__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rgang 1

December 2013


4      forord

8      INDSATSMIDLER I DET 21. ÅRHUNDREDE Formand Torben Mikkelsen

Næstformand og Redaktør Kristian Madsen

Redaktør Birgitte Prestov

16     STORE HESTEDAG

Kasserer Anne Lobanoff

Presseansvarlig Tobias Flint

21

SUCCES I POLITIUNIFORM

22

KULTURNAT 2013

Fundraiser Kirsten Mikkelsen

28     Klampenborg Derby Bestyrelsesmedlem Louise Sørensen

Bestyrelsesmedlem Jonas Kriegbaum

Foreningens formål At drage omsorg for de pensionerede politiheste, at arbejde for en genindførelse af den nu nedlagte Rytterisektion og at skabe og vedligeholde et økonomisk grundlag for ovenstående.

Foreningens adresse

Kontakt redaktionen

Annoncetegning,

Politihestens Venner

kristian@politihesten.dk

tryk og opsætning

c/o Formand Torben Mikkelsen

birgitte@politihesten.dk

Wihlborg, Østergaard & Hansen

Krumningen 18, Trørød

Telefon 32 96 00 64

2950 Vedbæk

logo@tilsend.dk Alle spørgsmål vedrørende an-

Oplag Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook Thumbs Up

Besøg vores Facebook side - Bevar det ridende politi i København

CMYK / .eps

2000 eksemplarer

noncering bedes rettet hertil.


4

5

forord af formand torben mikkelsen For cirka et år siden gennemførte Det Ridende Politi den sidste patrulje i de københavnske gader. Dengang var de stadig en del af politiet, der kunne skabe tryghed og være nærværende, samt et stærkt redskab, der kunne indsættes ved større uroligheder. Der er ingen tvivl om, at politiledelsens beslutning var og er forkert. Nedlæggelsen skete på trods af massiv modstand fra både politisk side og, ikke mindst, fra mange tusinde engagerede borgere i Danmark. Der blev i løbet af meget kort tid indsamlet og afleveret over 12.000 underskrifter til justitsministeren. Beslutningen var, i øvrigt, også taget på et ufuldstændigt grundlag. Argumentationen fra ledelsen var økonomi, men da der blev spurgt ind til grundlaget for den økonomiske analyse, viste det sig klart, at der reelt ikke var foretaget nogen form for analyse. Det fremgår af en aktindsigt, hvor Københavns Politi har svaret: ”Der foreligger ikke detaljerede oplysninger om de enkelte udgiftsposter”. Således kan det konkluderes, at det økonomiske argument – det eneste argument, politiledelsen brug-

te – ikke var analyseret. Nedlæggelsen baserede sig således udelukkende på ikke valide estimater og personlige vurderinger. Det blev helt tydeligt, da justitsminister Morten Bødskov (S), i et åbent samråd, skulle forsvare politiledelsens beslutning. Han kunne ikke argumentere for beslutningen, men udelukkende udtale: ”Jeg læner mig op ad politiledelsens beslutning”. I bestyrelsen har denne form for argumentresistent opførsel, fra både politiledelsen og justitsministeren, selvfølgelig været en kende frustrerende. Vi har dog valgt at forholde os til det som en konstatering, der ikke umiddelbart kan gøres noget ved, og i stedet koncentrere os om forhold, vi rent faktisk kan gøre noget ved. Det, vi kan gøre, er at imødekomme den store efterspørgsel fra dem, der betaler gildet – nemlig skatteborgerne. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at honorere ønsket om fortsat at opleve det ridende politi i forbindelse med opvisninger ved forskellige lejligheder. Derved holdes hestene rent faktisk også ”skarpe” på politiarbejdet, hvilket understøtter vores ambition om at kunne

indsætte ridende politi igen, med få ugers varsel. Da afdelingen blev nedlagt, købte foreningen, Politihestens Venner, alle hestene, som nu er placeret rundt omkring i landet ved plejefamilier. Dette er gennemført med en klausul om, at de med kort varsel kan returnere til aktiv tjeneste, hvis det bliver aktuelt. Hestene bliver således holdt i form og trænes fortsat til politiopgaver. Siden nedlæggelsen er bestyrelsen blevet udskiftet, og der er blevet udarbejdet nye vedtægter og lavet en strategi for det videre arbejde. Således er målet med Politihestens Venners arbejde at få genoprettet det ridende politi i Danmark, samtidig med, at de pensionerede heste skal vartes bedst muligt. Derfor glæder vi os meget over, at der fortsat er rigtig mange mennesker i Danmark, der ønsker at se det ridende politi ved forskellige arrangementer rundt omkring i landet. I vores arbejde støder vi ofte på spørgsmål om, hvorfor det er så vigtigt at have ridende politi i Danmark. Det er selvfølgelig relevant,

at vide, hvad der gør ridende politi essentielt. Ikke mindst vigtigt i en tid, hvor der selvsagt skal prioriteres med de økonomiske midler. Pengene til politiarbejdet i Danmark skal selvfølgelig bruges på det, der giver den bedste effekt. Hvordan måler man så effekten af tillidsskabende politiarbejde, uden at spørge den enkelte borger? Hvad skaber det bedste tillidsskabende politiarbejde? Er det betjente i en patruljevogn, kørende på Strøget, eller skaber et par betjente på hesteryg en bedre tillid mellem borger og politi? Det spørgsmål, kan være svært at svare entydigt på. Men hvad, vi kan konstatere - allerede nu - er, at det ridende politi er savnet alle de steder, hvor det tidligere var. Den tryghed og kontakt, der tidligere var, er efterspurgt. Dette er, i sig selv, en klar indikator - og vel nok den bedste af alle. Jeg erindrer ikke, at der nogensinde har været mange tusinde mennesker, der har støttet op om f.eks. betjente på motorcykler eller betjente i patruljevogne!! For år tilbage brugte politiledelsen det ridende politi til håndtering af store menneskemængder – eksempelvis ved fodboldkampe og demonstrationer med uroligheder. I særdeleshed var det meget efterspurgt på

Vestegnen og blev anvendt operativt fornuftigt, som en del af den samlede politiindsats. Af ukendte årsager, blev det pludselig besluttet, at det ridende politi ikke skulle bruges til dette formål mere. Man kan få den kætterske tanke, at dem, der nu har lukket afdelingen, rent faktisk fandt ud af, at ridende politi var meget effektivt i sådanne sammenhænge. Det er jo ikke så rart, når man nu, helt arbitrært, har besluttet sig for, at ridende politi ikke bør være en del af dansk politi. I denne sammenhæng er det relevant at erindre, at svenske undersøgelser viser, at én politirytter svarer til 18 betjente til fods, ved indsættelse i masseoptøjer. En til atten må da – alt andet lige – også have en smule betydning rent økonomisk, når man samtidig ved, at lønudgifter udgør ca. 60 procent af politiets udgifter. Sverige har haft ridende politi i mange år og har nu besluttet at udvide kapaciteten. I Tyskland nedlagde en delstat for år tilbage deres ridende politi, men har nu besluttet at genindføre politiheste. England har igennem mange år haft ridende politi og har haft stor succes med denne kapacitet – i særdeleshed i forbindelse med fodboldoptøjer. Alle de lande, som vi sammenligner os med, har ridende politi. Der er ridende politi i Norge, Sverige, Tyskland,

Holland, Belgien, Portugal, Spanien, Grækenland, England, Irland, Frankrig, Rusland, Polen, USA, Canada, Brasilien og mange andre lande. I Danmark derimod, giver det åbenbart ikke mening at have ridende politi!!! Der er ingen tvivl om, at det giver rigtig god mening at have ridende politi. Operativt er det fornuftigt, økonomisk er det en god forretning, og det ridende politi er efterspurgt af danskerne, grundet dets tillidsskabende og forbyggende effekter. Vi, i foreningen, er klar til at hjælpe med at oprette det ridende politi igen - og kan gøre dette med ganske få ugers varsel. Heldigvis er der mange politikere, der også gerne vil have det ridende politi tilbage. Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti støtter aktivt arbejdet i forhold til genindførslen af ridende politi. Mon ikke det så blot er et spørgsmål om tid, før vi igen ser ridende politi i Danmark? Målet er at etablere et ridende politi med et omfang, der gør det muligt at støtte i hele landet. Vi og vores støtter tror på det. Indtil det bliver tilfældet, er det vigtigt, at vi kommer så meget ud i landet som muligt og viser de tidligere heste og ryttere frem. I den forbindelse, vil jeg gerne


6

7 benytte lejligheden til at takke de plejefamilier, der dagligt giver hestene en rigtig god tilværelse, og de mange frivillige, der hjælper med transport af hestene til og fra arrangementer og hjælper til i vores stand. Jeg vil også gerne takke bestyrelsen, som arbejder ihærdigt og målrettet, og de tidligere politiryttere, der stiller op til arrangementerne så vi kan vise, at heste og ryttere fortsat kan huske politiarbejdet. Uden den fantastiske støtte ville det slet ikke være muligt at opretholde foreningens virke. Tusind, tusind tak. Støtten er massiv, og det er meget tydeligt at mærke, at borgerne virkelig savner at have et ridende politi og den tryghed og synlighed, det medfører. Det er fantastisk, at så mange af jer, allerede

nu, viser jeres støtte rundt omkring i landet ved at synliggøre vores logo og for eksempel linke til foreningens hjemmeside via jeres egne hjemmesider.

Jeg håber, at I vil nyde dette første blad fra os. Vi er selv ret stolte, og vi har en intention om at udgive et antal af disse om året - så det dermed kan blive lidt lettere at følge med i vores aktiviteter. Med ønsket om en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Politihestens Venner vokser støt og roligt, da flere og flere af vores støtter bliver aktive medlemmer. Hvervningen af medlemmer sker på flere måder. Langt Torben Mikkelsen de fleste bliver meldt ind i Formand for Politihestens forbindelse med vores op- Venner. stillede stand, når vi er ude diverse steder og synliggøre foreningen og dens arbejde. Men der er også mange, som melder sig ind i foreningen via vores hjemmeside (www.politihesten.dk). Kun ved fælles hjælp, kan vi holde foreningen kørende, da økonomien i foreningen naturligvis belastes efter overtagelsen af alle politihestene.


8

9

INDSATSMIDLER I DET 21. ÅRHUNDREDE I form af politiheste

af NOBERT RABE, chef for det beredne politi hannover SANDRA BODE, POLITIASSISTENT, det beredne politi hannover I århundreder har man anvendt heste i politiet. I rækken af indsatsaktiviteter udgør heste - også i dag - et innovativt indsatsmiddel, som man ikke kan se bort fra. Disse fredelige dyrs kompetente indsats bidrager til en vis sympati for politiet, i deres arbejde for at undgå og reducere vold samt spare værdifulde ressourcer. Også uden for de

lukkede indsatser, tjener disse animalske embedsmænd til deres egen havre. De yder alsidig, effektiv støtte til deres kolleger i hele landet, gennem deres daglige arbejde.

hører i alt 12 rytteriafdelinger. Dette er tilfældet efter både opløsning, genopbygning og tilbagevendende kontroller gennem den tyske rigsrevision. Som det kan ses i skemaet til højre, varetager 253 politibetjente DET RIDENDE POLITI I og 234 heste (faktisk styrTYSKLAND ke) sammen tjenesten per I dag er der stadig ridende 15. februar 2013. De udgør politi i syv delstater samt en enhed, der understøtter forbundspolitiet, hvortil der

myndighederne i hele Forbundsrepublikken. Opbygningen af en deling og indsatsmuligheder, indsatsværdier og indsatsbegrænsninger for en bereden enhed og de tilhørende heste - skitseres med udgangspunkt i den nedersaksiske beredne enhed, og i særdeleshed det ridende politi i Hannover. Det ridende politi i Hannover er tilknyttet afdeling 12 i Hannovers politikreds. Det står, i den daglige drift, til rådighed for alle nedersaksiske myndigheder i tilfælde af særlige indsatssituationer, såsom demonstrationer, store begivenheder, fodboldkampe samt tiltag i forbindelse med gennemsøgning af store skov- og friarealer, og i mange andre situationer. Ved større indsatser, med tilsvarende risiko for fare, understøtter den nedersaksiske beredne enhed - på opfordring fra landspræsidiet, LPPBK - alle forbundsstater med det til

rådighed stående og nød- gangspunkt heri, sammenvendige antal politiryttere sættes ti ryttere til en rytog politiheste. tereskadron (der er en 1/9 styrke med 1 eskadronfører OPBYGNING AF EN DELING og 9 politibetjente). MED RIDENDE POLITI Ryttereskadronen kan, ved Alt efter størrelse, kan en indsatser med høj risiko, deling med ridende politi udvides til 12 ryttere og, udgøre en eller to ryttere- ved indsatser med lav risiskadroner, der sammensæt- ko, reduceres til 8 ryttere. tes i forskellig størrelsesor- Den ansvarlige eskadronføden, på baggrund af den på- rer er en integreret del af gældende indsats og opga- sin eskadron og leder denne vens omfang. Den neder- til hest. På den måde kan saksiske beredne enhed han reagere omgående, hvis kan, om nødvendigt, stille situationen ændrer sig, og op med tre ryttereskadro- altid stå til rådighed med ner, der er sammensat af råd og vejledning over for det ridende politi i Hannover indsatslederen. Han sikrer (to ryttereskadroner) og dermed, at politihestene, Braunschweig (en ryttere- som indsatsmiddel, indsættes så effektivt som muligt skadron). Til daglige opgaver og ind- - med udnyttelse af alle til satsaktiviteter, danner to rådighed stående muligheryttere og deres politiheste der. den mindste, til rådighed stående enhed: delingen, MÅLORIENTERET INDSATS der frem for alt indsættes i VED LUKKEDE INDSATSER forbindelse med patruljetje- Politiheste er, iht. § 69, afs. neste, forebyggende og mil- 3 Nds. (nedersaksisk deljømæssige indsatser samt statslov) jf. SOG (lov om eftersøgninger. Med ud- beskyttelse af offentlig sik-


10

kerhed og orden), et hjælpemiddel til fysisk magtanvendelse og skal, iht. bestemmelserne for deres udførelse, være tilpasset de opgaver, de pålægges. Politiheste må kun indsættes af personer, der er særligt uddannet hertil. I modsætning til for eksempel vandkanoner, må de - ifølge

11

§ 74, afs. 4 Nds. jf. SOG dog ikke bruges til at true med. Lignende bestemmelser indeholder også de tilsvarende love fra forbundsstaten og delstaterne, der råder over politiheste. Hvad angår udarbejdelse af en overordnet indsatsplan, skal der selvfølgelig tages forudgående kontakt til den

ansvarlige eskadronfører. Dermed garanteres en taktisk fornuftig indsats fra den beredne enheds side, med højst mulig indsatsværdi. Som en særlig myndighed inden for politiet, er det ridende politis største opgave - ud fra et taktisk og økonomisk perspektiv – at under-

støtte indsats- og enhedslederne i løsningen af særligt foranledigede indsatssituationer. Herved kan politihestenes styrke og høje brugsværdi udnyttes til fulde og lette arbejdet for, samt beskytte, kollegerne til fods.

DETTE OMFATTER BLANDT ANDET: • Retsmødesituationer • Eskorte af optog og demonstrationer (af fredelig og ikke-fredelig art) • Eskorte af fanskarer i forbindelse med fodboldkampe i Bundesligaen

• Store open air-begivenheder over flere dage, som f. eks. festivalerne Hurricane i Scheeßel/Deichbrand i Cuxhaven • Eskorte- og rutebeskyttelse ved transporter af atomaffald og nukleare brændstoffer / ved G-8topmødet.


12

13

udsigt - over de åbne landskaber, såvel som i indsatsaktiviteterne. Ved forsamlinger, af fredelig og ikkefredelig art, kan rytteren på den ene side omgående identificere og reagere på ballade og forstyrrelser, og på den anden side genkendes han i god tid som værende en politibetjent. Dermed kan en forestående optrapning tages i opløbet, da folk mærker politiets "øjne i nakken". Også i forbindelse med eskorte af fanskarer, fremadstormende forsamlinger samt ballademageres løben og ageren, når de opholder sig i smågrupper, drager man fordel af hestens størAlene den høje siddepositi- relse, hurtighed og adrætFølgelig skal rytternes ind- on, grundet hestens stør- hed. sats også kun ske i forbin- relse, giver rytteren en vid Heste har både høj hastighed (en hest i galop kan løbe op til 50 km/t.), udholdenhed, smidighed og fleksibilitet, hvilket skyldes, at de er flugt- og steppedyr. Dette medfører, ifølge adskillige indsats- og enhedsledere, at det ridende politis ryttereskadroner kan betragtes som: »politiets brandkorps, der kan slukke små brande på forskellige steder, som følge af deres selvstændige ageren og store taktiske forståelse«. Ifølge indsatsog enhedsledere kan hestene endvidere fungere »som øjne og ører for den overordnede beredskabsledelse, gående helt dybt ned i området«.

delse med, eller efterfølge, indsatser til fods. Dette skyldes, at en stationær indhegning, ved brug af politihesten som indsatsmiddel, over et længere tidsrum (f.eks. ved udførelse af siddeblokader eller massetilbageholdelser), er ineffektiv og svækkende i forhold til indsatsværdien. Politihesten imponerer ikke kun ved sin størrelse på op til 180 cm i stangmål og en vægt, der i gennemsnit ligger på 550 til 600 kg, men også ved sit rolige og afbalancerede væsen, der gør, at den på ene side indgyder respekt, og på den anden side vækker ens sympati.

Således indsættes hestene i forbindelse med optog og fanskarer, for at minimere presset på de til fods indsatte ressourcer, at forhindre nogen i at flygte samt at identificere bevægelser ind og ud af gruppen og meddele dette til den lokale indsatsledelse. Endvidere kan de, ved sammenstød af rivaliserende fans, indsættes som en hurtig og effektiv buffer mellem de to parter. Hestene muliggør en konsekvent separation og adskillelse af grupperne. Ligeledes muliggør hestene en indelukning/ indhegning af de to grupper, i samarbejde med kollegerne til fods. Ved udnyttelse af alle fordelene ved politihestene - såsom omgående reaktion på

ændringer i situationer, samt hestenes deltagelse i offensive indsatser - kan mange konflikter tages i opløbet, og de politimæssige situationer løses, før de eskalerer. INDSATS I PATRULJETJENESTEN TIL ORGANISERING AF HVERDAGSOPGAVER Hvad angår organiseringen af hverdagsopgaver, gælder følgende devise inden for det ridende politi: hvor der er politi, skal der også være politi. Således er den fornemste opgave for politirytteren at være politibetjent og at udføre sin tjeneste, i form af:

kerhedsfølelse, forhindring af indbrud i lejligheder i vintermånederne og lignende) • Trafikovervågning • Sikring af børnenes skolevej • Bekæmpelse af tungere kriminalitetsområder • Patruljering i, og omkring, sociale brændpunkter/udsatte boligområder • Miljøpatruljering (overvågning i yngletiden, sikring af, at hunde holdes i snor i byer og bymæssige skovområder)

• Offentlighedsarbejde (he• Præventiv patruljering (til sten skaber sympati og tillid styrkelse af borgerens sik- hos borgerne)


14

Derudover på anmodning: • I forbindelse med messer: patruljering af store parkeringspladser for at forhindre tyve i at komme ind og ud af parkeringsanlægget. Som følge af rytternes ”siddehøjde”, har de en fremragende mulighed for udsyn over et stort areal. Dermed bruges der ikke så mange kræfter, selv om arealerne, der patruljeres og observeres, kan være store • I forbindelse med bombedemontering/evakuering. Her kan hestene holde området, der skal evakueres, frit. Hesten muliggør hurtig patruljering af et stort areal, med lavt personaleforbrug,

15

da hesten fra naturens hånd er skabt til at overvinde lange strækninger over en kort tidshorisont) • I forbindelse med eftersøgninger af savnede personer, børn eller selvmordstruede mennesker på store og uvejsomme områder (store landområder kan med heste patruljeres med et minimalt personaleforbrug) • Understøttelse af myndighederne i naturbeskyttelsesområder og biosfære-reservater i sommermånederne. I Nedersaksen engageres altid to politiryttere i ca. 4 uger årligt for at overvåge overholdelsen af

Naturbeskyttelseslovens forskrifter i forskellige områder. Ydermere overvåger de den private og erhvervsmæssige kuske- og rytterdrift i henhold til dyrebeskyttelsesloven. Til dette formål egner betjente fra det ridende politi sig i særlig grad, da de, som følge af deres faglige kompetencer, nyder respekt og er i stand til øjeblikkeligt at observere overtrædelser BEGRÆNSNINGER FOR POLITIHESTE SOM INDSATSMIDDEL Som alle andre indsatsmidler, har også politihesten sine begrænsninger. Disse

kommer fortrinsvis frem i satsområdet, ved hjælp af kun indsættes tidsbegrænset og i afmålte perioder, teknik, derfor påkrævet forbindelse med: for ikke at blive overan• Jordens beskaffenhed: • Varigheden af indsatsen strengt. ved isglatte veje, eller når regnes, som hovedregel, jorden er leret og synker som den rene indsatstid på Foto dybt ned, glider hesten, stedet og må ikke overskri- Med tilladelse fra hvilket gør dens indsats de ti timer (eksklusiv klar- Sancho Kellner næsten umulig. Derudover gørings- og transporttider). Reiterstaffel Hannover er det nødvendigt i snevejr Hvis det, af hensyn til indat påsætte en særforan- satssituationen kræves, er staltning, i form af et spe- der i undtagelsestilfælde cialbeslag (greb) mellem mulighed for en mere vidthov og hestesko. Dette skal gående indsats udføres af en smed. • Uddannelsesniveau og al• Lysforholdene: underlaget der for politihestene: unge skal være klart og synligt og uerfarne heste kan, for rytteren, for at han/hun grundet deres uddannelkan identificere farer på sesniveau og kropslige udjorden og udelukke trusler. vikling, endnu ikke magte I mørke er oplysning af ind- alle indsatser. Derfor må de


16

17

STORE HESTEDAG af kristian madsen, politiassistent I 2013 deltog foreningen for første, og forhåbentligt ikke sidste gang, i Store Hestedag i Roskilde – et fantastisk arrangement med mange, mange heste og rigtig mange søde og rare mennesker. Vi var inviteret med for at give en opvisning. Her viste vi, hvordan vi træner vores politiheste og resultatet af hestenes træning.

Samtidig fik vi, endnu en gang, en mulighed for at have en stand, hvorfra vi solgte T-shirts og jakker samt uddelte visitkort fra foreningen. Og lad det bare være sagt med det samme: hele arrangementet blev en stor succes for foreningen. Vi lavede to opvisninger, fik talt med et hav af mennesker, fik solgt en masse tøj og sidst, men bestemt ikke mindst, meldte 50 personer

sig ind i foreningen – RIGTIG HJERTELIG VELKOMMEN TIL JER. Og så var der jo også nogle foreningsheste med: Nelson, Rollo, Alexander og Louises Cassius. Det var rigtig dejligt at gense hestene, og jeg tror faktisk også, at hestene havde gensynsglæde hinanden imellem.

Opvisningen havde vi (på papiret) planlagt hjemmefra, men havde ikke øvet, da vi ikke havde mulighed for at mødes og træne. Det behøvede vi så heller ikke, for hestene opførte sig eksemplariske og gik gennem alt uden problemer. Det er bare så godt gået. Ikke mindst set i lyset af, at der blæste en frisk vind, både lørdag og søndag, hvilket besværliggjorde arbejdet med pre-

senning meget!!! Tidligere har vi, i udpræget grad, trænet hestene i at gå på forskellige former for underlag. Når de, i opvisningen, så skulle gå på en presenning, som havde svært ved at ligge stille på jorden pga. af vinden, var det lidt af en udfordring. Heldigvis var det ikke et problem for hestene, som førte sig frem som stjerner.

Måske hjalp det hestene, at deres gamle ”madmor”, tidligere staldmester i Rytterisektionen, Anne Houmann, var med og ledede slagets gang fra jorden. Det var også fantastisk at arbejde sammen med Anne igen, ligesom det var fantastisk at arbejde sammen med de øvrige ryttere igen. Og så havde vi den store glæde igen at møde vores


18

svenske kollega, Stefan Ragnestad fra Stockholm, som var kommet ned og var med både lørdag og søndag. Han var også med på banen og stod bag en del af vores fotos fra begivenheden. Igen er vi tak skyldig til de mange mennesker, som var med til at løfte opgaven: de medlemmer, som brugte weekenden på at stå i stan-

19

den og tale med gæsterne, de heste-værtsfamilier, som lod os bruge hestene i weekenden (og som hentede og bragte hestene), samt til dem, som gik ind i sagen og var med til at transportere heste. Til alle jer siger vi ydmygt TUSIND TAK for jeres hjælp. Endnu en gang: uden jer, var det ikke gået. Vores forening er endnu lidt uvant med at skulle plan-

lægge og udføre sådanne arrangementer. Der sker uvægerligt fejl, og somme tider forløber tingene ikke som planlagt. Vi lærer af det og arbejder på at udbedre fejlene og forhåbentlig gøre det hele bedre og bedre hen ad vejen.


20

SUCCES I POLITIUNIFORM

21

af Birgitte prestov Har du også lagt mærke til uniformen? Egentlig ligger min hestepassion ikke i den “traditionelle” hesteverden, men alligevel skal jeg have ridesporten med, når den sendes i TV !! Jeg sad klistret til TVskærmen fra den 20 - 25. august i år - som så mange andre hesteinteresserede sikkert også gjorde. Det er ikke hver dag, eller hvert år, Danmark er vært for og skal afholde noget så fornemt som et EM - endda indenfor hestesporten. Det kunne heller ikke blive bedre end hele 3 store EM’er, på samme tid. Herning var rammen om EM Dressur, Para Dressur og Springning. I dressuren var der særligt én rytter, der for mig, var iøjnefaldende - ikke kun fordi equipagen gjorde det super flot, men fordi rytteren var i uniform! “Politiuniform”. Hun skilte sig ud, idet hun ikke bar den “traditionelle” dresscoat, som dressurrytterne normalt har på. Jeg blev noget nysgerrig, da jeg næppe kunne forestille mig, at man “bare” kan få lov at ride i uniform, når man samtidigt repræsente-

rer sit land, Italien, under et EM. Spørgsmål dukkede op. Hvem var denne rytter? Var hun politirytter? Og hvis ikke, hvordan kunne hun så få lov at ride i en politiuniform? Med lidt hjælp fra internettet, og selvfølgelig Facebook, fandt jeg frem til hende og lidt information: Italiens “Valentina Truppa”. Den 27 årige Valentina Truppa er ansat i Italiens “Carabinieri”, som er et særligt militær, der udfører politiarbejde. Den politiuniform de bærer her, er der kun 3 sportsudøvere der bærer - hvoraf de 2 er inden for ridesporten.

Valentina blev i 2006 European Young Rider Champion - og flere topplaceringer fulgte. Hun vandt i 2011 Italian Dressage Championschip og fik for alvor sat fokus på sporten og sit navn. Hun er med sin hest, “Fixdesign Eremo del Castegno”, blevet synonym med hestesporten i Italien – og er sit lands stolthed. Jeg kan godt forstå hvorfor. Hun repræsenterer sit land, sporten og sit arbejde særdeles flot - og hun gør det til hest. Måske vi engang er heldige, at en dansk politirytter kan gøre hende og hesten “kunsten” efter? - i uniform!


22

af Birgitte prestov

Foto: Anders Clausen

23 Af sted mod København Kulturnatten står for døren! Det er allerede den 11. oktober. Det er næsten 1 år siden første demonstration blev stablet på benene og afviklet. Utroligt! Det er næsten 1 år siden, Rytteriet blev nedlagt - lukket og slukket. Det er lige før, sørgebindet kommer på armen... Drama og udfordringer kommer der sikkert nok af... og væk med de triste tanker! Lige nu skinner solen, og fokus er noget andet – noget positivt, heldigvis! Det er ikke tit København bliver besøgt, og slet ikke de Kongelige Stalde, deres ridebane og ridehus! Det er, i sig selv, en glæde og spændende at komme og se, som almindelig besøgende. Det bedste i vente: at gense nogle helt fantastiske heste, som skal vise, hvad de kan! Igen for en stund i uniform - men desværre ikke i tjeneste. Men dét arbejdes der hårdt på fra nær og fjern! Mange indtryk røg på nethinden lige fra det øjeblik, hvor bilen blev parkeret. Positive - selvfølgelig. Jeg, en “bondekone” ankommet til storbyen, skulle forholde mig til parkeringsforholdene her - den kombination, siger vist det hele! Spottet! Jeg lignede åbenbart et spørgsmålstegn, men venligt blev jeg orienteret om forholdene, og hvor jeg kunne henvende mig... Jeg gik, og gik - også alt for langt - og blev spottet, igen. Denne gang blev jeg fulgt til rette sted.

Jeg fik en særlig parkeringstilladelse. Det var dejligt at møde venlighed og hjælp til dette. Tak for hjælpen, John! Tilbage til bilen i højt humør. P-plads, nu ved siden af “de vigtige”. I gennem porten kom den største Volvo lastbil med anhænger og med Kongehusets heste. Krone 35. WOW! Flotte mennesker i uniformer og blankpolerede ridestøvler. Ikke en plet at finde på hestene. Helt rene. Et mylder af gardehusarer nogle med heste, nogle i gang med at skridte banen op. Diverse gøremål og forberedelser til aftenens show. Stalden var imponerende smuk - og ren! Historisk, flot og fantastisk. Bevaringsværdigt, i den grad! Ligesom vores Politiheste. I ridehuset blev diverse træningsremedier hevet ind: en cementblander, en stor trappe, en kæmpe bold, presenninger, flag og flasker... samt en pæn gruppe “deltagere”. Og - ikke mindst - dem, som havde ønsket at opleve betjentenes og de tidligere politihestes kunnen. Kim Andersen og Jan E. Jørgensen fra Venstre. Imponeret, hver gang en øvelse, forhindring, eller anden form for udfordring blev tacklet af hest og rytter. Vi blev ledt - og bedt om at flytte os - og der var ingen tvivl om, hvorhen “politiet”


24

ville have os. Sat til vægs og holdt i skammekrogen af heste! Selv om jeg er hestemenneske, skal jeg dælme ikke nyde noget, når en 700 kg. tung hest (og en over 800 kg), selv i langsomt tempo, kommer i mod mig og fastholder, og vedholder, “sin ret” til at træde i min retning... Den lille mand er - og bliver - den lille mand, ved siden af en hest. Hestene vidste præcis, hvad den opgave gik ud på, ingen tvivl om det. Da en deltager synes at kunne smutte ud i hjørnet, trådte hesten helt frem, havde sit hoved mod væg-

KULTURNATTEN 2013

gen og lukkede smuthullet, så vedkommende pænt måtte vente, indtil øvelsen var færdig. Det var tydeligt at se på alle hestene, at de kendte til stedet og til alle opgaverne. Stadig er de helt og aldeles klar til at gå i arbejde - intet er glemt! En dame med kendskab til heste havde følgende at sige: “Det er et stort dyr, som vi er vant til, men for de, som ikke er, kan de virke skræmmende”. Det særlige arrangement, med venstrefolkene, var slut, og jeg er sikker på, at hestene har efterladt sig et

KULTURNATTEN 2013

tydeligt og imponerende indtryk - og en stor respekt for og accept af deres kunnen. Om “man” kendte til heste i forvejen, kan jeg ikke svare på, men et: “Det er en Oldenborger” - blev da hørt fra en kendt politikker... En del tilskuere var kommet til undervejs og kiggede forsigtigt ind i ridehuset, da hestene var i gang. Stille, i krogene gik snakken om politihestene og nedlæggelsen af Rytteriet. Utilfredse med dén beslutning, og som borgere i indre København, måtte de af med et par ord om den “handling”: “Det er

ikke en rigtig hovedstad uden politiheste”. “Det forventer turisterne - ligesom i London, med kongehus og det hele”. En kvinde med sin veninde udbrød fortvivlet, efter at have set lidt af hestenes præstationer: “Hvor kunne de gøre det!!? - vi skal have dem tilbage, man følte sig så tryg”. “De var bare noget helt andet”. En anden henvendte sig med ordene: “Godt kæmpet”. En anden sagde: “Jeg har smidt jer på Twitter”. “Det gælder om at sprede budskabet i befolkningen og fortælle, at vi er utilfredse!”... “Mere af jer!”.

Det bød på positive tilkendegivelser, hele dagen og aftenen. Positive vibrationer og præstationer - lige til at blive i højt humør. Strategisk placering, standen gjort klar, roll ups på plads, og beach flag markerede “stedet”. Frivillige glade ansigter, nogle kendte og andre nye. Venskaber skabt, på trods af forskelligheder og interesser - men alle skabt på baggrund af en fælles interesse!! Politihesten! Mange snakke blev taget og megen utilfredshed ytret! En pæn herre, fulgt af to nydelige damer, stoppede

25

helt op ved Politihestens Venners stand og henvendte sig til personen, der delte visitkort ud: “Hvad handler det om? Politiheste! Dét vil jeg gerne støtte op om. Det handler om tre ting: respekt, tryghed og synlighed!”. En ung piges drøm braste, da hun erfarede, at hun ikke kunne blive en ridende betjent!: “Så skal jeg ikke i politiet!”. En dreng, der gik til ridning, voksede 10 meter, da han fik at vide, at det at håndtere dyr og heste bestemt ikke er for tøsedrenge – men derimod er for seje


26 drenge, der formår at håndtere et dyr, som godt nok kun er en meter højt, men er i besiddelse af mange kræfter. Og at det at kunne styre og håndtere en hest, kræver mere end som så... Måske han en dag bliver ridende betjent? Det kan man håbe på! Med en glad dreng, og med et: “Tak, jeg håber, I kommer tilbage”, gik mor og sønnike videre i natten... “Hvor er politihestene? Kan man møde dem og sige hej til dem?”. Da klokken blev 19. kom fire tidligere politiheste ind på Christiansborgs Ridebane, som var omringet af en tyk mur af tilskuere. Velkommen til

27 Alexander og Kirsten, Nelson og Karin, Rollo og Marianne og ikke “mindst” Cassius og Louise. Præsenteret af formanden fra PHV, Torben Mikkelsen, som overgav opgave og mikrofon til PHV’s næstformand - ligeledes tidligere træner og politirytter, Kristian Madsen. Han forklarede, under hele opvisningen, øvelserne, hestenes kunnen og uddannelse, samt hvordan heste er at arbejde med. Trapper blev trådt, flag blev vejret om hovedet på he-

stene, en bold, der ikke videre krævede et “bold øje”, blev også brugt til at “berøre” hestene med... Med blikket løbende ud over, og rundt i folkemængden, var det tydeligt at se, at interessen var stor - ligesom bifaldet var, da politihestene gjorde deres exit. Lad os håbe, at deres exit fra “arbejdsmarkedet” er kortvarigt, og at vi snart har dem i tjeneste igen. De

beviste igen, denne aften, at intet er glemt. De er husket, de er savnet – er tilkendegivelsen fra borgerne. Der ER brug for dem, de kan så meget mere, og de er mere end KLAR til at gå i tjeneste igen. Alt sammen takket være alle de hjælpende hænder, der får tilstedeværelsen af vores allesammens politiheste til at lykkes – lige fra hestenes dagligdag, hvor de passes og plejes til UG, til alle de søde mennesker, som hjælper med kørsel og med udstyret til både hest og rytter med mere, når de skal klargøres til arrangementer. Selv Hr. Lars Løkke Rasmussen fandt vejen forbi og fik hilst på Cassius og Nelson, som man - og han - rent faktisk kan stå under. PHV fik endnu et nyt medlem! Venstres formand. Måske Hr. Lars Løkke Rasmussen - på et tidspunkt - vil komme til at stå på medlemslisten som: Hr. Statsminister Lars Løkke Rasmussen?? Mættet af positive mennesker og oplevelser, fra start til slut. Turen gik hjem. Mørket i København, lyst op af gadelys, fakler, glade mennesker og mange biler - som efterhånden ebbede ud af hovedveje. Motorveje dukkede op... Tankerne og aftenens indtryk strøg igennem hovedet for at ende

med et: “Jeg ved, hvad en hest kan. Den er et fantastisk dyr, med PELS, PULS og POWER, der i alle tider har tjent mennesket, på den ene eller anden facon og efter vores behov. Den er blød, den får ét menneskets hjerte til at smelte og en andens til at fyldes med respekt - ja, endda frygt! Den

vil altid være samtidig, i forhold til den tid, den er i samtidig i det samfund, den tjener. Den er til hver en tid nutidig!


28

29

Klampenborg Derby af louise sørensen

Foto: Birgitte Prestov

tilkendegav, at de ønskede at få det ridende politi tilbage på gaden. Hestene virkede stadig afslappede, og de fik masser af klap og ros.

Efter eskorten fik vi alle 4 heste sadlet af og læsset, og vi kørte dem hjem. Igen var hele dagen en super positiv oplevelse, og hestene ”overraskede” ved at

være helt rolige. Man kunne ikke mærke, at de havde holdt en lang ferie på over 6 måneder, væk fra gaden.

Efter ca. 1 time skulle vi ind på selve banen. Vi skulle eskortere feltet ind, når publikum skulle se dem. Vi gik forrest med de 4 tidligere politiheste og alt forløb stille og roligt. Der var masser af publikum til dette store løb, og det var en kæmpe oplevelse. Foto: Joakim Munck Af Rosenschöld

Søndag den 30. juni 2013 kørte vi, med 4 af de tidligere politiheste, til Klampenborg Galopbane. Vi var blevet bedt om at eskortere feltet til start samt eskortere vinderen til præmieoverrækkelse efterfølgende. Vi havde valgt, at det var Rollo, Bülow, Nelson og Cassius, som skulle med, og at de skulle rides af

Marianne, Karin, Jeanet og Ved ankomst til Klampenborg fik vi hestene ud af trailerLouise. ne, og de blev sadlet op. Transporten derud foregik Alle heste virkede rolige og uden problemer. Elo og Gitte afslappede og spidsede kun Olsen, fra vores forening, øre, da et felt med galophestillede op og hjalp med de- ste kom løbende på selve res bil og trailer. Anncecilie, banen. som har Nelson i dagligdagen, stillede op med familie Vi red lidt rundt i området og sørgede for at transpor- og fik talt med en masse tere ham til og fra galopba- mennesker. Lige som på nen. Kæmpe stor tak til alle Broholm, var der mange pofor den overvældende hjælp. sitive mennesker, som alle

Da væddeløbshestene skulle i startboksene, blev vi placeret i området, hvor speakertårnet stod. Her afventede vi løbets start. Da løbet var slut, eskorterede vi vinderen hen til præmieoverrækkelsen. Her var der var stor jubel – både fra publikum og fra den vindende hest, Quite A Missions, ejer og følge.

Foto: Joakim Munck Af Rosenschöld


30

Det næste blad udkommer onsdag d. 5. marts 2014

Det ridende politi opbevarer beslaglagt islANDSHEST Hooligan får 1 års fængsel for vold mod politihest Svensk Rapport fra Umeå Universitet

Hvis 5000 mennesker er samlet på et afgrænset område, til eks. en koncert, behøves 6-8 ryttere for at kunne overvåge mængden. For at opnå samme effekt, kræves der ca. 100 "almindelige" politibetjente.

MERE FRA REITERSTAFFEL HANNOVER heste til kommunalvalg på frederiksberg hvor er de tidligere politiheste og deres ryttere idag?

MELD DIG IND I FORENINGEN Man kan indmelde sig i foreningen Politihestens Venner via hjemmesiden, samt læse om politihestene og foreningens arbejde. ÅrligT kontingent er KUN KR 150,Se mere på www.politihesten.dk

Profile for jumach

Politihesten blad dec13  

Politihesten blad dec13  

Profile for jumach
Advertisement