Page 1


EKSKLUSIV EMBALLASJE

Ludvigsen AS kan se tilbake på over 60 års virksomhet som engrosfirma. I 1988 ble firmaet omgjort til AS. Helt siden starten i 1955 har en vesentlig del av virksomheten vært profilerende emballasje, papir, bånd, tape, esker og poser med logotrykk. Vi har opparbeidet stor erfaring og kontinuitet, og samtidig arbeider vi stadig med fornyelse. Ved å følge tett på de europeiske moteimpulser skal vi være din konkurransedyktige norske leverandør av bæreposer og det som hører til for å skape en profilerende innpakning. Når bæreposen, silkepapir og gavepapiret er utviklet for noe mer enn kun å være emballasje så vil det også koste noe mer. Men det får du mange ganger igjen. Høy kvalitet på bæreposen får totalinntrykket til å stemme for dine kunder; det underbygger dine varers kvalitet og din butikks omdømme. Riktig emballasje er en vesentlig del av din markedsføring. Og vi skal hjelpe deg. Velkommen til en emballasjeprat!

2


3


4


5


6


7


Black

6265

5 5 cm x 120 m , 1 53 0, -

W11066

6264

5 5 c m x 120 m, 15 3 0, -

6254

5 5 cm x 120 m , 1 1 9 5 , -

6238

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

6227

5 5 c m x 120 m, 1095 ,-

6137

5 5 cm x 120 m , 1 53 0, -

6078

5 5 c m x 120 m, 185 0,-

6031

5 5 c m x 120 m, 185 0,-

5 7 c m x 100 m, 15 90,-

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,8


15113

5 0 cm x 10 0 m , 8 6 0, -

1441-6000

6223

5 5 c m x 120 m , 1 53 0, -

6105

5 0 c m x 100 m, 65 0,-

5 5 c m x 120 m, 185 0,-

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,9

6223

5 5 c m x 120 m, 15 3 0, -

15127

5 0 c m x 100 m, 795 ,-


10


11


12


13


Blue

508260

5 0 cm x 1 0 0 m, 8 6 0, -

11870

3 7 c m x 100 m, 995 ,-

6240

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

6244

5 5 cm x 120 m , 1 53 0, -

6247

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

6248

6256

5 5 cm x 120 m , 9 9 5, -

6261

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

W99855

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,14

5 0 c m x 100 m, 1 0 95,-


6231

5 5 c m x 120 m, XXX,-

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,15


16


17


Brown

W11068

6236

5 7 c m x 10 0 m, 1 59 0, -

5 5 cm x 120 m , 1 5 3 0, -

510090

5 0 cm x 10 0 m, 9 40, -

6246

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

6245

5 5 c m x 120 m, 15 3 0, -

6218

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

6200

5 5 c m x 120 m, 185 0,-

2110-7 000

5 0 c m x 100 m, 725 ,-

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,18

14413900

5 0 c m x 100 m, 650,-


1441-3800

5 0 c m x 100 m, 65 0,-

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,19


Green

W59917

5 0 cm x 1 0 0 m, 8 9 5, -

6263

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

6257

5 5 c m x 120 m, 995 ,-

6214

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

6252

5 5 cm x 120 m , 1 5 3 0, -

6239

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

5915

5 5 c m x 120 m , 9 9 5, -

15123

5 0 c m x 100 m, 860,-

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,20


Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,21


22


LUDVIGSEN.NO B ESØK VÅR NETTSIDE OG SE VÅRT FLOTTE UTVALG AV GAVEPAPIR OG ANNET EM BALLASJEMATERIELL

23


Red

6266

5 5 cm x 120 m , 1 53 0, -

1674-3801

510180

5 0 c m x 1 00 m, 7 2 5 , -

6250

6211

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

5 5 c m x 120 m, 1695 ,-

5 0 c m x 10 0 m, 7 9 5 , -

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,24

6243

11883

5 5 c m x 120 m, 15 3 0, -

5 0 c m x 100 m, 145 5,-


Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,25


Children

2061-6012

5 5 cm x 1 2 0 m, 7 2 5 , -

2111-7000

1982-6301

5 5 c m x 1 2 0 m, 7 2 5 , -

1335-5000

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,26

5 5 c m x 120 m, 725 ,-

5 0 c m x 100 m, 725 ,-


1169-3845

1775-3801

5 0 cm x 1 00 m, 7 2 5 , -

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,27

5 0 c m x 100 m, 725 ,-


28


29


Kraft

S91A51

5 5 cm x 12 0 m, 7 2 5 , -

S91A51

5 0 c m x 100 m, 725 ,-

512520

512450

5 0 cm x 10 0 m, 7 9 5 , -

511750

5 0 c m x 100 m, 940,-

2052-9901

5 0 c m x 100 m , 725,-

1447-2600

5 0 c m x 100 m , 650,-

1447-6001

5 0 cm x 1 0 0 m, 6 5 0, -

1447-6000

5 0 c m x 100 m, 725 ,-

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,30

5 0 c m x 100 m, 895,-


1440-2601

55 cm x 120 m , 6 5 0,-

512020

50 cm x 10 0 m , 7 9 5 ,-

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,31


32


33


Purple

6262

5 5 cm x 120 m , 1 5 3 0, -

6258

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

15126

6253

5 5 cm x 120 m , 1 1 9 5, -

6249

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

W60258

6255

5 5 cm x 120 m , 1 1 9 5 , -

6203

5 5 c m x 120 m, 13 95 ,-

6251

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,34

5 0 c m x 100 m, 795 , -

5 0 c m x 15 0 m, 985,-

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-


6237

5 5 c m x 120 m, 15 3 0,-

Rullene kan deles til ønsket bredde. Kappetillegg 69,35


36


37


38


39


40


LUDVIGSEN.NO B E S Ø K VÅ R N E TTS ID E O G S E VÅ RT F LOT T E U TVA LG AV GAV E PA PIR O G A N N E T E MBA LLAS J E M ATE RIE LL

41


LUDVIGSEN AS WIRGENESVEI 15, 3157 BARKÅKER TLF: +47 333 00 610 FAX: +47 333 00 620 LUDVIGSEN.NO

Profile for Ludvigsen as

Katalog Jul 2021  

Ludvigsen Emballasje

Katalog Jul 2021  

Ludvigsen Emballasje

Profile for julepapir
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded