Page 1

portfolio Jules Michio Stefelmanns


Curriculum vitae

TOEFL iBT test: score 106 Talenkennis: Nederlands, Engels

Stefelmanns, Jules Michio (J.M.) 5 juli 1992, Maastricht, Nederland Oost-Indiëplaats 33 2611 BS Delft, Nederland +31 6 11107339 jmstefelmanns@gmail.com

Rijbewijs: B AM Kennis van computerprogramma’s:

Moedertaal: Nederlands

Graphisoft Archicad (diploma na cursus) Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Lightroom Adobe Indesign Autodesk Autocad Google Sketchup

Educatie: September 2015- November 2016: Diploma MSc TU Delft, faculteit Architecture and the Built Environment

Project ‘the challange of Wesfort’. In samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is een project opgezet dat Nederlands erfgoed in het buitenland bestudeert en waardeert (gedeeld erfgoed).

April-Juni 2014: Workshop Landschapsarchitectuur TU Delft, faculteit Architecture and the Built Environment

Extra opgave binnen de faculteit Architectuur in Delft. Een projectontwikkelaar vroeg een groep studenten mee te denken over ontwerpvoorstellen die de eigenaren van de buitenplaats ‘Wouwse Plantage’ kon overtuigen. Visie is getekend en gebonden in een boekwerk.

September 2010- Juli 2014: Diploma BSc Architectuur. TU Delft, faculteit Architecture and the Built Environment September 2004-Juli 2010: Gymnasium diploma Middelbare school Sint-Maartenscollege in Maastricht

Profiel ‘Natuur en Techniek’ en ‘Natuur en Gezondheid’ Extra taal: Latijn. Keuzevak: economie

Praktijkervaring: Februari-Augustus 2015: Stage Vanschagen architecten, Rotterdam

Binnen het bureau had ik de mogelijkheid te werken aan eigen projecten. Via een van de hoofdarchitecten had ik de verantwoordelijkheid ontwerpvoorstellen te maken en deze om te zetten in tekeningen. Daarnaast maakte ik perspectieftekeningen voor presentaties.

Juni-December 2014: Stage Geurst en Schulze Architecten, Den Haag

Mijn taak omvatte het maken van maquettes en 3D modellen met als doel het ontwerpteam en klanten verschillende mogelijkheden te laten zien.

September-December 2014: Deelname aan ontwerpwedstrijd ‘Blaricummermeent’.

Geselecteerd in de categorie ‘student non-profit’


4 10 12 14 16 18 20 22

hotelschool tuin cultureel centrum grow in the dark gevel techmarkt kaarten Wouws theater


4

hotelschool Voormalige leprakolonie Wesfort, Pretoria, Zuid-Afrika Afstudeerproject


kookschool: bestaande houten spanten dragen nieuwe stalen dakkapel en stapelbare schoorsteenelementen

De leprakolonie Wesfort is gebouwd door de Nederlandse architect Sytze Wierda en is door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bestempeld als gedeeld erfgoed. Om die reden is een groep studenten van de TU Delft gevraagd de kolonie te documenteren en te waarderen. Doel is de plek en de relatie met het Nederlandse erfgoed in kaart te brengen en de plek toekomstbestendig te maken voor de lokale bevolking.

Gastvrijheid en verzorging stond altijd centraal in de leprakolonie. Het landschap van Wesfort heeft de verschillende fasen van deze plek goed kunnen opvangen. Ook de huidige informele samenleving die ontstond na de sluiting van de leprakolonie heeft gebruik kunnen maken van de ‘gastvrijheid’ van de plek. Dit concept is voortgezet met een hotelschool die zowel de lokale bevolking, nieuwe studenten en gasten van buitenaf samenbrengt.

woonkamer: samengestelde kolommen dragen een houten spant en binnen het stramien passen kastelementen

Aan de ene kant worden oude ziekenhuiszalen ingevuld met de functie van een kookschool. Nieuwe stapelbare schoorsteenelementen benadrukken het nieuwe gebruik. Daarnaast worden nieuwe structuren toegevoegd: twee aan de ziekenhuiszalen parallel lopende gebouwen die als woonkamers de hotelgast, student en lokale bewoners opvangen.


1

purlin 114*50 mm connected by steel consoles to truss (114*50 mm) corrugated metal roofing 22 mm

currogtaed steel plate 22 mm

purlin 50 x 75 mm

heel part of Empirical truss 114 x 50 mm

ventilation

concrete filling

heel part of truss 228*50 mm insulation between tie beam 114 x 50 mm wall plate 114*38 mm

existing brickwork in English Cross Bond 106 x 75 x 222 mm finished with plaster wooden beam 114 x 75 mm connected to L profile 40 x 40 x 5 mm

gutter supported by iron console U profile supporting ventilation en holding the insulated roof

plaster and cornice

existing concrete lintel

casement frame steel window frame

plaster finishing

steel profile supporting window frame and ventilation frame 100*50 mm steel window frame

kookschool: de ruimte tussen het dak en de spanten houdt de warmte van de zon tegen; isolatie in het dak van de veranda houdt de radiatie van de zon tegen

woonkamer: de dakspanten zijn in het zicht en werken als tropisch dak; ook hier is het dak van de veranda geisoleerd


PRODUCTIELANDSCHAP

OPEN LANDSCHAP ROMANTISCH LANDSCHAP

woonkamers kantoren

kookschool

woonkamers

hotelkamers

hotelvoorzieningen restaurant

klaslokalen

klaslokalen community center

hotelkamers

studentencampus


kookschool: cortenstalen schoorstenen tonen de functie

woonkamer: tussen de structuur hangen kastelementen en schaduw speelt een belangrijke rol.


woonkamer: de kasten worden gebruikt als boekenkast, de ruimte wordt een bibliotheek.


10

tuin

Her te ontwikkelen park tussen Spangen en Mathenesse, Rotterdam Minor Landschapsarchitectuur


De opgave is onderdeel van een herontwerp voor een restgebied tussen de wijken Spangen en Mathenesse. Als onderdeel van de minor Landschapsarchitectuur is op verschillende schaalniveaus kennis gemaakt met het ontwerpen van het landschap. Op een klein schaalniveau gaat het om het ontwerp van een tuin, zonder restricties.

Gelegen tussen de wijken Spangen en Mathenesse bevindt zich een restruimte. Hier loopt een metrolijn en kruisen drukke wegen elkaar. Als van de ruimte een park wordt gemaakt, wordt het een groene long in de hectiek van Rotterdam. Hierin verstopt ligt een tuin. Een verdiepte tuin als een verborgen rustpunt. De grootte van de tuin varieert.

Op een droge zonnige dag kan de bezoeker helemaal afdalen tot de vijver. Op een natte winterdag vult de verdiepte tuin zich trapsgewijs met regenwater. Ook de beplanting past zich aan. Hoger gelegen groeien droge grassen, lager aan de vijver groeien natte grassen en riet.


12

cultureel centrum Merwe-Vierhavens, Rotterdam Bachelorproject (BSc5)


7

1

3

2

4

5

6

8

zicht op hal

A

6000

UP

F

Openluchtbioscoop

Brasserie B

Grote zaal

6000

Toiletten

G UP

24000

Kleine zaal

6000

Toiletten

Foyer

Bioscoop

14500

C

UP

D

UP

6000

zicht op voorzieningen

UP

DN UP

Kleedkamer

zicht op voorzieningen UP

E zicht op hal

14500

Op dit moment zijn veel ontwikkelingen gaande in het Merwe-Vierhavengebied in Rotterdam. Veel bedrijven vertrekken waardoor ruimte vlakbij het centrum vrijkomt. Vrijwel geheel BSc6 stond in het teken van de herontwikkeling van het Merwe-Vierhavengebied. Een van de opgaves betrof de transformatie van een oude fabriekshal. De opgave vroeg de hal her te bestemmen tot een cultureel centrum, als eerste stap in de ontwikkeling van een nieuw te ontdekken deel van Rotterdam.

6125

5500

Een gevarieerd cultureel programma wordt als een uithangbord getoond aan het publiek. Het aanbod is zichtbaar en de bezoeker kan een keuze maken. Iedere functie heeft een eigen ingang, eigen materialisatie, eigen kleur en eigen textuur. Binnen, in de grote glazen hal, komen alle functies samen. Ook hier wordt het programma getoond. Er wordt gevarieerd met bakstenen, als voortzetting van de bestaande geglazuurde stenen.

5500

5500

6125

21100


14

grow in the dark O.L.V. van de Altijddurende Bijstand, Overschie, Rotterdam Masterproject (MSc2)


De opgave van het tweede semesterproject van het eerste MSc jaar had als naam Religious Heritage. De locatie omvatte geheel Rotterdam. Alle kerken van die stad zijn in kaart gebracht. Uit deze grote verzameling is een kerk gekozen die een nieuwe bestemming nodig heeft. Immers, veel van de onderzochte kerken dreigen leeg te komen staan. De opgave vroeg een transformatie voor een kerk te ontwerpen, zodat met de gehele ontwerpgroep een collectie van nieuwe functies voor een leegstaande kerk kon worden samengebonden.

In de Kerk van de Altijddurende Bijstand in de Rotterdamse wijk Overschie dreigt leegstand. Door een teruglopend kerkbezoek en een mogelijke fusie zal de kerk aan de Burgemeester Boumanstraat geen rol meer vervullen. Een nieuwe bestemming kan de kerk redden van een waarschijnlijke sloop. Echter moet de uitstraling van het gebouw niet worden aangetast. Niet alleen om de schoonheid van de na-oorlogse kerk te beschadigen maar ook om de Katholieke Kerk niet voor het hoofd te stoten.

Zij zien liever een Huis van God gesloopt worden dan dat er een fitnesshal in wordt herbestemd. De kerk gaf altijd steun aan de omgeving, en vormde zelfs een middelpunt van een wijk. Een nieuwe functie moet diezelfde maatschappelijke rol gaan vervullen. Tegelijkertijd moeten de huidige ontwikkelingen niet ontkend worden. Nieuwe technieken en meningen hebben de kritiek op kerken ook doen toenemen. Door traditie en toekomst te combineren, kan de functie van kerk gekoppeld worden aan het probleem van leegstand.

Door de kerk enkel als huls te gebruiken, wordt het gebouw niet aangetast. Een nieuwe manier van voedselproductie onder kunstlicht maakt van de kerk weer een steunpunt van de buurt. Onder blauw en rood licht kan geëxperimenteerd worden met nieuwe manieren van efficiënt voedsel produceren. De kerk wordt tegelijkertijd productiehuis en showroom. In grote glazen kasten worden groenten en fruit onder kunstmatig licht gekweekt. Alle leegstaande kerken in Rotterdam kunnen voedsel produceren.


16

gevel Kunsthal, Rotterdam Building Technology (MSc1)


,ŽƌŝnjŽŶƚĂůĚĞƚĂŝů ϭ͘ ƐƚĞĞůƚƌƵƐƐĞƐ͕ǀĞƌƟĐĂů͕ Ϯ͘ ƐƚĞĞůƚƌƵƐƐ͕ĚŝĂŐŽŶĂů͘ ϯ͘ ŐƌĂƟŶŐƉůĂƚĞƐ͕ĨŽƌŵĂŝŶĂŶĂŶĐĞǁŽƌŬ ϰ͘ ŬŶĞĞďƌĂĐĞ

ϱ͘ ƐƉŝĚĞƌ ϲ͘ ƐŝŶŐůĞŐůĂnjŝŶŐ ϳ͘ ĚŽƵďůĞŐůĂnjŝŶŐ ϴ͘&ƵƌůĞŶŐŝŶĞ ϵ͘ĐƵƌƚĂŝŶ ϭϬ͘ƐƚĞƉƐĂƵĚŝƚŽƌŝƵŵ

10.

20. 7. 8. 9. 1.

4.

2. 3.

5.

In MSc1 werd aandacht besteed aan de technische kant van architectuur. De opgave die hierbij hoorde was tegelijkertijd een renovatie van een bestaand gebouw. In dit geval was de opgave een ontwerp te maken voor een nieuwe gevel voor de Kunsthal in Rotterdam. Doel is het gebouw klimatologisch weer op orde te krijgen.

6.

De gevel van de Kunsthal in Rotterdam is een collage van verschillende materialen. Achter de zuid-west gevel gaat een net zo gevarieerd programma schuil, ieder met eigen klimatologische eisen. Een glazen gevel als double facade wordt hier voor geplaatst, waarmee de materialen erachter zichtbaar blijven. Een steigerconstructie draagt de gevel en maakt het mogelijk de gordijnen voor het auditorium te onderhouden.


18

techmarkt Paardenmarkt, Delft Masterproject (MSc1)


Onderdeel van het MSc1 project was de ontwerpopgave in de richting Renovatie, Modificatie, Interventie en Transformatie. De locatie van de opgave was de voormalige militaire opslag aan de Paardenmarkt in Delft. De opgave vroeg een nieuw programma uit te werken voor het complex. De houding ten opzichte van het bestaande en de klimaattechnische aspecten stonden hierbij centraal.

Wanneer het complex een technisch programma gaat huisvesten, wordt het weer deel van een systeem, dit maal het technische en economische systeem van Delft. Een technische markt waar nieuwe producten worden ontworpen, getoond en verkocht. Een kloosterrondgang verbindt de oude opslaghallen. De binnenplaats is een tuin waarin de techniek tentoongesteld wordt.

De nieuwe naam, Techniekmarkt, verwijst naar het adres, en de oude functie van een paardenmarkt. In de toekomst worden kunnen hier elektrische paardenkrachten getoond en verkocht worden.


samenstelling van kaarten: hoogtekaart kaart van de stelling van Steenbergen en situatie tijdens het beleg van Bergen op Zoom door Spinola; het hoogteverschil (heuvel en moeras) zijn gebruikt bij de verdediging

20

kaarten

Nederlandse verdediging tijdens de Tachtigjarige Oorlog History Thesis (MSc2)


situatie direct na het uitroepen van de Unie van Utrecht

Onderdeel van MSc2 is het schrijven van een history thesis. Wegens mijn interesse voor kopergravures en atlassen van de zestiende en zeventiende eeuwse wereld is gekozen voor een onderwerp dat gebruik kan maken van deze schitterende bronnen.

grens tijdens het Twaalfjarig Bestand en nog steeds bevindt de grens zich rondom de barrieres

In de 16de en 17de eeuw, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, kan de situatie in de Nederlanden als volgt kort worden samengevat. In het noorden van de Nederlanden bevond zich de Republiek, in het zuiden de Spaanse Nederlanden; in het westen van de Republiek bevond zich de tuin, daaromheen bevond zich een linie van natuurlijke barrières: de zee, de bossen, het veen, de heide en de rivieren. Deze natuurlijke linie is niet perfect.

De rivieren speelden een dubbelzinnige rol, omdat ze zowel een barrière als doorgang zijn. De andere barrières bevatten veel accessen. Deze doorgangen zijn de zwakke plekken van de natuurlijke verdediging. Om de linie van natuurlijke barrières volledig af te sluiten, worden op de accessen vestingen en forten (kunstmatige barrières) aangelegd. Het natuurlijke landschap wordt aangevuld met cultuurlandschap en vormen samen een vrijwel gesloten linie.


22

Wouws theater Wouwse Plantage, Wouw Workshop Landschapsarchitectuur


Vanuit de afdeling Landschapsarchitectuur zijn drie studenten benaderd mee te doen aan een workshop. In opdracht van een projectontwikkelaar uit Wouw is gevraagd ideeĂŤn te genereren voor de Wouwse Plantage. Deze buitenplaats zoekt middelen om het hoofd financieel boven water te houden. Doel is met een andere blik de buitenplaats her uit te vinden.

In een wereld waar tegelijkertijd meer autonomie en meer individualiteit, wordt verlangd, is ook een drang naar gemeenschappelijkheid. Mensen willen onafhankelijk zijn, zowel politiek als sociaal. Tegelijkertijd willen zij de voordelen van samenwerken niet verliezen en altijd contact hebben, waar ook ter wereld. Lopen over de assen is als het naderen van een voorstelling.

Werkelijkheid en ďŹ ctie vervagen. Door van de Plantage een groot openluchttheater te maken, wordt de buitenplaats een groot decor. Een grote ster, als uit de hemel gevallen, zet de nieuwe functie en de wedergeboorte van de Wouwse Plantage op de kaart.


Maquettes. Grst & Schulze architecten

internship Studie woningen project Den Helder Geurst & Schulze architecten, Den Haag


Maquettes. Geurst & Schulze architecten


Profile for Jules Stefelmanns

Portfolio Jules M Stefelmanns  

Portfolio Jules M Stefelmanns  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded