Issuu on Google+

egészség – kulisszák mögött Sosem leszek már a régi! – sóhajt fel titokban sok anyuka a tükörbe nézve. A gyermekvállalás a nők alakjában is változásokat okoz, némelyek esetében ezek maradandónak bizonyulnak. De nem kell együtt élni az elfogad­hatatlannak tűnő jelenségekkel!

Helyreállító Szülés után

műtétek kismamáknak

A

terhesség és a  szopta­ tás alatt és után a nők teste megváltozik. A szülés során a kismamák min­ den porcikája rendkívüli igény­ b­evételnek van kitéve – mond­ ja dr. Pataki Gergely plasztikai sebész. – Súlyfelesleg alakul ki, a bőr és a kötőszövet rugalmas­ sága csökken, megereszkedhet­ nek a mellek és a has bőre. Sőt a külső és belső nemi szervek területén is lehetnek változá­ sok. Más lesz a testarány, ami sokszor önbizalomvesztéshez, lelki problémákhoz vezet. Pedig egy anyának emiatt egyáltalán nem szabadna szégyenkeznie. A várandósság és az azt követő hónapok a női lét legszebb idő­ szaka. Sokszor a terhesség előt­ ti forma már nem szerezhető

Hasplasztika előtt 38 KISKEGYED fitt

Utána a heget elrejti a fehérnemű

a plasztikai műtétek rengeteg segítséget nyújtanak, például egy teljesen összeesett mell, vagy egy komoly fogyás miatt csúnyán lógó has esetében. A  korrekciós

operáció után a közérzet, és ez­ zel az életminőség is javul.”

a  hasfali szöveteket, közelítjük az  egyenes hasizmokat, és ellátjuk a  gyakran előforduló köldöksérvet, majd a megereszkedett hasi bőrfelesleget távolítjuk el.

Mi az a mommy makeover?

Az amerikai eredetű kifejezés alatt azon komplex esztétikai és helyreállító plasztikai mű­ téteket értjük, amelyek célja, hogy ellensúlyozzák a szülés és a szoptatás nemkívánatos, ma­ radandó fizikai hatásait. „A páciens állapota és igé­ nyei szerint mellfelvarrással és/vagy implantátum behelye­ zésével korrigáljuk a  keblek megereszkedettségét. Túlzott növekedés esetén emlőkiseb­ bítést végzünk; lehetőség van a mellbimbó és a bimbóudvar kisebbítésére, korrekciójára és

Mellplasztika előtt és után

szöveg: Palásti Márta. Fotó: fotolia

Dr. Pataki Gergely plasztikai sebész www.drpataki.hu

helyzetének megváltoztatására is. A  tomportájon, derékon, hason, combokon, ritkábban karon kialakult zsírfelesleget zsírleszívással lehet eltávolí­ tani. A  hasfal óriási terhelés­ nek van kitéve a  várandósság során: az  egyenes hasizmok szétválhatnak, a  középvonal­ ban lévő kötőszövet megnyú­ lik. Ilyen esetben feszesítjük

vissza diétával vagy sporttal. Indokolt igény alapján plasz­ tikai sebészi beavatkozásokra lehet szükség az áhított alak el­ éréséhez. Vitathatatlan, hogy

Lehetőség van comb- és kar­ plasztikára is” – tudjuk meg a  doktor úrtól. Kisajak-kiseb­ bítés, a  nagyajkak vagy a mell feltöltése saját zsírral szintén végezhető be­avatkozások. „A várandósság az  arcon ugyancsak nyomot hagy, a hor­ monok szintje miatt még az áll és az orr is változhat alakilag. A bőr veszít rugalmasságából, új ráncok és pigmentfoltok je­ lenhetnek meg. Ezeket kiegé­ szítő kezelésekkel, a  statikus ráncokat például hialuronsavas ráncfeltöltéssel tudjuk orvosol­ ni, sőt segíthet a lézeres arcke­ zelés is.”

A szülés után mennyivel?

„A szoptatás befejezése után még hat hónap szükséges, hogy a  hormonháztartás helyreálljon, ezt mindenképp célszerű megvárni a  nagyobb beavatkozásokkal” – hangsú­ lyozza Pataki doktor. Ez idő

alatt érdemes sportolni és tu­ datosan táplálkozni, hogy vis�­ szanyerjük ideális testsúlyun­ kat, mert a plasztikai sebészeti módszerek nem helyettesítik a  fogyókúrát. Kisebb kor-

rekciókat megcsináltathat az anyuka az első gyermeke után is, ám a  teljes helyreállítás akkor ajánlott, amikor már nem tervez több szülést. Természetesen lehet

szülni plasztikázott hassal, de csak a műtétet követő másfél év elteltével, hogy az  össze­ varrt has­fal regenerálódhasson. Mell­implantátummal általá­ ban probléma nélkül szoptat­ hat a kismama, ugyanakkor a mellfelvarrás és mellkicsinyí­ tés gyakran okoz szoptatási nehézséget.

Több beavatkozás egyszerre?

A fogyás utáni alakkorrekció összetettsége miatt különösen fontos az  első konzultáció,

Intimterületek

Ne legyen tabu!

A mommy makeover műtétek körébe a kis- és nagyajkak, a belső nemi szervek helyreállítása is beletartozik. Lehetőség van továbbá az inkontinencia kezelésére. A Kútvölgyi Premium Plasztikai Sebészet által létrehozott komplex műtéti csomag nemcsak a plasztikai műtéteket, hanem a nőgyógyászati helyreállítást is tartalmazza. Az operációk plasztikai sebészeti részével dr. Pataki Gergely, nőgyógyászati részével prof. dr. Takács Péter szülész-nőgyógyász foglalkozik.

ahol a  páciens a  plasztikai sebésztől személyre szabott szakvéleményt kap a  beavat­ kozásokról. Az  egyes műtéti elemeket külön-külön is igény­ be lehet venni, ám a  tökéletes transzformációhoz érdemes őket kombinálni. Aki rászánja magát egy ilyen egyszeri, kom­ binált műtétre, annak nagyon körültekintően kell plasztikai sebészt és kórházat választa­ nia. Több szempontból megéri egyszerre elvégeztetni a korrek­ ciókat. A  lábadozás összideje rövidebb, hiszen egyszerre „le lehet tudni” több beavatko­ zást, és az összesített ár is jóval kedvezőbb.

Gyors gyógyulás, kis hegek

„A kis metszéseknek és a már említett modern műtéti techni­ kának köszönhetően a gyógyu­ lás rendkívül gyors. A pácien­ sek már az  operáció napján felkelhetnek, tisztálkodhatnak, a  fájdalom jól kontrollálható, és hamar múlik – magyarázza Pataki doktor. – A  plasztikai sebészeti technikák rohamos fejlődésének hála, a  hegek is sokkal kisebbek, mint a  múlt­ ban. A  műtétek kevesebb fáj­ dalommal járnak, hamarabb gyógyulnak, az  eredmény rövidesen látható és tartós. Akár már egy 6-7 cm-es met­ széssel végrehajtható az  úgy­ nevezett »mini hasplasztika«, sőt egyben a  császármetszés hegét is tudjuk korrigálni. Hasplasztika után haskötőt, zsírleszívás után szorítóruhát, mellkorrekció után pedig spe­ ciális melltartót kell viselni 4-6 hétig. Könnyebb testmozgást a varratszedés után már 3-4 héttel végezhetünk, de a komolyabb edzéssel várjunk 6-8 hetet, és hordjuk a  speciális ruházatot. A  varratsze­

désig mindenképpen kímélő

Jó tudni  A nagy dózisban

szedett C-vitamin + cink és króm segíti a kollagénrostok regenerálódását.  Az Amerikai Egyesült Államokban 2010-ben 400 000 szülés utáni helyreállító műtétet végeztek el.

életmód javasolt. Fontos tudni, hogy minden műtétnek van ál­ talános és speciális rizikója is, erről a konzultáción tájékoztat­ juk a pácienst. A műtétek által

érintett területek számától függően 1–3 napot tölt kórházban az  anyuka. Amen�­

nyiben hasplasztika, zsírszívás és mellkorrekció is történt, általában kettő, ha ehhez még intimplasztikai beavatkozás is társult, akkor három nap múl­ va mehet haza.”

Ellentmondó elvárások

A nők jelentős része elégedet­ len a testével a szülés után. Szé­ gyellik alakjukat, komplexusok alakulnak ki náluk, és állandó harcot folytatnak a  terhesség miatt bekövetkezett biológiai változásokkal. A média által sugárzott esz­ ménykép ellentmondásos: egy­ felől azt sugalmazza a nőknek, hogy szülés után legyenek büsz­ kék a maradandó változásokra mint anyaságuk jelképére, más­ felől pedig azt, hogy a  szülő­ szobát szinte tökéletes alakkal kellene elhagyniuk. Az igazság most is, mint mindig, középen van: aki nem tudja elfogadni megváltozott formáit, az  ne féljen plasztikai sebészhez for­ dulni, mert van segítség. Ha helyreáll a  nő önbecsülése, ki­ egyensúlyozottabb lesz, ami a  gyerekek és az  egész család hangulatát is pozitív irányba befolyásolja. KISKEGYED fitt 39


Szülés utáni helyreállító műtétek kismamáknak