Page 1

My Way ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่ม

PHUKET แหลมพรหมเทพ หาดป่ าตอง เกาะราชาใหญ่ On The Way ภูเก็ต กินเจ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต แฟนตาซี Splash Jungle


PHUKET


CONTENTS

5

AROUND Phuket 4

แหลมพรหมเทพ

หาดป่าตอง

6

8

7 เกาะราชาใหญ่ Splash Junle ภูเก็ตแฟนตาซี 9 Eating Out 10 ศรีพันวา กินเจ ภูเก็ต 14

อาหารพื้นเมือง 13

12 On The Way 15


AROUND Phuket ศรีพันวา ภูเก็ต คือ รีสอร์ทระดับพรีเมี่ยมที่หรูหรา และมีความโดดเด่น ด้วยที่พักสไตล์วิลล่าที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณยอดแหลมพันวาในจังหวัดภูเก็ต ที่พัก แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีเยี่ยมในทุกๆด้าน และมีชื่อเสียงในระดับต้นๆใน ฐานะที่เป็นสถานที่พักตากอากาศที่หรูหราที่สุดในภูเก็ต ด้วยวิลล่าที่สวยงามหรูหรา และมีความเป็นส่วนตัวสูง และที่พักแบบ Residence จำ�นวนทั้งสิ้น 60 หลัง ที่มา พร้อมกับสระว่ายน้ำ�ส่วนตัวยื่นออกมาตั้งฉากกับกระจกห้องนอนขนาดใหญ่ที่สูงจาก พื้นจรดเพดาน พื้นผิวสระว่ายน้ำ�นั้นขนาบไปกับผืนฟ้าที่อยู่เบื้องหน้า ซึ่งท่านจะได้ ชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตาของทะเลอันดามัน และธรรมชาติที่รายล้อมอยู่ รอบด้าน นับว่าเป็นประสบการณ์แห่งการพักผ่อนที่จะทำ�ให้ท่านได้แนบชิดกับทะเล และธรรมชาติได้มากที่สุดเท่าที่ท่านได้เคยสัมผัสมา

โดยภายในสวนน้ำ�สแปลช จังเกิ้ล นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะ ได้ตื่นตาตื่นใจไปกับเครื่องเล่นภายในสวนน้ำ� อาทิเช่น เลซี่ ริเวอร์ ผจญภัยกับล่องน้ำ�ที่มีความยาวถึง 335 เมตร เครื่องเล่นจำ�ลองคลื่น อย่าง เวฟพูล หรือ อควา เพลย์พูล รวมทั้ง เครื่องเล่นไฮท์ไลท์ อย่าง บูมเมอแรงโก้ และซุปเปอร์โบว์ล รวมถึงเครื่องเล่นทางน้ำ�ต่าง ๆอีก จำ�นวนมาก สวนสนุกทางน้ำ� สแปลช จังเกิ้ล เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. - 18.00 น. หรือ ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http:// splashjunglewaterpark.com/ ข้อมูลโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานหาดใหญ่ (สงขลา-พัทลุง) Thailand Web Stat และ เว็บไซต์ สวนน้ำ�สแปลช จังเกิ้ล เว็บไซต์ : http://www.splashjunglewaterpark.com/index.html ภูเก็ตแฟนตาซี (Phuket FantaSea) ได้รับแรงบันดาลใจจาก วัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า และมีเอกลักษณ์ ภูเก็ตแฟนตาซีอบอวลไป ด้วยมนต์เสน่ห์และความงามของเมืองไทย ผสานกับสุดยอดเทคโนโลยี ล้ำ�ยุค และเทคนิคพิเศษตระการตาระดับโลก อาณาจักรแห่งวัฒนธรรม บันเทิงที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 350 ไร่ เต็มไปด้วยกิจกรรม และความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ อาทิ หมู่บ้านหรรษา - เพลิดเพลิน ไปกับศูนย์เกมส์ ขบวนพาเหรดหลากสีสัน ศูนย์รวมสินค้าที่ระลึกจากทั่ว ทุกภาคของไทย และสินค้าอื่นๆ อีกมาก, ภัตตาคารมโนห์ราทอง ภายใน อาณาบริเวณสามารถรองรับแขกได้มากถึง 4,000 ที่นั่ง เสิร์ฟบุฟเฟ่ต์ อาหารไทยและนานาชาติเลิศรส, โรงละครวังไอยรา สถานที่จัดการ แสดงชุดใหญ่สไตล์ลาสเวกัส อันอลังการน่าตื่นตาตื่นใจ ด้วยเทคโนโลยี และเทคนิคพิเศษ ล้ำ�สมัย ภายใต้บรรยากาศของความน่าพิศวง ความ อัศจรรย์ และความลึกลับ


แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามของภูเก็ต อยู่ห่างจากหาดราไวย์ ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหลมทีอ่ ยูต่ อนใต้สดุ ของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรียกว่าแหลม เจ้า จากริมหน้าผามีแนวต้นตาลลาดลงสูป่ ลายแหลมทีเ่ ป็นโขดหิน สามารถ เดินไปจนถึงปลายแหลมได้ มองเห็นน้ำ�ทะเลสีเขียวมรกต และสามารถเห็น เกาะแก้วอยู่ด้านหน้าแหลม ทางขวาจะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหาน แหลมพรหมเทพนับเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง แหลมพรหมเทพ นับเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก แห่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังมี “ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหม เทพ” สร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราช สมบัติครบ 50 ปี มีขนาดความกว้างที่ฐาน 9 เมตร สูง 50 ฟุต และแสง ไฟจากโคมไฟจะมองเห็นไกลถึง 39 กิโลเมตร ใช้เป็นเครื่องหมาย ใน การเดินเรือเนื่องจากภูเก็ต ถือเป็นศูนย์กลางเส้นทางคมนาคมในทะเล อันดามันที่สำ�คัญ ภายในประภาคารมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวการสร้าง ประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน การคำ�นวณ และแสดงเวลาดวง อาทิตย์ขึ้นและตก เรือหลวงจำ�ลองพร้อมประวัติเรือแต่ละลำ� จากบนยอด ของประภาคารยังเป็น จุดชมทิวทัศน์บริเวณ แหลมพรหมเทพโดยรอบ


หาดป่าตอง หาดป่าตอง มีลักษณะเป็นอ่าวโค้งกว้าง มีนำ�ทะเลใส หาด ทรายทีส่ วยงาม เหมาะสำ�หรับการเล่นกีฬาทางน้�ำ ทุกชนิด และ ยังเป็นหาดทีเ่ ป็นจุดศูนย์กลางของนักท่องเทีย่ ว จนเรียกได้วา่ นักท่องเทีย่ วทีม่ ภูเก็ต ไม่มใี ครไม่รจู้ กั หาดป่าตอง หาดป่าตอง ยังเป็นหาด ที่มีสถานบันเทิงต่างๆมากมายทุกประเภท ที่เปิด ให้บริการนักท่องเทีย่ ว นับเป็นหาดทีม่ สี งิ่ อำ�นวยความสะดวก มากที่สุดในภูเก็ต อาทิ สถานที่พัก บริษัทนำ�เที่ยว ศุนย์การ ค้า แหลงบันเทิง เป็นต้น สินค้าและของที่ระลึกทุกชนิดหาได้ ในหาดป่าตองจนมีบางคนเคยพูดไว้ว่า “ถ้าหาอะไรในหาดป่า ตองไม่เจอก็ไม่ต้องไปหาที่อื่น“ในจังหวัดภูเก็ต แต่ราคาของ สินค้าในหาดป่าตองนั้นค่อนข้างจะมีราคาสูง เนื่องจากส่วน มากนัน้ จะเป็นนักท่องชาวต่างชาติ โดยในการเลือกสินค้า ต้อง อาศัยทักษะในการต่อรองราคา จึงจะซื้อของได้ในราคาถูก หาดป่าตองอยู่ห่างจากตัวเมือง 15 กิโลเมตร ตามเส้นทาง ถนนวิชิตสงครามหรือทางหลวง 4020 ประมาณ 9 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 4029 จะมีป้ายบอกว่าไปหาดป่าตอง อีก 6 กิโลเมตร ซึง่ เป็นถนนทีค่ อ่ นข้างคดเขีย้ วและมีความลาด ชันสูง จากนั้นก็จะเห็นหาดที่สวยงามตระกาลตาอยู่ข้างหน้า


เกาะราชาใหญ่ เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด มีหาดทางด้านตะวันตก อยู่ระหว่างหุบเขาเป็นรูปคล้ายเกือกม้า เรียกว่า “อ่าวน้ำ�ตา ตก“ หรือ “อ่าวบังกะโล“ มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำ�ทะเลใส สะอาดลักษณะคล้ายทะเลแถบหมู่เกาะสิมิลัน บนยอดเขาทาง ใต้ของอ่าว มีจุดชมวิวมาสารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะใต้ ทั้งหมด นากจากนี้ยังมีอ่าวสยาม อ่าวทือ ที่มีหาดทรายขาว และทางตะวันออกของเกาะคือ “อ่าวคอนแข“ จะมีปะการัง เขากวาง ปะการังอ่อน เป็นจุดดำ�น้ำ� ดูปะการังที่สมบูรณ์จุดหนึ่ง

การเดินทาง

สามารถเช่าเรือหางยาวเหมาลำ�ได้ที่อ่าวฉลอง ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง หรืออาจใช้บริการนำ� เที่ยวของบริษัททัวร์ทั่วไปในตัวเมืองภูเก็ต ช่วง เวลาที่เหมาะแก่การเดินทางคือเดือนธันวามคมเดือนเมษายน บนเกาะมีที่พักบริการให้แก่นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ปท่ อ งเที่ ย วบนเกาะสวรรค์ แ ห่ ง นี้


Splash Jungle สวนสนุกทางน้ำ� สแปลช จังเกิ้ล หรือ สวนน้ำ�ภูเก็ต สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง สร้างสรรค์ประสบการณ์ดีดี ในวันหยุดพักผ่อน และสร้างความสนุกสนานประทับ ใจ ให้กับทั้ง นักท่องเที่ยว และ ชาวท้องถิ่นภูเก็ต ครอบคลุมพื้นที่ กว่า 14 ไร่ หรือ ประมาณ 22,400 ตาราง เมตร ตกแต่งและดีไซน์ โดยรวบรวมแหล่งมหัศจรรย์ งดงามของโลก ทั้งประติมากรรมแนวอินคา มายา, แอฟริกา เอเชีย, ตุรกี, ยุโรปเหนือ อเมริกาเหนือ และ ขั้วโลกเหนือ มารวมกันที่นี่ ใช้งบประมาณการลงทุนกว่า 500 ล้าน บาท ออกแบบและผลิต โดยบริษัท “White Water Industry ” ผู้เชี่ยวชาญ ในการสร้างและออกแบบเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทางน้ำ� จากประเทศ แคนาดา ซึ่งมีประสบการณ์ในการก่อสร้างสวนน้ำ� มากกว่า 4000 โครงการทั่ว โลก รวมทั้ง ดิสนีย์ แลนด์ และ ซีเวิลด์ อีกด้วย โดยความสนุกของเครื่องเล่นภายในสวนน้ำ� เริ่มต้นที่ เลซี่ ริเวอร์ ผจญภัยกับล่องน้ำ�ที่มีความยาวถึง 335 เมตร เครื่องเล่นจำ�ลองคลื่นอย่าง เวฟพูล หรือ อควา เพลย์พูล รวมทั้ง เครื่องเล่นไฮท์ไลท์ อย่าง บูมเมอแรงโก้ และซุปเปอร์โบว์ล รวมถึงเครื่องเล่นทางน้ำ�ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สไลด์ ถังน้ำ�ขนาดใหญ่ ปืนฉีดน้ำ� หลากหลายขนาดต่างกัน เป็นต้น ราคาบัตรเข้าชม Regular Ticket ผู้ใหญ่ อายุ 20 ปี ขึ้นไป ท่านละ 1,295 บาท เด็กนักเรียน อายุ 5-20 ปี ท่านละ 950 บาท เด็ก อายุ ต่ำ�กว่า 15 ปี ท่านละ 650 บาท เด็ก อายุ ต่ำ�กว่า 5 ปี ฟรี ไม่คิดค่าบริการ ราคาบัตรเข้าชม Family Plan 2 ผู้ใหญ่ และ 1 เด็ก (อายุต่ำ�กว่า 15 ปี) 2,750 บาท 2 ผู้ใหญ่ และ 2 เด็ก (อายุต่ำ�กว่า 15 ปี) 3,200 บาท 2 ผู้ใหญ่ และ 3 เด็ก (อายุต่ำ�กว่า 15 ปี) 3,600 บาท (ราคาไม่รวมรถรับส่งจากที่พักไปกลับ) ค่าบริการรถ รับ - ส่ง ต่อท่าน และ ฟรี สำ�หรับเด็ก อายุต่ำ�กว่า 5 ปี สำ�หรับลูกค้าที่พัก : หาดไม้ขาว / หาดในยาง / หาดป่าตอง / หาดกมลา / ลากูน่า / หาดกะตะ / หาดกะรน เที่ยวเดียว 250 บาท ไปกลับ 400 บาท

สวนสนุกทางน้ำ� สแปลช จังเกิ้ล เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. - 18.00 น.

สำ�รองบัตร ได้ที่ บจก. ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ โทร. 086-2774422, 087-2775533


ภูเก็ต แฟนตาซี การแสดงมหัศ จรรย์ก มลาสร้า งสรรค์ข ึนจากสุ ้ ด ยอดเทคโนโลยีบนั เทิงสไตล์ลาสเวกัสรวมกับแนว ความ คิดการออกแบบของผูเชี้ ยวชาญระดั ่ บโลกและในเมืองไทย โดยผสานศิลปะการแสดง 9 มโนทัศน์ ถ่ายทอด วัฒนธรรม ความเป็ นไทย ทีเต็่ มไปด้วยความรักอิสระเสรี สนุกสนาน มีความกล้าหาญ และ ความเมตตากรุณา โดยนำ�เสนอ ผ่านการแสดงในแต่ละฉาก โดยให้เจ้าชายกมลาตัวละคร เอกเป็ นผูนำ�้ ไปสูการค้ ่ นพบการผจญภัยอันน่า ตืนเต้ ่ นเพือ ่ เรียนรูความเป็ ้ นไทยทีแท้่ จริง

Tiger Jungle Adventure มิตใิ หม่ของการท่องปา่ ชมสัตว์โดยแท้จริง รูปแบบของ Theatrical Safari ซึงสั่ ตว์ ทังหลายจะเป็ ้ นพระเอกในฉาก ทีล้อ่ มรอบด้วยบรรยากาศสวยงามวิจติ รตระการตา เหมือนดังบ้่ านทีอยุ่ ใน่ สรวงสวรรค์ของมัน อีกทังผสมผสานเทคนิ ้ คพิเศษไม่เหมือนใคร คลิกทีนี ่ เพื ่ อจองทั ่ วร์หรือขอรายละเอียดเพิมเติ ่ ม โทร. 086-2774422, 087-2775533, 0-7631-3323 หรือ อีเมลล์ info@phuketislandtour.com


Eating Out

โกปี้ เดอ ภูเก็ต

ร้านโกปี้ เดอ ภูเก็ต

Kopi De Phuket ร้านอาหารภูเก็ต ร้านดังร้านหนึ่งใน ภูเก็ต ที่ใครไปใครมาก็ต่างแวะเวียนเยี่ยมเยือนไม่ขาดสาย เรียก ได้ว่าหัวกระไดไม่แห้งกันเลยทีเดียว โกปี้เป็นภาษาท้องถิ่นของชาวภูเก็ตที่ใช้เรียกกาแฟ นั่นเอง Kopi De Phuket ร้านนี้จะมีชื่อเสียงในเรื่องของ กาแฟ ต่างๆมีลูกค้าแวะเวียนมากมายทั้งลูกค้า ขาประจำ� และขาจร คงเป็นเพราะรสชาติที่เ้มข้นกลมกล่อมแบบฉบับภูเก็ต และคง คุณภาพไว้ทุกๆแก้วที่ทำ� เพราะทุกๆแก้วนั้นมีสูตร เป๊ะ! มาแต่ ครั้งโบราณ (สมัยอากง) นอกจากกาแฟ และ เครื่องดืมต่างไแล้ว Kopi De Phuket ยังมี อาหารอีกมากมาย สไตล์ของอาหารเน้นไปทางด้านอาหารจีนแบบร้วม สมัย อาหารพื้นเมือง และอื่นๆอีกมากมาย

Kopi De Phuket จองที่นั่ง โทร.076-212225

เมนูแนะนำ� -โรตีแกงไก่ภูเก็ต -บะหมี่หมูแฮมยูนนาน -ข้าวราดหมูเต้าหู้ยี้ -เกี้ยนทอดภูเก็ต -บ๊ะจ่างภูเก็ต & บ๊ะจ่างสามเซียน -เครื่องดืม ถั่วเหลืองเย็น น้ำ�ผึ้งร่วงมะนาว


ร้านข้าวมันไก่

เก้าแสนหอม เก้าแสนหอม ร้านข้าวมันไก่น้องใหม่ ทีแม้่ เพิงเปิ่ ดตัวได้ ไม่นาน แต่ความอร่อยไม่ใหม่เลย เพราะคุณปรากี สุขเสน เจ้า ของร้านผูสวมบทบาทเป็ นพ่อครัวฝีมอื เยียมบอกว่ ่ า มาจากการ ดัดแปลงเมนูโบราณทีเขาตระเวนชิ ่ มมาทัวทุ่ กสารทิศ ด้วยขัน ้ ตอนการทำ�ข้าวมันไก่ ตามสูตรเก้าแสนหอม คุณปรากีบอกว่า เริมต้่ นด้วยการเตรียมไก่ดบิ ซึงต้่ องเป็ นไก่ตอนสมุนไพรทีทาง ่ ร้านสังตรงมาจากฟาร์ ่ มทีเชื่ อถื่ อได้เท่านัน ้ เพราะนอกจากจะให้ เนือนุ้ มอร่ ่ อยแล้ว ยังมันใจได้ ่ วา่ ปลอดภัยไร้สารตกค้างจากการ เลียงอย่ ้ างแน่นอน

Location: 38 ถ.มนตรี (ด้านข้างโรง แรมเพิร์ล ฝั งตรงข้ ่ ามธนาคารทหารไทย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ภูเก็ต Contact: 08 0526 2133

โกอ่าง ซีฟุ ้ด แกงส้มปูไข่-ไข่ปลาริวกิวยอดมะพร้าว แห่งร้าน “โกอ่าง ซี ้ เดินทางล่วงเลยมาอีกขวบปี ศักราชใหม่กเ็ ปลียนแปลงเข้ ฟูด” ่ า มาสู พ.ศ. ่ มังกรน้� คอลั ำ มน์จานเด็ดจึงขอทักทาย Issue แรกของ ปี 2555 กันด้วยเมนูขน้ คลักของน้ ่ �แกงสี ำ แสดจัดจ้านทีใครเห็ ่ น แล้วก็เป็ นอันรับรองว่าต่อมน้ �ลายในกระพุ ำ งแก้ ้ มแตกกระเซ็น กันแน่นอน... เพราะนีคือ่ “แกงส้มปูไข่-ไข่ปลาริวกิว ยอดมะพร้าว ร้านโกอ่าง ซีฟู ้ด (เปิ ดบริการเวลา 17.30-01.00 น. ) 226 ซ. ฮับเอก ถ. ภูเก็ต (ปากทาง เข้า ร.ร. รวมเพลส) ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต


อาหารพื้นเมือง ภูเก็ต

อาหารพื้นเมือง ภูเก็ต ภูเก็ตมีอาหารพื้นเมืองทั้งคาวหวานมากมายหลายชนิด มีรูปแบบวิธีการปรับปรุงรสชาติที่มีเอกลักษณ์เป็น ของตัวเอง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาลิ้มลองรสชาติและซื้อกลับไปเป็นของฝากเสมอ อาหารเหล่านี่ ได้แก่ ขนมจีนภูเก็ต นิยมรับประทานเป็นอาหารเช้า มีนํ้าเเกง ให้เลือกหลายประเภท เช่น นํ้าซุป นํ้ายา แกงไตปลา โดยรับ ประทานกับผักนานาชนิดพร้อมทั้งใข่ต้ม ปลาท๋องโก๋ และห่อหมก นํ้าพริกกุ้งเสียบ เป็นนํ้าพริกแห้งต�ำกับกุ้งเสียบ รับประทานคู่กับ ผักสดต่างๆ

หมี่ฮกเกี้ยน เป็นเส้นหมี่เหลืองผัดซีอิ๊ว

โอ๊ะเอ๋ว เป็นของหวานคล้ายวุ้นนํ้าเชื่อมใส่นํ้าเเข็ง ท�ำมาจากก ล้วยนํ้าว้าผสมกับสาหร่ายทะเลชนิดหนึ่ง

หมี่สั่ว เป็นอาหารเช้าของชาวภูเก็ต จะขายพร้อมกับข้าวต้ม หรือ โจ๊ก โอเต๊า ลักษณะคล้ายกับหอยทอดภาคกลาง ใช้หอยนางรมผัดกับแป้ง เผือก และไข่


Sri Panwa Phuket Hotel “ศรีพันวา” เป็นโครงการบ้านพักตากอากาศ และโรงแรมสุดหรู แบบพูลวิลล่า ตั้งอยู่บนหาดส่วนตัว ของ เกาะภูเก็ต ปลายสุดของแหลมพันวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เกาะภูเก็ต วิลล่าของศรีพันวา แฝงตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้ และ บรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ทั้งยังเปิดให้เห็นทะเลแสนสวยของท้องทะเลอันดามัน พร้อมหมู่เกาะล้อมรอบ วิลล่าทุก หลังมี สระว่ายน้ำ� และยังโอบล้อมด้วยสวนสวย “ศรีพันวา ภูเก็ต” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในห้ารีสอร์ทชั้นนำ�ของ ประเทศ ไทย และยังได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงแรมที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โครงการ “ศรีพันวา” บริหารงานโดย บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด มีชื่อเสียงจากการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน อาทิ ตึกชาญอิสสระ 1 และ 2, บ้านอิสสระ พระรามเก้า, คอนโดมิเนียมหรู The Issara ลาดพร้าว, Issara@42 รวมไปถึงคอนโดมิเนียมตากอากาศ บ้านเพลินทะเล, บ้านชานทะเล ที่ชะอำ� “ศรีพันวา” เป็นโครงการที่รวมบ้านพักตากอากาศ และโรงแรมสุดหรู แห่งแรกของบริษัท บริหารโดยคุณวรสิทธิ อิสสระ หรือคุณปลาวาฬ พร้อมด้วยทีมงานคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ กลุ่มคนที่คอยให้การต้อนรับแขกประหนึ่งสมาชิกใน

“ศรีพันวา” เป็นโครงการที่ติดอันดับ 1 ในอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดของเมืองไทย เนื่องจากอยู่บนปลายสุดของ แหลมพันวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เกาะภูเก็ต “ศรีพันวา รีสอร์ท” เปรียบเสมือนสถานที่ ๆ เต็มไปด้วยความ อุดมสมบูรณ์ของความเรียบหรู ตั้งอยู่บน 1 ในตำ�แหน่งที่ดีที่สุดบน เกาะภูเก็ต วิลล่าของศรีพันวาอยู่เรียงเล่นระดับ บน ปลายแหลม ทั้งด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ำ�ทะเลประมาณ 40 ถึง 60 เมตร โดยสามารถ มองเห็นทัศนียภาพของเกาะ และทะเลอันดามันในแบบ 300 องศา วิลล่าของศรีพันวาได้ถูกออกแบบให้เป็น ทรอปิคอล คอนเท็มโพรารี่ ผสมผสานกับการตกแต่งโดยใช้ความคิดที่รังสรรค์จากท้องทะเล ซึ่งถือว่าเป็นความแตกต่างที่ทำ�ให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมของเกาะภูเก็ต ในรูปแบบของความเรียบง่ายของธรรมชาติ แต่แฝงไปด้วยความทันสมัย และหรูหรา


เจียะฉ่าย มรดกแห่งประเพณี

ภูเก็ต... เกาะศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินนี้ ทุก ๆ ปี ที่นี่จะมีประเพณีใหญ่ยิ่งระดับที่โลกต้องจดจารอยู่ ประเพณีหนึ่ง คนภูเก็ตเรียกกันว่า ‘ประเพณีถือศีลกินผัก’ หรือ ‘เจียะฉ่าย’ ซึ่งก็คือ ‘เทศกาลกินเจ’ ของคน เชื้อสายจีนทั่วโลกนั่นเอง ปีนี้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระ ในระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 5 ตุลาคม 2554 อันยิ่งใหญ่... ท้องทะเลอันงามงด และชายหาดอันเลอค่าของเกาะนี้อาจ ไร้ความหมายไปโดยปริยาย ประเพณีถือศีลกินผัก มีหลากหลายตำ�นาน ที่น่าสนใจยิ่งจาก ประเทศจีน แต่สำ�หรับเกาะสวรรค์แห่งนี้แล้ว มีหลักฐานว่า เริ่มต้นพิธีครั้งแรกที่อำ�เภอกะทู้ เมื่อ 184 ปี ที่ผ่านมา น พ.ศ. 2368 มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่า ...พระยาถลาง ได้ย้าย เมืองมาตั้งที่บ้านเก็ตโฮ่ ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ดีบุก แต่ตอนนั้นยังเป็นป่าทึบ ชุมชุกด้วยไข้มาเล เรีย ต่อมามีคณะงิ้วปั่วฮี่ จากเมืองจีนมาเปิดการแสดง ชาวคณะได้เกิดล้มป่วยลง คณะงิ้วจึงได้ ประกอบพิธีกินผักขึ้น เพื่อบวงสรวงเทพเจ้า ‘กิ๋วฮ๋องไต่เต่’ และ ‘ยกอ๋องซ่งเต่’ การณ์ปรากฏ ว่า โรคภัยไข้เจ็บได้หายไปหมดสิ้น จากนั้นมา ชาวกะทู้เกิดความศรัทธาสูงสุด จึงประกอบพิธี กินผักขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ วันขึ้น 1 ค่ำ� ถึงวันขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) รวม 9 วัน 9 คืน มาเป็นประจำ�ทุกปี จนถึงทุกวันนี้ ตลอด 9 วันสำ�คัญดังกล่าว ทุกคนที่เข้าร่วมพิธี จะต้อง งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ รวมทั้งน้ำ�นมและน้ำ�มัน ที่มาจากสัตว์ รักษาศีลห้า ทำ�บุญทำ�ทาน รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์แต่งกายสีขาว งดบริโภคผักที่มีกลิ่นแรงทุกชนิด งานยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่ นั้น หลายคนที่ไม่ใช่คนภูเก็ตอาจยังไม่ทราบ... เพราะเช้าวันรุ่งขึ้น วันที่ 17 ตุลาคม ตามศาล เจ้าต่าง ๆ จะสั่งลาเทศกาลถือศีลกินผักด้วยพิธีกรรมสุดท้าย คือการอันเชิญเสาโกเต้งลง และ ดับตะเกียงทั้ง 9 ดวง พี่น้องพ้องเพื่อนในจังหวัดอื่น ๆ อาจจะไม่ทราบ ขั้นตอนแห่งวาระอัน สำ�คัญนี้       บางคนอาจจะกำ�ลังตัดสินใจเดินทางมาภูเก็ต เพื่อมาร่วมเทศกาลสำ�คัญที่ว่า


On The Way รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุร ี - ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) แล้วใช้ทางหลวง หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุร ี ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี อำ�เภอ ตะกัวป่ า่ อำ�เภอท้ายเหมือง บ้านโคกกลอย จังหวัดพังงา ข้ามสะพานสารสิน เข้าจังหวัดภูเก็ต หรืออีก เส้นทางหนึงจากชุ ่ มพร ไประนอง พังงา ภูเก็ต รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ 862 กิโลเมตร รถไฟ ไม่มบี ริการรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตโดยตรง หากต้องการเดินทางโดยรถไฟต้องไปลงที ่ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี (อยูที่ อำ�่ เภอพุนพิน) แล้วต่อรถประจำ�ทางเข้าจังหวัดภูเก็ตใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง ่ สอบถามรายละเอียดได้ที การรถไฟแห่ ่ งประเทศไทย โทร. 1690, 0-2223-7010, 0-2223-7020, 0-2220-4334 รถโดยสารประจำ�ทาง บริษทั ขนส่ง จำ�กัด มีรถโดยสารทังรถธรรมดา ้ และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสาย ใต้ ไปภูเก็ตทุกวัน สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2434-7192, 0-2435-5605, 0-2435-1199 (รถปรับ อากาศ) และโทร. 0-2434-5557-8 (รถธรรมดา) เครืองบิ ่ น มีบริการเทียวบิ ่ นระหว่าง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต ทุกวัน โดยสามารถสอบถามตารางบิน และข้อมูล เพิมเติ ่ มทีสายการบิ ่ นต่าง ๆ ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ทังนี้ สามารถสอบถามข้ ้ อมูลการท่องเทียวจั ่ งหวัดภูเก็ต ได้ท... ี ่ - ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โทร.0-7622-2886, 0-7622-0361 - TAT CALL CENTER โทร. 1672 (บริการทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.


JRI312_04_My_Way  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you