Page 1


ENERGIES RENOBABLES

ENERGIES NO RENOBALBLES

-Energia Eòlica -Energia Hidràulica -Energia Solar -Energies dels mars i oceans -Energia geotèrmica -Energia fotovoltaica

-Combustible fòssil -Combustible nuclear -Petroli -Gas natural


És aquella energia que es fa servir la força del vent per moure molins i transformar-ho en energia. Més informació: index


És l’energia que es fa servir gràcies a la força de l’aigua que cau de les preses fetes per els humans per més informació index


És l’energia que es fa servir gràcies a la calor del sol que fa que s’escalfin unes plaques per produir energia.  Més informació 

index


És la que s’obté aprofitant les marees, és a dir, la diferència d’altura mitjana dels mars segons la posició relativa de la Terra i la Lluna  Més informació 

index


És aquella energia que es fa servir amb el calor de la terra, la que desprèn.  Més informació 

index


L'energia solar fotovoltaica és la forma d'obtenció d'energia solar a través de dispositius semiconductors qu e en rebre radiació solar.  Més informació 

index


Els combustibles fòssils són aquells combustibles originats per la fossilització de matèria orgànica.  Més informació 

index


El combustible nuclear és el combustible utilit-zat en la generació d'energia nuclear. Es tracta principalment d'urani  Més informació 

index


El petroli és actualment la principal font d'energia i la matèria primera més important objecte de comerç entre els països.  Més informació 

index


El gas natural és una font d'energia fòssil que, està constituïda per una barreja d'hidrocarburs, unes molècules format per àtoms de carboni i hidrogen.  Més informació 

index

energies  
energies  

aquest PDF esplica les energies renobables i no renovables