__MAIN_TEXT__

Page 1

Årgang 2

Juni 2015

JEG GØR POLITIET 6 GANGE MERE SYNLIGT


4      FORORD

6 Formand Torben Mikkelsen

Næstformand og Redaktør Kristian Madsen

6      200 ÅRS FØDSELSDAG

Redaktør Birgitte Prestov

10      GIV OS POLITIHESTENE TILBAGE

13 Kasserer

Presseansvarlig

Fundraiser

Anne Lobanoff

Tobias Flint

Kirsten Mikkelsen

13      DEN HELE EKVIPAGE POLITIHESTENE VAR MED!

18     HESTEKUNST

20     CORTES

Bestyrelsesmedlem Marianne Fich

Bestyrelsesmedlem Korrektur

Bestyrelsesmedlem

20

Julie Marie Christensen

Ingrid Buhl

30     REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Foreningens formål

Foreningens adresse

Kontakt redaktionen

Annoncetegning,

At drage omsorg for de pensionerede politiheste, at arbejde for en genindførelse af den nu ned-

Politihestens Venner

politihesten@politihesten.dk

tryk og opsætning

lagte Rytterisektion samt skabe og vedligeholde et økonomisk grundlag for ovenstående.

c/o Formand Torben Mikkelsen

Besøg vores Facebookside - "Bevar det ridende politi i København"

Twitter

Wihlborg, Østergaard & Hansen

Krumningen 18, Trørød

Bemærk at ophavsretten er

Telefon 32 96 00 64

2950 Vedbæk

Politihestens Venners. Eftertryk

logo@tilsend.dk

er ikke tilladt uden aftale med

Alle spørgsmål vedrørende

Politihestens Venner.

annoncering bedes rettet hertil.

Oplag 2000 eksemplarer


POLITIHESTENE SØGER VENNER

4

FORORD AF JULIE MARIE CHRISTENSEN Snart skal vi til valg. I skriven-

kontakt borgere og politi imellem, bør være en

de stund, er det kun Helle

selvfølgelighed. Hvilket det for øvrigt også er, i de

Thorning-Schmidt som ved

lande vi normalt sammenligner os med.

præcis hvornår. Det er på alle måder spændende!

Så valget bliver virkelig spændende. For vores arbejde er det af afgørende betydning. Er der ikke

For os i bestyrelsen for

politisk vilje til at genindsætte hestene efter næ-

Politihestens Venner, er valget

ste valg, så står vi i en helt anden situation. For

også spændende i forhold til udsigterne for, at få

faktum er, at vores heste jo bliver ældre. Og væl-

genindført politihestene i aktiv tjeneste. Vi har ar-

ger man ikke at benytte de fantastiske ressourcer,

bejdet for sagen lige siden december 2012, hvor

som vores allerede veltrænede heste udgør inden-

rytteriet blev nedlagt. Der er mange aspekter i ar-

for overskuelig fremtid, så når de desværre at bli-

bejdet. Én ting er, at vi arbejder for at hestene har

ve for gamle til at bruge dem som mentorer for

det godt hos deres frivillige plejefamilier, som gør

nye heste. Med andre ord. Spild af uvurdérlige

et stort arbejde for at passe og træne hestene. En

ressourcer og hestekræfter.

anden ting er, at vi gerne vil ud og vise hestene frem så ofte som muligt til diverse arrangementer.

Vi vil, i løbet af den forestående valgkamp være

En tredje ting, som er den vi arbejder mest med

med ude til diverse kampangeaktiviteter. Følg med

aktuelt, er det politiske arbejde. Vi har travlt med

på politihesten.dk – her vil vi opdatere løbende,

at tale med vores politiske støtter, og sørge for, at

hvor I kan møde os, og vores politiske støtter.

de har al den viden de skal bruge, for at kunne argumentere for vores mål: At få hestene tilbage på

Rigtig godt valg til jer alle!

Når du læser dette nummer af POLITIHESTEN ligger der et stort arbejde bag. Redaktionen søger konstant efter historier fra hele verden der kan kaste lys over de fantastiske egenskaber som politiheste har. Det vil vi gerne dele med ligesindende, folk der som os kan se de store fordele ved at have politiheste ridende i vores gader og som os, gerne vil hjælpe med at give tingene et skub i den rigtige retning. Vi er mange der i vores fritid lægger kræfter i det frivillige arbejde. Ikke kun med bladet, vi sørger også for de 10 politi heste som foreningen nu ejer, vi deltager i arrangementer med opvisning af de færdigheder som hestene blev trænet i, vi tager ud og holder foredrag og meget meget mere. Det er ikke alle der har den tid at give i en travl hverdag. Til dig der alligevel gerne vil hjælpe - BLIV MEDLEM. Det koster kun kr. 150,- årligt. Du vil oven i købet modtage bladet fire gange årligt på udgivelsesdagen. Vi er helt afhængige af vores medlemmer Nogle af pengene går til at give de pensionerede politiheste fra københavns politi en god pension, andre til at afholde ovennævnte arrangementer og aktiviteter. Som nævnt er alt arbejde friviligt og ingen i foreningen er derfor aflønnede. Som en del af vores forening bliver du også del af det håb og den medlemsskare der skal til, for at kunne påvirke beslutningstagerne, så vi kan få det beredne politi tilbage i Danmark igen.

gaderne. Der sker meget på området, der omhandler midler til politiet. Og her er det vigtigt, at vi bliver ved med at påvirke beslutningstagerne om, at politiheste er en del af den ’værktøjskasse’, som hører sig et moderne politi til. Og her har vi stærke kort på hånden. Vi har den fantastiske undersøgelse fra Oxford University, som understregede, at politiheste er pengene værd. Dermed kan vi modargumentere dem, som mener at politiheste bare er til pynt. Den aktuelle sikkerhedssituation gør, at politiet bør have alle kort på hånden. Og at have et redskab som hestene, som fordrer dialog og positiv

5

Du kan blive medlem ved at gå ind på vores hjemmeside

www.politihesten.dk


6

AF KRISTIAN MADSEN For et par år siden, gjorde min

de fik med det samme til huse i

I 1983 var antallet 45 stk.

gode ven fra Hannovers ridende

en kaserne, tidligere brugt til det

I dag er antallet 32 stk.

politi, polizeihauptkommisar Nor-

hestetrukne artilleri, kasernen lå

bert Rabe, chef for den beredne

på det tidspunkt uden for Han-

I Braunschweig, som også ligger

politiafdeling, mig bekendt med,

nover by. Det har tiden så lavet

i Niedersachen, findes også et

at deres afdeling i 2015 kunne

grundigt om på, da bygningerne

politirytteri med ca. 20 heste.

fejre 200 års fødselsdag. 200

i dag ligger inde midt i byen. Og

Det er en selvstændig afdeling,

hundrede år er immervæk en

som en af hovedtalerne sagde,

men når der er behov for rigtig

pæn alder, og heldigvis er afde-

er ”en oase midt i det hele”.

mange politihest, lægges disse

lingen stadig, om ikke mere, så

20 heste ind under Hannover

lige så vigtig for politiet i Han-

Under verdenskrigene fortsatte

således man kan stille med om-

nover og heldigvis inviterede han

rytterne deres arbejde og deres

kring 50 politiheste.

mig allerede dengang med til

del af kaserne var heldig og

festligholdelsen.

slippe helskinnet igen de Aliere-

Arbejdsopgaverne er, foruden

des bombardament af byen. En

daglig patrulje i Hannover by,

Vores venskab går tilbage til

anden del var ikke lige så heldig

deltagelse ved indsat omkring

2010, hvor jeg havde hørt om, at

og blev fuldstændig bombet væk

demonstrationer og fodboldkam-

man i Hamborg havde planer om

og i dag er kun en lille del af det

pe.

at genåbne deres i 1975 lukkede

store kaserneelement tilbage og

beredne afdeling. Jeg var nys-

huser fortsat politihestene.

gerrig og havde taget kontakt

Et mere specielt område er patruljering i naturbeskyttelsesom-

med dem og da de i forbindelsen

I 1954 flyttede hundeafdelin-

råder hen over sommeren. Der

med genetableringen fik hjælp

gen også ind i komplekset og i

findes overordentligt mange

af Norbert Rabe og han hørte om

dag er de en fælles sektion med

skove og parker i Hannover og

min henvendelse, tog han initia-

selvstændige daglig ledere af

disse går man, fra officielt hold,

tiv og kontaktede mig. Siden var

begge afdelinger.

meget op i bliver beskyttet. Og

Norbert Rabe i København i en

ligeledes hver sommer, sendes

uges tid og satte os ind i deres

Hestenes arbejdsområde dækker

nogle heste ud til nordsøkysten

træningsmetoder i Hannover. Det

ikke kun Hannover, men hele

for at afpatruljere strandene.

var noget vi kunne bruge, nogle

Niedersachen og også de andre

fantastiske dage havde vi med

bundeslande kan trække på poli-

Selve fejringen af politihestene

ham, hvor vi blev sat på hårdt

tiekvipagerne.

fandt sted søndag den 31. Maj

arbejde og god tysk grundighed.

fra kl. 1100 til 1800 på anlægget

Selv om afdelingen i København

Antallet af heste har gennem de

hvor de bor. Og åbningen blev

blev nedlagt, har vi holdt kon-

200 hundrede år svinget noget

markeret med taler af politikere

takten ved lige og glædeligvis

frem og tilbage. Ved starten var

og politichefer.

blev jeg inviteret med til deres

der 234 heste !

200 års dag.

Efter 1. Verdenskrig var antallet

Regionspräsident Hauke Jagau

faldet til 100 stk.

kom i sin tale med følgende ud-

Historien om Reiterstaffel Han-

Efter 2. Verdenskrig var antallet

talelse;

nover begyndte den 1. Maj 1815,

faldet til sølle 17 stk.


8

9 Politirytterne havde tilrettelagt et program, hvor publikum fik forevist og forklaret forløbet fra en hest blev indkøbt over dens uddannelse til den som færdig politihest kunne stå for de mest mærværdige påvirkninger. Det samme foreviste de med en rytter, træning og uddannelse af manden til han kunne indsættes i forbindelse med demoer etc. Et super flot arrangement som blev behørigt belønnet af det fremmødte publikum. Med til arrangementet var også politirytterchefer fra mange af ”Ved rytteriets grundlæggels-

hvor de hver gang aftvinger

de andre beredne politiafdelinger

en for 200 år siden, var politi-

respekt og hvor vigtigheden af

rundt om i Tyskland, herunder

hesten den hurtigste måde for

deres tilstedeværelse og den

også daglig leder af det i 2010

politiet at komme frem på, i dag

specielle aura de omgiver sig

nyoprettede Reitterstaffel Ham-

har politi transportmidler dog

med ses og mærkes.

borg, med hvem jeg fik talt. En

flere hestekræfter. Grunden til

artikel om dem og deres arbejde

at politihestene stadig er i tje-

Efter de fine taler, seks styk !,

med at finde et ståsted i politiet

neste har sine gode grunde,

var det tid til at gå ud til den

kommer i et senere nummer.

hvor de kommer frem, har de en

udendørs ridebane, hvor der

deeskalerende effekt, de indgy-

i mellem tiden var ankommet

der borgerne respekt og så er

Hannovers samlede befolkning,

de sympatiskabende for politiet.

eller sådan kunne det i hvert fald

Og til dem som skulle mene, at

se ud for det var sort af menne-

hestene i politiet kun er til hobby

sker. Faktisk så mange, at det

brug, kan jeg sige, i tager fejl.

var svært for mig at komme til

Ved demonstrationer og forsam-

at fotografere. 15.000 tusinde

ling af store menneske mængder

mennesker havde fundet vej

såvel som på almindelig patrulje

denne sidste søndag i maj, hvor

hører politihestene med i bille-

solen gjorde sit til at gøre dagen

det”.

festlig. Resten stod heste og ryttere for.

Polizeipräsident Volker Kluwe lagde ud med et citat;

Den tyske tv-kanal NDR havde et hold med til at forevige dagen

”Jorden ville være intet uden

og en journalist speaker hjalp

mennesket, men mennesket ville

publikum igennem ved at stille

være intet uden hesten”.

opklarende spørgsmål til de ting

Et citat jeg tænker på hver gang

politirytterne fortale om og viste.

jeg ser politihestene i indsats,


10

11

GIV OS POLITIHESTENE TILBAGE AF PIA KJÆRSGAARD Forleden havde jeg besøg af et

ønske end at hjælpe befolknin-

Politihestene er en del af denne

par repræsentanter for forenin-

gen og være til stede, når det

tryghed. De er en del af det

gen Politihestens Venner. Det er

brænder på. Det harmonerer

kriminalitetsforebyggende arbe-

en gruppe engagerede mennesk-

meget dårligt med det måltal-

jde. Og så er politiheste altså et

er, som arbejder for at få politi-

styranni, som politiet er blevet

festligt og flot indslag i en stor-

hestene tilbage i gadebilledet.

underlagt, og som f.eks. ved

by, hvor færdsel i politibiler er

årets begyndelse dikterede, at

vanskelig i fodgængerzoner og

Politiheste er ikke alene ”for et

der skulle ”indkradses” 600 mil-

smalle stræder. Politiheste hører

syns skyld” eller fordi det er

lioner kroner for overtrædelser

ganske enkelt en storby til.

”hyggeligt”. Nej, politihestene er

af færdselsloven. Og hvad be-

et præventivt bidrag, og bet-

tyder så det? Ja, det indebærer,

Derfor arbejder Dansk Folkeparti

jente til hest har et langt bedre

at fotovogne med betjente pænt

da også for, at politihestene igen

overblik i situationer, hvor de

må holde langs gader og veje

bliver en del af gadebilledet. Pol-

skal have overblik over større

og vente på, at måltallet bliver

itiet skal være synligt for alle.

folkemængder – eksempelvis i

nået. Også selv om deres ar-

forbindelse med demonstrationer

bejdskraft er påkrævet til langt

og offentlig uorden.

mere presserende opgaver.

Desværre blev Rytterisektionen

Mange betjente på gaden har

nedlagt i 2012. Hestene fors-

svært ved at forstå, hvordan

vandt fra gadebilledet, og de er

deres arbejde med at forebygge

savnet af mange mennesker i

og skabe tryghed for borgerne

hovedstaden. Hestene var med

kan sættes ind i tabeller og laves

til at skabe tryghed og gøre

om til måltal. Hvordan måler

politiet synligt – og er det ikke

man forbrydelser, som er taget i

netop politiets synlighed, som

opløbet og forhindret? Hvordan

ofte mangler? I øjeblikket er

sætter man borgernes tryghed

politiet ganske vist mange steder

på formler? Deres spørgsmål er

særdeles synligt, men det skyl-

yderst relevant. Politiets fore-

des terrortruslen, og synligheden

byggende og tryghedsskabende

består af betjente med maskin-

arbejde er nemlig ikke målbart.

pistoler. Politihestenes synlighed

I det ideelle samfund med lov-

var af en mere positiv art.

lydige borgere skulle politiet faktisk slet ikke ”lave noget”

Når man taler med menige politifolk har de ikke noget andet

Pia Kjærsgaard og Politihestene, ved Folketingets åbning 2012

overhovedet.


12

13

DEN HELE EKVIPAGE

POLITIHESTENE VAR MED! AF JULIE MARIE CHRISTENSEN

Vi elsker at vise hestene frem.

hest og rytter imellem, er jo en

Det var et rigtig spændende

Og vi får heldigvis rigtig mange

respektfuld og tålmodig tilgang

arrangement, og vores to heste

invitationer og henvendelser fra

til træningen, med udgangspunkt

Cassius og Attila opførte sig ek-

spændende arrangementer, som

i hestens natur. Det er også den

semplarisk og professionelt. Det

ønsker at opleve politihestenes

tilgang, der gør, at politihestene

var tydeligt at mærke publikums

kunnen. Vi ville gerne være med

er så dygtige som de er. Når

begejstring, særligt ridning frem

til hver og én! Men foreningen

man beder en hest om at gøre

mod råbende demonstranter

er jo drevet af frivillige kræfter,

noget, som strider mod dens na-

med flag og faner vakte tydelig

og i en travl hverdag, er det

tur, eksempelvis at gå på usikker

begejstring og beundring. Og

desværre ikke dem alle, hvor det

grund, gennem ild og lignende,

der gik sug gennem publikum,

er praktisk muligt for os at være

så er gensidig tillid det vigtigste.

da fanerne af rytterne blev lagt

med.

MEN VI ARBEJDER GERNE FOR 112 POLITIHESTEN.DK

over hovedet på politihestene, så

Et af de arrangementer vi held-

Der var mange spændende

de ikke kunne se, men stadig gik

igvis kunne takke ja tak til, var

punkter på programmet, bl.a.

solidt og roligt frem.

’Den Hele Ekvipage’. Et arrange-

hestepoesi, akademisk og fri-

Vi glæder os til mange flere

ment der viste mange spæn-

hedsdressur samt opvisning af

spændende arrangementer i

dende muligheder inden for

berider Anders Chortzen. Ét af

fremtiden.

træning og motivation af hesten.

punkterne var vores opvisning,

Noget af det vigtigste for at opnå

hvor to af vore ekvipager viste

et gensidigt positivt samarbejde

hestenes kunnen.


14

15


16

17

Vi vil gerne høre fra jer! Har du en god, eller sjov historie om politiheste - eller har du lyst til at lave en tegning af dem, så mail os dit input til bladet - du kan skrive til os på: POLITIHESTEN@POLITIHESTEN.DK HUSK AT MÆRKE BESKEDEN “REDAKTIONEN”

Foto: Ann Cecillie Larsen

Nelson "langer klø ud"...

DANMARKS BILLIGSTE ARBEJDSKRAFT? - Jeg koster kr. 111,00 om dagen.

POLITIHESTEN.DK

En hilsen fra Maria Knak i Portugal


18

19

HESTEKUNST AF RIKKE, MATHILDE OG DINA, 2 Å, BOBJERGSKOLEN I ASNÆS-

TAK TIL ALLE FOTOGRAFERNE For at vi må bruge jeres billeder i vores blade!

Helle Zebitz, Marianne Wiil, Anders Clausen, Jesper Clausen og Simone Aaberg-Kaern

Nu kan du betale dit kontingent eller bidrag til mig via MobilePay eller Swipp.

21 33 86 94 POLITIHESTEN.DK


20

21

CORTES KIRSTEN RYØ MIKKELSEN Tidl. Politirytter

Cortez – en rigtig god og trofast

det hvis han fik lov. Cortez var

Cortez i et højt vrinsk. Tommi og

”ven”.

rigtig god at have med på

jeg kiggede på hinanden da

Jeg var så heldig, at overtage

Rigshospitalet, idet han elskede,

Cortez normalt aldrig sagde en

Cortez efter min gode kollega

at blive nusset og kløet og i det

lyd, når vi kørte trailer. Ingen af

Tommi Gilsgaard.

hele taget være midtpunktet.

os var i tvivl længere .............

Jeg er sikker på han har været i

CORTEZ VAR KOMMET HJEM!!!

Cortez var på daværende tids-

mange hjerter, efter disse be-

punkt en ældre herre på 18 år,

søg.

men det var han ikke selv klar

har det rigtig godt. Vi har været

over når han og jeg indimellem

Da Rytterisektionen lukkede, var

ovre og se til ham nogle gange

tog en galop på Fælleden - Jeg

det helt naturligt, at Cortez skul-

og hver gang vi har været der,

skal love for “unghesten” kom op

le pensioneres og blot ud på

er vi blevet bekræftet i, han har

i ham. Lige så “unghestet” han

græs og ”leve livet”. Vi var så

en god pensionist tilværelse.

blev på Fælleden, lige så ”rutine-

heldige, at få en henvendelse fra

ret” var han, når vi red patrulje i

Cortez’s opdrætter, der ønskede

byen. Der var intet der kunne

at få ham ”hjem”, på pension.

hidse den ”gamle” op – det skul-

Selvom det var en hård dag, da

le da lige være en HT bus lige

alle hestene skulle forlade sekti-

bag ham – for dem var han ikke

onen, fandt jeg en trøst i, at

helt tryg ved. Han var dog

Cortez skulle ”hjem”. Vejen til

MEGET trofast og det blev som

Bogense med Cortez kørte jeg i

regel kun til lidt trippen på ste-

selskab med Tommi Gilsgaard.

det. Han forsøgte ALDRIG at

Stemningen i bilen var trykket

løbe væk– tværtimod.

og vi talte ikke så meget. Da vi nåede Bogense, viste vores GPS

FOTO: JESPER CLAUSEN

I dag bor Cortez i Bogense og

Cortez elskede besøgene hos de

ned af en lille vej. Da det var en

syge børn, på Rigshospitalet. Så

mørk vinter aften, havde vi

var der klap og masser af gule-

svært ved, at finde gården hvor

rødder i farvandet og det var no-

Cortez skulle afleveres. Vi kom

get Cortez kunne lide. Cortez

derfor kørende meget langsomt

var altid på ”slankekur”, da han

ned af vejen og da vi passerede

kunne æde hele tiden og gjorde

en lille gård på højre hånd, satte


23 TIDLIGERE POLITIRYTTER TOMMI GILSGAARD FORTÆLLER VIDEN OM CORTES

Undertegnede har over flere

at nye kollegaer fik en god hest

foregik med fuld fart og man

gange haft fornøjelsen af at have

at ride på og hver gang han

havde en fantastisk fornemmel-

Cortes som tjenestehest.

skulle skifte til en ny rytter, så

se for, hvilken styrke et sådant

Vidste du at:

- Han blev købt af Rytteriet og

- Han er opkaldt efter ikke min-

Cortes er en fantastisk politi-

var det med stort vemod.

dyr har.

- Cortes er af racen Dansk

blev politihest i 2001.

dre, end den spanske conquista-

hest, som altid var der for sin

Under dressur, var han en kæm-

Jeg har besøgt ham en enkelt

dor, Hernando Cortés, der ero-

rytter. Han var en fantastisk mo-

pe, som en gang imellem gav

gang i hans nye hjem. Da jeg

- Hans daglige rytter var politi-

brede Mexico for Spanien i

dig hest! Jeg har Flere gange

nogle udfordringer.

kaldte på ham, var det helt tyde-

assistent Kirsten Ryø Mikkelsen

1500-tallet.

haft ham som tjenestehest, men

Han var ufattelig stærk, hvilket

ligt, at han genkendte mig.

på grund af hans store erfaring

jeg tydeligt kunne mærke når vi

og stabilitet, var det nødvendigt,

havde springundervisning. Dette

Oldenborg - Han er “fynbo” idet han d. 15. april 1994, kom til verdenen i Bogense

- Cortes var så rolig at han hur-

- Han nyder nu sit otium, på Fyn

tigt kunne deltage i alle slags ar-

i sit “barndomshjem” - hos sine

- Hans “rigtige” navn var Clay.

rangementer.

avlere.

- Han er efter Lajos K, OLH 676

- Hans højdepunkt (red.: som er

med Uffe Korshøjgaard, OLH 668

misundelsesværdigt) i hans “kar-

DK som farfar.

riere”, var nok, da han førte an for den store eskorte, den 14.

- Morfar var Jumbo, OLH 636 DK

maj 2004 ved H.K.H. Kronprins Frederiks og Frk. Mary Elisabeth

- Candy Girl var hans mor.

Donaldson’s, bryllup.


24

25 Anne Houmann Carlsson

Tidl. Staldmester, Københavns Politis Rytterisektion med os, når hans grime og strig-

det stoppede med dette... - og

lepose hang på stalddøren

lad det så blive ved dette!

og lågen var åben, ja så syntes han det var rigtig skægt at tage

Cortes er nok også kendt som

begge ting i munden og

hesten der gør tingene i sit eget

smide dem langt ud på gulvet.

tempo. Når han skulle gå i

Lige så straks man havde hængt

skridtmaskinen, ja så måtte man

det på plads, ja så fik det turen

sætte tempoet efter Cortes, for

igen.

han var lige glad med at lågen

Selv om Cortes kunne virke lidt

daskede ham på bagen. Jeg hu-

sur i sin boks, ja så var man ikke

sker også så tydeligt en gang

i tvivl om at han også nød sit fri-

han faldt i maskinen, jeg blev

sted der. Især roen der kom ud

noget forskrækket og skyndte

Cortes er en af de gamle drenge

på eftermiddagen, her stod han

mig at slukke ... Cortes blev

med en lang historie i rytteriet,

og spiste sit hø, og sov gerne

bare liggende indtil jeg kom og

og dermed masser af erfaring.

helt udstrakt og ugeneret, selv-

sagde at nu var det tid for at han

Han kom til afdelingen som en

om vi puslede omkring i stalden.

skulle rejse sig igen, og jeg ind-

yngre fin oldenborg. Clay hed

Og ingen tvivl, man kunne vende

rømmer at det var med noget

han.

hans humør med en kløtur de

nervøsitet i maven da han be-

rigtige steder..

gyndte at gå rundt igen .... men

Jeg husker tydeligt mine første

intet var sket, han skulle “bare

oplevelser på ham. For de første

Cortes er om sommeren et flot

lige”.

ture var på fælleden. Vi red et

skinnende glansbillede, så blank

Til gengæld var det en noget an-

par ture alene i skridt, og hver

i sin mørkebrune pels, men om

den sag når han var i indsats, og

gang der var en sti der førte

vinteren udvikler han sig til en

skulle arbejde, så var han be-

mod afdelingen, ville han denne

blød langhåret bamse. Cortes

stemt ikke sløv – tværtimod –

vej. Han var lidt sløv og en smu-

var en af de få heste vi faktisk

de ryttere der sad på ham havde

le ugidelig. Første dressur time

måtte klippe lidt om vinteren, for

rigeligt - og rideligt - med ar-

på ham var på gardehusar ka-

hans pels blev så lang og tyk og

bejdskraft ...

sernen, og jeg havde nok en for-

han svedte voldsomt under ar-

Cortes var mange år i afdelin-

nemmelse af at jeg skulle “pikle”

bejdet.

gen, og som de andre heste blev

rundt på en sløv hest i en

Når det var tid at fælle, ja så føl-

man meget ydmyg over den er-

time.... Men jeg tog fejl... for når

te man nærmest at han smed

faring de fik, og han var en af de

først Cortes var varm, ja så ryk-

hele

heste man nærmest kunne kigge

kede han der ud af, med en bæ-

frakken på én gang, og hans

dybt i øjenene og læse livserfa-

ring og afskub så fint...

pels blev helt elektrisk, så man

ring på ...

I stalden var Cortes en skæg

kom næsten hver gang i støddet.

En stor tak til Mille og Gitte for

hest. Han var meget territorial

Når vi ordnede Cortes havde han

deres indspark når vi skriver om

overfor de andre heste, og

en lidt flatterende vane, for når

de forskellige heste. For nogle af

kunne såmænd også være en

vi rensede baghove på ham slog

dem er det efterhånden et styk-

lidt sur herre over for os andre,

det nærmest aldrig fejl at han

ke tid siden vi har set dem –

men han elskede at drille os lidt.

kom med en ordentlig prut, og

men minderne glemmer vi al-

Han havde en nærmest sjov leg

man skulle tage sig i akt for at

drig.


26

27


28

29

WK Biler

GODE BRUGTE KVALITETS BILER TIL DANMARKS SKARPESTE PRISER

- Har vi ikke bilen du er på udkig efter, skaffer vi den gerne for dig

www.wkbiler.dk Faglighed • Mangfoldighed • Fællesskab • Udvikling

Ridning Musik • Friluft • Kreativ Springgymnastik Fodbold Karlshøj 40 • 4733 Tappernøje Telefon 55 56 41 33 www.b-u.dk

Smedevej 13 • 6710 Esbjerg V Telefon 29 16 46 38 • 75 10 16 10 salg@wkbiler.dk • www.wkbiler.dk

Vi udfører alt inden for murerarbejde, for private, erhvervsdrivende og institutioner. Ingen opgaver er for store eller for små. Kontakt Murermester Peter Bay på Tlf: 3132 3233 eller mail@bay-byg.dk

Pragsboulevard 63A • 2300 København S Telefon 31 32 32 33 mail@bay-byg.dk • www.bay-byg.dk

Rodosvej 61 • 2300 København S Telefon 29 90 60 85 kontakt@krenovering.dk • www.krenovering.dk

Næstvedvej 60 • 4180 Sorø • Telefon 70 26 83 03

O. J. VVS

ApS

2294 7812 • VVS-installationer • Oliefyrsservice • Aut. VVS-installatør Ove Jørgensen, Østergade 83, 3200 Helsinge

w w w. o j v v s . d k

Tinghøjvej 3 A 1 tv • 2860 Søborg Telefon 60 22 33 33 / 27 62 33 33

www.lca-ent.dk


30

31

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN D. 28. MAJ 2015 Næstformand Kristian Madsen, bød fremmødte

Valg af bestyrelse:

medlemer velkommen, og orienterede om besty-

Formand Torben Mikkelsen - på valg, ønsker gen-

relsens "mandefrafald" d.d.

valg. Næstformand Kristian Madsen - ønsker genvalg.

Ad punkt 1

Kasser Anne Lobanoff - ej på valg.

Valg af dirigent: Julie C.

Best. mdl.

Referent: Birgitte P.

Ingrid Buhl - ønsker genvalg. Kirsten Mikkelsen - ønsker genvalg.

Ad punkt 2

Jonas Kriegbaum - ønsker genvalg.

Formandens beretning v/næstformand Kristian

Julie Christensen - ønsker genvalg.

Madsen. Ligger til gennemlæsning på vores hjem-

Tobias FLint - ønsker genvalg.

meside.

Birgitte Prestov - ønsker genvalg.

Ad punkt 3

Louise Sørensen - ønsker ikke genvalg.

Kasser, Anne L., fremlagde og gennemgik regnskabet,punkt for punkt. Regnskabet godkendt.

Indtrådt og valgt til bestyrelsen, er Mariane Fich (tidl. politirytter).

Gennemgang af budgettet for år 2015.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer som er på valg, er

Budget for år 2015 godkendt.

valgt, og fortsætter.

Ad punkt 4

Ad punkt 6

Indkomne forslag.

Fastsætelse af kontingent kr. 150,-/årligt.

Bestyrelsens eget forslag blev ikke vedtaget, idet IT systemet og muligheden for optimeringen heraf,

Ad punkt 7

skal undersøges nærmere.

Thomas tilbyder gerne sin hjælp med transport af

Valg af revisor suppleant: Ingen af de fremmødte

hestene.

medlemer ønsker posten, hvorfor bestyrelsen er bemyndiget til at finde en relevant til posten.

Roskilde Dyrskue og deltagelse heraf blev nævnt. Bestyrelsen orienterede om at "RD" er vigtig, men

Ad punkt 5

er fravalgt, idet alle kræfter og ressourcer mobilis-

Valg af revisor: Helle Jørgensen

eres på arbejdet omkring det kommende valg.

JEG ER EN UUNDVÆRLIG DEL AF POLITIET

POLITIHESTEN.DK


Wihlborg, Østergaard & Hansen Mågevang 23 3450 Allerød.

Profile for jumach

Politihesten juni 2015  

Senste ny fra Politihesten.dk

Politihesten juni 2015  

Senste ny fra Politihesten.dk

Profile for jumach
Advertisement