Page 1

10 RÆKKEHUSE JULIUS NIELSEN


tilnĂŚrmelsen af stedets stof landskabets rummelige overlapning kontrasten i overgangen mellem helhedens delkomponenter gradueringen af den optiske perception paradokset i det prĂŚciserede og udefinerede forventningen om det forudbestemt uventede


det diagrammatiserede landskab bevĂŚgelsen i vertikale og horisontale niveauer brydningen af rum mellem vekslende fortĂŚtninger fladen som platform for diskussioner om private og offentlige sfĂŚrer


overgangen mellem landskab og bolig diffuseres og udviskes proportionelt i kraft af stedets vekslende møde mellem materialitet og dets stoflige sammensÌtning


kontekstbehandling som følge af træernes vilkårlige fortætninger den landskabelige persienne en umiddelbar klarhed i opfattelsen af eksisterende skel tegner private og offentlige arealer


1:1 registrering landskabets forløb, udfoldelse, tyngde og karakter over tid


rummets konstellation differentiering af tyngder i en tredelt inddeling af porøsiteter kernen som elementernes manifesterede tilstedeværelse i form af masse som leder ild og vand - det fundamentale muren som landskabet i dialog med fladen, træerne og mellemrummet - det massive boligen som læ for vejret og der spænder sig ud mellem masse og mur - det forgængelige


boligernes forankring i undergrunden supplerer stedets poetiske karakter


landskabets beskaffenhed muliggør boligerne som sympatiske additioner i form af murens forløb og skala


som følge af bevægelse over tid i boligernes forløb ændres rummets tilstand og nye oplevelser, indtryk og sansninger iscenesættes


KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE AFDELING 7 - 3. SEMESTER 2011

10 Rækkehuse  
10 Rækkehuse  

Presentation folder for semester project at the Royal Academy of Fine Arts, Shool of Architecture.

Advertisement