__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rgang 3

Juni 2016


4      FORORD 6      SGT. RECKLESS

6 12      HESTEKUNST Formand

Næstformand

Kasserer

Torben Mikkelsen

Kristian Madsen

Anne Lobanoff

14      PÅ PATRULJE I SVERIGE 18     ANTAL POLITIHESTE I EU

14 Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Julie Marie Christensen

Kirsten Mikkelsen

Birgitte Prestov

21     EN FERIEHILSEN FRA LENE I NORGE 22     CASSIUS 24     ROLLO & ALEXANDER 25     SOMMERHILSEN FRA VITTRUP 26     SOMMERHILSEN FRA HANNE, CASSIUS OG ATILLA

Bestyrelsesmedlem Marianne Fich

Revisor

22

Helle Jørgensen

Foreningens formål At drage omsorg for de pensionerede politiheste, at arbejde for en genindførelse af den nu nedlagte Rytterisektion samt skabe og vedligeholde et økonomisk grundlag for ovenstående.

Besøg vores Facebookside - "Bevar det ridende politi i København"

Twitter

28      GENERALFORSAMLING

Foreningens adresse

Kontakt redaktionen

Annoncetegning,

Politihestens Venner

politihesten@politihesten.dk

tryk og opsætning

c/o Formand Torben Mikkelsen

Wihlborg, Østergaard & Hansen

Krumningen 18, Trørød

Bemærk at ophavsretten er

Telefon 32 96 00 64

2950 Vedbæk

Politihestens Venners. Eftertryk

logo@tilsend.dk

er ikke tilladt uden aftale med

Alle spørgsmål vedrørende

Politihestens Venner.

annoncering bedes rettet hertil.

Oplag 2000 eksemplarer


4

5

5

FORORD AF PETER KOFOD POULSEN DF ønsker politihesten genindført

kunne sikre muligheden for en fornuftig opgaveløsning. Her ser vi, at politihestene er en fornuftigt

Sommeren er nu rigtig godt i gang og Folketinget

del af politiets samlede muligheder for at løse di-

holder en lang tiltrængt sommerpause. Ikke fordi

verse opgaver.

det politiske arbejde går i stå – for det gør det aldrig - men der er ikke egentlige møder i Folketings

Da politihestene blev afskaffet i slutningen af

regi. Til gengæld foregår der så meget andet poli-

2012, skete det som en del af en besparelse hos

tisk arbejde rundt omkring i landet.

politiet. Og heldigvis blev ingen negative ord tilknyttet. Tværtimod var der lutter positive tilken-

Når Folketinget igen samles, er det aftalt med for-

degivelser over for den indsats politihestene ydede

ligsparterne i flerårsaftalen for Dansk Politi, at der

og ord som tryghedsskabende, præventive og

skal være en drøftelse ift. en genindførsel af poli-

kontaktfremmende var nogen af dem der blev

tihesten. Noget der i øvrigt blev en del af aftalen

knyttet politihestenes indsats. For Dansk

på foranledning af Dansk Folkeparti. De drøftelser

Folkeparti er det helt klart, at vi selvfølgelig igen

ser vi meget frem til at have og håber, at politihe-

skal kunne se politiheste i gadebilledet. Og penge-

stene bliver en del af dansk politi meget snart.

ne mener vi bestemt, det må være muligt at finde.

Præcis som vi ser det, i stort set alle andre europæiske lande, som med stor tilfredshed benytter

Peter Kofod Poulsen

sig af politiheste.

Medlem af Folketinget Retsordfører for Dansk Folkeparti

I Dansk Folkeparti har vi altid haft en særlig interesse for at sikre, at politiet har de nødvendige og tilstrækkelige ressourcer til deres rådighed. Dels for at sikre borgenes grundlæggende sikkerhed og

MEDLEMSKAB AF FORENINGEN, SAMT BIDRAG TIL POLITIHESTENE

positive oplevelse af, at politiet altid er der, når der er behov for dem. Dels for at sikre at politiet har de arbejdsredskaber, som er nødvendige for at

Du kan betale dit Kontingent eller bidrag, (små som store), via Swipp, MobilePay på telefon

21 33 86 94 eller du kan overføre til vores konto: Jyske Bank Reg. nr.: 0697 Konto: 0003119041 Vi er et kvalitets bevidst malerfirma, som går meget højt op i kvaliteten. Vi udfører alt slags arbejde inden for malerfaget. www.malerfirmaet-ns.dk se også mere på facebook: da-dk.facebook.com/shahzad.maler

Østrigsgade 43, st. th. • 2300 København S

HUSK at oplyse os dit navn og din email adresse.


6

7

AF ROBIN HUTTON Historien om Reckless er ikke kun bemærkelsesværdig - den er usædvanlig. Når du nu læser om Reckless bedrifter, vil du se hvorfor det amerikanske marineinfanteri ikke kun blev forelsket i hende - men hædrer og promovere hende ved enhver given lejlighed. Og det er ikke bare de soldater der tjente med hende i skyttegravene der ærer hende. Hun blev forfremmet til Staff Sergeant af øverstkommanderende i marineinfanteriet, General Randolph McCall Pate. Reckless blev brugt til at bringe ammunition op til de forreste linjer, til en 75 mm dysekanon

Det var ikke kun Reckless hero-

eget og specielt sind. Og med en

deling fra 5. Marine Corps, - og

isme der knyttede marinesolda-

meget bestemt personlighed.

hun gjorde sig hurtigt fortjent til

terne til hende - det var også de

soldaternes kærlighed og re-

utrolige personlighedtræk hun

Som nævnt havde Reckless en

spekt.

udviste udenfor slagmarken.

glubende appetit. Hun ville spise

Hun lavede mange narrestreger.

hvad som helst, når som helst -

Lt. Eric Pedersen købte hende

Hvis hun f. eks. blev ignoreret,

men især røræg og pandekager

af en ung koreansk dreng, Kim

eller hvis hun var sulten - lad os

om morgenen sammen med sin

Huk Moon, og betalte $250 af

bare sige, at du aldrig lod din

morgen kaffe. Hun elskede også

egen lomme for hende. Den ene-

mad uden opsyn.

kage, Hershey barer, slik fra

En af Reckless største bedrifter

ets historie." I lige præcist dette

brændende, rygende ruinbunke -

C-rationer, og Coca Cola - selv

var under slaget ved Outpost

slag var der artilleri bombarde-

og Reckless var midt i det ​​ hele.

ste grund til at drengen solgte sin elskede hest var, at han så

Selvom hun blev legendarisk

poker chips, tæpper og hatte,

Vegas i marts 1953. Vidneud-

menter som sjældent før er set

Fjendens soldater kunne se

havde råd til at købe et kunstigt

kendt for sit utrolige heltemod,

hvis hun syntes hun blev igno-

sagn fra soldater som deltog i

i moderne krigsførelse. 28 tons

hende, når hun kæmpede sig vej

ben til sin storesøster, Chung

blev hun det omend endnu mere

reret - eller bare for at vise sin

slaget fortæller, at "I dette slag

bomber, hvor hundredvis var af

over det dødbringende "ingen-

Soon, som mistede sit ben efter

for sin appetit. Denne hest var

utilfredshed med et eller andet.

var der en vildskab som aldrig er

den maksimalt største kaliber,

mandsland". Igennem rismar-

at have trådt på en landmine.

noget helt særligt, med et helt

blevet tangeret i marineinfanteri-

forvandlede Outpost Vegas til en

ker og op ad de 45 grader stejle


8

9

bjergstier, som førte til de ameri-

dement, nogle gange med op til

hende også forfremmelsen til

Ros, og Republikken Korea Pre-

kanske stillinger.

500 granatnedslag i minuttet!

Sergeant. Ordet "Marine" blev

sidential Unit Citation, som hun

Det er svært at beskrive hvilken

Hun ville så få læsset granaterne

defineret af det mod hun udvi-

alle stolt bar på sit røde guld

indflydelse, hvilken opstemthed

af, tage sårede med ned i sikker-

ste.

dækken, sammen med et fransk

og løft i moralen hun gav os, når

hed, kun for igen at blive læsset

vi så denne lille hoppe med det

med flere granater som hun så,

Hun var elsket af soldaterne. De

marineinfanteriet blev tildet i 1.

hvide hoved kæmpe sig op til os

igen og igen, fragtede op til de

tog sig bedre af hende end de

verdenskrig.

med sin livnødvendige last, min-

umætelige amerikanske kanoner.

tog sig af sig selv - de smed de-

des Sgt. Maj. James E. Bobbitt.

Fourragere at 5th Marines, som

res skudsikre veste over hende

Der har aldrig været en hest som

Hun udgjorde også skjold for

for at beskytte hende når artil-

Reckless og hendes historie gør

Slaget varede i fem dage, på ​​ én

flere marinesoldater som var ble-

leriet var værst, risikerede deres

hende fortjent til alt muligt ære

dag alene tog hun 51 ture fra

vet fanget grundet beskydning

egen sikkerhed for hendes.

og anerkendelse.

ammunitions depotet op artil-

under forsøget på at komme op

leristillingerne, og 95% af tiden

til forreste linie. Hun blev såret

Hendes militære dekorationer

She was not a horse -

- helt alene. Hun bar 386 grana-

to gange, men fortsatte, uden at

omfatter to Purple Hearts, God

She was a Marine!

ter (over 9.000 pounds - næsten

sænke tempoet en eneste gang.

Conduct Medal, Presidential

fem tons -! Ammunition), gik

Unit Citation med stjerne, Na-

over 35 miles (56 km) gennem

Efter dette slag blev hun ikke

tional Defense Service Medal,

åbne rismarker og op ad stejle

bare respekteret af alle der

den koreanske Service Medal,

bjerge under fjendtligt bombar-

kæmpede med hende. Det gav

FN Service Medal, Navy Unit


10

11

SGT. RECKLESS FAKTA Koreansk navn:

Højde

Afkom

Flame of the morning

Around 13,1 hands (ca. 132 cm)

Fearless 1957-1969

(Ah Chim Hai)

Dauntless 1959-1983 Vægt

Købt

750-900 lbs (340 kg - 408 kg) Pensioneret

Lt. Eric Pedersen købte hende for $250 af en ung koreansk dreng

Mest herotiske slag

1960 Camp Pendleton, Staff

(Kim Huk Moon) på Seuols væd-

Slaget om Nevada Cities:

Sergeant

deløbsbane.

Outpost Vegas 26.-30. marts 1953.

Død

Blev Marine

Livret

15. maj 1968. Fik en militærbe-

26.10.1952

Røræg, Hershey Bars, slik.

gravelse i Camp Pendleton

Højeste rang

Fritidsbeskæftigelse

Forfremmet til Staff Sergeant to

Drikke øl med sine soldaterkam-

gange i Camp Pendleton.

merater.

Første gang i 1957 af Col. Ri-

JEG ER EN UUNDVÆRLIG DEL AF POLITIET

Chesty 1964-1976

chard Rothwell, og igen i 1959 af

Hvad hendes soldaterkam-

øverstkommanderende i mari-

merater husker bedst om

neinfanteriet, General Randolph

hende

McCall Pate.

Hun elskede at spise alting, og hver en krumme.


12

HESTEKUNST AF BIRGITTE PRESTOV / FOTOS UDLÅNT AF ROBIN HUTTON “Sgt. Reckless” hedder bogen, af forfatteren Robin Hutton, der kastede sin kærlighed og store begejstring for den lille røde hest, der trofast - frygtløst og utrætteligt hjalp sine soldater i Koreakrigen. Robin Hutton fik øjnene op for denne fantastiske helte hest, og dens historie, næsten ved et tilfælde. Hun fandt dens historie, og de fortællinger som hun hørte og fik fortalt var sande og så utrolige og helt igennem fantastiske at hun besluttede sig for at grave dybt i hestens historie - samle al viden og dele den med os. Og det er der kommet denne bog ud af. “Sgt. reckless - America’s war horse” Den lille Marine Sgt. Reckless fik i juli 2013 rejst en 10 fod høj bronze skulptur, der står på “National Museum of the Marine Corps”. Statuen af Staff Sgt. Reckless er lavet af kunstneren Jocelyn Russell, Colorado. Du kan i Facebook på siden “Official Sgt Reckless Fan Club”, se og læse meget mere om, vel nok verdens højest dekorerede hest.

Staff Sgt. Reckless’s militære udemærkelser kan man ligeledes læse på statuens monument tavle til højre.

13


14

15

AF KRISTIAN MADSEN I Sverige har politiet i alt 60 po-

Vi skulle en tur rundt i det rekre-

kunne få mærket kræfterne i

litiheste fordelt på byerne

ative området og hvilken natur

”den store dame”, så af sted gik

Malmö, Göteborg og Stockholm.

de har der oppe – skov, store

det i galop. Og hvilken ”maskine”

Svenskerne har benyttet sig af

søer og bjergrigt terræn.

Viola også kan være, en kamp-

politiheste siden slutningen af 1800-tallet.

maskine kan jeg sige. Kunne Viola var, hendes størrelse til

være sjovt at opleve hende i for-

trods, let og smal at sidde på.

bindelse med kontrol af større

I juni måned i år var jeg på be-

Hun gik velopdragen, stille og

grupper af fodboldfans……

søg i Göteborg for at besøge Pia

roligt frem. Blot må jeg sige, at

Goksöyr og hendes patruljehest,

hendes skridt kunne høres viden

Tilbage på rytteriet blev hestene

en kæmpe en af slagsen, hop-

om. De store hove larmede godt

sat på stald igen og jeg fik lejlig-

pen Viola.

op – ikke nogen ringe ting for en

hed til at hilse på de øvrige kol-

politihest for folk i gaderne kan

legaer som var på arbejde.

Viola er 11 år og af racen Shire,

ikke undgå at høre og lægge

Chefen for rytteriet, Susanne

hun har en kampvægt på 850

mærke til hende.

Johansson og Hans Andersson

kilo og et stangmål på 183 cm

tog ligeledes begge også vældig

og er dermed Sveriges største

På vores patrulje løb vi på nogle

fint i mod mig og med det sam-

politihest og eneste hoppe i lan-

friske unge, som drønede lidt

me gik snakken om hestene og

des politistyrke.

rundt på deres knallerter og Pia

politiarbejdet frisk afsted.

tog derfor kontakt til dem og

Fakta om Rytteriet i Göteborg.

Pia havde bedt mig medbringe

vejledte dem om reglerne for

mit rideudstyr, og efter en køre-

knallertkørsel i området. Det var

De er pt kun 8 politifolk i afdelin-

tur på 4 timer var det bare at

også en god anledning til, som

gen, men i efteråret starter 4 –

fatte sadel og trense og så kom-

politi, at komme i kontakt med

5 nye kollegaer op. Man har lige

me i gang med at sadle op –

de unge og få sig en lille sludder

afsluttet en rekrutteringsrunde,

fedt. Og endnu bedre, hesten

samtidigt med at et stykke poli-

hvor de have 67 ansøgere til de

som jeg fik lov til at ride på var

tiarbejde blev fint udført. Disse

få stillinger !

hendes rolige kæmpe Shire.

gutter glemmer i hvert fald al-

De har 18 heste i stalden, så der

drig deres møde (positive møde)

behøves flere politiryttere.

Rytteriet i Göteborg er beliggen-

med politiet.

de i den del af byen, som hedder

I stalden arbejder der 5 civile

Delsjøn. Selve rytteriet har til

Lidt senere løb vi på en flok

huse i en gammel gård med be-

brandmænd, som var ude og

liggenhed lige op til et kæmpe

motionere, her blev det også til

De har en transportkapacitet på

rekreativt skovområde. Rytterne

en lille sludder og slutteligt fik vi

i alt 8 heste ad gangen. Tre

har ca. 30 minutters ridt og/eller

dem til at tage et par fotos af os.

2-hestes lastbiler og en ”bus” til

10 minutters kørsel ned til centrum af byen.

staldfolk.

personale som samtidigt trækker Pia mente også, at det hørte sig til med en rask lille galop så jeg

en trailer.


16

17 ninger efter bortgåede personer og Amerikanerbiltræf. Ved siden af alt dette arbejdes hestene dressurmæssigt, de springes og trænes i miljøtræning – alle discipliner er nødvendige for at få en god, lydig, stærk og holdbar politihest. Politihestene bruges hver dag. På dag- og aftenpas. Og om fredagen og lørdage er de i byen til kl. 0300. I hele 2015 deltog rytteriet ved: • 15 højrisiko fodboldkampe • 3 demonstrationer • 47 festivaller og amerikaner- biltræf Ud af de 18 heste er to af racen

De øvrige heste er halvblodshe-

• 9 eftersøgninger (tallet er

Shire og grunden til at man

ste, men det er ikke racen der er

formentlig højere idet der

valgte at prøve med den race

afgørende, forklarede Pia, det er

ikke planlægges for denne

var, at det var deres opfattelse,

deres sind.

slags indsatser)

at disse heste kunne komme

• 88 indsatser i ydreområder

hurtigere ud på gaden og påbe-

Arbejdsdagen består af alminde-

• 49 weekendindsatser

gyndes deres politikarriere. Og

lig patrulje i byen og problem-

• 50 centrumindsatser.

viola var da også på rigtigt ar-

områder, fodboldkampe, demon-

bejde kun to måneder efter sin

strationer, festivaller, eftersøg-

ankomst til politistalden.

Disse træf med amerikanerbiler er ikke noget som vi kender voldsomt meget til her i Danmark, men i Sverige er det en ret stor ting og noget som samler mange mange tusind biler og mennesker og som derfor kræver en stor polititilstedeværelse. Og det er jo så lige noget for Sveriges største og højeste politi Viola. Tak, stor tak, til Pia, Viola og hendes kollegaer for at give sig tid til mig.


18

19 FINLAND

11

NORGE

16

SVERIGE

LETLAND

60

6

STORBRITANIEN

272

IRLAND

Antal politiheste i EU's 28 medlemslande

LITAUEN

20

14

HOLLAND

150

21 lande har politiheste TYSKLAND

POLEN

234

7 har ikke Cypern, Danmark, Estland, Grækenland, Kroatien, Luxenborg og Østrig

62

BELGIEN

150

Kilde: justistministeriet TJEKKIET

40

FRANKRIG

SLOVAKIET

20

UNGARN

26

(Norge er ikke et EU land og er sat på kortet af os i skandinavisk sammenhæng. Redaktionen)

37

RUMÆNIEN

51

SLOVENIEN

18

BULGARIEN

30

PORTUGAL

483

ITALIEN

SPANIEN

210

454

MALTA

17


20

21

EN FERIEHILSEN FRA LENE, DER VAR EN TUR I NORGE FOTO LENE TEMTE

JEG SKABER IKKE FRYGT

Jeg er nærværende, synlig og skaber rum, som er trygt!


22

CASSIUS

23

AF LOUISE SØRENSEN Cassuis fyldte 12 år D. 8. juni fyldte Cassius 12 år. Han har nu stået hos Hanne i lidt over 3 år, og han nyder sin fold sammen med Attila. Dagen blev fejret med lidt dressur, og efterfølgende en pose æbler og gulerødder. Cassius måtte efter lækkerierne stå model til at blive pyntet med en dug, hvilket han fandt sig i ..... man er vel politihest.


24

25

ROLLO & ALEXANDER

SOMMERHILSEN FRA VITTRUP

AF MARIANNE FICH

AF KRISTIAN MADSEN

I begyndelsen af 2016 blev jeg kontaktet af Alexanders plejemor, som oplyste, at hun af personlige årsager ikke længere kunne have Alexander boende. Efter at have forelagt det for min mand og for PHV, blev det aftalt at Alexander skulle flytte hjem til os. Sidst i januar hentede jeg Alexander og da jeg ankom hjemme, blev vi mødt med vrinsk fra Rollo og hans kammerat Hot Shot.

I stalden blev der hilst og der var ingen tvivl om at de alle kunne genkende hinanden. Alexander har taget flytningen rigtig flot. De 3 heste trives godt på folden sammen. Alexander er dog særdeles glad for Rollo og selvom han er sammen med Hot Shot vrinsker han altid højlydt efter Rollo, hvis jeg er ude at ride på ham.

Alexander kan indimellem være lidt efter Hot Shot, men han kan også trænge til at blive opdraget lidt, hvilket han aldrig blev, da han gik alene med Rollo. Rollo er som en legeonkel, der aldrig siger nej og hvis Rollo synes Akexander er lidt for streng over for Hot Shot stiller han sig bare imellem og så er der ro.

På en varm dejlig forårsdag fik Vittrup besøg af Ole og det blev et fint gensyn. Charlotte som passer og rider Vittrup sammen med mig, er også plejer for Ole. Sammen har Charlotte og Ole besøgt Vittrup mange gange før, men det var da Vittrup var opstaldet nær Holbæk. Så efter at han flyttede på landet har Ole ikke rigtig haft mulighed for at komme og hilse på, men det blev der så rådet bod på den dag. Og stor synlig gensynsglæde fra Oles side og ret fantastisk at se den forsigtighed der præger Vittrup, som ellers godt kan være lidt af en møver, når han har kontakt til Ole. Da Vittrup stadig arbejdede for politiet i København, var det en månedlig tilbagevendende arbejdsopgave hen over sommermånederne at besøge de indlagte børn på Rigshospitalets Børneafdeling. Hvor de børn som havde muligheden herfor kom ned til et af hospitalets indgange og der kunne komme til at røre og stryge hestene. En kontakt som begge parter, børn og

heste (og ryttere) var rigtig glade for.

Charlotte og jeg tager os af ham sammen med hans madmor Judith, en ordning som passer alle rigtig godt.

Vittrup er i mellemtiden gået hen og er blevet 19 God sommer til jer alle og år. Han er rask og rørig tak for støtten siger vi. og ved godt mod. Og han trives super godt sammen med de heste han går med. Han er stadig frisk på at lege med de andre på folden, men han er også kendt for at kunne sætte sig i respekt og vise, hvem som bestemmer over for de andre.


26

SOMMERHILSEN FRA HANNE, CASSIUS OG ATILLA

27


28

29

GENERALFORSAMLING 5. Indkomne forslag:

Torsdag d. 19. maj 2016 Referat.

At bestyrelsen kan fortsætte i den form og med Referent: Birgitte.

antal som er “tilbage”. Dette accepteret og vedtaget.

Indkaldelse og dagsorden, punkt for punkt: 6. Valg til bestyrelsen: 1. Valg af dirigent Kirsten

Valgt til bestyrelsen er:

2. Formandens beretning:

Formand: Torben Mikkelsen

Torben orienterede om hvordan året for foreningen har set ud.

Næstformand: Kristian Madsen

Aktivitetenharværet “afdæmpet”idetviharværetfok

Vi har haft sendt to repræsentanter til Spanien

Best. medl.: Julie Christinsen

useretogbrugtressourcernepå vores politiske støt-

for at kigge på egnede heste. Vores egne heste

Marianne Fich

ter.

vil stadig kunne, (til trods for tiden som er gået),

Kirsten Mikkelsen

støtte, hjælpe og lære de nye politiheste igang.

Birgitte Prestov

stort og pengene små. Men selvom vi ved at der

I forhold til bestyrelsen, er der 2 som udtræder -

Revisor: Helle Sørensen

skal spares, forløber den politiske process positivt.

og en som udtrådte sidste år.

Vi ved godt det er en svær periode, idet presset er

Tak til Thomas for den flotte PHV kage!

Kasser: (Anne Lobanoff - ej på valg, men fortsæt-

Mht. heste - racer og typer, er der nogle racer

ter)

som avlsmæssigt bestrider gode evner - såsom

Vi har udarbejdet en businesscase/ projektbeskri-

Vi er syv “mand” tilbage som ønsker at fortsætte

velse ift. hvad det vil koste at genetablere, et ri-

i samme form - og formanden accepterer genvalg

dende politi, strategisk placering af et rytteri m.m.

og vil sidde på posten frem til endelig analyse.

7. Fastsættelse af kontingent:

(som iøvrigt bruges flittigt i andre lande som poli-

Samt factsheets, som har været præsenteret for

Idet den best. som fremadrettet skal sammen-

10 kr. pr. måned/ 120 kr. pr. år.

tiheste). Det er dem vi har kig på. Vi skal bruge de

politikkerne.

sættes skal etableres i en anden form, og med ny kurs.

Bl.a. har DF - Peter Kofod Poulsen - bedt om akt indsigt i hvilke lande som har politiheste (og det

stort mod, lærenemme, med godt temperament

rigtige heste - og klar på at finde dem forskellige Dette for at gøre det nemmere ift. indmeldelses-

steder, også udenlands.

tidspunkt. Regnskabsår er 1. januar til 31. decemØkonomien er acceptabel.

ber.

- Hvor skal/ kan hestene opstaldes/ placeres?

Men hvis nogen har ideer, kender til fundraising

8. Eventuelt:

- Hvilket vi fra vores Business case/ projekt be-

eller lignende, vil vi meget gerne høre fra jer.

Spørgsmål:

skrivelse også har taget højde for, og udarbejdet

ved vi jo at de lande, som vi normalt sammenligner os med, har). Justitsminister, Søren Pind, er præsenteret for

forslag og muligheder hvor det er “oplagt” rent

sagen og har fået udleveret vores materiale. Det

Det samme gælder vores blad. Input, ideer og hi-

er meget vigtigt at få de, som skal repræsentere

storier dertil kan vi også altid bruge.

vores sag, “klædt godt på”. 3. Regnskab Københavns Politi har tilsyneladende fået til op-

Reviderede regnskab gennemgået i hovedtræk og

gave at undersøge forholdene - hvilket set ud fra

godkendt.

vores synspunkt, er det samme som at lade ræven vogte gæs.

4. Budget

Københavns Politi nedlagde jo i sin tid Rytteriet...

Budget for 2016 - ligeledes acceptabelt

- Vedr.heste - typer og racer?

strategisk - ift. infrastrukturen.

Profile for jumach

Politihesten jun 2016 web  

Politihesten jun 2016 web  

Profile for jumach
Advertisement