Page 1

PITCH DOCUMENT

AM 9:00 JAN 29 2018 MC 303 A

CHALKITI, SYLVIA DIEKERHOF, SOPHIE OUDE WESSELINK, JULIA SARIAN, DATEWIK SMIT, JOEY


Het Concept Probleem

Burn-outs zijn een steeds vaker voorkomend probleem in de Nederlandse samenleving. De impact is zelfs zo groot dat het de op twee na vaakst voorkomende reden is voor een loopbaanonderbreking onder werkende Nederlanders. Dit blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek (Nationaal Salaris Onderzoek, 2017). In twee jaar is het aantal vrouwen en mannen die een burn-out hebben, of hebben gehad, flink gestegen. In 2017 kampt 15 procent van de Nederlandse vrouwen met een burn-out of heeft een burn-out gehad, dat is een stijging van bijna 6 procent ten opzichte van 9,4 procent in 2015. Voor mannen is dat 9 procent die kampen met een burn-out of een burn-out hebben gehad, dat is een stijging van 3 procent ten opzichte van 6 procent in 2015 (Nationaal Salaris Onderzoek, 2017). Daarnaast is de creatieve sector een sector die zorgt voor een ontzettend hoge werkdruk op zijn werknemers (Marc Horckman, 2010). Dit kan leiden tot een burn-out zonder dat je het door hebt. De huidige generatie twintigers en dertigers is de leeftijdscategorie met het grootste risico om een burn-out te krijgen. “Ze zijn met hoge verwachtingen aan hun carrière begonnen, om dan dikwijls tot de conclusie te komen dat de wereld wat harder is dan ze zich hadden voorgesteld”, aldus Jonathan Witteman (Volkskrant, 2017).

Kans

Burn-out is een onderwerp dat steeds vaker aan het licht komt. Toch wordt er vaak gezegd dat jongeren niet zo moeten zeuren (Fabian dekker, 2016). “Zeker in het huidige competitieve tijdsbeeld is het bespreekbaar maken van een burn-out nog vaak een taboe op de werkvloer”, aldus Fabian Dekker. Het is een serieus probleem dat aandacht nodig heeft. Daar ligt voor ons ook de kans. Met ons concept kunnen wij inspelen op het taboe dat er heerst op burn-outs, maar ook zeker op de preventie van een burn-out bij onze doelgroep.

Oplossing

Hoe gaan wij dit aanpakken? Wij streven ernaar om burn-out een bespreekbaar onderwerp te maken bij onze doelgroep. Dit gaan wij doen door middel van het platform Opgebrand. Ons hoofdmedium is website waar mensen uit onze doelgroep terecht kunnen voor informatie en advies omtrent een burnout. Op deze website maken we de doelgroep ervan bewust wat de beginverschijnselen en de gevolgen kunnen zijn van een burn-out. Dit gaan we onder andere realiseren middels artikelen en interviews met ervaringsdeskundigen en experts. Daarnaast zullen wij een korte portretserie maken over de drie stadia van een burn-out (voorverschijnselen, burnout zelf en revalidatie). Alles wordt gepresenteerd op inspirerende wijze, wat inhoudt dat de content niet droog of saai is en dat het visueel erg aantrekkelijk wordt door het gebruik van beeld. De content die op de website gepubliceerd wordt is luchtig geschreven met een nuchtere tone of voice. Hierdoor blijven ook de zwaardere onderwerpen prettig leesbaar en wordt het probleem gemakkelijker bespreekbaar gemaakt. Uiteindelijk zijn wij allemaal creatievelingen die tekstueel en visueel geprikkeld willen worden en daar ligt onze focus dan ook met name. Naast het voorkomen en preventie is ons doel ook het verbreken van het taboe rondom het onderwerp.

USP: Wat onderscheid Opgebrand nou van de rest?

Wij zijn een platform ter preventie ven een burnout en daarnaast willen wij het taboe rondom dit onderwerp doorbreken.


De Doelgroep JONGE STARTERS IN DE CREATIEVE INDUSTRIE

Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van de jongeren overweegt een psycholoog te bezoeken omdat ze kampen met klachten van depressies, angsten en burn-outs. Hiervan heeft maar liefst 63 procent heeft weleens een psycholoog bezocht en ruim 38 procent zit nog steeds in een traject (GGZnieuws, 2017).

leeftijdscategorie met het grootste burn-outrisico. “Ze zijn met hoge verwachtingen aan hun carrière begonnen, om dan dikwijls tot de conclusie te komen dat de wereld wat harder is dan ze zich hadden voorgesteld”, aldus Jonathan Witteman (volkskrant,2017).

Met starters bedoelen we net afgestudeerde professionals (leeftijd 20 tot 30) die een hbo of WO-studie hebben afgerond in de creatieve sector. Banen in de creatieve industrie met een hoog stressgehalte zijn er met name binnen de media en mode (Dutch Creative Council, 2016). Er is veel concurrentie op dit gebied en daarom ligt de werkdruk erg hoog. Maar in combinatie met werk, een sociaalleven en familie en vrienden kan de stress te hoog oplopen.

Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de creatieve industrie een verzamelnaam voor mode- en industrieel ontwerpers, architecten, reclamebureaus en makers van software en games, voor media en entertainment, kunsten, cultureel erfgoed en culturele evenementen (NWO, 2016). Omdat dit een vrij grote en diverse groep is hebben wij besloten om de verschillende beroepen te segmenteren en ons te focussen op de modebranche, reclamebureaus, mediabranche, entertainment en de kunsten. Om onze doelgroep echt een niche doelgroep te maken hebben wij besloten om ons alleen te focussen op jonge starters tussen de 20 en 30 jaar in de creatieve industrie.

Daarnaast is de creatieve sector een sector die zorgt voor een ontzettend hoge werkdruk op zijn werknemers (Marc Horckman, Express). Dit kan leiden tot een burn-out zonder dat je het door hebt. De huidige generatie twintigers en dertigers is de


FASE 1: BEWUST WORDING

De Awareness Campagne De bedoeling van ons awareness campagne is om de aandacht van de doelgroep te trekken. Het idee is om niet aan te geven waar ons concept over gaat, de doelgroep moet daar zelf achter zien te komen. Wij willen hun interesse wekken doormiddel van verschillende factoren waardoor zij zelf naar de website gaan of onze sociale mediakanalen gaan bezoeken. De eerste week van de awareness campagne is ook de week waarin de website online gaat. In de eerste week van de awareness campagne plakken wij posters door de binnenstad van Amsterdam (op plekken waar gratis geplakt mag worden). In de tweede week zullen wij banners publiceren op verschillende sociale media. De banners zullen ook een mysterieus uiterlijk krijgen passend bij de posters en flyers die zijn gebruikt in week één inclusief een doorverwijzing naar de website.

Guerrillacampagne

In de derde week gaan wij deel 1 van ons videoportret online zetten. Om dit te promoten zullen wij een dag voor dat wij de video online zetten starten met onze guerrillacampagne. Wij gaan dan met een ingelijste poster waar alleen de zin “Opgebrand is…” zal staan, door de binnenstad van Amsterdam lopen. De bedoeling is om op mensen uit de doelgroep aan te spreken en te vragen of zij op de poster de zin af willen maken. Wij zullen niet hinten naar wat ons concept is, wij willen hun eigen authentieke input op de zin verkrijgen. Als de persoon de zin heeft afgemaakt overhandigen wij een luciferdoosje met ons logo erop gevuld met opgebrande lucifers en een verwijzing naar onze website. In de vierde week zullen wij het filmpje van de guerrillacampagne publiceren op onze website. Dit zullen wij ook als promotiemateriaal gebruiken en op al onze sociale mediakanalen delen.

Timeline BUILD & TEASE In dit stadium promoten we ons concept en creeren we awareness bij de doelgroep. In de eerste week wordt ook gelijk de website gelanceerd

flyeren in koffietenjes, musea en winkels

Week 1

Posters plakken

Week 2

Week 3

Start guerrilla campagne

Banners op sociale media en websites

LAUNCH

In dit stadium is onze website al online, maar zullen we het eerste deel van de portretten serie launchen.

Portret video wordt gelanceerd

UPDATE

We houden onze doelgroep up to date en engaged met opgebrand, we zullen onze website blijven updaten met content, filmpjes en merch

Week 4

Guerrilla campagne video online en op sociale media


FASE 2: HERKENNING & ERKENNING

Het Portret

Het portret zal draaien rondom een persoon die een burn-out heeft gehad. Wij laten de “hoofdpersoon” in de video zien maar zij zal niet spreken. In de video willen we naar voren laten komen hoe de burn-out van de hoofdpersoon herkend had kunnen worden. Dit doen wij doormiddel van “naasten” in haar omgeving over haar te laten praten. We beginnen over de positieve eigenschappen van de geportretteerde zodat de kijker zich eerder kan identificeren en aangesproken voelt. Later zullen er opmerkingen komen over situaties waarin het voorstadium van een burn-out herkend had kunnen worden. De verhalen van de verschillende personen zullen niet veel samenhang bieden omdat de hoofdpersoon eigenlijk niet specifiek bestaat. De personen aan het woord vertellen ieder een verhaal over iemand in hun omgeving die een burn-out heeft gehad. In eerste instantie is de kijker zich daar niet van bewust, maar aan het eind van het filmpje wordt er aangegeven dat het filmpje ook over de kijker had kunnen gaan. Dit moet de kijker aan het denken zetten en tot actie toe zetten om de website te bezoeken. Het doel van het portret is uiteindelijk om mensen zich te kunnen laten identificeren met de persoon die beschreven wordt, zodat ze tot actie worden aangezet en (met o.a. onze hulp) hulp kan zoeken als dat nodig is. Het filmpje wordt op de website geplaatst met een kleine tekst waar wordt aangegeven dat de bedenkers van Opgebrand ook in het filmpje te zien zijn. Hiervoor is gekozen om te laten zien dat terwijl de bedenkers zelf geen burnout hebben gehad, zij wel bekend zijn met de verschijnselen. Dit moet voor een stukje geloofwaardigheid zorgen over de betrouwbaarheid van het concept. Overigens zijn alle verhalen die worden verteld waargebeurde verhalen die de personen hebben meegemaakt met bekenden in hun omgeving.


FASE 3: INFORMEREN & ACTIE ONDERNEMEN

De Website

Ons hoofdmedium is een website waar mensen uit onze doelgroep terecht kunnen voor informatie en advies rondom een burn-out. Op deze website maken we de doelgroep ervan bewust wat de beginverschijnselen en de gevolgen kunnen zijn van een burn-out. Dit gaan we onder andere realiseren middels artikelen en interviews met ervaringsdeskundigen en experts. Daarnaast zullen wij een korte portretserie maken over de drie stadia van een burn-out (voorverschijnselen, burnout zelf en herstel). Alles wordt gepresenteerd op inspirerende wijze, wat inhoudt dat de content niet droog of saai wordt en dat het visueel erg aantrekkelijk is door het gebruik van beeld. De content die op de website gepubliceerd wordt is luchtig geschreven met een nuchtere tone of voice. Hierdoor blijven ook de zwaardere onderwerpen prettig leesbaar en wordt het probleem gemakkelijker bespreekbaar gemaakt. Uiteindelijk zijn wij allemaal creatievelingen die tekstueel en visueel geprikkeld willen worden en daar ligt onze focus dan ook met name. Naast het voorkomen en preventie is ons doel ook het verbreken van het taboe rondom het onderwerp.

Wat vind je op de site?

We zijn ons ervan bewust dat het proces niet ophoudt bij alleen de bewustwording van het probleem, maar dat erkenning en het aanzetten van gedragsverandering ook een belangrijke rol spelen. Hiervoor hebben wij verschillende onderdelen bedacht die we willen aanbieden op de website, namelijk; • Een burn-out test. • Concrete tips en tools die de doelgroep kan gebruiken ter preventie. • Verhalen van personen die een burn-out hebben of hebben gehad. • Een blog waar de doelgroep zijn/haar verhaal kan delen over hoe ermee om wordt gegaan en hoe zij progressie boeken (om een blog te publiceren moet de persoon in kwestie eerst contact opnemen met de redactie. Dit kan erg makkelijk via onze contactpagina). • Een live chat waarmee de doelgroep in contact kan komen met deskundigen.


Het Crossover schema De allereerste interactie die de doelgroep heeft met Opgebrand zal onze awareness campagne zijn. Op deze manier word je doorverwezen naar de website. Ook zullen we door middel van onze guerrillacampagne met flyers verwijzen naar de website. Op onze website vindt de doelgroep alle content en onze portret serie. Via sociale media zullen we verwijzen naar zowel de website als de portretserie. Maar de portretserie zal ook weer door verwijzen naar onze sociale mediakanalen en website. Zo ondersteunen zij elkaar. De website zelf zal weer doorverwijzen naar experts en het point of sales materiaal, zoals T-shirts, scheurkalenders en bullet journals.

GEBRAND!

en

oep

Documentaire Website

Medium specifiteit Co-creatie Relevantie Medium specifiteit Storytelling Co-creatie

Magazine

Medium specifiteit Storytelling Relevantie

2

Sociale Media campagne Medium specifiteit Storytelling Co-creatie Relevantie Usabillity

1 3

1

3

Bullet Journal

3

1

Co-creatie

Lucifer campagne

1

3

Storytelling 1

Storytelling Stressballen + slogan

Co-creatie Scheurkalender

Storytelling

Co-creatie

Quotes campagne borden Yoga/ Mindfulness

Pitch document  

This is a Pitch document for a concept that I created in a team of 5. I was responsible for the concept and the graphic design

Pitch document  

This is a Pitch document for a concept that I created in a team of 5. I was responsible for the concept and the graphic design

Advertisement