Page 1

n väge Norrtälj e

Ösbyvägen

Ve nd ev äg en

ms vä

en

vä ge

en

BAGGEBY

Siljaterminalen

ergsgatan

ahlb

Gärdet

Bodalshallen Bodals skola Larsberg

LARSBERG

Larsbergs skola

Frihamnsterminalen

Larsbergs brygga

Reningsverk

Lidingöbro Värdshus

t

åke

Hedvig Hedvig EleonoraEleonora kyrka skola Historiska Armé museet museum ElimDramatiska kyrkan teatern Hovstallet

väg

en

TV-huset

selb

rra

Ny än gs vä ge

n

No

Häs

äg en

rgs v

am s be

n

Ab rah

Garnisonen

e aväg

Kristinebergs gymnasium KullTrafikplats skolan Lindhagensg.

n

Dalé

Frihamnen

KaknäsFridhemsplan NORRMALM KonsertHandelsflottans tornet Radiohuset huset friluftsgård S:t Görans S:t Görans Oscars Hötorget Fridhemsns Stora mossen lemin sjukhus kyrka kyrka Berwaldhallen Sthlms Tekniska ggata ga S:t Görans skolan Alvik n Tingsrätt Nämndta gymn. n Tekniska Cityterminalen T-Centralen Fridhemsplan n Kol.omr. huset Hamngata STORA Kristineberg Thorildsplans Sjöhistoriska museet Etnografiska Kinesiska Stora Mossen Folkrep. Polishuset Salkhallen svägen Kulturmuseet museet Strandvägen gymn. MOSSEN Rådhuset ambassad . Drottningholm g Kungsträdgården huset s KUNGSHOLMEN g Bromma ber Klara K:a selbystråket BrandKronobergsHäs Musikaliska gymnasium a Thorildsplan r Trafikplats Rå RådALVIK akademien station Kla ABRAbadet Rå la m T-Centralen Fredhäll huset lam Judiska bsv Stockholm Alviks KungsLärarHAMSBERG Ishall äg e bs teatern Nordiska holmens Operan Central Fredhällshögskolan Strand Rådhuset n ho RålambsLandsRosendals NationalKungsmuseet Institutet för gymn. badet FREDHÄLL vsle Medeltidsmuseum Västerle hovsskolan folklivsforskning tingsslott holms d Alléparken en Riks- museum d VästerledsNorr Vasahuset kyrka dagsHögloftet MARIEBERG Mäla kyrkan museet BioloÖstasiatiska huset Kungliga Slottet Stadshuset rstra giska Bredablick Brö Klastorpsnd Museet Tornmuseet RiksOrangeriet Skansen tväg museet Skeppsholmens n skolan GAMLA STAN Skeppsholmsarkivet ÅLSTEN ata en folkhögskola Aquaria Liljevalchs ÄPPELVIKEN Riddarsselbystråket kyrkan llsg Hä StorRIDDARe Seglora kyrka Moderna Museet Vatten- konsthall huset rw Finska Ålstensskolan ö kyrkan Solliden j DJURGÅRDEN Vandrarmuseum G HOLMEN Arkitekturmuseet kyrkan Cirkus St. Essingen hem Nyängsvägen on LILLA af Chapman SKEPPSHOLMEN Tyska Djurg.- Skansen Klövervägen br huvuding. Italienska ManillaKonsthögskolan e kyrkan k:n Ålstensgatan g ESSINGEN skolan SmedslättsDjurgårdsskolan ambassaden Gröna skolan Långholmens Lunds ÄppelviksSTORA Kastellet Gamla stan folkhögskola Tivoli Stora Essinge- ESSINGEN skolan Båthamn KastellBellmanbadet Ålstens museet Trafikplats holmen Lycée Francais stråket lje trand tä Mälars er Söder gård d Stora Sö LÅNGHOLMEN FängelseEssinge de Stockholm Beckholmen Prins Eugens Essingen Essingeskolan kyrka museum Smedslätten Waldemarsudde Båthamn S:t Ansgars kyrka

Sö Ishall dra Aga Ku

rta vä ge n

Erik D

arla

Narv

Östermalmstorg

Kungsgatan

Lidingö Högsätra H sjukhus skola

Bodals kapell

Kampementsbadet Krigsarkivet lav all Försvarets Materielverk äge av ä n Gärdets sportfält Danshögge n skolan Filmhuset GärdesÖ.Reals. skolan GärdesLindarängsvägen gymn. hallen Karlaplan Gustav Carlssons skola Östermalms- Adolfs kyrka LADUGÅRDSGÄRDET ÖSTERMALM K skolan

ystr

Hötorget

overksv ägen

MOSSTORP

Baggeby Bodal skola

Lilla Värtan

u

Olaus Petri skola

Kyrk väg

Läroverksväge n

No

Lidingös

dd Gärdet sväge n

Tingshus

V Brand- a station

Vattentorn

Baggeby tråket

Ga ps v.

Fi

ket strå ing ö

n

ksgata

Millesgården

L k

Lär

Fiskarto rp s

Stadion

Lid

t stråke

åke

i

Lid

n

t ke trå ös Tege ng l

LIDINGÖ

HERSERUD

jen

rstr

Kungliga Tennishallen

e väg

Stadion Va lha Valh l

an at

n

Tvä

Hjorthagens kyrka GerlesborgsHjort- skolan hagens skola Värtaverket

Stadshus

a ka

S:t Eri

t st

Foresta

nsgatan

t

e

ta l Hu vu ds

ke

Storga t an

lsbod avägen K ar

Sto

lmsv . ck ho

äg en

er g sv

t Eneb yb råk e yst

Täb

N Ber . Hjuls t gsh amr aast.

n

elä nke

ds

n ro lb ra nt Ce

en ev äg älj ert

ta

Katarina Södra skola

i Skanstull R

en äg ngv

Bond

n

Spårvägs Sofia Sofiaskolan museet kyrka Leksaksmuseet Friluftsteater

FINNBODA DANVIKEN

egata

Thielska Galleriet

KVARNHOLMEN

Vikingterminalen

tan

s Ga

tierna

tan ötaga Östg

ge

nsst.

gvä

Allhelgona k:a

gatan

e

Skån

atan

sham

Åsö gymn.

Rin

SALTSJÖN

åket

Ersta Den Katarina sjukhus Norske kyrka kirke Ersta kyrka Katarina Katarina Brandstn. Norra skola Folkungagatan

Folkungagatan

Götg

SÖDERMALM

Rosenlunds sjukhus Södersjukhuset

Andreaskyrkan

Skatte- Katolska verket Domkyrkan

Stockholm södra

Strömmen

sleden

en

Björn- Medborgargårdsplatsen skolan

Mariaskolan

atan tog Tan

Södra Latins gymn.

Stadsgårdsterminalen

Södra Katarin Sta avä dsgå Värmdö teatern str rd g

Nynä

LILJEHOLMEN

R

en

NUTEK

Liljeholmen

Hornstull

n

ge ingvä

g vä

S:t Sigfrids kyrka

Hornstull

Horn

g Rin

Blommensbergsskolan

Aspuddens skola

Sö st der rå tä ke lje t -

Trekanten

en

ASPUDDEN

Liljeholmsbadet

Högalidskyrkan

Slussen

Maria Magdalena k:a

Rens

Gröndals kyrka

SöderFolk- Söder- höjdsoperan malms- kyrkan Zinkensdamm skolan n S:t Paulskyrkan sgata

iksga

n

Gröndal

led

STOCKHOLM

Bergsundsskolan Högalidsskolan

e ing

GRÖNDAL

sgata

lsvägen

holm Lång

nda Grö

REIMERSHOLME

Gröndalsskolan Trafikplats Gröndal

Ess

Ekensbergsskolan

ron

Värdshusbryggan

lsb

Bergviks brygga

da

Al vi k sväg en

MÄLAREN

Tege lv

Es si n

aln et Sotråk s

t

ke

trå

ärs

on

Tv

rbr

ste

rra

No

Täby Skeppsbron stråk et

Att un da vä

Märsta

Ulv su nd a

Ar re

n ge vä ta lls Bä

br

in

d Li

vägen Ropsten erks

on

ham nd Sa

Kungliga Biblioteket

Torsvik

in DragonLid regementet

Stockholm Stadion Musikhögskolan

s arl

g

äge

tråk et

n

Johannes kyrka

rJ ge

Adolf Fredriks A. Musikklasser Enskilda Fred. S:t gymnasiet k:a PetersSo k:n Dansens hus s lna Folkets hus

eav

rand sled e

S:t Eriks gymn. S:t Eriks F ögonsjukh.

tan

Idrottshögskolan

Stockholm Ö

Bir

Sv

rsga

Ryttarstadion

n

et

gen

Sabbatsbergs To sjukhus

n ata

Essingelede n

keb Rin

Ky ml ing

vu

av äge n

sv äg en

lun d

n ge vä sta ck Rå

r Hjo

Idrott

kvägen Kyr

Ansgarskyrkan

r Söd

b

råk

ast

Tekniska högskolan

Rådmansgatan

Eastman institutet

Klara st

Stefanskyrkan

lag

Li SL nd ha ge

avä

Stadshagsskolan

Matteus kyrka

S:t Eriksplan FiladelfiaKarlberg dby kyrkan ber gstr åke t

n

S:t Georgios Engelbr.kyrka skolan tan a Engelg en Norra d brektsO kyrkan Real BalettStadsbiblioteket akademin Gustaf Immanuels-k:n Vasa Odenplan Handelskyrka högskolan

Gustav Vasa skola Karlbergs vägen stråket Vasa KarlbergsReal

Karlbergsstråket Sun

STADSHAGEN

Norrtulls sjukhus

Da

Stadshagen

T

Karlbergsskolan

Trafikplats Tomteboda

VASASTADEN

t åke str an t lna So orsga

rra

No

n

a at

g

ns

tio

a St

Vanadisbadet

Rödabergsskolan Matteus skola

ata lsg Jar t ger ke Bir ystrå

rra

No

et

råk

nst

ge tha

sv

Q-huset tor Va Va Röda Korsets ar lh lha sk sjukhus al l Försvarsl la Tennisstadion Kovalevskyskolan vä avä högskolan ge g Arbetslivs n e centrum

na

Korolinska institutet

bostället

Hoppbacke Fiskartorpets friluftsgård

v.

HJORTHAGEN

Johannes skola

ke

n Lä

g Ha

Hu

t

strå Skuggan ket Hovjägare-

STOCKHOLM

b Rosl ystr ag åk svä et ge n

Sollentunastråket

s Tu re trå b e ke rg sle t de n

lli ng by Vä

et

råk

yst

rk v

Ky

Kälv esta vägen vä gen

ing byv äge n ä ll

g

ke

So l

Stora

gen

Klockargårdens skola

HERSBY

n äge gsv un

trå

en äg nv jo Le

as

Torsviks skola

Södra K

ägen

ln

Tomteboda postterminal

KRISTINEBERG

Hjo

Teknikhöjden

Li

TORSVIK

Maskinteknik

Sve

Västra skogen

Stockholms universitet

Nyckelviksskolan

Wärdshus

rtha

StallmästareWenner-Gren gården Karolinska UniversitetsCenter sjukhuset Solna Trafikplats Norrtull n Thorax

n ge

gsväg en ber ane Tr Alviksskolan

Södra huset

ra

t

ke

di

jv Ka rra No

So

Postens huvudkontor

TRANEBERG

re

Nobelhuset Aula Magna

rr

n

å gs str un gö K a n

r No

St NORRA DJURGÅRDEN ora Stora Skuggans Sk natur- och fritidsug ga centrum ns Vä g Stora Skuggans

Universitetet

en gsväg Ten Norra Kun

Källängens skola

Båthamn

Ugglebo

en äg

Haga södra grindar Trafikplats Haga södra Astrid L. Barncentrum

en

Bo skola

NÄSET

Gästhamn

Naturhistoriska riksmuseet Cosmonova

Brunnsvikens strandbad

Brunnsviken

Stockholms norra bergr.plats

t

Karlbergs slott

ar g

Slottsgrund Haga slott Gustav III:s Ekopaviljong templet

t

ke

SOLNA

Tallbackaskolan

Kungliga Vetenskapsakademien Botaniska Institutionen

ke

Skola

Tranholmen ISLINGE

trå

Vattentorn

Varv

st

ta

sta strå ket

Ten

Sp ån ga

en äg av st

Vi n

st Vi n

Lilla Värtan

ga

ns

Grönst prästgå

Båthamn

SÖDRA STICKLINGE

Universitetet

Ka na a

Båthamn

ståket

Ha

as

GRÖNSTA Lidingö golfbana

Båthamn

Cedergrenska tornet

agsv Rosl

t

et

Sticklinge skola

et

ke

åk

Båthamn

LÅNGÄNGEN

åk

Dalä ngs väg en

väg en en

av

äg

gen

svä

NORRA STICKLINGE

Abborrbryggan

ägen

Mor Annas brygga

Sandviksbadet

str

sla g

Båthamn Båthamn

by

t rå

st

str

äg

åke

Ber g

str

msv hol

Långängsskolan

Trafikplats Bergshamra

Koloniområde

Övre Haga Fjärilshuset Trafikplats Haga Haga Norra Parkmuseum Koppartälten Haga norra grindar

ta

ln

S

Ulvsundaskolan

Solviksbadet

Ekerövägen

ga

So

ön Gr

Ek e

an

al la lä nk en Ak

et

VällingbystråkeBergslagsvägen t Gräns

t ke trå ys

Välling bystrå k

Akallalänken

gen

Skä lbyvä

Vä lli ng by

Sk äl b

svägen Växthu

älb Sk

sv olm

STOCKSUND

STOCKBY

Haga trädgård

rs

nd ev äg en

en

avä g

Järfä ll

n de jöl e

Vi ks

en

ravägen

s

by

Backlök

Au

en äg ev t älj rrt åke No tr

Ha

sv

n

en gsväg

ge

k

ku n

v gs byber Ene stråket

APRIL 2007 April 2008

a ntun Valle

trå

kh oc St

Stocksundsgården

Stocksund

Viktoriahuset Edvard Andersons växthus

Al-Azharskolan

SMEDSLÄTTEN

Lovön

Stockhagens idrottsplats

MÖRBY

Bergianska Frescati trädgården

Fridhemsskolan Solna ishall

t ke rå st rg

t

Värtan

Djursholms kapell

HAGA

be

åke

TRAFIKKONTORET

Båthamn

Mörbybadet

Mörby

Trafikplats Frösunda

HAGALUND

Ängkärrsskolan

by

Höglandsskolan

Ålstensbryggan Kina slott

ystr

Mörbyskolan

Vendevägen

Båthamn

DJURSHOLM

Församl. gård

hamra

Kraus grav

Råsunda

ULVSUNDA

selb

Djursholms Ösby

BERGSHAMRA

Solna kyrka

nd

HÖGLANDET

Kärsön

Kanton

Vasalundshallen Solna gymnasium

HUVUDSTA

en äg sv nd lu

Olovslund

Höglandstorget

Aktivitetshuset Sockerbiten Ulriksdals idrottsplats

te

vik sv äg en

n de

M

Kärsögården

rö n

t.

Huvudsta

t

G

en

gen

NOCKEBY

Häs

Vasaskolan

Stocksundsskolan

/Bergs

Malmstens hus

Ulvsunda slott Landstingets kursanläggning

Lillsjön

Abrahamsbergsskolan Abrahamsbergskyrkan

OLOVSLUND

ä lsv d

Drottningholms golfbana

Ska ldev äg

n

Kyrkogård

Brostugan

Väst erle

e äg

Drottningholms skola

Nockeby

keby Kyrkväg torg

yv eb

Slottsteatern Drottningholms slott

No

b cke

Nockeby

Olovslundsskolan

k Noc

Götiska tornet

s

erö

Ek

yb

ron

c No

en

Abrahamsberg

Kristofferskolan

Kol. omr. Åkeshov

pda

Kungsgården

ÅKESLUND

väg

ras

Ulvsundasjön

Kol. omr. Lillsjönäs

lms

am

ol na vä g

ägen sv ck

å astr

gho

Brommaplan

åk

Dju

Cermoniens servicehus

et

er

Ek

n ge

et

r

t ös

ä

sv

lm

o

gh

in

tn ot

S:ta Birgitta kyrka

k trå

n ge

en äg

NOCKEBYHOV

ttnin

ÅKESHOV

Betelseminariet

Nockebyhovs bollplan Nockebyhovsskolan

Huv

et

a rn b Kva t ke

t

uds

råk

ä vsv

v rrs kä bb Gu

Judarn

Tältområde

yst

No

e åk str en en ng sä aväg d ng Ku lvsun U

Åkeshovs ridhus Åkeshovs bollplan

selb

RiksbyRiksby skolan bollplan

Dro

ho Åkes

n

äge n

Häs

Kol. omr. Riksby

sh

Su

Åkeshov

Vreten

en äg yv rrb

Vendevägen

MÖRBYSKOGEN

Bergshamra

Hjulsta

Skatteverket

an Storgat

Ängbyplan

rg

SÖDRA ÄNGBY

t

Hässelbystråke

n ta ga t ns ke rä trå s

Brommaskolan

Bergshamravägen

Solna stadion centrum et tråk tas s d u Huv Solna centrum

G

Kol. omr. Nya Elementar Glia Sp skola ån Bromma g skoldaghem as Nya Elementar tr bollplan Åkeshovs sim- åk et och idrottshall

n

en

RIKSBY

Råsundaskolan

be

ge

n

Mör byle de n

Ridhus

Båthamn

Brunnsviken

Brandstation

by

äge

nd

vä g

gav

erg

RÅSUNDA

LILLA ALBY

INDUSTRIOMRÅDE

Kol. omr. Kortenslund

a/B

Råsunda kyrka

Hallens äldreboende

Su

lag s

ber

Sundbybergs centrum

ULVSUNDA

ägen

rg s

kom

cks

et

ndav

be

råk

Dander yds v.

k Stoc

omr.

Trafikplats Järva krog

Solna station

Bromma flygplats

Brommagården

Kyrksjön

Norra Ängby skolor

n ge

n

nst

ra

BROMMA KYRKA

et

Sundbyberg

äge

nge

Bergshamra Svedenidrottspl. badet Svedenskolan Bergshamra skolan

ULRIKSDAL Koloni-

Sundbybergs kyrka

Ulvsu

ns

Dy

gsä

dav

Ulriksdals värdshus

Sipri

ÄngNäckrosen skolan

åk

rnv äg s gatan

Bällstavägen

Kun

b

TRAFIKKONTORET

www.stockholm.se/tk www.stockholm.se/cykling

Ab

str

CENTRALA SUNDBYBERG

sun

Confidencen

STORSKOGEN

MARIEHÄLL

Ulv

Örskolan

ÖSBY

CHARLOTTENBERG

Råstasjön

erg

Duvbo

n

ham Bromma s Väg kyrkskola Bromma kyrka

Bec

Orangeriet

Hela året, dygnet runt, kan du anmäla trasig belysning, dålig städning/snöröjning, gropar i asfalten m m på cykelbanor, gator och torgLovö kyrka inom Stockholms stad.

För att göra anmälan som avser cykelbanor utanför Stockholms stad går du in på ntf.se/stockholm/cykelsakerhet

sso

sonsväge

DROTTNINGHOLM

Ring 08-651 00 00 Faxa 08-508 260 97 Eller skicka e-post till driftcentralen@tk.stockholm.se

ENEBY

EKERÖ Golfbana

yb

Fribergaskolan Musikskola Sporthall

MÖRBYLUND

Råsta Motionsgård

Lötsjön

db

Br om BÄLLSTA st e

Hallonbergen

Lötgymnasium Sundbybergsidrottsplats Su Löthallen n

Ekbackens äldreboende

BERGA

HALLONBERGEN

Duvboskolan Duvbo k:a

DUVBO

Solvalla travbana

Dr

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2008-05-30

la

gen avä

Börje

Forskningsstation

Hogsta ridanläggning

gen

Sporthall

Kapell Begravningsplats Hallonbergsskolan

SUNDBYBERG

Slottskapellet

Bagartorpsskolan

lst

Stora Värtan

Svalnäshemmet

Birgittasystr. gästhem

Altorps Svalnäsgravkapell skolan British Primary Djursholms School idrottsplats Framnässkolan Norrängsgården Östberga Tennishall Djursholms Samskola DjursVictor holms Rydslott bergs gymn.

DANDERYD

Mörby centrum Kevingeskolan

Kvarnvreten kol.omr.

et

Hju

Näsbyviken

Heimdalsskolan

Bråvallavägen

t

köpingsvägen

ÖR

Rackethall

g ån

Lar

g Vä

e ck Bla

** Kartan visar befintliga cykelbanor och cykelfält. Att en cykelbana slutar på kartan innebär oftast att Lövö vattenverk cykelbanan övergår i blandtrafik, bil/cykel.

Be

Ängbybadet

Lövsta bygdemuseum

Rissne kyrka

Sp

Islands-

er gsv

Lovön mellan kartans runätslinjer Avståndet motsvarar 1 kilometer i naturen.

* Regionalt cykelnät är ett övergripande cykelvägnät i Stockholms län. Det visas här med heldragen grön linje oavsett om det går i blandtrafik eller på separat cykelväg.

sg at an

Blomstermåla skola

Blackebergs sjukhem

Lånecyklar se: www.stockholmcitybikes.se

En

NÄSBYPARK

Svalnäs gästhem

SVALNÄS

Ekebysjön

Danderyds sjukhus

Ulriksdal

n

Stockholm

Näsbyparksbadet

Slottsparksskolan

Näsby slott

Altorp

Petruskyrkan

Ursviks skola

väge

Föreningsgård

Småbåtshamn

ke

tråk

SLs bussgarage

n ge vä ns

ke pp

Södra torget Ängby skolor

Tunnelbanestation

Forskningsstation

Rissnehallen

äge llstav

r kto Do

Spårvagnshållplats

Cykelpumpar

Sundby bollplan G am

Kol. omr. Sundby

BECKOMBERGA

Ängby kyrka

Ca rl

Pendeltågstation

pings

RISSNE

SUNDBY

Sim- och gymnastikhall

NORRA ÄNGBY

Blackebergshallen

BLACKEBERG

Cykelbana/Cykelfält**

Enkö

ket

Observatorium

Regionalt cykelnät*

B

Rissne skola

et

CYKELKARTA

Näsbypark

Djursholms Ekeby

Ulriksdals begravningsplats

Återvinningsterminal

URSVIK

Näsbyparks Ångaren skolan servicehus Kapell

Växthus

Överjärva gård Naturskola

JÄRVA

Sundbyskolan

en

rå ast ång n ge

Hagastråket

st

ta

s äl

trå

las

Rissne

avä

n

Lån gs

Vattenfall Råcksta gård

Blackebergsskolan

kal

Sp

t

ge

ke

Tunets servicehus

Råcksta

Blackeberg

Kvarnviken

en

t ke

as

A Stenkross

ång

gs

st

sla

by

Föreningsstuga

bollplan

ägen

Friluftsbad

Viggbyholmssmåbåtshamn

Näsby allé Näsbygårdsskolan

Djursholms golfbana

Tennishall Curlinghall Danderyds gymnasium Tennisbana

KEVINGE Trafikplats Sörentorp

Jollen Norskolan

Näsbyvikens småbåtshamn

Golfbana

Trafikplats Mörby

Kevinge pensionärsboende

ol sh ju r

n

Sporthall Idrottsplats

n

Danderyds kyrka

Polishögskolan

SOLNA

rgs Hju ha lsta mr / as trå k

svi ksv

Polishögskolan

rst

Be

Ulvs undav ä

g vä

by

nd

Su

Bromma sjukhus

Grimsta pistolskyttebana

Teckenförklaring

FLYSTA

Söderbergaskolan

RÅCKSTA

rg

Råcksta krematorium Begravningsplats

Kol.omr. Stugängen

Vällingbyskolan

Spårvägshall

el

GRIMSTA

Maltesholmsbadet

Råcksta sjukhem

Be

MÄLAREN

Vällingby bollplan

KYMLINGE

Knutbyskolan

eKnutby t

g vä

en

Edsviken

Sp

Grimstaskolan

Grimstaspåret

ägen

ss

Lambarfjärden

lmsv

Malte

s ho

Västerortskyrkan

Grimsta Grimsta idrottsplats ridhus

Aprikos väg en

by

en

Hässelby strand

V

rv löpa ägen Skogs

äg

Hässelbystrandskolan

Nälsta bollplan

ng

Ellen Keyskolan

Ku oms ng ten sä svä Bromstensng g skolan en en st rå ke t

Solhems bollplan

ev

Hässelbyverket

S:t Jacobi gymn. Vällingby sim-och idrottshall Vällingby

Bromstens idrottsplats

Br

En

HÄSSELBY STRAND

Hässelby slott

å Sp

s gård Skatte

en äg

Hässelbystrandbad

Loviselundsskolan

n

Nälstaskolan

n

sv Ed

VÄLLINGBY

v gs sla

Maltesholmsskolan

dsv.

SOLHEM

gen

råk

llé

Ed

Klingsta sjukhem Tennisbanor

n

Nälstabadet

rg Be

tr yS

an

Västerorts gs djursjukhus v.

Spånga stråket

s Hä

Lambarön

ko

Vinsta Gård

Hässelby gård

se lb

Spånga Badminton center S

Spånga gymn.

Gläntans bollplan

NÄLSTA

Johannelund

ast

BROMSTEN

Vinstaskolan

Vällingby brandstation

mr

SILVERDAL

äg

Sthlms Folkhögskola

yA

vän

av

ge

Vinstagårdsskolan

en

sha

un

en

n

äg

No Hju rra l Rin Vä sta/B keb gen er ys g

ns Väg

Cervins Väg

Sörgårdsvä

keb

nt

e äg ev älj rrt

KyrkBerga gård skolan Tekn.Nämndhuset

Kvarnparksbadet Tennishall Danderyds- KLINGSTA vallen PARK

ala

g vä

tav

n Ste

RINKEBY

Rinkeby Rin

lle

KLINGSTA

äge n

EKBACKEN

Kvarnbyskolan

n ge

vs

Spånga

Solhemsskolan gen

e ling

ä

äg en

ä ov Duvb

iks

HÄSSELBY GÅRD

Svenska intern. skolan

t

gen yvä Gribb

Bilprovning

Hässelby gårds bollplan Hässelbygårdsskolan Lambaröbryggan

en väg oda Björnb

svägen

ke

ge svä

ket

ård teg

Björnbodaskolan

Båts ma

Spånga Tennishall

he m

at Sk

strå

Lo

vis elu nd sv äg e

v

Berghamns brygga

lby

KÄLVESTA

VINSTA

d

n am rgh Be

sse

n Sa

Hässelby allmänna bad

en äg

Lövs taväg en H ä

trå

Sol

V

idh ol m sb acken

Smedshagsskolan

Hässelby Villastads skola Hässelby villastads kyrka

ä ge n sev

en

ns

Sörgårdsvägen

en

s mo

sväg

en äg sv di

de rsv ik

Solhemsängens sä skola n

ge

Spånga idrottsplats

Ishall

m Ky

DANDERYD

iks v

ke n län

Lahäll

Ekebyskolan Församlings- Klockarhem gården

ps

rn Bjö

n

R id

Sörgå rdsvä g

ng

Bredbyskolan

So

LAHÄLL

NORA

Up

n Trollbodaskolan

Sörgårdsskolan

Neptuniskolan

Ku

ik

ge

v ä ge de in

v

Brom stensv ägen

n

sv Ed

Snår

ä

Kälvesta bollplan

RinkebyRinkeby skolan bollplan

t ke rå st en ik sv

em sv

SKÄLBY

spång sgatan

Ed

HÄSSELBY VILLASTAD

Lundaterminalen

Fin

äg

t ke tr å

an

om Bl

Ba rn h

Av es ta g ata

Enbacksskolan

Hju lsta v

Askebyskolan

Trafikplats Kista

en alväg

NÄSBYGÅRD

Ekeby gård Rinkeby gård Trafikplats Danderydsvägen Danderyds Kyrka

et

Tegelhagsskolan

Silverdalskapellet Garnisonskapellet Silverdalssalen Silverdals griftegård

en

Bussenhusskolan

Spånga kyrka

gen svä erg sb Ed

at

sg Lunda industriomr.

Ten stav ä ge n

Baldersskolan

s

ke väge n ns s

n

rv

Strömvallen

Nälsta basebollplan

t

äg

tav

Kis

TENSTA

Kämpingeskolan

Gullingeskolan

na

LUNDA

Tenstakyrkan

ke

S:t Eriks gymn. annex

n ge

ev

ing

v Är

trå

sv i

Danderyds golfbana

Båthamn

t ke trå as all Ak

råk et

Elinsborgsskolan Elinsborgs bollplan

Tensta

tan ga ns am rsh To

nst

en

Ed Ed sberg

SKOGSVIK

lle rs nt un ta s

Vattentorn

en väg

äng e

taväg

SÄTRA ÄNG

So

Kista yrkesskola

t sta ke Han

n ge

et råk st

m Do

Backluraskolan

Kungs

Vattentorn

Hjuls

KISTA

trå

Skälbyskolan

ä yv

Ärvingeskolan Kista Ärvinge- kyrka hallen IgelbäcksÄrvinge skolan bollplan

KISTA

Hjulstaskolan Hyllinge- Tensta skolan gymnasium Tensta simo. idrottshall Västerorts vuxengymn.

Hjulsta

B

ga or

Helenelund

Centr

NÄSBYPARK

Trafikplats Lahäll

Enebyberg

o N

sv äg en

S:t Eriks gymn. annex

s la al

n

Ö

rg Be

BARKARBY

n

Brandstation

Kista

Hjulsta bollplan

e äg

v

gs

sla

de

äg sv

b

äl

Sk

t

ke

t ys

Kvarnbackaskolan

Koloni omr.

le By

lsv

da

r ste

n

Björkebyskolan

Koloniområde

at sg rd o j rf

Ak

Sk

Viksjö golfbana

e äg

by

äl

ge n

at an

HUSBY

Eriksbergsskolan

Brandstation

Täb

HELENELUND Kistaspåret

ROSLAGSNÄSBY

D

ge

TÄBY

Allégården servicehus

Skidbacke

täl

Norskogsbadet Nytorps industriomr.

et ystråk

Kummelby- Baptist Sporthall kyrka kyrka Helenelunds skola

en

en

k

rå st

Granholmsspåret

lav äg

äg

l la vä

Barkarbyskolan

et

Husbybadet DalhagsHusby- Husbyskolan hallen skolan Kvarnbacka/ Husby A bollplan Husby ka Holmskolan lla HusbygårdsNo str skolan rg åk eg et Kyrka

Akalla gårds bollplan

No

Barkarby

OxhagsKyrka skolan

Fågelsången skola

av st

Veddestavägen

Up ps a

an

VEDDESTA

Sk

en

H

Badmintonhall Veddestavallen

Fattigstuga Järfälla kyrka

äg

Helenelunds idr.plats

RoslagsNäsby

Kom.hus

Enebyskolan

Ishall Tennishall Enebybergs idrottsplats

n ge

n

tav

ds gat an

Trafikplats Tureberg

Ed sv iks

äge av

e ed

en äg

n de

l sjö

rfä Jä

le sjö Vik

k Vi

ket trå ens äng ngs Ku

JÄRFÄLLA

Lundskolan

r ste

Akallaskolan

ket en strå sväg älby rrvik

ns

en

en

sv ng pi kö En

Tennishall

väg

Ha

Fin nla

Akalla

AKALLA

äg sv

fälla

ket

en

Jär

trå

Stenhagsskolan

Trafikplats Barkarby

Viksjö Viksjö- ViksjöKyrka skolan vallen

bys

Nytorpsskolan Trafikplats Roslags Näsby

Hemb.gård Ytterbyskolan

rr No

NORSKOGEN

NÄSBYDAL

Brageskolan

Kapell

g navä

Barkarby flygfält

ling

Fornborg

Edsviken

tu Sollen

Gästhemmet Tallbohov

Väl

n

Nybergskolan

Stenhagens bollplan

o St

Tallgården

Hersby hemb.gård

t stråke Märsta

Tallbohovs idrottsplats Tallbohovsskolan Tallbohov

Is- och Sim- och Järfälla tennishall sporthall Utbildningsc. Jakobsbergsskolan och gymnasium

SJÖBERG

Sätraängs kyrka

Näsbydalsskolan GRINDTORP

SÅGTORP

Enebykyrkan

ägen

Sollentunamässan

Es bo ga ta n

ä

Enebybergs gård

Ebbagården

Töjnaskolan

Motorbana

s

en

ENEBYBERG

ik sv

Trafikplats Jakobsberg

ENEBY

väg

Norrtäljev ägen mla Ga

Kärrdalsskolan

Ed

Jakobsbergs sjukhus

Maria k:a

ags

Missionskyrka Strandgården

Rättscentrum

ingsvägen

Jakobsberg

Ridskola

köp En

Aspnässkolan

Sollentuna

v eryds D an d t

Ridhus

TCO:s kursgård

Turebergshuset

Sollentuna school

S

pä kar ngs

r åke e ns t

ket

Nibbleskolan

Fastebolskolan

Sofielundsskolan S:t Eriks kyrka Johanssons skola Sollentuna sjukhus

HANSTA

Nivestedska skolan

ik Edsv

strå

Viksjö gård

Viksjö kyrka

et tråk stas Mär

ge n

VIKSJÖ

Ishall

Koloniområde

Vattmyravallen

SOLLENTUNA

Enh

Enhagens industriomr.

Rösjöbadet

Sollentunavallen

vägen

sän

JAKOBSBERG

Säbysjön

Brandstation

Olovslundsskolan

KvarnKvarnvallens skolan idrottsplats

Knista energiverk Trafikplats Häggvik

Vattmyraskolan

Jakobsbergs folkhögskola

Vibblabyskolan

y garb

ng Ku

en väg äl la Järf

Görvälnsåtervinnings-

Ba

gen gsvä pin kö En

Danderyds badplats

Danvikshem Vilans skola

Henriksdal

HENRIKSDAL

FINNBERGET

VIKDALEN

Marina

GÄDDVIKEN FINNTORP Tallidsgården

NACKA JÄRLAHÖJDEN

n lede Nacka Nacka sport Värmdö gymnasium centrum Tallidens skola

Eklidens skola

Test map no 1  

Test map no 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you