Page 1

Julen Dominguez Nu単ez

Euskal Herriko Unibertsitatea Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskola


2

Ekintza Ikerketaren txostena

SARRERA Gaur egun Espainiako gizartean, azkeneko PISAko txostenak aztertu ondoren, buruko min handiak ematen duen kontuetako bat eskola porrotaren zergatiak dira. Honekin batera, etapa bakoitzeko familia- eta eragin kultural, sozioekonomiko‌ eta honen interpretazioak analizatuko ditut etapa bakoitzean . Txosten honetako ikerlari gehienen arabera, interpretazio hau sei mailetan desberdintzen

da:

gizartea,

familia,

hezkuntza-sistema,

irakaskuntza eta irakasleen prestakuntza.

Horrez gain,

ikastetxea,

gelako

hamasei proposamen

aipatzen dituzte sei eremutan biltzen direnak: ikastetxe publiko erakargarriak, eskola porrotaren

prebentzioa,

kolaborazio

forma

berriak,

irakasleentzako

laguntza,

aparteko esku-hartzea eta gizartearen konpromisoa. Nire ustez, oso gai interesgarria da aztertzeko zertan akats egiten duen Espainiako Gobernuak Finlandia, Suedia edo Danimarkarekin alderatuta eta honek bultzatu beharko lituzkeen irtenbide nagusiak arazo hau etorkizunari begira saihestu arren. Horrez

gain,

irakasleak

proposatutako

egoeran,

“Xabierren

kasua�,

eskertzekoa izan da Ikerren laguntza izatea, bere ekarpenak asko erraztu baitit irakasle-ikaslearen paperean erosoago sentitzeko eta gero konfrontazioa modu zehatz batean burutu ahal izateko. Tantak, (31).2004, 7-43 orr.

KONTESTUALIZAZIOA Ni Julen Dominguez naiz 18 urte ditut eta Intxaurrondoko auzoan bizi naiz (Donostia). Lehen Hezkuntzako 1. Mailako ikaslea naiz EHU-n. Gradu hau ikastera motibatu

ninduena

erakargarritasuna,

izan

baina

zen batez

hezkuntzaren ere

Gorputz

munduan

haurrekin

Hezkuntzako

arloan.

egoteko Futboleko

entrenatzaile gisa jarduten dudanez 5. eta 6. mailako haurrekin nolabaiteko esperientzia dut esparru honetan eta profesional gisa jardutea gustatuko litzaidake etorkizunean. Irakasle ikerketaren lehenengo etapan aurkitzen naiz momentu honetan, hau da, arazo baten identifikazio eta diagnostiko bat gauzatzea, zehazki aztertuz puntu bakoitza arazo horren zergatiak bilatu ahal izateko. Hala ere, oraindik prestakuntza handiagoa jaso behar dut txosten elaboratueta horren inguruan gogoeta kritiko bat egin ahal izateko. 2


3

Ekintza Ikerketaren txostena

METODOA Gure egoera burutzeko aukeratutako metodologia ekintza-ikerketa izan da. Metodo honek garrantzi handiagoa ematen dio praktika burutzeari ezagutza ekoizteari baino. Ondorioz, hezkuntza prozesuetan batez ere, irakasle/ikaslearentzat hezkuntza emaitza onuragarriak lortzea bultzatzen du. Horrekin batera, aurkitu daitekeen metodorik dinamikoenetakoa da eta horrek errazten du ikertzaileen lana, beti ere bere motibazioa eta gogobetetasuna handituz. Gainera, ohiko curriculumetik kanpo dagoen egoeran jartzen du irakaslea, guztiz berritzaile eta ekintzaile den jarduera (ikerketa) bat izanik.

IKERKETA PROIEKTUA

PLANIFIKAZIOA Lehenik eta behin irakasleak Xabierren kasua azaldu digu Peziren bitartez. Xabier 4. Mailako ikasle bat aurtengo kurtsoa errepikatzea suertatu zaio irakasle guztiek erabakita klaustro batean. Xabierren tutoreak egoera azaldu behar die bere gurasoei. Horretarako, bi elkarrizketa grabatu izan behar ditugu guraso-irakaslearen egoeran kokatzeko. Lehenengo elkarrizketan, irakaslea adituaren estrategiaz baliatu da eta gurasoa momentu zehatz batzuk kenduz, non bere iritzi xume bat eman duen, irakasleak esandakoari bakarrik aditu dio entzule pasiboa bezala jokatuz. Bigarren elkarrizketan, berriz, irakaslearen eta gurasoaren arteko kooperazioa nabaritu egin da Xabierren egoeraren kausak aztertu eta horien inguruan eztabaidatzeko eta denontzako irtenbiderik onuragarriena lortu ahal izateko. EKINTZA Lehen esan bezala, Xabierrek ez du gainontzeko ikaskideak bezala eskatzen zitzaion maila lortu hurrengo kurtsora igarotzeko eta errepikatzera behartuta izan da irakasle guztien onespenarekin. Tutoreak zenbait estrategien bidez aditzera eman behar dio gurasoei Xabierrek errepikatzera behartu duten arrazoiak, besteak beste, ebidentzien bidez.

3


4

Ekintza Ikerketaren txostena

BEHAKETA Burututako elkarrizketak birpasatu ondoren hauek dira atera ditugun ondorio nagusiak elkarrizketa bakoitzeko: 1. Lehenengo elkarrizketan, egoera azaldu baino lehen, irakasleak izotza apurtzeko aparteko gaia ateratzen dio gurasoari. Egoera azaltzen hasten zaio aipatuz irakasle guztiek klaustroan erabaki dutela Xabierrek errepikatzea eta zenbait ebidentzia errazten dizkio, hala nola, bere oharrak. Kasu honetan gurasoa partaide aktiboa da, zeren eta irakaslearekin etengabeko solasaldia sustatzen du bere ikuspuntua zein den adieraziz. 2. Bigarren kasuan, berriz, irakaslea aditua bezala jokatzen du eta gurasoaren partaidetza nahiko mugatzen du. Gurasoak bakarrik bere zalantzak argitzeko, besteak beste tutoretza partikularraren kostua, elkarreragiten du irakaslearekin.

HAUSNARKETA Bi elkarrizketak behatu ondoren ateratzen ditudan ondorio nagusiak hauek izan dira: irakasleak izan duen gorputz-adierazpena erabakigarria izan da bien arteko konfiantza sortzeko, bien artean objekturik ez egonda (mahaia, aulkia‌) alde batera uzten da ziurtasun eza, irakaslea beti prest dago egoera zail baten aurrean gurasoei aukera ezberdinak proposatzeko, kasu honetan Xabierren egoera bideratzeko eta denontzat onuragarriagoa den irtenbide bat emateko. Horrekin batera, bata besteari entzutea duen garrantzia ere agerian gelditu da, horrek komunikazioa asko errazten baitu. Ondoren, Ikerrek eta biok konfrontazioa gauzatu genuen elkarrizketan izan genituen akatsak arakatzeko eta hurrengorako zer egin dezakegun hutsune horiek saihestu

ahal

izateko

eta

ikerketa-ekintza

metodo

honekiko

izan

dugun

gogobetetasunari buruz ere egon gera hitz egiten. https://www.dropbox.com/s/lmtjikad58un3jk/Voz%20002.3ga

ESANGURATSUTASUNA 4


5

Ekintza Ikerketaren txostena

Metodo honek asko lagundu ahal izan dit egoera deseroso batean irakaslearen paperean jartzen, nahiz eta hasieran zenbait zailtasun izan genituen elkarrizketa burutzeko, hala nola, ebidentzia falta, gorputz-adierazpen desegokia, komunikazio oztopoak‌ Hala ere, uste dut ikerketa metodoa oso esperientzia berritzaile eta aberasgarria dela irakaslearen ikerlari prozesuan, zeren eta metodo tradizional didaktikoetatik urruntzeko aukera ematen digu eta aukera ematen digu zenbait alderditan aurrerakuntzak lortzeko, baina kontuan hartuta beti daukagula zertan hobetu.

5

Txantiloia ekintza ikerketa (2)