Page 1

XL GØR-DET-SELV GUIDEN

GØR-DET-SELV GUIDEN

gang - så er du godt i

FOREBYG

MOD VANDSKADER NY TAGRENDE PÅ REKORDTID

LAV EN FLOT

RØRINDDÆKNING SELVRENSENDE

MURMALING NR. 3 MAJ 2012


XL GØR-DET-SELV GUIDEN INDHOLD:

GIV UKRUDTET GAS LÆS MERE HER

NY TAGRENDE PÅ REKORDTID

FOREBYG MOD VANDSKADER

LAV EN FLOT RØRINDDÆKNING

SELVRENSENDE MURMALING

LÆS MERE HER

FRA EKSISTERENDE UUDNYTTET TAGRUM TIL BEBOELSE LÆS MERE HER

LÆS MERE HER

LÆS MERE HER

-

LÆS MERE HER

s ring dsku l te mør

Van

al kun uds det sk igblan vand Færd ttes n tilsæ skal ku t de igblan vand rs Færd ttes l udendø tilsæ s og over al kun ørte g dsesem det sk dendør Pud og pu per, In vandskurin au igblan vand ap Færd Våd ve ration ttes kkelni Repa fx sokler, tr hvor tilsæ og so rtel nd ø va e, em bejder vægg til sættes Puds rs ar lderyder ore krav tør Skal til cement kæ 2 udendø illes st al kun pr.m ørs og Våd ørtel ds og der st styrke det sk 4 kg Indend tion af pu veau gsm igblan vand endørs g Færd urin repara er sokkelni og ud g og ttes m m la s P sæ m ør o . til og ov pr tør ørtel Indend ng, fugnin og vand fuger 2 kg . m2 es tt ni ds m rs pr 2 sæ pu gs puds m udendø Skal til cement tion af veau urin g pr. ørs og g og oPm m la . m2 repara er sokkelni al kun pr Indend ng, fugnin og pr. m ov det sk 2 kg ing 6 kg fuger igblan vand pudsni n af puds au rs Fugn lag Færd tio ve ttes udendø . mm repara er sokkelni tilsæ s og tegl er pr 2 ør lit rs ov nd 3 1, Inde pr. m fuger ing af udendø 2 opmur blokke ørs og gl og m Indend ing af te ikke og g pr. m la opmur hvor der pr. m til sten , 2 kg . mur blok blokke rlige krav er pr ke sæ lit cm 2 yr es st 0,75 still pr. 10 pr. m rkets liter en murvæ 0,9 ing 4 liter murst

entP

Cem

-

ons rati rePa rtel mø

n og beto tler m r ukt

Prod

tyPe

else

end

anV

. blok kg pr 1,1 pr. 10 cm. m2 pr kg 2,4 ing 6 kg Fugn

g

ru forb

Fugn

eton

lynb

l

ørte

im mult

al kun det sk r, igblan vand af sokle r. Færd ttes pe ration tilsæ Repa enter, trap og rs udendø te fundam ng af gulve s og at ør gl ni nd t på Støb ndamen Inde pgaver røgne fu pudseo fx maskinst beton, g ling af ten, der, m la pr. m2 behand ndørs fla , kalksands fliser 2 kg tende de tegl r og pr m Afslut dsede in um sokle g la dr pu m groft r – ikke vå pr. m2 kg de 4 fla 1, pr. m

uds

finP

al kun det sk igblan vand Færd ttes tilsæ

Pr

FORTÆL OM DIT GØRDET-SELV PROJEKT LÆS MERE HER

n

al ku det sk igblan vand Færd ttes tilsæ

b

ons

rati

rePa

n beto groV

kt odu

al det sk igblan vand Færd ttes tilsæ

kun

else

end

anV

12,4

rug

forb

. mm kg pr 2 pr. m

stolP

nd det sa n igblan Færd ent skal ku m og ce ttes vand tilsæ

per, af trap e i gg ration Repa og ydervæ mm 50 r sokle e fra 5 kels lagtyk lag . mm kg pr 2 1,8 pr. m

OVERBLIK BETON OG MØRTLER tyPe

al kun det sk igblan vand Færd ttes tilsæ ing af og lukn e og ration gg Repa i gulv, væ rdet huller Gennemhæ r. af rø ter 15 øbning og kloak maling ef fastst til ter ort Kun til til fx carp minut g r m la stolpe terrasse pr. m2 3 kg

on

ebet

eton

lag

LÆS MERE HER

1,

pr. m

olpe pr. st 0 kg

10-2

TÆT PÅ HØJTRYKSRENSEREN LÆS MERE HER

Informationerne i denne guide er vejledende og derfor på ingen måde bindende for XL-BYG. XL-BYG er i intet tilfælde erstatningspligtig for fejl, mangler eller skader, herunder personskader, som følge af brug af informationer fra guiden.


OVERBLIK

NYT I GØR-DET -SELVGUIDEN FÅ OVER BL MED VOR IK E PLAKATE S R

OVERBLIK BETON OG MØRTLER LÆS MERE HER


XL GØR-DET-SELV GUIDEN

GIV UKRUDTET En af de mest effektive og miljøvenlige måder at slippe af med ukrudtet på er ved at brænde det af med en gasbrænder; eller rettere skolde det, for det skal faktisk ikke have ret meget varme. I sin enkleste form består ukrudtsbrænderen af et simpelt rør, hvor der skrues en éngangs-gasdåse fast i den ene ende. Investeringen er overkommelig, men eftersom du skal behandle mange gange i sæsonens løb, kan det blive til lidt af en udgift til gasdåser, med mindre du har en meget lille have eller fx bare en enkelt flisegang, hvor ukrudtet skal holdes nede. LÆS MERE HER


T GAS

Sådan får du bugt med ukrudtet TRIN 1

Sørg for at alle samlinger og forskruninger er helt tætte. Det gælder både slangen ved gasbrænderen og ved trykregulatoren, der monteres på gasflasken. Læg mærke til, at nogle møtrikker - fx ved trykregulatoren har ”omvendt” gevind, det vil sige, du skal dreje mod uret, når du strammer den!

TRIN 2

Trykregulatoren skal sættes godt fast på gasflasken. Tag fat om den som vist på billedet; pres den brede ring opad med pegefingrene, tryk den ned på studsen på gasflasken, og pres så den brede ring hårdt nedad. Den skal give et klik.

TRIN 3

Der er hverken brug for tændstikker eller lighter, når du skal tænde for gassen. Drej på den lille, runde regulator på brænderens håndtag, så der åbnes for gassen, tryk håndtaget ind, og tryk så på den lille røde knap midt på brænderrøret; så tænder du automatisk for gassen.

LÆS MERE HER


XL GØR-DET-SELV GUIDEN

NY TAGRENDE PÅ REKORDTID Glem alt om lim og lodning. En moderne og holdbar tagrende skal bare klikkes sammen. Se her trin-for-trin hvordan du griber opgaven an. LÆS MERE HER

Sådan skifter du tagrenderne: Håndtér tagrenden forsigtigt. For at undgå evt. ridser i overfladen skal tagrenden håndteres forsigtigt – indtil den er monteret. Pas på ikke at støde den og læg den på et blødt underlag - fx et par gamle håndklæder - når du skal save den over. Hvis tagrenden skulle blive ridset, kan ridserne males over med en reparationsstift i samme farve som tagrenden. Overfladen har i øvrigt den egenskab, at når du saver tagrenden over og blotter stålkernen, vil zinken selv lukke såret, så tagrenden stadig er godt beskyttet.


E D

TRIN 1

Montér til at starte med det konsoljern, som sidder længst væk fra tagnedløbet. Lad være med at bukke konsoljernet inden du monterer det, det kan kun bukkes to gange! Placer konsoljernet cirka 10 cm fra enden af tagrenden.

TRIN 2

Når konsoljernet er skruet fast med begge skruer, bukkes den øverste del ned, så tagrendens forkant (væk fra taget) bliver placeret 6 mm højere end bagkanten, og den underste del af konsoljernet bukkes op, og tappen anbringes i en slids, der passer til den ønskede hældning.

LÆS MERE HER


XL GØR-DET-SELV GUIDEN

FOREBYG MOD

VANDSKADER Vildere, varmere, vådere vejr For blot få år siden, var oversvømmelser noget, vi læste om fra fjerne og eksotiske lande. Nu er det efterhånden blevet hverdagskost på vores egne breddegrader – lige uden for døren, eller endnu værre inde i huset! LÆS MERE HER


En forebyggende indsats mod de stigende vandmængder, er at montere regnvandskassetter. De er nemme at håndtere. En kassette vejer kun 7 kg, til trods for at den kan rumme næsten 200 liter vand, og én kassette kan afvande et tag­areal på 29 m2 - hvis jorden i øvrigt er til­ strækkelig porøs. Regnvandet ledes direkte fra tagnedløbet gennem en tagbrønd og ud i kassetterne. Kassetterne kan stables i lag, og de skal dækkes med et jordlag på mindst 40 cm (minimum 80 cm hvis der er ”trafik”).

TRIN 1

Hvis tagnedløbet i forvejen er sluttet til en tagbrønd, kan du montere røret til kassetterne direkte fra tagbrønden. Skær tilslutningshullet i kassetten til med en skarp hobbykniv. Du skal bruge en ”overgang”, et tilslutningsstykke, der kan forbinde røret fra tagbrønden med selve kassetten.

TRIN 2

Inden du anbringer kasset­ terne i jorden, skal udgrav­ ningen fores med et lag geotekstil, som skal forhin­ dre jord i at trænge ind i kassetterne.

TRIN 3

MONTERING AF REGNVANDSKASSETTER KRÆVER TILLADELSE Inden du går i gang med gravearbejdet, skal du kontakte teknisk forvaltning i din kommune og høre, om de tillader brugen af faskiner i forbindelse med bortledning af regnvand. Udover tilladelse fra kommunen er der en række afstandskrav, der skal over­ holdes: afstand til andre bygninger og til skel 2 meter, og afstand til beboelse eller til bygning med kælder 5 meter.

Sidste led i monteringen er tilslutning af regnvandsrøret i regnvandskassetten. Husk også at pakke rørtil­ slutningen ind i geotekstil.

TRIN 4

Til sidst pakkes regnvands­ kassetterne ind i geotekstil, så de er beskyttet mod jord på alle sider, inden der fyldes efter med jord.


XL GØR-DET-SELV GUIDEN FRA EKSISTERENDE UUDNYTTET TAGRUM

TIL BEBOELSE HANEBÅNDSSPÆR MED LOFT TIL KIP Mange hustage i Danmark er udført med det, som populært hedder høj rejsning. Det er betegnelsen for en tagkonstruktion med mere end 40 graders hældning. Typisk taler vi her om en spærkonstruktion med hanebånd. Dette eksisterende tagrum giver en oplagt mulighed for udvidelse af boligen med en ny 1. sals etage. En loft-til-kip løsning i dette uudnyttede hanebåndsspærrum giver nye muligheder, når vi taler om indretning og rummelige oplevelser samt mulighed for en god løsningen af ens pladsproblemer. Man kan under inddragelsen og opbygningen blive boende i det eksisterende hus. Indgrebet betyder, at man blot behøver at lave et trappehul eller hul i en af gavlene.


KOM GODT I GANG – SPÆRTYPER - UDFØRELSE

Fra eksisterende uudnyttet tagrum til beboelse.

SE MERE HER

ENERGI OG TAGKONSTRUKTIONER

Fra isolering i etagedækket til isolering i hele hanebåndskonstruktionen.

SE MERE HER

VINDUER, OVENLYS, KVISTE OG TAGTERRASSER

Tagterrasse

Ovenlys Kvist

SE MERE HER


XL GØR-DET-SELV GUIDEN

LAV EN FLOT RØRINDDÆKN De vandrette rør oppe under loftet er en rigtig støvsamler, der ofte dominerer i mange kælderrum – men det er faktisk slet ikke så svært at lave en flot inddækning, der skjuler rørene. Her får du opskriften på, hvordan vi laver en inddækning – oven i købet med halogenspots. Vi bygger kassen af mdf-plader, da de er stabile, stærke og nemme at skære til. Halogenerne er et færdigt sæt, du selv må sætte op, når blot du ikke ændrer på det og når du sætter transformatoren, så den er let tilgængelig.

Sådan laver du inddækningen

TRIN 1

Brug et vaterpas til at måle hvor høj inddækningskassen skal være, for at rørene kan være i den (i dette tilfælde 16 cm). Mål derefter hvor bred kassen skal være (i dette tilfælde 35 cm) og skru en liste (C) fast til loftet.

TRIN 2

Skær de to lodrette plader (A) til og skru dem fast til listen i loftet med 3,5 x 40 mm skruer.


NING

ØR

DETTE BLEV BRUGT TIL RØRINDDÆKNINGEN: 12 mm MDF plade: • 2 plader (A) a 16 x 240 cm • 2 plader (B) a 35 x 240 cm

TRIN 3

De to plader samles med listen (E), der holder dem på plads i samme plan.

LÆS MERE HER

24 x 45 mm lister: • 4 lister (C) a 240 cm • 1 samlingsliste (D) a 30 cm • 1 samlingsliste (E) a 13 cm

Endvidere: • 3 halogenspots (F) • 3,5 x 40 mm skruer • 5,0 x 60 mm skruer • Rawlplugs • Grunder • Interiørmaling

PRINT LISTE


XL GØR-DET-SELV GUIDEN Forberedelse inden du maler Inden du går i gang skal du undersøge, hvad facaden tidligere er behandlet med, udbedre eventuelle skader og kontrollere underlagets tilstand. Når du går i gang, skal overfladen være tør. For det bedste resultat skal du male i tørvejr, helst over 15˚C og max. 25˚C – og aldrig i direkte sol.

TRIN 1

Vask med Sadolin Husrens eller Bio Clean hvis der er begroninger pa facaden. Vask efter med Sadolin Grundrens og evt. en højtryksrenser.

SELVREN

MURM

Hvis dit hus skal kunne tåle at stå ude i vejr, kræver det en effektiv facademalin nedbørsmængder og solens stråler nedb facaden, hvis den ikke er godt beskytte

Sadolin Facademaling Extra Nanotec er ba på den nyeste nanoteknologi, og det bety at den malede overflade bliver vandafvise meget åndbar og selvrensende. LÆS MERE HER

TRIN 2

Gå facaden grundigt efter for revner og sprækker. Tjek også for løst puds og maling med en hammer. Krads evt. revnerne rene i V-form og fjern det løse puds med en stålspartel. Hvis overfladen er afsmittende efter den grundige afvaskning, skal den grundes med Sadolin Grunder – Afsmittende Overflader.

TRIN 3

Udfyld huller og revner med Husfix. Brug en murske eller spartel. Udjævn reparationen med en våd, flad pensel efter ca. 1 times tørretid til en jævn og ensartet struktur. Lad pudsreparationerne hvidtørre i ca. 1 døgn.

LÆS MERE HER


NSENDE

MALING

al slags ng. Store bryder et.

aseret yder ende,


Fortæl om dit gør-det-selv projekt og vind et gavekort på 1.000 kr. til XL-BYG

VIND

ET GAVEKORT

PÅ 1.000 KR. TIL XL-BYG

T R O K E V GA

Send os en beskrivelse af dit gør-det-selv p ­ rojekt stort som lille – og send gerne b ­ illeder med. Hvis vi udvælger dit gør-det-selv p ­ rojekt og beskriver det i Gør-det-selv G ­ uiden, ­modtager du et gavekort på 1.000 kr. til ­XL-BYG. Send din beskrivelse og billed­er til: gdsguide@xl-byg.dk. Vi glæder os til at høre om dit projekt.

8/11

18/0

HURTIGTØRRENDE DØR- OG VINDUESMALING Det danske vejr kan til tider gøre det svært at finde det rette tidspunkt for at give vinduerne en gang maling. Med Pinotex dør- og vinduesmaling kan dine nymalede vinduer lukkes allerede 2 timer efter malearbejdet er udført – uden vinduerne er ”malet fast”. Den hurtigtørrende maling tåler regn efter 2 timer, er genbehandlingsklar efter 4 timer og så modvirker den overfladebegroninger.

gav

indd

Sort.

rtet_

t Ko ekor

1

14.5


53

SIKKERHEDSSKO I SMART DESIGN MASCOT lancerer nu 2 serier af sneakersinspirerede sikker­ hedsfodtøj. Du kan vælge mellem printet skind eller Cordura® - et materiale i fiber/ nylon, der både er særdeles stærkt og åndbart. Begge serier har indlægssål, ekstra støtte ved svangen og støddæmpende pude i hælen. Ydersålen er en VIBRAM® sål lavet af et meget slidstærkt og skridsikkert materiale. Den nye ergonomiske tåkappe, sikrer at der er plads til tæerne, når du for eksempel skal bukke dig ned eller stå på tæer, så skoene bøjes.

FLOT SPEJL TIL HAVEN Vandspejlets stillestående overflade gengiver lysets, havens og himlens farver – og er en smuk løsning til den unikke have. Spejlbassinet fra IBF er i fiberbeton - et robust og slidstærkt materiale. Det er vedligeholdelsesfrit, nemt at fylde og kræver ingen pumper og lignende. Bassinet skal placeres på et underlag af komprimeret stabilgrus og afretningsgrus. Det er vigtigt at underlaget er fast og fuldstændig vandret og i den ønskede højde i forhold til omgivelserne. Ønsker du at lægge trædesten i bassinet (som på billedet), skal de lægges på mellemlæg af fx gummi eller filt. Bassinet måler 140 cm i bredden og fås i 4 længder fra 180 – 480 cm.

XL GØR-DET-SELV GUIDEN


XL GØR-DET-SELV GUIDEN

OVERBLIK

BETON OG M RTLER Det gælder om at vælge den helt rigtige mørtel eller beton, når du skal klare de forskellige mureropgaver i huset. Her får du en gennemgang af de forskellige mørtel- og betontyper, hvor de kan og skal anvendes, og hvor meget du skal bruge til de forskellige opgaver. LÆS MERE HER


beton og m rtler

Produkt

tør Våd tør Pudsemørtel oPmuringsmørtel oPmuringsmørtel

Våd Pudsemørtel

reParationsmørtel

tyPe

Færdigblandet skal kun tilsættes vand

Skal tilsættes vand og cement

Færdigblandet skal kun tilsættes vand

Skal tilsættes vand og cement

Færdigblandet skal kun tilsættes vand

anVendelse

Indendørs og udendørs opmuring af tegl og blokke, hvor der ikke stilles særlige krav til murværkets styrke

Indendørs og udendørs opmuring af tegl og blokke

Indendørs og udendørs pudsning, fugning og reparation af puds og fuger over sokkelniveau

Indendørs og udendørs pudsning, fugning og reparation af puds og fuger over sokkelniveau

Indendørs og udendørs reparation af puds og fuger over sokkelniveau

forbrug

1,1 kg pr. mursten 2,4 kg pr. 10 cm blok Fugning 6 kg pr. m2

0,75 liter pr. mursten 0,9 liter pr. 10 cm blok Fugning 4 liter pr. m2

2 kg pr. mm lag pr. m2

1,3 liter pr. mm lag pr. m2

2 kg pr. mm lag pr. m2 Fugning 6 kg pr. m2

Produkt

finPuds

multimørtel

groV beton

reParationsbeton

stolPebeton

tyPe

Færdigblandet skal kun tilsættes vand

Færdigblandet skal kun tilsættes vand

Færdigblandet skal kun tilsættes vand

Færdigblandet skal kun tilsættes vand

Færdigblandet sand og cement skal kun tilsættes vand

Reparation af sokler, fundamenter, trapper. Støbning af gulve og fundament

Reparation af trapper, sokler og ydervægge i lagtykkelse fra 5 - 50 mm

Kun til faststøbning af stolper til fx carport og terrasse

2 kg pr. mm lag pr m2

1,8 kg pr. mm lag pr. m2

10-20 kg pr. stolpe

ER V O AT EL K T A R L Ø P M & N R BETO IK HE KL anVendelse

forbrug

Indendørs og udendørs Afsluttende behandling af pudseopgaver på glatte groft pudsede indendørs flader, fx maskinstrøgne flader – ikke vådrum tegl, kalksandsten, beton, sokler og fliser 12,4 kg pr. mm lag pr. m2

1,4 kg pr. mm lag pr. m2


XL GØR-DET-SELV GUIDEN

TÆT PÅ HØJTRYKSRENSEREN Højtryksrenseren er en rigtig effektiv og multi-anvendelig rengøringsmaskine, som klarer meget forskelligartede opgaver; fx når terrassen skal gøres forårsklar, når bilen skal vaskes, eller når kloakken er stoppet. Ved hjælp af en kraftig elektrisk pumpe dannes det høje (vand)tryk inde i maskinen. Når vandet ”blæses” ud, går det gennem en særlig dyse, som også er med til at øge effekten af højtryksrenseren. En højtryksrenser til almindelig brug i hus og have har typisk et tryk på 130 bar. LÆS MERE HER

Kloakrenser med bagudrettet vandstråle, der selv trækker kloakrenseren frem


-

Spulehåndtag med automatisk start/ stop-funktion

Motor skaber højt tryk

Beholder til rengøringsmiddel - monteres på spulehåndtag

Vandtilslutning

Terrassevasker med roterende børster

Dysen forstærker renserens effekt


VIND GAVEKORT TIL XL-BYG

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær med i konkurrencen om 5 gavekort á 1000 kr. til XL-BYG – så får du oven i købet GØR-DET-SELV GUIDEN gratis leveret direkte i din indbakke 6 gange årligt. TILMELD DIG HER

GLÆD DIG TIL NÆS TE NUMMER AF XL GØR-DET-SELV G UIDEN, DER UDKOMMER 3. AUGUST 2012.

HER K AN DU BL.A. LÆ • FACADEISOLERING

SE OM:

• L ÆGNING AF FLIS EGULV • SPRØJTEMALING AF TRÆVÆRK

TAK FORDI DU KIGGEDE MED Vi håber, du fandt GØR-DET-SELV GUIDEN interessant og fik lidt inspiration og vejledning til nogle af dine gør-det-selv projekter. I XL-BYG har rådgivning altid været et vigtigt omdrejningspunkt, og vi har stor erfaring i at vejlede og hjælpe gør-det-selv folket med alle typer af projekter i hus og have. Så fandt du ikke lige det projekt, du søgte i GØR-DET-SELV GUIDEN, er du meget velkommen til at booke et møde med en fagmand i din lokale XL-BYG. Her kan du i ro og mag diskutere de projekter, du går og tumler med. Mødet er gratis og uforpligtende. Book mødet i din lokale forretning eller via hjemmesiden på www.xl-byg.dk/book.

XL1  

XL1 er et dokument