Page 1

Grupo……………………………………………………………………………………………….. Nome…………………………………………………………………………………………………… Título do traballo………………………………………………………………………………………… Pregunta:…………………………………………………………………………………………………………………. Táboa 1 5º Respostas

Homes

1º ESO

Mulleres

Homes

1º BAC

Mulleres

Homes

Mulleres

Táboa 2 Respostas

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

Porcentaxe

Táboa 3 Respostas

1ºESO

1ºBAC

Táboa 4 Respostas

Homes

Mulleres


Conclusións:

- O que máis chama a atención dos resultados é: …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

- Obsérvanse / Non se observan (tachar o que non proceda) diferenzas importantes entre os distintos cursos ……….. ………………………………………………………………………………………………………….. (poñer algún comentario)

- Obsérvanse / Non se observan (tachar o que non proceda) diferenzas importantes entre homes e mulleres …………. ………………………………………………………………………………………………………….. (poñer algún comentario)

O QUE DEBE FIGURAR NO TRABALLO PARA CADA PREGUNTA: Un titular A pregunta Táboa 1 Táboa 2 Gráfico da táboa 2 3 Gráficos da táboa 2 (segundo os cursos) 2 gráficos da táboa 3 (un de homes e outro de mulleres) As conclusións

Taboas  
Taboas  

taboas estatistica