Page 1

DE PRO ARKITEKTER FØRSTE 25 ÅR ARKITEKTUR ARKITEKTUR ARKITEKTUR ARKITEKTUR ARKITEKTUR ARKITEKTUR

ARKITEKTUR ARKITEKTUR ARKITEKTUR ARKITEKTUR ARKITEKTUR ARKITEKTUR

ARKITEKTUR ARKITEKTUR ARKITEKTUR ARKITEKTUR ARKITEKTUR ARKITEKTUR


Centralt placeret i byen er Kibækhallen en vigtig del af lokalsamfundet. Behovet og ønsket om en udvikling af hallen er dog stort, både hvad angår kapacitet og udbud af aktiviteter. Den bærende ide for den fremtidige udvikling, er at udnytte de kvaliteter og potentialer hallen og deres omgivelser besidder. Desuden er det hensigten at åbne centret mod sine omgivelser, så centret bliver en levende del af bybilledet. Den eksisterende p-plads nedenfor hallen bibeholdes som flade, og på en del af denne etableres den nye multihal.

1


5050

IDRÆTS- OG KULTURBYGGERI

Kibæk, et idrætslandskab

Hallen er opvarmet, men når vind og vejr tillader det, er der mulighed for at åbne mod udearealerne. Såldes bliver afgrænsningen mellem ude og inde minimal. Terrænspringet udformes som et hævet plateau med gode og centralt opholdsraler. I overgangen mellem nyt og gammel etableres et hotspot, hvorfra brugerne har bedst muligt overblik. Summen af disse grev er et landskab af forskelligartede aktiviteter - kort sagt et mødested for alle.

2


lkj ijuafvg øpoij vøpoj vØPOJ V<øoj økj øj øoj ʻÅojjkj lkdfjnb -nv øÆloj adæfljk ælmzæ øoj ædfv Æljfvb ø-lkjn asDÆvlmj Ælkv _Ælmk Ælk ælk .lkn øÆljkvadlkfmdaflkjnad dlkjgæALs k aslfj ældkf ælkdf ʻæk æoihy øæijh øpoj lKFJ LKMF ælk ølkj øæj ækjhb øj jk æljk ʻlk ʻælojk

3


N. Kochs Skole, Århus RENOVERING AF GYMNASTIKSAL / FESTSAL MV.

4


Danse- og bevægelseshuset på Vostrup Efterskole er et smukt, stemningsfyldt lokale der ligger i sammenhæng med foyeren til teater- og musiksalen. Et multirum der lukker lyset ind og åbner sig mod det omkringliggende landskab. Til daglig er salen tænkt som et tilbud til efterskolens elever, hvor der er mulighed for bevægelse, sport og dans. Huset er også opført som et supplement til musikhuset og kan ved større arrangementer bruges som udvidelse af foyerarealet samt bespisning i forbindelse med forestillinger.

5


Vostrup Efterskole DANSESAL, TEATER- OG MUSIKHUS

6


7


Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole FOREDRAGSSAL

Med sin nye foredragssal har skolen fået et unikt samlingslokale. Bygningen er udformet som et kvart cirkelslag med en scene i centrum. Om denne er tilhørerpladserne ombygget som en amfi-scene, så alle har optimalt udsyn. Denne specielle udform giver bygningen sin helt egen og særegne akustik.

8


lkj ijuafvg øpoij vøpoj vØPOJ V<øoj økj øj øoj ‘Åojjkj lkdfjnb -nv øÆloj adæfljk ælmzæ øoj ædfv Æljfvb ø-lkjn asDÆvlmj Ælkv _Ælmk Ælk ælk .lkn øÆljkvadlkfmdaflkjnad dlkjgæALs k aslfj ældkf ælkdf ‘æk æoihy øæijh øpoj lKFJ LKMF ælk ølkj øæj ækjhb øj jk æljk ‘lk ‘ælojk

9


Villa KjĂŚr

10


Arkitekt  

Arkitektur

Arkitekt  

Arkitektur

Advertisement