Page 1


Com podem prevenir les emergències? • Conèixer la ubicació dels mitjans d’extinció que tenim a prop i els recorreguts d’evacuació des del nostre lloc de treball fins a l’exterior. • Mantenir accessibles : extintors, polsadors i senyalització.

• No obstruir portes ni recorreguts de sortida.


... I en cas d’Evacuació ? • Si s’activa l’alarma d’emergència caldrà evacuar tot l’edifici i seguir les instruccions de l’equip d’evacuació. • Comprovar si les vies de sortida estan lliures i seguir la

senyalització fins la sortida evitant aglomeracions. • Acompanyar les visites fins a l’exterior. • Prioritzar l’evacuació horitzontal abans que la vertical especialment en persones amb mobilitat reduïda.

• NO utilitzar l’ascensor en cas d'incendi. • Vetllar que no queda cap persona i en cas d'incendi tancar portes i finestres.


ÚS DE L’EXTINTOR D’INCENDIS PORTÀTIL

SENYALITZACIÓ

Agafar l’extintor i aixecar-lo a l’alçada de la cintura

Treure el precinte de seguretat, estirant de l’anella cap a fora

Pressionar la palanca de la vàlvula de descàrrega mentre la mà dreta controla difusor de la mànega

Dirigir el raig a la base de les flames en forma de zig-zag.

POLSADOR ALARMA

Emergències  

Les actuacions en cas d'emergència