Kenavenster september 2014

Page 1

GRATIS TIJDSCHRIFT VAN KENA VZW I VOOR EN DOOR MONITOREN MET KENANIEUWS EN KAMPIDEEËN VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS I 18DE JAARGANG NR. 3 I ERKENNINGSNUMMER P708156

België-Belgique P.B. – PP 2530 Boechout BC 30280

SEPTEMBER 2014


De zomer is nog maar net gepasseerd of we zouden alweer met veel plezier de volgende bestellen! Zon, vakantie, reizen, kampen... We hebben niets liever! Helaas zijn de schooldagen alweer volop van start gegaan en is het weer even uitkijken vooraleer de volgende vakantie komt aankloppen. Zomer of niet, bij Kena staan we nooit stil. Terwijl het domein na een lange zomer aan geslaagde kampen opgeruimd wordt, is de werkgroep initiatieven al volop bezig met het plannen van een kenafeest en het komende vitaminenweekend. De werkgroep kadervorming zit alweer bijeen om de nieuwe cursussen te bekijken. Een heel schooljaar lang puzzelen we met zijn allen om onze werking steeds weer te verbeteren en optimaal te doen draaien.

2

Steffi en Emilie gingen deze zomer vier keer met ons mee op kamp. Vier keer. Ik geloof dat dat het record van de ultieme die-hards overtreft. Op pagina 8 laten ook zij zien hoe Kena een lichtpunt is in hun zomer. Nieuwe animatoren probeerden hun opvoedingskills uit tijdens hun eerste stage. Op pagina 14 vertelt Jef hoe zijn goochelact een invloed had op de leden. Hij ervaarde hoe ‘entertainen’ een belangrijk onderdeel is van het animator zijn. Ik geloof dat entertainen evengoed een belangrijke factor is in het dagelijks leven. Want zoals Jef het verwoord; is animator zijn ook niet een beetje simpele magie brengen in het leven van anderen?

de redactie publicaties@kena.be

I

WWW . KENA . BE


INHOUD 04 | Woordje van de voorzitter

Wat vandaag een drama lijkt, kan morgen een uitdaging zijn. Jeroen heeft het deze keer over de spanning van een eerste schooldag .............................................................

07 | Het domein spreekt

Elke keer we in Heuvelsven aankomen, zien we ons domein veranderen. De hele zomer werd het hard gewerkt om het reftergebouw in topvorm te brengen voor onze keukenploegen. ............................................................

08 - 11 | Interview

Emilie en Steffie gingen deze zomer wel vier kampen mee met Kena. Julie ging eens vragen hoe moe zij wel niet waren en waar ze nog het meest naar uitkomen. Na het interview vroeg ze zich nog maar één ding af; gaan ze volgende zomer opnieuw vier kampen mee?

17-19 | Columns

Ellen liet voor deze column alle stress varen om haar creativiteit optimaal te benuttigen. Hans viel deze zomer van de ene verbazing in de andere. Bijvoorbeeld over hoe enthousiast jongeren tienbal kunnen spelen in de gietende regen.

Kenavenster COLOFON REALISATIE & REDACTIE

HOE ONS BEREIKEN?

Kenavenster verschijnt

Julie Van Dooren

JVC HEUVELSVEN

driemaandelijks.

Veerle Van brabant

Heuvelsven 1

Verantwoordelijke uitgever is

Hans Jacobs

3650 Dilsen-Stokkem

Julie Van Dooren, Lange

publicaties@kena.be

VRIJE BIJDRAGEN Jeroen H., Leo J.,

info@kena.be

Pastoorstraat 8, 2600 Berchem

Tel. 0494 48 91 70

089 36 45 31

www.kena.be

Afgiftekantoor: Boechout

facebook.com/kenakamp

Margot VH., Ellen VH.,

De volledige inhoud © 2014 door

Lotte Smets, Simon M.,

Bijdragen, reacties en foto’s

Kena vzw tenzij anders vermeld in

Andreas T., Saan, Stinus

mogen gemaild worden naar

de specifieke artikels. Alle rechten

PUBLICATIES@KENA.BE

voorbehouden.

3


WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Drama 31 augustus. Morgen maandag: de eerste schooldag. Onbekend, onbemind, onzeker, onrust, … . Zij die door hun schooljaren zwemmen, als een vis in het water, hebben niet altijd het besef dat dit niet voor iedereen zo is. Onze prestatiegerichte maatschappij, die naargelang de school, het tijdspad, de studierichting, doorsijpelt in het onderwijs, is een drama voor kinderen die hier gevoelig aan zijn. De beste leerkrachten, opvoeders, weten dit en trachten hier maximaal rekening mee te houden. Maximaal? Enige relativering is ook in deze aan de orde. Wat vandaag een drama lijkt, kan morgen een uitdaging zijn. Wat vandaag uitzichtloos lijkt, kan door de juiste begeleiding, troostende wijze woorden, opnieuw een uitzicht geven op de toekomst. Tijd brengt raad: deze uitspraak is zo triviaal en daarom ook zo waarheidsgetrouw. Als ik één uitspraak van Napoleon (volgens de geschiedschrijvers) wens te onthouden dan is het wel: “Laat uw problemen twee dagen onaangeroerd en 80% is opgelost”. Persoonlijk verliepen verschillende jaren van mijn schooltijd, op zijn zachtst gezegd, niet echt vlekkeloos. Als ik echter vandaag terugblik - aangezien ik over de statistische helft van een mannenleven ben mag dat wel – valt het reuze mee. Vanop de juiste afstand bekeken was het niet zo’n drama. Ik hoop dat ieder van u op het gepaste ogenblik er in slaagt om de juiste afstand te nemen. Een fantastisch school- en Kenajaar gewenst!

Jeroen 4

I

WWW . KENA . BE


Wist-je-dat... … Elke Jacobs een pracht van een dochter gekregen heeft … Deze Flore heet. … Het geboortekaartje vol symboliek zit. … De vuurschalen in gebruik genomen zijn … Deze veel beter werken dat de halve olievaten van de voorbije jaren … Eline dankzij de vuurschaal weer wat meer zelfvertrouwen gekregen heeft … ook zij nu vuur kan maken 1ste periode … Peter en de eerste periode voor veel brandhout gezorgd hebben … Je met gekliefd hout vele mooiere kampvuren maakt … Deze soms zelfs blauwe vlammen geven 2de periode -12 … het de tweede periode al eens regende … het 48 uren aan één stuk door geregend heeft … De +12 konden zwemmen tussen de bankbalbalken

... Voetballers geen regenjassen dragen. ... Keepers zeker niet, zij staan onder de deklat … Joost in de meeste inkledingen een meisje moest spelen … Hij dit op de duur heel normaal vond ... Z de code van zijn koffer niet meer wist, misschien iets met 5, 2... 1,2,3,4 JAAA! ... Hans en Joost de vijver leeg gesoept hebben … Joost, Margot en Ellen de -12’ers leerden tellen met het wonderbaarlijk systeem ... 1 pppoent gelijk is aan 1 ppparel ... Joost meer vuil maakt dan opruimt ... Joost graag ponsstempelt ... hij daarom leraar geworden is, maar er ook een vloek verbonden is aan zijn achternaam ... Yannick veel trucjes kan met maïzena ... Hij die ook wetenschappelijk kan verklaren ... Jef een hele goede goochelaar is ... Yannick denkt dat 21u15 gelijk is aan 22u15 ... Het een super de max kamp was en wij ons super tof geamuseerd hebben!

5


Het domein spreekt...

Het is zondagavond 21 september. Deze namiddag heb ik een scoutsgroep uitgewuifd na controle van de gebouwen. Vandaag doet ook de herfst zijn intrede en dat is goed te voelen aan de frissere temperaturen buiten. Omdat ik besloot om te overnachten in Heuvelsven kan ik hier in de warmte van ons kantoor, mijn tekstje voor het Kenavenster schrijven. Net was ik eraan begonnen of ik moest terug naar buiten om ongewenste bezoekers aan te spreken. Uiteindelijk ben ik hierdoor meer dan een halfuur weggeweest. Op zulke momenten dringt het nog meer dan anders door hoe groot hier alles is en welke energie er nodig is om te pogen alles treffelijk in orde te brengen en te houden. Anders dan gebruikelijk, is er deze zomer verder gewerkt aan de bovenverdieping van het hoofdgebouw. Over heel de verdieping ligt er een mooie laminaatvloer (240m2!!) en alle kamers hebben eindelijk een deur.

6

Nu nog plinten plaatsen, de laatste plamuurwerken uitvoeren, schuren en schilderen. Je zou denken: ”Dan is het af.” …. Dat zouden we ook hopen maar er moet nog een brandladder geplaatst worden en bijkomend twee branddeuren. En dat laatste kan maar als eerst de nieuwe trap in de eetzaal er staat … zo zie je maar dat we nog een tijdje zoet zijn. De nieuwe trap is trouwens al in productie. Met de werken aan het hoofdgebouw zijn we ondertussen al naar de volgende verdieping gezakt. In de eetzaal werd het plafond dichtgelegd. De afwerking daarvan gebeurt het weekend van 4 oktober. Ook de renovatie van ruimte aan de lift is in uitvoering. De lift zelf bezorgt ons wel onverwacht kopzorgen want … niet volgens de veiligheidsvoorschriften. Enfin we gaan dit verder onderzoeken.

I

WWW . KENA . BE


Vorige week werden over heel het domein de elektriciteitsinstallaties onder de loep genomen. Alle inbreuken op de regelgeving werden weggewerkt. Om duidelijk te maken waarover het gaat, geef ik een voorbeeldje. De meeste van onze TL-lampen hadden geen beschermkappen. Het risico voor glasbreuk is met onze lage plafonds erg groot. Met TL-lampen moet men overigens zeer omzichtig omspringen. Er zit een gevaarlijk gas in en kwetsuren van de glasscherven kunnen voor ernstige complicaties zorgen. Dat kan nu niet meer wat we vervingen alle foute lichtarmaturen door goed materiaal. Stopcontacten, leidingen, lichtschakelaars, zekeringskasten ‌ alles passeerde de revue. We besparen jullie de details maar we zijn op zaken gestoten die we gelukkig vooraf niet wisten of konden weten. We zouden geen oog meer dicht gedaan hebben. OLV van Heuvelsven heeft ons dus jaren voor grote rampen behoed !

Dat bovenvermelde werken ons diep in onze geldbeugel hebben doen tasten hoeft geen betoog. We moeten op relatief korte tijd nog enkele noodzakelijke en dure projecten proberen uit te voeren. Hierbij denken we aan de vervanging van ons versleten afwasmachine en de laatste aanpassingen aan het sanitair en verwarming van het hoofdgebouw. Het wordt op financieel vlak wel erg spannend om dit behoorlijk rond te krijgen. Als het allemaal lukt en achter ons ligt, kunnen we terug wat op adem komen. Dan hebben we een goede en sterke basis om, gebouw per gebouw, Heuvelsven in orde te brengen voor nieuwe generaties jongeren de komende eeuw.

Leo

7


INTERVIEW, door Julie

Emilie en Steffi gingen deze

E

milie Gabriëls (15) ging voor het eerst op Kenakamp toen ze twaalf was. Ondertussen gaat ze al vier jaar mee en deze zomer deed ze niet één, niet twee, niet drie maar – jawel – vier kampen! “In het begin had ik wel wat stress omdat je niet weet wat je kan verwachten. Elk kamp is anders. Maar vier kampen is echt een uitdaging. Dat moet je eens proberen!” Denk je niet dat je heel moe gaat zijn?

De leden hebben ook allemaal een andere thuissituatie.

“Je moet rusten tussendoor, he. Dat zal wel gaan! Tijdens het internationaal kamp ga ik thuis mijn batterijen opladen. Mijn talen zijn niet zo geweldig. Ik kan wel een beetje frans, maar om echt een conversatie te voeren… Dat is wel moeilijk dan. Het zou een uitdaging zijn, maar ik ben ook wel blij dat ik een week kan uitrusten tussendoor.“

“Ja, ik vind dat wel goed. Iedereen heeft zo zijn zorgen. Sommige jongeren zitten in een tehuis en hebben het niet zo simpel. Maar degenen uit een gewone thuissituatie hebben het soms ook moeilijk. Je gaat dan ook op verschillende manieren daarmee om. Je eerste indruk van iemand is misschien niet altijd geweldig. Wanneer er een grote kerel voor je staat, kan dat wel eng zijn. Maar door er anders naar te kijken, leer je ze ook beter kennen en dat is wel leuk. Zo praat je ook makkelijker met anderen. Dat is wel goed.”

En wanneer je een nieuw kamp start. Ga je dat dan veel vergelijken met het vorige? “Nee, elk kamp is anders. Ik weet ook niet wat ik van de andere kampen moet verwachten. Het zijn andere mensen met nieuwe verhalen. Je leert kei veel nieuwe mensen en dan wordt je wat socialer. Dat is wel fijn. In het begin praatte ik alleen met mijn eigen vendel, maar dan begin je tegen iemand anders te praten en die praat dan weer met iemand anders. Op de duur ken je veel meer mensen.” Welke indruk laat deze eerste week bij je na? “Het was heel leuk. Wel vermoeiend. Niet iedereen doet altijd even goed mee, maar er zijn er ook veel die de anderen aanmoedigen. Je hoort ook van iedereen de verhalen…”

8

Waarom kies je speciaal Kena om vier keer naartoe te komen? “Ik vind dat je hier veel rust vindt. Je kan veel verschillende dingen doen en zit tussen heel verschillende mensen. De mensen die vaak terugkomen, worden ook echte vrienden. Het kampvuur ’s avonds is ook extra leuk. Het enthousiasme waar de leiding toneeltjes met doet, dat zorgt echt voor sfeer. Je ziet dat ze hier met veel plezier staan en dat maakt het voor ons ook zo leuk!”

I

WWW . KENA . BE


zomer 4 kampen mee ÂŤ Kena word je gewoon niet moe! Âť

9


Emilie en Steffi gingen deze zomer 4 kampen mee Steffi Singh (14) ging één keer mee op kamp toen ze achter jaar was. Deze zomer kwam ze voor het eerst opnieuw mee en ze schreef zich onmiddellijk in voor vier kampen. “Vier kampen, waaronder het internationaal kamp. Zo kan ik m’n frans nog wat oefenen.” Steffi liet ons alvast weten dat ze zeker terug blijft komen.

Je hebt al twee kampen achter de rug. Ben je niet moe? “Ja, dat begint wel een beetje maar Kena word je eigenlijk nooit moe. Dat is zo tof dat je zelfs twee maanden aan een stuk zou kunnen komen.” Heb je doelbewust alleen voor Kena gekozen deze zomer? “Kena leek me wel tof omdat je veel sport doet, in het bos zit… het is gewoon fijn om hier te zijn!” Nvdr. Kunnen we daar een slogan van maken? Welke activiteit van de afgelopen drie kampen is je het meest bijgebleven? “Bankbal doe ik wel heel graag. Maar qua activiteit… Tijdens de tweede periode deden we een activiteit rond aliens waarbij je in de kelder een hele ruimtetocht deed. Dat is me wel echt het meest bijgebleven. Tijdens de wissel van de eerste en de tweede periode heb ik zelf mogen helpen om de kelder mee om te toveren en in te richten, dus ik wist het al voor al de anderen. Dat was wel echt leuk.”

« De oude gebouwen storen me niet. Integendeel. Ik vind het leuk om te weten dat het hier al zo lang meegaat. »

10

Dit is de derde keer dat je in een nieuwe kampgroep terecht komt. Vind je dat niet moeilijk? “In het begin is dat vooral wat lastig met al de namen want ik ben daar echt niet goed in, maar het is ook echt wel fijn omdat je de hele tijd nieuwe vrienden maakt.” Wat vind je zo leuk aan Heuvelsven? “De bossen, de natuur… Je komt hier helemaal tot rust. Je wordt ’s morgens wakker met het gefluit van de vogels. Dat is echt fijn! ’t Is hier gewoon kei mooi.” Vind je het een nadeel dat Kena verouderde gebouwen heeft? “Ik denk dat het voor- en nadelen heeft. ’s Morgens word je wel vroeg wakker door het licht omdat de gordijnen zo dun zijn. Maar je wordt dan wel vanzelf wakker en niet door een lamp of een wekker. Dat ergert me niet. Ik ben ook helemaal niet bang

I

WWW . KENA . BE


Emilie en Steffi gingen deze zomer 4 kampen mee

van spinnen, dus als ik er één tegen kom, gaat die er direct aan. Ik vind het trouwens ook leuk om te weten dat het hier al zo lang meegaat.“ Kan je de ochtend- en avondstilte ook zo waarderen? “Soms is die stilte wel saai omdat je dan iets wil zeggen tegen iemand, maar dan moet je je mond houden. Maar eigenlijk is het echt wel goed ’s avonds. Alleen als je dan iets wil vragen aan de leiding, moet je wachten tot de dag erna.” – nvdr. Of het heel stilletjes vragen. Toen je hier juist aankwam, had je dan geen stress om hier vier weken te blijven? “Nee. Ik had er echt een goed gevoel bij! De eerste dag toen ik hier aankwam, dacht ik dat het huis vooraan bij Heuvelsven hoorde. Dat leek me te mooi om waar te zijn! De eerste periode waren we echt met heel weinig. We waren met zeven man leiding, zeven leden, de kampchef en twee adjuncten… maar wij waren echt één grote familie! Dat was ook ontzettend tof. Dan kende je elkaar ook echt beter dan met zo’n grote groep als nu.” Nu ga je op internationaal kamp. Heb je bewust dat kamp gekozen? “Ja, mijn ouders vonden dat ook een goed plan zodat ik wat extra frans zou praten en goed kon oefenen. Ik verwacht echt dat ik wat frans ga bijleren en dat het zeker even tof gaat zijn als de andere kampen. Ik denk dat het in het begin wel even wennen zal zijn, maar nadien gaat dat sowieso vlot lopen. Ik heb er echt zin in!”

11


Wist-je-dat... 3de periode -12 ... Het ultieme doel van de adjuncten is op het einde van het kamp in het vossenpak van de kampchef te geraken ... Ze hiervoor elke ochtend zouden gaan joggen ... Het in praktijk veel minder was, maar ze toch een paar pogingen ondernomen hebben ... Ze op het einde van het kamp de test met het vossenpak toch niet aandurfden ... Het misschien wel kan komen door het veel te lekkere eten op kamp ... Je met kinderen hoog moet zingen en Liesbet het waarom hiervan met een heel verhaal kan uitleggen ... Lotte zich vragen stelt bij het lied 'broeder Jacob' want het was toch broeder Victor ... Liesbet vaak last had met hoofdrekenen ... Anouch denkt dat als je met de auto naar Heuvelsven komt je deze moet verstoppen in het bos ... Willem weet hoe je een dot maakt met een haardonut ... De Nijl door Antwerpen stroomt ... Lotte volgend jaar terug mee gaat als ze in het vossenpak geraakt ... Ze altijd welkom is bij Liesbet thuis voor de ultieme test ... Lotte chips niet mag mengen van de andere monitoren ... Het enorm heet was tijdens ons kamp ... We daarom 2x waterspelletjes gedaan hebben

12

... We bij het bekijken van de foto's op de laatste avond compleet vergeten waren dat we eigenlijk in de regen gestart waren ... we dus eigenlijk 3x waterspelletjes gedaan hebben ... Die fotoreportage in een mum van tijd gemaakt werd door Greet ... -12 de toiletten kuisen met schoonheidsmiddel ... 'Hansgemaakt' het nieuwe woord wordt voor de volgende uitgave van de Dikke Van Daele ... Tine een enorme blauwe plek op haar benen had ... Ze hiermee stoer kon doen bij kindjes die een kleinere blauwe plek had ... Het wel leek op een schilderij met ongelooflijk veel kleuren ... We erover gewreven hebben om te zien of het wel echt was ... Willem bij de politie werkte ... De kinderen hem ook zo identificeerden: 'die ene die bij de politie werkt' ... De andere leiding vooral juffen of meesters waren ... Cedric een henna-tatoeĂŤerder is ... De meneer van het Indische winkeltje hem veel te veel henna had meegegeven ... De kinderen dit een heerlijke activiteit vonden ... Wij een ongelooflijk tof kamp hadden ... Enkele kinderen eigenlijk nog wilden blijven ... Wij hopen dat ze dan maar gewoon in de toekomst terug komen en veel vriendjes meebrengen!

I

WWW . KENA . BE


3de periode +12 … Jef Leirs kweetnioegoed kan goochelen … Er ergens diep in Jef nog een paar ballonnen zitten … Hij onder andere een truc had met een kartonnen zak en een bowlingbal … Hans zich niet kon inhouden en beide materialen na de bonte ring is gaan controleren … Het om een echt kartonnen zakje en een echte bowlingbal ging … Enkele deelnemers schrik kregen van Jef omdat ze dachten dat hij een tovenaar was … Die deelnemer 17 was … … We het WK-voetbal zagen … Ze wat ons betreft matchen met Argentinië niet meer moeten uitzenden … De eerste avondstilte meteen een succes was … Maud, Julie en Kathleen om de één of andere reden altijd samen de eerste opwarming doen … Ze er wel lang op voorhand over stressen … De oefeningen jaarlijks wat terugkomen … De laatste twee minuten een prachtige improvisatiesaus is die de eerste dag meteen op smaak brengt ... Ze dit jaar verbaasd waren van de geslaagdheid … We een cameraploeg mee hadden om de 'Wauters vs Waes-themadag’ vast te leggen … Monteren naar het schijnt vermoeiender is dan een themadag in goede banen leiden

… De conditie van de jeugd geen hoogste toppen meer scheert ... Heuvelsven wel de mooiste locatie is om een hele dag te monteren … Het 'adjuncten en kampchef-team’ de kayak-competitie, met een gebroken been (en Kathleen die zich wat inhield om nog wat over te houden voor haar tweede kamp), toch nog won … Deelnemen natuurlijk belangrijker is dan winnen … We die kayakcompetitie winnen toch stiekem wel heel plezant vinden … We wandelende takken meehadden op kamp ... Kathleen ze graag gebruikte om een mopje uit te halen met de chef … De wandelende takken nu ergens in Heuvelsven op de dool zijn … We voor de vegetatie hopen dat het een strenge winter gaat worden internationaal kamp ... Kena weer in het Belang van Limburg kwam ... De Fransen alweer terug naar Heuvelsven willen komen 7de periode +12 ... “nen ba’woah’n” het west-Vlaams voor kruiwagen is

13


Animator zijn, is dat niet een beetje magie tonen aan kinderen?

“Zie je het zitten om op kamp de kinderen ook eens te entertainen met een goochelact?”, die vraag kreeg ik van Hans tijdens de kampvergadering. Zit wel iets in, dacht ik bij mezelf. Als fervent goochelaar had ik wel een act klaarliggen om op te voeren. Beter zelfs, ik had er twee. Eén voor de +12 en ook ineens één voor de -12. Uiteindelijk draaide het er om dat ik dus ook voor de twee kampen die ik deze vakantie deed als monitor, +12 en -12, op een zeker moment een goochelact bracht. Bij de -12 had Margot mijn act slim weten te integreren in een casino-avond. De kinderen moesten stempels verdienen door spelletjes te doen en als ze voldoende stempels hadden, konden ze gaan kijken naar de goochelaar. Ik heb mijn act twee keer gedaan, telkens voor één helft van de kinderen en ik moet toegeven: in het begin was ik er niet zo gerust op. Ik had al wel vaker opgetreden voor kinderen op verjaardagsfeestjes e.d., maar niet voor een groep kinderen die jou al een halve week kent als de monitor in plaats van de geheimzinnige goochelaar die ik normaal voor kinderen ben… Die angst bleek gelukkig voor niets nodig te zijn. Dankzij het feit dat de kinderen hun monitor ineens als goochelaar zagen en hem allerlei rare toeren zagen uithalen, kwam er juist een fantastische medewerking van de kinderen. Misschien wel de beste die ik tot nu toe al heb gehad. Ook na mijn optreden als goochelaar bleef die medewerking enigszins hangen. Ik had zeker het gevoel dat mijn goochelkunsten een enorm positieve invloed hadden op de manier waarop de kinderen naar mij keken. Sowieso is het altijd geweldig om mensen, vooral kinderen helemaal mee te voeren in het schijnbaar onmogelijke en ze zo iets onvergetelijks te bieden.

14

I

WWW . KENA . BE


Bij de +12, de week nadien, had ik mijn act verwerkt in m’n eigen Bontering. Dit mini-optreden is moeilijk te vergelijken met dat voor de -12. De toeschouwers waren ouder, sommigen zelfs even oud of ouder dan ik. De setting was helemaal anders en vooral ook de relatie die de leden met mij als monitor hadden was verschillend van de relatie die het gemiddelde -12 kind met een monitor heeft. Maar ook hier was het een succes. Van een paar grapjassen uit het publiek kwamen hilarische reacties wat vaak tot lachen leidde en ook achteraf hebben we er nog veel mee kunnen lachen. Ook hier, net zo goed als bij jongere kinderen was het weer fantastisch om de verbazing en het ongeloof te zien op alle gezichten. Ik kan niet echt zeggen dat mijn optreden dezelfde ongelofelijk positieve invloed had als bij de -12 het geval was, maar het had ook zeker geen slechte invloed. Ik heb gewoon voor al deze kinderen een kleine tien minuten van het kamp kunnen vullen met magie en hen geamuseerd en geÍntertaind. En daar draait het uiteindelijk toch allemaal om, niet?

Jef

15


nder de appelboom Leuke moralen voor op kamp Vroeg in de ochtend komt er een werkman bij zijn Heer om werk vragen. Ze komen tot een overeenkomst over wat hij gaat verdienen met een dag hard werken. Rond het middaguur komt er een tweede werkman bij zijn eer. Ook hij komt een geldbedrag overeen voor de resterende halve dag werk. Toevallig hetzelfde bedrag als de man die een volledige dag moet werken. Aan het einde van de middag komt er nog een werkman bij de Heer en zegt: “Ik kan vandaag nog een uur werken, kan dat?” Ook zij komen hetzelfde bedrag overeen dat de andere twee ook krijgen. Aan het einde van de dag komen de drie afrekenen met hun Heer en krijgen ze, zoals afgesproken, alle drie hetzelfde bedrag. De werkman die een halve dag had gewerkt, ging naar de Heer toe en zei: “Heer, ik heb een halve dag voor u gewerkt, maar krijg hetzelfde als de ander die maar een uur heeft gewerkt.” Toen kwam ook de andere werkman en zei: “Heer, ik heb de hele dag erg zwaar werk voor u verricht in de hitte van de zon, maar ik krijg hetzelfde bedrag als de man die maar een halve dag heeft gewerkt en de ander die maar een uur heeft gewerkt. Ik vind dit oneerlijk, ik wil meer geld!” Toen sprak de Heer tegen de werkmannen: “Hebben jullie niet elk gehad wat ik met jullie ben overeen gekomen? Waarom klagen jullie dan? Je hebt gekregen wat je verdiend heb, maar ook de ander die maar een uur heeft gewerkt, heeft zijn loon gehad zoals overeengekomen. Kijk niet altijd naar de ander maar naar jezelf en wees er tevreden mee.”

16

I

WWW . KENA . BE


Koekoek Allemaal

Columns

Hebben jullie een fijne zomer achter de rug? Hoe waren de kampen? Ook al heeft het in de maand augustus niet echt ‘gezomerd’ in België, toch brengt – met of zonder regen – de zomer vaak een heerlijk soort vrijheid mee. Ik geniet steeds van de ruimte die er vrijkomt, in je lichaam en geest, doordat bepaalde verplichtingen van je af vallen. Onlangs botste ik op dit citaat: ‘A relaxed mind is a creative mind’. Ik merk dat het klopt. Als ik me ontspannen voel (dat hoeft niet per se te zeggen dat ik dan niets te doen heb, ik bedoel eerder dat ik geen of weinig stress heb om dingen die in orde gemaakt moeten worden) komen er vaak een heleboel ideeën en creatieve aspiraties vrij. Ken je dat: het gevoel dat alles mogelijk is? Dromen over wonen op de gekste plekken (een boot, een boomhut, een bus, een paalwoning, een huis met plantjes in de stad, een boerderij?) of – ik zal me even inleven in mensen die heel tevreden zijn met de plek waar ze wonen – dromen om met je eigen woonst de gekste dingen te doen (toverzolders, ondergrondse tunnels, kastjes van hout, potten en pannen aan de wasdraad, een boom in de living, luchtballonnen in de tuin?) … Dromen jullie wel eens over het organiseren van een knotsgek evenement? Of over het ombouwen van openbare ruimte naar een knusse ontmoetingsplek? Dromen jullie wel eens over je inzetten voor kwatsbare groepen, alle oorlog de wereld uithelpen? Over de stad omtoveren in een vrolijk kleurkunstwerk? Over meespelen in een bandje, het drukken van een krant, het maken van een film, het schrijven van een boek? Heerlijk toch dat de realiteit in ‘tijden van ontspanning’ slechts zachtjes fluistert. Dan lijkt er opeens zo veel mogelijk. Creatieve dromen die dan tot leven komen, hoeven misschien niet per se allemaal verwezenlijkt te worden. Er zijn nog steeds centjes, tijd en energie nodig om bepaalde ambitieuze plannen uit te voeren. Toch denk ik dat, ondanks het uitkomen of niet uitkomen ervan, zulke dromen een bron van voeding voor ons kunnen zijn. Ze houden ons levend. We zitten niet stil, maar bewegen binnenin. Zalig toch! Zo gaat het ook op kamp, niet? Even weg uit het dagelijkse leven, waarin de realiteit van beperkingen ons vaak terugfluit. Op kamp kunnen we ons tien volle dagen helemaal uitleven. Alles is mogelijk in Heuvelsven, zolang je het met je kampploeg mogelijk maakt. Ik zou zeggen, keep it relax en creative en laat ze maar komen, die ideeën! Dromen maar …

Ellen 17


Het bosspel, ‘police en dief’, was door ons matig tot vrij geïmproviseerd ingekleed. Daarbij begon het ook nog eens te regenen. ‘Niet de ideale start van een kamp’, spookte het door mijn hoofd. We zouden nadien de WK-finale kijken. Helemaal een dooddoener met Argentijnen op het veld en onze monitoren hadden al in hun hoofd gestoken dat het sowieso even doorbijten zou zijn. Hier en daar waren er bij mij al alarmlichtjes gaan branden. We wandelen in de regen naar het sportveld wanneer ik één, van de op het eerste zicht stoerdere gasten, tegen een andere grotere kerel (die vinden elkaar altijd snel) hoor zeggen: ‘Zie je wel dat het hier kei grave kampen zijn.’ Alle alarmlichten in mijn hoofd meteen uit. Vinden de gasten dit al tof? Alrighdie! Dan komt het wel goed deze week. Van de bijna dertig deelnemers waren er slechts drie nog niet in Heuvelsven geweest. Je merkt meteen het verschil met een groep die de eerste dagen nog overtuigd moet worden van het plezante karakter van aantredens, samen kuisen, atletiek en avondstilte. Je ziet ook doorheen de jaren jongeren, die je al enkele jaren mee op kamp had, evolueren. Zo zat er iemand, een jaar later, duidelijk minder goed in zijn vel. Dat kwam vaak op de zotste momenten tot uiting en de reden was nooit echt te achterhalen.

18

Tijdens een bosspel ergens halverwege het kamp liep het echt goed mis. De jongen in kwestie raast mijn post voorbij en is woest op de pleegbroer die met hem mee op kamp is gekomen. ‘Alles is veranderd’ roept hij nog uit. Een adjunct neemt mijn post over en ik zie mijn kans om eindelijk eens rustig het gesprek met de jongen aan te gaan. Hij had zich achter het centrumgebouw aan de rand van de vijver gezet. Niet het kamp maar wel de situatie thuis zorgde voor spanningen. Kena was zijn kamp. Moest die pleeg-broer daar ook al naartoe? Hij was dan ook nog eens in heel wat dingen beter. De pleegbroer, al ruim zeventien en dus een flink jaar ouder, zou alleen gaan wonen. De pleegmama vond het wel een goed idee om hem in Heuvelsven nog een portie structuur te laten opdoen. Thuis ging de aandacht allemaal naar hem.

I

WWW . KENA . BE


Columns

‘De jongste broer overwint de oudste’, zegt hij, terwijl hij naar me knipoogt. Zou hij echt … ?

‘Heb je hem dat al eens gezegd? Weten je ouders ervan dat je jezelf zo voelt?’ ‘Nee.’ Nood breekt wet. Hoewel twee indianenstammen hun topkrijgers zullen moeten missen, was dit de kans om voor die twee broers hun kamp te upgraden. Als plek om rustig te praten kiezen ze de linkse houten slaapzaal waarvan ze de gordijnen dichtdoen. ‘Niets daarvan’, flitste het door mijn hoofd. De Feng Shui zit daar niet goed. Zeker niet met de tegenvallende orde van die ochtend. Toertje rond de vijver! Wonderlijk hoe snel beide in een mum van tijd eindelijk aan elkaar vertellen wat er eigenlijk scheelt en waarom ze elkaar de voorbije dagen wel eens rauw lustte.

Bij ondergaande zon wandelen twee broers langs de oever, pratend over iets fundamenteel in hun leven waar ze het voorbije jaar niet over hebben kunnen praten. Straf toch … de invloed van enkele dagen samen op kamp in Heuvelsven. Er zit meer achter samen spelen en werken. De rimpelingen die zo een kamp veroorzaakt rimpelen bij velen een heel jaar door. Enkele dagen later is het cross. ‘Mag ik met mijn broer op de foto’, vraagt de pleegbroer na afloop. ‘De jongste broer overwint de oudste’, zegt hij, terwijl hij naar me knipoogt. Zou hij echt … ? Dat zie ik mezelf nog niet meteen doen. Of ik zou het toch heel erg moeilijk vinden. Tot in Heuvelsven!

Hans 19


Zoek de 7 verschillen Het ene verschil springt al sneller in het oog dan het andere... Geef niet op want een ware kenafan die zoekt ĂŠn vindt. Succes!

Kiekebo

e!

Uit de oude doos Elke editie van het kenavenster halen we een oude foto uit onze archief-doos. Ook deze gaat toch al een tijdje terug in de tijd. Herken jij de echte Kena die-hards op deze foto?

20

I

WWW . KENA . BE


21 OPLOSSINGEN vogel, haar linker meisje, linkerschoen leider, short leider, boomwortels, bewegingslijnen, rechterhand jongentje

- door Margot


De Fransen praten over Heuvelsven...! #het internationaal kamp

22

I

WWW . KENA . BE


Kenagenda

r

jaarkalende

Kenafeest

29 september 2014 Vitamineweekend II 11-12 oktober 2014 Algemene vergadering 12 oktober 2014 Herfstkamp (-12) 27-31 oktober 2014 Kerstkamp (+12) 26-30 december 2014 Vitamineweekend 1 27 - 28 februari 2015

Cursussen ANI & UITD 6 - 12 april 2015 Lentekamp (-12) 13 - 17 april 2015

Zomerkamp Week 4 (-12/+12) 26 juli – 2 augustus 2015

Voorkamp 4 juli 2015

Zomerkamp Week 5 (-12/+12) 2 – 9 augustus 2015

Zomerkamp Week 1 (-12/+12) 5 - 12 juli 2015

Zomerkamp Week 6 (-12/+12) 9 – 16 augustus 2015

Zomerkamp Week 2 (-12/+12) 12 – 19 juli 2015

Zomerkamp Week 7 (-12/+12) 16 – 23 augustus 2015

Algemene Vergadering & Zomerkamp Week 3 Ledenvergadering (-12/+12) 28 februari 2015 19 – 26 juli 2015

Nakamp zondag 23 augustus 2015

23


SCHRIJF JE NU IN VOOR DEZE ZOMER

WWW.KENA.BE/ 24 INSCHRIJVEN

Jeugdvakanties & vorming I WWW . KENA . BE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.