Page 1

A látványterv sem jelent 100% garanciát

Blikk Nők egészség

Ha a szike nem szépít Magától értetődőnek vesszük, hogy a plasztikai sebész keze nyomán a jó még jobb, a formás még formásabb lesz. Ám néha előfordul, hogy a végeredmény teljesen más, mint amit a szépülni vágyó személy megálmodott magának.

S

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

okszor hallani horror­ filmbe illő sztorikat az elrontott szépészeti beavat­ kozásokról. Implantátum helyett vízzel teli óvszerek beültetése kétes hírű thai­ földi klinikákon, ipari szili­ konnal beinjekciózott ajkak, defektjavító spray-vel „fel­ pumpált” popsik: a trük­kök száma végtelen. Az olcsó műtéti áraknak, a gyakran minden orvosi végzettség nélkül prak­tizáló szélhámo­ soknak kül­földön sokan be­ dőlnek, a siker pedig fino­ man szólva is kétséges. Európában, így Magyar­ or­szá­gon is, a szabályok rendkívül szigorúak, a ma­ gyar orvosok szaktudása

pedig világviszonylatban is kimagasló, vagyis a fenti­ ekhez hasonló eljárásokkal senki sem találkozhat. En­ nek ellenére néha idehaza is meg­esik, hogy a páciens úgy érzi, „elszúrták” a műtétjét, és az álma rémálommá vált.

Orrbavágó élmény

– Sokat csúfoltak az orrom miatt – meséli lapunknak Mónika. – Széles volt, kicsit ferde és kampós, mint a sa­ sé. Hosszú ideig spóroltam, aztán, mivel azt gondoltam, a magasabb ár a minőséget is garantálja, az egyik leg­ drágább plasztikai sebészt kerestem fel. Azt mondta, csinált már „ilyet”. Számí­ tógépes látványtervet készí­ tett, én pedig odáig voltam, hogy milyen jól mutat majd az új orrom. Ám a műtét után jött a keserű ébredés... A doktor azt mondta, akár egy évig is eltarthat, mire az orrom elnyeri új, szép

Nincs tökéletes másolat!

38 Blikk Nők

hogy a szépülni vágyó személy elvárásai túlzóak vagy reálisak-e. Ha valaki egy fo­ tóval keresi fel a szakembert, és pontosan a képen látható végeredményt szeretné, akkor a kollégának el kell magyaráznia, hogy bár természetesen ez lesz a követen­ dő minta, de ugyanolyat nem lehet alkot­ ni. Vagyis a későbbi viták és az esetleges csalódás elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a sebész pontosan vázolja a „határokat”.

Jól áll majd?

– A szépség szubjektív fogalom, mindenki­ nek mást jelent. Bizonyos plasztikai sebé­ szeti és formai alapelveket követve elju­ tunk egy olyan arányhoz, végeredmény­

hez, ami a többség számára szépnek mond­ ható. Vannak jó szimulációs programok, ám mivel valójában egyik sem képes meg­ adni a végleges eredményt, ezért ezek gyakran félrevezetőek lehetnek – folytat­ ja dr. Pataki. – Az emberi test nem egy autó, amelynél a tervezés és a kivitelezés eredménye jószerivel száz százalékig meg­ jósolható. Arról már nem is beszélve, hogy a plasztikai sebészeti műtét végeredmé­ nye nem állandó, hiszen az emberi test fo­ lyamatosan változik, öregszik. Tudni kell azt is, hogy a páros szerveknél, például a női melleknél, néha lehetetlen teljes szimmetriát elérni. Az eltérésnek azon­ ban természetesen ilyenkor is a tolerál­ ható határon belül kell maradnia.

olcsóbb 3-4 konzultáció dí­ ját kifizetni, mint a nekünk nem megfelelő beavatkozás eredményét korrigáltatni! A plasztikai műtéteknél egyébként az általános sebé­ szeti operációkhoz képest jóval ritkább a fertőzés és a vérrögképződés veszélye. Szövődmények általában akkor lépnek fel, ha a szé­ pészeti beavatkozást nem plasztikai sebész végzi, ha­ nem valamely más szakág­ ban praktizáló orvos. Svraka-Gévai Júlia

n Donatella

Versace, di­ vat­­ter­ve­ző: A sorozatos beavatkozások következtében inkább hasonlít egy csúnya férfira. n Tori Spelling, színész­ nő: A „rémesen elbaltázott mellműtét” szimbólumává vált az Egyesült Államokban. A dimbesdom­bos, furcsán horpadt dekoltázst szem­lélve nem is cso­dál­ juk...

hirdetés

Kit válasszunk?

A legjobb ajánlólevél min­ dig az elégedett páciens. Ha nincs meggyőző, sike­ res műtéten átesett isme­ rőstől származó, közvetlen információnk, akkor érdemes több orvost is felkeresni. Még mindig

hirdetés

Fotó:

– Magyarországon kiváló a plasz­ti­kai­ sebész-képzés, ezért túlzó esetek nem for­ dulnak elő – véli dr. Pataki Gergely plasz­ dr. pataki gergely tikai sebész. – Egyéb­ plasztikai sebész ként ez az orvoslás egyetlen olyan ága, ahol elsősorban nem a szakember, hanem a páciens mondja meg, hogy milyen beavatkozást szeretne, és azzal mit érjenek el. A sebész, miután megvizsgálta, tájékoztatja az illetőt arról, hogy az elképzeléseiből mit és hogyan le­ het megvalósítani. Minden beavatkozás személyre szabott: az előzetes, igen ala­ pos konzultáción egyértelműen kiderül,

formáját, de utána sem lett jobb, sőt! A púp ugyan el­ tűnt róla, de hullámos lett, szemből meg kanyargós. Hiába reklamáltam, ő azzal jött, hogy orvosilag mindent megtett, amit le­ hetett, de ha ennyire zavar a végeredmény, akkor újra nekifuthatunk. Persze, tel­ jes áron... Ennek bő két éve. Felkerestem egy másik orvost, aki diplomatikusan csak annyit mondott, hogy a kolléga nem végzett szép munkát. Több százezret buktam, a szenvedésről és a csalódásról már nem is beszélve.

Elfuserált sztárműtétek

A mi titkunk 39

Ha a szike nem számít  

Ha a szike nem számít.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you