Issuu on Google+

WOW! Al jouw vragen behandeld op een overzichtelijk manier!

DRAAIBOEK

Een handleiding voor

FILM & ANIMATIE PROJECTEN Auteurs: Giordano Nunes & Marja Siebenga


Inhoudsopgave

• INTRODUCTIE • CHECKLIST PRODUCTIE

5

• PROCES

6

• •

1ste editie: September 2015

4

TAAKVERDELING Taken/betrokken functies

5 5

• BEGINFASE

7

• BRIEFINGSFORMULIER AV PRODUCTIES

7

• CONCEPTFASE

7

• PRE-PRODUCTION

8

• PRODUCTION

8

• POST-PRODUCTION

8

• FEEDBACK RONDES

9

• INTERNE FEEDBACK

9

• 1STE & 2DE RONDE

9

• FINAL FEEDBACK

9

• LEVERING

9

• LEVERINGSMIDDEL

9

• LEVERINGSSPECIFICATIE

9

• CONTAINERS, COMPRESSION & RESOLUTIES

10

• PLANNING

11

• EXTRA KOSTEN

12

• STOCK BEELDEN

12

• STOCK VIDEO

12

• STOCK MUZIEK

12

• SPECIAAL GECOMPONEERDE MUZIEK

12

• VOICE OVERS

12

• BIJLAGEN!

13

• BRIEFING OPDRACHTGEVERA/V PRODUCTIE

14

3


1

2

Introductie

Checklist productie

Notities

Notities We maken zeer regelmatig films en animaties. Er zit nog te weinig structuur in deze projecten. Een standaard werkwijze en een goed inzicht in de bepalende factoren bij de totstandkoming van films en animaties, gaat ons helpen om efficiĂŤnter te werken en kwalitatief beter te worden. Voor je ligt het draaiboek waarin alle relevante onderwerpen aan bod komen. Vanaf heden is dit the way of working. Als je vragen hebt, kun je terecht bij Dano en Marja. Hopelijk gaat dit document je helpen om mooie en succesvolle audiovisuele projecten op te leveren.

Onderstaande elementen vormen de ingrediĂŤnten voor een film/animatie: q

Script

q

Concept

q

Storyboard

q

Voice over (demo)

q

Voice over (definitief)

q

Muziek/geluid

q

Aangeleverde beelden (door klant)

q

Grafische elementen

q

Stockmateriaal

q

Nieuwe content (film, fotografie, etc.)

Veel succes!

4

5


3

3

Proces

Proces

Notities

Notities

3.1

3.1.1

Voor de aanpak van onze films en animaties moeten wij een productiehuis ‘mindset’ hebben. Dit betekent dat wij per film of animatie taken moeten verdelen over een aantal personen, voor de duur van het hele project.

1. Accountmanager/projectmanager

Interne & externe coördinatie

Een project krijgt altijd 2 teams.

Zorgt voor budget / begroting maken

Een motion team en een project team.

Planning

De indeling is als volgt:

Documenten delen (met klant en met

studio)

Content regelen

Taakverdeling

Motion team: Motion director, motion designer, film editor & grafisch vormgever. Project team: Accountmanager of projectmanager, creative director & motion director.

6

Betrokken functies en taken De projectmanager is primair verantwoordelijk voor de communicatie met de klant en bewaakt een goed verloop van het project.

Notitie: Per project moet de beslissing genomen worden of er een AM en PM op een project zitten of alleen een AM. Of AM doet gehele project. Of PM neemt het over als de kaders staan.

7


3

Proces

3

Proces

Notities

Notities 2. Creative director

3. Storyteller/scriptschrijver

De creative director is creatief eindverantwoordelijk.

De storyteller is degene die het verhaal in tekst vastlegt. Meestal is dit inclusief suggesties voor beeldmateriaal. Een script vertelt alles wat je hoort en ziet. Beeldsuggesties moeten altijd door de motion director goedgekeurd zijn (haalbaarheidscheck) voordat het aan de klant voorgesteld wordt.

Betrokken vanaf begin en gedurende het traject

Dient als tweede oog bij het editen

Lost creatieve vraagstukken op

Notitie: In huidige projecten is de AM of PM te veel verantwoordelijk voor het eindproduct. Dit ontstaat met name door het intensieve contact met de klant in de productiefase. Maar de creative director heeft de eindverantwoordelijkheid. Deze moet genomen worden en AM/PM kan hier een faciliterende rol in spelen.

8

9


3

Proces

3

Proces

Notities

Notities 4. Storyboard artist

6. Film editor

Middels schetsen wordt de visuele invulling van de film of animatie uitgewerkt. De storyboard fase is alleen van toepassing op projecten waar wij zelf alles kunnen maken en bepalen. Bij projecten waar wij beelden van de klant aangeleverd krijgen, is deze fase niet nodig. Dan gaan we op basis van het script kijken naar de beschikbare beelden.

De film editor begint te werken zodra het script goedgekeurd is. Bij een film waar beeld gespot moet worden, kan dit vanaf het moment dat het concept/idee van de film gereed en goedgekeurd is. De editor doet precies wat zijn functietitel zegt: de film editen. Dit wordt gedaan op basis van beeldmateriaal, de voice over en muziek. Voor een goede start is het belangrijk dat de voice over en muziek al goedgekeurd en binnen zijn. Zo kan de editor op de juiste maat editen.

5. Designer De designer zorgt voor alle vormgeving in de film (denk o.a. aan grafieken, illustraties, weergave teksten). De designer wordt ingeschakeld zodra er kennis is van wat er gemaakt moet worden (gedurende de design- en productiefase).

10

11


3

4

Proces

Notities 7. Motion designer De motion designer zorgt voor alle geanimeerde elementen in een film, zoals: •

Tekst toevoegen

Grafische elementen animeren

Totaal plaatjes maken

2D animaties maken en animeren

3D animaties maken en animeren

Compositing

Visuele effecten

8. Voice Over producer Taak van een voice over producer is om de juiste stem op te nemen, te mixen en op te sturen in een bruikbaar formaat.

Fases

4.1

Notities

Opstartfase Dit is de start van het traject. We krijgen opdracht van de klant om een film of animatie te maken. Gedurende de beginfase is het belangrijk dat de accountmanager de eerste basis legt voor het project. Dit houdt in: •

Briefing ontvangen en controleren

Vragen stellen

Randvoorwaarden bepalen

Budget bepalen

Globale planning maken

Verantwoordelijk: accountmanager

Formaat van audio file: .wav

12

13


4 Notities

Fases

4

Fases

4.2

4.3

Er is een briefingsdocument beschikbaar voor audiovisuele producties (zie bijlage en op de server). Dit kan door of samen met de klant ingevuld worden. Doel is het scherp krijgen van alle relevante input en informatie om de productie te kunnen realiseren. Zodra de briefing helder is, kan een realistische planning en begroting gemaakt worden.

In de conceptfase geven wij het project een richting. Op basis van de briefing gaan de creative director, motion director en accountmanager even zitten voor een aftrap van het project en een eerste (korte verkennende) brainstormsessie. Gedurende deze brainstormsessie worden de creatieve richting en het eindproduct bepaald (bijvoorbeeld een tradefilm of animatie). De accountmanager kan dit tussentijds even met de klant afstemmen voordat we het concept verder gaan uitwerken.

Briefing

Verantwoordelijk: accountmanager (met kennisgeving aan creative director / motion director)

Notities

Concepting

Vervolgens wordt het concept verder uitgewerkt door de copywriter & art director tot een verhaallijn en suggestie voor beeldinvulling. Dit kan middels moodboards (look & feel ) of voorbeelden van bestaande films of animaties.

14

15


4 Notities

Samenvatting conceptfase: •

Aftrap met alle teamleden

Verkennende brainstormsessie

Eventueel tussentijdse afstemming met klant

Concept uitwerken

Presentatie aan klant

Goedkeuring door klant

Verantwoordelijk: creative director, art director, motion director & accountmanager

16

4

Fases

Fases

4.4

Notities

Pre-Production In de pre-production fase wordt alle content verzameld. Deze fase is belangrijk voor een vlotte production fase. Voor een goede prestatie in de pre-production fase worden de activiteiten verdeeld. Lijst van mogelijke activiteiten gedurende de Pre-Production fase met benoeming eindverantwoordelijke: •

Script schrijven – copywriter

Bestaand beeldmateriaal vergaren – accountof projectmanager

Nieuwe beelden zoeken – iemand van motion team

Aangeleverde beeld spotten – iemand van motion team

Schetsen – visualiser

17


4

4

Fases

Notities

Fases

4.5

Design – grafisch vormgever of motion designer

Apparatuur controle en eventueel aanschaffen/huren – iemand van motion team

Gedurende de production fase wordt de film

Voice over stem selecteren – projectmanager & art director

Deze fase ziet er als volg uit:

Voice over (demo) opnemen – voice over producer

Achtergrond muziek uitkiezen – iemand van motion team

Notities

Production daadwerkelijk gemaakt. •

Filmen/fotograferen van nieuwe content (indien nodig)

Montage van clips maken op timing van stem & muziek

Animaties maken

Motion designs maken en toevoegen

Muziek eronder plaatsen

Stem en muziek balanceren

Verantwoordelijk: motion team

18

19


4 Notities

5

Fases

Feedback rondes

4.6

5.1

In deze fase wordt de ‘eind magie’ toegevoegd, de definitieve montage wordt gemaakt. Deze fase ziet er als volg uit:

Interne feedback vindt tussentijds plaats en aan het einde van elke activiteit: •

Montages

Audio afmixen

Grafisch vormgeving

Sound effects toevoegen

Motion design

Eventuele visual effects toevoegen

Animaties

Kleurcorrectie

Render klaarmaken

Renderen

Post-Production

Verantwoordelijk: motion designer

Notities

Interne feedback

Notitie: Voor de interne feedback rondes moeten reviewmomenten met het team ingepland worden. Tussentijdse begeleiding vindt dagelijks plaats, dit is de verantwoordelijkheid van de teamleden. Er moet uiteraad rekening gehouden worden in de planning met het verwerken van de interne feedback. Verantwoordelijk: art/creative director, motion director, accountmanager

20

21


5 Notities

Feedback rondes

5

Feedback rondes

5.2

5.3

Na de interne feedback ronde kan de eerste montage naar de klant gestuurd worden.

De final feedback is de allerlaatste feedback die de klant en/of intern mag geven. Dit bestaat uit kleine opmerkingen die nog aangepast kunnen worden. Grote/nieuwe aanpassingen zijn in deze fase niet meer mogelijk (zonder gevolgen voor planning en begroting).

Feedback ronde 1 & 2

In de planning is opgenomen wanneer de klant feedback moet geven. Een afspraak met de klant over de correcties heeft de voorkeur. Indien dit niet mogelijk is, kan de feedback per mail aangeleverd worden (verzameld in 1 document).

Notities

Final feedback

Voordat de gecorrigeerde versie naar de klant verstuurd wordt, heeft de creative director akkoord gegeven. Belangrijk om hier in de planning rekening mee te houden.

22

23


6 Notities

Oplevering

6

Oplevering

6.1

6.2

Levering wordt gedaan conform de wensen van de klant. Dit is meestal per mail (wetransfer).

Eindproduct wordt opgeleverd in HD (1920x1080) resolutie in een .mp4 container en een H264 compressie.

Middel

Andere leveringsmethodes zijn uiteraard mogelijk.

Notities

Specificatie

MP4 en H264 zijn standaard formaten die online (web) gebruikt worden. Al onze films kunnen op youtube/vimeo of op andere websites gebruikt worden. In het briefingsformulier kan de klant de gewenste videocompressie en het formaat aangeven.

24

25


6 Notities

Oplevering 6.3

Containers, Compression & Resoluties

6

Oplevering Notities

Notitie: In de briefing moet naar voren komen welk middel gebruikt zal worden om de animatie of film te tonen.

Standard (video) containers: •

MOV

MP4

WMV

Standard (video) compressies: •

H.264

MP4

ProRes

Uncompressed (Quicktime)

Video resoluties:

26

HD 1: 1920 x 1080

HD 2: 1440 x 1080

HD Ready: 1280 x 720

SD standard: 720 x 576

SD widescreen: 1024 x 576

27


Notities Het produceren van een film of animatie kost meer tijd dan je denkt. Een belangrijk leerpunt uit recente projecten is dat we de verwachting m.b.t. planning/doorlooptijd heel goed moeten managen. Realisme is hierin belangrijk, anders worden we door de praktijk ingehaald. Uit ervaring weten we ook dat beeldmateriaal vaak de bottleneck is. Wat kwaliteit van het eindproduct betreft (je kunt niet altijd vinden wat je zoekt) maar ook wat planning betreft (je weet vooraf niet hoe veel tijd het kost om beeldmateriaal te vinden). Begin pas met de productie fase als 80% van het beeldmateriaal beschikbaar is.

Start

Communiceer naar klanten een gemiddelde doorlooptijd van 6 weken. Uiteraard moet er per project een realistische detailplanning gemaakt worden. In de tabel hiernaast zie je de gemiddelde tijdsinvestering per fase.

28

Concepting Pre-Production Productie Post-Productie Oplevering

Planning

Week Week Week Week Week Week 1 2 3 4 5 6

7

29


8

Budget

Notities Op basis van de briefing maakt de accountmanager de begroting voor het betreffende project. Aangezien ieder project anders is, zal het bijbehorende kostenplaatje ook verschillen. Er is dus geen standaard. De producties die wij verzorgen, variëren momenteel tussen € 7.000 - € 12.000. Er zijn een aantal posten die in de meeste producties voorkomen en waar we wel een vast tarief voor hanteren (aangezien dit inkoop voor ons is). Deze staan hiernaast beschreven en gespecificeerd.

30

8

Budget

8.1

Notities

Stockbeelden Stockbeelden worden (meestal) via Shutterstock gekocht. Wij hebben een abonnement van € 5434,37 per jaar waarmee we 35 beelden per dag kunnen downloaden. Naar de klant rekenen we het door voor minstens € 10 per beeld. Aan de account- of projectmanager de taak om het goed te verkopen. Zoektijd wordt apart in rekening gebracht tegen het uurtarief.

31


8 Notities

Budget

8

Budget

8.2

8.3

Stockvideo’s worden (meestal) via Shutterstock gekocht. Bij gebrek aan beelden nemen wij een kijkje op andere stockvideo-websites zoals: Dissolve of iStockphoto.

Stockmuziek wordt (meestal) gekocht via AudioJungle.net. Prijs per muziekstuk hangt af van hoe het gebruikt zal worden.

Stockvideo

Notities

Stockmuziek

Overzicht van kosten: Bij stockvideo’s is de prijs afhankelijk van kwaliteit en formaat.

1 eindproduct & geen broadcast: € 35

Een High Definition kwaliteit stockvideo vanuit Shutterstock kost verkoop: € 72

1 eindproduct & broadcast voor 10 miljoen: € 150

Een 4K kwaliteit stockvideo vanuit Shutterstock kost verkoop: € 275

8.4

Een High Definition stockvideo vanuit Dissolve kost verkoop tussen: € 100 – € 600 Een High Definition stockvideo vanuit iStockphoto kost verkoop tussen: € 55 – € 150

32

1 eindproduct & broadcast tot 1 miljoen: € 50

Speciaal gecomponeerde muziek Soms willen klanten een uniek deuntje onder hun film en/of animatie. Hiervoor schakelen we een externe leverancier in. Uiteraard hangt hier een heel ander kostenplaatje aan t.o.v. stockmuziek. De productie van gecomponeerde muziek kan lang duren. Dit betekent dat de totale doorlooptijd van een project langer kan worden.

33


8 Notities

Budget 8.5

Voice-overs Voice-over kosten zijn uiteraad afhankelijk van de specificaties van het project (bijvoorbeeld de lengte van de tekst). Meestal werken wij met Soundbase. De gemiddelde prijs bij Soundbase voor een voice-over kost verkoop: â‚Ź 600

Bijlagen

34

35


9 Notities

Briefingsformulier 9.1

Essentiële vragen 1.

Omschrijving van de opdracht/korte achtergrond.

2. Wat is het doel van de film/hoe wordt de film ingezet? 3. Om welke merk(en) en sub merken gaat het? 4. Centrale boodschap Wat moet de inhoud van de film zijn/ruwe verhaallijn? 5. Doelgroep(en) 6. Doelstellingen (kennis, houding en gedrag) Wat willen we dat de doelgroep denkt, weet en gaat doen n.a.v. de film? 7.

Beeldmateriaal Is er (HD) beeldmateriaal beschikbaar? (bewegend/fotomateriaal,toegang beeldbank?)

8. Muziek/geluid Voorkeuren muziek? Rechtenvrij? Stockmuziek? Zelf muziek beschikbaar (incl rechten)? Wel of geen voice over? Man of vrouw? Tone of voice? 9. Wat mag de maximale duur van de film zijn? 10. Opleveringspecificatie Op welke platform zal het product getoond worden? Is er al een idee van welke type bestand gewenst is? 36

9

Briefingsformulier

11. Resolutie AV Product Geef een keuze voor resolutie van AV product. AV producties worden standaard op HD (1920x1080) gemaakt. q HD 1: 1920 x 1080 q HD 2: 1440 x 1080 q HD Ready: 1280 x 720 q SD standard: 720 x 576 q SD widescreen: 1024 x 576 q Anders:

Notities

12. Container (file-extension) AV Product Is er een voorkeur voor een bepaalde bestaandformaat? q .MOV q .MP4 q .WMV q Anders: 13. Randvoorwaarden Zoals huisstijl, eerdere uitingen, campagne richtlijnen, technische specificaties, ‘tone-of-voice’ en sfeer. 11. Planning Wat is de deadline? Op basis hiervan maakt ChannelUp een backplanning. 12. Indicatie budget 14. Overige relevante informatie en bijlagen Welke extra informatie is noodzakelijk, nuttig, relevant of inspirerend?

37


N

38

Notities

N

Notities

39


vwww.junction.nl www.channelup.nl © 2015 Giordano Nunes All Rights Reserved


Junction's Draaiboek