aules fent aflorar la llengua dels companys i companyes de classe o de les seves famílies.

Amb aquest llibre-CD podeu gaudir dels contes viatgers, començats en un continent i acabats i il·lustrats a l’altre. És per això que podeu gaudir dels contes escrits i gravats en àrab, amazic i català. L’intercanvi entre les escoles de Tànger i de Barcelona s’ha desenvolupat amb la coordinació de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta a Barcelona i la Fundació Ibn Batuta a Tànger. Associació Sociocultural Ibn Batuta


7

ⵊⵎⵉⵄ ⵏⵔⴻⵙⵙⴻⵎ, ⵏⵜⵜⴰⵔⵉ, ⵏⵇⵇⴰⵔ ⵜⵉⵖⵓⵊⴰ, ⵏⵜⵜⵖⵏⵏⴰⵊ, ⵏⵜⵜⵉⵔⴰ. ⴰⵙⵍⵎⴻⴷ ⵍⵉⵖ ⵉⵜⵔⴰⵄⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⴰⵎ ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵉ ⵉⴱⴰⵢⵏ, ⵉⴼⵀⴰⵎⵏ ⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵔⵣⵣⵉⴼⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵓ ⵎⴰⴷⴰⵍ. ⵙ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ “ⵊⵓⵏⵜⵙ”, ⴰⵔ ⵉⵜⴳⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵏⴳⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵍ ⵎⴰⵔⴰⴽⵉⵣ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵍⴰⴽⴰⵢ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⴷⵙⴰⵜⵉⵏ ⵉⵅⴷⵎⴻⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ, ⵜⵉⵍⵉⵖ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵛⴰⵎⵎⴰⵍ ⵖⵉⴼ ⴽⵓⵍ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ, ⴱⴰⵛ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⴰ ⵜⵖⵓⴷⴰ. ⵍⵎⴻⵛⵔⵓⵄ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⴳⵎⵎⴰ ⴳ 26 ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴳ 4 ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ: ⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵓⵏⴰ, ⴽⴻⴷⵓⴳⵓ, ⵜⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⴽⵉⵜⵓ. ⵍⵎⴻⵛⵔⵓⵄ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵄⴰⵡⴰⵏ ⵖⵉⴼ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵉⵏⴳⴰⵔ ⵜⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ ⵉⵅⵓⵍⴼⴻⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵄⴰⵡⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵖⵉⴼ ⵓⴼⵀⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵏ ⵢⴰⴷⵏ. ⵙⴳ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴱⵓⵔⵣⴻⵏ, ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ, ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴼⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵍⴰⵎⵙⴰⵢⵍ ⵉⵄⴰⵔⴽⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵖ ⵏⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⴻⵖ, ⵓⵎⵎⵓ ⴳ ⵜⵉⴽⵙⵙⵉⵙⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵄⴰⵡⴰⵏ ⵖⵉⴼ ⵓⴼⵀⴰⵎ ⴷ ⵓⴽⴷⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵎ, ⵜⵓⵙⵏⴰ,

ⴰⵡⴷ ⵉⵎⵛⵉⵏⵏⴰⵖ ⴱⴰⵛ ⴰⵏ ⴼⵀⴰⵎ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵢⴰⵡⴷ ⵢⴰⴷⵏ. ⵍⵎⴻⵛⵔⵓⵊ ⵏ “ⵊⵓⵏⵜⵙ” ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵙⴱⴰⵢⴰⵏ ⵢⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⵙⴰⵢⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵢⴰⴷⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⴱⴰⵢⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵙⵍⵍⴰⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ-ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⴽⵓⵍ ⵍⵅⵉⵔ ⵍⵉⵖ ⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵎⵛⵉⵏⵏⴰⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵉⵜⵙⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ, ⴰⵢⵍⵉⵖ ⵉⴼⴼⴰⵔ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ ⵏⵙⴻⵏ. ⵉⴼⴼⴰⵖⴷ ⵍⵎⴻⵛⵔⵓⵄ ⵏ “ⵊⵓⵏⵜⵙ” ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵉⵖ ⵢⴰⴳ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵍ ⵉⵖ ⴰⴽ ⵉⵛⵛⴰⵔ; ⴱ ⵍⴰ ⵎⵉ ⵏⵜⵓ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵍⵉⵖ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ. ⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴷ ⵙⴷ, ⵏⵖⵉⵢ ⴰⵡⴽ ⴰⵏⵙⴰⴼⵔ ⴷ ⵢⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵙⵙⵉⵙⵉⵏ, ⴷⴷⴰⵏⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ, ⵛⴰⵎⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵚⴰ ⵢⴰⴷⵏ, ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⵜⴰⵍⵉⵏⵜ. ⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵉⵏⴳⴰⵔ ⵜⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵜⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵜⵜⵓⵜⴰ. ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵜⵜⵓⵜⴰ


8

Jmiɛ nressem, nttari, nqqar tiḥuja, nttɣnnaj, nttira Aslmed ligh it raɛan ad isgam ghif yan tifsi ibayn, ifhamn i bahra irzzifn n tudmawin g u-madal, s usnfar «Junts», ar itgga u –graw n Barchaluna n tusna tawuri ingar bahra n bac ad ismlaqa tinmal n timdint akd tudsatin ixdmen dg umadal, tiligh ighiyn ad chammal ghif kul mayd skar, bach tusna at ghuda. lmecruɛ Ad ar igmma g 26 n tinmal g kkuz (4) n t-mizar: Barchaluna, Kedougou, Tànja d Quito. lmecruɛ ad ar itɛawan ghif umrara ingar timslad sg yan umadal ixulfen, ar itɛawan ghif ufham n wid yan. Sg tawuri yad iburzen, iɛddan, ichirran ar ttafan bahra n lamsayl iɛarqan, d tiligh nit illan g tmazirt nagh, Ummu g taqssisin, ar itɛawan

ghif ufham d uqdder n tadlsa; tusna, awd imchinnagh bach an fham tusna n wan yadn. lmecruɛ n «Junts», ar agh is bayan yits n lamsayl n tusna yadn, ar isbayan wid isllant bahra n tutlayin g u-madal, ar isnimmir kul lxir ligh lant. Amchinnagh tga taɛrabt d tmazight yitsent g tutlayin dgh ibayn g tinmal, ayligh iffar ghas g tghuri n inlmadn d tinlmadin d ait uxam nssen. Iffaghd lmecruɛ n «Junts» g twuri n inlmadn d tinlmadin ligh awk ichar, macha awd ur ntettu tawuri ligh tga trubbut n islmadn. S udlis ad d CD, nghiy awk an safr d yit n tiqssisin, teddad g yan w-ança, tchammal d g yan wança yadn s taɛrabt, tamazight d ta catalaniyt, ittuga umnuqqar dgh ingar tislmadin n Tanja d tislmadin n Barchaluna s uzday n Tamsmunt tamzdayt tadlsant Ibn Batuta.

Tamsmunt tamzdayt tadlsant Ibn Batuta


9


10

El destí de la serp H

i havia una vegada una noia que tenia 11 anys i es deia Marta. Un dia va anar d’excursió amb l’escola al bosc. I mira que miraràs, la Marta, que li agradava molt observar, es va quedar encisada mirant flors. De sobte, va mirar al seu voltant i… estava sola! S’havia perdut! Ja no veia els seus companys i companyes. De seguida es va posar a buscar la seva classe, i unes quantes gotes van començar a caure. «Només faltava això!», va pensar la Marta. Cada cop plovia més i més, i

de sobte, un llamp, un tro, un altre! I just davant seu veu que un tronc cau, i sota el tronc, una serp atrapada. La Marta va pensar: «Puc fer 3 coses: la puc matar, puc fugir o puc ajudar-la aixecant la branca». La Marta va decidir aixecar la branca. La serp se’n va anar i la Marta va veure que la cua de la serp estava rígida, gairebé ni es movia. I se’n va anar preocupada pel destí de la serp.


11 Van passar dos anys, i un dia que va anar al zoo amb l’escola, mirant el terrari i totes les serps que es veien, de sobte pels altaveus algú va cridar: —TOTHOM A CÓRRER! La Marta amb els nervis va caure, i just al seu davant, una serp enorme amb la boca oberta fent aquell sorollet com que et vol atacar. La Marta va tancar els ulls i va pensar que seria l’última cosa que veuria, però la serp, en lloc d’atacar-la, se’n va anar i la Marta es va adonar que la cua de la serp estava rígida, així doncs, la serp… havia sobreviscut! La Marta no s’ho podia creure quan va veure que la serp se n’anava. Es va convèncer que era un animal simpàtic i que no feia mal. Els amics de la Marta i tots els que estaven al jardí van sortir corrent per por que la serp els ataqués. Mentrestant, la Marta va trobar el vigilant del jardí i aquest li digué: —Vinga, nena, vés-te’n d’aquí amb els teus amics perquè busquem aquella maleïda serp que s’ha escapat de la gàbia, no crec que estigui gaire lluny, i l’hem d’atrapar i tornar-la a tancar.

Però la Marta va respondre amb entusiasme: —No, no fa cap mal, la conec des que era petita. Us ajudaré a trobar-la. La Marta va començar a mirar per les gàbies dels animals i pels passadissos del jardí. De sobte, una cua que s’arrossegava per la branca d’un arbre li va cridar l’atenció. Es va assegurar que era la cua de la serp i va informar els responsables del jardí del lloc on era la serp. Un dels vigilants duia una arma per si patien algun atac. S’hi van apropar i, quan la serp els va veure, es va llançar contra ells xiulant amb la boca oberta i agitant la cua. La Marta va proposar al vigilant que li donés un sac per acostar-se a l’arbre. Quan el tingué, la nena es va apropar a la serp amb molt de compte i va començar a parlar amb ella perquè es fiqués a dins del sac. La serp va reconèixer la Marta i, a poc a poc, va començar a lliscar cap al sac. Quan va ser dintre, la Marta va lligar bé el sac. Tots la van aplaudir molt i li van agrair que hagués recuperat la serp sense causar-li cap mal. Però la Marta els va dir: —Hem recuperat la serp en pau, per això us demano que la tornem a deixar al bosc, que és on ella està millor. Tothom va estar d’acord amb la proposta de la Marta i van retornar la serp al bosc, el seu lloc natural.


12

Lmechtab n tfighra Y

an tikkelt, yan terbat, dars 11 isggwasn, ism nnes Marta, yan was, tfugh s lghabt, bach at-ssara d imddukal nes g tamslat. Iwa raεa day ar traεa, Marta ligh igan yat tarbat i7dan abda, iεjabas nwar, yat t-ssaεt, thurri ffiras…ur tannay walou, tufa ixfans tuchķa, ur yad da tannay imdukal t mddukal nes.

gwdan i tfighra adghifssen thajm, dinnagh ay tamjmaε marta d uεssas n urthi, innas: —Yallah, ayl’li, ddu ffegh urthi, mun d imddukal nem, hatin dan tqal’lab ghif tifighra ichQqan di fghan g laQfez, hatin ur donnagh is th’dda bεid, ixçça at naf bach at nrar s laQfez.

Fisaε, ar t9alab ghif l9ism nas, yan imik ar ikkat unzar, aynagh ayd ixssan, ar txammam Marta, izayd unzar ar ikkat, chwi, digh usman!, ittuti-d tamans yan usķlu, tenmr diķs yat n tfighra, ar txammam Marta, th-nna ghiygh ad g’gh 3 lamsayel: —Ghiygh at na9, ghiygh ad rulgh, macha ghiygh ad εawngh tifighra ad hazzagh ghifs asķlu, dinagh ay debber Marta bach at εawn tifighra bach at-dder.

Trurayas Marta, tnnas: —Hatin snaxt sg diligh tsul tmazzi, ur da ttawd, hayi adawn εangh bach at naf.

Tedda tifighra, Marta tannay abrdud nes ur dayt7arrach, th’edda Marta g wins, tezεaf ghif lmechtab n tfighra.

T’heεlam Marta i y-ayt urthi ghif udghar n tfighra, iddud yan diķsen yasid yat n jwija, awd mch tnagh ad ghif sen thajm tfighra.

Zrin 2 isgwasen d 1 was, th’edda Marta d imddukal nes s yan urthi n lebhaym, lu9t lig ar traεa Marta s w-ansa ligh glan ifaghriwn, th-sla I yan wawal i jehden: Yallah, rulath !!, Marta th-ttuti s uzrab, han yat n tfighra dathas, tunf a9muns, ar tsaffar ami tra at-ti thajm, Tq-qan Marta alen nes, th’nna safi tifighra degh l7acht tamggarut ayd nigh ad annaygh g tudert inu, Macha tifighra ur tihjim ghif Marta, th’dda g wins, dinnagh ay th-annay Marta aberdud n tfighra iq-qur am tfighra ligh tfukka g εari, dinagh ay tezra Marta b li tifighra tsuld ghif tudert. Marta ur tumin al’len nes, idgh tannay tifighra tdda, bla atti th’tech, dinnagh ay tezra iss t’hayya ur da t-đarra. Imddukal n Marta, d willigh awk illan g urthi ddan rul,

Marta ar tQl’lab ghif tifighra ammas n laQfuza n labhaym, d ibardan n urthi. Yan u-berdud, ar itmchthay ghif issghar n usķlu, terεab Marta, dinnagh ay tezra id aberdud n tfighra.


13 Kulchi iddad s asķlu ligh g tffar tfighra, idgh thni tannay, thajm ghifsen s uQmu nes yunf ar tçud ar tkkad s u-berdud.

Thayya Marta taghuni I u-xanchi, ar as kkanth abariQ, ar ti snimmir idgh di tssaghul tifighra bla awd yat n tmuķrist.

Marta tnnas I uεssas adas ich yan uxanchi, bach at nmili s u-seķlu.

Macha Marta, th’nnayasn: —Hayagh n-rura tifighra s lahna, dghi righ atti nrar s lghabt ayd igan ansans ihyyan.

Marta t’nmilid s tifighra s l7il, ar ass tssawal bach at ķjam s u-xanchi. Tifighra th’uķz Marta, amchinnagh ar ta7rurud s u-xanchi.

Kulchi ttafQan ghif w-wal n Marta, rarin tifighra s lghabt.


14

ⵍⵎⴰⵛⵜⴰⴱⵏⵜⵉⴼⵉⵖⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵉⴽⴽⴰⵍⵜⵜⵍⵍⴰⵢⴰⵏⵜⴰⵔⴱⴰⵜⴳⵍⵄ ⵎ ⵔ ⵏ ⵙ 11 ⵏ ⵓ ⵙ ⴳ ⴰ ⵙ ⵉ ⵙ ⵎ ⵏ ⵙ ⵎ ⴰ ⵔ ⵜ ⴰ ⵜ ⴼ ⴻ ⵖⵢⴰⵏⵡⴰⵙⵖⵔⵍⵖⴰⴱⵜⴳⵄⴰⵔⵉⵏⵜⵜⴰⵜⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍⵏⵙⵏⵜⵉⵏⵎⵍⵜⵢⴰⵙⵏⵎⴰⵔⵜⴰⵙ ⵜⵉⵃⴷⵉⴷⴻⵄⵊⴰⴱⵉⵉⵍⵊⵊⵉⵢⴻⵏⴰⵢⵏⴰⵖⴰⵢ ⵜⵢⵓⵊⴰⵏⴰⵜⴰⵙⵛⵉⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍⵏⵙⵜⴽⵔⴰⵜ ⵏⴰⴷⴰⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍⵎⴰⵛⴰⴰⵏⵣⴰⵔⵉⵣⴰⵢⴷⴰ ⵢⵏⵏⴰⵉⵅⵙⵙⴰⵏⵉⴷⵖⵉⵡⵜⴰⵓⵙⵎⵢⴰⵏⵓⵛⵜ ⴰⴱⵏⵓⵙⴽⵍⵓⵉⵜⴰⵜⵉⵢⴷⴰⵎⴰⵏⵙⵜⵉⵍⵉⵜⵉ ⴼⵉⵖⵔⴰⴷⴰⵡⴰⵙⴰⵔⵜⵅⵎⴰⵎⵎⴰⵔⵜⴰⴷⴽ ⵔⴰⵜⵍⴰⵃⵡⴰⴻⵊ-ⵜⴰⴷⵏⴽⵜⵉⴼⵉⵖⵔⴰⵖⴰⵏ ⴷⴰⴷⵔⵓⵍⵖⵖⵔⴷⴰⵜⴼⵓⴽⵓⵖⵙⴳⴷⴰⵡⵏⵓ ⵙⴽⵍⵓⵎⴰⵔⵜⴰⵜⴰⵅⵎⴰⵎⴰⵜⴼⵓⴽⵓⵜⵉⴼⵉ ⵖⵔⴰⴱⴰⵔⴰⵜⴷⴷⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷⴰⵙⵡⴰⵅⴰ ⴰⵡⵊⵊⵉⵎⵏⵙⵉⴱⵅⴰⵔ.

ⵜⵣⵔⵉⵏⵙⵉⵏⵏⵉⵙⴳⴰⵙⵏⵅⴼⵓⵏⵏⴰⵢⵊⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏⵡⴰⵙⵜⴷⴷⴰⵎⴰⵔⵜⴰⴷⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍⵖⵔ ⵍⵃⴰⴷⵉⴽⴰⵏⵍⵓⵃⵓⵛⵛⵡⵉⵜⵙⴼⴰⵍⴷⵉⵎⴰ ⵢⴷⵉⵜⵉⵏⵉⵏⵔⵓⵍⴰⵜⴰⵢⵏⵏⴰⵖⴰⵢⴷⵢⵓⵊⴰⵏⵎ ⴰⵔⵜⴰⴰⵜⵔⴷⴰⵍⵜⴰⴼⵏⴷⴰⵜⴰⵙⵢⴰⵏⵜⴼⵉⵖ ⵔⴰⵜⵓⵏⴼⵉⵎⵉⵏⵙⴰⵔⵜⵜⵙⴰⵡⴰⵍⴰⵎⵎⵉⵜ ⵔⴰⴰⵜⵏⴰⵖⵜⴽⵏⵎⴰⵔⵜⴰⴰⵍⵏⵏⴰⵙⵎⴰⵛⴰⵜⵉ ⴼⵉⵖⵔⴰⵜⴷⴷⴰⴳⵓⴱⵔⵉⴷⵏⵙⵜⴰⵏⴰⵢⴻⵎⴰ ⵔⵜⴰⴰⵡⵊⵊⵉⵎⵏⵙⵉⴽⴽⵓⵔⵜⵙⵏⴱⵍⵍⵉⵜⵉ ⴼⵉⵖⵔⴰⵏⵄⴰⵔⵉⵜⵙⵓⵍⵜⴰⴷ ⵓⵔⵟⵓⵎⵉⵏⵎⴰⵔⵜⴰⴰⵍⴻⵏⵏⴻⵙⵉⴷⵖⵟⴰⵏⵏⴰ ⵢⵜⵉⴼⵉⵖⵔⴰⵜⴻⴷⴷⴰⴱⵍⴰⴰⵜⵉⵟⴰⵜⵛⴷⵉ ⵏⵏⴰⵖⴰⵢⵜⵣⵔⴰⵡⵉⴷⵉⵙⵜⴰⵃⵍⴰⵓⵔⴰⵙⵜ ⴳⴳⴰⵍⵄⴰⵔ.


15 ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍⵏⵎⴰⵔⵜⴰ,ⴷⴽⵓⵍⵎⴰⵢⴷⵉⵍⵍ ⴰⵏⴳⵓⵔⵜⵉⵉⴷⴷⴰⵉⵔⵓⵍⴳⴷⴻⵏⴰⵙⵉⵜⵉⴼ ⵉⵖⵔⴰ,ⵎⴰⵔⵜⴰⵟⴰⵏⵏⴰⵢⴰⵄⵙⵙⴰⵙⵏⵓⵔ ⵟⵉ,ⵉⵏⵏⴰⵙ: —ⵢ ⴰ ⵍ ⵍ ⴰ ⵀ ⴰ ⵢ ⵍ ⵍ ⵉ , ⴼ ⴼ ⵓ ⵖ ⵓ ⵔ ⵟ ⵉ , ⵀ ⴰ ⵢ ⴰ ⵖⴷⴰⵏⵔⴰⵣⵣⵓⵖⵉⴼⵜⵉⴼⵉⵖⵔⴰⵍⵉⵖⵉⴼ ⴼⴰⵖⵏⵙⴳⵍⴰⵇⴼⴰⵣ,ⵓⵔⵄⴻⵢⵢⵉⵏⵖⵉⴷⴰ ⵜⴷⴷⵓⴱⵄⵉⴷ,ⵉⵅⵚⴰⵢⴰⵖⴰⵜⵏⴰⴼⴱⴰⵛⴰ ⵜⵉⵏⵔⴰⵔⵙⵍⴰⵇⴼⵓⵣ. —ⵀ ⴰ ⵟ ⵉ ⵏ ⵙ ⵏ ⴰ ⵅ ⵜ , ⵙ ⴳ ⵯ ⵉ ⵙ ⵜ ⵙ ⵓ ⵍ ⵜ ⵎ ⴰ ⵣ ⵣⵉⵢ,ⴰⴷⴰⵡⵏⵄⴰⵡⵏⵖⴱⴰⵛⴰⵜⵏⴰⵊⴱⴰⵔ. ⴰⵔⵟⵔⴰⵣⵣⵓⵎⴰⵔⵜⴰⵖⵉⴼⵜⵉⴼⵉⵖⵔⴰⵉ ⵏⴳⴰⵔⵍⴰⵇⴼⵓⵣⵏⵍⵓⵃⵓⵛⴷⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏⵏⵓ ⵔⵟⵉ,ⵢⴰⵏⵓⴱⴻⵔⴷⵓⴷⵉⵏⵎⴰⵔⴳⵉⵛⵜⴱⴰ ⵏⵏⵓⵙⴰⴽⵍⵓ,ⵟⴰⵔⵄⴰⴱ,ⴷⵉⵏⵏⴰⵖⴰⵢⵜⴻⵣ ⵔⴰⴰⴷⴰⴱⴻⵔⴷⵓⴷⵏⵜⵉⴼⵉⵖⵔⴰ. ⵜⵚⵚⴰⵡⴷⴻⵏⵎⴰⵔⵜⴰⴰⵡⴰⵍⵉⵉⵎⴽⴰⵍⴼⴻⵏ ⵏⵓⵔⵟⵉ,ⵙⵓⴷⵖⴰⵔⵏⵜⵉⴼⵉⵖⵔⴰ,ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵢⴰⵏⴷⵉⴽⵙⴰⵏⵢⵓⵙⵉⴷⵢⴰⵜⵏⵊⵡⵉⵊⴰⴱⴰⵛⴰ ⵡⴷⵎⴻⵛⵜⵔⴰⵜⵉⴼⵉⵖⵔⴰⴰⵜⵀⴰⵊⵎ. ⴽⵓⵍⵛⵉⵉⴷⴷⴰⴷⵙⵓⴷⴳⴰⵔⵍⵉⵖⴳⵜⴼⴼⴰ ⵔⵜⵉⴼⵉⵖⵔⴰ,ⵉⴷⵖⵟⵏⵉⵜⴰⵏⵏⴰⵢ,ⵜⵀⴰⵊⴰ ⵎⵜⴻⵏⵙⵢⴰⵏⵓⵇⵎⵓⴰⵅⴰⵜⴰⵔ,ⴰⵔⵜⵙⴰⴼⴼ ⴰⵔⴰⵔⵟⴽⴽⴰⵜⵙⵓⴱⴻⵔⴷⵓⴷⵏⴻⵙ. ⵜⵏⵏⴰⵙⵎⴰⵔⵜⴰⵉⵡⵄⵙⵙⴰⵙⵏⵓⵔⵟⵉⴱⴰⵛ ⴰⴷⴰⵙⵉⵛⵢⴰⵏⵓⵅⴰⵏⵛⵉ,ⴷⵉⵏⵏⴰⵖⴰⵢⵜⴰⵏⵎ ⴰⵍⴰⵎⴰⵔⵜⴰⵙⵜⵉⴼⵉⵖⵔⴰⴰⵔⴰⵙⵜⵙⴰⵡ ⴰⵍⴱⴰⵛⴰⵜⴽⵛⴻⵎⵙⵓⵅⴰⵏⵛⵉ.

ⵜⵉⴼⵉⵖⵔⴰⵜⵓⴽⵣⵎⴰⵔⵜⴰ,ⴰⵔⵜⴻⵃⵔⵓⵔ ⵓⴷⴱⴰⵛⴰⵜⴻⴽⵊⴻⵎⴰⵅⴰⵏⵛⵉ. ⵜⵇⵇⴰⵏⵎⴰⵔⵜⴰⴰⵅⴰⵏⵛⵉ,ⴰⵔⴰⵙⴽⴽⴰⵟⵏ ⴰⴱⴰⵔⵉⵇ,ⴰⵔⵜⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔⵖⵉⴼⵓⵢⵍⵉ ⵖⵜⴳⴰⴱⴰⵛⴰⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜⵉⴼⵉⵖⵔⴰⴱⵍⴰⴰ ⵡⴷⵢⴰⵜⵏⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ. ⵎⴰⵛⴰⵎⴰⵔⵜⴰⵜⵏⵏⴰⵢⴰⵙⵏ: —ⵀ ⴰ ⵢ ⴰ ⵖ ⵏ ⵙ ⵙ ⴰ ⵖ ⵓ ⵍ ⵜ ⵉ ⴼ ⵉ ⵖ ⵔ ⴰ ⴱ ⵍ ⴰ ⴰ ⵡⴷⵢⴰⵜⵏⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ,ⴷⵖⵉⵔⵉⵖⴰⵜⵉⵏ ⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵙⵍⵖⴰⴱⵜⴰⵢⴷⵉⴳⴰⵏⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵣⵉⵍ. ⴽⵓⵍⵛⵉⵉⵄⴰⵊⴱⴰⵙⵏⵓⵢⵍⵉ


‫‪16‬‬

‫مصير الحية‬ ‫ذات مرة كانت بنت في السنة الحادية عشر من عمرها تدعى مارته‪ .‬خرجت ذات يوم‬ ‫للنزهة إلى الغابة مع زمالئها في المدرسة‪ .‬فانظر و ستنظر‪ ،‬مارته التي كانت حريصة‬ ‫على المالحظة‪ ،‬بقيت مسحورة تنظر إلى األزهار‪ .‬فجأة نظرت من حولها ف‪...‬لم تجد‬ ‫شيئا! فوجدت نفسها ضالة‪ ،‬حيث لم تعد ترى زمالءها و زميالتها‪.‬‬ ‫أخذت فورا تبحث عن قسمها و بدأت تهطل قطرات من المطر‪ .‬هذا هو ما كان ناقصا ‪-‬‬ ‫فكرت مارته –!‬ ‫‪ ،‬و فجأة شعاع و رعد و آخر! فسقط بجانبها كان تهاطل األمطار يزداد من حين آلخر‬ ‫جذع شجرة تحته حية محاصرة‪ .‬بوسعي أن أفعل ثالثة أشياء ‪ -‬فكرت مارته – ‪:‬‬ ‫يمكنني أن أقتلها‪ ،‬يمكنني أن أهرب‪ ،‬كما يممكنني أيضا أن أساعدها رافعة الجذع‬ ‫عنها‪ .‬عندئذ قررت مارته رفع الجذع من أجل مساعدة الحية‪.‬‬ ‫إنصرفت الحية و رأت مارته أن ذيلها كان جامدا ال يكاد يتحرك‪ ،‬فغادرت المكان قلقة‬ ‫بمصيرها‪.‬‬ ‫بعد سنتين و يوم من ذالك الحدث‪ ،‬ذهبت مارته إلى حديقة للحيوانات مع زمالئها في‬ ‫المدرسة‪ ٠‬فبينما كانت تنظر إلى المربى الذي كان يوجد فيها كل الحيات و الثعابين‪،‬‬ ‫سمعت فجأة من مكبر صوت‪ :‬هيا لنهرب جميعا!! سقطت مارته لسرعة إنفعالها‪ ،‬فإذا‬ ‫بأمامها حية كبيرة فاتحة فمها‪ ،‬و كانت تصفر و كأنها تريد أن تهاجمها‪ .‬أغلقت مارته‬ ‫عينيها ظنا من أن الحية قد تكون آخر شيء تراها في حياتها‪ ،‬لكن الحية بدال من أن‬ ‫تهاجمها‪ ،‬إنصرفت‪ ٠‬فعلمت مارته أن ذيل الحية كان يابسا كذيل الحية التى قد أنقذت‬ ‫في الغابة؛ عندئذ أدركت أن تلك الحية‪ ٠٠٠‬ما زالت على قيد الحياة‪٠‬‬


‫‪17‬‬

‫لم تصدق مارتة عينيها و هي ترى الحية تنصرف و تبعد عنها دون أن تبتلعها‪ .‬فتأكدت‬ ‫أنها طيبة و لن تؤذي أحد‪.‬‬ ‫كان أصدقاء مارتة و كل من كان في حديقة الحيوانات يجري للخروج من الحديقة‬ ‫خوفا من هجوم الحية‪ .‬و أثناء ذلك التقت مارتة بحارس الحديقة و قال لها‪:‬‬ ‫"هيا يا صغيري اخرجي من الحديقة مع رفاقك ألننا نبحث عن تلك الحية اللعينة التي‬ ‫خرجت من القفص‪.‬ال أظن أنها ستبتعد كثيرا‪ .‬ال بد أن نجدها و نعيدها إلى القفص"‬ ‫فردت عليه مارتة بحماس‪:‬‬ ‫"إنني أعرفها منذ كانت صغيرة‪ .‬إنها غير مأذية و سأساعدكم على إيجادها"‬ ‫بدأت مارتة تبحث عن ألفعى بين أقفاص الحيوانات‪ .‬و في ممرات الحديقة‪ .‬إلى أن لفت‬ ‫انتباهها ذيل أسود يزحف على غصن شجرة فتأكدت على أنه ذيل الحية‪.‬‬ ‫أخبرت مارتة المسؤولين عن الحديقة عن مكان وجود األفعى‪.‬فحمل أحدهم بندقية‬ ‫تحسبا لهجوم الحية عليهم‪.‬‬ ‫اقترب الجميع من الشجرة التي اختفت فيها الحية‪ .‬وما أن رأتهم حتى هاجمتهم فاتحة‬ ‫فمها الكبير و هي تصفر و تلوح بديلها ألسود‪ .‬فخاف الجميع ‪.‬و عادوا إلى الوراء‪.‬‬ ‫اقترحت مارتة على حارس الحديقة إعطاءها كيس و القتراب وحدها من الشجرة‪.‬‬ ‫اقتربت مارتة بحذر نحو األفعى و بدأت تحدثها و تطلب منها الدخول إلى الكيس‪.‬‬ ‫تعرفت األفعى على مارتة و بدأت تزحف ببطئ و دخلت إلى الكيس باستسالم‪.‬‬ ‫أحكمت مارتة إغالق الكيس فصفق الجميع لها و شكروها على استعادة الحية دون أن‬ ‫تؤذي أحد‪.‬‬ ‫لكن مارتة بادرت قائلة لهم‪:‬‬ ‫"لقد استعدنا الحية بسالم‪ .‬لذا أطلب منكم أن نعيد الحية إلى الغابة‪ .‬إنه أفضل مكان لها‪.‬‬ ‫وافق الجميع على اقتراح مارتة و أعادوا الحية إلى الغابة مكانها الطبيعي‪.‬‬


18

El somni màgic H

i havia una vegada un pescador que tenia tres fills. El gran es deia Chams (Sol), el mitjà Najm (Estrella) i el petit Chihab. Tots tres ajudaven el seu pare a la feina. Al matí pujaven a la barca, es dirigien cap a un llac proper, llançaven la xarxa per pescar i tornaven al poble amb el peix. Allà al poble, en venien una part per poder comprar aliments per casa seva: farina, arròs… El peix que els sobrava se l’enduien a casa, una part se’l menjaven per sopar i l’altra la salaven i la guardaven per a l’hivern. Els tres germans tenien caràcters molt diferents. El gran, Chams, era mandrós, li costava molt llevar-se d’hora i només pensava a dormir tot el dia. A l’hora de men-

jar, però, canviava completament d’actitud: es tornava molt actiu i menjava el doble que els seus germans. El germà mitjà, Najm, era un lladre molt astut. Venia el peix però se’n guardava una part per a ell, d’amagat de la seva família. El petit, Chihab, era simpàtic, tranquil, honest, treballava molt i no era gens gandul. Li agradava la música i tocava la flauta meravellosament. Un dia, el pare va morir, però abans va demanar als seus dos fills grans que cuidessin del seu germà petit. Més endavant, el germà gran, Chams, es va casar amb una dona que sabia pescar i que es cuidava de la casa. El germà mitjà, Najm, es va casar amb una dona molt guapa i va pagar el dot amb els diners que havia estat robant a la família amb la venda del peix. A la seva dona, però, no li agradava treballar, només volia rebre diners del seu marit. Un dia, la dona de Najm li va dir al seu espòs: —Aquesta casa és massa petita per a nosaltres cinc. No hi ha prou espai per al teu germà petit i ha de marxar. —Sí, és veritat, així no podem dormir bé —va afegir el germà gran, Chams. —Teniu raó, el nostre germà petit no pot continuar vivint aquí amb nosaltres, serà millor que se’n vagi i busqui la seva pròpia llar —va afegir Najm. L’endemà al matí es van reunir els dos germans i les seves dones i li van dir a Chihab que se n’havia d’anar perquè la casa ja era massa petita per a tots cinc.


19 Van passar els anys i Chihab va treballar molt, es va fer ric i es va casar amb una dona molt llesta i bonica. Els seus germans es van assabentar que el multimilionari de la ciutat era en realitat el seu germà petit. El van anar a visitar i li van demanar que els deixés viure a la seva mansió. Chihab era molt bo i els va deixar quedar, però la seva dona sospitava dels germans i les seves males intencions. Els cobdiciosos germans van decidir robar a Chihab, però la seva dona se’n va adonar i l’hi va explicar.

En Chihab no la va creure, perquè creia que els seus germans havien canviat i tenien bon cor. La dona, que era molt tossuda, d’amagat va gravar un vídeo dels germans grans robant diners i joies de la caixa forta i l’hi va ensenyar a Chihab. Ell es va adonar que els seus germans eren malvats i potser mai canviarien. Els va fer fora de casa, però com que en el fons se’ls estimava perquè eren la seva família, els va donar diners perquè poguessin continuar amb la seva vida i mai més va saber res d’ells.


20

Tawarguet ighudan I

kkat-in yan uçyyan ghurs 3 ichirran, axatar ismens Chams, anammas najm, amzzan ismens Chihab, ichirran d’gh ar tεawan baban-sen ku tifawt g t’çeyyat, da ttawin aghrabu-nsen ddun s amlago t nidjar, da fssar tachbikt, ar tçayyad islman, adday εaydend s tçayyat n-sen s u dwar, da zenzan imik, sghin digh ayligh t nixaçan, aw’err, rruz, d i7ruyen, aynna iq-qiman g islman, t’chinth, nghd gnas tisint gh’r luqt n taguerst.

igue amεgaz, ur itachr awd yan. Aha ar i-ttisin ad ihyya ighnnijn s uεwwadi.

Awmant’en s 3 ur guen kif kif: Arba axatar Chams, iga yan omεgaz, ar ittiri ghas ad iguen, macha laεgaz nes ur day tghima g luqt n w-utchi, iga yan inchten, ar it tcha amur n ayt mas. Arba anammas, Najm, uga yan umxxar, day ttasi imik n isilman ar t n-izenza, ar itffar idrimn bla ad izir ayt mas. Arba amzzan Chihan, iga yan urba s yan wul izzdiyn, ifesta, ar ixddem bahra, ur

Tamtţut nes ur ass iεjib ghas atjmaε idrimn I w-rgaz nes.

Yan was immuth uçyyad, macha iwçça araw nes ghif gmatssen amzzan, yan luqt, arba axatar itahla s yat tarbat ar tçayyad, ar tgga tawuri n taddart. Yan imik, itahla awd urba anammas s yat n tarbat ifchas yan sdaq ighlan g idrimn ligh iffar ghi f ayt mas.

Yan was, thennas: — Han tigmmi degh th’qmar ghif negh s 5. gmach amzzan walu ghas ansa dadgh, isaεft urba axatar innas. — Iç7a, nkin, ur da ggangh bahra ghif ddiq dgh.


21

Innas urba anammas awd ntta: —Yeh, aydgh iga nnit, han gmangh ar agh it za7am g tigmmi, ixççat’h ad irzu chan w-ansa ligh g iggan, hatin imchinnagh aydas nnan i gmansen Chihab. Zrin isgwasen, ixdam Chihab bahra, iga labass g idrimn, itahla yat n tarbat ichwan ighudan. Zran ayt mas, bli l millionaire axatar nu dowar hat gmansen ayd iga, ddan ghurs bach atti zurr, 7azrent bach adεichn ghurs g tiggmi nes, Chihab iga yan urgaz ighudan, yudjathn ad εichen ghurs, macha tamtţut nes tchakka g ayt mas, d nniyt nes ixxan.

Ayt mas n Chihab ran at ach’r, macha tamtţut nes tezra awal, tsawlas i orgaz nez, macha Chihab ur t-yumin, inna zaεma han aytmas ur qqimin amchi ligh gan. Tamtţut n Chihab, tsajjal yan l video s tufra i ayt atmas ar tmaxxar idrimn d orgh g çenduq, Chihab yannay l video, dinnagh ayd izra han ayt mas, gan midden xxanin, us ar bddil. Macha idgh gan ayt mas, ichayasn idrimn bach adighiyn ad sķerr chan tawuri I tudert nsen. Tga tikkelt tamggarut I Chihab bach ad yizir inghmisen nsen. Tinguera.


22

ⵜⴰⵡⴰⵔⴻⵢⵉⵜⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵍⴰⵢⴰⵏⵓⵙⵢⴰⴷⵖⵓⵔⵙⴽⵔⴰⵜⵏⵉⵛⵛⵉⵔ ⴰⵏⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵙⵎⵏⵏⴰⵙⵛⴰⵎⵙⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⴰⵊⵎⴰⵎⵣⵣⴰⵏⵛⵉⵀⴰⴱⵉⵛⴰⵔⵔⴰⵏⵏⴰⴷⴰ ⵜⵄⴰⵡⴰⵏⴱⴰⴱⴰⵏⵙⵏⴳⵜⵙⵉⵢⴰⵜⵏⵉⵙⵍⵎⴰ ⵏⴳⵢⴰⵏⵍⴱⵓⵃⴻⵔⴰⵜⵍⵍⴰⴷⴰⵎⴰⵏⵉⵖⵔⴰⵎ ⴽⵓⵍⵍⴰⵜⵉⴼⴰⵡⵜⵣⵉⴽⴰⵢⵏⵏⴰⵓⵎⵣⵏⵏⵉⵙⵍ ⵎⴰⵏⵜⴰⵜⵣⵏⵣⴰⵏⵜⴰⴷⴳⴰⵜⵉⵉⵎⵣⴷⴰⵖⴱⴰ ⵔⴰⴷⵙⵄⵉⵡⵏⵎⴻⵙⵓⵅⵜⵏⵓⵡⴰⵔⵔⵔⵓⵣⵜ ⵜⵉⵙⵙⵉⵏⵜⴳⵎⵎⵉⴰⵢⵏⵏⴰⴷⵉⴽⵉⵎⴰⵏⵏⵉⵙ ⵍⵎⴰⵏⵎⴰⵏⵙⵓⵏⵉⵙⵖⴷⴳⵔⵏⴰⵙⵜⵉⵙⴰⵏⵜⴼ ⴻⵔⴰⵏⵜⵉⵜⴰⴳⵔⵙⵜ. ⴰⵡⵎⴰⵜⵏⴰⵎⵛⴷⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵢⴰⴰⵎⵄⴽⵣⵓⵔ ⴷⴰⵉⵜⴽⴰⵔⵣⵉⴽⵎⵔⴻⵢⵓⴼⵉⵖⴰⵙⴰⴷⵉⴳⵏ ⵎⴰⵛⴰⵓⵜⵛⵉⵏⵜⵜⴰⴷⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⴰⵔⵉⵜⵜⴰⵛ ⵉⵢⴰⵏⵎⵛⴷⴰⵏⴰⵎⴰⵙⵏⵢⴰⵏⵉⵙⵎⴰⵏⵙⵏⴰⵊⵎⵉ ⵢⴰⴰⵖⴷⴰⵔⵜⴰⵢⴻⵜⴰⵢⵛⴰⵉⵙⵍⵎⴰⵏⵉⵙⵏⵣⵜ ⵏⵢⴰⵙⵢⵉⴽⴰⵔⵉⴷⵏⵙⵏⴰⵎⵎⴰⴰⵎⵣⵢⴰⵏⵛⵉⵀ ⴰⴱⵉⵃⵍⴰⵢⴰⵙⵓⵍⵜⴰⵢⵅⴷⴰⵎⵙⴱⵍⴰⵜⵉⴽ ⵔⴽⴰⵙⵉⵙⵏⴰⴷⵉⵙⵓⴷⵜⴰⵄⵡⴰⴷⵉⵜ. ⵢⴰⵏⵡⴰⵙⵉⵎⵓⵜⴱⴰⴱⴰⵏⵙⵏⵉⴷⵖⵉⵡⵙⵙⴰ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏⵉⵅⴰⵔⵏⵅⴼⵓⵎⵣⴰⵏⵉⵣⵔⵢⵢ ⴰⵏⵛⵡⵉⵢⴰⵡⵍⵓⵅⴰⵜⴰⵔⵢⴰⵏⵜⴰⵔⴱⴰⵜⵜⵙ ⵏⵉⵍⵀⴰⵎⵏⵜⴰⴷⴰⵔⵜⴷⵜⵙⵢⴰⵜⵏⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵛⵡⵉⵢⴰⵡⵍⴷⵉⵖⵓⵏⴰⵎⴰⵙⵙⵢⴰⵏⵜⴰⵔⴱⴰ ⵜⵉⵀⵢⴰⵏⵉⵖⵓⴷⴰⵏⵎⴰⵛⴰⵉⵛⴰⵢⴰⵙⵙⴷⴰ ⴽⵉⵄⴷⴰⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵓⵜⴰⵓⵔⴰⵙⵉⵄⵊⵉⴱⵖⴰⵙⴰⵜⵙⵎⵓⵔ ⵉⴽⴰⵔⵉⴷⵏⵉⵓⵔⵢⴰⵣⵏⵙ. ⵢⴰⵏⵡⴰⵙⵜⵏⴰⵢⴰⵙ/ⵀⴰⵏⵜⴰⴷⴰⵔⵜⵜⴽⴻⵎ ⵔⵓⵔⵅⵜⵢⵉⵙ5ⵉⵅⵙⵙⴰⵢⴻⵎⴰⵛⴰⵎⵣⴰⵏ ⴰⴷⵉⴼⵖⵉⵏⵏⴰⵢⴰⵙⵓⵅⴰⵜⴰⵔⵀⴰⵜⵉⵏⵙⵏⵏ ⵉⵢⴻⵜⴰⵢⵜⵏⵏⵉⴷⵉⵏⵏⴰⵢⴰⵙⵏⵓⵏⴰⵎⴰⵙⵉⵙⵃ ⴰⵡⴰⵡⴰⵍⵏⵓⵏⴽⵔⵏⴰⵏⴰⵙⵉⵛⵉⵀⴰⵔⵔⴰⵄⴰ ⵎⴰⵖⵔⵜⴰⴷⵓⴷ.


23 ⵣⵔⵉⵏⵉⵙⴳⵡⴰⵙⵏⵉⴳⴰⵛⵉⵀⴰⴱⵜⴰⵡⵓ ⵔⵉⵉⴳⴰⵍⴰⴱⴰⵙⵖⵓⵔⵙ,ⵢⴰⵡⵍⵢⴰⵜⵏⵜ ⴰⵔⴱⴰⵜⵉⵛⵡⴰⵏⵉⴳⴰⵏⵣⵉⵏ. ⵣⵔⴰⵏⴰⵢⵜⵎⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵙⵉⴳⴰⵍⴰⴱⴰⵙ ⴳⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜⵏⴻⵙ,ⵀⴰⵜⵉⵏⴳⵎⴰⵏⵙⴻⵏⴰ ⵢⴷⵉⴳⴰ,ⴷⴷⴰⵏⵣⴰⵔⵙⵜⴻⵔⵏⴰⵙⴱⴰⵛⴰ ⴷⵣⴻⴷⵖⴰⵏⵖⵓⵔⵙⴳⵜⵉⴳⵎⵉⵏⵙ.ⵛⵉⵀⴰ ⴱⵉⴳⴰⵢⴰⵏⵓⵔⵢⴰⵣⵉⵔⵡⴰⵏ,ⵢⵓⴷⵊⴰⵟⵏⴰ ⴷⵣⴻⴷⵖⴰⵏⵖⵓⵔⵙⴳⵜⵉⴳⵎⵎⵉ,ⵎⴰⵛⴰⵜ ⴰⵎⵖⴰⵔⵜⵏⵙⵓⵔⵜⵓⵎⵉⵏⴳⴰⵢⵜⵎⴰⵙ. ⴰⵢⵜⵎⴰⵙⵉⴷⵎⵎⴰⵄⵏⴰⵢⴷⴳⴰⵏ,ⵔⴰⵏⴰⴷⴰ ⵛⵔⵛⵉⵀⴰⴱ,ⵎⴰⵛⴰⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜⵏⵙⵟⵉⵡ ⵢⴰⵙⴷⴰⵛⵃⴰⵍ,ⵟⵏⵏⴰⵢⴰⵙⵜⵉⵛⵉⵀⴰⴱ, ⵡⴰⵅⴰⴷⵉⵎⵛⵉⵏⵏⴰⵖⵛⵉⵀⴰⴱⵓⵔⵜⵢⵓⵎ

ⵉⵏ,ⵉⵏⵏⴰⵀⴰⵏⴰⵢⵜⵎⴰⵙⵓⵔⵇⵉⵎⵉⵏⴰⵎⵓⵢ ⵍⵉⵖⴳⴰⵏⵀⴰⵜⵉⵏⵉⵣⵉⵍⵡⵓⵍⵏⵙⴻⵏ. ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜⵏⵛⵉⵀⴰⴱⵍⵉⵖⵎⵉⵉⵇⵙⴰⵃ ⵉ ⵅ ⴼ , ⵜ ⵙ ⴰ ⵊ ⴰ ⵍ ⵢ ⴰ ⵏ ⵍ Vⵉ ⴷ ⵢ ⵓ ⵖ ⵉ ⴼ ⴰ ⵢ ⵜ ⵎⴰⵙⵏⵛⵉⵀⴰⴱⴰⵔⵜⴰⵛⵓⵔⴳⵢⴰⵏⵙⴰⵏⴷ ⵓⵇⵉⴷⵔⵉⵎⵏⴷⵍⵊⵓⵀⵔ,ⵢⴰⵏⵏⴰⵢⵛⵉⵀⴰ ⴱ ⵍ Vⵉ ⴷ ⵢ ⵓ ⵏ ⴰ ⴳ , ⴷ ⵉ ⵏ ⵏ ⴰ ⵖ ⴰ ⵢ ⴷ ⵉ ⵣ ⵔ ⴰ ⵡ ⵉⴷⴰⵢⵜⵎⴰⵙ,ⵓⵔⴱⴷⴷⵉⵍⵡⴰⵍⵓ,ⵙⵓⵍ ⴳⴰⵏⵎⵉⴷⵏⵉⵅⴰⵏ,ⵎⴰⵛⴰⵉⴷⵖⴳⴰⵏⴰⵢⵜⵎ ⴰⵙ,ⵉⵔⴰⵟⵏⴱⴰⵀⵔⴰ,ⵉⵛⴰⵙⵏⵉⴷⵔⵉⵎ ⵏ,ⵉⵣⵣⴰⵄⵟⵏⵙⴳⵜⵉⴳⵎⵎⵉⵏⵙ,ⵙⴳⴷ ⵉⵏⵏⴰⵖⵓⵔⴷⵊⵉⵏⵉⵣⵔⵉⵛⵉⵀⴰⴱⵖⵉⴼ ⵙⴻⵏⵡⴰⵍⵓ. ⵜⵉⵏⴳⵉⵔⴰ.


‫‪24‬‬

‫الحلم العجيب‬ ‫كان لصياد فقير ثالثة أبناء أكبرهم شمس و أوسطهم نجم و أصغرهم شهاب و كان أبناء‬ ‫الصياد الثالثة‬ ‫يساعدون والدهم‪ ,‬يخرجون معه منذ الصباح الباكر‪.‬يستقلون زورقهم الصغير إلى البحيرة‬ ‫القريبة‪.‬فينشرون‬ ‫الشباك و يصيدون السمك‪،‬ثم يعودون بصيدهم إلى القرية فيبعون بعضه و يشترون بثمنه ما‬ ‫يلزمهم من دقيق‬ ‫و أرز و كساء‪.‬أما باقي السمك فيأكلوه في العشاء أو يملحونه لوقت الشتاء‪ .‬و كان اإلخوة‬ ‫الثالث مختلفي الطباع‪:‬‬ ‫فاإلبن األكبر شمس كان كسوال يصحو مؤخرا و يتمنى لو بقي نائما طوال النهار‪ ,‬لكن كسله‬ ‫يزول وقت‬ ‫الطعام‪ .‬فيبدو أنشط الجميع و يأكل ضعف ما يأكله أخويه ‪.‬و كان اإلبن األوسط نجم محتاال‬ ‫ماكراً يأخذ بعض السمك‬ ‫و يبيعه و يحتفظ بثمنه لنفسه دون علم أخويه‪ .‬أما اإلبن األصغر شهاب فكان نقي‬ ‫القلب‪،‬هادئ الطباع يعمل‬ ‫بجد‪،‬وال يتكاسل أو يحتال على أحد‪ .‬كما كان يجيد العزف على الناي فتصدر عنه انغام‬ ‫‪.‬شجية‬ ‫و ذات يوم توفي الصياد بعد أن اوصى ابناءه بأخيهما االصغر‪ .‬وبعد وقت تزوج اإلبن‬ ‫األكبر بفتاة تجيد الصيد‬ ‫و األعمال المنزلية‪ .‬و بعد قليل تزوج اإلبن األوسط بفتاة جميلة دفع ِألهلها مهرا غاليا من‬ ‫النقود التي أخفاها‬ ‫‪.‬عن أخويه‬ ‫‪.‬وكانت زوجته ال تحب شيء سوى جمع المال لزوجها‬ ‫‪ :‬وذات يوم قالت له‬ ‫صار هذا الكوخ ضيقا علينا نحن الخمسة‪ .‬ولم يعد ألخيك األصغر مكان فيه‪ .‬وأيدها اإلبن‬


‫قائالﹱ‬ ‫‪:.‬األ‬ ‫كبرخويه‬ ‫‪ 25‬أ‬ ‫عن‬ ‫لزوجها‪.‬‬ ‫المالأنام جيدا‬ ‫اإلزدحام ال‬ ‫شيءشدة‬ ‫فإنني من‬ ‫‪.‬وكانتهذا‬ ‫‬‫سوى جمع‬ ‫صحيحتحب‬ ‫زوجته ال‬ ‫‪ :‬وذات يوم قالت له‬ ‫اإلبن األوسط مؤيدا‬ ‫‪:‬ثم قال‬ ‫صار هذا ِ الكوخ ضيقا علينا نحن الخمسة‪ .‬ولم يعد ألخيك األصغر مكان فيه‪ .‬وأيدها اإلبن‬ ‫ هذا حقيقي إن أخانا األصغر يزاحمنا في الكوخ و األفضل له ان يبحث عن مكان‬‫‪:‬األكبر قائالﹱ‬ ‫آخر ينام فيه وحده ‪,‬ثم أخبروا أخاهم األصغر شهاب بهذا القرار‪.‬‬ ‫ هذا صحيح فإنني من شدة اإلزدحام ال أنام جيدا‪.‬‬‫اإلبن األوسط مؤيدا‬ ‫‪:‬ثم قال ِ‬ ‫ هذا حقيقي إن أخانا األصغر يزاحمنا في الكوخ و األفضل له ان يبحث عن مكان‬‫آخر ينام فيه وحده ‪,‬ثم أخبروا أخاهم األصغر شهاب بهذا القرار‪.‬‬ ‫مضت أعوام و عمل شهاب كثيرا‪ ،‬صار غنيا و تزوج بامرأة ذكية و حسناء‪.‬‬ ‫علم إخوته بأن المليونير الكبيرفي المدينة كان في الواقع أخوهم األصغر‪ .‬ذهبوا لزيارته و‬ ‫مضت أعوام و عمل شهاب كثيرا‪ ،‬صار غنيا و تزوج بامرأة ذكية و حسناء‪.‬‬ ‫علم إخوته بأن المليونير الكبيرفي المدينة كان في الواقع أخوهم األصغر‪ .‬ذهبوا لزيارته و‬

‫طلبوا منه أن يدعه‬ ‫كانت تشك في إخو‬ ‫طلبوا منه أن يدعهم للعيش في قصره‪ .‬كان شهاب رجال طيبا‪ ،‬فقبل دعوتهم‪ ،‬لكن زوجته‬ ‫كانت تشك في إخوته و حسن نواياهم‪.‬‬ ‫فقرر اإلخوة الطام‬ ‫منإال أن شهاب‬ ‫فقرر اإلخوة الطامعون سرقة شهاب‪ ،‬لكن زوجته علمت باألمر فأخبرته بذلك‪ .‬و بالرغمهذا‪،‬‬ ‫فقامت المرأة التي‬ ‫هذا‪ ،‬إال أن شهاب لم يصدقها‪ ،‬ألنه كان يظن أن إخوته قد تغيروا و أصبح لديهم قلبا سليما‪.‬‬ ‫فقامت المرأة التي كانت عنيدة بتسجيل فيديو في الخفاء عن اإلخوة الكبار وهم يسرقونالمال و الجواهر م‬ ‫لعلهم لن يتغيرو‬ ‫و‬ ‫شريرين‬ ‫المال و الجواهر من الصندوق القوي‪ ،‬فرآه شهاب‪ ،‬فأدرك األخير أن إخوته كانوا‬ ‫و لعلهم لن يتغيروا أبدا‪ .‬و بما أنه كان يحبهم ألنهم كانوا ﹰ‬ ‫جزءا من أسرته‪ ،‬أعطاهم ماالليواصلوا حياتهم‪،‬‬ ‫ليواصلوا حياتهم‪ ،‬فقام بطردهم من منزله‪ ،‬و كانت آخر مرة يطلع فيها على أحوالهم‪ .‬نهاية‪.‬‬ ‫نهاية‪.‬‬


26

Un núvol H

i havia una vegada una nuvolada de molts núvols plens d’aigua que estaven desitjant tirar-la damunt de la Terra perquè poguessin créixer les plantes, les flors, els arbres, els animals… i que tothom tingués aigua per poder viure. El vent bufava i bufava molt fort, i tan fort va bufar que es va endur cel enllà un nuvolet petit. El nuvolet lluitava amb totes les seves forces, però el vent bufava i bufava… l’empenyia tan i tan fort que el dugué fins gairebé on estava el Sol. El Sol, al veure’l, li va dir: —Què fas tu aquí? Per què estàs tan trist?

El nuvolet li va explicar el que li havia passat, com el vent l’havia arrossegat i que a ell també li hauria agradat poder fer alguna cosa bona per poder ajudar el planeta Terra. El Sol li va dir: —Tranquil, no et preocupis, jo t’ajudaré. Ara em sembla que tens ganes de plorar. I el nuvolet li va dir: —Sí, sí, sí que en tinc ganes. —Doncs, plora —li va dir el sol.


27 I el núvol es va posar a plorar (les llàgrimes eren la pluja). El Sol, tot orgullós, va fer reflectir els seus poderosos rajos travessant les llàgrimes (pluja) del nuvolet i, de mica en mica, com per art de màgia, van aparèixer set colors meravellosos: vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i morat, que formaven un arc, l’arc de sant Martí.

aigua. Somrigué i es va dir: —Aquí hi ha els que necessiten i aprecien la meva aigua.

El núvol notava una escalforeta, però no va obrir els ulls fins que va sentir la veu del Sol que el cridava: —Desperta’t, petit meu! Ja és l’hora.

I el nuvolet se’n va anar molt feliç.

El nuvolet va fer un salt, tot content i li va demanar al Sol: —De veritat que ja ha arribat l’hora? El Sol li respongué amb un gran somriure: —Sí, petitó, ja has de marxar d’aquí. —I he de viatjar cap a un altre lloc? —Sí —respongué el Sol—. Però hauràs d’ajudar els qui ho necessitin amb la teva pluja. El petit núvol se’n va anar surant per l’aire amb una gran felicitat. Mentre volava, va sentir els crits i les rialles d’uns nens. S’hi va apropar i es va sentir molt sorprès i trist de veure que jugaven a malgastar l’aigua. Així que va decidir allunyar-se’n sense donar-los aigua perquè no n’apreciaven el valor. El núvol es va dirigir cap a un petit jardí amb arbres i flors molt boniques pertot arreu. En acostar-s’hi més es va tornar a sentir molt malament quan va veure que estava tot inundat i que les flors no podien ni respirar. Aleshores es va demanar: —Per què l’ésser humà no s’interessa per l’aigua? Per què la malgasta d’aquesta manera? El petit núvol va marxar molt lluny. Va arribar a un lloc que estava cobert per la sorra, que tenia poques plantes i on els animals s’havien de moure molt per trobar

I tot seguit va començar a deixar caure les seves gotes de pluja sobre la terra, les plantes i els animals, que les van rebre contents.


28

Tisignut Y

an wass, yat n tisignut t3ammar s waman, tra ad itch aman i wachal bach ad mghin imghayn, isk’la, d nuwwar, bach awd midd’n ad afin aman n tudert.

Tisignut tamzzant t3awdas kol mayd ijran, tnass hatin azwu idfa3i s dadgh, tnnayass hatin righ adgagh cha izil bach ad 3awngh achal.

Ibda uzwu ar itssud, alig dfa3 s tisignut b3id ghif tiyyaďn.

Tjawbass tafukt: —Ghass h’nna, ad ur t9ala9, rak mi 3awnagh, Maydam ijran, ibayni iss trid at rud, a tisignut tamzzant?

Tisignut tamzzant tra at9im d trabbut, macha azwu idfa3t bezzaf allig ni tiwd s tafukt. T’nnayas tafukt: —Mada tesskart dadgh?, makh alig ta9nad amchi?

Tjawbas tisignut tamzyant, tennas: —Yih, righ ad rugh, achku 9andagh idgh ur ghiyagh ad 3awnagh achal. T’nnas tafukt: —Iw ru. Ar tru tisignut tamzzant, ar tru alig gan imtţawn nas anzar ghif w-achal, tafukt i3ajbas l7al, taznd assid nass ijahd’n ghif o-nzar n tisignut, imik s imik alig h’yyan yan sab3a d lalwan i7lan: azwagh, alimoni, awragh, azgza, azgzaw, abnafsaji, arjwani, lawlan dag hawk, gan yat n tislit onzar. Tuchi tisignut d unarghi, macha ur terzim al’n alig t’ssla awal n tafukt ar ass i9ar: —Nkar a tamzzant inu, hatin tiwd lu9t. Tna9az tisignut tamzzant, tafraĥ, tssa9sa tafukt: —Id sannit tiwd lu9t? Tjawbas tafukt tnnayas: —Yeh a tamzzant inu, hatin tiwd lu9t bach at ra3ad chan wanssa yadn. T’nnas tisignut tamzzant: —Ra d safragh s chan wansa yadn?


29 Tjawbas tafukt tnnayas: —Yeh, macha ikhssa at 3awnd wili i7tadjan s unzar. Tafru tisgnut tamzzant g ignna, i3ajbass l7al bezzaf. Tssama3 tisignut i ighuyan d ţatssa n ichirran, chwi tmilid ghurssan, macha tad’hach ur ass i3jib l7al s may tannay, ichirran ar tahdar ar sakhsar aman. Tisignut dabbar at zri ichirran bla amn, achku ur ssin l9ima nss. Tisignut tdda s yan ub7ir akhatar, lan dikss issķla, d nwwar g matta w-anssa, T’nmili tisignut imk, chwiya tannay ayligh ur as i3jibn, tannay aman ar tanghal bezaf g kol ab7ir, alig tnna han imghiyn ra d mt’en s waman. Tnna g ikhfenss: —Makh bnadm ur day i-thalla g w-aman? —Makh alig day sakhsar aman amchid?

T’dda tisignut b3id s yan w-anssa aghrib diks ghas ramla kolchi d imghiyn imzzan, ar tanyuddun ghif wachal labhaym dat9alab ghif w-aman. Ar tssa tisignut, t’nna wid is ila mayd i7tadjan aman ar tni t9addar, dadgh ag ila mayd iss tafadn diks, imik tebda tisignut ar terzzam I w-aman, bach an yawd s w-achal d imghiyn, d labhaym s ufra7. T3ayd tisignut tafra7.


30

Tamdlut Tsyafa tagut s trvi, macc ur tëÇm alln nns aylliv tslla i tfukt lli yas yaqqran: Nkr atamÇyant inu hati tlkm tizi. TnÄu tagut tamÇyant, tmmr bahra ukan tsqsa tafukt: —Izd ssapt nit tilkim tizi? Trur d fllas tfukt s yat tadsa ipnnan : —Yah a tamÇyant inu tlkm tizi v rad tddut s mani yaÄn. Tini as tagut tamÇyant : —Izd is rad mmudduv s mani yadn? Tini as tfukt: —Yah, macc s yan ccÃÄ, igat ad ttawst i yan ilkmn f unzar. Tssuda tagut tamzyant lli immrn s waÏÏaÃ, ar tccucuf v waÄu.

nns ad tddu s mani nn fllas n yaggugn bla as n tfka aman nns, acku ur ssinn atig nnsn. TaÇ nn ukan tagut tamÇyant s yan igr imqquën, iga kullu tayniwin , d ijddign cwanin v kraygat tasga, tmmatti nn tagut uggar n sizwur tÇë mad stt ur issusmn, Acku fkan aman igr s uggar n maf lkmn wayniwn lli mi tfra is ran ad xsin s tuktt n waman. Tnna d ixf nns: —Maxx alliv at n ssxsarn bahra? Tssudu tagut tamÇyant s mani nn yaggugn, tlkm nn yan udvar ikka as d igdi (amlal) kraygat tasga, mmvin t kullu kra n tayniwin mÇÇiynin, ilin gis imudar isvawsan s waman. Ar tdÃÃa tmmr tini vid ad isvawsan s waman inu, ifk as n atig.

Ukan lliv a ttaylal tslla. I yat Tvyyit, d taDÃa n ipcmiyyn (Tazzanin), taÇ nn s tama nnsn, macc urtt akk° issusm mad tÇëa, tini d ixf

Tssnti nit ar d tlup kra n tmqqa n unÇaë afad ad srs tssu akal d tayniwin d imudar s tumrt iggutn, taÄu d tagut issusmtt lpal bahra.


31 ⴰⵔⵜⴰⴼⵔⴰⵡ,ⵜⴻⵙⵍⴰⵉⵉⵖⵓⵢⵢⴰⵏⴷⵟⴰ ⵜⵙⴰⵏⵢⵉⵜⵏⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ,ⵜⴻⵏⵎⴰⵍⴰⴳⵓⵔ ⵙⴻⵏ,ⵎⴰⵛⴰⵓⵔⴰⵙⵉⵄⵊⵉⴱⵍⵃⴰⵍⵉⴷⵖ ⵟⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏⵍⵉⵖⴰⵔⵜⴻⵀⴷⴰⵔ ⵙⵡⴰⵎⴰⵏⴰⵔⵟⵏⵉⵙⴰⵅⵙⴰⵔ,ⴰⵢⵏⵏⴰⵖⴰ ⵙⵟⴷⴷⴰⴳⵡⵉⵏⵙⴱⵍⴰⴰⴷⴰⵙⵏⵜⵛⴰⵎⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓⵓⵔⵙⵙⵉⵏⵍⵇⵉⵎⵜⵏⵙ. ⵟⴻⵏⵎⴰⵍⴰⵏⴷⵉⵖⵜⵉⵙⵉⴳⵏⵓⵜⵙⵢⴰⵏⵓⵔ ⵟⵉⵉⵟⴽⵓⵔⵙⵉⵙⵓⴽⵍⴰⴷⵏⵡⴰⵔⵉⵖⵓⴷ ⴰⵏⴳⴽⵓⵍⴰⵏⵙⴰ,ⵟⴻⵏⵎⴰⵍⴰⵏⴷⵉⵖⵜⵉⵙⵉ ⴳⵏⵓⵜ,ⵎⴰⵛⴰⵜⴰⵏⵏⴰⵢⴷⵉⵖⴰⵢⴷⴷⴰⵖⵓⵔ ⴰⵙⵉⵄⵊⵉⴱⵏ,ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⴰⵎⴰⵏⴰⵔⵜⴻⴷⵄⴰ ⵢⵏⴱⴰⵀⵔⴰ,ⴰⵍⵉⴳⵜⵏⵏⴰⵀⴰⵏⵉⵍⴷⵊⵉⵢⵏ ⵇ ⴻ ⵏ ⴰ ⴷ ⵎ ⵜ ⴻ ⵏ ⵙ ⵓ ⵥ ⵍ ⴰ ⵢ.

ⵜⵓⵛⵉⵜⵉⵙⵉⴳⵏⵓⵜⴷⵓⵏⴰⵔⵖⵉⵎⴰⵛ,ⴰⵓ ⵔⵜⵓⵏⵉⴼⴰⵍⴻⵏⴰⵍⵉⴳⵜⵙⵍⴰⵉⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⴰⵔⴰⵙⵜⵇⵇⴰⵔ:ⵏⴽⴻⵔⵀⴰⵟⵉⵏⵜⵉⵡⴷⵍ ⵓⵇⵜ,ⵜⵏⴰⵇⵇⴰⵣⵜⵉⵙⵉⴳⵏⵓⵜⵜⴰⵎⵣⵣⴰ ⵏⵜⵙⵓⴼⵔⴰⵃ,ⵜⵏⵏⴰⵙⵉⵜⴰⴼⵓⵢⵜ: —ⵉ ⴷ ⵙ ⴰ ⵏ ⵏ ⵉ ⵢ ⵜ ⵟ ⵉ ⵡ ⴷ ⵍ ⵓ ⵇ ⵜ ?. —ⵉ ⵀ ⴰ ⵢ ⵍ ⵉ , ⵟ ⵉ ⵡ ⴷ ⵍ ⵓ ⵇ ⵜ ⴱ ⴰ ⵛ ⴰ ⵜ ⵔ ⴰ ⵄ ⴰ ⴷ ⵛ ⴰ ⵏ ⵡ ⴰ ⵏ ⵙ ⴰ ⵢ ⴰ ⴷ ⵏ. ⵟⵏⵏⴰⵙⵜⵉⵙⵉⴳⵏⵓⵜⵜⴰⵎⵣⵣⴰⵏⵜ: —ⵉ ⴷ ⴰ ⴷ ⵙ ⴰ ⴼ ⵔ ⴰ ⵖ ⵙ ⵢ ⴰ ⵏ ⵡ ⴰ ⵏ ⵙ ⴰ ⵢ ⴰ ⴷ ⵏ . —ⵢ ⵉ ⵀ , ⵎ ⴰ ⵛ ⴰ ⵉ ⵅ ⵚ ⴰ ⵛ ⵎ ⴰ ⵜ ⵄ ⴰ ⵡ ⵏ ⴷ ⵡ ⵉ ⵍ ⵉ ⵖ ⵉ ⵃ ⵟ ⴰ ⴷ ⵊ ⴰ ⵏ. ⵜⴼⴼⴰⵖⵜⵉⵙⵉⴳⵏⵓⵜⵜⴰⵎⵣⵣⴰⵏⵜⴰⵔⵜ ⵙⵙⴰⵔⴰⴳⵉⴳⵏⵏⴰⵙⵢⴰⵏⵓⴼⵔⴰⵃ.ⵉⴷⵖ

ⵟⴻⵏⵏⴰⴳⵉⵅⴼⴻⵏⵙ: —ⵎ ⴰ ⵅ ⴰ ⵍ ⵉ ⴳ ⵓ ⵔ ⴷ ⴰ ⵢ ⵜ ⵀ ⴰ ⵍ ⵍ ⴰ ⴱ ⵏ ⴰ ⴷ ⵎ ⴳⵡⴰⵎⴰⵏ? —ⵎ ⴰ ⵅ ⴰ ⵍ ⵉ ⴳ ⴷ ⴰ ⵢ ⵙ ⴻ ⴷ ⵄ ⴰ ⵢ ⴰ ⵎ ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⵛ ⵉⴷⵖ? ⵟⴻⴷⴷⴰⴷⵉⴳⵀⵜⵉⵙⵉⴳⵏⵓⵜⵙⵢⴰⵏⵡⴰⵏ ⵙⴰⵢⴰⴷⵏⴰⵖⵔⵉⴱⴰⵢⴷⵉⴳⴰ,ⵉⵍⴰⵜⵍⴰ ⴷⵉⴽⵙⵔⴰⵎⵍⴰⴷⴱⴰⵀⵔⴰⵏⵉⵍⴷⵊⵉⵢⵏ ,ⴷⴱⴰⵀⵔⴰⵏⵍⵓⵃⵓⵛⴰⵔⵔⵣⵓⵏⵖⵉⴼⵡ ⴰ ⵎ ⴰ ⵏ. ⴰⵔⵜⵚⴰⵜⵉⵙⵉⴳⵏⵓⵜ,ⴷⵉⵏⴰⴳⵀⴰⵢⵟⵏⵏ ⴰⴷⴰⴷⵖⴰⴳⵉⵍⴰⵎⴰⵢⴷⵉⵃⵟⴰⴷⵊⴰⵏⵉⵡ ⴰⵎⴰⵏ,ⴰⵔⴰⵙⵏⵜⵜⴰⵣⵏⴰⵎⴰⵏⴱⴰⵛⴰⵏⴰⵡ ⴷⵏⵙⵡⴰⵛⴰⵍⴷⵉⵍⴷⵊⵉⵢⵏⴷⵍⵓⵃⵓⵛ,ⴷ ⵉⵏⴰⵖⴰⵢⵜⵓⵖⵓⵍⵜⵉⵙⵉⴳⵏⵓⵜⵜⴰⴼⵔⴰⵃ .ⵜ ⵉ ⵙ ⵉ ⴳ ⵏ ⵓ ⵜ.


‫‪32‬‬

‫السحابة الجزء األول ‪:‬‬ ‫‪El núvol 1er part‬‬ ‫كانت في يوم من األيام سحابة مليئة بالمياه ‪،‬وكانت ترغب في إنزالها فوق األرض‬ ‫حتى تتمكن النباتات‪،‬الزهور‪،‬األشجار والحيوانات من النمو‪...‬وحتى يحصل الناس‬ ‫على المياه من أجل العيش‪.‬‬ ‫بدأت الرياح تهب و تهب بقوة حتى قذفت بالسحابة الصغيرة بعيدا‪ ،‬وابعدتها عن‬ ‫السحب األخرى‪ .‬السحابة الصغيرة حاولت بكل قواها ان تبقى مع المجموعة؛ لكن‬ ‫الرياح دفعتها بقوة حتى اقتربت من الشمس‪.‬‬ ‫ت حزينة هكذا؟‬ ‫عندما رأتها الشمس سألتها ‪" :‬ولكن ماذا تفعلين هنا؟‪ ،‬لماذا أن ِ‬ ‫شرحت لها السحابة الصغيرة ما حدث؛ وكيف أن الرياح قامت بقذفها؛ وكيف انها‬ ‫ايضا ارادت ان تقوم بشيء جميل من أجل مساعدة األرض‪.‬‬ ‫لك؟ يبدو أن لديك رغبة‬ ‫أجابتها الشمس‪":‬إهدئي‪ ،‬ال تقلقي؛ سوف أساعدك"‪ ،‬ماذا حدث ِ‬ ‫في البكاء‪ ،‬أيتها السحابة الصغيرة‪.‬‬ ‫وأجابتها السحابة الصغيرة‪":‬نعم‪ ،‬نعم أرغب في البكاء ألني حزينة حيث لم أستطع‬ ‫مساعدة األرض"‪.‬‬ ‫الشمس‪":‬فلتبك ِاذا"‪.‬‬ ‫قالت‬ ‫ِ‬ ‫بدأت السحابة الصغيرة في بالبكاء و البكاء‪ ،‬حتى كونت دموعها مطرا يتساقط على‬ ‫كوكب األرض‬ ‫أحست الشمس بالفخر‪,‬فعكست أشعتها القوية من خالل دموع (أمطار) السحابة‬ ‫الصغيرة‪ ،‬و شيئا فشيئا‪،‬كما لوأنه فن السحر‪ ،‬ظهرت األلوان السبعة الرائعة؛‬ ‫األحمر؛البرتقالي ؛األصفر ؛األخضر ؛األزرق ؛البنفسجي واألرجواني‪ ،‬والتي شكلت‬ ‫قوسا ‪ :‬قوس قزح‪.‬‬ ‫و بعدها‪...‬‬


‫‪El núvol 2nd part:‬‬ ‫‪33‬‬ ‫شعرت السحابة بالدفء‪ ،‬ولكنها لم تفتح عينها حتى سمعت صوت الشمس تناديها‪:‬‬ ‫استيقظي يا صغيرتي لقد حان الموعد‪ .‬قفزت السحابة الصغيرة‪ ،‬وهي سعيدة وسألت‬ ‫الشمس ‪:‬‬ ‫هل حقا حان الوقت ؟‬ ‫أجابتها الشمس بابتسامة كبيرة ‪:‬‬ ‫نعم يا صغيرتي حان الوقت ارحلي إلى مكان آخر‪.‬‬ ‫قالت السحابة الصغيرة ‪:‬‬ ‫وهل سأسافر إلى مكان آخر ؟‬ ‫أجابتها الشمس ‪:‬‬ ‫نعم‪ ،‬ولكن شرط أن تساعدي المحتاجين بالمطر‪.‬‬ ‫انطلقت السحابة الصغيرة وهي تسبح في الهواء وكانت سعادتها كبيرة جدا ‪.‬‬ ‫وأثناء طيرانها سمعت صراخ وضحك األطفال‪ ،‬اقتربت منهم‪ ،‬ولكنها أصيبت بصدمة‬ ‫وحزنت للمنظر‪ ،‬حيث كان األطفال يلعبون بالماء ويبذرونه‪ ،‬قررت أن تبتعد عنهم‬ ‫دون أن تعطيهم الماء ألنهم ال يق ِّدرون قيمته‪.‬‬ ‫اقتربت السحابة الصغيرة من بستان كبير تمأله األشجار وتنتشر به األزهار الجميلة‬ ‫محزنا‪ ،‬حيث ترك الماء يتسرب‬ ‫في كل مكان‪ ،‬اقتربت السحابة أكثر ورأت منظرا‬ ‫ِ‬ ‫بكميات كبيرة في أرجاء البستان حتى شعرت أن النباتات تختنق من كثرة الماء‪.‬‬ ‫قالت في نفسها‪:‬‬ ‫لماذا ال يهتم اإلنسان بالماء ؟‬ ‫لماذا يبذره بهذه الطريقة ؟‬ ‫وانطلقت السحابة الصغيرة بعيدا‪ ،‬وصلت إلى مكان غريب تغطيه الرمال من كل‬ ‫جانب وتتوزع فيه نباتات صغيرة‪ ،‬وتتحرك على أرضه حيوانات تبحث عن الماء‪.‬‬ ‫ابتسمت وقالت هنا يوجد من يحتاج إلى مائي ويق ِّدره‪ ،‬هنا من سيستفيد منه‪ ،‬وبدأت‬ ‫تنزل قطراتها العذبة الرقيقة لتستقبلها األرض والنباتات والحيوانات بفرح كبير‪،‬ثم‬ ‫عادت السحابة وهي تشعر بالسعادة‪.‬‬


34

L’ocell vanitós H

i havia una vegada un ocellet que vivia amb els seus germans en un niu dalt d’un arbre. La seva mare es preocupava per ells i cada dia els portava menjar i en tenia cura fins que fossin prou grans per sortir del niu.

L’ocellet anava creixent i les plomes ja cobrien tot el seu cos. Un dia, va sortir del niu i va provar de volar. Molt atent, estirava les ales i baixava i pujava de l’arbre, mirant de trobar menjar per a ell: un gra de blat, o un cuc de terra, tal com ho feien els ocells grans. Però l’ocellet no sabia que les seves ales encara eren massa febles i no l’ajudarien a volar una distància llarga. Un grup d’ocells que eren al seu voltant l’observaren amb atenció, i el van felicitar per l’èxit dels seus intents de volar. L’ocellet es va pensar que ja era capaç de tot i es va sentir vanitós. La seva mare l’estava vigilant i li va manar que no s’allunyés tot sol, dient: —T’he vist, fill meu, molt actiu volant i buscant menjar, però vés amb compte de no volar molt amunt perquè el falcó et matarà. L’ocellet no sabia què era un falcó, no n’havia vist mai cap, i no li feia cap por: pensava que hi podria jugar i competir. Així que va començar a estirar les ales i tot seguit va marxar volant molt lluny, orgullós, sense fer cas del consell de la seva mare. El falcó, en veure’l, va pensar: —Nyam nyam, quin esmorzar més bo que tindré avui! El falcó va començar a perseguir-lo per menjar-se’l, però l’ocell, que era molt eixerit, en veure aquell ocellot tan gran va començar a tremolar de por. L’ocellet va pensar que hauria de marxar cap a casa seva per no ser menjat. La mare estava vigilant el seu fillet i li va dir: —Ocellet, corre, corre, sigues valent i segueix-me.


35

L’ocellet va seguir la seva mare. La mare i l’ocell van passar per un forat petit d’un arbre i el falcó, sense pensar-s’ho gens, també hi va voler entrar, però com que era tan gran li va quedar el bec clavat a l’escorça de l’arbre. De mica en mica, i amb molta paciència, va poder desenganxar-lo, però li va quedar una feri-

deta al bec que li feia mal. Aviat se li va curar, però sempre més va recordar que no s’han de menjar ocells petits. Mentrestant, l’ocell i la mare van tenir temps d’arribar al niu i l’ocell sempre més va fer cas dels consells de la mare. Vet aquí un ocell i un ocellot, aquest conte ja s’ha fos.


36

Ajdid abennan I

l’la yan u-jdid amzzan, ar itεich ntta d ayt mas, g yan lεach afl’la n yan usķlu, kku yas, Mmansen das n-di ttawi utchi, ar techghal ixfens ghifsen, ar tgannay bach ad xater. Zrin w-ussan, ixatr u-jdid amzzan yan imik, ibda ijjij ar ass ighmes abţţan, iffagh sg lεach, ira ad yaffru, ar irzzam afriwn, s afl’la, chwi digh s izdar, ar irzzu ghif utchi nes g i7bubn, ngh’d izerman n wacal, am uylligh datggan awk ţţyur ixatar. Macha ajdid ittu bli afriwn nes sul dahchen ur dath tssaεafn bach ad yafru bεid.


37

Ajdid dgh amzzan iđanna is i ghiy ad yafru amchi ligh ira, s ayligh ira, ar ittafru s uchttab gh’r achttab, ghif yan usķlu s bahra n w-afriwn, d u-malu. Yat n trabbut n ijdad dur’ras, ar traεan tamssumant ligh daytgga ujdid bach ad yafru, ar as sbiriķen, amchinnagh, ajdid ighal is ighid ad yafru. Yufan ixfens abennan. Th’lla mmans te7dath, arthi twaçça bach adur yafru bεid, Th’nnas: —Annayxch, a mammi, tenchaţ bahra ar tafru s-ya, d sya, ar thrzzud ut-chi nech, macha han at-hwud !, adur tafrud bahra bach adur chi tch umdda. Adjdid amzzan ur izri mayd igan amdda, ur djin th’y-annay, ur as iggwid, ira adis innagh. Ibda digh ar irzzam i w-afriwn nes bla ad issl imaydas th’nna mmans. Ajḍid ur issflid i mays, d uy-ligh as ttini, idda y-ufru bεid, idgh thi yannay nsser inna g ixfens: —Yeh, yehh, matta wa llas dgh ad nnigh ad tchagh.

iQqima nssar i ḥda Ajḍid bach at itch, macha Ajḍid ligh iḥda ixfens, idgh yannay nssar, ar itergueguyi, Ajḍid inna hatin luQt aydagh bach ad ughulgh s tigmmi. Mmans ligh th’iḥdan, th’nnas: —Ajḍid inu, Rul, Rul, yag zzaεim, tfurid. Ajḍid itfar mmans. Tamghart d u jḍid kchman yan u-xbu amzzan g yan u saķlu, macha awd, nssar, bla ad ixammam, ira awd ntta ad iķchem, macha idgh ixatr, iwtas u-ghanbub g u saķlu, inmar. Imik s imik, d chwi n sbar, ighiy ad ikess aghnbub nes waxa ila dikss yan uεţţib, macha fisaε ijji, ar ichtti dayman, wid ussar inni ad itch ijḍad imzzan. Idgh tamghart d u-jḍdid amzzan ufan luQt bach ad 3ayden s tigmmi, dinnagh ayd ifham u-jḍid hatin ixssat ad issflid I y-waliwn n mays. Dadgh, ţţir degh ntta d ujḍid, t’chammal taQssist negh.


38

ⴰⴼⵔⵓⵅⵏⵓⵊⴷⵉⴷ ⵉⵍⵍⴰⵢⴰⵏⵓⵊⴷⵉⴷⴰⵎⵣⵢⴰⵏⴰⵔⵉⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⵜⵜⴰⴷⴰⵢⵜⵎⴰⵙⴳⵍⵄⵛⵏⴰⵢⵉⵍⵍⴰⵏⵅⴼⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⵍⵓⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.ⴽⵓⵢⴰⵙⴰⵔⴰⵙⵏⵜⴰⵡⵉ ⵢⴻⵉⵎⵎⴰⵏⵙⵏⵓⵛⵛⵉⵜⴰⵃⴷⵓⵜⵏⵛⵉⵢⴰⵏⴱⴰ ⵔⴰⴷⵅⴰⵜⵔⵉⵖⵉⵢⴻⵏⴰⴷⵣⵔⵉⵏⵍⵄⵛ. ⵣⵔⵉⵏⵛⴰⵏⵓⵙⵙⴰⵏⴰⵊⴷⵉⴷⴰⵎⵣⵢⴰⵏⴰⵔⵉ ⵜⵅⵉⵜⵉⵔⵉⴱⴷⴰⵉⵊⵉⵊⵏⵙⵉⵅⴰⵜⵔⴰⵔⵉⵜ ⵔⴰⵄⴰⴰⴷⵢⴰⴼⵔⴰⵡⴱⴰⵔⴰⴷⵉⵏⴰⴷⴰⵛⴰⵏ ⵉⴱⵓⵅⴰⵖⴷⵛⴰⵏⵉⵃⴱⵓⴱⵏⵏⵉⵔⴷⵏⴰⵎⵓⵏⴰ ⴷⴰⵜⴳⴰⵏⵉⵊⴷⴰⴷⵉⵎⴽⵔⴰⵏ.ⴰⵊⴷⵉⴷⴰⵎⵣ ⵢⴰⵏⵉⵜⵜⵓⴱⵍⵍⵉⴰⴼⵔⵉⵡⵏⵏⵙⵙⵓⵍⵎⵣⵉⵢ ⵏⵓⵔⴷⴰⵖⵉⵢⵏⴰⴷⴰⴼⵔⴰⵡⵏⵛⵉⵢⴰⵏ.

ⵉⵖⴰⵍⵓⴼⵔⵓⵅⵉⴷⴰⴷⵢⵉⵖⵉⵢⴰⴷⵢⴰⴼⵔⴰ ⵡⴰⵎⵎⵏⵏⴰⵉⵔⴰⵎⵛⵢⴰⴼⵔⴰⵡⵙⴳⵓⵛⵜⴰⴱ ⵖⵔⴰⵛⵜⴰⴱⴳⵢⴰⵏⵓⵙⴽⵍⵓⴳⵉⵄⴷⴷⴰⵡⴰⴼ ⵔⵉⵡⵏⴷⵓⵎⴰⵍⵓ.ⴷⵓⵔⴰⵙⵛⵉⵢⴰⵏⵏⵉⵊⴷⴰ ⴷⴰⵜⵔⴰⵄⴰⴷⵉⴽⵙⵉⴷⵖⵉⵔⴰⴰⴷⵢⴰⴼⵔⴰ ⵡⴰⵡⵏⵏⴰⵖⴰⵢⵜⵢⵓⵊⴰⵏⵉⵖⴰⵍⵉⵙⵉⵖⵉⵢⴻⵜⵍ ⵍⴰⵉⵎⴰⵙⵜⴰⵃⴷⴰⵜⴰⵔⴰⵙⵜⵉⵏⵉⵅⴰⵔⴰⵛ ⴰⵜⴼⵖⴷⴷⴰⵎⴰⵏⵡⵛⵡⵉⵜⵏⵏⴰⵢⴰⵙ. ⴰⵏⴰⵢⵅⵛⴷⴰⴷⵓⵔⴰⵔⴷⵜⵔⵉⴷⴰⵜⴼⵔⴰⵡ ⴷⴰⵔⵜⵏⴰⴷⴰⴷⵓⵛⵛⵉⵏⵛⵖⴰⵙⵛⴳ.ⵅⴰⵔⴰ ⵛⴰⴷⵉⵜⴱⵄⴷⵖⴷⴰⵜⴰⴼⵔⵓⴷⴳⵉⴳⵏⵏⴰⵀⴰ ⵏ ⵍ ⴱ ⴰ ⵣ ⴰ ⴽ ⵉ ⵏ ⵖ !!!


39

ⴰⵊⴷⵉⴷⴰⵎⵣⵢⴰⵏⵓⵔⵉⵙⵙⵉⵏⵍⴱⴰⵣⵓⵔ ⵊⵉⵏⵜⵢⴰⵏⵢⴻⵓⵔⴰⵙⵉⴳⴳⵉⴷⵉⵅⵎⴰⵎⴰⴷⵉ ⵢⴻⵃⴰⵎⵣⴰⴳⴳⵓⵔⵏⵜⴰⴷⵍⴱⴰⵣⵉⴽⵔⴰⵔ ⵉⵜⴰⵏⴼⴰⴼⵔⵉⵡⵏⵏⵙⵙⵓⴼⵔⴰⵃⵓⵔⵉⵙⵍ ⵍⵉⵉⵉⵎⵎⴰⵏⵙ. ⵓⵔⵉⵙⵍⵍⵉⵓⵊⴷⵉⴷⵉⵉⵎⵎⴰⵏⵙⵉⴽⵔⴰⵔ ⵉⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵙⵉⴳⵏⵏⴰⴰⵍⵍⵉⵢⴻⵜⵢⴰⵏⵏⴰⵢⴻ ⵍⴱⴰⵣ/ⵎⵎⵎⵎⵀⴰⵏⵢⴰⵏⵍⴰⴼⴷⵓⵔⵉⵖⵓⴷ ⴰ ⵏ ⴰ ⵙ ⵙ ⴰ !!! ⵉⴽⵔⵍⴱⴰⵣⴰⵔⵜⵉⵜⴼⵓⵔⴱⴰⵔⴰⵜⵜⵉⵜⵛ ⵡⴰⵍⵍⴰⵢⴻⵏⵏⵉⴰⵊⴷⵉⴷⵉⵜⵜⵓⵛⵢⴻⴰⵔⵉⵜⵔ ⴻⵔⵢⵉⵢⵉⵉⴷⵖⵢⴰⵏⴰⵢⴻⵍⴱⴰⵣⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵉ ⵅⵎⴰⵎⴰⴷⵉⵄⴰⵢⴻⴷⵖⵔⵜⴰⴷⴰⵔⵜⵖⴷⴰⵜⵉ ⵛⵍⴱⴰⵣ.ⵎⴰⵏⵙⵏⵓⵊⴷⵉⴷⵏⴰⵜⵉⵃⴷⴰⵏⵜⵏⴰ ⵢ ⴰ ⵙ / ⴰ ⵊ ⴷ ⵉ ⴷ ⵉ ⵏ ⵙ ⵔ ⵓ ⵍ ⵜ ⴼ ⵓ ⵔ ⵉ !!

ⵉⵜⴼⴰⵔⵓⵊⴷⵉⴷⵉⵎⵎⵏⵙ. ⵜⴽⵊⴰⵎⵜⴰⵊⴷⵉⵜⴳⵢⴰⵏⵓⵅⴱⵓⴳⵓⵙⴽⵍⵓⵎ ⴰⵛⴰⵍⴱⴰⵣⵉⵔⴰⴰⴷⵉⴽⵊⵎⵎⴰⵛⴰⵉⵅⴰⵜⵔ ⵉⵜⵡⴰⵄⵔⴰⵙⵓⵖⴰⵏⴱⵓⴱⴳⵓⵙⴽⵍⵓⵙⴷⵔ ⴰⵄⴰⵢⴷⵉⴼⵓⴽⴽⴰⵉⵅⴼⴰⵏⵙⵡⴰⵅⴰⵉⴱⵅⴰ ⵔⵙⵛⴰⵏⵉⵜⵔⵙⵉⵡⵏⴰⵡⵏⵏⴰⵖⴰⵢⴻⵜⵢⵓⵊⴰⵏ ⴰⴷⵓⵙⴰⴱⵉⵜⵜⵜⴰⵉⵊⴷⴰⴷⵉⵎⵣⵢⴰⵏ. ⵉⵄⴰⵢⴷⵓⵊⴷⵉⴷⴰⵎⵣⵢⴰⵏⵏⵜⵜⴰⵉⵎⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵛⵉⵅⵎⴰⵎⴱⵍⵍⵉⵉⵅⵙⴰⵜⴰⴷⵉⵜⴼⵍⵍ ⴰⴷⵉⵡⴰⵡⴰⵍⵏⵎⴰⵢⴻⵙ. ⵀⴰⵜⵉⵏⵜⵛⵎⴰⵍⵍⵇⵉⵙⵜⵏⵓⴼⵔⵓⵅⵏⵓⵊⴷⵉ ⴷⵏⵜⴰⴷⵟⵉⵔ.


‫كان هناك عصفور صغير يعيش مع إخوته في عش فوق شجرة كبيرة‪ .‬كل يوم تجلب لهم‬ ‫األم األكل‪ ،‬تخاف عليهم‪ ،‬وتترقب بعناية نموهم ليكبروا ويغادروا عشهم‪.‬‬ ‫وبعد أيام بدأ العصفور الصغير يكبر شيئا فشيئا إلى أن صار الريش يغطي كل جسمه‪،‬‬ ‫‪L’ocell‬جناحيه ثم يضمهما ويعلو مرة ثم‬ ‫فكان ينشر‬ ‫الطيران‪.‬‬ ‫فخرج من عشه حذرا يريد أن يتعلم‬ ‫‪vanitós‬‬ ‫‪1er part‬‬ ‫الجزءأواألول‪:‬‬ ‫العصفور‬ ‫ديدان األرض كما تفعل العصافير‬ ‫المغرورالقمح‬ ‫من حبوب‬ ‫يهبط مرة أخرى باحثا عن طعامه‬ ‫الكبيرة‪ .‬لكن العصفور الصغير نسي أن جناحيه ضعيفتين وأن ريشهما مازاال طريا ال‬ ‫بعيدة‪.‬مع إخوته في عش فوق شجرة كبيرة‪ .‬كل يوم تجلب لهم‬ ‫مسافةيعيش‬ ‫الطيرانصغير‬ ‫عصفور‬ ‫كان‬ ‫هناكعلى‬ ‫يساعداه‬ ‫ليكبروا‬ ‫نموهم‬ ‫تخاف‬ ‫كان األكل‪،‬‬ ‫األم‬ ‫عشهم‪.‬أي جهة يشاء‪ .‬فكان‬ ‫ويغادروا وإلى‬ ‫كما يحلو له‬ ‫الطيران‬ ‫بعنايةعلى‬ ‫وتترقبيقدر‬ ‫عليهم‪،‬يظن أنه‬ ‫الصغير‬ ‫العصفور‬ ‫جسمه‪،‬‬ ‫يغطي كل‬ ‫فرع إلى‬ ‫إلى فشيئا‬ ‫فرعشيئا‬ ‫ومنيكبر‬ ‫الصغير‬ ‫أيام بدأ‬ ‫وبعد‬ ‫الظل‪ .‬وكانت‬ ‫الريش كثير‬ ‫صار مورقة‬ ‫فوقأنشجرة‬ ‫العصفورغصن‬ ‫غضن إلى‬ ‫ينتقل من‬ ‫ثم‬ ‫نجاحه‪.‬مرة‬ ‫يضمهما ويعلو‬ ‫جناحيه ثم‬ ‫الطيران‪ .‬فكان‬ ‫حذرا يريد‬ ‫من عشه‬ ‫جماعة من‬ ‫فخرج‬ ‫فظن‬ ‫وتهنئه على‬ ‫ينشرللطيران‬ ‫محاوالته‬ ‫يتعلم وتراقب‬ ‫تجتمعأنحوله‬ ‫العصافير‬ ‫العصافير‬ ‫الغرور‪.‬تفعل‬ ‫األرض كما‬ ‫القمح أو‬ ‫علىحبوب‬ ‫قادرا من‬ ‫أصبحطعامه‬ ‫باحثا عن‬ ‫مرة الأخرى‬ ‫يهبط‬ ‫لكن أنه كانت‬ ‫ديدانفدخله‬ ‫ماهرا فيه‬ ‫الطيران‬ ‫صغير أنه‬ ‫العصفور‬ ‫ضعيفتين وأن ريشهما مازاال طريا ال‬ ‫نسي أن‬ ‫العصفور‬ ‫الكبيرة‪ .‬لكن‬ ‫جناحيهله ‪:‬‬ ‫عنها وقالت‬ ‫الصغيربعيدا‬ ‫يطير وحده‬ ‫وأمرته أن ال‬ ‫تراقبه‬ ‫بعيدة‪.‬‬ ‫مسافة‬ ‫رأيتكه ياعلى‬ ‫"يساعدا‬ ‫وتطير هنا وهناك وتبحث عن طعامك وحدك‪ .‬لكن احذر أن‬ ‫نشيط‬ ‫الطيرانأنك‬ ‫عصفوري‬ ‫الصقر"‪.‬كما يحلو له وإلى أي جهة يشاء‪ .‬فكان‬ ‫فيقتلكالطيران‬ ‫يقدر على‬ ‫العصفور‬ ‫كان‬ ‫يظنعناأنهكثيرا‬ ‫الصغيرتبتعد‬ ‫أعلى أو أن‬ ‫تطير إلى‬ ‫وكانت‬ ‫منه‪.‬الظل‪.‬‬ ‫كثير‬ ‫مورقة‬ ‫شجرة‬ ‫غصن‬ ‫غضن إلى‬ ‫يكنمن‬ ‫ينتقل‬ ‫ففكر في أن‬ ‫يخاف‬ ‫قبل وال‬ ‫فوق من‬ ‫فرعقد رآه‬ ‫إلىيكن‬ ‫فرع ولم‬ ‫ومنالصقر‬ ‫يعرف‬ ‫الصغير‬ ‫العصفور‬ ‫لم‬ ‫فظن‬ ‫معجباعلى‬ ‫وحدهوتهنئه‬ ‫ويطيريران‬ ‫محاوالته للط‬ ‫الصقرالعصافير‬ ‫جماعة من‬ ‫نجاحه‪.‬يستمع‬ ‫بنفسه ولم‬ ‫وتراقبمسرورا‬ ‫حوله جناحيه‬ ‫تجتمع ينشر‬ ‫ويسابقه‪ .‬فأخذ‬ ‫ينافس‬ ‫أمه‪.‬صغير أنه أصبح قادرا على الطيران ماهرا فيه فدخله الغرور‪ .‬لكن أنه كانت‬ ‫العصفور ال‬ ‫لنصيحة‬ ‫تراقبه وأمرته أن ال يطير وحده بعيدا عنها وقالت له ‪:‬‬ ‫" رأيتك يا عصفوري أنك نشيط وتطير هنا وهناك وتبحث عن طعامك وحدك‪ .‬لكن احذر أن‬ ‫فيقتلك‬ ‫الصقر"‪L’ocell.‬‬ ‫‪vanitós‬‬ ‫كثيرا‪2nd‬‬ ‫تطير إلى أعلى أو أن تبتعد عنا‪part‬‬ ‫قبل وال يخاف منه‪ .‬ففكر في أن‬ ‫رآه من‬ ‫يكن قد‬ ‫الصقر ولم‬ ‫لم يكن العصفور الصغير يعرف‬ ‫الثاني‪:‬‬ ‫الجزء‬ ‫المغرور‬ ‫العصفور‬ ‫ينافس الصقر ويسابقه‪ .‬فأخذ ينشر جناحيه مسرورا ويطير وحده معجبا بنفسه ولم يستمع‬ ‫لنصيحة أمه‪.‬‬ ‫تجاهل العصفورنصيحة أمه وذهب يحلق ويحلق بعيدا جدا‪ ،‬ولما رآه الصقرفكر‪:‬‬ ‫ـ يم يم‪ ،‬ياله من إفطارجيد سآخذه اليوم !!‬ ‫‪2nd part‬‬ ‫‪ L’ocell‬عندما رآى ذلك الطائر‬ ‫‪ vanitós‬كان يقظا‪،‬‬ ‫العصفور الذي‬ ‫بدأ الصقر بمتابعته كي يلتهمه‪ ،‬لكن‬ ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ ‫المغرور‬ ‫العصفور‬ ‫إلى‪ :‬البيت حتى ال يكون عرضة‬ ‫العودة‬ ‫عليه‬ ‫أنه يجب‬ ‫الظخم‪ ،‬بدأ يرتعد من الخوف‪ ،‬وفكر‬ ‫لألكل‪.‬‬ ‫األم التي كانت تراقب إبنها‪ ،‬قالت له ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫العصفورنصيحة ُأمه وذهب يحلق ً‬ ‫ويحلق بعيدا جدا‪ ،‬ولما رآه الصقرفكر‪:‬‬ ‫تجاهل‬

‫‪40‬‬


‫الظخم‪ ،‬بدأ يرتعد من الخوف‪ ،‬وفكر أنه يجب عليه العودة إلى البيت حتى ال يكون عرضة‬ ‫‪41‬‬ ‫لألكل‪.‬‬ ‫األم التي كانت تراقب إبنها‪ ،‬قالت له ‪:‬‬ ‫ـ "عصفوري‪ ،‬أُركض‪ ،‬أُركض‪ ،‬كن شجاعا ً واتبعني" ‪.‬‬ ‫تبع العصفور أمه‪.‬‬ ‫دخلت األم والعصفور في ثقب صغير في شجرةٍ‪ .‬ودون أن يفكر‪ ،‬أراد الصقر أن يدخل‪،‬‬ ‫وبكثير من الصبرتمكن من‬ ‫لكن كان كبيراً‪ ،‬وعلِق منقاره في جذع الشجرة‪ .‬شيئا فشيئا‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫إِخراجه‪ ،‬لكنه أُصيب بجرح يسبب له األلم‪ .‬لكن سرعان ما شفي وتذكر دائما أنه اليجب‬ ‫عليه أن يأكل العصافيرالصغيرة‪.‬‬ ‫بينما تمكن العصفور واألم من العودة إلى العش‪ ،‬أدرك العصفور أنه يتوجب عليه اإلصغ‬ ‫لنصائح أُمه‪.‬‬ ‫واألم من العودة إلى العش‪ ،‬أدرك العصفور أنه يتوجب عليه اإلصغاء‬ ‫بينما تمكن العصفور‬ ‫لنصائح أُمه‪ .‬وإلى هنا‪ ،‬ومع العصفور الصغير و الطائر‪ ،‬تنتهي قصتنا‪.‬‬ ‫وإلى هنا‪ ،‬ومع العصفور الصغير و الطائر‪ ،‬تنتهي قصتنا‪.‬‬


42

Malmibad, un monstre diferent H

i havia una vegada un monstre petit, pelut i bufó, anomenat Malmibad, que vivia en el bosc. La seva vida era avorrida i feia el que fan tots els monstres: fer por i menjar carn. Un dia de tardor, en Malmibad no trobava carn per menjar. Mort de gana, va provar de menjar les flors del bosc. En Malmibad no s’ho podia creure, les flors eren exquisides, i a més a més, li produïen un efecte màgic: si menjava una flor vermella tot el cos se li tornava roig com el foc; si menjava una flor blava el pèl li mudava per un blau intens com el cel. En Malmibad era feliç fins que es va tornar addicte a les flors.

Al cap d’un temps, en Malmibad es va acabar totes les flors del bosc i va decidir buscar nous indrets. Va caminar i caminar fins a arribar de nit a una ciutat. Cansat i sense forces, el petit monstre va asseure’s en un banc del parc. De sobte els seus ulls es van fixar en un planter de flors de molts colors i sense pensar-s’ho es va llençar a menjar-se-les. L’endemà, el jardiner, en arribar al parc, va veure totes les plantes escapçades sense flor i amb només la tija. Molt estranyat, va voler esbrinar què havia passat. Durant tres dies i tres nits, el jardiner va espiar tot el que podia ser motiu de sospita en el parc. Un dia, al capvespre, va veure un monstre assegut en un parterre cruspint-se les flors. El jardiner, molt enfadat, anà decidit a abatre aquella bèstia peluda. Agafà el pic i la pala i s’atansà al monstre, tot aixecant els braços per colpejar aquell animal.


43 Quan va arribar i va veure un monstre petit, pelut i bufó el va disculpar del que havia fet. Entendrit, li va agafar afecte i se’l va endur a casa. La gana d’en Malmibad era gran i no s’aturava. Tots els dies el jardiner li donava flors i més flors. Però al cap d’un temps, l’home ja no tenia més flors per donar-li i hagué de buscar una solució. Després de rumiar com podia ajudar el seu amic va decidir muntar un espectacle en què es pogués veure en Malmibad menjant flors i canviant el color del pèl. «Però… com trobaria més flors per poder alimentarlo?», es va preguntar l’home tot amoïnat. Es va anunciar a la ciutat l’increïble espectacle d’en Malmidad i el jardiner va posar com a condició a tots els convidats que portessin flors de colors per poderhi assistir. Tothom estava ansiós per veure aquest petit monstre que canvia de color segons el color de les flors que menja, cada vegada amb més gana. El dia de la festa hi va haver una gran assistència de joves i vells i els aplaudiments del públic eren cada cop més forts quan en Malmidad canviava de color de roig a blau, a porpra, a groc, i així successivament. Tothom va disfrutar de l’espectacle i de la màgia d’en Malmidad. Després, un munt de gent es va oferir per portar més flors a aquest petit que menjava sense parar.

Dos dies després, el jardiner va tornar a la cambra on era en Malmidad i es va sorprendre en veure tot el cos del petit recobert d’una blanca capa transparent, i va pensar que alguna cosa dolenta li havia passat al seu amic i que estava realment malalt.

Un matí, el jardiner va dur com sempre les flors al seu amic i quan va tornar al vespre a veure’l es va adonar que la quantitat de flors era la mateixa perquè en Malmidad no havia menjat res, i es va dir a si mateix: «Per què se li ha aturat la gana? Ja no menja flors? Deu estar malalt?».

Però la seva sorpresa va ser molt gran quan, en tornar a visitar-lo, va veure una bonica papallona, amb les ales de colors brillants com l’arc de sant Martí, que sortia del seu capoll i, seguidament, es posava a volar per l’habitació. A vegades s’apropava a ell com si volgués donar-li les gràcies i després s’allunyava cap al sostre. El jardiner va obrir la finestra i la papallona va sortir contenta i va volar pel jardí al voltant de les flors de colors diferents.

El jardiner es va posar molt trist i va portar el seu amic a una habitació tranquil·la i calentona, perquè patia per ell i confiava en la seva recuperació.

El jardiner va ser feliç quan va descobrir que en Malmidad, el petit monstre, s’havia convertit en una preciosa papallona.


44

Malmibad Lu7ch ixulfen Y

at n tikkelt, ila yan lu7ch amzzan ar itεich g l ghabt, dikss bahra n thađut, ighuda, ismnnas «Malmibad», tudert nas tuεar, ar itgga ayligh tggan awk lu7uch, ar it-tcha aķssum. Yan was n tanmzut, ur yufi Malmibad aķsum gh’r aytch, idgh tingha laz, issiwy bach ad itch nwwar n lghabt, macha ur yumin, idghd nwwar ihyya, arass itgga ighancha, idgh mch itcha yat n tanwwart tazgwaxt, udm nes daytgga azgwagh, am w-afa, imchi tcha yat n tanwwart tazgzawt, iεayd ubţţan nes ig azegza, ifra7 bahra idgh ixçar ghif nwwar.

Idgh tezri yat n luQt, Malmibad issQda awk nwwar n lghabt, dinnagh ayd inna ixçça ad raεagh chan w-ansa yadn amaynu. Idda, al’lig n yiwd yat n tamdint ggued, iw7al, chwiya iQqim bach ad isgunfa ghif yan lkursi g yan urthi, dinnagh ayd yannay bahra n nwwar s bahra n lalwan, ibdu ar it-tcha. Ass yadn, iddad urbbaε, irεab idgh d yufa nwwar bla ixfawn, urd iQqimi ghas lQd, ira ad yizir mayd ijran, zrin krad nid w-ussan, i7đa urbbaε bach ad yizir mayd igan sabab n uynnagh g urthi. Yan was s tadgwat, yannay yan lu7ch ar it-tcha nwwar, iddu ghurs iεzam bach att-ingh, yussid talgunt d rrato, inmalad s lu7ch, ihzza ifassn nes bach att’iwth, macha idgh yannay lu7ch nnagh amzzan mi thlla bahra n thadut. Issurft ghif mayd iga, yassit ghurs s taddart.


45

Laz n Malmibad ixatr, ur ghars awk l7ad, ar as yakka urbbaε nwwar ku yass bach at-itch, idgh izri chwi n luQt, ur iQqimi s urbbaε nwwar as yakka, dinagh ixççath ad ijbar chan usufgh. Ar itxammam urbbaε kifach ighiy ad iεawn amddakl nes lu7ch, dinnagh ayd inna digh adyegh yan usufgh i midden bach ad annay Malmibad, day te-tcha nwwar ar itghayyar l’lun n ubţţan nes.

Ittuga yan ussufgh axatar g yat n tamdint, icharđ u rbbaε ghif mayd i7adrr, addi y-awin nwwar s lalwan, bach ad anay assufgh n Malmibad iraεban, kolchi innurz ad yannay lu7ch amzzan ligh mi day tubddal l’loun s ubddal n nwwar ligh day tta-tcha.

Yat n tifawt, isars urbbaε i Malmibad nwwar am kkuyas, idgh d yaghul tadgwwat, yufad nwwar kul’lu dath n Malmibad ur tnitchi, isaQsa ixfans: Max allig ur itchi nwwar am dayman?, iss tyagh cha?, iqnad ghif uynnagh, yassit s yan wansa ihnnan, irghan, bach ad ijji, sin nid wussan ffir uynnagh, idda urbbaε s lbit n Malmibad, irεab idgh n yufa yan u-ghamus aml’lal ighmas i kul odm n Malmibad, inna hatin ijrayas cha i umddakl nes amzzan.

Ass ligh n tamghra, εddan im7dar s imzzan d ixatar, ar kkatn abariQ kul mayd annayn Malmibad ar itbaddal loun nes, seg uzgwagh s azgza, s awragh. Kulchi iεajbasn uyligh daytgga Malmibad, ffir n-uynnagh kulchi yiwid nwwar i Malmibad, al’lig iεdda nwwar ghif urbbaε, ar tni tchtcha Malmibad bla mu7ul.

Macha irεab bahra idgh d yaghul bach att-iraεa, yafn yan iblil’lu,ighudan s lalwan ihyyan am Tislit unzar, ar tafru g lbit aras tdur ammid is da tsnimmir, tikkal yadn tafru s tigjda, chwiya irzmas urbbaε charjam tffugh tefra7, tafru s urthi ingr nwwar, ifra7 urbaε idgh izra bli Malmibad ighyar s iblil’lu.

«Macha manig righ ad afgh nwwar ligh ra-ytch?», irεab uryaz, izεaf.


46

ⵎⴰⵍⵎⵉⴱⴰⴷⵍⵓⵃⵛ ⵉⵍⵍⴰⵢⴰⵜⵏⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜⵢⴰⵏⵍⵓⵃⵛⴰⵔⵉⵜⵄⵉⵛ ⴳⵍⵖⴰⴱⵜ,ⵉⵍⴰⵖⵓⵔⵙⴱⴰⵀⵔⴰⵏⵡⴰⵣⵣⴰⵔ , ⵉ ⵖ ⵓ ⴷ ⴰ , ⵉ ⵙ ⵎ ⴻ ⵏ ⵙ “ⵎ ⴰ ⵍ ⵉ ⵎ ⵉ ⴱ ⴰ ⴷ“, ⵜ ⵓ ⴷ ⴻ ⵔ ⵜⵏⴻⵙⵜⵛⴰⵇⵇⴰ,ⴰⵔⵉⵜⴳⴳⴰⴰⵢⵍⵉⵖⵜⴳⴳⴰⵏⴰ ⴽⵍⵓⵃⵓⵛ,ⴷⴰⵢⵙⴽⵍⴰⵄ,ⴷⴰⵢⵜⵛⴰⴰⴽⵙⵓⵎ. ⵢⴰⵏⵡⴰⵙⴳⵓⵙⵙⴰⵏⵏⴰⵎⵡⴰⵍ,ⵓⵔⵢⵓⴼⵉⵎⴰⵍ ⵎⵉⴱⴰⴷⴰⴽⵙⵓⵎⵉⵜⵛⵜⵛⴰ,ⵉⵏⵖⴰⵜⵍⴰⵣ,ⴰⵔ ⵉⵜⵛⵜⵛⴰⵉⵍⴷⵊⵉⵢⵏⵏⵍⵖⴰⴱⵜ,ⵓⵔⵢⵓⵎⵉⵏⴰⵢⵏ ⵏⴰⵖ,ⴰⵛⴽⵓⵉⵍⴷⵊⵉⵢⵏⵀⴰⵢⵢⴰⵏ,ⴰⵔⴰⵙⵜⴳⴳ ⴰⵏⵛⴰⵉⵅⵓⵍⴼⴻⵏ,ⴰⵛⴽⵓⵉⴷⵖⵉⵜⵛⴰⵢⴰⵏⵓⵍⴷ ⵊⵉⵢⴰⵣⴳⵡⴰⵖ,ⴷⴰⵢⵜⴳⴳⴰⴰⵡⴷⵏⵜⵜⴰⴰⵣⴳ ⵡⴰⵔⴰⵎⵍⵄⴰⴼⵉⵢⵜ,ⵉⵎⵛⵉⵜⵛⴰⵢⴰⵏⵓⵍⴷⵊⵉ ⵢⴰⵣⴳⵣⴰ,ⴷⴰⵢⵜⴳⴳⴰⴰⵡⴷⵏⵜⵜⴰⴰⵣⴳⵣⴰⴰ ⵎⵉⴳⵏⵏⴰ,ⵉⵎⵛⵉⵏⵏⴰⵖⵉⴰⵊⴱⴰⵙⵍⵃⴰⵍⴰⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰⵍⴰⵅⴷⵉⵢⵜⵖⵉⴼⵉⵍⴷⵊⵉⵢⵏ. ⵉⴷⵖⵉⵣⵔⵉⵢⴰⵏⵍⵓⵇⵜ,ⵉⵙⵇⴷⴰⵎⴰⵍⵎⵉⴱⴰ ⴷⴽⵓⵍⵉⵍⴷⵊⵉⵢⵏⵏⵍⵖⴰⴱⵜ,ⵉⵔⴰⴰⴷⵉⵔⵣⵓⵛ ⴰⵏⵡⴰⵏⵙⴰⵢⴰⴷⵏ. ⵉⴷⴷⴰⵉⴷⴷⵓ,ⴰⵍⵉⴳⵏⵢⵉⵡⴷⵢⴰⵜⵏⵜⵎⴰⵣⵉⵔ ⵜⴳⴳⵉⴷ,ⵉⵡⵀⴰⵍ,ⵉⵇⵉⵎⴱⴰⵛⴰⴷⵉⵙⴳⵓⵏⴼ ⵓⵖⵉⴼⵢⴰⵏⵍⴽⵓⵔⵙⵉⴳⵓⵔⵟⵉ,ⵢⴰⵏⵉⵎⵉⴽⵢ ⴰⵏⵏⴰⵢⴱⴰⵀⵔⴰⵏⵉⵍⴷⵊⵉⵢⵏⵉⵖⵓⴷⴰⵏ,ⴱⵍⴰⴰ ⴷⵉⵅⵎⵎⴰⵎ,ⵉⵜⵛⴰⵟⵏ.ⴰⵙⵢⴰⴷⵏⵉⴷⴷⴰⴷⵓⵔ ⴱⴱⴰⵄ,ⵢⴰⵏⵏⴰⵢⵀⴰⵏⵏⵡⵡⴰⵔⴱⵍⴰⵉⵍⴷⵊⵉⵢ ⵏ,ⵉⵔⴰⴰⴷⵢⵉⵣⵉⵔⵎⴰⵢⴷⵉⵊⵔⴰⵏ,ⵉⴷⵖⵣⵔ

ⵉⵏ3ⴷⵡⵓⵙⵙⴰⵏⴷⵢⵉⴷⴰⵏ,ⵉⵃⴷⴰⵓⵔⴱⴱⴰⵄ ⵓⵔⵟⵉⴱⴰⵛⴰⴷⵢⵉⵣⵉⵔⵎⴰⴷⴰⵢⵜⴳⴳⴰⵏⴰⵢ ⴷⵖⵉⵓⵔⵟⵉ. ⵟⴰⴷⴳⵡⴰⵜⵏⵢⴰⵏⵡⴰⵙ,ⵢⴰⵏⵏⴰⵢⵓⵔⴱⴱⴰⵄⵢⴰ ⵏⵍⵓⵃⵛⴰⵔⵉⵜⵜⵛⴰⵉⵍⴷⵊⵉⵢⵏ,ⵉⴷⴷⵓⵖⵓⵔⵙ ,ⵉⵣⵄⴰⴼⵉⵔⴰⴰⵜⵉⵏⵖ,ⵢⵓⵙⵉⵜⴰⵍⴳⵓⵏⵜⴷⵔ ⵔⴰⵜⵓ,ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵙⵍⵓⵃⵛ,ⵉⵀⵣⵣⴰⵉⴼⴰⵙⵏ ⴱⴰⵛⴰⵜⵉⵡⵡⴻⵜ,ⵎⴰⵛⴰⵉⴷⴳⵜⵉⵢⴰⵏⵏⴰⵢ,ⵉⵇ ⵉⵎⴰⴷⵉⴽⵙⵍⵓⵃⵛⵍⵉⵖⴰⵎⵣⵣⴰⵏ,ⵉⵏⴰⴰⴷⵊⵉ ⴰ ⵟ ⴰ ⵡ ⵉ ⴳ ⵙ ⵜ ⴰ ⴷ ⴷ ⴰ ⵔ ⵜ. ⵍⴰⵣⵍⵉⵖⵉⵍⵍⴰⵏⴳⵎⴰⵍⵎⵉⴱⴰⴷⵓⵔⵖⴰⵔⵙ ⵜⵍⵉⵜⵉⵏⴳⵉⵔⴰ,ⴽⵓⵢⴰⵙⴷⴰⵙⵢⴰⴽⴽⴰⵓⵔⴱ ⴱⴰⵄⵉⵍⴷⵊⵉⵢⵏⴱⴰⵛⴰⵜⵏⵉⵜⵛ. ⵉⴷⵖⵣⵔⵉⵏⵓⵙⵙⴰⵏ,ⵓⵔⵉⵇⵉⵎⵉⵙⵓⵔⴱⴱ ⴰⵄⵎⴰⵢⴷⴰⵙⵢⴰⴽⴽⴰ,ⵉⵅⵚⴰⵜⴰⴷⴰⵙⵉⵔⴰⵄ ⴰⵛⴰⵏⵓⴼⵓⵖ. ⵉⴷⵖⴰⵔⵉⵜⵅⴰⵎⵎⴰⵎⵓⵔⴱⴱⴰⵄⵎⴰⵛⵖⵔ ⴰⵢⵉⴳⴱⴰⵛⴰⴷⵉⵄⴰⵡⵏⴰⵎⴷⴷⴰⴽⵍⵏⴻⵙⵍⵓ ⵃⵛⴰⵎⵣⵣⴰⵏ,ⴷⵉⵏⵏⴰⵖⴰⵢⴷⵉⵏⵏⴰⴰⴷⴰⵙⴳⵓ ⴻⵖⵢⴰⵏⵓⵊⵎⵎⵓⵄⴱⴰⵛⴰⴷⴰⵏⵏⴰⵢⵏⵎⴰⵍⵎⵉⴱ ⴰⴷ,ⴽⵉⴼⴰⵛⴷⴰⵢⵜⵖⴰⵢⵢⴰⵔⴰⴷⴰⵢⵉⵜⵛⵉⵍ ⴷⵊⵉⵢⵏ. —ⵎ ⴰ ⵛ ⴰ ⵎ ⴻ ⵛ ⵜ ⴳ ⴳ ⴰ ⵖ ⴱ ⴰ ⵛ ⴰ ⴷ ⴰ ⴼ ⵖ ⵉ ⵍ ⴷ ⵊ ⵉ ⵢ ⵏ “. ⵉ ⵅ ⵎ ⴰ ⵎ ⵓ ⵔ ⵢ ⴰ ⵣ ⵙ ⵓ ⵣ ⵄ ⴰ ⴼ.


47 Nnan masdd rad ittuskar yan umsgdud amqëan v tmazirt ,ilmma ignn bu tbpirt f imdgiwn ku yan gitsn ad d yawi kra n ijddign Ë^ ¨ l ^ l anin afad ad Zrn aylli mu ttinin « malmibad » ku yan adlli ar bdda isiggil ad izr avzn ad lli mu ttbadaln ik°lan nns iv icca ijddign ann k°lanin. Ass n tffugla llan vinn tugtt n imdgiwn ha mad imzzin ha mad imqqurn ,middn ufan lxwatir nnsn ar kkatn rrcc kudnna badln ik°lan n « malmibad » zz uzgg°av ar azrwal kulmma s a ttbadaln ik°lan ar kkatn imdgiwn abqqa(ëëcc),ssusmn tn imussutn n « malmibad »,lliv kullu zran mayan issusm ftun ar d ttawin tugtt n ijddign s lawant akk° win lbur(win tagant) art n inn akkan i « malmibad » afad ad tn icc isskr ilmma tumussutin nns ssusmnin. V yan zikk isrs nn bu tbpirt i wmddakk°l nns ijddign zun vik lli bdda ,lliv d yuda tadgg°at yaf d ijjign lli llan ukan v tama n « malmibad »ur tn akk° icci,yini nit d ixf nns maxx aylliv ur icci « malmibad » vass ad ijddign ?isd is yudn ?yasit nit igllin yawit s yan udvar v rad t ur izziwz awd

yan afad ad ijji ,lliv zrin sin ussan iddu nit bu tbpirt ad d ikk dar « malmibad » villi v t adlli ifl, iddhcr ilmma lliv nn yufa yan ibrdi(advar) amllal ifawn ittl srs tavssa nns ,ival ilmma mas dis nit yudn « malmibad »igllin Macc lliv nn dav yurri add dars ikk immld bahra acku yufann villi v ifl « malmibad » tlla gis yat tfrarayt ik°lan s kra n unuvn bahra planin am win ignwan,ar ttaylal da kullu ttkka advar ann v illa zund iv srs tmmr ar srs tsbrrak ,ilmma irzm bu tbpirt talkiwt (ccrjm)tffv ilmma tfrirayt lli tmmr nit ar ttmarray v gr ijddign n tbpirt ann mu otan unuvn nns, lliv izra bu tbpirt mayann immr bahra puma(acku) « malmibad » avÇn yurri iga tafrirayt iÇiln.


‫‪48‬‬

‫مالميبادُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ‪ ،‬وحش مختلف‬

‫‪Malmibad, un monstre diferent‬‬ ‫ذات مرة‪ ،‬كان هناك وحش صغير يعيش في الغابة‪ ،‬كثير الفرو و لطيف‪،‬‬ ‫يدعى "مالميباد"‪ ،‬كانت حياته ممملة‪ ،‬يفعل كل مايفعله الوحوش‪ :‬يخيف و يأكل‬ ‫اللحوم‪.‬‬ ‫في يوم من أيام قصل الخريف‪ ،‬لم يجد "مالميباد" لحما ليأكله‪ ،‬و ألنه كان‬ ‫يتدور جوعا‪ ،‬حاول أكل زهور الغابة‪ ،‬ولم يستطع تصديق ذلك‪ ،‬ألن الزهور‬ ‫كانت رائعة‪ ،‬إضافة إلى أنها كانت تحدث له تأثيرا سحريا؛ حيث أنه إذا أكل‬ ‫زهزة حمراء‪ ،‬كان لون جسده كله يتحول إلى األحمر كالنار‪ ،‬وإذا أكل زهرة‬ ‫زرقاء‪ ،‬يتحول فروه إلى األزرق كلون السماء‪ ،‬و قد كان سعيدا جدا حتى‬ ‫أصبح مدمنا على الزهور‪.‬‬ ‫بعد مرور فترة من الزمن‪" ،‬مالميباد" أنهى كل زهور الغابة و قرر البحث في‬ ‫أماكن جديدة‪.‬‬ ‫مشى ومشى حتى وصل إلى المدينة ليال‪ ،‬كان تعبا و بدون قوى‪ ،‬فجلس‬ ‫يستريح على مقعد بالحديقة العمومية‪ ،‬فجأة لمحت عيناه العديد من الزهور‬ ‫المختلفة األلوان‪ ،‬و دون أن يفكر راح يلتهمها كلها‪.‬‬ ‫في اليوم التالي‪ ،‬وصل البستاني إلى الحديقة و فوجئ جدا أن كل النباتات‬ ‫مقطوعة بال زهور‪ ،‬ولم يبقى منها سوى السيقان‪ ،‬فأراد معرفة ماذا حدث‬ ‫ليال‪ ،‬راقب البستاني و تجسس كل مايمكن أن‬ ‫بالضبط‪ .‬خالل ثالثة أيام و ٍ‬ ‫يكون سببا لإلشتباه في الحديقة‪.‬‬ ‫مساء أحد األيام‪ ،‬رآى البستاني وحشا يلتهم الزهور‪ ،‬فذهب وهو غاضب جدا و‬ ‫عازم على القضاء على هذا الوحش الصغير‪ ،‬أخذ المعول و المجرفة و اقترب‬ ‫ً‬


‫يتدور جوعا‪ ،‬حاول أكل زهور الغابة‪ ،‬ولم يستطع تصديق ذلك‪ ،‬ألن الزهور‬ ‫‪49‬‬ ‫كانت رائعة‪ ،‬إضافة إلى أنها كانت تحدث له تأثيرا سحريا؛ حيث أنه إذا أكل‬ ‫زهزة حمراء‪ ،‬كان لون جسده كله يتحول إلى األحمر كالنار‪ ،‬وإذا أكل زهرة‬ ‫زرقاء‪ ،‬يتحول فروه إلى األزرق كلون السماء‪ ،‬و قد كان سعيدا جدا حتى‬ ‫أصبح مدمنا على الزهور‪.‬‬ ‫بعد مرور فترة من الزمن‪" ،‬مالميباد" أنهى كل زهور الغابة و قرر البحث في‬ ‫أماكن جديدة‪.‬‬ ‫مشى ومشى حتى وصل إلى المدينة ليال‪ ،‬كان تعبا و بدون قوى‪ ،‬فجلس‬ ‫يستريح على مقعد بالحديقة العمومية‪ ،‬فجأة لمحت عيناه العديد من الزهور‬ ‫المختلفة األلوان‪ ،‬و دون أن يفكر راح يلتهمها كلها‪.‬‬ ‫في اليوم التالي‪ ،‬وصل البستاني إلى الحديقة و فوجئ جدا أن كل النباتات‬ ‫مقطوعة بال زهور‪ ،‬ولم يبقى منها سوى السيقان‪ ،‬فأراد معرفة ماذا حدث‬ ‫ليال‪ ،‬راقب البستاني و تجسس كل مايمكن أن‬ ‫بالضبط‪ .‬خالل ثالثة أيام و ٍ‬ ‫يكون سببا لإلشتباه في الحديقة‪.‬‬ ‫مساء أحد األيام‪ ،‬رآى البستاني وحشا يلتهم الزهور‪ ،‬فذهب وهو غاضب جدا و‬ ‫عازم على القضاء على هذا الوحش الصغير‪ ،‬أخذ المعول و المجرفة و اقترب‬ ‫من الوحش‪ ،‬رافعا ً ذراعيه ليضربه‪ ،‬لكنه عندما وصل ورآى الوحش الصغير‬ ‫الغزير الفرو‪ ،‬سامحه على ما فعل‪ ،‬متأثراً بإحساس حد به نحوه‪ ،‬وأخذه إلى‬ ‫بيته‪.‬‬ ‫كان جوع "مالميباد" كبيراً جداً و بدون نهاية‪ ،‬و كان البستاني يعطيه الزهور‬ ‫كل يوم ليأكلها‪ ،‬ولكن مع مرور بعض الوقت‪ ،‬لم يبقى له من الزهور مايعطيه‬ ‫وكان البد أن يبحث عن حل‪ ،‬و بعد تفكير عميق؛ كيف يمكن له ألن يساعد‬ ‫صديقه الوحش الصغير قرر تنظيم عرض إستعراضي لمشاهدة "مالميباد" و‬ ‫هو يأكل الزهور و كيف يتغير لون فروه على إثر ذلك‪.‬‬ ‫"" و لكن كيف أعثر على الزهور لتغذيته؟"" تساءل الرجل وهو قلق‪.‬‬


50

Alí el valent E

n un oasi al mig del desert, hi vivien un pobre pagès, la seva dona, i el seu fill de 10 anys anomenat Alí. Només disposaven d’una petita barraca i de dues cabres. L’home i la seva dona sortien a treballar cada matí i deixaven el seu fill tot sol amb un rosegó de pa i un got de llet de cabra. Un dia, a la tarda, quan van tornar de treballar, es van sorprendre en veure que faltaven les dues cabres. El matrimoni va demanar als veïns del poble si les havien vist. Els veïns els van dir que sospitaven del monstre de

la muntanya perquè també havia desaparegut el bestiar del poble i creien que el monstre se l’havia endut. La parella es va quedar molt trista per la pèrdua de les seves dues cabres, però sentien encara més temor perquè el monstre tornés i s’endugués el seu fill Alí. Desitjaven que el monstre desaparegués. L’endemà al matí la parella se’n va anar a treballar com de costum. —Fill meu, sobretot no obris la porta a ningú —li va advertir el seu pare—, podria aparèixer el monstre i raptar-te. L’Alí, que era un noi valent, va respondre: —No us preocupeu, m’he fabricat un ganivet i una llança per defensar-me del monstre.


51 Mentre l’Alí estava assegut a casa, netejant la llança, va sentir una veu darrere la porta. L’Alí s’hi va acostar i des de la finestra va veure un home amb un sac molt gran a l’esquena. —Qui és vostè i què hi fa, aquí? —preguntà l’Alí. —M’ha caigut una moneda, podries obrir-me la porta per recollir-la? —respongué l’home. —No puc. Els meus pares m’han demanat que no obri a ningú. Hi ha un monstre que ronda per la zona i podria ser perillós —contestà l’Alí. —Llavors és que tens por de mi? —digué l’home. —De cap manera! Estic esperant que arribi el monstre per enfrontar-m’hi. Estic preparat. M’he fabricat un ganivet i una llança! L’Alí va obrir la porta i va saludar l’home. —Acompanya’m al bosc i buscarem les teves cabres, de ben segur que les trobarem —va dir l’home. L’Alí hi va estar d’acord perquè se sentia segur amb l’home i volia recuperar les cabres de la família. Abans de sortir, l’Alí va agafar una mica de menjar i juntament amb el desconegut es van endinsar al bosc. Mentre caminaven, l’home va pensar: «Aquest és el millor moment per ficar el nen dins el sac». Però l’Alí va interrompre els seus pensaments oferint-li la meitat dels seus aliments. —Veig que no tens por de mi —va dir l’home—. No creus que podria ser el monstre tan temut per tot el poble? —No, no ho crec. Tu ets un home bo. A més a més, tampoc t’hi assembles. La meva mare em va descriure el monstre i em va dir que tenia els cabells llargs, les celles poblades, un nas gros i una boca tan gran que li arribava a les orelles. Ara tu ets el meu amic i no crec que em vulguis ficar dins del sac —va dir l’Alí.

L’Alí i l’home van caminar una bona estona pel bosc. Al cap d’una estona, cansats, es van asseure al terra, de manera que l’home es va situar darrere del nen. Amb la mirada perduda a l’horitzó, l’Alí va veure un grup de cabres, i entre elles, hi va reconèixer les seves. Exaltat, s’aixecà de cop i exclamà: —Les meves cabres! Però en aquell moment i d’una revolada l’home va ficar l’Alí dins del sac. L’Alí, sorprès per l’ensurt que s’havia endut, es va trobar embolicat i a les fosques dins el sac. Tot i així no tenia por, i valent com era, va tenir la sang freda per adonar-se que podia trencar el sac amb el ganivet que duia. Llavors foradà el sac i mirà a l’exterior. Desconcertat, l’Alí va veure que l’home es transformava en el monstre de cabells llargs, celles poblades, nas gros i una boca tan gran com li havia dit la seva mare. En aquell moment, l’Alí va pensar de matar el monstre, però la idea de recuperar les cabres el va aturar. En fer-se de nit, l’Alí estripà el sac i amb el ganivet amenaçà el monstre: —Torna’m les cabres ara mateix! El monstre, en veure aquell nen tan valent, es va sentir desarmat i en lloc de capturar-lo el va ajudar a tornar, a ell i al bestiar, al poble. L’endemà tots dos van tornar al poble i només arribar tots els habitants el van enlairar com l’heroi del poblat que havia recuperat el bestiar. Per cert, era tanta l’alegria que ningú es va recordar d’aquell monstre que havia acompanyat l’Alí a casa.


52

Ali zzaεim

I

la g yat n çça7ra, yan u-flla7 ntta d tamtţut nes, ur illi ghursen walo, ghass yat n tigmmi, snat n tighdden d yan urba ghurss 10 isgwasen, issmen Ali.

—Matha ch’gguin, may tggad dinnagh? Irurayas u rgaz innas: —Hatin ttutini idrimn, is tghiyd adi tarzamd iflu, bach anrzu ghifsen?

Imghar ssin da xadmen ķu tifawt, ar ttadjan arba ghas ntta g tigmmi d yan imik n ughrum, d yan lkas n u-ghi n tighdden.

Irura ghifs Ali: —Ur ghiygh, Imma t’hnnayi 7đdu ixfanch g ţharir, ad ur ch yasi g u-xanchi nes. Irura ghifs u-rgaz: —Imax is-I tggud?

Yan was, idgh d aghul thadgwat, ufand tighdden ur lint, idgh saqsan imzdagh n udwwar, zran hatin ţharir n εari ayt’hen yussin d laķsiba n ayt udwwar.

Irura ghifs Ali: —Uhu! hayi datgannagh ad yaghul, hatin ujdagh bach adis nnaq, hayyagh yan u-mzrag bach adis dafεagh ghif ixfinu.

Zaεfan imghar ghif tighdden, xalεan zayd ghif urba, tnagh ad ur tεayd ţharir at tasi, nnurzen mrid is ghiyn att-nghin.

Irsmas Ali tiflut n tigmmi, I ra7ab s urgaz ligh bach ad iqqim ghurs adas ikkes liqnad ar dda ghul ait uxam nes. Macha tharir innas: —Yallah an mun s εari bach an saksu ghif tighdden nec, hathin ra tni naf.

Yat n tifawt, fghan imghar s laxdemt am daymen, t’ffir ma w’ççan arba ad ur irzzam tiflut i yawd yan. Macha Ali iga yan urba izεmen, innasn i ayt oxam nes, hatin hayyagh yan u-xadmi d yan issgni bach ad idafε ghif ixfans. Luqt ligh g iqqima Ali ar it-hayya axdmi, isla i chan wawal tffir n tiflut. Issugr g charjam, yannay yan urgaz yusid axenchi ghif tadawt nes, isaqsath:

Ihnna Ali ghif urgaz, iffagh ntta d urgaz, yussi chan utchi. Alig l’lan g εari, inna urgaz g ixfans: —Hatin luqt irwan aya bach ad asigh arba at gragh g uxanchi, macha irεab idgh as icha Ali amnasf n w-utchi, yussit itchith, innas:


53

—Annayxch ur i-tggwuid, is ur tghald id tharir ligh xf sawal ayt u-dwwar ay guegh. Irura ghifs Ali innas: —Uhu, ur ghalgh, ch’gguen yan ur-gaz ihyyan ayt gued, ur tgued tharir ligh it sεanth imma, achku th’ennayi il’la ghurss w-azzar ighzzif, ammiwn iεddan, anzar ixatr, d yan uqmu y-unf ar imjjan. Chgg-uen ur dath tchabahd, chgg-uen asmun inu ay tgued, ur dannagh id adi tgard g u-xanchi. Traεa tharir s Ali s urεab, chwiya ar itxammam. Idda Ali nt’ta d urgaz yan chwiya n luqt g εari, yan chwiya, uchin d mu7ul, q-qimine s achal, idgh iq-qima urgaz ffir n urba. Idgh ar itraεa s ignna, Ali yannay yat ţtrabut n tighdden, diķcen ţaghat nes, inqqaz isghut: —Ţaghat inu! Mcah luqt nagh, fissaε, argaz ligh yusi Ali igrit g yan u-xanchi, irεab Ali g uxlaε li at –yussin, yaf ixfans g uxanchi bla asid, macha ur-iggwed, iga yan zzaεim dayman, izεam bahra al’lig ighiy ad ifli axanchi s uxdmiy ligh il’lan ghurs.

Tffir n u-ynnagh, ifli Ali axnchiy, ar isigg’ur s b’rra. Irεab idgh yannay argaz ligh iga yan lu7ch, s w-azzar ighzzif, ammiwn iεmmer, anzar ixathar, d yan uqmu iwsaε, am uyli as th’nna mmans, ixmmam Ali ad ingh lu7ch, macha inna ixççayi ad rargh tighdden. Lig d yiwd ggued, ifli Ali axanchi, ar issxlaε lu7ch s-uxdmiy: —Ixssach adi tssughuld tighdden inu! Y-ufan lu7ch ixfans ur ighiy I walu, idgh yannay arba nagh iga zaεim, εiwd at ixtef, issu ghult ntta d leķsibt ness s u dwwar nes. Gh’r ass yadn, ughulend s u dwwar, εad-rras imzdagh n udwwar am yan zaεim ighiyn ad issughul laķsibt. Aydgh, y-udjad afra7 i ayt udwwar, alig ur awk chthiyn mayd ims lu7ch ligh d imun Ali s taddart.


54

ⴰⴼⵔⵓⵅⵏⵓⵊⴷⵉⴷ ⴳⵓⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏⵜⴼⴰⵔⵅⵉⵏⵏⵙⵙⴰⵃⵔⴰⴰ ⴳⴷⴰⵢⴻⵜⵉⴷⵉⵔⵢⴰⵏⵓⴼⵍⵍⴰⵃⵏⵜⵜⴰⵜⵎⴻ ⵖ ⴰ ⵔ ⵜ ⵏ ⵙ ⵓ ⵔ ⵖ ⵓ ⵔⵙ ⵏ ⵉ ⵍ ⵍ ⵉ ⵢ ⴰ ⵏ ⵓ ⵏ ⵡ ⴰ ⵍ ⴷ ⵙ ⵏ ⴰ ⵜ ⵜ ⵉ ⵖ ⴷ ⴰ ⵏ ⴷ ⵢ ⴰ ⵏ ⵓ ⵔⴱ ⴰ ⴳ ⵍ ⵄ ⵎ ⵔ ⵏ ⵙ 10 ⵏ ⵉ ⵙⴳ ⴰ ⵙ ⵏ. ⴽ ⵓ ⵜ ⵉ ⴼ ⴰ ⵡ ⵜ ⵜ ⴰ ⵜ ⴷ ⵓ ⵏ ⵉ ⵎ ⵖ ⴰ ⵔ ⵏ ⵖ ⵔ ⵍ ⵀⴰ ⵎ ⵏⵙⵏⴰⵊⴻⵏⴰⵔⴱⴰⵖⴰⵙⵏⵜⵜⴰⴳⵓⵏⵡⴰⵍⴰⵊⵏⴰ ⵙⵢⴰⵏⵜⵜⴽⴰⵛⵓⵔⵜⵏⵓⵖⵔⵓⵎⴷⵢⴰⵏⵍⵛⵉⵙ ⵏ ⵍ ⴰ ⵃ ⵍ ⵉ ⴱ ⵏ ⵜ ⵉ ⵖ ⴷ ⴰ ⵏ. ⵢⴰⵏⵡⴰⵙⵄⴰⵢⴻⴷⴰⵏⴷⵉⵎⵖⴰⵔⵏⵜⴰⴷⴳⴰⵜ ⵖⵔⴰⵏⵡⴰⵍⴰⴼⵏⴷⵜⵉⵖⴷⴰⵏⵓⵔⴽⵉⵎⵉⵏⵜⵉ ⴷ ⴷ ⴰ ⵢ ⵓ ⵙ ⵉ ⵜ ⵏ ⵜ ⵍ ⵓ ⵃ ⵛ ⵏ ⵄ ⴰ ⵔ ⵉ.

ⵃ ⵣ ⵏ ⵉ ⵎ ⵖ ⴰ ⵔ ⵏ ⵅ ⴼ ⵜ ⵉ ⵖ ⴷ ⴰ ⵏ ⵏ ⵙⵏ ⴷ ⴳ ⴷ ⴰ ⵏ ⵅ ⴼⵓⵔⴱⴰⴰⴷⵓⵔⵜⵢⴰⵙⵢⴻⵍⵓⵃⵛⵢⴰⵏⵜⵉⴼ ⴰⵡⵜⴷⴰⵏⵉⵎⵖⴰⵔⵏⵖⵔⵍⵀⴰⵎⵏⵙⵏⵉⴷⵖⵡ ⴰⵙⵙⴰⵏⴰⵔⴻⴱⴰⴰⴷⵓⵔⵉⵔⵣⵎⵜⵉⴼⵍⵓⵜ ⵉⴰⵡⴷⵢⴰⵏⵄⴰⵍⵉⵢⴰⵏⵓⵔⴱⴰⵉⵣⵄⵎⵏⴰⵢⴷ ⵉ ⵢ ⴰ ⵉ ⴷ ⵖ ⴰ ⵙ ⵏ ⵉ ⵏ ⵏ ⴰ ⵉ ⵎ ⵖ ⴰ ⵔ ⵏ ⵏ ⵙ ⵀⴰ ⵜ ⵉ ⵏ ⵀ ⵉⵢⴰⵖⵢⴰⵏⵍⵎⵓⵙⵉⴽⵉⵎⴰⵄⴰⵍⵉⴳⵊⴰⵊⵏⵓ ⴳⴰⵏⵙⵓⵏⵜⴰⴷⴰⵔⵜⵛⵡⵉⵉⵙⵖⴰⴷⵉⵛⴰⵏⵓⵜ ⵔⴼⵉⵙⴱⵔⵔⴰⵉⵙⵓⴳⵔⴰⴷⵉⵔⴰⵄⴰⵢⴰⵏ ⵓⵔⵢⴰⵣⵢⵓⵙⵉⵢⴻⵢⴰⵏⵓⵅⴰⵏⵛⵉ: —ⴰ ⵅ ⴰ ⵜ ⴰ ⵔ ⵉ ⵏ ⴰ ⵢ ⴰ ⵙ ⵄ ⴰ ⵍ ⵉ ⵎ ⴰ ⵜ ⴰ ⵛ ⴳ? ⴰⵔⵢⴰⵣⵀⴰⵜⵉⵏⵜⵓⵜⵉⵏⵉⵛⴰⵏⵉⴽⴰⵔⵉⴷⵏⴰ ⵏⴼⵜⵉⴼⵍⵓⵜⴱⴰⵔⴰⴷⵉⵜⵄⴰⵡⵏⴷⴰⵔⴱⴰⵓ ⵔⵏⵏⵉⵄⵀⴰⵜⵉⵏⵜⵏⴰⵢⵉⵉⵎⵎⴰⵀⴰⵏⵍⵓⵃⵛⴰ ⵛ ⵢ ⴰ ⵙⴳ ⴳ ⵓ ⵅ ⴰ ⵏ ⵛ ⵉ ⵎ ⵛ ⵜ ⵓ ⵏ ⴼ ⴰ ⴷ ⵜ ⵉ ⴼ ⵍ ⵓ ⵜ ⴰⵔⵢⴰⵣⵉⵙⵉⵜⴳⵓⴷⴰⵔⴱⴰⵓⵀⵓⵀⴰⵜⵉⵏⵜ ⴰ ⵜ ⴳ ⴰ ⵏ ⴰ ⵖ ⴰ ⴷ ⵉ ⴷ ⴷ ⵓ ⴱ ⴰ ⵔ. ⴰ ⴷ ⵉ ⵙ ⵏ ⴰ ⴽ ⴻ ⵀⴰ ⵜ ⵉ ⵏ ⵄ ⴰ ⴷ ⵍ ⵖ ⵍ ⵎ ⵓ ⵙ ⵖ ⴰ ⵙ ⵖⵉⴼⵙⵢⵓⵏⴼⵄⴰⵍⵉⵜⵉⴼⵍⵓⵜⵉⵔⵃⴰⴱⵙ ⵓⵔⵢⴰⵣⵉⵏⵏⴰⴰⴷⴰⵙⵉⴽⵙⵜⴰⵖⵓⴼⵉⴰⵔⴷ ⵉⴷⴷⵓⵏⵉⵎⵖⴰⵔⵏⵏⵙⵉⵏⵏⴰⵢⴰⵙⵍⵓⵃⵛⵢⴰ ⵍⴰⵀⵙⵄⴰⵔⵉⴱⴰⵔⴰⵏⴰⴷⴰ ⵜⵉⵖⴷⴰⵏⵏⵛⵉⵎⵓⵏⵉⵙⵄⴰⵍⵉⵖⵔⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵄ ⴰ ⵔ ⵊ ⵉ ⵏ ⵣ ⴰ ⵖ ⴷ ⵄ ⴰ ⵍ ⵉ ⵛ ⴰ ⵏ ⵡ ⵓ ⵛ ⵛ ⵉ ⵉ ⴱⴷ ⵓ ⵜ ⵛ ⴻ ⵡ ⵉ ⵉ ⵏ ⵏ ⴰ ⵢ ⴰ ⵙ ⵉ ⵙ ⵓ ⵔ ⵉ ⵜ ⴳ ⵉ ⴷ ⵀⴰ ⵜ ⵉ ⵏ


55

ⵍ ⵓ ⵃ ⵛ ⵏ ⵙ ⴷ ⴰ ⵙ ⴰ ⵡ ⴰ ⵍ ⴰ ⵢ ⵜ ⵉ ⵖ ⵔⴰ ⵎ ⴰ ⵢ ⴷ ⵢ ⵉ ⵖⵉⵏⴰⵢⴰⵙⵄⴰⵍⵉⵛⴷⴰⵔⵢⴰⵣⴰⵣⵉⵍⴰⵢⵜⴳ ⵉ ⴷ ⵓ ⵔⵜ ⴳ ⵉ ⴷ ⴰ ⵎ ⵓ ⵏ ⴰ ⵉ ⵜ ⵏ ⵏ ⴰ ⵉ ⵎ ⵎ ⴰ ⵖ ⵓ ⵔ ⵙ ⴰ ⵣⵣⴰⵔⴰⵖⵣⴰⴼⴰⵎⵉⵡⵏⵉⵄⴷⴷⴰⵏⴰⵏⵅⵓⵔ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏⵉⵎⵊⵊⴰⵏⵉⵡⵙⵄⴰⵏⴷⵉⵎⵉⴰⵅⴰ ⵜⴰⵔⵓⵔⵜⴳⵉⴷⴰⵎⵏⵜⴰⵛⴻⵢⵢⵉⵏⴰⵎⴷⴰⴽⵍ ⵉⵏⵓⵓⵔⵜⵏⵉⴷⴰⴷⵉⵜⴳⴷⴳⵓⵅⴰⵏⵛⵉ. ⴰⵔⵉⵜⴷⴷⵓⵄⴰⵍⵉⵏⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵔⵔⵢⴰⵣⴳⵄ ⴰⵔⵉⵛⵡⵉⴽⵉⵎⵏⵅⴼⵡⴰⵛⴰⵍⴰⴷⵙⵡⴻⵏⴼⴻ ⵏⵉⴷⴳⵔⵃⴰⵍⵎⵛⴷⴰⵔⵢⴰⵣⵉⴽⵉⵎⴰⴷⴰⵔ ⵜⵏⴻⵔⴱⴰⴰⵔⵉⵜⵔⴰⵄⴰⵄⵍⵉⵖⵔⵉⴳⵏⵏⴰⵛ ⵡⵉⵢⴰⵏⴰⴻⵉⵜⵙⵏⵜⵜⵉⵖⴷⴰⵏⵢⴰⴽⵣⵜⴰⵖⴰⵜ ⵏ ⵙ ⴰ ⵔ ⵉ ⵙ ⵖ ⵓ ⵢ ⵓ ⵀ ⴰ ⵏ ⵜ ⴰ ⵖ ⴰ ⵜ ⵉ ⵏ ⵡ. ⵉⴽⵔⵔⵢⴰⵣⵉⴳⵔⵜⴳⵓⵅⴰⵏⵛⵉⴰⵔⵉⵜⵔ ⵄⴰⴱⵄⴰⵍⵉⴳⵓⵢⵏⵏⴰⵉⵢⴰⵓⵔⵢⴰⵣⵉⴷⵖⵏ ⵢⵓⴼⴰⵉⵅⴼⴰⵏⵙⵊⴰⵊⵏⵓⵅⴰⵏⵛⵉⴱⵓⵜⵉⵍ ⵍⴰⵙⵎⴰⵛⴰⵄⴰⵍⵉⵓⵔⵉⴳⵉⴷⵉⴷⵖⵉⵙⵏⵉ

ⴷⴰⴷⵉⴱⵢⴻⴰⵅⴰⵏⵛⵉⵙⵍⴻⵎⵓⵙⵊⴰⵖⵓⵔ ⵙ ⵉ ⵍ ⴰ ⵏ. ⵉⵢⴰⵄⴰⵍⵉⵢⴰⵏⵜⴰⵅⴱⵓⵜⴳⵓⵅⴰⵏⵛⵉⴰⵔⵉⵜ ⵔⴰⵄⴰⵖⵔⴱⴰⵔⵔⴰⵎⴰⵛⴰⵉⵔⵄⴰⴱⵉⵓⵔⵢ ⴰⵣⵢⴰⵖⵓⵍⵉⵢⴰⵍⵓⵃⵛⵙⵡⴰⵣⵣⴰⵔⵉⵖⵣⵉ ⴼⵏⴷⴰⵏⵅⵓⵔⴷⴰⵎⵎⵉⵡⵏⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴷⵉⵎⵉ ⴰ ⵅ ⴰ ⵜ ⴰ ⵔ ⴰ ⵎ ⵓ ⵏ ⵏ ⴰ ⴰ ⵔ ⴰ ⵙ ⵜ ⵉ ⵏ ⵉ ⵢ ⵓ ⵏ ⵙ. ⴰⵔⵉⵜⵅⵎⴰⵎⵄⴰⵍⵉⴰⴷⵉⵏⵖⵍⵓⵃⵛⵎⴰⵛⴰⵉ ⵔⴰⴰⴷⵉⵔⴰⵔⵜⵉⵖⴷⴰⵏⵏⵙⵉⴱⴰⵢⴻⵄⴰⵍⵉ ⴰⵅⴰⵏⵛⵉⴳⵉⴷⵙⵍⵎⵓⵙⴰⵔⵉⵙⴷⵉⴷⵉⵢⴻ ⵍⵓⵃⵛⵙⵍⵎⵓⵙⴰⵔⴰⵙⵉⵜⵉⵏⵉⵔⴰⵔⵉⴷⵜ ⴰⵖⴰⵜⵉⵏⵡⵓⴰⵔⵉⵜⵔⴻⵄⴰⴱⵍⵓⵃⵛⴳⵣⵄⴰ ⵎⵜⵏⵓⵔⴱⴰⴰⵢⴻⵏⴰⵖⴰⵢⵜⵢⵓⵊⴰⵏⴰⵜⵉⵔⴰⵔ ⵍ ⴰ ⵏ ⵜ ⴰ ⵍ ⴰ ⵍ ⵎ ⴰ ⵍ ⵏ ⵙ ⵖ ⵔ ⵉ ⵖ ⵔ ⴰ ⵎ. ⵉⴷⵖⴷⵉⵄⴰⵢⴷⵓⵔⴱⴰⵖⵔⵉⵖⵔⴰⵎⴼⵔⵃⵏⵉⵙ ⵉ ⵎ ⵣ ⴷ ⴰ ⵖ ⵏ ⵉ ⴷ ⵖ ⴷ ⵉ ⵔ ⵓ ⵔ ⴰ ⵍ ⵎ ⴰ ⵍ ⵙ ⵉ ⵖ ⵔ ⴰ ⵎ.


‫‪56‬‬

‫علي الشجاع‬ ‫في إحدى الواحات وسط الصحراء‪،‬كان يعيش فالح فقير و زوجته ال يملكان شيئا سوى‬ ‫كوخ صغير‪ ،‬و ماعزتين‪ ،‬و طفل عمره ‪ 01‬سنة إسمه علي‪.‬‬ ‫كان الزوجان يخرجان للعمل كل صباح‪ ،‬و يتركان ابنهما علي وحده في الكوخ و معه قطعة‬ ‫من الخبز و كأس من حليب المعز‪.‬‬ ‫و ذات يوم بعد عودتهما في المساء إلى المنزل فوجئا بغياب الماعزتين‪ ،‬و لما سأال سكان‬ ‫القرية عنهما‪ ،‬علما أن غول الجبل قد أخذهما مع بعض ماشية القرية‪.‬‬ ‫حزنا الزوجان على فقدان الماعزتين‪ ،‬و تخوفا من عودته ألخذ طفلهما الوحيد علي وتمنيا‬ ‫لو استطاعا التخلص من هذا الغول الشرير‪.‬‬ ‫و في صباح اليوم التالي خرج الزوجان كعادتهما للعمل بعد أن أوصياه بعدم فتح باب‬ ‫الكوخ ألي أحد‪ .‬لكن علي كان طفال شجاعا و أخبر والديه بأنه صنع سكينا و رمحا للدفاع‬ ‫عن نفسه‪ ،‬و بينما هو جالس في كوخه ينظف رمحه سمع صوتا خلف الباب فأطل من النافذة‬ ‫و رأى رجال على ظهره كيسا كبيرا فسأله‪:‬‬ ‫ "ماذا تفعل هنا أيها الرجل‪ ،‬و من أنت؟"‬‫ فرد عليه الرجل‪" :‬لقد سقطت مني قطعة نقدية‪ ،‬هل تستطيع أن تفتح لي الباب للعثور‬‫عليها؟"‬ ‫ فقال علي‪":‬ال استطيع ذلك‪ ،‬لقد حذرتني أمي من قدوم الغول‪ ،‬فيأخذني في كيسه‪".‬‬‫ فقال الرجل‪":‬و هل أنت خائف مني‪".‬‬‫ فأجابه علي‪":‬ال أبدا إني أنتظر قدومه و مستعد لمبارزته‪ ,‬لقد صنعت هذا الرمح للدفاع عن‬‫نفسي‪".‬‬ ‫فتح علي باب الكوخ و رحب بالرجل الذي سيؤنس وحدته في انتظار عودة والديه‪ .‬لكن‬ ‫الغول قال له‪:‬‬ ‫ "هيا معي إلى الغابة المجاورة للبحث عن ماعزتيك‪ ،‬أكيد أننا سنجدهما‪".‬‬‫اطمأن علي للرجل و خرج معه بعد أن حمل بعض الطعام‪ .‬و بينما هما وسط الغابة قال‬ ‫الرجل في نفسه‪:‬‬ ‫"هذا هو الوقت المناسب لوضع الطفل في الكيس‪ .‬لكنه فوجئ بعلي يقدم له نصف طعامه‪،‬‬


‫الغول‬ ‫الغابةمن هذا‬ ‫التخلص‬ ‫استطاعا‬ ‫لو‬ ‫الشرير‪ .‬ماعزتيك‪ ،‬أكيد أننا سنجدهما‪".‬‬ ‫للبحث عن‬ ‫المجاورة‬ ‫معي إلى‬ ‫"هيا‬ ‫ ‪57‬‬‫وسطفتح‬ ‫هما بعدم‬ ‫أوصياه‬ ‫بعضللعمل‬ ‫كعادتهما‬ ‫خرج‬ ‫التالي‬ ‫صباح اليوم‬ ‫و في‬ ‫بابقال‬ ‫الغابة‬ ‫بعد وأنبينما‬ ‫الطعام‪.‬‬ ‫الزوجاأنن حمل‬ ‫معه بعد‬ ‫خرج‬ ‫للرجل و‬ ‫اطمأن علي‬ ‫حد‪ :.‬لكن علي كان طفال شجاعا و أخبر والديه بأنه صنع سكينا و رمحا للدفاع‬ ‫الكوخ‬ ‫ألي أنفسه‬ ‫الرجل في‬ ‫النافذة‬ ‫نصفل من‬ ‫الباب فأط‬ ‫خلف‬ ‫سمع‬ ‫ينظف‬ ‫في كوخه‬ ‫جالس‬ ‫الوقتنما هو‬ ‫نفسه‪ ،‬و بي‬ ‫"عن‬ ‫طعامه‪،‬‬ ‫يقدم له‬ ‫صوتابعلي‬ ‫فوجئ‬ ‫رمحهلكنه‬ ‫الكيس‪.‬‬ ‫الطفل في‬ ‫لوضع‬ ‫المناسب‬ ‫هذا هو‬ ‫ظهره كيسا كبيرا فسأله‪:‬‬ ‫رجال ثمعلى‬ ‫قال له‪:‬‬ ‫رأىو أكله‬ ‫وفأخذه‬ ‫أنت؟"‬ ‫مني‪ ،‬وأالمن‬ ‫الرجل‪،‬‬ ‫لستأيها‬ ‫تفعل هنا‬ ‫أنني ذلك الغول الذي يتحدث عنه أهل القرية‪".‬‬ ‫تظن‬ ‫خائفا‬ ‫"ماذاى أنك‬ ‫‪" -‬أر‬‫أميللعوثور‬ ‫الباب‬ ‫فقد تفتح‬ ‫تستطيع أن‬ ‫نقدية‪،‬ال هل‬ ‫رجلقطعة‬ ‫إنكمني‬ ‫سقطت‬ ‫عليه‬ ‫‪ -‬فرد‬‫قالت إن‬ ‫لي لي‬ ‫وصفته‬ ‫تشبه الغول‬ ‫طيب و‬ ‫"لقدذلك‪،‬‬ ‫الرجل‪:‬أظن‬ ‫علي‪":‬ال‬ ‫فأجابه‬ ‫عليها؟" طويل و حاجبين مليئين وأنف كبير و فم واسع حتى األذنين‪ .‬وأنت ال تشبهه أبدا‬ ‫له شعر‬ ‫قدوم الغول‪ ،‬فيأخذني في كيسه‪".‬‬ ‫أمي من‬ ‫لقد حذرتني‬ ‫علي‪":‬ال‬ ‫كيسك‪".‬‬ ‫ستضعني في‬ ‫ذلك‪،‬أنك‬ ‫استطيعأظن‬ ‫صديقي‪.‬و ال‬ ‫فقالاآلن‬ ‫فأنت‬‫مني‪".‬‬ ‫أنت خائف‬ ‫إلىهل‬ ‫الغول‪":‬و‬ ‫نظرالرجل‬ ‫ فقال‬‫بدأ يفكر‪.‬‬ ‫باستغراب و‬ ‫علي‬ ‫ فأجابه علي‪":‬ال أبدا إني أنتظر قدومه و مستعد لمبارزته‪ ,‬لقد صنعت هذا الرمح للدفاع عن‬‫نفسي‪".‬‬ ‫وجلسوان‬ ‫والديه‪ .‬لك‬ ‫أحسا عودة‬ ‫زمنية‪،‬انتظار‬ ‫وحدته في‬ ‫سيؤنس‬ ‫بالرجل‬ ‫لبعضرحب‬ ‫الكوخ و‬ ‫عليي باب‬ ‫فتح عل‬ ‫بالتعب‪،‬‬ ‫مرورمدة‬ ‫الذيبعد‬ ‫الغابة‪،‬‬ ‫الوقت في‬ ‫والرجل‬ ‫مشى‬ ‫الغول قال له‪:‬‬ ‫األرض‪ ،‬حيث جلس الرجل وراء الطفل‪ .‬وبالتحديق إلى األفق؛ رآى علي مجموعة من‬ ‫على‬ ‫فجأة‪:‬أكيد أننا سنجدهما‪".‬‬ ‫ماعزتيك‪،‬‬ ‫للبحث‬ ‫المجاورة‬ ‫بينهاالغابة‬ ‫ومن إلى‬ ‫عز‪ ،‬معي‬ ‫الم"هيا‬‫عنوصرخ‬ ‫إهتز‬ ‫معزه‪،‬‬ ‫تعرف على‬ ‫اطمأن علي للرجل و خرج معه بعد أن حمل بعض الطعام‪ .‬و بينما هما وسط الغابة قال‬ ‫الرجل في نفسه‪:‬‬ ‫"هذا هو الوقت المناسب لوضع الطفل في الكيس‪ .‬لكنه فوجئ بعلي يقدم له نصف طعامه‪،‬‬ ‫فأخذه و أكله ثم قال له‪:‬‬ ‫ "أرى أنك لست خائفا مني‪ ،‬أال تظن أنني ذلك الغول الذي يتحدث عنه أهل القرية‪".‬‬‫ فأجابه علي‪":‬ال أظن ذلك‪ ،‬إنك رجل طيب و ال تشبه الغول فقد وصفته لي أمي و قالت إن‬‫له شعر طويل و حاجبين مليئين وأنف كبير و فم واسع حتى األذنين‪ .‬وأنت ال تشبهه أبدا‬ ‫فأنت اآلن صديقي‪.‬و ال أظن أنك ستضعني في كيسك‪".‬‬ ‫نظر الغول إلى علي باستغراب و بدأ يفكر‪.‬‬ ‫مشى علي والرجل لبعض الوقت في الغابة‪ ،‬بعد مرورمدة زمنية‪ ،‬أحسا بالتعب‪ ،‬وجلسوا‬ ‫على األرض‪ ،‬حيث جلس الرجل وراء الطفل‪ .‬وبالتحديق إلى األفق؛ رآى علي مجموعة من‬ ‫المعز‪ ،‬ومن بينها تعرف على معزه‪ ،‬إهتز وصرخ فجأة‪:‬‬


‫‪58‬‬

‫إنه معزي!‬ ‫لكن في تلك اللحظة‪ ،‬وبخفة؛ وضع الرجل علي في كيس‪ ،‬تفاجأ علي من وقع الصدمة التي‬ ‫هزته؛ فوجد نفسه في الكيس من غير ضوء‪.‬لم يكن خائفا‪ ،‬وكان شجاعا كما كان دائما‪ ،‬وكان‬ ‫كثير الجراة ليدرك أنه قد يستطيع قطع الكيس بالسكين الذي كان يحمله‪.‬‬ ‫قام علي بعد ذلك بثقب الكيس وبدأ ينضر إلى الخارج‪ .‬إندهش عندما رآى الرجل قد تحول‬ ‫إلى وحش ذو شعر طويل؛ حواجب مليئة؛ أنف ضخم وفم واسع كما أخبرته أمه بذلك‪ .‬في‬ ‫تلك اللحظة؛ فكر علي في قتل الوحش لكن فكرة استعادة الماعز منعته‪.‬‬ ‫ومع حلول الليل‪ ،‬قام علي بتمزيق الكيس وهدد الوحش بالسكين‪:‬‬ ‫ـ يجب عليك أن ترجع لي معزي!‬ ‫أحس الوحش بنفسه أعزل عندما رآى شجاعة الفتى‪ ،‬فبدل أن يخطفه‪ ،‬قام بإعادته هو‬ ‫وماشيته إلى قريته‪.‬‬ ‫في اليوم التالي عادا إلى القرية‪ ،‬واستقبله السكان كبطل القرية الذي تمكن من إسترجاع‬ ‫الماشية‪.‬‬ ‫وكانت في الواقع فرحةً إلى درجة أنه ال احد تذكر الوحش الذي كان قد رافق علي إلى‬ ‫المنزل‪.‬‬


59

Joan, «el Rata» A

questa es la història d’un noi que es deia Joan, però l’anomenaven Joan, el Rata. Tenia onze anys i era un noi conflictiu i problemàtic, perquè quan era petit la seva mare el va abandonar a la porta d’un orfenat. Va tenir mala sort amb les famílies que el van acollir.

Tenia sang a la cara. En Joan va intentar rentar-li la ferida. En veure que li havia fet un trau bastant gran al front, l’agafà del braç i l’acompanyà a l’hospital.

Però en el fons era bona persona, sobretot amb els animals que era el que més li agradava. Portava des de petit una polsera i no se la treia mai.

Els metges van preguntar a en Joan: —Coneixes aquesta senyora? —No, he ensopegat amb ella quan anava pel carrer —va respondre ell. —I què hi feies a aquestes hores al carrer? —li van preguntar.

A l’escola tenia molts problemes amb els companys i, sobretot, amb els professors. Un dimecres 15 de gener es va enfrontar amb el professor de matemàtiques. Aquest el va enviar al despatx del director, i en Joan en sortir de classe va dir: —Uf! Que el vagi a veure son pare! En Joan recordà que la porta de sortida era cap a la dreta i el despatx a l’esquerra, i com que no volia carregar-se-la un altre cop, va decidir escapar-se. Un cop fora de l’escola, es va penedir del seu error, però no volia tornar i començà a córrer més que mai. A la vora de l’escola hi havia un parc. En una cantonada coberta d’arbustos hi havia una caixa, amb la qual s’entrebancà. En Joan es queixà i digué: —Ah! Quin mal! Ai, ai! Però s’adonà que havia fet més mal ell a una pobra indigent que dormia sota els cartrons. Anava despentinada i portava molta roba a sobre.

Allà la van curar, rentar i li van donar roba neta per canviar-se.

En Joan, molt llest, respongué: —No res… Tenia hora amb el dentista… i he hagut de marxar de l’escola… —A quina escola vas? —A l’escola Pirineus… Aleshores va arribar la policia i van trucar a l’escola. Un agent de policia va acompanyar en Joan. El director del centre, que estava molt preocupat per l’absència del noi, li va donar les gràcies a l’agent i li va dir a en Joan que l’acompanyés al seu despatx. —Per què has marxat de l’escola sense permís? —li preguntà el director—. Saps que has comès una falta molt greu? —Ho sé —va respondre dolgut en Joan—. Sé que no havia d’haver fugit. No vull més càstigs, sé que he defraudat els meus professors i els meus companys, tot i que me’ls estimo molt.


60 —Has violat una norma interna del col·legi i has de saber que per això rebràs un càstig —va respondre el director molt seriosament. L’endemà, els professors i el director es van reunir per posar-se d’acord en el càstig del Joan. Van decidir que el millor era que el noi es passés tot el diumenge a l’escola netejant la seva aula. El diumenge següent, en Joan va dedicar-se a netejar escrupolosament la seva classe, no volia que ningú s’adonés del seu malestar. Va sortir també al pati de

l’escola i va jugar una estona amb els animalons. Al final del dia estava molt penedit del que havia fet. Van transcórrer algunes setmanes, fins que un dia en Joan va rebre una visita inesperada. El director el va anar a buscar a la classe i li va demanar que l’acompanyés al seu despatx. Quan hi van entrar es va trobar amb aquella dona rodamón que ell havia ferit sense voler. —Aquest noi és en Joan, el Rata —va dir el director—. El coneixes?


61 La senyora va somriure i va dir: —No, no el conec, però és un noi amb un gran cor. Em va acompanyar a l’hospital i, gràcies a ell, vaig rebre l’atenció i el tractament que necessitava per curar-me. —Va ser culpa meva, senyora —respongué en Joan—. Jo la vaig ferir al cap sense voler. Gràcies a Déu que està bé! La senyora li va donar la mà per agrair-li la seva bondat i quan en Joan va estendre el braç per correspondre-li va quedar al descobert un braçalet. Ella, impressionada, li demanà al noi: —I… aquest braçalet… qui te l’ha donat? —Aquest braçalet el tinc des que vaig néixer. És l’únic record que tinc de la meva família biològica, perquè jo vaig créixer a un orfenat. La senyora començà a plorar, s’atansà a en Joan i el va estrènyer entre els seus braços. —Gràcies a Déu el destí ens ha tornat a unir, fill meu! Has de perdonar-me, però és que quan vaig donar a llum, em trobava en una situació molt difícil i no podia mantenir-te. Per això vaig creure que estaries molt millor amb una altra família i vaig deixar-te a l’orfenat. Et vaig posar al canell un braçalet, el mateix que jo porto, i així poder sentir-me una mica més unida a tu. En Joan, després de sentir la seva mare, es va ensorrar i, entre sanglots, li va dir que se sentia molt feliç d’haver-la retrobat. El director del centre, commogut per la història i per la vida tan dura que havia portat en Joan, li va oferir a la mare el lloc de treball de senyora de la neteja a l’escola, perquè, d’aquesta manera, pogués criar el seu fill. Des d’aleshores, en Joan va viure amb la seva mare i va canviar el seu comportament rebel.

Tothom va començar a estimar-se’l molt i aviat van deixar d’anomenar-lo Joan, el Rata.


62

Juan Aghrday T

aQssist ad tga tin yan urba issmans Juan, macha ar as Qqar «Juan Aghrday», il’la dars 11 n usgwas, iga yan urba ichQqan, imssus, achķ idgh imzziy, t’zrith mayss g imi n tiflut n taddart n igujil, Juan ur ghurs il’li zhar ntta d ayt uxam ligh thissgman. Juan, agnssuns, iga yan urba s w-ul irwan, ar i-ttiri bahra labhaym, achķu ar ass taεjibn bahra. T’hlla ghurss yat n taghlalt, ur djin ttiķiss sg ligh imzziy. G tasslmat, l’lan ghurss bahra n t-muķrissin d imddukal nes,awd imssladn nes, yan ahad, g 15 g ennayr, tjra yat —Muķrisst grass d usslmad n l-Matţe, yaznt usslmad bach ad iddu s l-Mudir, Id iffagh Juan s b’rra, Innas: —Adjith ad iddu ntta s l mudir. Juan ichthid tifluth n ufogh il’la ghif u-yffas, id tiflut n lmudir t’hlla ghif u-zlmad, dinnagh ayd ixtar ad i-rul

bach ad ur ghifs sghuyn tiķķ’lth yadn. Idgh iffagh, iεayd ghifss l7al ghif mayd iga, macha, waxa d imchinnagh ur iri ad yaghul, ifthu ar ir ggul, idgha n yiwd amrdul ligh idjar thamslat, g l’lan bahra n isķla, g tassga n umrdul iwtha yan wa çanduq, issghuy: —Aaa!, ichQqa uyddagh! Aaaaahhh, aahh! Dinnagh ayd izra, hat iççagh yat n tarbat t’lla tagna ddaw n yat n tawriQt, il’la ghurss w-azzar ur iεdil, thelssa bahra n iεban, Juan ims7as idamn ligh as il’lan ghif u-dm nnes. Idgh yannay hat il’la yass yan uεţţib ighba g ixf, ussit s sbiţar, dindgh ayti dawan, chnas iεban ighudan, ffir unnagh, saQsan id’bibn Juan, nnanas: —Is tssand Tamţţut ad? —Uhu, ghas mlaqaygh-iss idgh ar tddugh g barra —Iruras’n Juan. —Maydatggad barra g luqt adgh —saQssant Id’bibn.


63 Iruras Juan s chwiyth nes: —Walou, ghas ddigh s Ad’bib n tughmas, aynnagh as ur digh s taslmat. —Matta Taslmat li s ar tddud. —Taslmat n Birinus. Dinnagh ayd idda l bolis, ghrin s taslmat. Yan uryaz sg lbolis imun d Juan s Tamslat, iεadrasn lmudir ligh ichghal s lghiyab n Juan. Isnimr a bolissiy, idgh isεayd Juan s Taslmat, chwiya issaQsat: —Max atffaghd sg Taslmat bla lidn?, iss ur tzrid id yan uxarriQ aynnagh tgued? Ifsta Juan, chwiya irar ghifs: —Snagh is xdigh, macha hat ur righ chan tQisust, ayligh iy char nak d imddukkal inu, d issalmadn ur izil cha, waxa nkkin ar then tirigh. Irura ghifs l-mudir: —Hatin tffaghd ghif lεurf n ugansu n Tamslat, ligh arch itamnaεn at ffaghd bla lidn, han taQisust ar chi tgannay. Tffir n uynnagh, issalmadn n Juan d l mudir gan yan ujmmuε, fghan s yan chwar, bach ad iddu Juan as n Aynas ad izdiy Taslmat nes, bach ad ur iεawd tikkalth yadn. Iddad Juan as n Aynas, bach ad izdiy Taslmat nes, hat ur iri ad yannay awd yan liQnad nes sg Tqisust, achku ira ad zri ussan n rra7t nes ad i tahdar d labhaym nes. Izεaf, indam ghif mayd iga. Zrin w-ussan, ighras l-mudir i Juan s l biro nes, achkun tla ghurs chan zyart, idgh iQima Juan, isaQsa l-mudir Tamţţut ligh tamans, innas: —Hatin wadgh ad igan «Juan aghrday», iss tssand?

Ar tssa tamţţut ligh, tnnas: —hatin s sbab inu as ach difgh uţţib g ixf nach, hamdollah idgh thajjid. Tamţţut tra at sallam ghif Juan, bach ati tsnimmer, macha tannay taghlalt, tfasst, chwi tssaQsat: —Manig ach di tkka taghlat dagh ghurch? —Ur ssing a Lalla, tla ghuri g ufuss inu sg lig d ffaQ s ddunit, nkkin gmigh d agujil. Ar tal’la, tmaţţut ligh, chwi thasi Juan g ighil nes, thnnas: —Yah, I dunit dagh, Hatin immi ayt gued, uruxch g yat n luQt ichQqan, ur ghiygh adach wajdagh ayligh chi xaççan, aynagh ach zrigh g imi n Taddart n igujil, bach atgmed g yan wansa irwan, ffir maydach guegh taghlalt g ufus nech, awd nkkin thla ghuri yut am nttath. Idgh isla Juan aydgh, igrass ighil ar yalla. IQqima l7al g l-mudir idgh yannay aynagh, innas I Tmaţţut, mandahram atexdamd g Taslmat bach adas ttawin I Juan ayligh thixççan, sg luQt ligh iεich Juan ntta d mmans bahra, ibddal awd lafεayl nes d kol midden, alig uryad das ttinin «Juan aghrday».


64

ⵅⵡⴰⵏⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢ ⵜⴰⵇⵙⵙⵉⵙⵜⴰⴷⵜⴳⴰⵜⵉⵏⵢⴰⵏⵓⵔⴱⴰⵉⵙⵎ ⴻ ⵏ ⵙ “ⵅ ⵡ ⴰ ⵏ “, ⵎ ⴰ ⵛ ⴰ ⴰ ⵔ ⴰ ⵙ ⵜ ⵜ ⵉ ⵏ ⵉ ⵏ “ⵅ ⵡ ⴰ ⵏ ⴰ ⵖ ⴻ ⵔ ⴷ ⴰ ⵢ “, ⵉ ⴳ ⴰ ⵢ ⴰ ⵏ ⵓ ⵔ ⴱ ⴰ ⵉ ⵛ ⵇ ⵇ ⴰ ⵏ , ⵉ ⵡ ⵄ ⴰⵔ.ⴰⵛⴽⵓⵉⴷⵖⵉⵎⵣⵣⵉⵢ,ⵜⴻⵣⵔⵉⵟⵎⵎⴰ ⵏⵙⴳⵉⵎⵉⵏⵢⴰⵜⵏⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵏⵉⴳⵓⵊⵉⵍ,ⵅⵡ ⴰⵏⵓⵔⵖⵓⵔⵙⵉⵍⵉⵣⵀⴰⵔⴷⵎⵉⴷⵏⵍⵉⴳⴰⵜⵉ ⵙⴻⴳⵎⴰⵏ. ⵅⵡⴰⵏⵉⴳⴰⵢⴰⵏⵓⵔⴱⴰ,ⴳⵓⴳⴰⵏⵙⵓⵏⵡⵓⵍⵏⵙ, ⵉⵣⵉⵍ,ⴱⴰⵀⵔⴰⴷⵍⵓⵃⵓⵛⴰⵛⴽⵓⵏⵉⵀⵏⵉⴰⵢ ⴷⵉⵜⵜⵉⵔⵉⴱⴰⵀⵔⴰ,ⵜⵍⴰⵖⵓⵔⵙⵢⴰⵜⵏⵜⴰⵖ ⵍⴰⵍⵜⵙⴳⵉⵙⵓⵍⵉⵎⵣⵣⵉⵢ. ⴳⵜⴰⵙⵍⵎⴰⵜ,ⵍⴰⵏⵖⵓⵔⵙⴱⴰⵀⵔⴰⵏⵜⵎⵓⴽⵔ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍⵏⵙⴷⵉⵙⵍⵎⴰⴷⴻⵏⵏⵙ.ⵢ ⴰ ⵏ ⵍ ⴰ ⵔ ⴱ ⴰ 3 15 ⵢ ⴻ ⵏ ⵏ ⴰ ⵢ ⵔ , ⵉ ⵏ ⵏ ⴰ ⵖ ⵅ ⵡ ⴰ ⵏ ⵏ ⵜ ⵜ ⴰ ⴷ ⵓ ⵙ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵏ ⵍ “ Mⴰ ⵟ “, ⵉ ⵏ ⵏ ⴰ ⵙ ⵓ ⵙ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⴷ ⴷ ⵓⵙⵍⴱⵉⵔⵓⵏⵍⵎⵓⴷⵉⵔ,ⵉⴷⵖⵉⴼⴼⴻⵖⵅⵡⴰ ⵏⵙⴱⴰⵔⵔⴰ,ⵉⵏⵏⴰⵙ: —ⴰ ⴷ ⵊ ⵉ ⵟ ⴰ ⴷ ⵉ ⴷ ⴷ ⵓ ⵏ ⵜ ⵜ ⴰ ⵙ ⵍ ⵎ ⵓ ⴷ ⵉ ⵔ . ⵉⵛⵟⵉⴷⵅⵡⴰⵏⵡⵉⴷⵜⵉⴼⵍⵓⵟⵏⴱⴰⵔⵔⴰⵟⵍⴰ ⵖⵉⴼⵓⵢⴼⴼⴰⵙ,ⵉⵜⵉⴼⵍⵓⵟⵏⵍⵎⵓⴷⵉⵔⵟⵍⴰ ⵖⵉⴼⵓⵣⵍⵎⴰⴷ,ⵎⴰⵛⴰⵉⵔⵓⵍⴱⴰⵛⴰⴷⵓⵔⵟⵉ ⵄⴰⵇⴱⴻⵏⴷⵉⵖ.ⵉⴷⵖⵉⵍⴰⴱⴰⵔⵔⴰ,ⵉⵏⴷⵎⵖⵉ ⴼⵓⵢⵍⵉⵖⵉⴳⴰ,ⵎⴰⵛⴰⵓⵔⵉⵔⵉⴰⴷⵉⵄⴰⵢⴷ,ⵉ ⴷⴷⴰⵖⴰⵙⴰⵔⵉⵔⵖⵖⵓⵍⴱⴰⵀⵔⴰ,ⵉⴷⵖⵏⵢⵉ ⵡⴷⵢⴰⵏⵓⵎⵔⴷⵓⵍⵉⴷⵊⴰⵡⵔⵜⴰⵙⵍⵎⴰⵜⴳⵍⵍ

ⴰⵏⴱⴰⵀⵔⴰⵏⵉⵙⵙⵓⴽⵍⴰ,ⴷⵉⵏⵏⴰⴳⵀⴰⵢⴷⵉⵡ ⵟⴰⴳⵢⴰⵏⵡⴰⵙⵏⴷⵓⵇⵏⵓⵡⵔⵉⵇ,ⵉⵚⵖⴰⵢ: —ⴰ ⴰ ⵀ ⵀ !! ⵛ ⵃ ⴰ ⵍ ⴰ ⵢ ⴷ ⵉ ⵛ ⵇ ⵇ ⴰ ⵓ ⵢ ⴰ! ⴰ ⴰ ⴰ ⵀ ⵀ ⵀ! ⴷⵉⵏⵏⴰⵖⴰⵢⴷⵉⵣⵔⴰⵡⵉⴷⵉⵙⵉⵡⵟⴰⵢⴰⵜⵏⵜ ⴻⵔⴱⴰⵜⵟⵍⵍⴰⵜⴻⴳⵏⴰⴳⵙⴻⵏⴷⵓⵇ,ⵉⵍⵍⴰⵖⵓ ⵔⵙⴱⴰⵀⵔⴰⵏⵡⴰⵣⵣⴰⵔ,ⵟⴻⵍⵙⴰⴱⴰⵀⵔ ⴰⵏⵉⵄⴱⴰⵏ.ⵉⵎⵙⵃⴰⵙⵅⵡⴰⵏⵉⴷⴰⵎⵏⵍⵉⵖⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏⵖⵉⴼⵡⵓⴷⵎⵏⴻⵙ,ⵉⴷⵖⵢⴰⵏⵏⴰⵢⵀⴰⵜⵉ ⵍⵍⴰⴷⵉⴽⵙⵢⴰⵏⵓⵄⵜⵜⵉⴱⴰⵅⴰⵜⴰⵔ,ⵢⵓⵙⵉⵜ ⴳⵓⴼⵓⵙⵏⵙⵙⵙⴱⵉⵜⴰⵔ,ⴷⵉⵍⵉⵖⴰⵢⵜⵉⵊⵉ ⵊⵉⵏ,ⵛⵏⴰⵙⵉⵄⴱⴰⵏⵉⵀⵢⵢⴰⵏ,ⵉⴷⴱⵉⴱⵏⵙⴰ ⵇⵙⴰⵏⵅⵡⴰⵏ: —ⵉ ⵙ ⵙ ⵜ ⵙ ⵙ ⴻ ⵏ ⴷ ⵜ ⴰ ⵎ ⵖ ⴰ ⵔ ⵜ ⴰ ⴷ ? —ⵓ ⵀ ⵓ , ⵖ ⴰ ⵙ ⵏ ⴰ ⵎ ⵊ ⵎ ⴰ ⵄ ⴱ ⴰ ⵔ ⵔ ⴰ ⵉ ⴷ ⵖ ⴰ ⵔ ⵜ ⴻⵎⵛⵜⴰⵢⵖ. —ⵉ ⵎ ⴰ ⵢ ⴷ ⴰ ⵜ ⴳ ⴳ ⴰ ⴷ ⴱ ⴰ ⵔ ⵔ ⴰ ⴳ ⵍ ⵓ ⵇ ⵜ ⴰ ⴷ ? ⵉⵔⵓⵔⴰⵢⴰⵙⵅⵡⴰⵏ,ⵙⵛⵡⵉⵢⵜⵍⵉⵖⵉⵍⴰⵖⵓ ⵔⵙ: —ⵡ ⴰ ⵍ ⵓ , ⵖ ⴰ ⵙ ⴷ ⴷ ⵉ ⵖ ⵙ ⵓ ⴷ ⴱ ⵉ ⴱ ⵏ ⵜ ⵓ ⵖ ⵎ ⴰ ⵙ , ⴰ ⵢ ⵏ ⴰ ⵖ ⴰ ⵙ ⵓ ⵔ ⵖ ⵉ ⵢ ⵖ ⴰ ⴷ ⴷ ⵓ ⵖ ⵙ ⵜ ⴰ ⵙ ⵍ ⵎ ⴰ ⵜ. —ⵎ ⴰ ⵜ ⵜ ⴰ ⵜ ⴰ ⵙ ⵍ ⵎ ⴰ ⵜ ⵍ ⵉ ⵖ ⵙ ⵜ ⴷ ⴷ ⵓ ⴷ ? —ⵟ ⴰ ⵙ ⵍ ⵎ ⴰ ⵜ ⵏ “ⴱ ⵉ ⵔ ⵉ ⵏ ⵓ ⵙ “. ⴷⵉⵏⴰⵖⴰⵢⴷⵉⴷⴷⴰⵍⴱⵓⵍⵉⵙⵖⵔⵉⵏⴰⵙⵉⵜⴰ ⵙⵍⵎⴰⵜ.


65 Imun yan ubulisi d uvrda xwan ,isnubga srsn unmhal lli inuvjfn alliv bla as issurf ad iffv.ukan isnimr abulisi ann s ma s d t id issawÄ,inna nit i xwan:

—max alliv tffvt bla ak fkiv assurf ? is tssnt is iga ma ann yan uzgal amqëan. ismmass xwan ixf nns inna as: —ssnv is zzglv,macc ur riv tugrt n tuæmiwin d tzdayt ngr iyyi d imddukkal inu d uslmad inu trkç,waxxa dari kullu ozzan. Irur fllas unmhal s tukkast inna as: —ati tffvt azrf anammas n tinml nna ak ur ittadjan ad ttffvt bla assurf s vikan af srk tqql tukmawt. S äfir imun ugraw n tinml ,gis islmadn n xwan ,fkn tugga nnsn ma s as n waynas nttan a rad issvus tadala nns afad a sul ur yulis I uzgal nns. Yuckad xwan s tinml ass n waynas issnti ar issvus tadala s tuggas. afad ad ur izlm awd yan is t ur issusm tukmawt ann,acku ira adlli ad izri ass nns v lhäët d imudar lli dars iozzan.innuvjf,tgëaçt f vaylli iskr. Alliv zrin mnnaw n ussan ,ivra unmhal I xwan s umaris nns acku tucka d


66


67 dars yat tmvart .alliv igawr inna unmhal I tmvart: —ha ad xwan is t tssnt? Ar tÄÃÃa tmvart tnna as: —uhu uhu,ur t ssnv ,mac iga yan ufrux afalkay d amllal n wul;acku yusi iyyi s usgnaf( asjji) D s twisi nns as jjiv. Ismaqql gis xwan inna as: — s usrag inu as tmmrzt v ixf nnm ,ar snimmrv ëbbi f ujijji nnm. Tga nn tmvart afus nns ad tzzul d xwan ad t tsnimmr, taæz nn gis tzuzaft(tifilit) v ufus nns tähcë tsaqqsa t ilmma: — mani d srk tkka tzuzaft ad?

— ur ssnv a lalla,tlla v ufus inu zg alliv mçÇiv,d nkki nkrvd v tmsgigilt. Äën d nit gis imïïawn tamçt v uhbu nns tnna as: — ha nn tgit iwi,uruv k v tassast ,d ur zäaëv ad k asiv,vikann af k srsv v tmsgigilt s äfir ak sslsiv tazuzaft ad .D ula nkki dari zund nttat(zun d anaw nns). Alliv issfld xwan I wawal ad iäë nn v upbu nns ar yalla. Anmhal dv nttan ivama gis lpal,ifk as nit tawwuri v tinml ad s tt tssvus ,afad ad tfk tudrt ifulkin I xwan.zg akud ann iddr xwan d immis d itwagä ,iozzu dar kuyan d ur as sul ttinin xwan Avrda.


‫‪68‬‬

‫?‪FALTA LA PRIMERA PART‬‬

‫‪Juan el rata 2nd part‬‬ ‫" خوان الفأر الجزء الثاني"‬ ‫رافق أحد رجال الشرطة خوان إلى المدرسة‪ ،‬فاستقبلهم المدير الذي كان منشغال بغيابه وخروجه بدون إذن‪.‬‬ ‫وشكر رجل الشرطة على إعادته إلى المدرسة سليما ثم توجه بكالمه نحو خوان قائال‪:‬‬ ‫ لماذا خرجت من المدرسة بدون إذن ؟‪ ،‬أال تعرف أن ما ارتكبته خطأ فادح ؟‪.‬‬‫أطرق خوان رأسه ثم رد عليه ‪:‬‬ ‫ أعرف أنني أخطأت‪ ،‬لكني لم أكن أريد المزيد من العقوبات فعالقتي مع زمالئي وأساتذتي متوترة‪،‬‬‫رغم أني أحبهم جميعا‪.‬‬ ‫فأجاب المدير بحزم ‪:‬‬


‫أطرق خوان رأسه ثم رد عليه ‪:‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ أعرف أنني أخطأت‪ ،‬لكني لم أكن أريد المزيد من العقوبات فعالقتي مع زمالئي وأساتذتي متوترة‪،‬‬‫رغم أني أحبهم جميعا‪.‬‬ ‫فأجاب المدير بحزم ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إنك خرقت القانون الداخلي للمدرسة والذي يمنعك من الخروج بدون إذن لذلك فالعقوبة تنتظرك‪.‬‬

‫وبعد ذلك انعقد اجتماع بالمدرسة حضره أساتذة خوان وقرروا أن يحضر خوان يوم األحد لتنظيف حجرة‬ ‫قسمه حتى ال يكرر خطأه‪.‬‬ ‫حضر خوان يوم األحد إلى المدرسة وبدأ بتنظيف حجرة قسمه بجد‪ .‬فهو ال يريد أن يالحظ أحد استيائه من‬ ‫هذه العقوبة‪ .‬فقد كان يريد قضاء يوم عطلته في اللعب مع حيواناته المفضلة‪ .‬فحزن وندم على فعلته‪.‬‬ ‫وبعد أيام طلب المدير من خوان الحضور إلى مكتبه ألنه تلقى زيارة من سيدة‪ .‬وبعد أن جلس خوان توجه‬ ‫المدير نحو السيدة الجالسة أمامه وقال لها‪:‬‬ ‫ هذا هو يا سيدتي "خوان الفأر" هل تعرفينه ؟‪.‬‬‫ابتسمت المرأة وقالت ‪:‬‬ ‫ الال أعرفه‪ ،‬لكنه ولد طيب القلب‪ ،‬فقد حملني إلى المستشفى وبفضله تلقيت العناية والعالج‪.‬‬‫نظر إليها خوان وقال ‪:‬‬ ‫ لقد تعرضت بسببي إلى الجرح في رأسك وأحمد هللا على سالمتك وعافيتك‪.‬‬‫مدت السيدة يدها لتسلم على خوان وتشكره‪ ،‬فالحظت اإلسورة بيده فأخرستها المفاجئة ثم سألته ‪:‬‬ ‫ من أين لك هذه اإلسورة ؟‬‫ ال أعرف يا سيدتي‪ ،‬فهي في معصمي منذ أن وعيت على هذه الحياة‪ ،‬فقد تربيت في الميتم‪.‬‬‫بدأت الدموع تنهمر من عيني السيدة ثم عانقت خوان وقالت‪:‬‬ ‫ يا لصدفة الحياة !‪ ،‬إنك إبني‪ ،‬أنجبتك في ظروف صعبة ولم استطع أن أوفر لك أبسط األشياء‪ ،‬لذلك‬‫وضعتك عند باب الميتم لتتربى في مكان آمن بعد أن وضعت في يدك هذه اإلسورة‪ .‬فأنا أيضا أحتفظ‬ ‫بمثلها عندي‪.‬‬


70

La moneda d’or H

i havia una vegada un home benestant que vivia en una petita ciutat. Aquest home tenia un únic fill que es deia Ahmed. L’home va voler que el seu fill rebés una bona educació. La seva mare, però, el va malcriar i el consentí de forma exagerada fins que es va convertir en un noi gandul que no sabia fer altra cosa que vagarejar, divertir-se i malgastar els diners que li donava la seva mare d’amagat del pare. Un dia el pare va cridar el seu fill i li va dir: —Fill meu, ja ets gran i fort. A partir d’ara ja pots dependre de tu mateix i mantenir-te gràcies al teu esforç i la teva suor. —Però si no conec cap ofici, pare! —va respondre l’Ahmed enfadat. —Doncs hauràs d’aprendre un ofici! Així que aniràs a la ciutat més propera i buscaràs feina. T’ho adverteixo: no tornis fins que no em portis una moneda d’or —respongué decidit el pare. L’Ahmed va sortir de casa i, just abans de traspassar la porta, es va trobar amb la mare. Aquesta li va donar una moneda i li va demanar que la donés al pare a la tarda, tot dient que havia trobat feina, gràcies al seu afany i esforç. Va tornar a la tarda molt content amb la moneda d’or que li havia donat la mare i la va donar al pare dient amb orgull: —Tingui, pare, aquesta moneda és fruit del meu sofriment i treball. El pare agafà la moneda i, després de reflexionar un instant, la va llançar a la llar de foc que tenia al davant

i digué: —No és la moneda que t’havia demanat, fill, demà tornaràs a anar a la ciutat per guanyar una altra moneda. L’Ahmed va restar en silenci, sense protestar per l’estrany comportament del seu pare. L’endemà al matí, l’Ahmed es va trobar amb la seva mare i ella li va tornar a donar una moneda d’or perquè a la tarda la lliurés al pare. L’escena es va tornar a repetir. A la tarda, l’Ahmed va donar la moneda al seu pare i, en veure-la, aquest la va tirar novament al foc i li va dir: —Aquesta no és la moneda que t’havia demanat, fill, has de portar-me’n una altra. L’Ahmed no es va immutar.


71 El seu pare,enfadat, li digué: —No tornis sense una moneda d’or guanyada amb suor i esforç. Ara, vés-te’n de casa! L’Ahmed, desconcertat, se’n va anar de casa i es va posar a demanar diners pel carrer, sense cap resultat. Després de passar tres dies amb gana i sense diners, va veure el seu veí que li venia a explicar que la seva mare s’havia posat molt malalta d’ençà la seva partida. El seu pare s’estava gastant tots els seus diners en medecines per a la seva mare i necessitava l’ajuda de l’Ahmed. Ell sabia que no podia tornar a casa sense el que li havia demanat el seu pare. Decidí buscar feina i dur diners a casa com més aviat millor. Un dia va veure que faltava personal en una sabateria. Content, va demanar la plaça i li van donar tres dies de prova. Com que l’Ahmed mai no havia treballat, tot ho feia malament i finalment l’acomiadaren. Tot entristit, va seguir buscant una altra feina pel poble fins que va trobar que necessitaven personal en una fusteria i va entrar-hi. Allà li van dir que li donaven cinc dies de prova per veure com li anava. Igual que a la sabateria, l’Ahmed no estava acostumat a treballar tant i cada cop ho feia pitjor. Sempre trencava la fusta, no sabia emprar les serres i, finalment, no el van acceptar. Sense esperances, l’Ahmed es va posar a pidolar pel carrer, com al principi. Volia tornar a veure la seva mare aviat, però era impossible tornar a casa sense una moneda d’or. Enyorava el bon menjar, les joguines i els regals que tenia abans. Un home va sentir els seus laments i li va oferir una feina en la seva fàbrica de roba. Amb noves esperances, va acceptar la feina i acompanyà l’home fins a la fàbrica.

Però el que no s’esperava era que havia d’anar-se’n a una ciutat llunyana i no sabria com tornar a casa des d’aquella ciutat, però va pensar que allí li donarien menjar i una llar. Va aprendre a treballar de valent per a la seva família, com mai no havia fet abans, i tenia esperances d’haverho fet amb suor i esforç, com li havia dit el seu pare. Un dia, l’Ahmed s’adonà que havia passat un mes i estava molt amoïnat per la seva família ja que la seva mare devia estar encara molt malalta i aviat es quedarien sense diners. Tot decidit, li preguntà al seu cap quan li pagaria les monedes d’or que li havia promès. A la tarda, el cap li va pagar les monedes que li devia.


72 L’Ahmed li va dir que havia de tornar a casa perquè la seva família l’esperava, però el cap li va dir que no podia ser perquè ho feia tan bé que el necessitava.

Al cap d’un temps, va decidir tornar a la fàbrica per poder agrair al seu cap tot allò que havia fet per ell i explicar-li que, amb el seu ajut, havien pogut salvar la seva mare.

Molt confós, va decidir escapar-se i tornar a casa per donar-los els diners i així poder curar la seva mare i ajudar el seu pare en tot allò que calgués. A la nit, quan tot el personal dormia, molt espantat, s’escapà i per fi va poder arribar a casa seva.

Quan el seu cap el va veure, es posà molt content i, quina va ser la seva sorpresa que, quan va acabar la seva explicació, el cap li va proposar tornar a treballar amb ell.

Els seus pares es posaren molt contents perquè no l’esperaven. Els va poder lliurar les monedes d’or que havia guanyat.

L’Ahmed, durant el temps que havia estat treballant, va aprendre que un ha de ser solidari, responsable i bona persona per anar bé per la vida.


73

Adrim n origh I

la yan orgaz labass ghurss, izdagh g yat n tmazirt tamzzant, ghurss yan urba issmans Ahmad, ira at issgam bahra, macha Mmans t’sakhsart bahra, ar ghifss t’ggud, alig ixatr urba, iga yan urba ighudan, macha ur issin i laxdamt, ghass lahdart, ar tεich ghas s idrimn nass takka mmans, bla d yizir Bbanss. Yan wass innas Bbans: —A mammi, hatin txaterd, dghi tghiyd at εawald ghif ixfanch, bach at jbard lamεicht nach. Ijawbas Ahmed, izεaf, innas: Macha hatin urssingh ad xadmagh a baba. Ijawbas babas innas: tghiyd a t’ahld la7raft, ddu s tmazirt idjawragh, t saksud chan twuri, xarch adi taghuld bla yan udrim n origh. Iffagh Ahmed taddart, tfart’id mmans, t’chas adrim n origh, th’nnas chasth I babach, tinidas hathin ufigh tawuri Yughuld Ahmed tadggwat, ifra7, yiwid adrim n origh, ichasth’ i babas innas: —Hathin xadmagh, u7lagh bach ad amzagh adrim a baba. Yumz babas adrim, ar diks itraεa, igriss s w-afa, Innas: —Wadgh machi adrim li y-ach nigh, ixssach askka, atddud s u-dwar bach addi tawid adrim yadn. Ifssta Ahmed, ur issawl ur inni walo. Ass yadn, tchas Mmans adrim n origh yadn i Ahmed bach at-ich I babas adday d ya-ghul, Ayligh ass ijran I Ahmed g w-ass amzwaru, as ijran digh, yussi babass adrim igriss g w-afa, Innass:

—Wadgh machi adrim ligh ach nigh bach atti tajbard. Ifssta Ahmed, ur issawl. Innas babas,izεaf: —Adur di taghuld s taddart ghas mchi tiwid idrimn ligh ghif taxdamt s tamara, d lmajhud, dghi fagh taddart. Iffagh Ahmed taddart, ihbađ, bach ad irzu idrimn barra, bacha bla lfaytt, alig zrid 3 n wussan s laz bla idrimn, imajmaε d yan w-adjar nes as innan hat Mmanch tad’hach sg lig ifagh taddart, Babas ar ixssar idrimn ghif idiwan, i7thadja bahra i Ahmed bach at-iεawn. Issn Ahmed, iss ur inni ad-iεayd s taddart bla ayligh ass inna babas, idbbar Ahmed, bach ad i9lab ghif


74 tawuri fissaε, yan wass, yannay yan t7anut n iburķssen xassant’en ixddamn, ifra7 Ahmed, chanss 3 n wussan bach ati j’rben. Macha idgh Ahmed ur djin ixdim, ar aitgga ikhuđan, amchinagh zεant g laxdamt. Iz3af Ahmed, ichmal ghif u9l’lab n laxdamt g udwwar alig yannay yan lma7al n thanjjart ran ixddamn, iķchem s agnsu, chan-as 5 n wussan bach ati j’rben, Macha am chas ijra g lma7al n iburķssen, idgh Ahmed ur issin ad ixdam, zεant digh g laxdamt, ķul ma daytagga ur izil, ar irraz aķchid, ur issin i l-menchar. Bla yan unaruz, ibda Ahmed ar it’tar g chariε, am tizwiri, ira ad yaghul bach ad yannay mmans, mach ur yufi ad yaghul bla idrimn n origh, inghat omarg n utchi, lahdart, tirzzifin li illan ghurs.

Izri yan urgaz, issla y-ass i Ahmed ar y-al’la, innas, mandahrach ataxdam ghuri g yan t7anut n i7ruyn, ibaynasd i Ahmed yan unaruz amaynu, i9bal ad ixdam, imun d urgaz s t7anut nas, macha Ahmed ur izri id ad iddu s yan udwar ibεd, diligh g ur issin abrid bach ad iεayd s taddart nes, macha inna 9ad-i chfin utchi d usgun. Ilmad Ahmed lxadma bach ad iεawn lahl nes, ayligh ur dijn igui, illa dars unaruz bach ad ixdam s lmajhud d tamara, amchi ligh as inna babas. Yan wass, ifham Ahmed, hatin izri yan wayur, i9nad bahra ghif ait uxam ness, awd mayss diķs ighancha, dghi ait uxam nes ad 9imin bla idrimn, idbar Ahmed, itras i rays nas adas ixalss tighrad nes, alig t-aghul tadgwat, ixalsas rays nes. Innas Ahmed i rays nes hatin righ ad ughulgh s taddart, diligh ait uxam nass ar ta9al ghurs, macha rays innas uhu, ur id yusi, achku i7tadjath bezaf. I7bed Ahmed, macha idber ad irul bach ad iεayd s taddart ad-as nichf idrimn, bach atj-ji mmans, awd ad iεawn babas g ķul ayli i7tadja. Gh’r ggued, ķulchi igna, Ahmed iggud, macha ighiy ad irul, bach an yawd taddart. Ait uxam nes fer7an bahra achķu ur zars ta99al, yiwyasn idrimn ligh ijmaε g twuri d Tamara. Izri lu9t, idber ahmed ad yaghul s tawuri bach ad isnimmer rays nes ghif uy ligh awk, as iga, iss fahmas, inass idghi tεawend ghiygh ad εawngh ait uxam. A lig ti yannay rays, ifra7, innas ad ghuri tεayd a texdamd. Ķul lu9t ligh ixdam Ahmed, ifham b li ixssa bnadem ad issber, ig amεawn, bach ad ighiy ad sķr tawuri nes.


75

ⴰⴷⵔⵉⵎⵏⵓⵔⵖ Ikktt inn v yat tvrmt bahra imzzin yan urgaz dars yan yiwis igan yan v dars ism nns pmad, ira nttan ad tid issnkr ad ig argaz illan d ixf nns macc inna s ar fllas ttiksuÄ d ar t baHra ttpllil aylliv imqquë ig yan uorrim baHra ifulkin ur issn i kra n twwuri var ad itturarn d ig walli baHra isxsar aqqaëiÄ lli as takka immas s tantla f babas. Yan wass ivr urgaz lli i yiwis yini as : —Tmqquët a iwi tgit argaz idusn içÄaËn ad s tt yawi v ixf nns d rad tgt walli rad ittrar mad tcttat s tuggas nnk d tiddi lli rad tssngi tgnzit nnk. Irar as d pmad s gar luqqë : —macc nkkin ur ssnv i ptta kra n twwuri. Irar as d babas : —içÄaË akæ ad tlmdt i kra n twwuri. Ddu s tvrmt ad nnv n tama nnv tcubbut gis kra n twuri. mac Han ad d ur turrit ur d tiwit yan udrim n wurv. mklli nn isrs pmad aÄaË nns izwarn v imi n taddart s iv tin tlkm mas tfk as yan udrim n urv tsutr as ad t ifk i babas v tdgÅat d ad iskr is yufa kra n twwuri v ar nn ittgga tuggas nns. Yavul d pmad v tiwudci s kra n tfras

n uzmummg yasi d dis yan udrim n wurv ifk t i babas yini as s yan ugËÄ baHra isqqiqn : —swuriv gv nn tuggas inu fad ad d rarv adrim ad hak a baba. YamÇ dars babas adrim lli ismuqql gis yan imikk ilmma ilupt inn g takat irvan g tfÄna yini as : —ur d adrim ad, ad ak ssutrv iqqan k id ad tftut askka s tvrmt tawid d gis yan udrim yaÄnin. Ifss pmad ur isawal ula iskr kra n umussu tizi ann. V taylgi n uskka yann tlkmt inn dav innas tfk as yan udrim n wurv ad t dav if i babas iv d yurri. Macc yuls babas i maylli as iskr iÄgam, yusid dav adrim lli yannit ilmma ilup t inn g wanuÄ n takat yini as : —Han ur d adrim lli s ak nniv a iwi awit id a ad. Ifss pmad ur isawl.


76 ⵉⵏⵏⴰⵙⴱⴱⴰⵙⵙⵓⵣⵄⴰⴼ: —ⴰ ⴷ ⵓ ⵔ ⴷ ⵉ ⵜ ⵄ ⴰ ⵢ ⴰ ⴷ ⵙ ⵜ ⴰ ⴷ ⴷ ⴰ ⵔ ⵜ ⵖ ⴰ ⵙ ⵎ ⵛⵉⵟⵉⵡⵉⴷⵉⴷⵔⵉⵎⵏⵍⵉⵖⵜⴻⵊⴱⴻⵔⴷⵙ ⵟ ⵉ ⴷ ⵉ ⴷ ⵜ ⵎ ⴰ ⵔ ⴰ , ⴷ ⵖ ⵉ ⴼ ⴻ ⵖ ⵜ ⴰ ⴷ ⴷ ⴰ ⵔ ⵜ. ⵉⴼⴼⴰⵖⵃⵎⴰⴷⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵙⴱⴰⵔⵔⴰ,ⵓ ⵔⵉⵙⵉⵏⵎⴰⵢⴷⵉⵙⴽⴰⵔ,ⴱⴰⵛⴰⴷⵉⵔⵣⵓⵖ ⵉⴼⵉⴷⵔⵉⵎⵏ,ⴱⴰⵛⴰⴱⵍⴰⵜⴰⵡⵓⵔⵉ.ⴰⵍⵉ ⴳⵣⵔⵉⵏ3ⵏⵡⵓⵙⵙⴰⵏ,ⵉⵎⵊⵎⴰⵄⵃⵎⴰⴷⵏ ⵢⴰⵏⵡⴰⴷⵊⴰⵔⵏⴻⵙ,ⵉⵏⵏⴰⵙⵀⴰⵏⵎⵎⴰⵙⵏⵟ ⴻⴷⵀⴰⵛⵙⵍⵉⴳⵉⴼⴼⴰⵖⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ,ⴷⵡ ⵉⴷⴱⴱⴰⵙⴰⵔⵉⵅⵙⵙⴻⵔⵉⴷⵔⵉⵎⵏⵖⵉ ⴼ ⵉ ⴷ ⵉ ⵡ ⴰ ⵏ ⵏ ⵎ ⵎ ⴰ ⵏ ⵙ , ⵀ ⴰ ⵟ ⵉ ⵏ Iⵅ ⵙ ⴰ ⵃ ⵎ ⴰ ⴷⴰⵟⵉⵄⴰⵡⵏ. ⵉⵣⵔⴰⵃⵎⴰⴷⵉⴷⵉⵙⵓⵔⵉⵖⵉⵢⴰⴷⵢⴰⵖⵓ ⵍⵙⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵖⴰⵙⵎⵛⴷⵢⵉⵡⵉⵉⴷⵔⵉⵎ ⵏⵍⵉⵖⴰⵙⵉⵏⵏⴰⴱⴱⴰⵙ.ⴷⵉⵏⵏⴰⵖⴰⵢⴷⵉⵏⵏ ⴰⵉⵅⵚⴰⵢⵉⴰⴷⴰⴼⴳⵛⴰⵏⵜⵡⵓⵔⵉⴱⴰⵛⴰⴷ ⵢⴰⴼⵉⴷⵔⵉⵎⵏ,ⵢⴰⵏⵡⴰⵙ,ⵢⴰⵏⵏⴰⵢⵃⵎⴰⴷ ⵢⴰⵜⵏⵟⵃⴰⵏⵓⵜⵉⵅⵚⴰⵟⵏⵓⵅⴷⴷⴰⵎ,ⵉⴼⵔ ⴰⵃⵃⵎⴰⴷ,ⵛⴰⵏⴰⵙ3ⵏⵡⵓⵙⵙⴰⵏ,ⴱⴰⵛⴰⴷ ⵔⴰⵄⴰⵏⵉⵙⵉⵙⵙⴻⵏⴰⴷⵉⵅⴷⴻⵎ.ⵎⴰⵛⴰⵉ ⴷⵖⵓⵔⴷⵊⵉⵏⵉⵅⴷⴻⵏⵃⵎⴰⴷ,ⵓⵔⵉⵙⵙⵉⵏ ⵡⴰⵍⵓⴰⵔⵉⵜⴳⴳⴰⵉⵅⵔⵔⵉⵇⴻⵏ,ⴷⵉⵏⵏⴰⴳ ⵀⴰⵢⵜⵣⵄⴰⵏ. ⵉⵣⵄⴼⵃⵎⴰⴷ,ⵎⴰⵛⴰⵉⵏⵏⴰⴰⴷⵄⵡⴷⵖⴰⴷ ⵔⴰⵄⴰⵖⵛⴰⵏⵜⵡⵓⵔⵉⵢⴰⴷⵏ,ⴷⵉⵏⵏⴰⵖⴰⵢⴷ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢⵢⴰⵜⵏⵜⵃⴰⵏⵓⵜⴷⴰⵔⵣⵣⵓⵏⵉⵅⴷⴷ ⴰⵎⵏ,ⵛⴰⵏⴰⵙⴷⵉⵖ5ⵏⵡⵓⵙⵙⴰⵏⴱⴰⵛⵀⴰⴷ ⵉⵣⵉⵔⵉⵙⵉⵙⵙⴻⵏⴰⴷⵉⵅⴷⴻⵎⵎⴰⴷⵡⴰⵍ ⵓ,ⴰⵎⵓⵢⵍⵉⵖⵉⵊⵔⴰⵏⴷⵜⵡⵓⵔⵉⵜⴰⵎⵣⵡⴰ ⵔⵓⵜ,ⵓⵔⵉⵙⵙⵉⵏⵃⵎⴰⴷⵉⵡⴰⵍⵓ,ⴰⵔⵉⵔ ⵔⴰⵣⴰⴽⵛⵛⵉⴷ,ⴰⵔⵉⵔⵔⴰⵣⵍⵎⴻⵏⵛⴰⵔ ,ⵉⵎⵛⵀⵉⵏⵏⴰⵖⴰⵙⵟⵉⵣⵄⴰⵏ.

ⵓⵔⴰⵙⵉⵇⵉⵎⵉⵓⵏⴰⵔⵓⵣⵉⵃⵎⴰⴷ,ⴰⵔⵉⵔ ⵣⵣⵓⴰⵎⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ,ⵉⵔⴰⴰⴷⵢⴰⵖⵓⵍⴱⴰ ⵛⴰⴷⵢⴰⵏⵏⴰⵢⵎⵎⴰⵏⵙ,ⵎⴰⵛⴰⵓⵔⵉⵖⵉⵢⴰⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍⴱⵍⴰⵉⴷⵔⵉⵎⵏ,ⵉⵏⵖⴰⵜⵍⵉⵇⵏⴰⴷⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉⵉⵣⵉⵍ,ⴷⵍⴻⵀⴷⴻⵔⵜⵏⴻⵙ,ⵏⵜⵉⵔ ⵣⵉⴼⵉⵏⵍⵉⵖⵉⵍⴰⵏⵖⵓⵔⵙ.


77 ⵉⵙⵍⴰⵢⴰⵏⵓⵔⵢⴰⵣⵉⵃⵎⴰⴷⴰⵔⵢⴰⵍⵍⴰ,ⵉ ⵏⵏⴰⵙⵉⵙⵟⵔⵉⴷⴰⵜⴻⵅⴷⴰⵎⵖⵓⵔⵉ,ⵉⴱⴰ ⵢⵏⴰⵙⵉⵃⵎⴰⴷⵢⴰⵏⵓⵏⴰⵔⵓⵣⴰⵎⴰⵢⵏⵓ,ⵉⵎ ⴰⵏⵃⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵢⴰⵣⵍⵉⵖ,ⵎⴰⵛⴰⵓⵔⵉⵣⵔ ⵉⵉⴷⴰⴷⵉⴷⴷⵓⵙⵢⴰⵜⵏⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜⵉⵄⴰⵔ ⵇⴰⵏ,ⵓⵔⵉⵏⵏⵉⴰⴷⵢⵉⵙⵉⵏⴰⴷⵢⴰⵖⵓⵍⵙⵜⴰ ⴷⴷⴰⵔⵜⵏⴻⵙ,ⵎⴰⵛⴰⵉⵏⵏⴰⵀⴰⵟⵉⵏⴰⴷⴰⵙ ⵛⵉⵏⵓⵜⵛⵉⴷⵓⵣⴷⴰⵖ. ⵉⵍⵎⴰⴷⵃⵎⴰⴷⵜⴰⵡⵓⵔⵉⴱⴰⵛⴰⴷⵉⵄⴰⵡⵏ ⴰⵢⵜⵓⵅⴰⵎⵏⴻⵙ,ⵉⵣⵔⴰⵉⴷⴰⴷⵉⵅⴷⴰⵎⴱ ⴰⵀⵔⴰ,ⵙⵟⵉⴷⵉⴱⴰⵛⴰⴷⵢⴰⵎⵣⵉⴷⵔⵉⵎ ⵏⴰⵎⵓⵢⵍⵉⵖⴰⵙⵉⵏⵏⴰⴱⴰⴱⵏⵙ.

ⵉⵣⵔⵉⵢⴰⵏⵡⴰⵢⵓⵔⵖⵉⴼⵃⵎⴰⴷⴱⵍⴰⴰⴷ ⵢⵉⵣⵉⵔⵛⴰⵖⵉⴼⴰⵢⵜⵓⵅⴰⵎⵏⴻⵙ,ⴰⵡⴷⵎ ⵎⴰⵏⵙⵜⵙⵓⵍⴷⵀⴰⵛ,ⵔⴰⴷⵇⵉⵎⵉⵏⴱⵍⴰⵉ ⴷⵔⵉⵎⵏ,ⵉⵙⴰⵇⵙⴰⵃⵎⴰⴷⵔⴰⵢⵙⵏⴻⵙⴱ ⴰⵛⴰⴷⵢⵉⵣⵉⵔⵎⴰⵏⵜⵓⵔⴰⵢⴷⵉⵏⵏⴰⴰⴷⴰⵙ ⵉⵛⴼⵜⵉⵖⵔⴰⴷⵏⴻⵙ.ⵙⵜⴰⴷⴳⵡⴰⵜⵉⵛⴰⵙ ⵔⴰⵢⵙⵜⵉⵖⵔⴰⴷ. ⵉⵏⵏⴰⵙⵃⵎⴰⴷⵉⵔⴰⵢⵙⵏⴻⵙⵉⵙⵉⵔⴰⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓⴰⴷⵢⴰⵏⵏⴰⵢⴰⵢⵜⵓⵅⴰⵎⵏⴻⵙ,ⵎⴰⵛⴰ ⵔⴰⵢⵙⵓⵔⵉⵔⵉ,ⵉⴷⵖⵉⵀⵜⴰⴷⵊⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ. ⵓⵔⵉⵙⵙⵉⵏⵃⵎⴰⴷⵎⴰⵢⴷⵉⵜⴳⴳⴰⴱⴰⵛⴰ ⴷⵉⵔⵓⵍⵙⴰⵢⵜⵓⵅⴰⵎⵏⴻⵙ,ⴱⴰⵛⴰⴷⵉⵊⵊⵉ ⵊⵉⵎⵎⴰⵏⵙ,ⵉⵛⵉⴷⵔⵉⵎⵏⵉⴱⴰⴱⴰⵏⵙⴱⴰ ⵛⴰⴷⵉⴼⵔⵓⴽⵓⵍⵎⴰⵢⵜⵉⵅⵚⵚⴰⵏ. ⵖⵔⵖⵖⴻⴷ,ⵉⴷⵖⴽⵓⵍⵛⵉⵉⴳⵏⴰ,ⵉⴼⴼⴰⵖⵃ ⵎⴰⴷ,ⵉⵔⵓⵍ,ⵉⴷⴷⴰⴰⴰⵢⵜⵓⵅⴰⵎⵏⴻⵙ. ⴰⵢⵜⵓⵅⴰⵎⵏⴻⵙⴼⴻⵔⵃⴰⵏⴱⴰⵀⵔⴰ,ⵉⴷⵖ ⵓⵔⵣⵔⵉⵏⵉⵙⴷⵉⴷⴷⴰ,ⵢⵉⵡⵢⴰⵙⵏⴷⵉⴷ ⵔⵉⵎⵏⵍⵉⵖⵖⵉⴼⵉⵅⴷⴻⵎ. ⵉⴷⵖⵉⵣⵔⵉⵍⵓⵇⵜ,ⵉⵔⴰⵃⵎⴰⴷⴰⴷⵉⵄⴰⵢ ⴷⵙⵔⴰⵢⵙⵏⴻⵙⴱⴰⵛⴰⵜⵉⵙⵏⵉⵎⵔⵖⵉⴼⵓ ⵢⵍⵉⵖⴰⵡⴽⴰⵙⵉⴳⴰ,ⴰⵡⴷⴱⴰⵛⴰⴷⴰⵙⵉⵄ ⴰⵡⴷⵀⴰⵟⵉⵏⵉⵊⵊⵉⵊⵉⵎⴰⵏⵙⵉⴷⵖⴰⵙⵉⵄ ⴰⵡⵏⵔⴰⵢⵙ,ⵔⴰⵢⵙⵏⴻⵙⵉⴼⵔⴰⵃⴱⴰⵀⵔ ⴰⵙⵓⵢⵍⵉⵖⴰⵙⵉⵄⴰⵡⴷⵃⵎⴰⴷ,ⵉⵏⵏⴰⵙⵇⵉ ⵎⵖⵓⵔⵉⴰⵜⴻⵅⴷⴻⵎⴷ. ⴽⵓⵍⵍⵓⵇⵜⵍⵉⵖⵉⵅⴷⴻⵎⵃⵎⴰⴷ,ⵉⵣⵔⴰⵢⴰ ⵏⵓⵙⴽⴽⵉⵏ,ⵡⵉⴷⵀⴰⵏⴱⵏⴰⴷⴻⵎⵉⵅⵚⵚⴰⵜⴰ ⴷⵉⵙⴱⴰⵔⴱⴰⵛⴰⴷⵢⴰⵡⴷⴰⵢⵍⵉⵖⵉⵔⴰ.


‫‪78‬‬

‫‪La moneda d’or 1er part‬‬ ‫الدرهم الذهبي الجزء األول‬

‫كان يعيش في إحدى المدن الصغيرة رجل ميسور الحال له ولد وحيد إسمه أحمد‪ ،‬رغب في تربيته‬ ‫تربية حسنة‪ .‬لكن أمه بالغت في تدليله والخوف عليه حتى كبر وأصبح شابا وسيما ال يتقن أي عمل‬ ‫وال يجيد سوى التسكع واللهو معتمد ا على المال الذي تمنحه إياه أمه خفية دون علم والده‪ .‬وذات يوم‬ ‫نادى األب ولده وقال له ‪:‬‬ ‫كبرت يا بني وصرت قويا ويمكنك منذ اللحظة االعتماد على نفسك والحصول على قوتك باجتهادك‬ ‫وعرق جبينك‪.‬‬ ‫قال أحمد غاضبا ‪ :‬لكنني ال أتقن أي عمل يا أبي‪.‬‬ ‫رد األب بحزم ‪ :‬يمكنك أن تتعل م حرفة‪ .‬فاذهب إلى المدينة المجاورة وابحث عن عمل‪ .‬وإياك أن‬ ‫تعود قبل أن تحضر لي درهما ذهبيا‪.‬‬ ‫خرج أحمد من البيت وما أن تجاوز الباب حتى لحقت به أمه وأعطته درهما ذهبيا وطلبت منه‬ ‫تقديمه إلى والده في المساء ويدعي أنه وجد عمال وحصل عليه بجده وكده‪.‬‬ ‫عاد أحمد في المساء مسرورا يحمل الدرهم الذهبي وقدمه لوالده قائال بافتخار‪:‬‬ ‫لقد عملت وتعبت حتى حصلت على هذا الدرهم تفضل يا أبي‪.‬‬ ‫أخد األب الدرهم وتأمله برهة ثم ألقاه في النار المشتعلة أمامه في الموقد وقال ‪ :‬إنه ليس الدرهم‬ ‫الذي طلبته منك عليك أن تذهب غدا إلى المدينة وتحضر درهما آخر‪ .‬صمت أحمد ولم يتكلم أو‬ ‫يحتج على تصرف والده‪.‬‬ ‫وفي صباح اليوم التالي لحقت به أمه وأعطته درهما ذهبيا ليقدمه لوالده بعد عودته‪ .‬وحصل مع أبيه‬ ‫ما حدث له في اليوم السابق حيث تناول األب الدرهم وتأمله ثم ألقى به مرة ثانية في جمر الموقد‬ ‫وقال له ‪:‬‬ ‫إنه ليس الدرهم الذي طلبته منك عليك أن تحضر غيره يا بني ‪:‬‬ ‫صمت أحمد ولم يتكلم ‪.‬‬


‫‪79‬‬

‫‪La moneda d’or 2nd part:‬‬

‫عملة الذهب‪ ,‬الجزء الثاني‪:‬‬ ‫قال له أبوه غاضبا‪:‬‬ ‫يجب أن ال تعود ال ومعك نقود حصلت عليها بعرق جبينك و بمجهودك‪ .‬األن أخرج من المنزل‪.‬‬ ‫خرج أحمد من البيت محتارا للبحث عن النقود في الشارع‪ ,‬و لكن دون جدوى‪ .‬بعد أن أمضى‬ ‫ثالثة أيام من الجوع و دون مال‪ ,‬إِلتقى بجاره الذي شرح له بأن أمه كانت مريضة منذ أن غادر المنزل‪ .‬كان‬ ‫أبوه ينفق المال من أجل األدوية و كان في حاجة الى مساعدة أحمد‪.‬‬ ‫كان أحمد يعلم أنه لن يستطيع العودة الى البيت اال و معه ما طلب منه أبوه‪ .‬قرر حينها البحث عن عمل و‬ ‫الحصول على مال في أقرب األجال‪ .‬ذات يوم رآى بأن محل لألحذية في حاجة الى العمال‪ .‬فرح أحمد‪ ,‬فحصل‬ ‫على ‪ 3‬ايام في المحل من أجل اختباره‪ .‬و بم أنه لم يشتغل قط‪ ,‬و يرتكب أخطاءﹰ‪ ,‬فقد تم طرده‪.‬‬ ‫حزن أحمد‪ ,‬واصل البحث عن العمل في البادية حتى رآى بأن معمل النجارة في حاجة للعمال‪ .‬هكذا قرر الدخول‪,‬‬ ‫هناك منحوه ‪ 5‬ايام من اجل اختباره‪ .‬و كما حصل في محل االحذية‪ ,‬لم يكن أحمد معتادا على العمل‪ ,‬و كل ما‬ ‫يقوم به كان سيئا‪ .‬كان يكسر الخشب‪ ,‬و اليعرف استعمال المناشير‪ ,‬و هكدا تم طرده‪.‬‬ ‫دون اي امل‪ ,‬بدا أحمد بالتسول في الشارع‪ ,‬مثل البداية‪ ,‬أراد أن يعود لرؤية أمه قريبا‪ ,‬لكن من المستحيل‬


‫‪80‬‬

‫‪La moneda d’or 2nd part:‬‬

‫عملة الذهب‪ ,‬الجزء الثاني‪:‬‬ ‫قال له أبوه غاضبا‪:‬‬ ‫يجب أن ال تعود ال ومعك نقود حصلت عليها بعرق جبينك و بمجهودك‪ .‬األن أخرج من المنزل‪.‬‬ ‫خرج أحمد من البيت محتارا للبحث عن النقود في الشارع‪ ,‬و لكن دون جدوى‪ .‬بعد أن أمضى‬ ‫ثالثة أيام من الجوع و دون مال‪ ,‬إِلتقى بجاره الذي شرح له بأن أمه كانت مريضة منذ أن غادر المنزل‪ .‬كان‬ ‫أبوه ينفق المال من أجل األدوية و كان في حاجة الى مساعدة أحمد‪.‬‬ ‫كان أحمد يعلم أنه لن يستطيع العودة الى البيت اال و معه ما طلب منه أبوه‪ .‬قرر حينها البحث عن عمل و‬ ‫الحصول على مال في أقرب األجال‪ .‬ذات يوم رآى بأن محل لألحذية في حاجة الى العمال‪ .‬فرح أحمد‪ ,‬فحصل‬ ‫على ‪ 3‬ايام في المحل من أجل اختباره‪ .‬و بم أنه لم يشتغل قط‪ ,‬و يرتكب أخطاءﹰ‪ ,‬فقد تم طرده‪.‬‬ ‫حزن أحمد‪ ,‬واصل البحث عن العمل في البادية حتى رآى بأن معمل النجارة في حاجة للعمال‪ .‬هكذا قرر الدخول‪,‬‬ ‫هناك منحوه ‪ 5‬ايام من اجل اختباره‪ .‬و كما حصل في محل االحذية‪ ,‬لم يكن أحمد معتادا على العمل‪ ,‬و كل ما‬ ‫يقوم به كان سيئا‪ .‬كان يكسر الخشب‪ ,‬و اليعرف استعمال المناشير‪ ,‬و هكدا تم طرده‪.‬‬ ‫دون اي امل‪ ,‬بدا أحمد بالتسول في الشارع‪ ,‬مثل البداية‪ ,‬أراد أن يعود لرؤية أمه قريبا‪ ,‬لكن من المستحيل‬ ‫العودة الى المنزل دون عملة ذهب‪ ,‬اشتاق للطعام الجيد‪ ,‬لأللعاب و الهدايا التي كان يملكها من قبل‪.‬‬ ‫سمع رجل أنين أحمد واقترح عليه العمل لديه في مصنع للمالبس‪ .‬كان أمال جديدا ألحمد‪َ ,‬قبِل العمل ورافق‬ ‫الرجل لمعمله‪ ,‬لكن أحمد لم يكن ينتظر انه سيدهب الى مدينة بعيدة حيث اليعرف كيف يمكنه العودة الى المنزل‪,‬‬ ‫لكنه اعتقد بانهم سيقدمون له الطعام و المسكن‪.‬‬ ‫تعلم كيف يشتغل من أجل عائلته‪ ,‬كما لم يقم به من قبل‪ ,‬وكان لديه أمل ان يقوم به عن جد و عرق‪ ,‬كما قا ل‬ ‫أبوه من قبل‪.‬‬ ‫في يوم من األيام فهم أحمد بأنه أمضى شهرا وكان كثير القلق على عائلته‪ ,‬و بأن أمه ستكون دائما مريضة‪ ,‬و‬


‫تعلم كيف يشتغل من أجل عائلته‪ ,‬كما لم يقم به من قبل‪ ,‬وكان لديه أمل ان يقوم به عن جد و عرق‪ ,‬كما قا ل‬ ‫‪81‬من قبل‪.‬‬ ‫أبوه‬ ‫في يوم من األيام فهم أحمد بأنه أمضى شهرا وكان كثير القلق على عائلته‪ ,‬و بأن أمه ستكون دائما مريضة‪ ,‬و‬ ‫عائلته قريبا ستبقى بدون مال‪ .‬قرر أحمد ذلك‪ ,‬فطلب من رئيسه معرفة متى يمكن أن يدفع له أجره كما وعده‬ ‫بذلك‪,‬وفي المساء دفع له الرئيس النقود‪.‬‬ ‫أخبر أحمد رئيسه بأنه يريد العودة الى بيته حيث عائلته في انتظاره‪ ,‬لكن الرئيس قال بأن هذا غير ممكن ألنه‬ ‫بحاجة اليه‪.‬‬ ‫إِحتار أحمد و قرر أن يهرب ويعود الى البيت كي يمدهم بالمال‪ ,‬من أجل شفاء والدته‪ ,‬و كذا مساعدة والده في‬ ‫كل ما كان في حاجة اليه‪.‬‬ ‫بالليل‪ ,‬و عندما كان جميع العمال نيام‪ ,‬كان أحمد خائفا‪ ,‬لكنه تمكن من الهرب و الوصول الى البيت‪.‬‬ ‫كان والديه فرحون ألنهم لم يتوقعوه‪ ,‬و قد جلب اليهم المال الدي جناه من عمل شاق‪.‬‬ ‫مع مرور الوقت‪ ,‬قرر العودة الى المصنع من أجل ان يشكر رئيسه على كل ما قام به و يشرح له‪ ,‬أنه وبفضل‬ ‫بمساعدته‪ ,‬تمكنوا من إِنقاد أمه‪ .‬عندما رآه رئيسه‪ ,‬فرح‪ ,‬و تفاجأ لما شرح له أحمد‪ ,‬و اقترح عليه العودة معه‬ ‫الى العمل‪.‬‬ ‫خالل المدة التي كان احمد يشتغل فيها‪ ,‬فهم ان على المرء ان يكون متضامنا‪ ,‬مسؤوال‪ ,‬وجيدا كي يتماشى مع‬ ‫الحياة‪.‬‬


82 Organització del projecte Tamaddast n lmcruɛ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⴻⵛⵔⵓⵄ

Associació Sociocultural Ibn Batuta Consorci d’Educació de Barcelona Coordinació del projecte Azdduy n lmcruɛ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⴻⵛⵔⵓⵄ

Lorena Haro Lluís Vallvé Coordinació

Azdduy ingar tislmadin ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵉⵏⴳⴰⵔ ⵜⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ

Fundació Ibn Batuta: Mohamed Berdouni, Aoufi Abdelhak i Kaoutar Adlani Escoles de Tànger: Malika Mehtal Escoles de Barcelona: Carles Senpau Revisió lingüística Tanaḍt tasnilest ⵜⴰⵏⴰⴺⵜ ⵜⴰⵙⵏⵍⵉⵙⵜ

Català: Violeta Roca Àrab: Cherif Fadil Amazic: Cherif Fadil Traduccions Tisuɣal ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ

Català: Carles Sent Pau Àrab: Cherif Fadil, Amadou Kane, Lubna El Atafi, Rachid ET Tayeb Amazic: Cherif Fadil


83 Disseny i composició Asnay ⴰⵙⵏⴰⵢ

Martí Riu Il·lustracions dels alumnes... Irsumen n inlmaden ⵉⵔⵙⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ

El destí de la serp El somni màgic Un núvol L’ocell vanitós Malmibad, un monstre diferent Alí el valent Joan, «el Rata» La moneda d’or

...de l’escola Al Irchad ...de l’escola Drassanes ...de l’escola Mae El Ainine ...de l’escola Parc del Guinardó ...de l’escola Mae El Ainine ...de l’escola Dolors Monserdà-Santapau ...de l’escola Mae El Ainine ...de l’escola Serrat i Bonastre

Textos dels alumnes... Iḍrisen n inlmaden ⵉⵟⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ

El destí de la serp El somni màgic Un núvol L’ocell vanitós Malmibad, un monstre diferent Alí el valent Joan, «el Rata» La moneda d’or

...de les escoles Drassanes i Al Irchad ...de les escoles Al Irchad i Drassanes ...de les escoles Parc del Guinardó i Mae El Ainine ...de les escoles Mae El Ainine i Parc del Guinardó ...de les escoles Dolors Monserdà-Santapau i Mae El Ainine ...de les escoles Mae El Ainine i Dolors Monserdà-Santapau ...de les escoles Serrat i Bonastre i Mae El Ainine ...de les escoles Mae El Ainine i Serrat i Bonastre

Institucions que han donat suport al projecte Timrsal i d-anɣ iɛawnen di lmcruɛ-a ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⴷⴰⵏ ⵉⵄⴰⵡⵏ ⴳ ⵍⵎⴻⵛⵔⵓⵄ

Ajuntament de Barcelona Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau


84 Direcció de les escoles que hi han treballat Thanbat n timsladin ich-char ⵜⴰⵏⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵍⵉⵖ ⵉⵛⵛⴰⵔ

Mae El Ainine: Abderrahma Khalili Al Irchad: D. Mohammed Mokhtari Parc del Guinardó: Olga Martínez Testor Dolors Monserdà-Santapau: Montserrat Marquet Garcia Drassanes: Ma Antònia Soler Monells Serrat i Bonastre: Antoni Torres Beltran Professors que han treballat en el projecte Imslmaden ikrzn di lmcruɛ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵍⵉⵖ ⵉⵛⵛⴰⵔ ⴳ ⵍⵎⴻⵛⵔⵓⵄ

Abd El Aziz El M’Rabet, Abderrahma Khalili, Alícia Palau, Anna Joan, Carme Alavedra, Carme Sánchez, Carme Valls, D. Mohammed Mokhtari, Eulàlia Salat, Glòria Moreno, Joan Jarque, Joan Roca, Josep Lluís Favà, Lurdes Vallvé, Mariona Marieges, Marta Boix, Montse Marquet, Núria Saltor, Omar Blidan, Pilar Escolà, Rachid Oulad El Mehdi, Said Aharroud. Alumnes que hi ha participat escrivint, gravant o dibuixant Inlmaden icrkn s tira-nnsn d ursem-nnsn ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵍⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⵉ ⴷ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵓⵔⵚⴰⵎ

Abril Cervantes, Achraf Karouk, Achraf Karrouk, Achraf Kini, Aditya Thakur, Alba Mansilla, Albert Andreu, Albert Arqués, Alejandra Bandé, Alejandra Caliwara, Alex Novell, Alexander García, Alexia Börjesson, Ali Bouhcain, Ali Hlimi, Alina Sánchez, Amin Harmad, Andrea Martínez, Andrés Álvarez, Angie Osorio, Anna Juanicó, Anna Serrahima, Asmae Mohcine, Augusto Málaga, Axel Bargues, Aya Afilal, Aya Ben Alale, Aya Mouden, Aya Rasli, Ayoub Boutarbouch, Ayoub El Faghloumi, Ayoub Hafaki, Badr Tazi, Belen Gaybor, Bernat Rovira, Berta Batiste, Berta Pérez, Bilal Elatiri, Bosco Martínez, Bouchra Zayou, Brigitte Maldonado, Brigthid Espinoza, Bruna Linares, Bruno León, Bruno Palomar, Camila Rios, Camilo Valencia, Carles Garriga, Carlota Peral, Carmen Báez, Chantal Pirolo, Clara Bierge, Clàudia Martínez, Cristina Vega, Daniel Saladie, Daniel Talarn, Darius Márquez, Dawood Muhammad, Delma Cristina Vieira, Elsa Carbonell, Emma Vilalta, Erik Martínez, Faiz Rasool, Fatima Chedode, Fátima Delgado, Fèlix Armengol, Ferdaous Albetah, Fermín Favero, Ferran García Ferran Mullor, Foysol Uddin, Francesc Alaiza, Francesc Rigau, Francisco Vela, Frederic Rahola, Frida Costa, Gabriel Coe-Archer, Gabriel Escardó, Gabriel Varona, Gemma Palazón, Genís Carretero, Gerard Nadal, Gina Malberti, Guiu Gispert, Gurjeet Lal, Gustavo Escobar, Hafsa El Oujdi, Hafsa Larousi|, Haitam Kessmi, Hajar Akzan,


85 Hajar Fertat, Hajar Zayou, Hala Jabrane, Hanna Cardó, Harinder Singh, Hassan Tabouti, Hassna Ghazzaf, Helena Canals, Henoc Andreu, Hiba Chrif Douzane, Hiba Zekari, Kholoud Benkiran, Laura Diaz, Laura López, Laura Oliu, Lluna Grau, Lola Trillo, Loubna Ayt Lhcene, Lucia Andreu, Lucila Durante, Luis Loran, M. Martínez de Moretin, Mahid Rizwan, Marc Grau, Marc Grau, Marc Orellana, Marçal Guarro, Maria Frncàs, Maria Serrato, Mariame Elochak, Martina Dolz, Martina Carbonell, Martina Hernández, Max Rodés, Mei Solà, Mei Vilanova, Meriem Dahman, Micaela Durante, Miquel Coderch, Mohamed Achbani, Mohamed Amin Elouahabi, Mohamed Amine Kanoussi, Mohamed Bakkali, Mohamed Ben Hamza Jdaoudi, Mohamed Hissame Zniber, Mohamed Mehdi Ben Ejiba, Mohssine Elghazzaf, Mònica Bosch, Hifsa Khalid, Hugo Delpierre, Ibtissam Ben Difa, Iker Blanch, Ikram El Marnassi, Imane Elmaliani, Irene Gómez, Irene Romero, Issis Butron, Ivan Betriu, Jan Paris, Jan Vall, Janat Harrati, Jazmin Colman, Jessica Cullishpuma, Joan Cisa, Joaquín Burgos, Jordi Lacaci, Josep Maria Ortega, Juan Gércas, Júlia Lladó, Karla González, Kawtar Kasimi, Kawtar Majdonni, Kawtar Saadi, Keita Ido, Muskan Rani, Nada Andalousi|, Nada Dahif, Nada Haji, Najwa Towili, Nasha Cucala, Natàlia Prats, Nico Aguilera, Nil Monsó, Nohaila Chairi, Nura Adib, Núria García, Núria Gil, Odei Martínez de Falcon, Oliver Hodgkinson, Olivia Dove, Onik Deb, Oriol Ramos, Ortiz de Zevallos, Oscar Ivars, Oumaima Mouka, Pau Sangenís, Pedro Rios, Pello Zeberio, Pol Carbonell, Pol Terrades, Pol Vicente, Raouan Bensalem, Refah Masood, Ricard Gil, Rida Ouahani, Rodrigo Gagliardo, Roger Monnerat, Roger Paracuellos, Roger Puig, Romà Cots, Ruheal Miah, Sabah Kayat, Sabir Machkour, Salma Kayat, Saosan Rais, Sarai García, Sarasvati Lopez, Sehar Akhtar, Sílvia Net, Sirina Begum, Sonia Reina, Sonia Sánchez, Sònia Serra, Sophia El Yamouni, Soukaina Mestoure, Taha Sadi, Tasnim Begum, T’héo Adran Martínez, Tito Jiménez, Tomás Figueroa, Toni Ovalle, Ursula Gili, Ventura Vallès, Walid Rahmani, Wiam Boulmnazel, Yasser Oulad Bohziz, Yassine Sadi, Yerai Sarmiento, Younes Ben Haj, Younes Benchikh, Yousra Hantout, Youssef Ben Abderrahim. Col·laboradors

Inni ibdden akid-nɣ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⴰⴽⵉⴷ ⵏⴰⵖ

Pep Albanell Abdelmonaim Zmerdah Per a més informació del procés del projecte Mala txsm inɣmisn ktar x lmcruɛ ⵉⵖ ⵜⵔⴰⵎ ⵣⴰⵢⴷ ⵉⵏⵖⵎⴻⵙⴻⵏ ⵖⵉⴼ ⵍⵎⴻⵛⵔⵓⵄ

http://dibuixemicantem-bcn-tng.blogspot.com/


86

Aquest llibre de contes, fruit del treball cooperatiu d’infants de dos continents, Europa i Àfrica, escrit en tres llengües, amazic, àrab i català, és un material molt útil per a les escoles. D’una banda, ens mostra unes cultures llunyanes però cada cop més properes dins les nostres aules, i de l’altra, constitueix un bon exemple de treball interdisciplinari portat a terme coordinadament per centres educatius, ONG i institucions. Adlis-a n tpuja, crkn dg-s ipnjirn n tnayn n imnçawn, Urupa d Afrika, yura s tlata n ilsan, tamazivt, taorabt d tkatalant, ad info aïïas n tmzgidawin. Zg ijjt n jjiht, tsskn-anv tussnayin iggwjn, maca kul twala udsnt ktar di tmzgidawin-nno, zi jjitt nnäni, isskan-anv tikrza i ggint 5 n tmzgidawin jr-asnt.

Adlis-a n tḥuja, crkn dg-s iḥnjiren n tnayen n imnẓawen, Urupa d Afrika, yura s tlata n ilsan, tamaziɣt, taɛrabt d tkatalant, ad infɛ aṭṭas n tmezgidawin. Zg ijjt n jjiht, tssknanɣ tussnayin iggwjn, maca kul twala udsnt ktar di tmezgidawinnnɣ, zi jjiht nnḍni, d ijj n umedya n lexdemt d tɣuriwin ggint –t timezgidawin timesmunin n ONG d isinagen.


Contes viatgers ⵜⵉⴽⵙⵙⵉⵙⵉⵏⴻ ⵜⵉⵎⵙⴰⴼⵔⵉⵏ

TiQssisine timsafrine

http://dibuixemicantem-bcn-tng.blogspot.com/


Altres publicacions del projecte «Junts» Otras publicaciones del proyecto «Juntos»

Dibuixa’m un conte 1 Talila nono 1 Dibuixa’m un conte 2 Rsm-ayi ijjt n tpajit 2 Rsm-ayi ijjt n tpajit

2

Dibuixa’m un conte 3 Dessinons un conte 3 Nanu nataal aw léeb 3

Dibuixa’m un conte 4 Dibújame un cuento 4

Huk willakuyta llimphiypay 4

Juguem Plegats Nxaŋ ntuluŋ Jouons ensemble

Junts dibuixem i cantem 1 Nxa deŋ xa sigilaa niŋ nini safe ke 1 Ensemble, dessinons et chantons 1

Junts dibuixem i cantem 2 Jmiɛ nressem, nttɣnnaj 2 Jmio nrssm, nttvnnaj

Junts dibuixem i cantem 3 Juntos dibujamos y cantamos 3

Tantanakushka shuyunchik takinchikpash 3

Contes viatgers  

Contes vietgers és fruit del treball de cooperació entre infats de Tàngesr i Barcelona dins del marc del projecte JUNTS

Advertisement