Page 1

Carretera C-13, Km-132, 25794 Rialp / Lleida - Spain Tel. 0034-973 620 373

info@sebastia.es

www.sebastia.es www.casaeficient.com


Sebastia Indústries de la fusta, és el resultat de la perseverançaiel respecte per una llarga tradició que ha passat de pares a fills, que s' inicia a l'any 1954 de la mà de Manel Colomé Cortes, per aquell temps rematant de fusta i avi matern de l'actual gerència.

Al 1985 neix Sebastia Indústries de la Fusta, després de l'adquisició de la Serradora de Rialp, per part Joan Sebastia i fills. Des de llavors, el nostre compromís ha estat una constant evolució, en què la serietat, qualitat i servei ha estat sinònim de creixement constant, a fi de poder oferir als nostres clients un producte amb valor afegit, avalat per l'experiència, la recerca i la constant modernització de les nostres instal-lacions.

50 Anys d´historia


NO podriem estar a cap altre lloc Estem en ple cor dels frondosos boscos del Pirineu, amb un estat de privilegi permanent del que estar orgullosos; Gaudir d'un ambient aferrat a les antigues tradicions on el respecte per la natura i l'humĂ , ens identifica com amants del que ĂŠs essencial...


L'arquitectura bioclimàtica, ha estat el nostre major repte empresarial i sens dubte la millor escola en la qual poder progressar i mirar de cara al futur amb major seguretat. El coneixement de molts professionals emmarcats en aquesta disciplina, ens han dut a conclusions tals com, prefabricar = evolucionar; i no sense raó, quan s'han de conjugar molts criteris constructius. Construir amb biomaterials, requereix obrar a cobert en condicions idònies de temperatura i humitat, i això nomes és possible aplicant un sistema industrialitzat, que permeti dur a l´obra elements acabats i degudament protegits de la intempèrie, descartant per defecte el desenvolupament de fongs, corrosions, etc... degudes a les inclemències i estancaments d'aigua en punts insospitables. Els avantatges per tots coneguts, rapidesa de muntatge en obra, exctitud en els pressupostos, reducció de visites d'obra per al facultatiu, etc... no serien res si no fos per què a més a més el prefabricat dura molts més anys que qualsevol altre tipus de construcció.


Construir amb el menor impacte mediambiental, ha estat, és i serà sempre la nostra pràctica. El seu benestar, amb el menor consum energètic, és el nostre objectiu.

L' oficina tècnica, és l'equip humà indispensable per dur un projecte a la realitat amb les màximes garanties estructurals i logístiques necessàries. Un equip de tècnics amb molta experiència acumulada en el seu sector i dotats de eines informàtiques de darrera generació, facilitan el desenvolupament i gestió

de

tots aquells

components que conformen un producte acabat.

Un equip 2.0

Recepció de plànols projecte Conversió i modelat 3D Càlculs estructurals

Optimització de recursos Topografia i micrometria Genera plànos per al prefabricat Genera plànols constructius i de muntatge Centralitza i gestiona els industrials col-laboradors


estructures de fusta


Obra: Montella / Max de Cusa Arquitectes / Lluis Viu

e

3

econòmic ecològic

eficient

5 1 3 4

2 6

Econòmica: tot i que el cost del material és superior a l'utilitzat tradicionalment, els avantatges de lleugeresa, rapidesa de muntatge i prestacions, fan que el còmput final sigui favorable al CompactMUR. Ecològica: doncs, el 75% dels components ho són i el 25% restant és reciclable al 100%. Eficient: és sens dubte lo mes rellevant quan escollim aquest sistema constructiu. Un mur compacte, totalment aïllat i transpirable, que li aportara un ambient saludable, confortable i tot això per un mínim consum energètic.


En la nostra indústria, els processos de manipulació de la fusta (serrat, poliment, calibrat i mecanitzat) produeixen diferents tipus de desaprofitaments, que poden ser reutilitzats com a matèria primera per d´altres utilitats i/o productes com a taulers de partícules, aïllants o biomassa per a la producció de calor o energia. Les diferents dimensions d'aquestes estelles determinen el destí idoni per la seva reuitilització. En el cas de l'estella destinada a la producció de calor, es completa aixi un cicle sostenible i natural, ja que la combustió de fusta, al contrari del que ocorre amb els combustibles fòssils, no allibera CO2 addicional. Per tot això, podem afirmar que la utilització de la fusta contribueix decididament a la reducció de gasos d'efecte hivernacle, reduint així l'efecte del canvi climàtic mundial.

La producció de calor amb biomassa es perfila com una alternativa fonamental davant l'ús de combustibles fòssisl Doncs es tracta d'una font d'energia 'neta', que revaloritza les nostres muntanyes de forma completament independent dels mercats internacionals.


PEFC CERTIFIED This product (or its part or product name) is from sustainably managed forest and controlled sources. Programe for the Endorsement of Forest Certification

NยบCdC: 14-38-00009-05

www.pefc.es

Grup 2013web  

Catalec corporativo Sebastia Indústries de la Fusta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you