Page 1

  

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ (053) 271859 โทรสาร. (053) 271861 225 Charoenprathet Road, Chiang Mai,Thailand 50100 Tel: (053) 271859 Fax: (053) 271861 E-mail : sc_cathedral@hotmail.com ปีที่ 43 ฉบับที่ 836

อาทิตย์ ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ประจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2013 “ มารีย์ไดเลือกเอาส่วนที่ดีที่สุด ที่จะไม่มีใครเอาจากเธอได้ ” บทพระวรสาร พระวรสารนักบุญลูกา 10 : 38-42 ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดาเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์ พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่ง หนึ่ง สตรีผู้หนึ่งชื่อมารธารับเสด็จพระองค์ที่บ้าน นางมีน้องสาวชื่อมารีย์ซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทของ องค์พระผู้เป็นเจ้าคอยฟังพระวาจาของพระองค์ มารธากาลังยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้จึงเข้ามา ทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้ ขอ พระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้าง” แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า “มารธา มารธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก สิ่งที่ จาเป็นมีเพียงสิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุด ที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”

 A reading from the holy Gospel according Lk 10 :38-42 Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, “Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me.” The Lord said to her in reply, “Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part and it will not be taken from her.”

1


สงบจึงพบได้ ชาวนาคนหนึ่ง หลังจากไปทาความสะอาดคอกม้า เมื่อออกมาก็พบว่านาฬิกาพกของตน หล่นหายไปเสียแล้ว นาฬิกาพกเรือนนี้มีความหมายต่อเขามาก เพราะเป็นของขวัญที่แม่ของเขาทิ้ง ไว้ให้ เขารีบวิ่งกลับไปที่คอกม้า รื้อหาจนทั่วทุกบริเวณ แทบพลิกแผ่นดินหาแต่ก็หาไม่พบ เขาเดิน ออกจากคอกม้า เหงื่อท่วมตัว มองเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งกาลังเล่นกันอยู่แถวนั้น เขาจึงคิดว่าอาจเป็น เพราะตัวเองแก่แล้วหูตาฝ้าฟาง ทาให้หาไม่เจอ แต่เด็กๆ หูตายังดี น่าจะหาเจอก็เป็นได้ เขาจึงเรียกเด็กๆ มาแล้วว่า “เด็ก ๆ ถ้าใครหานาฬิกาของลุงเจอ ลุงจะให้เงินคนนั้นหนึ่ง เหรียญ” เด็ก ๆ พากันวิ่งกรูเขาไปในคอมม้า จนเวลาผ่านไปนานโข เด็ก ๆ เดินกลับบ้านออกมาที ละคน มีสีหน้าผิดหวังที่หานาฬิกาไม่เจอ ขณะที่ชาวนาหน้าถอดใจคิดจะเลิกหา ก็มีเด็กคนหนึ่งมา กระซิบอกว่าเขาว่า “ผมจะลองเขาไปหาดูอีกครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้ขอให้ผมเข้าไปคนเดี่ยวเท่านัน้ ” ชาวนามองตามหลังเด็กชายไปอย่างไม่มั่นใจ คิดในใจว่าพวกเราแทบจะพลิกคอกม้ายังหาไม่เจอ แล้วลาพังเด็กคนเดียว จะหาเจอได้อย่างไร เด็กคนนั้นเข้าไปตั้งนานก็ยังไม่กลับออกมา ชาวนาเริ่มสิ้นหวัง ในขณะที่ชาวนาคิดจะเลิก รอและจากไปนั่นเอง เด็กชายคนนั้นก็เดินออกมาจากคอกม้า ในมือของเขาถือนาฬิกาเรือนหนึ่ง ชาวนาถามด้วยความแปลกใจว่า “เจ้าหาเจอได้อย่างไร” เด็กชายบอกว่า “ผมเข้าไปข้างใน ผมก็ ไม่ได้ทาอะไรเลย เพียงแต่นั่งเงียบๆ อยู่ที่พื้น ไม่นานผมก็ได้ยินเสียง ติ๊กตอก ติ๊กตอก จากนั้น ผมก็เดินตามเสียงไป แล้วผมก็เจอนาฬิกาเรือนนี”้ “ ขณะที่เรากาลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับชีวิต หรือหน้าที่การงาน บางครั้ง จาเป็นมากที่ต้องสงบจิตใจคิดตรึกตรองดูว่า สิ่งที่เรากาลังทาอยู่นั้น ถูกต้องและเหมาะสมหรือยัง บางครั้ง ขณะที่เรามีปัญหา ถ้าเราอยู่นิ่งค่อยๆ ตั้งสติ เราจะพบทางออกของปัญหาที่แท้จริงได้ ” ที่มา : แม่พระยุคใหม่

2


ไข่มุก หอยมุกตัวหนึ่งพูดกับเพื่อนว่า “ฉันรู้สึกเจ็บปวดมากๆ เลย เหมือนมีของหนักกลมๆ อยู่ข้างใน และฉันรู้สึกเพลียจริงๆ” หอยมุกอีกตัวทาท่าหยิ่งยะโส และตอบอย่างไม่แยแสว่า “ขอบคุณฟ้าดินที่ฉันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลย เพราะฉันมีสุขาภาพที่แข็งแรงทั้งภายในและ ภายนอก” ขณะนั้นเอง ปูตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ ได้ยินเรื่องที่หอยมุก 2 ตัวคุยกัน ปูจึงพูดกับหอยมุกที่ คิดว่าตัวเองแข็งแรง “จริงอยู่ที่เจ้าดูแข็งแรง สุขภาพดี แต่รู้ไหม ความเจ็บปวดที่เพื่อนของเจ้ามีอยู่ นั้นคือ ไข่มุกที่งดวาม” จะมีสิ่งใดน่าอัศจรรย์เท่าหอยมุกอีกเล่า เพราะเวลาที่มที ราบหรือหินก้อนเล็กๆ เล็ดลอดเข้า ไปในตัวมัน มันรู้สึกเจ็บ แต่มันก็ไม่โอดครวญ ไม่หมดหวัง และเมื่อวันเวลาผ่านไป มันก็จะค่อยๆ เปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นให้กลายเป็นไข่มุก ผลงานชิ้นเอกของธรรมชาติ ที่มา : เมล็ดพันธุ์แห่งปรีชาญาณ

บทสนทนาจากพ่อเจ้าวัด สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน พ่อบังเอิญไปอ่านพบ ข้อเตือนใจและเตือนปัญญาของ Andrew Carnegie ซึ่งเป็นนักธุรกิจ และนักอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมเหล็กกล้า จนได้ฉายาว่า “กัปตันแห่ง อุตสาหกรรมเหล็กกล้า” แห่งศตวรรษที่ 19 แต่ที่สุดก็ได้ปรับชีวิตของตนเองเป็น “นักการกุศล” ที่ ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกัน ที่จริงประวัติชีวิตของเขาก็ไม่เกี่ยวข้องมากนักกับสิ่งที่พ่อจะเขียน เพียงแต่ ประสบการณ์ชีวิตของเขาย่อมทาให้เขาค้นพบความจริงแห่งชีวิต และเสนอข้อคิดเตือนใจให้กับเราได้ ดังเช่นข้อความหนึ่งที่พ่อรู้สึกเห็นด้วย ที่ว่า 3


“ การรับมือกับคน พึงระลึกว่า คุณไม่ได้รับมือกับสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยเหตุผล แต่เป็นสิ่งมีชวี ิต ที่ประกอบไปด้วย อารมณ์” พ่อคิดว่า ประสบการณ์ของเราแต่ละคน ซึ่งมักอวดอ้างว่าตนเองเป็นผู้มีปัญญาและความ ฉลาด ก็คงค้นพบความจริงข้อนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะสาหรับบางคน หรือสาหรับบางกรณีแล้ว ไม่มี เหตุผลที่ดีเลิศสักเพียงใดจะเอาชนะได้ เนื่องจากในเวลานั้น ความรูส้ ึกและอารมณ์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ กว่า จนภาษิตไทยโบราณบรรยายไว้อย่างเห็นภาพพจน์ว่า “น้าเชี่ยว อย่าเอาเรือไปขวาง” น้าเชี่ยวพ่อ เปรียบเป็นเหมือนอารมณ์ของมนุษย์ เรืออาจเปรียบเป็นความพยายามของเรามนุษย์ที่จะเอาชนะน้า เชี่ยว ที่สุดเรือย่อมไม่อาจต้านทานได้ ในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียที่นาความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง การ ร้องไห้ฟูมฟายเป็นการแสดงออกของอารมณ์อย่างหนึ่ง โดยเหตุผล การร้องไห้คงเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เพราะไม่ช่วยให้อะไรๆเปลี่ยนแปลงไป แต่โดยความรู้สึกประสามนุษย์ การร้องไห้กลับเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ปราศจากการร้องไห้ มนุษย์ก็อาจเป็นมนุษย์เพียงครึ่งเดียว ฉะนั้น พ่อเองมักจะปล่อยให้ใครต่อใครที่ อยากจะร้องไห้ ให้เขาร้องไปเถิด แล้วเขาจะพบความสุขในใจแบบมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้น เราอาจช่วย ปลอบใจได้บ้าง ซึ่งเขาอาจจะนาไปพิจารณาด้วยเหตุผลภายหลัง แต่สิ่งที่เขาคงต้องการมากที่สุดใน เวลานั้นคือ คนที่จะร้องไห้ไปกับเขาด้วย พ่อพูดแบบนี้มิได้หมายความว่า เราจะไม่ต้องใช้เหตุผลเพื่อเอาชนะความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ผิดๆ หรือเราจะเอาชนะไม่ได้ เพราะที่จริง การจะปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามอารมณ์นั้นย่อมไม่ถูกต้อง ชอบ ธรรม เหตุผลยังคงจาเป็นเสมอในการดาเนินชีวิตแบบมนุษย์ เพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญา จึงควร ใช้ปัญญานาทางไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง และดีที่สุด เพียงแต่ในบางกรณี เราควรต้องเผื่อใจไว้บ้าง ที่จะ ยอมรับผลของอารมณ์มนุษย์ ซี่งมักไม่เป็นไปตามเหตุผล และในบางกรณี ผลของอารมณ์กลับให้ผล ดีกว่าผลของเหตุผลเสียอีก โดยเฉพาะเมื่อต้องเกี่ยวกับความเมตตาสงสาร ความเห็นใจ และความรัก ความผูกพัน พ่ออยากจะคิดถึงมาร์ธา ในพระวรสารวันนี้เป็นเหมือนตัวแทนของเหตุผล ซึ่งในความเป็นจริง ท่านเป็นตัวแทนของการรับใช้พระเจ้าด้วยกิจการงานมากกว่า แต่ในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ท่านยกอ้างต่อ พระเยซูเจ้าก็เป็นการอ้างอย่างมีเหตุผล ที่ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาว ปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้ ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้าง” พ่อเองไม่เห็นว่ามาร์ธา นั้นผิดแต่ประการใดเลย เพราะกิจการที่ท่านทานั้นมีต้นกาเนิดมาจากความรักเหมือนกัน เช่นเดียวกับที่ มารีย์ น้องสาวเอาแต่คอยอยู่แทบพระบาทและคอยฟังพระวาจา ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้รับใช้พระเจ้าด้วย 4


การสวดภาวนา ก็มีต้นกาเนิดมาจากความรัก พ่อจึงอยากคิดว่ามารีย์เป็นตัวแทนของความรู้สึกแบบ มนุษย์ และทั้งเหตุผลและความรู้สึกต่างรับใช้พระเจ้าด้วยความรักได้ อย่าลืมว่า มาร์ธาได้รับการ แต่งตั้งเป็นนักบุญในสาระบบของพระศาสนจักรเหมือนกัน แต่ตกที่สุดแล้ว ผู้ที่จะรักษาความรักไว้ได้ คือผู้ที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกของตนให้มีชีวิตอยู่เสมอ ในขณะที่ผู้ที่ใช้แต่เหตุผลจะอ่อนแรงและคลอน แคลน ในทานองเดียวกับนักวิทยาศาตร์ที่มีแนวโน้มจะละทิ้งความเชื่อ มากกว่าอุ้ยมี อุ้ยมาที่อุตสาหะมา วัดมาสวดอยู่เป็นประจา ทั้งนี้เพราะ “มารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเธอได้” พระเยซูเจ้าตรัสสรุปไว้เช่นนี้ ลองมาพิจารณาดูการทะเลาะเบาะแว้งและต่อสู้กันของสองฝ่ายอย่างเอาเป็นเอาตาย ก็มักจะ มาจากเหตุผลที่ต่างฝ่ายต่างเห็นว่าดีและถูกต้องทั้งสิ้น ไม่ได้เกิดจากเรื่องราวที่บอกได้ว่าฝ่ายหนึ่งถูก และอีกฝ่ายหนึ่งผิดเลย เพราะถ้าเป็นกรณีนั้น ฝ่ายที่ยอมรับว่าตนเองผิดจะไม่มีกาลังใจที่จะต่อสู้ได้นาน และจะพ่ายแพ้ไปเองในที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลที่ตามมาของการต่อสู้นนั้ ยิ่งเลวร้ายกว่าอีก เพราะสู้ๆกัน ไป จนที่สุดก็จะลืมเหตุผล ไม่รู้ว่าสู้กันไปทาไม เพียงแค่ต้องสู้กันและต้องการเอาชนะกันเท่านั้น โดยไม่ คานึกถึงเหตุผลอันชอบธรรมว่า จะต้องสูญเสียอย่างไร้เหตุผลมากเท่าใดก็ยอม นี่แหละคืออารมณ์ที่ ผิดของมนุษย์ ที่เหตุผลควรต้องเอาชนะให้ได้ และนี่แหละ บางครั้งเหตุผลก็ไม่ใช่คาตอบสุดท้ายของ มนุษย์ อารมณ์และความรู้สึกนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตมนุษย์ทั้งทางดีและทางร้าย ฉะนั้นจง ระมัดระวัง อีกทั้งยาเกรงและให้ความเคารพอย่างสมควร โดยไม่ประมาท สิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่ง ที่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของอีกคนหนึ่งได้ ใจเขาใจเราเป็นสิ่งสาคัญจริงๆ บางครั้งเราคิดด้วยเหตุผลว่า เราสามารถเข้าใจและแก้ไขสิ่งต่างๆได้อย่างแน่นอน ถ้าหากเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นๆที่คน อื่นกาลังได้รับ แต่เรื่องนี้ก็มีคาพูดของนักปราชญ์กล่าวเตือนไว้ด้วยว่า เหตุการณ์บางอย่าง ถ้าเราไม่ ประสบกับตัวเอง เราจะไม่มีวันเข้าใจ เราเพียงแต่คิดว่าเราเข้าใจเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ คงมีบางเรื่องที่เรา พูดได้สอนได้ แต่พอถึงเวลาเรื่องนั้นเกิดขึ้นกับตนเข้าจริงๆ ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องที่ตนเองต้องเสียประโยชน์ หรือเสียใจ หรือต้องให้อภัย คนฉลาดคือผู้ที่รู้จักเลือก ชาวเราจงเลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดไว้เช่นเดียวกันเถิด พ่อสุรสิทธิ์ surasit@catholic.or.th 5


วัน/เวลา อา 21 ก.ค.13 06.30 น

รายการมิสซา สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา สุขสําราญแด่ ครอบครัว ยอแซฟ ธํารง-มารีอา สุกัญญา อุทิศแก่ มารีอา พรทิภา, ยอแซฟ เทอดศักดิ์, วิญญาณในไฟชําระ

08.30 น.

สุขสําราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว

11.00 น.

สุขสําราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว (มิสซาภาษาอังกฤษ)

18.00 น.

สุขสําราญแด่ ครอบครัว อันนา ชมชนก-นาย สันหวัช อุทิศแก่ โรเบโต้, ยอแซฟ บูชา, อันนา บุญยิ่ง, ฟรังซิสเซเวียร์ สมยศ, เปาโล มณฑายันต์เจริญ ระลึกถึง น.มารีย์ ชาวมักดาลา (วันอาสาฬหบูชา)

จ 22 ก.ค.13 19.00 น.

สุขสําราญแด่ ครอบครัว สุขหทัยนิรันดร์, คุณตี๋ จําปาทอง อุทิศแก่ ยอแซฟ แก้ว จําปาทอง, มารีอา ราตรี ยันต์เจริญ, พี่น้องทุกท่าน อัง 23 ก.ค.13 บ.บรียิต นักบวช (วันเข้าพรรษา) 6.30 น. สุขสําราญแด่ มารีอา กอเร็ตตี อังคณา ทองสมบัต,ิ มารีอา มานา เธียรทานต์ อุทิศแก่ คุณปู่ ผวน-คุณย่าเผือด ปรีดา, ยอห์น สวัสดิ์-เทเรซา แสงหล้า ชัยศรีมา 19. 00 น.

สุขสําราญแด่ ออกุสติน ณรงค์ สุขหทัยนิรันดร์, ตามจุดประสงค์ของ นางหมี่ชู เยลงกุ อุทิศแก่ เอลีซาเบธ สร้อย ยันต์เจริญ, มารีอา หยิ่ว, มารีอา เฮือง, เปาโล สุดใจยอแซฟ สุพจน์ วรรณประทีป

6


วัน/เวลา

รายการมิสซา

พ 24 ก.ค.13 น.ชาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์ 19.00 น. สุขสําราญแด่ ครอบครัว สิงห์คํา, แสงหล้า ไอ่วอย และครอบครัว อุทิศแก่ มารีอา สายหยุด ยันต์เจริญ, เทเรซา จอมสี เส็งเจริญ พฤ 25 ก.ค.13 ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก 06.30 น. มิสซาแด่ มารีอา เพ็ญศรี-แบร์นาแด๊ต ศรัญวดี ไชยพร อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย ระดมกิจ, ฟรังซิสกา ชูศรี อินทรพิทักษ์ สุขสําราญแด่ แบร์นาแด๊ต ดลนภา-เบเนดิก ภูวดล อุทิศแก่ ลูซีอา อรุณ-ยวงบัปติสตา ไสว ธูปเทียน, อันนา ทวี ยันต์เจริญ ศ 26 ก.ค.13 ระลึกถึง น.โยอากิม และ น.อันนา บิดามารดาของนางมารีย์พรหมจารี 19.00 น. สุขสําราญแด่ ครอบครัว ธูปเทียน, ตามจุดประสงค์ของ นางมีอู๋ ศรีจันทร์ อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย ระดมกิจ, เปโตร อุทัย ดารุทยาน, มารีอา อพันตรี มาศศิริกุล ส 27 ก.ค.13 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา 19.00 น. มิสซาสําหรับ มารีอา นิตยา เจริญวิชา, ยอแซฟ สมัย ดารุทยาน อุทิศแก่ แม่ทองคํา-ฟรังซิสกา พัชรี-อันนา อรชร แสงเนตร, อันนา พรรณี จินะ 19.00 น.

1. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2013 คณะเบธารามขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีปฏิญญาณตนตลอดชีวิตของ บราเดอร์ 3 ท่าน ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เวลา 10.00 น. โดยมีคุณพ่อติดคา ใจเลิศฤทธิ์ เจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธาน 7


2. ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ http://www.sacredheartcathedralcm.com 3. ประกาศการแต่งงาน ประกาศครั้งที่ 1 ระหว่าง เปโตร จักรกฤษณ์ ชานาญฤทธิ์ และ นางสาวสุมิตรพร จอมจันทร์ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2013 ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เวลา 15.00 น. (หากผู้ใดทราบข้อขัดขวางของการแต่งงาน มีหน้าที่แจ้งให้พ่อเจ้าอาวาสทราบโดยเร็ว) 4. คณะโฟโคลาเร ขอเชิญร่วมงาน มารีอาโปลี 2013 วันที่ 10-12 สิงหาคมนี้ ณ บ้านพักทัศนาจร เชียงใหม่ ผู้ใดสนใจ มีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดอยู่บริเวณหน้าวัด หรือติดต่อขอรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 053-904952 หรือ 053-270725 หรือ 086-9157427 หรือ 081-6221824 รายการนี้ มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่พักและค่าอาหารด้วย สาหรับเราชาวเชียงใหม่ สามารถไปร่วมในแบบไปเช้า เย็นกลับก็ได้ ซึ่งจะทาให้ค่าใช้จ่ายลดน้อยลง 5. คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ (5ศาสนา) ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พุทธสถาน วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 19.00 น. ทั้งนี้ เราฝ่ายคาทอลิกคาดหมายอย่างน้อย 50 คนเข้าร่วมในพิธีนี้ และขอเชิญพี่น้องร่วมกันลงนามถวายพระพร ในสมุดลงนามที่จะจัดเตรียมไว้สาหรับพี่น้องทุกท่าน ด้วยครับ 6. คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมพระคัมภีร์ ในเรื่อง “หนังสือ พระวิวรณ์” โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 5-9 สิงหาคม ณ สานักมิส ซังฯ มีค่าสมัครคนละ 400 บาท ผู้สนใจดูรายละเอียดที่โปสเตอร์บริเวณหน้าวัดครับ และ สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมได้ที่คุณมาลี หรือคุณเทเรซา 089-8578959 และ 084-9486231 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้

8 http:// www.sacredheartcathedralcm.com เว็บไซต์อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่

34 อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา 21 ก ค 2013  
34 อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา 21 ก ค 2013  
Advertisement