Page 1

CONDICIONAMENT I SERVEI TALLER V

PROFESSOR DATA 02.02.2012

ALUMNE www.julianoy.wordpress.com


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15

16

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA B

PROFESSOR:

ALUMNE

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ESCALA:

FULL:

1/2500

1/1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

I.Te

I.Te

95-117

CARRER

Pa

L

Pa

WELLINGTON

UDA AVING

K

25

D' A

II.Te

110-90

I.Cf I.Cf

I.Te

UDA VING

I.Cf

J

I.Te

LA

15-23

PAS

SEIG

25.85

11.04

DE

I

EIG 27.60

PASS

43.75

22.13

DE

Pa

CARRER

10-4

45.50

PARC DE

13.60

H

CARLES I

OU

SC

MO 71.55 DE

1-5

DE A

Pa

G

8-2

Pa

RER

CAR

Pa

E

2.V

.Te Pa

WELLINGTON

E

CARR ER

Pa

R

E

UADE

Pa

OR AIG

2

DOCT

CARRER DE WELLINGTON

Pa F

1-13

65-93

DEL

E

DOCTOR AIGUADER

CARRER

DE

LITO

RAL

ROND A PARC DE LES

D

DEL

CASCADES

LITORAL

Pa C

CARRER

ADER

DEL

AIGU DOCTOR

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA

B

PROFESSOR:

ALUMNE

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ESCALA:

FULL:

1/1000

1/1

15

16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15

16

L

K

AULES 10 i 6 persones J

I

VIDEOTECA

H

DESCANS

G

BIBLIOTECA D'APUNTS F

BIBLIOTECA DE LLIBRES USATS E

TROBADES

D

TALLERS (X5) C

CONDICIONAMENT I SERVEI SALA D'ESDEVENIMENTS (x3)

B

ETSA La Salle- BARCELONA

PROFESSOR:

ALUMNE

SALA TV A

FULL:

1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


L

K

J

I

H

G

F

01

02

03

04

05

06

07

08

10

09

11

12

13

14

15

29m

29

30

31

32

33

34

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

29m

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

44

46

47

48

49

50

1

E

16

D

C

CONDICIONAMENT I SERVEI

DADES APARCAMENT:

ETSA La Salle- BARCELONA

B

- RATI: 21,4 - Sector d'incendis S1

PROFESSOR:

ALUMNE

ESCALA:

FULL:

PLANTA SOTERRANI

1/250

1/1

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


e2

e3

e1

L

eA 1.4.1.PB Sala d'Esdeveniments

3.1.PB WC

K

eB

J

1.4.2.PB Sala d'Esdeveniments

1.3.PB Sala de trobades

I

1.5.PB

eC 1.4.3.PB Sala d'Esdeveniments

H

2.3.PB

G

eD 2.2.PB

F

E2

eF

3.4.PB Sala de contadors

2.1.PB

3.2.1.PB WC 1.2.T5 Taller

E

1.2.T4 Taller

1.2.T3 Taller

1.2.T2 Taller

1.2.T1 Taller

1.6.PB Sala de TV i projeccions

3.3.PB

3.2.2.PB WC

ET A

1

E1

eG D

C

e14

e13

e12

e11

e10

e9

e8

e6

e7

e5

e4

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA B

PROFESSOR:

ALUMNE

ESCALA:

FULL:

PLANTA BAIXA

1/250

1/1

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


e2

e3

e1

L

eA

K

eB

J

I

eC

H

G

eD

F

E2 1.2.T5 Taller

1.2.T4 Taller

1.2.T3 Taller

1.2.T2 Taller

eF

1.2.T1 Taller

E

A

1

E1

eG D

C

e14

e13

e12

e11

e10

e9

e6

e7

e8

e5

e4

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA B

PROFESSOR:

ALUMNE

ESCALA:

FULL:

PLANTA ALTELL

1/250

1/1

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


L

K

J

I

H

G

E2

eF 1.7.1.P1 Biblioteca de llibres usats

1.9.1.P1 Aula 10p

F

1.7.2.P1 Biblioteca d'apunts

1.9.2.P1 Aula 10p

3.5.P1 WC

2.4.P1

E

1.8.P1 A E1

1

1.9.3.P1 Aula 6p

1.9.4.P1 Aula 6p

eG

D

C

e14

e13

e12

e11

e10

e9

e6

e7

e8

e5

e4

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA B

PROFESSOR:

ALUMNE

ESCALA:

FULL:

PLANTA PRIMERA

1/250

1/1

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


L

K

J

I

H

G

E2

eF 1.13.P2 Aula 10p

F

1.12.P2 3.6.P2 WC 1.10.P2 Videoteca

2.5.P2

1.11.P2

E

A E1 1.14.2.P2 Aula 6p

1

1.14.1.P2 Aula 6p

eG

D

C

e14

e13

e12

e11

e10

e9

e8

e6

e7

e5

e4

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA B

PROFESSOR:

ALUMNE

ESCALA:

FULL:

PLANTA SEGONA

1/250

1/1

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


L

K

J

I

H

G

climatitzador 3 (planta 3) E2

eF 1.15.1.P3 Aula 10p

F

1.15.2.P3 Aula 10p

1.15.3.P3 Aula 10p

climatitzador 2 (planta 2)

3.7.P3 WC

climatitzador 1 (planta 1) 2.6.P3

climatitzador 4 (plata baixa)

3.8.P3 Sala de climatitzadors

E

3.9.P3 Sala de calderes

A E1 1.16.2.P2 Aula 6p

1.16.3.P3 Aula 6p

1.16.4.P3 Aula 6p

1.16.5.P3 Aula 6p

1.16.6.P3 Aula 6p

1

1.16.1.P3 Aula 6p

eG

D

C

e14

e13

e12

e11

e10

e9

e8

e6

e7

e5

e4

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA B

PROFESSOR:

ALUMNE

ESCALA:

FULL:

PLANTA TERCERA

1/250

1/1

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


L

K

J

I

H

G

E2

eF F

E

Plaques solars

eG

D

C

e14

e13

e12

e11

e10

e9

e8

e6

e7

e5

e4

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA B

PROFESSOR:

ALUMNE

ESCALA:

FULL:

PLANTA COBERTA

1/250

1/1

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


L

K

+19,62 +18,52

J

+14,52

I

+10,32

H

+6,12 +5,75

+3,35 G

+0,15

F

-3,25

E

D

C

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA B

PROFESSOR:

ALUMNE

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ESCALA:

FULL:

1/200

1/1

15

16


L

K

+19,62 +18,52

J

+14,52

I

+10,32

H

+6,12 +5,45

+3,35 G

F

-3,25

E

D

C

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA B

PROFESSOR:

ALUMNE

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ESCALA:

FULL:

1/200

1/1

15

16


L

K

+21,52

J

bomba de calor

+18,52

I

climatitzadors

+14,52

H

+10,32

G

+6,12

F

E

-3,25

-4,45

D

C

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA B

PROFESSOR:

ALUMNE

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ESCALA:

FULL:

1/200

1/1

15

16


L

K

+21,52

J

+19,62

I

H

G

+5,45

F

E

D

C

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA B

PROFESSOR:

ALUMNE

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ESCALA:

FULL:

1/200

1/1

15

16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

L

bomba de calor 1

climatitzadors

sector 3

29

30

31

32

33

34

35

37

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

sector 1 29m

29m 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

K

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

sector 2 J

sector 1

I

PLANTA SOTERRANI

H

-0,15

+0,15

-0,15

+0,15

-0,15

G 1

1

sector 3 sector 2 F

PLANTA BAIXA PLANTA PIS

E

D

sector 4

C

CONDICIONAMENT I SERVEI

SECTORS D'INCENDI:

ETSA La Salle- BARCELONA Sector 1 : Planta soterrani (aparcament)

B

Sector 2: Planta Baixa Bloc A PROFESSOR:

ALUMNE

Sector 3: Planta 1, 2 i 3 Bloc A A

Sector 4: Bloc B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ESCALA:

FULL:

1/250

1/1

15

16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15

16

L

bomba de calor

Zona A.4 climatitzadors

Zona A.3 K Plaques solars

Zona A.2

E2

J

Zona A.1

Bomba de calor

PLANTA COBERTA

Sala de Calderes

I

1

AF

H

BOMBA DE CALOR (PRODUCCI DE FRED) climatitzador 4 (plata baixa) climatitzador 1 (planta 1)

DIP SIT IN RCI A

climatitzador 2 (planta 2)

AC G

climatitzador 3 (planta 3)

CALDERA (PRODUCCI DE CALOR)

Sala de Climatitzadors

PLANTA TERCERA

Aules: Sistema Fancoil

VENTILACI F

EXTRACCI

CLIM ATITZADOR VENTILACI PRIM ARIA H ABI TACIONS - BLOC 2

FANCOIL

1

E

FANCOIL

D

FANCOIL

PLANTA PRIMERA C

CONDICIONAMENT I SERVEI ETSA La Salle- BARCELONA

LLEGENDA B

BLOC A: Cada planta una zona A.1, A.2, A.3, A.4 Les aules i els tallers climatitzades amb sistema Fancoil PROFESSOR:

ALUMNE

BLOC B: A

Conductes de subministrament d'aire 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ESCALA:

FULL:

1/250

1/1

CDEC: Projecte Bàsic  

Lliurament del 2 de Febrer

CDEC: Projecte Bàsic  

Lliurament del 2 de Febrer