Page 1

Marta Pera Paula Garcia JĂşlia Morey


 Ha

de tenir una regulació adequada a l’edat per tal de que el contingut sigui adequat al desenvolupament i l’horari del nen.


Ha de tenir un contingut educatiu que es basi en valors donant així una vessant educativa., on l’adult referent ha de dur a terme un grau d’implicació important.


 Han

de potenciar les relacions sanes entre persones evitant l’exclusió i la discriminació. S’ha de fer un control d’aquestes relacions per tal de que no es produeixi un abús.


ď‚ž Han

de poder ser integrades en l’oci sense fer-ne un abús per tal de que no es torni una eina contraproduent.


 Han

de ser revisades per un adult per tal de prevenir les conductes de risc creant així situacions d’acompanyament que garanteixin un bon ús de les tecnologies.


 Han

de ser una eina per a fomentar l’esperit crític i així trencar amb els estereotips que ens volen imposar.


ď‚ž Han

de ser una eina per a la interacciĂł on les persones tinguin oportunitat de participar i donar la seva opiniĂł.


 Ha

de ser una eina d’aprenentatge tecnológic. A partir de les tecnologies podem ampliar els nostres coneixements i així aplicar-los a les noves realitats.


 Ha

de ser una eina per a conèixer noves realitats creant l’oportunitat de veure realitats molt llunyanes que pels nostres medis no les podriem apreciar. Aquesta informació ha de ser lliure de manipulacions.


ď‚ž Ha

de ser una eina de lliure elecciĂł i no ser imposada per la societat per tal de que cadascĂş decideixi de quina manera es vol implicar en les tecnologies.

Decàleg de pantalla i educació  

Presentació

Decàleg de pantalla i educació  

Presentació