Page 1

Celtic Roots for Clarinet and Bassoon

Julie Mitchell 2014

Duration: 8 minutes


Celtic Roots All of the movements are based on Gaelic poems and tell the story of each one. I.

Saol eile (Another life) by Louis de Paor

díreach sara dtagann an t-ardaitheoir a thabharfaidh síos chun an tsaoil arís mé, braithim a theacht; tá an mhaidin chomh trom le hualach na feola ar a chabhail ata agus trucail lán den sócúlacht bhán a chuirtear idir colainn leonta agus tocht na hoíche á bhrú aige roimis go mall; warm, adeirim, is snámhann a dhá shúil i dtreo íor na spéire mar a mbraitheann sé bonnán mo ghlóir ag séideadh air sa cheo; today, adeirim, téad róghearr á síneadh agam chuige thar tonnta is fochaisí an aeir, isn’t it? tá sé ag dul faoi dem bhuíochas is ní fhágfaidh mé an mhíntír le dul amach ina dhiaidh díreach sara ndúnann doirse an dá shaol eadrainn, labhrann a ghlór báite aníos ó ghrinneall na mara a lifetime, ar sé just before the lift arrives to take me down to the world again, I sense his coming; the morning is heavy as the burden of flesh on his swollen body as he pushes a container full of the comforting whiteness that is laid out between a wounded body and the overwhelming night slowly in front of him; warm, I say, and his eyes swim toward the horizon where he hears the foghorn of my voice blaring at him in the dark; today, I say, as I throw a too-short rope toward him over the waves and submerged rocks of air, isn’t it? he is going under in spite of me and I will not leave dry land to go out after him just before the doors close between us, his drowned voice speaks up from the sea-bed a lifetime, he says


II.

Samhain 1994 (November 1994) by Cathal Ó Searcaigh

Anocht agus mé ag meabhrú go mór fá mo chroí Gan de sholas ag lasadh an tí ach fannsholas gríosaí Smaointím airsean a dtug mé gean dó fadó agus gnaoi. A Dhia, dá mba fharraige an dorchadas a bhí eadrainn Dhéanfainn long den leabaidh seo anois agus threabhfainn Tonnta tréana na cumhaí anonn go cé a chléibhe… Tá sé ar shiúl is cha philleann sé chugam go brách Ach mar a bhuanaíonn an t-éan san ubh, an crann sa dearcán; Go lá a bhrátha, mairfidh i m’anamsa, gin dá ghrá. Tonight as I search the depths of my heart, in the dark of the house and the last emberlight, I’m thinking of one I loved long ago. And if the darkness between us became like the sea, I’d make a boat of this bed, plunge its bow through the waves that barge the heart’s quay. Although he is gone and won’t ever be back, I’ll guard in my soul the last spark of his love, like the bird in the egg and the tree in the nut. III.

Sanas na Marbh (Vexing the Dead) by Dolores Stewart

Dá mbeadh fonn orm, tabharfadh mé athfhéachaint ar léinseach an locha, ag deireadh lae – ag dul i leith na deirge, muirn an tsean-chatha i mo chluasa dúnta agus lámh chiotach na staire faoi mo bhráid: beaignití na nDeargánach ag muinéal mo chuimhne. Agus dá mbeadh fonn orm, bhainfadh mé solás as an bhfuarán sléibhe ag déanamh ar thobar an bhláir fholaimh, murach an básbholadh, murach an trup cos a chualas ar ghualann na tuaithe: buídhean cuachta as an rí-theaghlach Stiúbhartach, arís ar na gcosaibh? Agus dá gcuirfeadh mé ar fán – bheinn i láthair mar fhámaire ghaoithe, ag ábhacht le brait idir dhearg ’s bhreacán, ag déanamh gaisce sna Garbh Críocha, ag déanamh éachta ar son an Phrionsa. Ach an fonn orm, bheinn sásta gloine fíona Spáinneach a ardú do Phrionsa an Fhraoigh, nó feirc bán a chaith i mo chaipín, nó éamh ar Chríost féin. Ach tá rian an áir ar an aer agus cnámha coscartha faoi thalamh: slua ghairm na marbh ag briseadh isteach ar mo neamhaistear, ag lorg na déirce ó chluas bhodhar na cruinne.


If only I were in the right mood, not so inclined to dabble in the blood-freckled depths of the lake, or open both my ears to known battle-cries bearing down on me from the left hand side of the annals, I would dodge the bayonets of Redcoats glancing off the throat of folk stories, and turn my hand to scribbling out the registers of a mountain stream trickling down to the battlefield – if it wasn’t for the death-smell, or the clatter of troop movements that comes to me over the ridge, a detachment, maybe, from the royal house of Stewart, once again on the march? In lighter mood, I would dawdle like a day-tripper, in equal halves draw on red badges or plaid, jig-acting in the wake of the Highland Prince. And if I were in the mood, I would raise a glass to the Prince of the Heather, sport a white cockade in my cap, and plead with Christ for the cause, but the salt lake is turning the colour of blood, and battle-slogans of the slain are coming through as the chant of a last-ditch Kyrie – breaking into my humour at every hand’s turn.

Source: http://english.chass.ncsu.edu/freeverse/Archives/Spring_2007/poems/M_Begnal_Irish.ht ml Accessed 2014


I. Saol eile Julie Mitchell

# # # # 4Moderato {q = 80} j & 4 œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ P ? ## 4 ∑ ∑ 4

Clarinet in B b

Bassoon

6

B b Cl.

#### Ó &

? ##

Œ

˙. P

˙

∑

œ œ

˙

˙.

© Copyright 2014 by Julie Mitchell All Rights Reserved

œ œ

œ œ ‰ œŸ

‰ œœœœœœ‰ œœœœ jœ œ J Œ

˙

j œ

˙

~~~

Bsn.

&

œ œ

œ œ ˙ f

j ‰ j ‰ œj‰ j ‰ jœ jœ j jœ œ œ œ œ p

Allegro q = c 120

œ œ

˙

~~~~

B b Cl.

####

˙

ƒ

~~~

17

œ œ

œ œ

œ œ œ œœ w

~~~

? ##

˙

w

j j œ œ . . . œ œ œ œ œ- œœ w F œ œ ˙ f

w

Œ ‰œ ˙ J f

~~~

Bsn.

w P

accel. al.

12

B b Cl.

w

∑

~~~

∑

∑

œ. œ œ œ. œ œ F

~ ~~~

? ##

j . œ œ˙ j œ

w f

~~~

Bsn.

&

####

∑

w

˙ sub p

œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œ œ J J J œ 3


I. Saol eile

2

#### ˙ &

B b Cl.

Bsn.

? ## 24

B b Cl.

Bsn.

&

? ## 28

B b Cl.

Bsn.

&

Bsn.

&

B b Cl.

Bsn.

&

œ. j œ

œ.

œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰œ œ œ 88 J J J w

>œ j >œ j >œ Œ Œ ‰ J œJ œJ p

œ œ œœœ œ œ J Ÿ~~~~~~~~~~~ w

j œ

œ. nœ.

œ

∑

####

? ##

j œ

3

œœœœœœœœ œœœœœœœœ > > > > > > œ. œ. œ œ. nœ. œ

####

? ## 37

w

####

? ## 32

B b Cl.

####

j j 8 8 œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ f

œ œœœœ œ‰ Ó

œ œœœœ œ‰

20

j œ

j œ

œ.

>œ j >œ j >œ Œ Œ ‰ J œJ œJ

∑

44

∑

4 4 ∑

œœœœœœœœ > > > œ. œ. œ œ

œ

Œ. ‰ œ œ f

Œ.

œ.

j œ

‰ œœ œœœœœœ P > > w

œœ w

>œ j >œ j >œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ‰ œ J J œJ œJ f Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ j‰ œj‰ j‰ 3 ˙ œœ œ œ jœ j j œ œœœ ˙ œ œ œ œ p f 8 j >œ Œ j >œ Œ j >œ ‰ 8 œJ œJ œJ w w p F

>œ j > j >œ œ œ œ œ œ œ œ J J Œ œ œJ Œ œ J ‰ f

j œ

Ÿ rit. jœ œ 4 8 8 œ œœœ œ 4 ˙. Ÿ~~~~~~~~~~~~ 44 w w

œœœ w 3

w


3

II. Samhain 1994 q = 100 # # Moderato 4   & 4

Clarinet in B b

Bassoon

8

B b Cl.

Bsn.

## n ˙ & ?

12

B b Cl.

Bsn.

&

Bsn.

& ?

w

##

w

rit.

œ œ

œ œ ˙

œ œ ˙

? 15

B b Cl.

4 w 4 p

?

œ. œ œ ˙ P

œ œ ˙

w

w

w

w

œ œ œ œœœ 3

œ œ ˙

a tempo

˙ p

œœ

œ. œ œ ˙ P

œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ sub. p 3

3

3

3

w

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ P 3

3

3

mœ .

3

3

##

œ œ ˙

œ P

3

3

œ

˙bend pitch

œ

œ

3

œ

3

œ

3

3

œ œœ˙ 3

6 >œ œ œ >œ œ œ 8 ƒ ƒ >œ >œ > œ œ > > > œ œ œ œ œ œ 6 œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ > œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ œ œ >œ > œ œ œ  8 > > P ƒ ~œ ~ ~ ~ œ~ f

œ J

Œ

3

2 4 2 4


Samhain 1994

4

# œ & # 42

bend pitch

18

>œ œ >œ œ œ œ >œ >œ >œ œ œ > 2 24 6 œ 4 œ œ œ œ œ œ œ  44 œ œ œ >œ œ œ >œ  8 > > > >

?

Bsn.

## œ # œ n œ œ # œ n œ # œ n œ Ó &

œ #œnœœ

24

B b Cl.

Bsn.

? 27

B b Cl.

Bsn.

&

B b Cl.

Bsn.

## œ # œ n œ œ # œ n œ # œ n œ

? 29

& ?

œ#œ nœ#œ œ#œnœœ Œ

Ó

##

œ#œnœ#œ

Ó

#œ œ.

œ œ œ

#œ œ.

#œ œ ‰ J

œ Œ

Œ

‰ œ‰ #œ #œ

#œ nœ #œ nœ Œ

Œ

œ #œ nœ #œ

œ #œ nœ nœ #œ nœ #œ nœ Œ

œ ‰ œ nœ #œ œ #œ œ #œ ‰

*glissando indicates fast chromatic run

Œ

œ# œnœ œ# œ ‰ œ ‰ œ #œ

Œ

œ #œ nœ œ

œ

œ Œ # œ ~~~ Œ # œ

# œnœ# œnœ Œ

Œ

œ #œ nœ #œ nœ #œ nœ

Ó

# œ ~~~

œ #œ nœ #œ nœ #œ nœ œ

#œ 44 # œ ~*~ œ Œ ~ ~ #œ ~ Œ F

?

œ #œ nœ œ #œ nœ #œ nœ

~~~

# 4 #œ~ ~ œ Œ #œ & # 4 Œ F Allegro q = 92 *

21

B b Cl.

44

~~~

Bsn.

24 œ ~~~~~~~ œJ ‰

68 >œ œ œ >œ œ œ

œ ‰ J

~~~

B b Cl.

Œ

nœ #œ nœ œ

Œ ‰

œ

œ‰

œœ

œ‰ œœ‰ œ


Samhain 1994

31

B b Cl.

Bsn.

&

## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

?

Bsn.

## œ & ?

39

B b Cl.

Bsn.

&

B b Cl.

Bsn.

&

Bsn.

##

? 51

B b Cl.

##

? 45

& ?

œ

œ ƒ

œ

5

œ

œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ > œ œ >œ > > > ƒ

34

B b Cl.

œ

Moderato q = 100

œ œœ˙ 3

œ œœœ ˙

œ œ œ œ >œ œœ >œ >œ œœ >œ > œ œœ  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > P œ œ ˙

œ œ ˙

w

w

˙

Œ

Œ

˙.

˙. p

Ó j j œ œ œ œ œ #œ. œ #œ œ j œ #œ. œ œ œ F p

œ œ œ œ p

œ œ œ œ œœ ˙ 3

Œ

Ó

Ó

˙

w

Ó

œ 

œ

œ. œ œ ˙ P

Œ j œ œ #œ. œ #œ œ œ œ p

œ

˙ 

Adagio q = 75

Πw p

œ˙ Œ

œœ œ œ ˙

P

3 œ œ œ œ Ó œ œ œ œ œœ˙ P

œ w 

˙.

œ œ ˙.

j j #œ. œ œ œ œ œ œœ œ œ p F

3

˙.

##

3

Ó

œ p

œ

U U

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œœœ œ

œ œ

3

U U


6

III. Sanas na Marbh ### 6 & 8

Clarinet in B b

? # 6 ˙. 8 

Bassoon

7

B b Cl.

Bsn.

&

B b Cl.

Bsn.

&

Bsn.

###

?# 18

B b Cl.

###

?# 13

&

###

?#

œ.

, j j œ. j œ. œ œœ œ œ p

Adagio q. = 40

œ.

˙. œ. œ.

œ œ œ œ œ. œ. J J p œ. œ. > > >œ œ >œ >œ œ œ

˙.

˙.

œ œ œ œ œ œj

˙.

j œœ

,

˙.

Allegro q. = 124 (q = 186)

œ. œ. > F > > œ œ œ œ œ. œ œ œJ ‰ ‰ Œ . J F

œ.

œ. œ. > > >œ œ >œ >œ œ

œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ

˙.

j œ œ.

œ. œ. > > 

œ.

œ. œ œœ f œ >œ œ >œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ œ œ

œ . œ œj ˙ . ˙. P >œ œ >œ >œ œ >œ œ >œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ œ ‰ F

, j ˙. œ

f

œ

œ œ J

f >œ œ >œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ

œ J ‰


III. Sanas na Marbh

7

### ˙ . &

˙.

23

B b Cl.

Bsn.

?# 29

B b Cl.

Bsn.

&

?#

Bsn.

###

>œ œ >œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ œ

˙.

&

œ. œ J ‰ ‰ 43

>œ œ >œ >œ œ œ > >œ œ œ. ‰ f

œ œ œœ œ œ œœ > > F j> > œ œ. œ. œ. œ. > >

œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ > > > > > > œ œ. œ œ. œ œ ˙. œ œ œ œœœ œ 3 . . ˙. J J J 4

6 œ. œ. œ œ œœ 8 > f ? # 3 œ . ‰ œ >œ . œ œ 4 œ J >œ

35

B b Cl.

###

j œ

œ œ œ. J

>œ .

œ œœœ

œ œ œ >œ . J>

œ œ œ >œ . œ œ œ 68 J> J>

Adagio q = 60 ### 3 & 4 œœœœ œ œœœœ œ œœœ œ œ ˙. ˙. > > œ > > œ > > œ subito p œ œ. œ œ œ œ œ 3 ˙. ? # 68 œ . œ . œJ ˙. 4 J subito p

40

B b Cl.

Bsn.

47

B b Cl.

Bsn.

&

###

?#

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. F ˙. F

˙. ˙.

68

e=e

6 œ. œ. 8 p

œ. œ. p ˙.

3 4

j œ ˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

œ. œ.

œ. œ. ˙.


III. Sanas na Marbh 55

B b Cl.

Bsn.

&

###

?#

˙.

œ. œ.

œ. œ. ˙.

˙.

˙.

8

˙.

˙.

œ. œ œ œ. œ. ˙. J

œ. œ œ J

>Allegro .q. = 124 (q = 186) œ‰‰Œ  J f >œ . >œ . >œ . >œ . f

> >> > >> > >> > >> > >> ### > > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ‰ &

63

B b Cl.

Bsn.

?#

>œ .

>œ .

>œ .

>œ .

### > > > œ œ ˙ . œœœœ &

Bsn.

?# 75

B b Cl.

Bsn.

&

B b Cl.

Bsn.

### ˙ .

?# 80

&

œ.

###

?#

œ.

œ œ œ œ.

œ.

˙.

œ œ œ œ ˙. J J

69

B b Cl.

œ œ œ œ œ. J J

œ œ J

˙.

>œ œ >œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ œ œ œ ‰

>œ œ >œ >œ œ

œ

j œœ

j œ. œ

œ.

œ.

œ

œ œ œ.

œ

j œ

>œ œ >œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ œ >œ œ > ‰ œœœœ >

, > >> rit. al > > j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ ˙. ˙. œœœœœœ > > > > f >œ œ >œ >œ œ œ ˙ . , œ . œ . œ. œ œ  œ. œ. J f


III. Sanas na Marbh

9 86

B b Cl.

Bsn.

&

###

?#

˙.

˙.

œ. œ œ ˙. J

Andante (q = 72)

c Ó

Œ œ p œ œ c Œ œ p

œ œ ˙ ˙

Œ œ œ œ œ œ ˙

Œ œ

3 ### œ w ˙ ˙ œ œ œ ˙ ˙ & œ œ œœœ œ F p F œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œœ œ œ ˙ œ ?# Œ Œ 3 F p

œ œ œ œ

91

B b Cl.

Bsn.

97

B b Cl.

Bsn.

&

###

?#

ΠU

œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ ˙ ˙ P œ œ œ œ œ œ œœœ œ ˙ ˙ U˙  Ó P 3 ˙

3

3

rit.

œ œ œ

F

w  w

Celtic Roots  

Written for clarinet and bassoon, based on Gaelic poetry (recording switches movements 1 and 3), by Julie Mitchell

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you