__MAIN_TEXT__

Page 1

EBG JAARPLAN 2018 r voor Klik hieinfo meer


Groningen Versterken

Wat we in 2018 doen

GELD EN ADVIES We streven naar 15 bedrijven die uitbreiden of zich

r voor Klik hieinfo meer

hier vestigen, € 31 miljoen uitgelokte investeringen,

€21,55 mln.

minimaal 30 uitgereikte vouchers, 10 nieuwe innovatieve projecten en minimaal 100 nieuwe banen.

15 bedrijven

LEES MEER…

ONDERNEMERSCHAP EN ONDERWIJS EBG wil ondernemers in Noord-Groningen een zet in de rug geven. In 2018 worden 250 ondernemers actief door ons benaderd. EBG organiseert

€1,26 mln.

in 2018 4 pitchevenementen en 6 kennisbijeenkomsten over verschillende ondernemersthema’s en realiseert een ondernemerscommunity. In 2018 krijgen 3000 leerlingen ICT-onderwijs, doen 100 klassen mee aan het ondernemerschapsprogramma Jong Ondernemen en bouwen en gebruiken 80 scholen een 3D-printer. EBG realiseert in 2018 een Tech-Hub waar leerlingen na school terecht kunnen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. In totaal maken 9000 leerlingen kennis met het onderwijsprogramma van EBG. LEES MEER…

werkgebied en op het genereren van 150 leads en 70 prospects om

ge n

o rd G r o

Onze focus ligt op het ontwikkelen van een propositie voor het

n in

€0,23 mln.

No

VESTIGINGSKLIMAAT

€1,30 mln.

bedrijven te laten vestigen in Noord-Groningen. We willen hiermee in 2018 120 nieuwe arbeidsplaatsen realiseren. LEES MEER…

120 arbeidsplaatsen

SNEL INTERNET Eind 2018 moeten alle ondernemers – en inwoners – in Groningen toegang hebben tot breedband internet. EBG ondersteunt het intensieve traject met middelen, kennis en kunde en ziet erop toe dat gestelde doelen worden gehaald en de ondernemers in het aardbevingsgebied zo snel mogelijk worden aangesloten. LEES MEER…

UITVOERINGSKOSTEN

€1,20 mln.

€24,34 mln.


Wat we in 2018 doen

Groningen laten Groeien

BOUW In september 2017 is BuildinG geopend. In 2018 ondersteunt

€0,81 mln.

EBG de projecten Circulair Bouwen, BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw, Gezond Wonen en BuildinG Digital, die door BuildinG worden uitgevoerd.

5G

Klik hie r meer in voor fo

In 2018 starten 10 nieuwe pilots waarin 5G-toepassingen voor

€1,08 mln.

supersnel internet worden getest in de landbouw, zorg, energie, verkeer en logistiek en leefomgeving. Er worden 5 innovaties ontwikkeld en 3 à 4 testlocaties ingericht. Doel is dat 20 tot 25 mkb-bedrijven de pilots uitvoeren. LEES MEER…

TOERISME In 2018 worden er in samenwerking met Groningen Airport Eelde en de ondernemers van het Groningste van Groningen 15 boekingsarrangementen opgesteld. Er worden

€0,81 mln.

25 AR/VR erfgoed verhaallijnen geproduceerd en er wordt minimaal 1 groot evenement (Oog tot Oog) georganiseerd. Daarnaast worden er 50 websites van ondernemers vertaald naar het Engels en Duits. LEES MEER…

AGROCHEMIE & ENERGIE

grootschalige bedrijven

Dit programma richt zich op coördinatie van lopende en nieuw te

€0,40 mln.

kleine innovatieve ondernemers

ontwikkelen initiatieven in samenwerking met andere partijen die zich richten op stimulering van vergroening van de chemiesector. In Noord-Groningen is een groot aantal bedrijven dat actief binnen de recyclingindustrie of daaraan is gelieerd. LEES MEER…

€3,10 mln.

TOTAAL

€28,64 mln.

Bedragen in dit jaarplan zijn naar boven afgerond op 2 decimalen.


info@ebgn.nl www.economicboardgroningen.nl

Profile for Economic Board Groningen

Economic Board Groningen - Jaarplan 2018  

Jaarplan 2018

Economic Board Groningen - Jaarplan 2018  

Jaarplan 2018

Advertisement