Page 1

Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Utvendig kledning

17

www.ringalm-tre.no


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Bruk av trekledninger har lange tradisjoner i Norge, og er det naturlige valget for alle som vil bygge miljøvennlige hus. RingAlm Tre har et bredt utvalg av både profiler og overflatebehandlinger, noe som gjør det mulig for deg å sette ditt eget preg på husets fasade. Vi har hele tiden fokus på å levere kledninger av den beste kvalitet, slik at du som kunde får en kledning du kan være stolt av i årevis. Vi ønsker lykke til med valg av kledning!

2


RingAlm Tre AS

Dobbelfals 28° (gammel type)

Utvendig kledning s. 6

Dobbelfals 60° (ny type)

s. 6

Dobbelfals rett

s. 7

Dobbelfals tett

s. 7

Lillehammer

s. 8

Sveitser

s. 8

Buer

s. 10

Perlestaff

s. 10

Fas

s. 11

Skråskåret (weatherboard)

s. 11

Rektangulær

s. 12

3


Utvendig kledning

4

RingAlm Tre AS


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Overflatebehandlet kledning fra fabrikk RingAlm Tre kan levere alle sine kledninger overflatebehandlet fra fabrikk, og tilbyr følgende overflatebehandlinger: • Malt toppstrøk (grunning + toppstrøk) • Transparent toppstrøk (grunning + toppstrøk) • Grunning I områder med fuktig klima, anbefales egen sopp- og råtebeskyttelse før grunning. RingAlm Tre lagerfører et bredt spekter grunnede kledninger i fargen hvit. Andre farger eller toppstrøk produseres på bestilling.

TOPPSTRØK MALT

Brannhemmende overflatebehandling RingAlm Tre tilbyr også brannhemmende behandling på utvendige kledninger. Behandlingen er godkjent av SINTEF og tilfredsstiller brannteknisk klassifisering for BS1D0.

øk

pp

o tt

en

Videre behandling

Endeved og skader på bordene må behandles umiddelbart etter montering. Alle overflatebehandlede kledninger fra fabrikk skal etterbehandles første malingssesong.

r st

TRANSPAR

Overflatebehandling fra fabrikk gir mange fordeler: • Tids- og kostnadsbesparende • Ingen krympestriper • Påført tørt, friskt virke • Ensartet behandling

GR

UNNET

DLET UBEHAN 5


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Dobbelfals 28° (gammel type)

Ubehandlet

Grunnet

Malt toppstrøk

Transp.toppstrøk

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Lm/m2

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Lm/m2

23002835

19x123mm

26472449

19x123mm

40425209

19x123mm

23056492

19x123mm

9,6

27875541

19x148mm

26472456

19x148mm

40425241

19x148mm

23056500

19x148mm

7,7

Dobbelfals 60° (NY type)

Ubehandlet

6

Grunnet

Malt toppstrøk

Transp.toppstrøk

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Lm/m2

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Lm/m2

11302890

19x123mm

23056419

19x123mm

40424400

19x123mm

21728639

19x123mm

9,6

11302908

19x148mm

23056427

19x148mm

40424442

19x148mm

21728636

19x148mm

7,7


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Dobbelfals rett

Ubehandlet

Grunnet

Malt toppstrøk

Transp.toppstrøk

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Lm/m2

26472118

19x148mm

26472134

19x148mm

43835782

19x148mm

43835797

19x148mm

7,7

Dobbelfals tett

Ubehandlet

Grunnet

Malt toppstrøk

Transp.toppstrøk

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Lm/m2

43836024

19x148mm

43836013

19x148mm

43835801

19x148mm

43835816

19x148mm

7,7

7


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Lillehammer

Ubehandlet

Grunnet

Malt toppstrøk

Transp.toppstrøk

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Lm/m2

26472084

19x148mm

26472100

19x148mm

43835854

19x148mm

43835865

19x148mm

7,7

Sveitser

Ubehandlet

8

Grunnet

Malt toppstrøk

Transp.toppstrøk

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Lm/m2

26471847

19x123mm

26472001

19x123

43835873

19x123

43835903

19x123

9,6

26471862

22x123mm

26472019

22x123

43835884

22x123

43835918

22x123

9,6

26471888

22x148mm

26472027

22x148

43835892

22x148

43835922

22x148

7,7


RingAlm Tre AS

Utvendig kledning

9


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

BUER

Ubehandlet

Grunnet

Malt toppstrøk

Transp.toppstrøk

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Lm/m2

27879436

19x148mm

43894245

19x148mm

43835820

19x148mm

40617698

19x148mm

7,7

Perlestaff

Ubehandlet

10

Grunnet

Malt toppstrøk

Transp.toppstrøk

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Lm/m2

26471987

19x148mm

26472076

19x148mm

43835835

19x148mm

43835846

19x148mm

7,7


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Fas

Ubehandlet

Grunnet

Malt toppstrøk

Transp.toppstrøk

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Lm/m2

26471904

16x098mm

26472035

16x098mm

43835937

16x098mm

43835960

16x098mm

11,4

26471920

19x123mm

26472043

19x123mm

40855868

19x123mm

43835975

19x123mm

8,9

26471946

22x098mm

26472050

22x098mm

43835941

22x098mm

43835986

22x098mm

11,4

26471961

22x123mm

26472068

22x123mm

43835956

22x123mm

43835994

22x123mm

8,9

Skråskåret (weatherboard)

Ubehandlet

Grunnet

Malt toppstrøk

Transp.toppstrøk

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Lm/m2

11302866

19x148mm

40616849

19x148mm

40426488

19x148mm

43836005

19x148mm

7,7

11


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Rektangulær

Ubehandlet

Grunnet

Malt toppstrøk

Transp.toppstrøk

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

Nobb-nr.

Dimensjon

21052782

16x073mm

21728118

16x073mm

40422826

16x073mm

40436669

16x073mm

11302742

16x098mm

21728126

16x098mm

40422842

16x098mm

40436685

16x098mm

11302759

16x123mm

21728134

16x123mm

40422867

16x123mm

40436701

16x123mm

11302767

16x148mm

21728159

16x148mm

40422909

16x148mm

40436743

16x148mm

21052808

19x073mm

21728167

19x073mm

40422925

19x073mm

40436768

19x073mm

11302775

19x098mm

21728175

19x098mm

40422941

19x098mm

40436784

19x098mm

11302783

19x123mm

21728183

19x123mm

40422966

19x123mm

40436800

19x123mm

11302809

19x148mm

21728209

19x148mm

40423006

19x148mm

40436842

19x148mm

11302817

19x173mm

21728217

19x173mm

40423022

19x173mm

40436867

19x173mm

21052816

22x073mm

21728225

22x073mm

40423063

22x073mm

40436909

22x073mm

11302825

22x098mm

21728233

22x098mm

40423089

22x098mm

40436925

22x098mm

21052824

22x123mm

21728241

22x123mm

40423105

22x123mm

40436941

22x123mm

11302833

22x148mm

21728266

22x148mm

40423147

22x148mm

40436982

22x148mm

11302841

22x173mm

21728274

22x173mm

40423162

22x173mm

40437006

22x173mm

11302858

22x198mm

21728282

22x198mm

40423188

22x198mm

40437022

22x198mm

Dekningsmålstabell rektangulære kledninger Bredde

Bredde

12

Samlet

Dekkende

146

96

171

121

Lm/m2 av hver dimensjon

Samlet

Dekkende

10,42

271

221

4,53

8,27

276

226

4,43

236

4,24

Lm/m av hver dimensjon 2

186

136

7,36

286

196

16

6,85

296

246

4,07

211

161

6,21

301

251

3,99

261

3,83

221

171

5,85

311

226

176

5,69

321

271

3,69

276

3,63

236

186

5,38

326

246

196

5,11

336

286

3,50

251

201

4,98

346

296

3,38

261

211

4,74

Beregningene er gjort ut i fra standard 25mm omlegg


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Montering av utvendige kledninger En trekledning vil være i stadig bevegelse og må derfor spikres slik at bordene kan bevege seg mest mulig fritt. Faren for sprekk i bordene er minst når man bruker en spiker pr. spikerslag i hvert bord. Dette gjelder både kledninger med fals og not/fjær prinsippet.

Eksempler på spikring:

For rektangulære kledninger som er montert som over/ underligger er det nødvendig å bruke to spiker i overligger. Det er imidlertid svært viktig at spikrene i overligger ikke blir spikret igjennom underliggeren. Dette for at både over- og underliggeren kan bevege seg fritt uavhengig av hverandre, slik at en unngår sprekker etter spikeren. Underliggeren spikres med en spiker i senter på bordets flatside. Spikeren må være så lang at den går minst 35mm inn i underlaget. Dersom man bruker spiker med preget stamme, kan forankringen reduseres noe. Spikrene må ikke være så lange at de punkterer vindsperren.

Falset kledning

Weatherboard

Kledning med not og fjær

Tømmermannskledning stående

For et optimalt sluttresultat er det viktig å plassere spikrene snorrett og med lik avstand til kledningsbordets kant.

13


Utvendig kledning

Spesialprofil – skreddersøm Utover vårt lagerførte sortiment, produserer vi spesialprofiler etter kundens ønske.

14

RingAlm Tre AS


RingAlm Tre AS

Utvendig kledning

15


Forhandler:

Samarbeidspartnere:

RingAlm Tre AS - Tlf: 62 34 97 00 - Fax: 62 34 97 16 - www.ringalm-tre.no

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i sortimentet. Foto: Ricardo Foto. Design: Bajasen Design & Reklame AS

RingAlm Tre - Kledningsbrosjyre  

Utvendig kledning

RingAlm Tre - Kledningsbrosjyre  

Utvendig kledning

Advertisement