Page 1


Купете си тази картина!

Когато в оная позабравена вече година се роди този конкурс със странното заглавие “Душата на един извор”, си знаехме, че ще е хубаво. Но дори и за нас, дето бяхме съучастници в идеята, изненадата беше голяма още при първото му издание! Толкова много творби, толкова много млади хора, толкова много български училища, градове и села… - май не го бяхме очаквали. И толкова много великолепни съчинения, пъстри картини и изискани рисунки! Тогава разбрахме, че конкурсът успя. Душата на извора се беше оказала жива в едно време на компютри и високи технологии и всичките тези стотици – наистина стотици! – деца внезапно се бяха огледали в този извор и неговата душа и бяха видели там вярата, надеждата и любовта. Всъщност бяха видели себе си. Видяха и страданието, разбира се, но и пътя отвъд него. А ние, уж възрастни хора, божем, сами не усетихме как потъваме в очарованието на всички тези мисли и образи. Разбрахме, че все още можем да научим нещо от децата на тази страна. И разбрахме още, че си е струвало трудът, след като едно дете може да ни каже, че човек никога не се усмихва, когато е сам – човекът се усмихва към някого; и че усмивката може да е от любов, от гордост, но и просто ей тъй – весела някаква усмивка, усмивка на играта… Онзи първи конкурс вече е история. Но именно история, а не епизод. Защото беше последван от нови издания, нови деца, нови млади хора, нови техни живописни работи и литературни творби. Въобще “Душата на един извор” показа, че в България наистина расте талантливо поколение. И много чувствително. И отговорно. Поколение, което знае, че Родината не е мястото, което един ден ще изоставиш, а мястото, което ще отстояваш. Светът ще се разширява пред очите ти, но душата ти ще се връща при извора. Някога Любомир Левчев написа едно малко стихотворение… Как хубаво е да си купиш картина от художник млад, той малко вяра да получи, а ти – квадрат възвишен свят.

Ето ги сега тези десетки квадрати възвишен свят – пред вас са. Всъщност само една малка част от онези стотици платна, табла и картони, които пристигаха за “Душата на един извор” през всичките му издания. А този търг е една надежда. Надежда, че, купувайки си отличената картина, всеки от нас инвестира. Инвестира в бъдещето на конкурса. Защото средствата ще бъдат предоставени за наградния му фонд. И тази инвестиция ще помогне на други млади хора и на други деца да пуснат на воля въображението си и да ни изпратят своите усмивки, своите тревоги, своите извори най-сетне. Защото конкурсът “Душата на един извор” е за тях. Имам чест! Христо Карастоянов Член на журито

www.homeline.bg


01

Наджие Ахмедова II-ра награда масло, 45/35 см, 2010 г. 200 лв.

02

Мартин Маринов масло, 50/35 см, 2005 г. 200 лв.

1


03

Милена Младенова акварел, 49.5/35 см, 2007 г. 100 лв.

04

Иван Маджаров II-ра награда акварел, 50/35 см, 2006 г. 100 лв.

2


05

Велимира Илиева акварел, 49/31 см, 2010 г. 100 лв.

06

Николай Манчев масло, 70/50 см, 2010 г. 200 лв.

3


07

Ирена Петрова смесена техника, 49/35 см, 2010 г. 100 лв.

08

Милена Младенова I-ва награда акварел, 50/35 см, 2006 г. 100 лв.

4


09

Антоанета Костова масло, 41/34 см, 2010 г. 200 лв.

10

Милена Младенова III-та награда акварел, 42/30 см, 2008 г. 100 лв.

5


11

Стефка Донева акрил, 35/50 см, 2007 г. 100 лв.

12

Адриана Димитрова III-та награда смесена техника, 49.5/35 см, 2007 г. 100 лв.

6


13

Атанас Буров смесена техника, 36/50 см, 2007 г. 100 лв.

14

Цветина Дочева линогравюра, 46/34 см, 2010 г. 100 лв.

7


15

Ружа Йорданова акварел, 49.5 /35см, 2010 г. 100 лв.

16

Роксана Маркова I-ва награда темпера, 50.5/36 см, 2007 г. 100 лв.

8


17

Ивелина Лакова I-ва награда акрил, 49.5/35 см, 2005 г. 100 лв.

18

Сребрина Минчева смесена техника, 50/35 см, 2005 г. 100 лв.

9


19

Милена Младенова смесена техника, 50 /47.5см, 2010 г. 100 лв.

20

Ели Генова креда, 69.4/49.4, 2010 г. 100 лв.

10


21

Ружа Йорданова мецотинто, 39.5/26.5 см, 2007 г. 100 лв.

22

Цветомира Димчева туш, 33.5/49 см, 2007 г. 100 лв.

11


23

Стефка Колева масло, 50/35 см, 2010 г. 200 лв.

24

Мая Райчева III-та награда акварел, 35/50 см, 2005 г. 100 лв.

12


Условия за провеждане на благотворителен търг на картини от конкурса „Душата на един извор”

1. Търгът ще се проведе от 19.00 ч. на 1 март (четвъртък) 2012 г. в зала Аудиториум, в сградата на Овергаз, ул. Филип Кутев №5. 2. Оглед на картините от 17.30 до 19.00 ч. на 01.03. 2012 г. в зала Аудиториум и www.mladabg.org/auction/ 3. Регистрацията на участниците и получаването на номера ще бъде до 18.50 на 01.03. в зала Аудиториум. Регистрацията на всеки участник означава, че се е запознал с условията на провеждане на търга, както и със състоянието на картините и ги е приел. 4. Стъпката за наддаване е 20 лв. 5. След последното наддаване за дадена позиция се съобщава номерът на спечелилия участник и достигнатата цена. Ударът на чука означава край на наддаванията за продаваната картина. 6. Участието в наддаването за дадена картина, означава, че клиентът я е одобрил във вида и състоянието, в които е и последващи рекламации не се приемат. 7. Ударът на чука означава приключване на сделката. Спечелилият номер е законен собственик на картината и дължи окончателната сума на организатора – фондация Млада България в срок от 3 дни. Спечелените картини могат да бъдат получени веднага след приключване на търга или през следващите три работни дни в сградата на Овергаз на ул. Филип Кутев № 5. 8. Плащането на спечелените произведения е по банков път. 9. Всеки участник, закупил картина, получава свидетелство за дарение.


Благотворителен търг "Душата на един извор"  

представяне на 24 картини за благовторителен търг