Page 1

Curs 2013-14 / Projecte: CONSTRUCCIÓ D’UN MOBLE DE CARTRÓ

PROJECTE TECNOLÒGIC: CONSTRUCCIÓ D’UN MOBLE DE CARTRÓ CURS 2013 - 2014

Autoria: Julia Domínguez i Anna Alonso Professor/a responsable: David Saura Vivanco Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 1


Curs 2013-14 / Projecte: CONSTRUCCIÓ D’UN MOBLE DE CARTRÓ

1.- Enunciat del projecte / Definició de la necessitat / Requeriment. En aquest treball pretenem dissenyar i construir un moble de la llar amb peces de cartró. Així aprendrem a fer anar adequadament algunes eines de l’aula de tecnologia, a dibuixar esbossos, a corregir errors de disseny, etc. Els requisits que hem hagut de complir han estat: l’ utilització única de cartró ondulat com a material base del moble i unes mides d’ aproximadament 50cm d’alçada.

2.- Recerca d’informació. Hem cercat informació en pàgines webs recomanades pel professor de tecnologia sobre exemples de mobles de cartró i estructures resistents que podríem emprar pel nostre projecte. Ens van cridar l’atenció les idees següents:

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 2


Curs 2013-14 / Projecte: CONSTRUCCIÓ D’UN MOBLE DE CARTRÓ

3.- Pluja d’idees. Vam fer esbossos de les idees que ens havien agradat més: Proposta 1

Proposta 2

4.- Solució escollida. Hem escollit la proposta número 2, és a dir, la cadira. L’hem escollida perquè ens sembla una idea més original i una mica complexa, cosa que ens motivarà a esforçar-nos per assolir una nota més gratificant.

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 3


Curs 2013-14 / Projecte: CONSTRUCCIÓ D’UN MOBLE DE CARTRÓ

5.- Memòria descriptiva. 5.1.- Memòria Primerament vam dissenyar el moble i vam realitzar alguns esbossos. A continuació vam fer una maqueta amb paper per poder comprovar si seria una estructura resistent i trobar possibles errors a corregir. Vam dibuixar les peces en un paper a mida 1:2, les vam retallar i vam muntar la maqueta. Després vam dibuixar les peces a mida real sobre el cartró i les vam retallar. Tot seguit, vam reforçar les peces encolant dues capes més de cartró. Cada peça que fèiem constava de tres lamines de cartró ondulat, així obtindríem una estructura més sòlida i consistent. Finalment, vam fer talls a diferents parts de les peces i les vam fer encaixar les unes amb les altres. 5.3.- Materials necessaris Els materials necessaris en el procés constructiu són: Material

Descripció

Quantitat

Cartró

El cartró és un material format per diverses

500gr

capes de paper superposades, a base de fibra verge o de paper reciclat. Cola blanca

És una substància líquida que permet enganxar 120ml diversos materials.

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 4


Curs 2013-14 / Projecte: CONSTRUCCIÓ D’UN MOBLE DE CARTRÓ

5.4.- Eines emprades Les eines emprades en el procés constructiu són: Eina

Família

Descripció Consta de dues fulles

Tisores

Tall

metàl·liques, afilades pel costat interior, acabades en un buit on pots introduir els dits, i articulades en un eix pels seus extrems.

Llapis

Dibuix

Està constituït per un pigmentinserit en una cobertura cilíndrica.

Regles

Mesura

Un regle és un instrument de mesura de longitud, en forma de planxa prima i rectangular, rígid o semi-rígid.

Pinzell

Dibuix

És un instrument format per un feix de filaments que poden ser de materials diversos, usualment pèls, fixats a l'extrem d'un mànec de fusta per una virolla.

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 5


Curs 2013-14 / Projecte: CONSTRUCCIÓ D’UN MOBLE DE CARTRÓ

5.5.- Procés de construcció La seqüenciació dels processos i operacions que hem realitzat és la següent: Procés

Descripció

Disseny i esbós.

Acordar les peces i mesures que utilitzarem i dibuixar-les.

Construcció d’una maqueta Dibuixar, tallar i fer encaixar les peces d’una maqueta de de paper.

dimensions 1:2 per trobar possibles errades del disseny i trobar-ne solucions.

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 6


Curs 2013-14 / Projecte: CONSTRUCCIÓ D’UN MOBLE DE CARTRÓ

Dibuix i tall de les peces de Dibuixar i tallar les peces de cartró que constituiran el moble cartró.

final.

Encolatge de les peces

Afegir dues capes de cartró de reforçament a cada peça (de manera que cadascuna estarà formada per tres capes).

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 7


Curs 2013-14 / Projecte: CONSTRUCCIÓ D’UN MOBLE DE CARTRÓ

Muntatge de la cadira

Encaixar les peces de cartró per muntar la cadira.

Retocs finals

Encolar amb una pistola de silicona algunes imperfeccions.

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 8


Curs 2013-14 / Projecte: CONSTRUCCIÓ D’UN MOBLE DE CARTRÓ

6.- Avaluació. 6.1.- Avaluació del producte elaborat Objectiu

A millorar

Aprendre a emprar

Correcte

Excel·lent

x

les eines de l’aula de tecnologia. Duu

a

terme

el

x

disseny d’un moble de cartró. Treball en equip. Construcció

x

d’un

x

prototip. Bon comportament

x

a l’aula i cura del material 6.2.- Avaluació grupal Considerem que hem treballat bé i ens hem esforçat, però continua havent coses que podrien estar millor. Les tindrem en compte pel següent projecte, i durem a terme tot el que hem après, que no ha estat pas poc! Nota Prototip

7

Moble

7,5

Memòria

8,75

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 9

Projecte tecnològic - Construcció d'un moble de cartró  
Advertisement