50 Jahre türkische GAST (?) ARBEIT in Österreich

Page 1

50 Jahre türkische

GAST (?) ARBEIT in Österreich

WISSENSCHAFTLICHE ANALYSEN

| LEBENSGESCHICHTEN

Avusturya‘da 50 yıllık

MİSAFİR (?) İŞÇİ ELERİ BİLİMSEL ANALİZLER | HAYAT HİKAY

Ali Özbaş / Joachim Hainzl / Handan Özbaş (Hg.)

50 Jahre türkische GAST (?) ARBEIT in Österreich

WISSENSCHAFTLICHE ANALYSEN | LEBENSGESCHICHTEN

Avusturya’da 50 yıllık MİSAFİR (?) İŞÇİ BİLİMSEL ANALİZLER | HAYAT HİKAYELERİ

Ali Özbaş / Joachim Hainzl / Handan Özbaş (Hg.)


© by Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H. Nfg. & Co. KG, Graz 2014 Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Korrekturen Deutsch: Sonja Kinzer Korrekturen Türkisch: Cenk Gündoğdu, Coşkun Kesici Cover, Grafik, Gestaltung: Andreas Brandstätter Coverfoto: freeimages.com Gesamtherstellung: Leykam Buchverlag ISBN 978-3-7011-7934-3 www.leykamverlag.atINHALT GELEITWÖRTER EINLEITUNG

10 20

WISSEN

1

Die Einwanderung aus der Türkei und was aus ihr wird August Gächter

26

2

Was heißt hier „Parallelgesellschaft“? Erol Yildiz

61

3

50 Jahre Gastarbeit in der Steiermark Verena Lorber

73

4

Minorisierung ohne Rechte Hakan Gürses

83

5

Bildungs- und Beschäftigungssituation von türkeistämmigen Jugendlichen Mevlüt Kücükyasar

97

6

Frauen aus der Türkei am österreichischen Arbeitsmarkt Asiye Sel

111

7

„Ein endloses Leben in der Fremde hat begonnen...“ Joachim Hainzl

145

LEBENSGESCHICHTEN Yaşar Güney, Mahmut Alban, Zehra Köse, Mehmet & Güldane Ballı, Bi̇ lal Bıyıkl, Mehmet Eli̇ taş, Fazlı & Sülvet Aktaş, İbrahi̇ m Ocak, Hasan Yılmaz, Emi̇ n Erdoğan, Ekrem Arslan, Aslan Doğan, Erdoğan Tunç, Kudret Dönmez Özbilgin, Bi̇ nali̇ Çeli̇ k, Sali̇ m Şi̇ mşek, Murat Sönmez

174

ANHANG

369


İÇERİK ÖNSÖZ

10

GİRİŞ

20

BİLİM

1

Türkiye’den alınan göçler ve sonuçları August Gächter

26

2

Paralel toplum ne anlama gelmektedir? Erol Yildiz

61

3

Steiermark’ta İşçi göçünün 50. yılı Verena Lorber

73

4

Bütün haklardan mahrum bırakarak azınlık haline dönüştürme Hakan Gürses

83

5

Türkiyeli gençliğin eğitim ve istihdam durumu Mevlüt Kücükyasar

97

6

Avusturya İş Piyasasında Türkiyeli Kadınların Durumu Asiye Sel

111

7

„Bitmeyen gurbetçilik hayatı başlamış...“ Joachim Hainzl

145

HAYAT HİKAYELERİ Yaşar Güney, Mahmut Alban, Zehra Köse, Mehmet & Güldane Ballı, Bi̇ lal Bıyıkl, Mehmet Eli̇ taş, Fazlı & Sülvet Aktaş, İbrahi̇ m Ocak, Hasan Yılmaz, Emi̇ n Erdoğan, Ekrem Arslan, Aslan Doğan, Erdoğan Tunç, Kudret Dönmez Özbilgin, Bi̇ nali̇ Çeli̇ k, Sali̇ m Şi̇ mşek, Murat Sönmez

174

EKLER

369


— 18 —


EINLEITUNG GÝRÝŞ


Ali Özbaş, Joachim Hainzl, Handan Özbaş

Ali Özbaş, Joachim Hainzl, Handan Özbaş

Im Jahr 2014 jähren sich gleich mehrere Ereignisse, welche die österreichische Gesellschaft nachhaltig verändert haben. Neben dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren jährt sich heuer zum 50. Male der Abschluss des Anwerbeabkommens zwischen Österreich und der Türkei für, wie sie genannt wurden, Fremd- bzw. GastarbeiterInnen. Denn vor allem vom Anfang der 1960er bis zur Mitte der 1970er Jahre bestand aufgrund einer prosperierenden Wirtschaft in Österreich wie in anderen westeuropäischen Industriestaaten auch ein großer Arbeitskräftemangel. Die dringend benötigten neuen und anspruchsloseren ArbeiterInnen kamen schließlich zu Zigtausenden aus dem Ausland, vor allem aus der Türkei und dem damaligen Jugoslawien, mit dem 1966 ein Abkommen abgeschlossen wurde. Damit begann vor einem halben Jahrhundert ein neues Kapitel der Arbeitsmigration nach Österreich. Obwohl völlig ungeplant und nicht erwünscht war damit der Beginn einer Bereicherung der österreichischen Gesellschaft in sprachlicher, kultureller und religiöser Hinsicht verbunden: durch jene, die schlussendlich geblieben sind, die ihre Familien nachgeholt bzw. Familien in Österreich gegründet haben. Viele dieser ehemaligen Arbeits­migrantInnen sind inzwischen österreichische StaatsbürgerInnen und ihre Kinder und Kindeskinder hier geborene „Einheimische“. Gerade weil es nicht um zuwandernde Menschen und deren Wünsche und Hoffnungen ging, sondern lediglich um kurzfristige Überbrückungen von Arbeitskräfteengpässen, machte man sich zu Beginn der ArbeiterInnenanwerbungen weder bei den ArbeiterInnen noch bei den Betrieben oder staatlichen Einrichtungen viele Gedanken über die Wohnverhältnisse der „Gastarbeiter“, ihre Freizeitgestaltung, ihre kulturellen und religiösen Bedürfnisse, ihr Heimweh oder die Bildung ihrer Kinder.

2014 Avusturya’da köklü değişikliklere yol açan gelişmelerin yıl dönümünün kutlandığı bir yıl. 1. Dünya savaşının 100. yılı olmasının yanısıra, “yabancılar” veya “misafir” işçi olarak tanımlanan Türkiyeli göçmen işçilerin avusturya ya gelmesine yol açan işçi alım anlaşmasının 50.yılı. 1960’ların başından 1970’li yılların ortalarına kadar, sanayileşmiş diğer avrupa ülkeleri gibi, büyüyen müreffeh Avusturya ekonomisinin işçi ihtiyacı büyüyordu. Sonuç olarak, bu ihtiyacı da artıyordu. için, yurtdışından, özellikle de Türkiyeden ve 1966 yılında imzalanan anlaşmayla Yugoslavya’dan karşılama yoluna gidildi. 50 yıl önce iş gücü göçüyle Avusturya‘da -bir planlama olmaksızın- dilsel, kültürel ve inançsal açıdan toplumsal yaşamın zenginleşmesine yol açan yeni bir sayfa açıldı. Bu, gelenlerle ve daha sonra gelen aile fertleriyle, ya da burada kurulan yeni ailelerle gerçekleşti. Şimdi, eski göçmen işçilerin önemli bölümü, bugün Avusturya vatandaşlığına geçmiş durumda. Onlar, çocukları ve çocuklarının avusturya‘da doğmuş çocuklarıyla artık buranın “yerlileri” oldular. Göçmenlerin arzu ve umutlarından öte, kısa vade de iş gücü sıkıntısının giderilmesi hususunda yapılan iş anlaşmalarında, “misafir işçilerin” barınma sorunundan, boş vakitlerin değerlendirilmesine, kültürel ve dinsel ihtiyaçlardan, sıla hasreti ya da çocukların eğitimi gibi konuların, ne işçiler, ne de işyeri ve devlet kurumları tarafından dikkate alınmadığı görülüyor. Göçmen işçilerin Avusturya’da ki yaşam koşullarının nasıl düzeltilebileceğine dair ilk tartışmalar 1970’lerde başladı. Sayısız

— 20 —


Es bleibt nicht mehr unendlich viel Zeit, diesen wichtigen Aspekt österreichischer Nachkriegsgeschichte anhand von ZeitzeugInnenarbeit zu erforschen. Denn als wir 2012 einen unserer ersten Interview­partnerInnen in Wien getroffen hatten und nach weiteren ehemaligen ArbeitskollegInnen für Interviews fragten, erhielten wir als Antwort: „Enkel, sie sind bereits alle gestorben.“ Schlussendlich konnten wir in mehreren Bundesländern zahlreiche türkische und kurdische MigrantInnen der ersten Generation finden, die zu einem Interview

— 21 —

düşünce, araştırma ve kopseptle cevaplar aranıldı. Benzeri nokta da positiv yaklaşımlara, göçmenlerin kötü barınma koşulları, ya da ayrımcılık içeren Lokal giriş yasakları üzerinde yapılan medyatik tartışmalarda da ihtiyaç var. Göçmenlere olumsuz yaklaşanlar, çoğunlukla göçmenlerle az ilişki içerisinde olan ya da yüzeysel ve negatif temas içerisinde olan Avusturyalılardır. Bugün ise bir araya gelme, karşılıklı değişim ve anlayış ihtiyacına karşılık hâlâ, kendini içerme ve transkültürel katılım kopsepti yerine, asimilasyon ve dışlanma modelleri üzerine düşünülmektedir. JUKUS – Gençlik Kültür ve Spor Derneği, olarak 2012 yılından itibaren göçün 50 Yıllık tarihiyle ilgili, Türkiyeli göçmenlerle birlikte yaşama ve uyuma ilişkin materyal toplamaya başladık. Çalışmanın merkezinde “misafir işçi” olarak tarif edilen insanların bireysel hikayaleri var. Sözü bu konuda söyleyecek birşeyleri olanlara bırakmayı amaçladık. Çünkü yarım yüzyıl boyunca onları neredeyse kimse dinlemedi ve Avusturya toplumuna yaptıkları katkı neredeyse hiç taktir edilmedi. Resmi düzeyde onlara bugüne kadar birçok soru soruldu. Ancak hiç bir zaman kendilerine “Avusturya” ya gelmelerine hangi hayallerin, isteklerin, arzuların neden olduğu sorulmadı. Bugüne kadar, onların hikayelerine neredeyse kimse kulak vermedi, buna aile içerisinde geçmişe ilişkin ilgi eksikliğinide dahil edebiliriz. Savaş sonrası bu tarihin, önemli yönünü, tarih tanıkları vasıtasıyla keşfetmek için sonsuza kadar vaktimiz yok. Çünkü 2012 yılında Viyana’da gerçekleştirdiğimiz ilk röportajda, eski iş arkadaşlarını sorduğumuzda mülakat verenden aldığımız cevap “onlar çoktan öldü” olmuştu. Daha sonraki süreçte şans eseri, birçok eyalette 1. Kuşak Jenerasyondan bizle röportaj yapmaya hazır Türk ve Kürt işçilerle karşılaştık. Misafir işçilerin önemli bölümünün erkek işçilerden olması yaptığımız röportajlarımıza da haliyle yan-

EINLEITUNG

Doch bereits zu Beginn der 1970er Jahre gab es zahlreiche Überlegungen, Studien und Konzepte zur Frage, wie die Lebensverhältnisse dieser ArbeiterInnen hier in Österreich verbessert werden könnten. Dass Verbesserungsbedarf bestand, zeigen etwa mediale Diskussionen über miserable Unterkünfte oder diskriminierende Zutrittsverbote in Lokale. Zudem war die Meinung der ÖsterreicherInnen über die ausländischen ArbeitsmigrantInnen, zu denen der Großteil zumeist nur wenige Berührungspunkte hatte, oberflächlich und tendenziell negativ. Dass es auch heute noch viel mehr an Begegnungen, Austausch und (gegenseitigem) Verständnis bedarf, zeigt sich etwa daran, dass weiterhin in Modellen von Assimilation und Exklusion statt in Konzepten von Partizipation, Inklusion und Transkulturalität gedacht wird. Ab 2012 begann JUKUS – der Grazer Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport – mit dem Sammeln von Materialien aus der 50-jährigen Geschichte der Zuwanderung, Integration und des Zusammenlebens von Menschen aus der Türkei in Österreich. Im Mittelpunkt stehen dabei die persönlichen Geschichten der Menschen selbst, die sich hinter dem Begriff der „Gastarbeiter“ verbergen. Sie sollen daher in dieser Publikation ausführlichst selbst zu Wort kommen. Denn in diesem halben Jahrhundert wurde ihnen kaum zugehört und ihr Beitrag zur österreichischen Gesellschaft und dessen Aufbau wenig gewürdigt. Zwar wurden sie des Öfteren amtlich befragt, aber kaum jemand fragte sie hier in Österreich nach ihren Träumen, Wünschen und Sehnsüchten, die sie aus ihrer Heimat mit nach „Avusturya“ nahmen. So blieben ihre Geschichten bis heute zu oft ungehört, da selbst in den eigenen Familien das Interesse an der Zeit von „Damals“ gering ist.


bereit waren. Da die meisten ArbeitsmigrantInnen Männer waren, sind auch unsere GesprächspartnerInnen mehrheitlich männlich. Für viele von ihnen wurde Österreich zum neuen Lebensmittelpunkt, obwohl zu Beginn ihrer Reise nach Österreich alle mit der baldigen Rückkehr in die Türkei rechneten. So ist das Reden über diese neu geschriebenen ungeplanten Lebensverläufe heute, Jahrzehnte später, immer noch mit vielen Emotionen verbunden. Nach anfänglichem Zögern gingen die Interviews in stundenlange Gespräche über, die für viele die erste Gelegenheit waren, um über ihre Erinnerungen zu sprechen.

sıdı. Röportajlar da, ortaya çıkan başka bir şey ise, göçmen işçiler, hemen geri dönmeyi planlamış olsalar da birçok işçi açısından onlar için, avusturya‘nın yaşam merkezi haline döndüğüdür. Başka bir nokta da, yaşam hikayeleri üzerine yapılan bugünkü konuşmaların hâlâ duygu yüklü olduğuydu. Bu nedenle birçok kez, kendi anıları üzerine yapılacak konuşmaya geçmeden önce tereddütlerini ortadan kaldırmak için saatlerce dil dökmek zorunda kaldık.

Denn damals, in Abwesenheit ihres vertrauten Umfeldes, mussten die jungen Arbeitskräfte erfahren, dass sie vollkommen auf sich allein gestellt waren und sich ihre Isolation in der Fremde noch dadurch verstärkte, dass sie sich aufgrund der Sprachbarrieren vielen nicht mitteilen konnten. Sie konzentrierten sich daher fast ausschließlich auf ihre Lohnarbeit und konnten sich in den Interviews immer noch an einzelne Arbeitsvorgänge bis ins kleinste Detail erinnern. Ihre Arbeit war das einzige Mittel zur Verwirklichung ihrer Träume, zur Behauptung und zum sozialen Aufstieg. Mit diesen Zielen vor Augen sahen sie über die miserablen Wohnverhältnisse und teilweise unbefriedigenden Arbeitsbedingungen in Österreich oft hinweg. Die ersten Jahre wurden als eine Bewährungszeit empfunden, in der man durchhalten müsse, um später seine Träume zu verwirklichen. Daneben wurde die familiäre Gemeinschaft in der Türkei finanziell unterstützt und alles versucht, damit weitere Familienmitglieder nachkommen konnten.

Çünkü, geçmişte genç ve yabancı işçiler olarak tek başlarına ve dil yetersizliği nedeniyle oluşan engelleri ve yaşadıklarını kimseye anlatamamış, sorunlarını paylaşamamışlar. Bütün bunlar, onların sadece işlerine konsantre olmalarını sağlamış, bu yüzden işleriyle ilgili en küçük ayrıntıyı unutmadıklarını gördük. Çalışmak, kurdukları hayalleri gerçekleştirebilecekleri, sosyal statülerinin değişmesine yol açabilecek tek seçenek gibi algılanıyordu. Akılda ki hedefler ve hayaller, çoğu kez, göçmenlerin sefil oturma ve çalışma koşullarının umursanmasını engelliyordu. Bu süreç, aynı zamanda göçmenlerin hayallerini gerçekleştirmek için sebat gerektiren bir deneme süreci olarak algılanmasına, buna ek olarak, Türkiyede ki aile fertlerinin ekonomik olarak desteklenmesi ya da fertlerin aile birleşimi yoluyla avusturya ya getirilme çabasının yoğunlaştığı yıllar.

Die vielen berührenden Aussagen der Menschen hinter dem nüchternen Begriff der „Gastarbeiter“ in den Interviews waren der Grund dafür, dass wir uns entschlossen haben, zur bereits anfangs geplanten Ausstellung „Avusturya! Österreich!“, ergänzend eine Publikation zu veröffentlichen, um diesen Lebensgeschichten genug Platz zu geben. Dabei ist es uns wichtig, dass dieses Buch in türkischer und deutscher Sprache verfasst ist. Ergänzend zur Ebene der individuellen Biographien versammelt diese Publikation mehrere wissenschaft-

— 22 —

Yapılan röportajlarda söylenilen birçok dokunaklı ifadenin sonucunda utangaçça ifade edilen “Misafir işçi” kavramı üzerinden, planlanan “Avusturya!Österreich” sergisi içinde, bu hayat hikayelerinin yer bulması amacıyla, söz konusu bu kitabı Almanca-Türkçe hazırladık. Bireysel biyografilere ek olarak, kitap, bilimsel düzeyde, Türkiye’den, Avusturya


Breiten Raum nehmen im zweiten Buchteil die Lebensgeschichten unserer InterviewpartnerInnen ein, ergänzt um jene Bilder und persönlichen Dokumente, die uns von ihnen zur Verfügung gestellt wurden. Sie erzählen auf visuell-emotionale Weise von ihren Erlebnissen und Erfahrungen. Abschließend gibt es noch einen ausführlichen chronologischen Abriss zur jüngeren Migrationsgeschichte Österreichs, der von August Gächter und der Recherchegruppe „Gastarbajteri“ zusammengestellt wurde. Schließlich möchten wir uns bei unseren UnterstützerInnen, MitarbeiterInnen und FördergeberInnen für ihren Beitrag zur Realisierung dieses Projekts bedanken!

— 23 —

ya yapılan göçün avusturya’da ki toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ampirik düzeyde birçok araştırmayı biraraya getiriyor. August Gächter, yakın geleceğe dair ilginç bakış açısıyla, göçmenlerin daha sonraki kuşaklarının, sosyal açıdan orta sınıf kategorisine çıkmasının özgürlükler ve toplumsal yaşam içerisinde daha fazla söz sahibi olmasının talep edilmesiyle birlikte, genel bir normalleşmenin gerçekleşeceğini ortaya koyarken. Erol Yıldız, günlük yaşam içerisinde “paralel toplum” olarak atfedilen göçmen ağırlıklı mahalleleri mekansal bakış açısıyla irdeledi. Hakan Gürses ise, çoğunluk ve azınlık kavramları üzerinden, etnik grupların ve göçmenlerin toplumsal yaşama katılım olanaklarının tarihselliği içerisinde farklı yönleriyle ele aldı. Bunun yanısıra, iki makale ise Türkiyeli göçmen işçilerin ve çocuklarının iş ve eğitim alanındaki durumları ele aldı. Asiye Sel, Kadın ve genç kızların kendi ifadeleri üzerinden geçerli araştırma bulgularını sorgularken, Mevlüt Küçükyaşar avusturyada ki “türkiye” kökenli gençlerin durumu, deneysel çalışmalara dayanan bir denemeyle ortaya koyuldu. Verena Lorber’in yazısı ise, göçmen işgücü göçünü, farklı ve ilginç verilere dayandırarak bölgesel yönüne adanmış. İkinci bölümde, mülakat ortaklarına ait fotoğraf, belge örnekleri görebileceksiniz. Bu belge ve fotoğraflar bize, göçmenlerin kendi deney, tecrübeleri hakkında görsel ve duygusal algı edinmemize olanak sunma itinasıyla hazırlandı. Sonuç olarak, Agust Gachter ve araştırma grubunun “Misafir işçi” adı altında, avusturya ya göçün yakın tarihini ortaya koyan ayrıntılı bir kronolojisini göreceksiniz. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese, destekleyenlere ve maddi açıdan destek sunan kurumlara teşekkkürlerimizi sunmak istiyoruz.

EINLEITUNG

liche, zumeist empirisch ausgerichtete Abhandlungen zu den Auswirkungen der Arbeitsmigration aus der Türkei auf die österreichische Gesellschaft. August Gächter wirft dabei einen interessanten Ausblick in die nähere Zukunft. Der von ihm prognostizierte Aufstieg der Nachkommen der MigrantInnen aus der Türkei in die Mittelschicht bedeutet zugleich, dass durch diese Normalisierung die Allgemeinheit mitbetroffen ist, da von den AufsteigerInnen mehr Ansprüche auf Freiheiten und Mitspracherechte eingefordert werden. Erol Yildiz betrachtet die heutige Alltagspraxis migrationsgeprägter Stadtteile sowie deren oft stigmatisierende Interpretation als „Parallelgesellschaften“. Einen weiteren Aspekt zu den gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten behandelt der Essay von Hakan Gürses, der sich mit den historisch gewachsenen Vorstellungen von Mehrheiten und Minderheiten bzw. den Begriffen von Volksgruppen und MigrantInnen befasst. Zwei weitere Beiträge interpretieren ausführlich die Teilhabe von ArbeitsmigrantInnen aus der Türkei und deren Kindern in den Bereichen Beschäftigung und Bildung. Während Asiye Sel aktuelle Forschungsergebnisse für Österreich auf ihre Aussagen zur Situation von Frauen und Mädchen abfragt, behandelt der Essay von Mevlüt Kücükyasar aufgrund von empirischen Untersuchungen die Lage von „türkischstämmigen“ Jugendlichen in Österreich. Der Beitrag von Verena Lorber schließlich widmet sich dem regionalen Aspekt der Arbeitsmigration am Beispiel der Steiermark unter Bereitstellung interessanter Daten.WISSEN BİLİM


1 Die Einwanderung aus der Türkei und was aus ihr wird

Türkiye’den alınan göçler ve sonuçları

August Gächter

August Gächter

Einleitung

Giriş

Das Problem

Sorun

In der öffentlichen Diskussion wurde bis in die 1960er-Jahre, unter den älteren Leuten in Wien mitunter noch in den 1970er-Jahren, die Einwanderung vor allem der Tschechen bis 1914 und die daraus hervorgegangene „zweite Generation“ problematisiert. Die Nachfolger „der Tschechen“ wurden „die Türken“. Versuche seit 2005, statt „den Türken“ „die Tschetschenen“ als Problemgruppe in den Mittelpunkt zu rücken, scheitern regelmäßig. Auch der Versuch ab 1990, „die Rumänen“ zu problematisieren, misslang völlig. Was ist es, was die

Kamuoyu tartışmalarında 1960’lı, hatta Viyana’da yaşayan yaşlı kesimler içerisinde, 1970’li yıllara kadar, özellikle 1914 yılına kadar Avusturya ya göç etmiş olan Çekler ve onu takip eden “ikinci nesil” bir sorun olarak görülüyordu. Çeklerin ardından “Türkler”, 2005 yılından itibaren ise “Çeçenler”, asıl sorunlu grup olarak gösterilme denemeleri sürekli geri tepmiş, 1990’lardan itibaren de “Rumenlerın” sorunlu grup olarak gösterilme çabaları tamamen başarısızlığa uğramıştır. Vatandaşlar içerisinde Türkiye’den alınan göçler neden bu kadar sap-

— 26 —


lantı haline gelmiştir? Ve bunu takiben hangi reel sonuçlara ulaşılacaktır?

Fragestellung

Soru

Vorgehensweise

Yaklaşım

In diesem Beitrag werden einige Aspekte der öffentlichen Debatte unter die Lupe genommen. So hat die OECD – etwas verklausuliert – die in Österreich vergleichsweise niedrige Erwerbsbeteiligung der Frauen aus der Türkei hervorgehoben und urgiert, sich mit den Gründen zu befassen: „insbesondere Frauen aus einkommensschwächeren Ländern sind im internationalen Vergleich beruflich weniger gut integriert. Insgesamt sollte sich die Politik verstärkt der geringen schulischen und beruflichen Integrationsergebnisse von Frauen mit Migrationshintergrund – und zwar sowohl bei Zuwanderinnen selbst als auch bei deren in Österreich geborenen Töchtern – annehmen“ (Krause/ Liebig 2011). Das Thema wird hier aufgegriffen. Zweitens werden seit Herbst 2005 mit einer gewissen Hysterie die Jugendlichen, teilweise samt ihrer Eltern, der Bildungsverweigerung bezichtigt. Auch damit befasst sich dieser Beitrag. Drittens bemängeln Kommentatorinnen und Kommentatoren immer wieder das Fehlen eines Bekenntnisses zu Österreich. Dazu könnte man salopp sagen, dass auch jener Teil der Bevölkerung, dessen Großeltern bereits im Bundesgebiet geboren wurden, auf die Frage, worauf sie an Österreich stolz seien, keine rechte Antwort weiß, sondern mit Plattitüden wie „die Landschaft“ daherkommt. Das wäre aber der typische Stil der öffentlichen Debatte, und dabei wollen wir es hier nicht bewenden lassen.

Vielmehr soll dieser Beitrag streng empirisch verfahren. Es ist hoch an der Zeit, dass mit dem Wort „Fakten“ nicht mehr länger subjektive Eindrücke und weitererzählte Gerüchte beschönigt werden, sondern dass es sich auf Zahlen bezieht, die aus sorgfältiger Erhebung und Analyse entsprungen sind. Die Diskussion braucht eindeutig mehr Zahlenmaterial. Sich vor den Zahlen drücken zu wollen, wie das mit allerlei Ausflüchten gerne getan wird, oder sie höchst selektiv aufzugreifen, kann kei-

Bu makalede kamu tartışmalarının kimi yönleri mercek altına alınacaktır. OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) -kısmen gizlenmiş olarak-Türkiye’den gelen kadınların diğer kadınlara oranla daha düşük olan istihdam oranını gözler önüne sermiş ve bunun nedenlerinin bir an önce araştırılmasın ın gerektiğinin önemini vurgulamıştır: “Özellikle diğer ülkelere kıyasla ekonomik düzeyi düşük ülkelerden gelen kadınlar, mesleki açıdan daha güç uyum sağlamaktalar.” Sonuç olarak, siyasetin, hem göçmen kadınların, hem de onların Avusturya’da doğmuş kız çocuklarının eğitim veya iş hayatına başarılı bir şekilde uyum sağlayabilmelerinin ardında yatan nedenlerle daha ciddi biçimde ilgilenmesi gerekmektedir.“ (Krause/Liebig 2011.) Bu konuya aşağıda değinilecektir. İkinci olarak, 2005 sonbaharından beri gençler ve kısmen aileleri de, sunulan eğitim olanaklarını değerlendirmemekle yoğun biçimde suçlanmaktadırlar. Makale bu konuya da değinmektedir. Üçüncü olarak, eleştirmenler Avusturya’ya bir bağlılığın olmamasını da eleştirmektedirler. Daha basit ifadeyle, büyükanne ve büyükbabası Avusturya’da doğmuş insanlar, Avusturya ile ilgili hangi konularda gurur duyduğu sorusunun cevabını tam olarak bilememekte “Manzara” gibi genel cevaplar vermektedirler. Ama bu kamu tartışmalarında rastlanan tipik bir olaydır, o yüzden üstünde durmayacağız.

Bu makale daha çok deneysel bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. “Gerçekler” kelimesiyle artık öznel izlenimlerin ve söylentilerin mazur gösterilmesi sona ermeli ve özenli anketler ve analizler sonucu, elde edilen sayısal veriler kullanılmalıdır. Bu tartışmanın, daha ziyade sayısal verilere dayandırılması gerektiği açıktır. Kaçamak yanıtlarla rakamlardan sakınmak ya da sadece arzu edilen rakamları kullanmak artık hoş karşılanmayacaktır. Bu yüzden izleyeceğimiz yolda bu üç konu başlığı,

— 27 —

WISSEN

öffentliche Meinung so an die Einwanderung aus der Türkei fesselt? Und welche Folgen hat es real?


Der erste Transport von Arbeitsmigranten nach Österreich, 1971. Archiv Hürriyet, İstanbul Aus „Gastarbajteri“, Initiative Minderheiten / Wien Museum, 2004 Station: Anwerbestelle Narmanlı Han, D. Muradoğlu / G. Ongan

ÖBB „Sonderzug“ vor der Abfahrt nach Wien, Sirkeci Bahnhof İstanbul, 1971. Archiv Hürriyet, İstanbul Aus „Gastarbajteri“, Initiative Minderheiten / Wien Museum, 2004 Station: Anwerbestelle Narmanlı Han, D. Muradoğlu / G. Ongan


Quelle: VGA Archiv, Wien

Quelle: WKO Archiv, WienLEBENSGESCHICHTEN HAYAT HİK AYELERİ


Yaşar Güney 1972 aus İstanbul

Aslan Doğan 1971 mit 16 Jahren aus Ankara

Bi̇ lal Bıyıkl 1968 mit 21 Jahren aus Kastamonu

Lebensgeschichten – Überblick Die InterviewpartnerInnen kamen aus diesen türkischen Provinzen nach Österreich. Kastamonu Tekirdağ

Sinop

İstanbul

Fazlı & Sülvet Aktaş 1964 mit 29 Jahren aus Giresun 1965 mit 30 Jahren aus Tekirdağ Ankara

Mehmet & Güldane Ballı 1972 mit 18 Jahren aus Burdur 1977 mit 22 Jahren aus Mersin

Sali̇ m Şi̇ mşek 1971 aus Yozgat

Burdur

Emi̇ n Erdoğan 1973 mit 26 Jahren aus Yozgat

Yozgat

Mersin

Adana

Mehmet Eli̇ taş 1972 mit 24 Jahren aus Adana


Murat Sönmez 1972 mit 23 Jahren aus Sinop

Giresun

Erzincan

Hasan Yılmaz 1972 mit 16 Jahren aus Erzincan

Mahmut Alban 1973 mit 23 Jahren aus Ardahan

Bi̇ nali̇ Çeli̇ k 1972 mit 28 Jahren aus Erzurum

Ekrem Arslan 1973 mit 22 Jahren aus Bingöl

Ardahan

Erzurum Bingöl

Tunceli Sivas

Malatya

İbrahi̇ m Ocak 1964 mit 24 Jahren aus Sivas

Erdoğan Tunç 1977 mit 17 Jahren aus Tunceli

Kudret Dönmez Özbilgin 1973 mit 19 Jahren aus Malatya

Zehra Köse 1971 mit 17 Jahren aus MalatyaYAÞAR GÜNEY kam 1972 nach Österreich lebt in Wien


Es war das Jahr 1971, damals habe ich in Istanbul gelebt: Ich gehe zum Arbeitsamt. In der Reihe stehen ungefähr 500 Leute. Es gibt Leute aus allen Teilen der Türkei. Ich bin ein Jahr lang hingegangen, ich konnte aber nicht angemeldet werden. Ein Jahr später sind einige aus meiner Heimatgemeinde gekommen. Ihre Papiere waren für Deutschland. Weil sie sich in Istanbul nicht ausgekannt haben, habe ich versucht, ihnen soweit ich es gekonnt habe behilflich zu sein. Ich habe mich auch wie ein Beamter herausgeputzt, mit der James-Bond-Tasche in der Hand, genau zur Sperrstunde vom Arbeitsamt, die Leute haben in der Reihe gewartet. Ich bin an ihnen vorbeigegangen. Da hat es so ein Loch gegeben, da steckst du deinen Kopf durch, dann wirst du registriert. Ich habe meine Papiere abgegeben und die Formalitäten erledigt. Drei bis fünf Monate nach der Anmeldung ist mein Schreiben mit der Genehmigung für Österreich gekommen. Aber ich wollte immer nach Deutschland gehen. Österreich kennt niemand, jeder denkt an Australien. Die Papiere von 500 Personen sind akzeptiert worden. Dann sind wir zusammengekommen und haben geschaut, wie hoch der Kurs vom österreichischen Geld ist und wie viel Lohn wir bekommen werden. Da haben wir gedacht, dass wir das Geld auch hier verdienen werden und uns entschieden, nicht zu gehen. Ich habe fünf, sechs Monate gewartet und war ziemlich deprimiert und bin wieder zum Arbeitsamt gegangen. „Ich komme zu keinem Schreiben“, habe ich gedacht und unterschrieben. „Aber ich bin so interessiert daran, ins Ausland zu gehen, dass ich bereits überall hingehe, was auch immer rauskommt.“ Das Schreiben ist gekommen, wieder Österreich. Ich sollte dort als Schweißer und Schmied arbeiten. Sie haben uns in Istanbul getestet. Ich habe geschweißt und der Strom ist ausgefallen. Ich habe geschaut, sie haben gesagt: „Versuch es noch einmal!“ Diesmal ist der Strom gestiegen, er hat ein Loch in das Eisen gemacht, das ich bearbeitet habe. „Zeigen sie mir, wo die Maschine ist, ich werde sie einmal einstellen,“ habe ich gesagt. Ich habe die Ampere der Maschine geregelt und wieder zu schweißen begonnen. „Passt!“ haben sie gesagt. Ich habe die Prüfung bestanden.

— 178 —

Sene 1971, o zaman İstanbul`da yaşıyordum. İşçi bulma kurumuna gidiyorum. Türkiye`nin bütün bölgelerinden sırada bekleyen yaklaşık beşyüz kişi var. Bir sene gittim, yazılamadım. Bir sene sonra memleketten birileri geldi. Onların kağıtları Almanya`ya olmuş. İstanbul`u bilmedikleri için, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben de grand tuvalet giyindim bir memur gibi, elimde James Bond çantası, işçi bulma kurumunun tam kapanış saatleri, insanlar sırada bekliyor. Geçtim onların önüne, şöyle bir delik var, o delikten kafanı sokunca yazılıyorsun. Kağıtları verdim, işlemleri yaptım. Üç beş ay da kağıdım çıktı, ama ben hep Almanya`ya gitmek istiyordum. Avusturya`yı kimse bilmiyor, herkes Avusturalya zannediyor. Beşyüz kişinin kağıtları onaylandı. Avusturya`nın para birimine ve alacağımız maaşa baktık. Bu parayı burda da kazanacağımızı düşünüp, karar alıp gitmedik. Beş altı ay bekledim, bunaldım artık. Tekrar işçi bulma kurumuna gittim: „Bir kağıda gitmiyorum diye imza attım, artık nereye çıkarsa gideceğim. O kadar meraklıyım yurt dışına gitmeye!“ dedim. Kağıt geldi, yine Avusturya. Kaynakçı soğuk demirci olarak, orda çalışacağım. İstanbul` da bizi imtihan edecekler. Şimdi ben kaynak yapıyorum, cereyan düşüyor. Bakıyorum bir daha dene diyorlar. Bu sefer cereyan yükseliyor, yapacağım demiri deliyor. Dedim: „Bu makina nerdeyse, gösterin bana. Bir ayarlayım şunu!“ Makinanin amperlerini düzelttim, kaynak yapmaya başladım. „Tamam“ dediler. İmtihanı geçtim. Sonra muayene gönderdiler. Muayene sırat köprüsü gibi. Muayane olmadık yerimiz kalmadı. Edep yerlerimize kadar


Mein erstes Kind ist auf die Welt gekommen. Sie haben aus der Türkei Fotos geschickt. Wenn ich mich hingelegt habe, habe ich mir die Fotos angeschaut und bin traurig geworden. Es ist mir auch schwer gefallen, Essen zu machen oder abzuwaschen. „Ich bin ein verheirateter Mann!“ habe ich zu einem Freund gesagt. „So kann ich nicht leben, ich gehe wieder zurück.“ Dann bin ich gegangen und habe mit dem Direktor der Firma gesprochen: „Ich gehe.“ Er hat gefragt: „Aus welchem Grund?“ „Ich habe ein neugeborenes Kind. Ich vermisse es. Obwohl ich verheiratet bin, habe ich Probleme mit dem Essen. Ich kann nicht kochen, es fällt mir schwer“, habe ich gesagt. „Dann geh deine Familie holen“, hat er gemeint. „Wie soll denn das bei mir gehen? Um hierher zu kommen, war ich jahrelang auf einer Warteliste. Wie sollen die herkommen?“ habe ich gefragt. „Ganz einfach, du gehst, lässt ihnen Pässe ausstellen und bringst sie hierher mit“, hat er gesagt. „So viel Geld habe ich nicht.“ Er hat mir 5.000 Schilling gegeben. „Fahr morgen, in einer Woche bist du wieder da“, hat er zu mir gesagt. Zu Neujahr 1972 ist auch meine Frau mit dem Kind gekommen.

— 179 —

kontrol ettiler. Beşyüz kişiden, yüzonbeş kişi kaldık. Bizi, bosfor turizme attılar. Üç tane otobüs, arka arkaya gidiyoruz. O zamanın cahillerindeniz biz artık. Ben zannediyorum ki; Türkiye`yi çıktık mı, insanlar başka türlü. Diyorum: „Boynuzu mu var? Dalları mı var?“ Bulgaristan`a giriyoruz. Bize benziyorlar, insana benziyorlar! Yugoslavya`ya girdik aynı. Otobüsün içinde hayretle geliyoruz, neyse Südbahnhof`a geldik. Bir kısmımız, Viyana`da kaldı, bir kısmımız Brengez`e gitti. Bizi Südbahnhof`dan aldılar. Bir ev verdiler; bir oda bir mutfak. Üç arkadaş kalıyoruz. Başladık çalışmaya, iki-iki buçuk ay geçti. Bu arada, ilk çocuğum doğdu. Türkiye`den fotoğraflarını yolladılar. Yatarken fotoğraflara bakıyorum, hüzünleniyorum. Bir yandan da yemek yapmak, kap kacak yıkamak zor geliyor. „Ben evli barklı adamım“ diyorum arkadaşa. „Ben bu hayatı yaşayamıyorum, geri dönücem“ dedim. Sonra gittim, firmanın müdürüyle konuştum. „Ben gideceğim!“ dedim. O da: „Sebep ne?“ diye sordu. „Yeni doğmuş bir tane çocuğum var, onu özlüyorum. Evli olduğum halde burda yemek sıkıntısı çekiyorum, pişirmesini bilmiyorum. Zoruma gidiyor.“ dedim. O zaman „Aileni de al gel“ dedi. „Nasıl olur? Buraya gelmek için, yıllarca sıra bekledim. Nasıl gelecek buraya?“ dedim. „Basit, gideceksin, pasaportunu çıkartıp alıp getireceksin“ dedi. „O kadar param yok!“ dedim. Bana, çıkartıp beşbin şiling verdi. „Yarın git, bir haftaya kadar burda olursun“ dedi. 1972`nin yılbaşında da, eşim çocukla birlikte geldi. Firmada işler yolunda gitmedi, başka bir firmada çalışmaya başladım. Daha sonra eski çalıştığım firmanın işleri düzeldi. Firmanın müdürü eve geldi. Pijamayla

LEBENSGESCHICHTEN

Dann haben sie mich zur Untersuchung geschickt. Diese Untersuchung war wie die Brücke des Jüngsten Gerichts! Es hat keine Stelle gegeben, die sie nicht untersucht haben. Von 500 Leuten sind 115 übrig geblieben. Sie haben uns zu Bosfor Turizm geschickt. In drei Bussen hintereinander sind wir unterwegs gewesen. Wir haben damals zu den Ungebildeten gehört. Ich habe mir gedacht, wenn wir die Türkei verlassen, dann werden die Menschen andersartig sein. Ich habe mich gefragt: „Haben sie ein Horn? Haben sie Äste?“ Wir sind nach Bulgarien gekommen. Die schauen uns ähnlich, sie schauen aus wie Menschen! Das Gleiche, als wir nach Jugoslawien gekommen sind. Wir sind mit den Bussen ganz aufgeregt am Südbahnhof angekommen. Ein Teil von uns ist in Wien geblieben, ein Teil nach Bregenz weitergefahren. Sie haben uns am Südbahnhof abgeholt und eine Wohnung gegeben, ein Zimmer mit Küche. Wir haben zu dritt gewohnt. Wir haben zu arbeiten angefangen, zwei, zweieinhalb Monate sind vergangen.


Nach ein paar Jahren ist die Arbeit in der Firma nicht mehr so gut gegangen, ich habe in einer anderen Firma zu arbeiten begonnen. Später haben sich die Dinge in der alten Firma, wo ich gearbeitet hatte, wieder geregelt. Der Direktor der Firma ist zu mir nach Hause gekommen, ich habe im Pyjama die Tür geöffnet. „Es ist alles wieder in Ordnung, komm!“ hat er gesagt. „Ich arbeite jetzt in jener Firma und verdiene soundsoviel Geld“, habe ich gemeint. „Ich gebe dir mehr, komm!“ hat er gesagt. Ich habe dann auch angenommen. Ich habe volle 11 Jahre gearbeitet. Als ich hergekommen bin, habe ich geplant, ein paar Maschinen zu kaufen, die ich für meine Arbeit brauchen kann. Ich wollte mein eigenes Geschäft haben. Ich habe mir gedacht, dass ich meine Arbeit auch als Selbstständiger machen kann. Als ich das Geld beisammen gehabt habe, bin ich zur Firma gegangen und habe gesagt: „Ich gehe wieder zurück in die Türkei und mache meine Arbeit selbstständig.“ Ich habe ungefähr 250.000 Schilling Abfindung bekommen und bin gegangen. Da ist ein Freund zu mir gekommen und hat mir gesagt: „Du wirst in der Umgebung geliebt und geschätzt. Diese Stadt hat noch keine türkische Bäckerei, komm, machen wir eine Bäckerei auf!“ „Was verstehe ich schon vom Bäckergeschäft, ich weiß gerade einmal, wie man das Brot aus dem Ofen holt“, habe ich ihm geantwortet. Er hat aber gesagt: „Mein Gewerbe ist die Bäckerei. Mit deinem Namen und meinem Können schaffen wir das schon.“ Ich habe eine Weile nachgedacht und er hat mich überzeugt. Wir haben im fünften Bezirk eine Bäckerei eröffnet. Ich habe den größten Teil des Geldes darin investiert. Er hat gesagt, er wird mir sein Geld auch geben, aber ständig ist er ausgewichen und hat mich vertröstet: morgen kommt es, am nächsten Tag kommt es. Schließlich war ich gezwungen, mich von ihm zu trennen. Da war nun die Bäckerei, aber ich habe keine Ahnung vom Brot backen gehabt. Ich kann es nur essen. Ich bin zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt: „Ich habe eine Bäckerei aufgemacht. Ich brauche einen Bäcker.“ Damals hat das Arbeitsamt aber keinen Bäcker gehabt. Dann sind einige zu mir gekommen und haben gesagt: „Ich kann gutes Brot backen, ich kann gute Pide machen.“ Ich habe

— 180 —

açtım kapıyı. „İşler düzeldi, gel!“ dedi. „Şu firmada, şu kadar paraya çalışıyorum“ dedim. „Daha fazlasını, vericem. Gel!“ dedi. Ben de kabul ettim. İşçilikte 11 seneyi doldurdum. Buraya gelirkende bütün niyetim; bir kaç tane işime yarayan makina alıp, bir de dükkanım olsun, kendi işimi kendim yapayım, diye düşünüyordum. Bunları yapabilecek parayı elde ettikten sonra, firmaya gidip: „Ben Türkiye`ye dönücem, kendi işimi kendim yapıcam!“ dedim. Yaklaşık ikiyüzellibin şiling çıkış parası alıp, çıktım ordan. Sonra bir arkadaş geldi, yanıma: „Sen çevrede sevilip sayılan birisisin. Bu memlekette de bir fırın yok. Gel, senle bir fırın açalım“ dedi. „Ben fırın işinden ne anlarım, fırından sadece ekmek almasını, bilirim“ dedim. O da: „Ağabey, benim mesleğim fırıncılık. Senin ismin, benim mesleğim. Biz bu işi götürürüz“ dedi. Düşündüm biraz, beni ikna etti. 5.Viyana`da birlikte bir fırın açtık. Paranın çoğunu oraya yatırdım. O da, bana para verecek ama sürekli yarın gelecek, öbür gün gelecek diye, geçiştiriyor. Sonra onla yolları ayırmak zorunda kaldık. Fırın var ama, ekmek yapma işinden anlamıyorum. Sadece ekmeği yemesini biliyorum. İşçi bulma kurumuna gittim: „Ben bir fırın açtım. Bana bir fırıncı lazım!“ dedim. O zamanlar Arbeitsamt`da fırıncı yok. Birileri yanıma geliyor. „Ağabey ben güzel ekmek yaparım, güzel pide yaparım.“ diyor. Aldım onları yanıma, Arbeitsamt`a gittim: „Bunlar fırıncı, bana lazım olan adamlar ama hepsi turist. Çalışma müsadeleri yok.“ dedim. „Olmaz!“ dediler. Müdürün yanına gidip, durumu anlattım. Çalışma iznini verdiler. Fırında işler yoğun geçiyor. Çok iyi para kazanmaya başladım ama zamanım yok, yoruluyorum. Sonra yanıma bir ortak


— 181 —

aldım. Ondan ikiyüzellibin şiling aldım, fırına harcadığım ilk parayıda çıkarmış oldum. Onla birlikte bir kafeterya daha açtık, işler iyi gidiyordu. Sonra ortakla yolları ayırdık. Ortağa: „İster kafeteryayı, ister fırını al“ dedim. O da fırını aldı. Daha sonra ben 18.Viyana`dan bir fırın daha aldım. Orası büyüktü. Şansım da yaver gitmeye başladı. Bir haftada üç vardiya çalışıyorduk. Fırında yirmibeş otuz kişi calışıyor. Manyak gibi para geliyor. Ayda iki üç milyon ciro yapıyor, bu işin kaymağını yedim. Buarada fırın açanlarda çoğalmaya başladı. Her açan ekmek fiyatını düşürüyor. Ben de bir araba almıştım, bir buçuk milyon şilinge. Avusturya`da bu arabadan yoktu. Almanya`ya sipariş verdim. Paranın hesabını bilmiyorum, o kadar param vardı. Birgün bir tanıdık yanıma geldi. Bu arabayı gördü: „Amca, bu çok pahalı bir araba. Nasıl ödeyeceksin?“ dedi. “Ben ödemicem. Sen ödeyeceksin, o ödeyecek, bu ödeyecek.“ dedim. „Nasil yani?“ dedi. „Sen her gün ekmek yemiyor musun?“ dedim. „Evet“ dedi. „O ekmeğe ödediğin parayla, bu arabanın parası ödeniyor“ dedim. Sonra „Sen de böyle bir araba almak istiyor musun? Ben bu fırınları satıyorum, ailenle konuş bana söyle.“ dedim. Tabi buarada iki sokak aşağıda bir fırın daha vardı, hepsini ona devrettim. Hala daha o fırınları işletiyorlar. Yani Türkiye`ye gitsem, bir fabrika açacak kadar yüklü bir param oldu. Tam Türkiye`ye dönmeye karar verdim. O sırada kızım İstanbul`dan birine aşık oldu, evlenip gitti. Kızıma: „Ben Türkiye`ye dönüş yapacağım, kızım“ dedim. O da: „Baba biz Avusturya`ya gelmek istiyoruz. Bize bir yardımcı ol, ondan sonra dönersin“ dedi. Bir kızım da evlendi, Almanya`ya gitti. Onlarda

LEBENSGESCHICHTEN

sie zum Arbeitsamt mitgenommen und gesagt: „Das sind Bäcker, die Männer, die ich brauche, aber sie sind alle Touristen. Sie haben keine Arbeitsbewilligung.“ „Geht nicht“, haben sie gesagt. Ich bin zum Direktor gegangen und habe ihm meine Situation erklärt. Dann haben sie die Arbeitsbewilligung erteilt. In der Bäckerei war viel los. Ich habe angefangen, sehr gut zu verdienen, aber ich habe keine Zeit mehr gehabt und war sehr müde. Dann habe ich mir einen Partner zugelegt. Er hat mir 250.000 Schilling gezahlt und so habe ich das Geld, das ich in die Bäckerei investiert habe, wieder rausbekommen. Später habe ich mit ihm noch eine Cafeteria aufgesperrt. Das Geschäft ist gut gelaufen. Dann haben wir uns getrennt. Ich habe zu meinem Partner gesagt: „Nimm, was du willst: die Cafeteria oder die Bäckerei.“ Später habe ich mir im 18. Bezirk eine Bäckerei gekauft. Sie war groß, meine Chancen sind gut gestanden. In einer Woche haben wir drei Schichten gearbeitet. In der Bäckerei haben fünfundzwanzig, dreißig Leute gearbeitet. Das Geld ist wie verrückt geflossen. Sie hat im Monat einige Millionen Umsatz gemacht, davon habe ich sehr profitiert. In dieser Zeit wurden viele weitere Bäckereien eröffnet. Jede neue Bäckerei hat den Brotpreis weiter gedrückt. Ich habe mir auch um eineinhalb Millionen Schilling ein Auto gekauft. In Österreich hat es ein solches Auto nicht gegeben, ich habe es in Deutschland bestellt. Damals habe ich den Wert des Geldes nicht gekannt, weil ich so viel Geld gehabt habe. Eines Tages ist ein Bekannter zu mir gekommen, hat den Wagen gesehen und gesagt: „Das ist ein sehr teurer Wagen, wie wirst du ihn bezahlen?“ Ich habe gesagt: „Ich werde ihn nicht bezahlen, du wirst ihn bezahlen, er wird ihn bezahlen, der da wird ihn bezahlen.“ „Wie denn das?“ hat er gefragt. „Isst du nicht jeden Tag Brot?“ habe ich gefragt. „Ja“, hat er geantwortet. „Das Geld, mit dem dieses Brot bezahlt wird, wird die Rechnung von dem Wagen bezahlen“, habe ich gesagt. Dann habe ich noch gemeint: „Möchtest du so einen Wagen kaufen? Ich verkaufe diese Bäckereien. Rede mit deiner Familie und sag es mir!“ Zu der Zeit hat es zwei Straßen weiter noch eine Bäckerei gegeben, der habe ich alles übertragen. Diese Bäckereien werden noch immer betrieben. Ich habe so viel Geld gehabt,


dass ich eine Fabrik aufmachen hätte können, wenn ich in die Türkei gegangen wäre. Ich habe mich dann entschlossen, wieder ganz in die Türkei zurückzugehen. Damals hat sich meine Tochter in einen Mann aus Istanbul verliebt, hat geheiratet und ist hingegangen. Ich habe zu meiner Tochter gesagt: „Ich werde wieder in die Türkei zurückgehen.“ Meine Tochter hat aber gesagt: „Papa, wir wollen nach Österreich kommen, hilf uns erst einmal, dann kannst du heimkehren.“ Dann hat noch eine Tochter geheiratet und ist nach Deutschland gegangen. Die wollten dann auch nach Österreich kommen. Ich habe schließlich für die beiden Schwiegersöhne im 16. Bezirk noch eine Bäckerei aufgesperrt. Im Jahr 1995 bin ich mit meiner Frau am Sonntag auf eine Hochzeit gegangen. Wir sind nach Hause gekommen und haben uns hingelegt. So um vier Uhr nachts hat mich meine Frau angestupst. Sie hat geschwitzt, du würdest sagen vor Todesangst, und so habe ich sie auch gesehen. „Was ist los?” habe ich gefragt. „Ich fühle mich schlecht” hat sie gesagt. „Rufen wir den Doktor!“ habe ich gesagt. „Nein!“, hat sie geantwortet „vor einer halben Stunde war das auch schon und ist wieder vorüber gegangen.“ „Du weißt es, du machst das durch. Aber das hier ist kein Berggipfel! Wir rufen den Doktor und er kommt in zwei Minuten.“ Sie wollte nicht. Sie ist in die Küche gegangen, das Geschirr hat geklirrt. Da bin ich hinausgegangen und zu ihr gegangen. Wir sind dagesessen, ich habe sie angeschaut und gefragt: „Was hast du, geht es dir gut?“ „Mir geht es gut.“ hat sie gesagt. Sie hat mich angeschaut. Sie hat ihre Hand ausgestreckt und ich habe sie auch ergriffen. Während sie geschaut hat, ist sie umgefallen. Der Tod kommt im Handumdrehen, wie man sagt. Ich aber habe ihn in diesem Augenblick gesehen. In meiner Jugend habe ich ein paar Fehler gemacht. Ich habe in der Firma eine Österreicherin kennengelernt. Als ich sie kennengelernt habe, war sie sechzehn Jahre alt. Sie hat angefangen, in unserer Firma als Sekretärin zu arbeiten. Als sie mich gesehen hat, hat sie sich in mich verliebt. Damals war ich

— 182 —

Avusturya`ya gelmek istiyorlarmış. Ben sonra iki damat için, 16. Viyana`dan bir fırın daha açtım. Sene 1995`de eşimle bir pazar günü, düğüne gittik. Eve geldik, yattık. Saat gece dört gibi, karım beni dürtüyor. Terlemiş, ecel teri dersin ya, o şekilde onda gördüm: „Noldu?“ dedim. „Bana bir bunaltı geliyor.“dedi. „Doktor çağıralım?“ dedim. „Yok, yarım saat önce de oldu, geçti.“ dedi. „Sen bilirsin, olayı yaşayan sensin. Burası dağ başı değil! iki dakikada çağırırız, doktor gelir.“ dedim. İstemedi. Mutfağa gitti, kap kaşık sesi geldi. O ara dışarı çıktım, geldim. Koltukta oturuyoruz, bakıyorum ona: „Neyin var? Rahat mısın?“ diye soruyorum: „Rahatım“ dedi. Bana bakıyor. Elini uzattı, ben de elini tuttum. Bakarken düştü. Ölüm kaşla göz arasında diyorlar ya, o an da gördüm. Gençliğimde bazı hatalar olmuştu. Avusturyalı bir bayanla firmada tanışmıştım. Onu tanıdığımda onaltı yaşındaydı. Bizim firmada sekreter olarak çalışmaya başlamıştı. Beni görünce bana aşık olmuş. O zaman da evliyim, üç tane çocuğum var. Sık sık gizli buluşuyoruz, ama iş baya ciddiye binmeye başladı. Ben ayrılmak istiyorum, olmuyor. Onunda bir inancı var, olacaksa hayatımda bir erkek olsun diye. O çocuk istiyor ve onun da çocuğu olmuyor, tabi ben istemiyorum çocuk sahibi olmayı, ama sonra 1984`de bir tane gizli oğlumuz oldu. Hanım bunu duyunca çok üzüldü. Bir gün bunun günahlarını öteki dünya da çekeceğim. Daha sonra hanımdan bir erkek çocuğum daha oldu. Hanımı kaybettikten sonra çok kötü oldum.1997`de fırın işlerini bitirdim, emekliye ayrıldım. O gün bugündür, geziyorum. Geçenlerde Kolombiya`ya gittim. Şimdi


Küba`yı merak ediyorum. Senenin altı ayını burda, altı ayını da, Türkiye`de geçiriyorum. İlk geliş anlarımız bambaşkaydı. Viyana benim için köy gibi biryerdi, dükkanlar falan göremezdin. 1O.Viyana yine merkezi biyerdi. Göçmenler geldikten sonra Viyana gelişti, biz geldiğimizde hiçbir evin banyosu tuvaleti yoktu. Kaldığımız evlerin bir yerlerine bir tuvalet sıkıştırıyoruz, bir yerlerine duş sıkıştırıyoruz. Buna Avusturyalılar da alıştı.

LEBENSGESCHICHTEN

auch verheiratet und habe drei Kinder gehabt. Wir haben uns oft heimlich getroffen, aber die Angelegenheit hat angefangen, ziemlich ernst zu werden. Ich wollte mich trennen, aber es ist nicht passiert. Sie wollte, dass es in ihrem Leben einen Mann gibt. Sie wollte ein Kind, hat aber keines bekommen. Natürlich wollte ich kein Kind haben, aber dann haben wir 1984 einen Sohn bekommen, den wir geheim gehalten haben. Als meine Frau das erfahren hat, war sie sehr traurig. Eines Tages werde ich für diese Sünden in der jenseitigen Welt leiden. Später habe ich von meiner Frau noch einen Sohn bekommen. Nachdem ich meine Frau verloren habe, ist es mir sehr schlecht gegangen. 1997 habe ich die Bäckerei an den Nagel gehängt und bin in Pension gegangen. Seit damals reise ich. Zuletzt war ich in Kolumbien. Jetzt interessiere ich mich für Kuba. Ich verbringe sechs Monate im Jahr hier und sechs Monate in der Türkei. Die Momente unserer ersten Ankunft waren völlig anders. Wien war für mich wie ein Dorf, du hast keine Geschäfte und so weiter finden können. Der 10. Bezirk war wiederum wie ein Zentrum. Nachdem die Migranten gekommen sind, hat sich Wien entwickelt. Als wir gekommen sind, hat es in keinem Haus ein Bad oder ein Klo gegeben. In den Häusern, in denen wir gewohnt haben, haben wir an einem Fleck ein Klo und an einem anderen eine Dusche reingequetscht. Daran haben sich die Österreicher dann gewöhnt.

— 183 —


MAHMUT ALBAN kam 1973 nach Ă–sterreich lebt in der Steiermark


Wie ist die Idee, nach Österreich zu kommen, entstanden? 1972 ist mein Vater zum ersten Mal hierher gekommen. Mein Vater hatte sechs Kinder. Ich war der Älteste. Damals wollte Europa Arbeiter und mein Vater hatte die Idee herzukommen. Aber dadurch, dass er sechs Kinder hatte, konnte er sich nicht beim Arbeitsamt anmelden, um ins Ausland zu gehen. Durch einen Bekannten in der Gemeinde hat mein Vater zwei seiner Kinder als gestorben gemeldet. So hat er sich beim Arbeitsamt angemeldet, hat das Visum für Österreich bekommen und ist dann nach Istanbul gefahren. Wir sind zusammen ins österreichische Konsulat in Istanbul gefahren, wo mein Vater seine Dokumente bekommen hat. Dann sind wir zum Bahnhof gefahren, wo er dann mit dem Balkan-Express abgefahren ist. Ich bin wieder ins Dorf zurück. Ich habe meinem Vater ständig geschrieben, dass er mir eine Einladung schicken soll, damit ich auch nach Österreich kommen kann. Mein Vater wollte nicht, dass ich nach Österreich komme. Er hat mir immer geschrieben, dass es hier nicht einfach sei und man in der Fremde immer Heimweh habe. Er hat mir erzählt, dass es keinen gäbe, der Türkisch könne, außer einem Prof. Dr. Tolan Koçak, der ihm viel geholfen habe. Ich wollte die Adresse von Tolan Koçak. Ich habe sie bekommen und dem mittlerweile verstorbenen Koçak einen Brief geschrieben. Ich habe ihm von unserer familiären Situation erzählt und geschrieben, dass es mein Vater nicht lange in der Fremde aushalten würde. Ich habe ihn gebeten, mir eine Einladung zu schicken. In der Zwischenzeit bin ich wieder nach Istanbul arbeiten gegangen. In Istanbul, im Bezirk Aksaray, habe ich in einem Hotel gearbeitet. Dann habe ich eine Nachricht aus dem Dorf erhalten: Ich habe einen Brief von der Firma Jandl in Österreich bekommen. Ich hatte auch ein Gespräch mit dem seligen Herrn Tolan. Innerhalb von einer Woche bin ich in mein Dorf gefahren. Ich habe meinen Reisepass genommen und bin

— 185 —

Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Mahmut Alban. Ardahan Damal kazası Otağlı köyündenim. 1950 doğumluyum. Avusturya‘ya gelme fikri ilk nasıl ortaya çıktı? Daha önce buraya babam geldi, 1972 yılında. Babamın altı çocuğu vardı. En büyüğü bendim. O yıllarda Avrupa işçi istiyor, babam da Avrupa’ya gitmek düşüncesindeydi. Fakat altı çocuğu olduğu için İş ve İşçi Bulma Kurumu’na yurtdışına gitmesi için kayıt olamıyordu. Babam da nahiyedeki bir arkadaşının yardımıyla iki çocuğunu nüfus memurluğunda ölü olarak gösterdi. Sonra İş ve İşçi Bulma Kurumu’na yazıldı ve Avusturya’ya kâğıdı çıktı ve sonra İstanbul’a geldi. Avusturya Konsolosluğu’nda işlemlerini yapan babamı Sirkeci Tren İstasyonu’ndan Balkan Expres’e bindirdim. Ben de köye geri döndüm. Babama defalarca mektup yazdım beni Avusturya‘ya istek yapsın diye. Babam benim Avusturya‘ya gelmemi istemiyordu. Babam mektuplarında devamlı dert yanıyordu, zorluklardan bahsediyordu ve gurbete dayanamadığını yazıyordu. Türkçe bilen birisinin olmadığını, tercüman olarak sadece Prof. Dr. Tolan Koçak adlı birisi olduğunu ve ondan çok yardım gördüğünü yazıyordu. Babamdan Tolan Koçak‘ın adresini istedim. Adres geldi ve rahmetli Koçak’a bir mektup yazdım. Aile durumumuzu, babamın Avusturya’da fazla dayanamayacağını yazdım. Beni Avusturya’ya istemesini rica ettim. Bu arada ben tekrar İstanbul’a çalışmaya geldim. İstanbul’da Aksaray semtinde bir otelde çalışıyordum. Köyden haber aldım. Avusturya’daki Firma Jandl’dan adıma bir mektup gelmişti. Rahmetli Tolon Ağabey ile görüştüm. Senin isteğin adrese gönderildi dedi. Bir hafta içinde köye döndüm. Pasaportumu aldım

LEBENSGESCHICHTEN

Könnten Sie sich vorstellen? Ich heiße Mahmut Alban. Ich bin in der Stadt Ardahan, im Bezirk Damal, im Dorf Otağlı geboren.


nach Istanbul zurückgekehrt. Ich habe mein Visum bekommen. Man hatte mir ein Ticket gekauft und ich bin am 30.05.1973 um 04:00 Uhr am Grazer Hauptbahnhof ausgestiegen. Mit einem kleinen Koffer in der Hand habe ich nach links und rechts geschaut und mich gefragt: „Soll das etwa Europa sein?“, als jemand mit einem Zettel in der Hand, auf dem Alban gestanden ist, in kurzer Hose dagestanden ist und hin- und hergeschaut hat. Ich bin zu ihm hingegangen und habe meinen Reisepass hergezeigt. Wir sind in einen kleinen Bus gestiegen und zu meinem Vater ins Heim in der Fröhlichgasse gefahren. An dem Tag bin ich nicht arbeiten gegangen. Der Chef der Firma hat gesagt, dass ich mich heute ausruhen soll. Als alle arbeiten gegangen sind, habe ich mich noch gefragt, warum ich eigentlich nach Österreich bin. Im Vergleich zu Istanbul war das hier wie ein Dorf. Ich habe mich gefragt, wie ich mich hier einleben soll. Ich bin aus dem sozialen Leben von Istanbul hierhergekommen. Wie willst du hier leben, habe ich mich verärgert gefragt und mir dann aber gesagt, dass ich geduldig sein muss. Für den ersehnten roten Chevrolet muss ich die Zähne zusammenbeißen, habe ich mir da gedacht. Wie haben Sie sich gefühlt, als sie nach Österreich gekommen sind, und was waren ihre ersten Eindrücke? Ich bin in Sirkeci in Istanbul in den Zug gestiegen. Die, die sich auf die Reise machen und die zurückbleiben, beide weinen. Es gibt keinen, der lacht. Während des Fahrt habe ich mir gedacht, dass ich in ein neues Land fahre. Natürlich war die Welt 1970 auch nicht so klein. Technologie war noch nicht so verbreitet. Wenn du einen Brief geschrieben hast, ist erst zwei Monate später die Antwort gekommen. Jetzt ist es nicht mehr so wie früher, man hat Internet und Handys. Für mich ist es hier nicht mehr wie in der Fremde. Ich habe nicht verstanden, was die Leute gesagt haben. Es war ein komisches Gefühl. Um hier überleben zu können, habe ich gewusst, dass Deutsch ein Muss ist. Damals hat es Büros gegeben, die nur Deutschkurse angeboten haben. Die Kosten waren hoch und die Kurszeiten haben nicht gepasst. Um Deutsch zu lernen, habe ich ver-

— 186 —

ve tekrar İstanbul’a geldim. Vizemi aldım. Varan Turizm Otobüs şirketinde biletimi de almışlardı ve 30.05.1973 de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Graz Hauptbahnhof önünde indim. Elimde küçük bir valiz sağa sola bakınıyor ve kendi kendime “Burası mı Avrupa?” diye düşünürken, elindeki karton kâğıda ‘Alban’ yazmış kısa pantolonlu bir kişi sağa sola bakınıyordu. Yanına gittim ve pasaportumu gösterdim. Beni eski bir minibüse bindirdi. Fröhlichgasse’deki yurda geldik; babamın yanına. O gün ben işe gitmedim. Firmadaki şef de “Dinlensin” demiş. Herkes işe gittiğinde, ben hâlâ Avusturya’ya neden geldiğimi tam çözememiştim. İstanbul ile burayı kıyaslayınca burası bir köy gibiydi. Nasıl alışacağımı düşünüyordum. İstanbul’daki sosyal hayatın içinden gelmiştim. Buralarda ne yapacaksın diye kendi kendime kızıyordum ve sabır diyordum. Ama hayalini kurduğum kırmızı Chevrolet arabayı alacağım diye dişlerimi sıkmam gerektiğini düşünüyordum bir yandan da.. Avusturya‘ya gelirken neler hissettiniz ve geldikten sonraki izlenimleriniz nelerdi? İstanbul’da Sirkeci‘de trene biniyorsun. Yolcu eden de hareket eden de ağlıyor. Gülen kimse yoktu. Yolda düşünüyordum, ben bir ülkeye gidiyorum diye. Tabii o zaman 1970’li yıllarda dünya o kadar küçük değildi. Teknoloji bu kadar yaygın değildi. Buradan yazdığın bir mektuba iki ay sonra cevap dönüyordu. Artık öyle değil ki internet var, cep telefonu var. Benim için burası artık gurbet değil. İnsanların ne dediğini anlamıyordum. Çok tuhaf oluyordu. Burada kalmak için ilk önce Almanca öğrenmek olduğunu anlamıştım. O yıllarda burada sadece Almanca kurs veren bürolar vardı. Hem ücreti çok yüksekti hem de kurs zamanları uygun


— 187 —

değildi. Almanca öğrenmek için Türkçe/ Almanca değişik kitaplar satın aldım. Gece gündüz Almanca öğrenmek için çalıştım. Kısa zamanda kendimi idare edecek kadar öğrenmiştim. 1973’te babam Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Benim de dönmemi istiyordu. Ancak babam gibi düşünemiyordum. Çünkü benim hayallerimde kırmızı arabayı almak vardı. Babamın kesin dönüşü ile ailenin tüm yükü omuzlarıma binmişti. 1973 yılında eşim Nargüzel ile nişanlandık. Nişandan bir hafta sonra tekrar Graz’a döndüm. Nişanlımı köyde bırakmıştım. Şimdi söylemesi kolay ama yaşaması çok zordu! Vedalaşırken her ikimiz de ağlıyorduk. Otobüste, nişanlımın beni yolcu ederken ağlayarak bakmasına dayanamıyordum. Ağlıyordum. Yapacak bir şey yoktu. Bizim geldiğimiz zaman, Avusturya zengin değildi. Ben Graz tren istasyonuna indiğim zaman köye geldim sandım. Çünkü ben İstanbul’un ortasında yaşayan bir insandım. Hayat benim için mükemmeldi. Gece on ikiden, birden sonra Taksim‘e Beyoğlu‘na Tarlabaşı‘na yaşamaya giderdik. Burada tren istasyonunda indiğim zaman. Avrupa burası mı dedim. Bakıyordum tek katlı binalar. İstanbul‘da Aksaray‘da böyle bir şey görmedik. Sabahleyin kalkıp işe gidiyordum işten geliyordum, hafta sonu bir Herrengasse‘a gidiyordum. Yüz elli - iki yüz metre uzunluğu olan bir alışveriş caddesi. Bu bile bizi rahatsız ediyordu. Sıkılıyordum. Arkadaşımın da olmayışı beni iyice boğuyordu. Geliyordum eve tencereye tavuk basıp pişiriyordum. O zamanlar yediğimiz en meşhur şey tavuktu. Tavuk alırsın, büyük tencerelere onu basarsın, pişirirsin ve bir iki gün yersin. Ya radyo dinlersin ya da Türkiye‘den gelmişe eğer Nuri Sesigüzel‘in “Nasıl oldu yolun Almanya‘ya düştü” ile Yüksel Özkasap‘ın “Köln bülbülü”nü dinlerdim.

LEBENSGESCHICHTEN

schiedene türkisch-deutsche Bücher gekauft. Ich habe versucht, Tag und Nacht Deutsch zu lernen. In kurzer Zeit habe ich gelernt, mich zumindest grundlegend auszudrücken. 1973 ist mein Vater endgültig in die Türkei zurückgekehrt. Er wollte, dass ich auch zurückkehre. Aber ich konnte nicht wie mein Vater denken. Mein Traum war es, mir ein rotes Auto zu kaufen. 1973 habe ich mich mit meiner Gattin Nargüzel verlobt. Eine Woche nach der Verlobung bin ich nach Graz gefahren. Ich habe meine Verlobte im Dorf zurückgelassen. Jetzt ist es leicht, davon zu reden, aber das durchzumachen war sehr schwer. Als wir uns getrennt haben, haben wir beide geweint. Als ich im Bus gesessen bin, habe ich es nicht ertragen, wie mich meine Verlobte ganz verheult angeschaut hat. Ich habe auch geweint. Es hat nichts gegeben, was ich tun hätte können. Als wir gekommen sind, war Österreich nicht so reich. Als ich am Hauptbahnhof ausgestiegen bin, habe ich mir gedacht, dass ich in ein Dorf gekommen bin. Denn ich war jemand, der im Zentrum von Istanbul gelebt hat. Das Leben war für mich perfekt. Wir sind um zwölf, eins in der Nacht nach Taksim, Beyoğlu und Tarlabaşı gegangen. Als ich aus dem Zug gestiegen bin, habe ich mich gefragt: „Das soll Europa sein?“ Ich habe überall einstöckige Gebäude gesehen. Nicht einmal in Istanbul im Bezirk Aksaray habe ich so etwas gesehen. Unter der Woche bin ich arbeiten gegangen, am Wochenende bin ich in die Herrengasse gegangen. Das ist eine Einkaufstraße von etwa 100 bis 200 Metern. Selbst das hat mich geärgert. Ich habe mich gelangweilt. Dass ich nicht einmal einen Freund gehabt habe, hat mich verrückt gemacht. Ich bin nach Hause gekommen und habe ein Hendl im Topf gekocht. Damals war unser beliebtestes Essen Hendl. Du kaufst ein Hendl, gibst es in einen großen Topf, kochst es und hast für ein, zwei Tage ein Essen. Entweder hörst du jetzt Radio oder, falls gerade die Songs aus der Türkei gekommen sind, habe ich mir von Nuri Sesigüzel „Wie kam es, dass dich dein Weg nach Deutschland führte“ und von Yüksel Özkasap „Die Nachtigal von Köln“ angehört. Wir sind zu einer Zeit gekommen, wo wirklich niemand etwas zu lachen gehabt hat. Die Hunde haben


um fünf Uhr gejault. Einer unserer Kollegen ist aufgewacht und dann auf dem Bett gesessen und hat geweint. Viele unsere Freunde waren Hirten in der Heimat, und als der eine das Jaulen gehört hat, hat er geweint, als ob er etwas verloren hätte. Wir sind in die Kaffeehäuser gegangen und konnten kein Wort Deutsch. Wir konnten nicht einmal einen Kaffee bestellen und keine Freundschaften schließen. Wenn wir versucht haben, mit jemanden Freundschaft zu schließen, so hat er gefragt, was wir von ihm wollen. Wir haben so ungefähr wie Tarzan kommuniziert. Wir haben versucht, den Leuten näherzukommen, aber sie haben es nicht zugelassen. Die Österreicher haben in den 1970ern noch nicht so viel mit Ausländern zu tun gehabt. Jetzt gibt es in Österreich Menschen von allen Ecken und Enden der Welt. Damals hat es nur Kroaten, Slowenen, Italiener, Griechen und Türken gegeben. Aus anderen Ländern hat es fast niemanden gegeben. Erzählen Sie uns über Ihr Arbeitsleben? Ich habe elf Jahre lang in dieser Baufirma gearbeitet. Im elften Jahr ist etwas passiert. Die Klos der Firma waren Holzbaracken. Im Sommer waren diese Klos voller Fliegen. Damals war die SPÖ an der Macht, und von den Sozialdemokraten Bruno Kreisky Regierungschef. Darauf bauend habe ich mir gesagt: „Österreich ist ein soziales Land und so ein Leben kann es für uns doch nicht geben.“ Deswegen habe ich einen Fotojournalisten von der Kleinen Zeitung mitgebracht. Die Fotos sind in der Zeitung erschienen und man ist in die Firma gekommen und hat sich darüber beschwert. Die Firma hat die Klos zugesperrt. Sie haben woanders Klos aus Beton gebaut, aber auch gehört, dass ich Fotografen hergebracht habe. Bis zu diesem Zeitpunkt hat mich der Chef sehr gern gehabt. Aber wegen dieser Klosache hat die Firma nach zwölf Monaten kein Visum mehr für mich beantragt. Ich bin zum Vorarbeiter gegangen, zum Ingenieur, zum Chef. Sie haben mir gesagt, dass sie keine Arbeiter mehr brauchen, aber ich habe natürlich gemerkt, dass etwas dahinter steckt. Ich bin zum Chef vom Arbeitsamt gegangen und wollte eine Arbeitserlaubnis. „Es gibt für Sie in Österreich keine Arbeitserlaubnis.“ hat er mir gesagt. Er hat den

— 188 —

Öyle bir zamanda buraya geldik ki hiç kimse gülmedi. Köpekler ulurdu saat beşte. Arkadaşımız kalkardı ve yatağın içinde oturup ağlardı. Çobanlıktan gelmişti çoğu arkadaşımız ve o köpeğin sesini duyduğu zaman sanki bir şey kaybetmiş gibi ağlardı. Kafeteryalara giderdik ama dil bilmezdik. Kahve isteyemezdik, biriyle dostluk kuramazdık. Biriyle dostluk kurmaya çalışırsak benden ne istiyorsun derdi. Tarzanca konuşuyorduk ister istemez. Yaklaşmak isterdik ama bizim yaklaşmamıza müsaade etmezlerdi. Avusturya halkı 1970‘li yıllarda bu kadar yabancılarla iç içe değildi. Şimdi dünyanın her tarafından Avusturya’da insanlar var. Ama o zaman sadece Hırvatlar, Slovenler, İtalyanlar, Yunanlılar, Türkler vardı. Başka insanlar parmakla gösterilecek kadar azdılar. Çalışma hayatınızdan bize bahseder misiniz? On bir sene bu inşaat firmasında çalıştım. On birinci sene bir olay oldu. İnşaat firmasında tuvaletler tahta barakaydı. Yaz olduğu zaman tuvaletler sinek dolardı. O zamanda SPÖ iktidardaydı: Sosyal demokratlardan Bruno Kreisky. Ona dayanarak Avusturya sosyal ülkedir böyle bir yaşam olur mu bizim için, diyerek, Kleine Zeitung’dan foto muhabiri getirdim. Benim fotoğraflarım gazetede çıkmıştı bunu firmaya gelip şikâyet ettiler. Firma tuvaletleri kapattı. Başka bir yere yeniden betonla tuvaletler yaptılar ama benim fotoğrafçılar getirdiğimi duydular. O güne kadar şef, beni firmada çok severdi. Ama bu tuvalet meselesi yüzünden on ikinci ayın sonunda benim vizemi firma almadı. Ustabaşına gidiyorum. Mühendise gidiyorum. Patrona gidiyorum. İşçiye ihtiyacımız yok, diyorlar ama bunun altında bir şey olduğunun farkındayım. Neyse. İş ve İşçi Bulma Kurumu Şefi’ne gittim. İş müsaa-


— 189 —

desi istedim. “Sana Avusturya‘da iş müsaadesi yoktur” dedi. Nedenini de şöyle açıkladı: “Siz firmayı şikâyet etmişsiniz. Tuvaletlerin fotoğrafını çektirmişsiniz”. Bu durumda onlar da ceza ödemişler dedi. O konuşmadan sonra St. Pölten‘e gittim. İş bulamadım. Linz‘e gittim iş bulamadım. Innsbruck‘a gittim iş bulamadım. Nereye gittiysem dosyamda kırmızı çizgi var, bir türlü iş bulamadım, bir türlü iş alamadım. “Sen” dediler “Türkiye‘ye döneceksin”. Arbeitsamt‘daki adama dedim ki, “Hayır Türkiye’ye dönmeyeceğim bu ülkede kalacağım”. Aynı şekilde Polis şefinden de oturma vizesi alamıyordum. Bu arada, inşaat firmasında çalıştığım sıralarda Graz’daki ünlü bir fırıncının da tamirat işlerini yapıyordum. Eşi ve kendisi beni çok severdiler. Bir gün ona uğradım ve şato satın aldığını öğrendim. Eşi Bayan Karin beni arabaya bindirdi ve şatoya götürdü. ‘Burayı tamir eder misin?’ diye sordu. Ben de: “Natürlich”(tabii ki) dedim. Binaya cepheden iskele kurulmuştu. Yarın gel dedi. Ertesi gün gittim. İskeleyi söküyorlardı. Orda çalışmakta olan firmayı göndermişlerdi. Ben işe başladım. Köyde ev yapmışım, para yetmemiş ev yarım kalmıştı. Bitirmem için paraya ihtiyacım vardı. Ayrıca oturma ve çalışma müsaadesini almam gerekiyordu ve bana iş izini almak için Arbeitsamt’a başvurdum. İlk cevap ret geldi. Tekrar başvurdular. Bu kez de arkadaşı olan büyük bir şirket sahibi aracılığıyla. O da Arbeitsamt’ın şefini arıyor. Nihayet bana bir yıllık çalışma izni verdiler. Çalışma izni belgesini alıp oturma vizesi almak için polise gittim ama bana vize vermiyorlardı. Beni dışarı attılar. Sonunda çalıştığım şirketin sahibi eşini benimle beraber yabancılar polisine gönderdi. Beni dışarı atan polis müdürü onu görünce ayağa kalktı ve oturmamız için sandalye gösterdi ve hemen konuya girdi.

LEBENSGESCHICHTEN

Grund dafür genannt: „Sie haben sich über die Firma beschwert, sie haben Fotos von den Klos gemacht. Aus diesem Grund musste sie eine Strafe zahlen.“ Nach diesem Gespräch bin ich nach St. Pölten gefahren. Ich habe keine Arbeit gefunden. Ich bin nach Linz und nach Innsbruck gefahren und habe keine Arbeit gefunden. Egal, wo ich hingefahren bin, ich hatte einen roten Strich in meinen Dokumenten und konnte keine Arbeit finden. „Du wirst in die Türkei zurückkehren!“ haben sie gesagt. Ich habe zu dem Angestellten im Arbeitsamt gesagt: „Ich werde nicht in die Türkei zurückkehren, ich werde in diesem Land bleiben!“ Ich konnte auch vom Polizeichef keine Aufenthaltsbewilligung bekommen. Zu der Zeit, als ich in der Baufirma gearbeitet habe, habe ich auch Restaurationsarbeiten bei einem Bäcker gemacht. Er und seine Frau haben mich sehr gern gehabt. Eines Tages habe ich sie besucht und gehört, dass sie sich ein Schloss gekauft haben. Die Frau hat mich mit ihrem Auto zum Schloss mitgenommen. „Kannst du das restaurieren?“ hat sie mich gefragt. Ich habe gesagt: „Natürlich!“ Man hatte ein Baugerüst um das Schloss errichtet. „Komm morgen!“ hat sie gesagt. Am nächsten Tag bin ich hingegangen. Sie haben das Gerüst abgebaut und die Firma, die es für sie gemacht hat, weggeschickt. Ich habe zu arbeiten angefangen. Ich habe im Dorf ein Haus gebaut. Weil ich kein Geld gehabt habe, ist es nicht fertig gebaut worden. Um es fertig zu stellen, habe ich Geld gebraucht. Außerdem habe ich eine Aufenthaltsbewilligung und eine Arbeitserlaubnis gebraucht um zu arbeiten, und so habe ich beim Arbeitsamt einen Antrag gestellt. Ich habe eine Absage bekommen und wieder einen Antrag gestellt, diesmal aber über einen Freund des Bäckers, der eine große Firma gehabt hat. Er hat den Chef des Arbeitsamtes angerufen. Schließlich hat man mir eine Arbeitserlaubnis für ein Jahr gegeben. Ich bin mit meiner Arbeitserlaubnis zur Fremdenpolizei gegangen, aber sie haben mir kein Visum gegeben. Sie haben mich rausgeworfen. Schließlich hat der Inhaber der Firma, bei der ich gearbeitet habe, seine Frau mit mir zur Fremdenpolizei geschickt. Der Polizist, der mich rausgeworfen hat, ist aufgestanden und hat uns einen Sessel zum Sitzen angeboten, als er sie gese-


hen hat und sofort zur Sache gekommen. Nach einigen Einwänden haben wir eine Zusage für das Visum bekommen. Innerhalb einer Woche habe ich dann ein Jahresvisum bekommen. Dann habe ich angefangen nachzudenken. Was passiert, wenn mit dieser Arbeit fertig bin? Ich habe zumindest ungefähr ein Jahr Zeit gehabt. Ich musste gründlich nachdenken, was ich machen könnte. Damals hat es in der Textilbranche viel Geld gegeben. So habe ich mich entschieden, in der Textilbranche zu arbeiten. Aber um eine GmbH zu gründen waren 500.000 Schilling nötig. Ich habe nicht einmal eine Chance auf eine Bankgarantie gehabt. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch immer gearbeitet. Ich habe dem Chef von meinen Plänen erzählt und gesagt, dass ich auch die nötigen Mittel dafür brauche. Er hat mit der Bank gesprochen und auch für meinen Kredit gebürgt. Ich habe dann mit der Unternehmensgründung begonnen. Ich habe 1986 die Firma Matex GmbH gegründet, die es heute noch gibt. Ich bin froh, dass ich sie gegründet habe. Das Ziel von Matex war Arbeitskleidung. Ich bin nach Istanbul gefahren, um die nötige Ware zu kaufen, habe aber keine Ahnung vom Handel gehabt. Um Ware zu kaufen bin ich in Sultan Ahmet herumspaziert. Ich habe ein Schild gesehen, auf dem „Asien-Marketing“ drauf stand. Ich bin reingegangen und wir haben geredet. Der Verkäufer im Laden hat für mich handgemachte Pullover ausgesucht. Ich bin am nächsten Tag mit dem Flugzeug nach Graz zurückgeflogen und habe die 150 Stück Pullover in ein Geschäft in der Murgasse gebracht. Als die Frau dort die Pullover gesehen hat, hat sie alle gekauft. Ich kann mich gut erinnern, wie viel Geld das damals war. Das war mein erstes Geld, das ich im Handel verdient habe. Im ersten Jahr habe ich kein Auto gehabt und die Kartons, die ich mit Schnüren zusammengebunden habe, mit der Straßenbahn an die Geschäfte verteilt. 1992 war mein sechstes Geschäftsjahr. Ich habe auch Konsum beliefert. Konsum war sogar einer meiner ersten Kunden. Eines Tages habe ich im Radio gehört, dass Konsum in Konkurs gegangen ist. Ich habe eine große Forderung an diese Firma gehabt. Als ich das gehört habe, hat es mich aus dem Sessel gehauen. Ich konnte eine Woche lang nicht aus dem

— 190 —

Bir sürü itirazlardan sonra vize sözü aldık. Bir hafta içinde bir yıllık vizeyi almıştım. Ve sonra düşünmeye başladım. Bu iş bittiğinde ne olacaktı. Ama en azından önümde 1 yıla yakın bir süre vardı. Bir şeyler yapmam için sağlıklı düşünmem gerekiyordu. O zamanlar tekstil işinde çok para vardı. Tekstil işi yapmaya karar verdim. Ama bir GsmbH kurmak için 500.000 Avusturya schlingi (ATS) gerekiyordu. Banka garantisi verebilecek imkân bile yoktu. Ben bu arada halen çalışıyordum. Şirket kurma planımı şefe anlattım ama paraya ihtiyacım olduğunu da söyledim. O da banka ile konuştu ve bana kredi için kefil oldu. Ben de firma kurma çalışmalarına başladım. Bugün hâlâ var olan firma Matex GesmbH’yı kurdum 1986’da. İyi ki de kurmuşum. Matex‘in amacı makine tekstil idi. Bende İstanbul’a mal almaya gittim ama ticareti bilmiyorum. Şimdi inşaat ustalığından gelmiş bir insan olarak atladım uçağa, gittim İstanbul‘a. Mal alacağım niyetiyle Sultanahmet‘te dolaşıyorum. Bir yerde baktım ki “Asya Pazarlama” diye yazıyor. Girdim içeri konuştuk. El örgü kazakları dükkân sahibi seçti. Ertesi gün uçakla Graz’a geldim. Yüz elli tane kazağı Murgasse de bir dükkâna getirdim. Kazakları görür görmez kadın hepsini aldı. Kaça almıştım o zaman. İyi hatırımda; ticaretimin ilk başlangıç parasıydı. İlk sene arabasızdım tramvayla kartonlara ip bağlayarak Graz’daki mağazalara mal dağıtıyordum. Yıl 1992, altı senelik şirkettim. Konsum’a mal veriyordum. Konsum da birinci müşterimdi. Bir sabah kalktığımda Konsum konkursa (iflasa) gittiğini radyodan öğrendim. Çok yüklü miktarda alacağım vardı. Bunu duyar duymaz, sandalyeden düştüm. Bir hafta yataktan çıkmadım. İnsan yüzü görmek istemiyorum dedim. Bir hafta sonra toparlandım. Ama ailem hep bana destek oldu.


— 191 —

Bu iş hayatı ve firmalardan mal alıp mal satıyordum. Örneğin, bu firmalardan birisi Niederösterreich, St. Valentin’deki bir tekstil fabrikası idi. Konsum iflas ettiğinde bu şirkete yüklü bir borcum vardı. Yani açık fatura mal almış ve satmıştım. Faturanın ödeme günü gelmeden gittim. Firma büyük ve yüksek ciroya sahipti. Firmanın yönetimi; baba, anne, oğul ve gelin idi. Oturduk kahvemizi içtik. Onlar mutlaka benim mal almaya geldiğimi düşünüyorlardı. Ben, Konsum’un iflas ettiğini ve bu arada kendilerine de borcum olduğunu söyledim. Bu borcumu nasıl ödeyebilirim dediğimde, tam şok olmuşlardı. Bana bu konuda yardımcı olmalarını söylemiştim ki oğlu sinirlendi. Babası oğluna bakarak “Çeneni kapat” dedi. 4 adet senet hazırlamıştım. Senetleri imzalanmış halde sundum. “Borcumu bu şekilde ödemek istiyorum” dedim. Ama bunları konuşurken masanın üzerine gözümden iki damla gözyaşı döküldü. Oğlu senetleri aldı ve baktı. Sonra tekrar babasına verdi. Babası senetleri aldı ve yırttı. Masada hepimiz bakakalmıştık. Bana döndü ve “Bak Junger Mann’, sen yabancısın, bana borcun var, kaçıp gidecek olsan bu senetlerle bana gelmezdin. Sen “Graz’dan geliyorsun acıkmışındır bir yemek yiyelim” dedi ve yemeğe gittik! Yemekten sonra bana dedi ki “Graz’a git ve işine devam et. Yalnız her kayıp ve zarar insanı biraz daha temkinli olmaya zorluyor. Temkinli ol ve çalış, telefonlaşırız” dedi. Vedalaştık. Graz’a geldim parasını aynı senetlere yazdığım şekilde ödedim. Dostluğumuz bugün hâlâ devam ediyor. Ne zaman evlendiniz? Eşinizi ve çocuklarınızı ne zaman Avusturya’ya getirdiniz? 1974’te evlendim. Büyük kızım Hülya 1977’de dünyaya geldi. Annesine hep derdim ki, Hülya bana mektup yazmaya

LEBENSGESCHICHTEN

Bett. Ich wollte niemanden sehen. Nach einer Woche ist es mir wieder besser gegangen. Meine Familie ist mir immer beigestanden. So ist das Arbeitsleben, ich habe von Firmen Waren gekauft und wieder verkauft. Eines dieser Unternehmen war eine Textilfabrik in Niederösterreich, in St. Valentin. Als die Firma Konsum in Konkurs gegangen ist, habe ich ziemlich hohe Schulden bei diesem Unternehmen gehabt. Ich habe Ware auf Lieferschein bekommen und weiterverkauft. Vor dem Zahlungstag noch bin ich hingefahren. Dieses Unternehmen hat einen großen Umsatz gehabt. Es war ein Familienbetrieb und hat aus Mutter, Vater, Sohn und Schwiegertochter bestanden. Wir haben uns zusammengesetzt und Kaffee getrunken. Sie haben bestimmt gedacht, dass ich für den Kauf von Ware gekommen bin. Ich habe gesagt, dass die Firma Konsum in Konkurs gegangen ist und dass ich Schulden bei ihnen habe. Als ich sie gefragt habe, wie ich meine Schulden an sie bezahlen könnte, waren sie völlig geschockt. Als ich gefragt habe, wie sie mir dabei behilflich sein könnten, ist der Sohn wütend geworden. Der Vater hat seinen Sohn angeschaut und hat zu ihm „Halt den Mund!“ gesagt. Ich habe vier Schuldscheine vorbereitet gehabt. Ich habe ihnen die Schuldscheine unterschrieben vorgelegt und gesagt, dass ich meine Schulden so bezahlen möchte. Als ich das gesagt habe, sind mir zwei Tränen auf den Tisch getropft. Der Sohn hat die Schuldscheine genommen und angeschaut. Dann hat er sie seinem Vater gegeben. Der hat sie genommen und zerrissen. Wir haben uns alle gegenseitig angeschaut. Der Vater hat sich mir zugewandt und gesagt: „Schau, junger Mann, du bist Ausländer, du hast Schulden bei mir. Hättest du vorgehabt wegzurennen, wärst du nicht mit diesen Schuldscheinen zu mir gekommen. Du kommst aus Graz und hast sicher Hunger, gehen wir was essen!“, und wir sind essen gegangen! Nach dem Essen hat er zu mir gesagt: „Fahr nach Graz zurück und arbeite weiter! Pass nur auf, jeder Verlust und Schaden zwingt den Menschen, viel vorsichtiger zu sein. Sei vorsichtig und arbeite weiter, wir hören uns am Telefon.“ Wir haben uns voneinander verabschiedet. Ich bin nach Graz zurück und habe meine Schulden so


bezahlt, wie ich es auf die Schuldscheine geschrieben habe. Wir sind noch immer befreundet! Wann haben Sie geheiratet? Wann haben Sie Ihre Frau und Ihre Kinder nach Österreich gebracht? 1974 habe ich geheiratet. Meine ältere Tochter, die Hülya, ist 1977 auf die Welt gekommen. Ich habe immer zu meiner Frau gesagt, wenn die Hülya mir ihren ersten Brief schreibt, werde ich in die Türkei zurückkehren. Aber ich konnte nicht zurückkehren. 1978 ist Yasemin, meine zweite Tochter, auf die Welt gekommen. Ich habe 1983 Hülya und Yasemin bei meiner Mutter gelassen und meine Frau mit nach Österreich gebracht. Aber in Graz hat es keine einzige türkische Familie gegeben. Meine Familie hat schwierige Zeiten durchlebt. 1984 ist mein Sohn Murat im LKH Graz auf die Welt gekommen. Ich habe meine Familie im Dezember wieder in die Türkei zurückgebracht. 1996 habe ich meine beiden Töchter nach Graz geholt. 2001 ist mein Sohn Murat gekommen und 2002 wieder meine Frau und mein jüngerer Sohn Fırat. Welche Tätigkeiten üben Ihre Kinder aus? Hülya arbeitet als Dolmetscherin, sie ist zurzeit in Karenz. Yasemin hat als Filialleiterin bei einem Supermarkt gearbeitet. Man hat ihr drei Filialen übergeben. Sie ist zur Zeit auch in Karenz. Murat arbeitet bei Matex als Geschäftsführer. Fırat hat an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert. Er hat bei der Caritas seinen Zivildienst geleistet. Er schreibt außerdem seine Masterarbeit an der Uni Graz und unterstützt in der Firma seinen älteren Bruder. Auch ich helfe ihnen in der Firma mit meiner Erfahrung. Meine Frau hat aber nie gearbeitet. Wie haben Sie Deutsch gelernt? Ich habe keine Kurse besucht, um die Sprache zu lernen. Ich habe es durch meinen eigenen Fleiß gelernt, indem ich verschiedene Bücher gekauft und gelesen habe. Nachts, wenn ich im Bett gelegen bin, habe ich Bücher gelesen. In der Früh, wenn ich aufgewacht bin, ist das Buch meistens noch in meinem Bett gelegen. So haben wir unser Leben eine Weile

— 192 —

başlarsa artık temelli döneceğim diyordum. Dönemedim. Yasemin 1978‘de dünyaya geldi. 1983 yılında Hülya’yı ve Yasemin’i annemin yanında bıraktım. Eşimi beraberimde Avusturya’ya getirdim. Fakat Graz’da bir Türk ailesi bile yoktu. Ailem çok sıkıntı çekti. Bu arada 1984 Ekim ayında oğlum Murat Graz LKH’da doğdu. Aralık ayında ailemi tekrar Türkiye’ye götürdüm. 1996‘da her iki kızımı Graz’a getirdim. 2001‘de büyük oğlum Murat’ı ve 2002’de de tekrar hanımımı ve küçük oğlum Fırat’ı getirdim. Çocuklarınız ne işlerle uğraşıyorlar? Hülya şimdi tercümanlık yapıyor; şu anda Karenz’de. Yasemin ise bir markette çalışıyordu, Filialenleiter (mağaza müdürü) olarak. Üç tane şube vermişlerdi. O da şu anda Karenz’de. Murat, Matex‘in başında genel müdür. Fırat da Viyana Ekonomi Üniversitesi‘ni bitirdi. Askerliğini Caritas’ta sivil olarak yaptı. Ayrıca Graz Üniversitesi‘nde de master yapıyor ve aynı zamanda da şirkette abisine yardımcı oluyor. Ben de onlara şirketle ilgili tecrübelerimi paylaşıyorum ve yardımcı oluyorum. Hanım ise hiç çalışmadı. Almancayı nasıl öğrendiniz? Herhangi bir kursa katılmadım dil öğrenmek için. Hep kendi çabamla değişik kitaplar aldım, okudum. Akşam yatağın içine girip kitap okuyordum. Sabahleyin kitap yatağın içinde kalmış halde uyanmış olurdum. Böylelikle bir müddet daha hayatımızı sürdürdük. Bu arada da Almancam da yavaş yavaş gelişiyordu. Zaten gençtim ve ister istemez lokallerde, diskoteklerde arkadaşlık yaparak dilimi geliştiriyordum. Yani sosyal ortamlarda insanlarla konuşarak da öğrenmeye çalışıyordum. Almanca öğrenmek için çok geveze olmak gerekiyor. Herkese her şeyi soracaksın, konuşacaksın, bilmiyorsan da utanmaya-


Wann sind Sie zum ersten Mal in die Türkei gefahren? Ich habe fast ein Jahr lang gearbeitet und bin am 20. Dezember mit meinem Vater zusammen in die Türkei gefahren. Mein Vater hat mir gesagt: „Ich werde nicht mitkommen, du kannst alleine gehen und schauen, wie du weiter machst.“ Ich bin wieder nach Österreich zurückgekommen. Kurze Zeit später habe ich Freunde aus Kroatien gehabt, wir sind zusammen auf Urlaub an die adriatische Küste gefahren. Wir haben bei ihnen gewohnt. Wie ist Ihr soziales Leben in Österreich gewesen? Als ich nach Graz gekommen bin, waren wir vier Türken. Zwei davon haben bei Bauunternehmen gearbeitet, einer davon war der Bilal. Er hat bei der Firma Ford gearbeitet, ich beim Jandl. Es hat auch Studenten gegeben, zum Beispiel den Yücel. Er war geologischer Ingenieur. Reşit Polat war da, der aus Istanbul gekommen ist. Er war der Sohn von Prof. Kadir Unat, der an der Medizinischen Fakultät in Cerrahpaşa gearbeitet hat, und er hat studiert. Da war Hakan Numan, ein Freund von Deniz Gezmiş, der ihm bei der Flucht geholfen hat, der arbeitet jetzt in der staatlichen Klinik in Bursa als Chefarzt. Ali Nalbantoglu war auch da, der ist jetzt in Berlin Botschaf-

— 193 —

caksın. Böyle yaparsan Almanca öğrenip Avusturyalıların içine karışıp bir güzelce konuşturabiliyorsun. Toplum ilişkilerini her şeyin önüne alan bir kişiydim. Herkese her şeyi çocuğa bile sorardım. Çünkü belki benden daha çok bildiği vardır düşüncesindeyimdir her zaman. Hiçbir zaman komplekse kapılmadım şimdi neden buna sorayım öğreneyim demedim. Çünkü öğrenmek istiyordum. Türkiye‘ye ilk izne ne zaman gittiniz? Ve nihayet bir seneye yakın çalıştık. Bir sene sonra on ikinci ayın yirmisiydi, babamla beraber Türkiye‘ye gittik. Babam dedi ki, “Ben gelmiyorum sen git ne yapıyorsan yap”. Ben Avusturya‘ya tekrar döndüm. Bir süre sonra Hırvat arkadaşlarım oldu, Adriyatik sahillerine tatile gittik onlarla beraber. Evlerinde kaldık. Avusturya‘da sosyal hayatınız nasıldı? Graz‘a geldiğim zaman 4 Türk vardık. İki tanesi zaten inşaat firmasında çalışırlardı. Bir tanesi Bilal Ağabeydi. Ford firmasında çalışırdı. Jandl’da da ben çalışırdım. Ama okuyan talebeler vardı. Yücel Ağabey vardı. Jeoloji mühendisiydi. Reşit Polat vardı, İstanbul‘dan gelmişti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörü Kadir Unat‘ın oğlu, okuyordu. Hakan Numan vardı, Deniz Gezmişler‘in kaçırdığı arkadaş şimdi Bursa Devlet Hastanesi‘nin başhekimidir. Ali Nalbantoğlu vardı bizim zamanımızda, şimdi Berlin Büyükelçisi. Şeref Demirel vardı o da şu anda İstanbul Gureba Hastanesi‘nde cerrah. Destina Çağatay vardı ayrıca. Bunlar hep elit tabakaydı. Ben de hep biraz daha öğreneyim, ufkumu açayım diye bu isimlerle diyalog halindeydim. Yemeklere, eğlencelere giderdik. Hafnerriegel’e giderdik, daha çok yurtlarda kalıyorlardı. Oraya giderdik. Çay içer, sohbet ederdik. Ufkum açıldı. Onlarla diyaloğum olmasaydı, bugün

LEBENSGESCHICHTEN

lang geführt. Mit der Zeit haben sich meine Deutschkenntnisse langsam verbessert. Ich war jung und so oder so habe ich in den Lokalen und Diskotheken Freundschaften geschlossen und dadurch meine Sprachkenntnisse verbessert. Ich habe versucht, auch im sozialen Umfeld zu lernen, indem ich mit Leuten kommuniziert habe. Um Deutsch zu lernen, musst du sehr gesprächig sein. Du musst jeden was fragen, reden und darfst nicht verlegen sein, wenn du etwas nicht weißt. Wenn du das tust, kannst du Deutsch lernen, dich unter die Österreicher mischen und ganz passabel zu sprechen anfangen. Ich bin jemand, der gesellschaftliche Beziehungen allem anderen vorzieht. Ich frage jeden alles, selbst mein Kind. Es ist wohl möglich, dass es vielleicht viel mehr weiß als ich. Ich habe nie Komplexe gehabt, warum sollte ich nicht fragen? Ich wollte immer lernen.


ter. Dann war da noch Şeref Demirel, der ist jetzt im Gureba-Krankenhaus in Istanbul Chirurg. Außerdem war noch die Destina Çağatay da. Die waren damals alle aus der Elite. Ich war mit ihnen immer in Kontakt, damit ich etwas von ihnen lerne und meinen Horizont erweitere. Wir haben zusammen Spaß gehabt und sind essen gegangen. Wir sind zum Hafnerriegel gefahren, sie haben meistens in den Heimen gewohnt. Wir haben Tee getrunken und miteinander geplaudert. Ich habe mich durch sie weiterentwickeln können. Wenn ich keinen Austausch mit ihnen gehabt hätte, wäre ich weiter zurückgeblieben. Manche Sachen verdanke ich ihnen wirklich. Ich bin mit ihnen immer noch in Kontakt. Zu Österreichern habe ich auch ein gutes Verhältnis. Ich habe sehr gute Freunde. Ich treffe mich noch immer mit ihnen. Wir reden, treffen uns wo, trinken Tee oder Kaffee. Wir plaudern über die alten Zeiten. Sie sagen mir: „Als du gekommen bist, hast du lockige Haare gehabt, du warst sehr fesch, und wie schaust du bitte jetzt aus?“ und lachen. Haben Sie je daran gedacht, wieder endgültig in die Türkei zurückzukehren? Ich habe viel nachgedacht, ich habe öfters meine Koffer gepackt und ein Ticket gekauft. Jedes Mal, wenn ich am Bahnhof war und schon in den Zug gestiegen bin, habe ich mir gesagt, hab noch etwas Geduld, und ich habe meine Sachen genommen und bin zurückgekehrt. Dreimal hab ich das ganz gleich erlebt. In den 1970ern war der amerikanische rote Chevrolet in der Türkei ein Luxusgut. Mein einziges Ziel, als ich nach Österreich bin, war es, einen roten Chevrolet zu kaufen und dann wieder in die Türkei zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob wir das Richtige oder das Falsche gemacht haben. Ich denke noch immer, dass es nicht gut war, dass ich in Istanbul beim Hotel gekündigt habe. Denn Direktor Mahmut hat mir gesagt, dass ich nicht gehen soll, weil er nach drei Jahren in Pension gehen werde und dass ich dann der Leiter werden würde. Da habe ich einen Fehler gemacht, denke ich mir immer. Anderseits habe ich viel gearbeitet und mir was aufgebaut.

— 194 —

belki daha geri kalacaktım. Bazı şeyleri onlara çok borçluyum. Halen hepsiyle ilişkim sürüyor. Avusturyalılarla diyaloğum çok iyidir. Çok iyi arkadaşlarım oldu. Halen de bu dostlarımla görüşürüz. Sohbet eder, otururuz bir yerde çay, kahve içeriz. Eskileri anlatırız. Bana, sen geldiğin zaman saçların kıvırcıktı, çok yakışıklıydın, bak şimdi bu hale geldin diye ve gülerler. Türkiye‘ye kesin dönüş yapmayı hiç düşündünüz mü? Çok düşündüm valizimi hazırladım, biletimi aldım. İstasyona gittim tam trene binerken kendi kendime oğlum sabret dedim ve eşyalarımı toplayıp geri eve döndüm. Üç kez aynı biçimde bu olayı yaşadım. 1970’li yıllarda Amerikan malı Chevrolet‘ler Türkiye’de lükstü. Benim de Avusturya‘ya gelmekteki bütün amacım sadece kırmızı bir Chevrolet alıp Türkiye‘ye dönmekti. Bilmiyorum iyi mi yaptık kötü mü yaptık? Halen daha İstanbul‘da oteli bıraktığımla iyi yapmadığımı düşünüyorum. Çünkü müdür Mahmut gitme, üç sene sonra ben emekliye ayrılıyorum, buraya müdür sen olacaksın, dedi. Belki orada bir hata yaptığımı hep düşünürüm. Ama diğer taraftan da çok çalışıp bir şeyler sahibi oldum. Türkiye‘yle bir bağınız var mı? Türkiye‘de artık gayrimenkullerimiz var. Onlar olduğu müddetçe gitmem diyemiyoruz. Onlarla uğraşıyoruz, çevremiz, ailen var. Hiç kendim için yaşamadım. Hep çevrem için yaşadım. Kendim için yaşamak bana biraz bencillik gibi geliyor. Etrafın mutlu olursa sen de mutlu oluyorsun diye düşünüyorum. Yeğenlerim var ve üniversitede okuyorlar. Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eşe dosta yardımcı olmaya çalışıyoruz. Para benim için, gerçekten çok şey değil.


Verbindet Sie noch etwas mit der Türkei? Wir haben Immobilien in der Türkei. So lange wir sie haben, werden wir auch in die Türkei fahren. Wir kümmern uns um die Immobilien, wir haben Bekannte und Familie. Ich habe nie für mich allein gelebt. Ich habe immer für mein Umfeld gelebt. Nur für mich alleine zu leben finde ich egoistisch. Wenn die Leute um dich glücklich sind, wirst du auch glücklich sein, denke ich mir. Ich habe Neffen und Nichten, die studieren. Ich habe immer versucht, ihnen auch zu helfen, so viel ich konnte. Ich versuche immer, meinen Bekannten und Freunden zu helfen. Geld ist für mich wirklich nicht so wichtig. Du brauchst es nur für den Alltag. Beziehungen mit Menschen sind mir viel wichtiger als Geld. Das haben wir gelernt. Aus diesem Grund versuche ich jedem zu helfen.

Günlük ihtiyaçları karşılayacak. İnsan ilişkileri paranın çok üstünde bence. Biz bunu öğrendik. Bu yüzden herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Haben Sie nur in der Türkei investiert? Ich habe die meisten Investitionen in der Türkei gemacht. In Graz habe ich ein Haus mit vier Wohnungen bauen lassen. Ich habe jedem Kind eine Wohnung gegeben. Jeder hat in Graz eine Eigentumswohnung. Ich selber habe keine, ich lebe in der Wohnung meines ledigen Sohnes. Wenn auch er heiratet, überlegen wir, ob wir uns nicht auch eine eigene Wohnung kaufen, in die Türkei gehen und dann hin- und herpendeln. Denn ich habe dort auch meine Beziehungen. Die kannst du nicht aufgeben.

Avrupa‘ya hiç akrabanızı getirdiniz mi? Vefat eden bir kardeşimi iki sefer getirdim ama o sevmedi buraları. Duramadı ve gitti. Onun dışında kardeşim Ayhan ve eniştem ile dayımın oğlunun da gelmesine yardımcı oldum. Şu anda köyde yaşayan bir kardeşim var. Ona da yardımcı oldum ama o da durmadı gitti. Amcamın oğlu geldi, getirdiğimizin ertesi günü de çalışmaya başladı. Dönerciydi. O da durmadı, gitti. Aslında çok büyük fedakârlıklar yaptım, hepsini vizeyle getirdim. Ama durmadılar. Dursalardı burada geniş bir aile olacaktık. Köydeki kardeşimin maddi durumu iyi değil biz de her sene ona yardımcı oluyoruz. Herkesin insan gibi yaşaması için aile fertlerinden yedi kişi gelmelerine yardımcı oldum ama bir kısmı durmadı ve gitti. Şu anda gittiklerine pişman olduklarını biliyorum.

— 195 —

Avusturya vatandaşlığına ne zaman geçtiniz? Eşimle küçük çocuğumuzu buraya getirdim. Eşimin bir vize sorunu çıkmıştı. Üç aylığına davetli getirdim buraya. Üç aydan sonra burada kalmasını istedik. Türkiye‘ye gidecek gelecek, dediler eşim

LEBENSGESCHICHTEN

Haben Sie nie Verwandte nach Österreich gebracht? Ich habe meinen Bruder zweimal nach Österreich gebracht, aber ihm hat es hier nicht gefallen. Er ist wieder zurückgekehrt. Außerdem habe ich meinem Bruder Ayhan, meinem Schwager und meinem Cousin geholfen herzukommen. Ich habe noch einen Bruder, der im Dorf lebt. Ich habe ihm auch geholfen, aber er ist auch nicht geblieben. Der Sohn meines Onkels ist gekommen und hat am nächsten Tag zu arbeiten begonnen. Er hat als Dönerbrater gearbeitet. Er ist auch nicht geblieben und zurückgekehrt. Eigentlich habe ich viele große Opfer gebracht, ich habe jedem ein Visum besorgt, mit dem sie hergekommen sind. Aber sie sind nicht geblieben. Die finanzielle Lage meines Bruders im Dorf ist nicht gut,

Sadece Türkiye’de mi yatırım yaptınız? Yatırımın çoğunu Türkiye‘de yaptım ve Graz’da dört dairelik bir ev yaptırdık. Her bir çocuğa bir dairenin tapusunu da verdim. Herkesin şu anda evi var Graz’da. Benim evim yoktur. Bekâr çocuğumun evinde oturuyorum. O da evlendikten sonra düşünüyoruz bakalım kendimize bir ev mi alırız, Türkiye’ye gider, birkaç sefer gider gelir miyiz? Çünkü orada da ilişkilerin var. Bırakamıyorsun.


wir unterstützen ihn jährlich. Wären sie geblieben, so wären wir eine große Familie gewesen. Damit jeder wie ein Mensch leben kann, habe ich von den Leuten meiner Familie sieben Personen geholfen herzukommen, aber keiner ist geblieben. Ich weiß, dass sie es jetzt bereuen, dass sie wieder gegangen sind. Wann haben Sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen? Ich habe meine Frau und mein jüngeres Kind nach Österreich gebracht. Meine Frau hat ein Problem mit dem Visum gehabt. Ich habe sie mit einer Einladung für drei Monate hergebracht. Nach drei Monaten wollten wir, dass sie hier bleibt. Man hat mir 2002 gesagt, dass meine Frau wieder in die Türkei ausreisen und dann wieder einreisen soll. Es gab eine Frau Doktor, die in der Landesregierung gearbeitet hat. Ich bin zu ihr gegangen, sie hat sich meinen Fall angeschaut und zu mir gesagt: „Sie sind seit langer Zeit in Österreich und Sie haben keine Probleme. Suchen Sie um die Staatsbürgerschaft an und in drei Wochen werden wir Ihnen die Staatsbürgerschaft geben!“ Wir haben es zwar nicht geglaubt, aber nach drei Wochen haben wir die Staatsbürgerschaft für mich, meine Frau und mein Kind bekommen. Das ist so schnell gegangen, weil ich die Gesetze immer geachtet habe. Etwas habe ich nie vergessen : Du lebst in einem fremden Land, achte auf die Gesetze! Fühlen Sie sich wie ein Hiesiger, also wie ein Grazer? Bestimmt fühle ich mich manchmal wie ein Hiesiger. Jetzt bin ich österreichischer Staatsbürger. Ich bin ein Teil dieses Landes. Ich bin auch an allen positiven und negativen Sachen dieses Landes beteiligt. Ich versuche mich immer daran zu beteiligen. Ich bin auch ein Bürger dieses Landes, ich weiß genau, auf was ich achten muss und auf was nicht. Die Ansichten und die Lebensart unseres Landes und die von Österreich sind anders. In Österreich sehe ich mich bestimmt als ein Bürger von Österreich. Wieso akzeptiere ich das? Weil wir in einem europäischen Land leben. Wir sehen Österreich als Zentrum der Demokratie. Es gibt eine soziale Absicherung. Du

— 196 —

için 2002‘de. Landesregierung’da bayan bir tane doktor vardı. Yanına çıktım, dosyama baktı ve dedi ki “Siz uzun zamandır buradasınız. Hiçbir sorununuz yok. Siz vatandaşlığa başvurun, size üç hafta içinde vatandaşlık vereceğim.” İnanmadık başvurduk, gerçekten de üç hafta içinde bana eşime ve çocuğuma vatandaşlık verdiler. O kadar hızlı oldu ki her şey. Çünkü yasalara çok dikkat ederim. Her zaman bir şeyi hiçbir zaman unutmadım: Yabancı ülkede yaşıyorum. Her zaman yasalara riayet ettim. Kendinizi buralı yani Graz‘lı hissediyor musunuz? Muhakkak ki kendimi zaman zaman buralı hissediyorum. Şu anda Avusturya vatandaşıyım. Bu ülkenin bir parçasıyım. Vatandaşıyım. Bu ülkedeki olumlu-olumsuz her şeyden benim de payım var. Ben de her zaman kendime pay çıkarıyorum. Bu ülkenin vatandaşıyım, neye dikkat etmeliyim, neye dikkat etmemeliyim iyi biliyorum. Bizim ülkemizin kültür ve görüşleriyle Avusturya‘daki görüşler, yaşam biçimi değişiyor. Avusturya’da kendimi muhakkak ki bir Avusturya vatandaşı olarak kabul ediyorum. Niye kabul ediyorum? Çünkü Avrupa ülkesinde yaşıyoruz. Demokrasinin beşiği olarak buraları görüyoruz. Sosyal hakları var. Hastaneye gidiyorsun. Birisi arkadan gelip senin önüne girmiyor. Herkes sırasını bekliyor. İnsana insan gibi muamele ediliyor. Bunlar otuz yılda hayal ettiğim şeylerdi. İnsanın insan gibi yaşamasını burada gördüm ben. Tatilinizi nerede yapıyorsunuz? Türkiye’nin her tarafını gezdim. Avrupa‘da zaten işim dolayısıyla aşağı yukarı 16-17 ülkeyi gezdim. Avusturya‘yı köşe köşe biliyorum. Gezmeyi de çok seviyorum. Halen çok seviyorum.


Wo verbringen Sie ihren Urlaub? Ich habe die ganze Türkei bereist. In Europa habe ich ohnehin wegen meiner Arbeit sechzehn bis siebzehn Länder bereist. Ich kenne jede Ecke in Österreich. Ich reise sehr gerne, ich mag es noch immer. Gibt es auch schlechte Erlebnisse bezüglich Österreich, etwas, das Sie bereut haben? Es gibt natürlich auch viele Fehler, die ich in Bezug auf Österreich gemacht habe. Mein Erfolg hat mich etwas gebremst. Ich bin aus einer armen Familie gekommen. Es hat Zeiten gegeben, wo meine Familie nichts zum Essen auf dem Tisch gehabt hat, ich aber habe hier durch Handel viel Erfolg gehabt. Ich hätte einige Chancen gehabt, aber ich hatte auch Angst, alles wieder zu verlieren. „Wenn du das riskierst und verlierst, wird es dann wieder wie früher sein?“ habe ich mir gedacht. Armut ist sehr schlimm und raubt einem natürlich den Mut. Wenn man sein Glück gefunden hat, fühlt man sich menschlicher. Du kannst nichts Schlechtes über Menschen denken. Du versuchst zwar einen Schritt nach vor zu machen, aber du schaust gleichzeitig, dass du nichts verlierst. Vierzig Jahre lang habe ich ohne zu ruhen Tag und Nacht gearbeitet. Heute bin ich vierundsechzig Jahre alt. Damit ich nicht noch so etwas wie den Konsum erlebe, habe ich mich immer gebremst. Ich konnte deswegen nicht viel riskieren. Ich bedanke mich beim Verein JUKUS und seinem Obmann, die dieses Buch schreiben und unsere Erinnerungen teilen und wünsche viel Erfolg bei der Arbeit!

— 197 —

Avusturya‘yla ilgili iyi ya da kötü hatıranız, pişmanlığınız oldu mu? Avusturya‘yla ilgili muhakkak ki yaptığım çok hata oldu. Başarım beni biraz frenledi. Fakir bir aileden çıkmış gelmiş biriyim. Zaman zaman ailemin masasında yiyecek ekmeği, yemeği yokken, ben burada ticarette belirli bir başarıya ulaştım. Belki önüme birçok şans çıktı ama kaybetmekten de korktum. Girersem, kaybedersem, acaba, eskiye mi döneceğim diye çok düşündüm. Fakirlik çok kötü bir durum tabii cesaretsiz bırakıyor insanı. Refahı yakaladığın zaman insancıllaşıyorsun. İnsanlar hakkında kötü düşünemiyorsun. Hem bir adım ileriye gitmek istiyorsun, hem de elindekini tutmaya çalışıyorsun. Kırk yaşında gece gündüz yatmıyor çalışıyordum. Bugün altmış dört yaşındayım. Bir Konsum daha yaşar mıyım, diye kendimi hep frenledim. Dolayısıyla gözü kara çok şeylere giremiyorum. Bu kitabı yazmakta ve bizim anılarımızı paylaşmakta gayretlerini esirgemeyen JUKUS yöneticileri ve derneğine çok teşekkürlerimi iletir ve çalışmalarında başarılar dilerim.

LEBENSGESCHICHTEN

gehst ins Krankenhaus: Es kommt keiner und drängt sich vor. Jeder wartet, bis er an die Reihe kommt. Sie behandeln dich wie einen Menschen. Das habe ich mir 30 Jahre lang gewünscht. Ich habe hier gesehen, dass Menschen wie Menschen leben.


Alle Fotos: Privatarchive
ANHANG CHRONOLOGIE „Lange Zeit in Österreich“ nach August Gächter und Recherchegruppe „Gastarbajteri“

1961

Das so genannte „Raab-Olah-Abkommen“ zwischen Wirtschaftskammer und ÖGB berücksichtigt den Bedarf der Wirtschaft nach einer „Fremdarbeiterbeschäftigung“.

1962

Arbeitsgemeinschaft für die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte nimmt im Februar in der Bundeswirtschaftskammer ihre Arbeit auf. Eine „vorläufige Vereinbarung“ mit der Türkei ermöglicht es der Außenhandelsstelle in Istanbul, mit der Anwerbung zu beginnen. Von den Sozialpartnern werden erste Kontingente für die Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern abgeschlossen.

1963

Es kommt zum Assoziationsvertrag zwischen der EWG (Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft) und der Türkei.

1964

Abschluss des Anwerbeabkommen mit der Türkei und offizielle Eröffnung der Anwerbestelle in Istanbul.

1968

Der Begriff des „Fremdarbeiters“ wird mehr und mehr durch den „Gastarbeiter“ abgelöst.

1969

Beschluss eines Sozialabkommen mit der Türkei.

— 369 —


1970

Die in Eigeninitiative von Firmen durchgeführte Anwerbung von ArbeitnehmerInnen in der Türkei wird verboten. Arbeitssuchende können weiterhin als TouristInnen einreisen und in Österreich nach Arbeit suchen.

1972

In Vorarlberg wird der erste muttersprachliche Zusatzunterricht in Serbokroatisch, Slowenisch und Türkisch angeboten. Eine erste türkische Zeitschrift „Yankı“ in Wien wird vom Zuwandererfonds herausgegeben.

1973

Wien: Plakat „I haaß Kolaric“ wird erstmals aufgehängt – im Auftrag der „Aktion Mitmensch“ der Werbewirtschaft Österreichs (Agentur Lintas) und benennt den teilweise diskriminierenden Umgang mit „Gastarbeitern“ in Österreich. „Touristenbeschäftigung“ gerät zunehmend unter gewerkschaftlichen Druck, während sie von der Bundeswirtschaftskammer vehement verteidigt wird. Gründung des „Arbeitervereins aus der Türkei“ in Wien.

1974

Das Arbeitsverfassungsgesetz löst das Betriebsrätegesetz ab und gewährt Beschäftigten ohne österreichische Staatsangehörigkeit das aktive Wahlrecht zum Betriebsrat. Die von den Sozialpartnern ausgehandelten Kontingente erreichen mit 162.789 Arbeitskräften den Höhepunkt, wobei es zur weiteren Verlagerung von jugoslawischen zu türkischen ArbeiterInnenn kommt. Dazu kommen geschätzte 40.000 AusländerInnen, die sich ohne Sichtvermerk in Österreich aufhalten. Da ein Erlass die Wiedereinreise für ausländische Arbeitskräfte erschwert, bleiben diese in der beschäftigungslosen Zeit vermehrt in Österreich und holen ihre Familien nach. Gründung der Zeitschrift „Anadolu“ durch den Wiener Zuwandererfonds.

1975

Die offizielle Anwerbung von „Gastarbeitern“ im Ausland wird eingestellt, auch da die Wirtschaft in Österreich erstmals seit 1945 wieder schrumpft. Von 1975 bis 1981 erscheinen im ORF verschiedentlich Filme zum Thema „Gastarbeiter“.

1976

Zwar löst das Ausländerbeschäftigungsgesetz die bis dahin gültige Deutsche Reichsverordnung ab, dennoch sollen ausländische ArbeitnehmerInnen nur so lange wie unbedingt nötig in Österreich bleiben dürfen. Einrichtung der „gemischten türkisch-österreichischen Expertenkommission für den Unterricht der Kinder türkischer Gastarbeiter in Österreich“. In Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Wien wird der muttersprachliche Zusatzunterricht in Türkisch eingerichtet; wurde in den nächsten Jahren auf alle Bundesländer ausgedehnt.

1977

In Wien wird mit dem Bau des ersten Islamischen Zentrums Wien (Moschee) begonnen.

1978

Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe kann in bestimmten Fällen auch während des Aufenthalts im Ausland bezogen werden. Zum anderen wird der Bezug der Familienbeihilfe bei Auszahlung ins Ausland um rund die Hälfte gekürzt. Laut türkischem Arbeitsamt wurden bis 1978 rund 38.000 ArbeitnehmerInnen nach Österreich vermittelt, darunter sehr wenige Frauen.

— 370 —


1979

In Wien eröffnen die ersten türkischen Geschäfte und Betriebe. Gesetzliche Anerkennung und Gleichstellung des Islams; Wiederanerkennung der Islamischen Glaubensgemeinschaft.

1980

Die EWG beschließt Zugangserleichterungen für türkische Staatsangehörige zum Arbeitsmarkt. Militärputsch in der Türkei. Die türkischen Flüchtlinge bekommen zumeist Gastarbeiterstatus, weshalb ihre Anzahl nicht bekannt ist. Wien: Arbeitskämpfe und Flugblattaktion „Ein Herz für Sklaven“ der Zeitungskolporteure. Gründung des österreichisch-türkischen Freundschaftsvereins.

1982

Das Sozialministerium versucht in der Reinigungsbranche und in der Gastronomie ausländische durch inländische Frauen zu ersetzen; geringer Erfolg. In Vorarlberg versucht die Fremdenpolizei, Sichtvermerke mit der Begründung zu verweigern, der Ausländeranteil an der Bevölkerung betrage bei den Minderjährigen schon fast 20 %. Der Verwaltungsgerichtshof lässt das nicht gelten. Gründung des Vereins Volkskulturhaus „Halk Kültür Derneği“.

1983

Staatsbürgerschaftsgesetz: Staatsbürgerschaft auch in weiblicher Folge vererbbar. Beginn des islamischen Religionsunterrichtes an österreichischen Schulen. In Wien wird das erste arbeitsmarktpolitische Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten gegründet. In Wien wird der Verein „Miteinander Lernen – Birlikte Öğrenelim“ gegründet. In den nächsten Jahren entstehen weitere Frauenvereine.

1984

In Wien wird der „Verein solidarischer Frauen aus der Türkei und aus Österreich“ gegründet. Heute bekannt als „Peregina Bildungs-, Beratungs- und Therapiezentrum für Migrantinnen“. Vorschläge der Wiener Arbeiterkammer „für eine Neugestaltung der Ausländerpolitik“, darunter Gleichstellung der sogenannten zweiten Generation mit österreichischen Staatsangehörigen am Arbeitsmarkt; wird 1988 bis 1990 von Parlament und Regierung in wichtigen Teilen umgesetzt. Beginn der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen PKK und der türkischen Armee/Regierung.

1986

Die Wiedergewährung des passiven Betriebsratswahlrechts für Beschäftigte ohne österreichische Staatsangehörigkeit scheitert am Widerstand der Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter (FSG) im ÖGB. Sozialabkommen mit Jugoslawien und der Türkei werden geändert.

1987

Verfassungsgerichtshof hebt §3 Fremdenpolizeigesetz zweimal auf, weil er das Menschenrecht auf Privat- und Familienleben von EinwanderInnen nicht ausreichend gegen Aufenthaltsverbote schützt. Das wurde zum Auslöser aller weiteren Reformen.

1988

Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG): Laufzeit des Befreiungsscheins (grüner Zettel) wird von 2 auf 3 Jahre verlängert und Zugang wird erleichtert (besonders für Jugendliche) (BGBl 429/1988). Zwischen 1988 und 1998 wird das AuslBG zwanzigmal geändert.

— 371 —


1989

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG): Bezug von Karenzurlaubsgeld und Sondernotstandshilfe ist während Auslandsaufenthalten möglich. AlVG: Das Gnadenrecht des Sozialministers aus dem Jahr 1950, Notstandshilfe zu gewähren, wird für anerkannte Flüchtlinge und Inhaber von Befreiungsscheinen in ein Recht umgewandelt; maximale Bezugsdauer ist ein Jahr. Gründung der Zentralen Minderheitenredaktion im ORF. Sendereihe „Heimat, fremde Heimat“ beginnt. Gründung des „Vereins türkischer Frauen“, später umbenannt im: „Orient Express“.

1990

AuslBG: Einführung der Arbeitserlaubnis; leichterer Zugang und längere Laufzeit des Befreiungsscheins; Einführung von Bundes- und Landeshöchstzahlen für die Beschäftigung. Sichtvermerkspflicht für türkische, polnische und rumänische Staatsangehörige. Alltagssprachlicher Wechsel vom „Gastarbeiter“ zum „Ausländer“ setzt ein. Im Jahresverlauf erhöht sich die Anzahl der offiziellen ausländischen Beschäftigten um mehr als 100.000; rund 60% der zusätzlichen Beschäftigten haben jugoslawische oder türkische Staatsangehörigkeit.

1991

In Vorarlberg gibt es den ersten Betriebsrat mit türkischer Staatsangehörigkeit in der Privatwirtschaft.

1992

Asylgesetz 1991 löst Asylgesetz 1968 ab und schränkt die Möglichkeit zur Stellung eines Asylantrags ein; führt den Grundsatz der Familieneinheit ein, sodass nicht mehr jedes Familienmitglied einzeln um Asyl ansuchen muss mit dem Risiko divergierender Entscheidungen. Gewerbeordnung erschwert ausländischen Staatsangehörigen den Einstieg in selbständige Erwerbstätigkeit. Wiener Integrationsfonds und Integrationshaus wird gegründet.

1993

Fremdengesetz löst das Fremdenpolizeigesetz 1954 und das Passgesetz 1969 ab. Die seit 1964 bestehende Anwerbestelle in Istanbul wird geschlossen.

1994

Der EWR-Vertrag tritt in Kraft. Ausländische Familienangehörige von österreichischen Staatsangehörigen benötigen keine Arbeitsgenehmigung mehr.

1995

In Graz findet erstmals eine Wahl eines AusländerInnenbeirats statt.

1996

Österreich wird vom Europäischen Gerichtshof verurteilt, da es als neues EU-Mitgliedsland nicht das Assoziationsabkommens der EU mit der Türkei umgesetzt hatte. Der Vorschlag der Wirtschaftskammer, dass türkische Staatsangehörige vom Ausländerbeschäftigungsgesetz ausgenommen werden sollten wird von Gewerkschaftsseite abgelehnt.

1997

Österreich kündigt alle bilateralen Sozialabkommen. So fällt auch ab 1998 die Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder weg.

1998

Das neue Fremdengesetz unterscheidet nunmehr zwischen Aufenthalt und Niederlassung. Kinder dürfen nur mehr nachziehen, bevor sie 14 Jahre alt sind. Ungleichbehandlung bei der Arbeitslosenversicherung wurde abgeändert. Anlauf zum passiven Betriebsratswahlrecht scheiterte.

— 372 —


1999

Staatsbürgerschaftsgesetz: Zulässige Gründe für Einbürgerung vor 10 Jahren Aufenthalt werden definiert. Ungleichbehandlung bei der Arbeitslosenversicherung endet. In der Steiermark wird ein landesgesetz verabschiedet, das allen Kommunen mit einer ausländischen Wohnbevölkerung von über 1.000 Personen die Errichtung von AusländerInnenbeiräten vorschreibt. In Vorarlberg erreicht die von ÖsterreicherInnen mit Türkeibezug gegründete Liste „NBZ – Neue Bewegung für die Zukunft“ sieben Prozent der Stimmen.

2000

Der „Integrationserlass“ öffnet den Arbeitsmarkt für nachgezogenen Familienmitglieder. In den steirischen Städten, in Leoben und Knittelfeld, werden im Zuge der Gemeinderatswahlen AusländerInnenbeiräte gewählt. Bei den Gemeinderatswahlen in Dornbirn kommen drei aus der Türkei stammende KanditatInnen in den Gemeinderat.

2001

In Wien werden zahlreiche Einwanderinnen und Einwanderer in den Gemeinderat und in die Bezirksräte gewählt. In Vorarlberg wird die Arbeitsmarktpolitische Ausländerberatungsstelle geschlossen.

2002

In einem großen Metallbetrieb in Vorarlberg wird 4 jungen türkischen Staatsangehörigen das passive Wahlrecht zum Betriebsrat verweigert. Auch der ÖGB ist gegen sie. Dennoch erringt ihre Liste 5 der 15 Mandate; das Gericht gibt ihnen schließlich recht. Dornbirn gibt sich als erste Gemeinde in Österreich ein Integrationsleitbild. In Vorarlberg beginnt, finanziert von der Landesregierung, das Projekt „okay. zusammen leben“, das eine engere Integration der Einwanderer in das politische und soziale Leben bewirken soll.

2003

Neues Fremdengesetz und Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG): Niederlassungsnachweis nach 5 Jahren Niederlassung befreit mehr als 90% der niedergelassenen Drittstaatsangehörigen vom AuslBG; „Integrationsvereinbarung“ wird eingeführt. Der VfGH erkennt die Streichung von Kandidaten mit türkischer Staatsangehörigkeit bei den Vorarlberger AK-Wahlen vom April 1999 für gesetzwidrig. EURODAC-Abkommen tritt in Kraft: EU-weite Vereinheitlichung der Speicherung und Abfrage der Daten von AsylwerberInnen über 14 Jahren (u.a. Fingerabdrücke). In Wien wird das Wahlrecht für Zuwanderer und ZuwanderInnen auf Bezirksebene beschlossen.

2004

Wiener Integrationsfonds wird zu einer Magistratsabteilung. In Wien wird der erste islamische Friedhof in Österreich errichtet. Arbeiterkammerwahlen in Österreich: zahlreiche Einwanderinnen und Einwanderer als Kandidaten.

2013

Im österreichischen Nationalrat sind nunmehr drei Migrantinnen aus der Türkei vertreten.

2014

Es jährt sich zum 50. Male die Unterzeichnung des Abkommens zwischen Österreich und der Türkei zur Anwerbung türkischer Arbeitskräfte.

— 373 —


AutorInnen Mag. August Gächter, studierte Soziologie in Wien. Er ist seit 1989 mit der Forschung zu Migration und Integration beschäftigt und hat dazu zahlreiche Forschungsprojekte durchgeführt und viele Fachbeiträge verfasst. Von 1991 bis 2002 war er am Institut für Höhere Studien und seit 2002 ist er am Zentrum für Soziale Innovation tätig. Dr. Hakan Gürses, studierte Chemie an der METU/ODTÜ (Middle-East Technical University) in Ankara und Philosophie in Wien. Von 1997 bis 2011 war er Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie und am Institut für Internationale Entwicklung an der Universität Wien sowie an der Donau-Universität Krems. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Universität war er von 1993 bis 2008 Chefredakteur der Zeitschrift „Stimme von und für Minderheiten“. Heute arbeitet er als wissenschaftlicher Leiter der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung (ÖGPB). Mag. Joachim Hainzl, studierte Sozialpädagogik in Graz und Innsbruck. Seit rund zwei Jahrzehnten als Kulturwissenschafter tätig in den Bereichen Forschung, Dokumentation, Vermittlung und künstlerischen Interventionen zu sozialgeschichtlichen Aspekten, diversitätsfördernden Ansätzen und gesellschaftspolitischen Reflexionen. Gründer und Obmann von XENOS – Verein zur Förderung der soziokulturellen Vielfalt. Mag. Mevlüt Kücükyasar, studierte Politikwissenschaften und Soziologie in Wien. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Integration- und Migrationsforschung. Er war als Bildungsberater für Jugendliche mit Deutsch als Zweitsprache in St. Pölten tätig. Derzeit arbeitet er in der Arbeiterkammer Wien als Referent in der Abteilung Bildungspolitik und ist im Vorstand des Zentrums für Sozial- und Integrationsprojekte (CeSIP) aktiv. Mag.a phil. Verena Lorber, absolvierte 2008 ihr Diplomstudium mit den Schwerpunkten Gender Studies und Zeitgeschichte in Graz. Sie ist seit Juli 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Spectro (gemeinnützige Gesellschaft für wissenschaftliche Forschung GmbH) und forscht zum Thema „Auf Spurensuche ehemaliger ‚GastarbeiterInnen’ in der Steiermark“. Ali Özbaş, ist Diplom-, Sozial- und Berufspädagoge. Seit 2000 arbeitet er im Sozial- und Kulturbereich. Er ist Gründungsmitglied und geschäftsführender Obmann des Vereins JUKUS. Initiator der deutsch-türkischen Zeitschrift Yeni Hayat und Mitarbeiter bei diversen Medienprojekten wie Radio Helsinki u. a. Mag.a Handan Özbaş, studierte Internationale Entwicklung und Politikwissenschaften in Wien. Sie ist jahrelange Mitarbeiterin und Vorstandsmitglied von JUKUS. Ihr Schwerpunkt liegt in der Friedens- und Konfliktforschung sowie der Migrations- und Integrationsforschung. Mag.a Asiye Sel, studierte Soziologie in Wien. Engagiert und beschäftigt sich seit 1991 im Bereich der sozialen Arbeit, Migration und Integration. Seit 2008 ist sie als Referentin in der Arbeiterkammer Wien mit den Schwerpunkten Arbeitsmarktpolitik für Frauen, Migrations- und Diversitätspolitik und Gender tätig. Univ. Prof. Dr. Erol Yildiz, studierte Philosophie, Soziologie, Pädagogik und Psychologie an der Universität zu Köln. Er war Universitätsprofessor am Institut für Erziehungswissenschaften und Bildungsforschung an der Abteilung für Interkulturelle Bildung an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. Seit März 2014 lehrt er an der Universität Innsbruck am Institut für Erziehungswissenschaften mit den Schwerpunkten „Migration und Bildung“.

— 374 —


Dank an Fördernde

KooperationspartnerInnen

Idee, Projektleitung: Ali Özbaş Wissenschaftliche Mitarbeit, Archivforschung: Handan Özbaş, Joachim Hainzl Grafik, Layout: Andreas Brandstätter Übersetzung: Alexander Just, Coşkun Kesici, Selin Atalay Weitere MitarbeiterInnen: Merve Bursalı, Aurel Hutter, Sonja Kinzer, Sila Kaya, Serap Nergiz, Erdal Gördük, Cenk Gündoğdu, Cornelia Kogoj --Bildmaterial: Privatarchive, WKO – Archiv (Wirtschaftskammer), VGA – Archiv Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung, Ausstellung „Gastarbajteri“ (Initiative Minderheiten / Wien Museum 2004) Die in diesem Buch abgedruckten Bilder sind sorgfältig auf Quelle und Urheberrechte geprüft worden. Für den Fall, das diese nicht zur Genüge eruiert werden konnten oder dass Ansprüche bestehen, bitten wir um Bekanntgabe.

Diese Publikation ist Teil des vom Verein JUKUS initiierten Projektes „Avusturya! Österreich!“, zu dem auch eine Ausstellung zählt, die ab September 2014 an mehreren Orten in Österreich gezeigt wird.

— 375 —


Verein zur Fรถrderung von Jugend, Kultur und Sport www.jukus.at office@jukus.at


50 Jahre umfasst nun schon die Geschichte der Arbeitsmigration nach Österreich, etwas weniger der entsprechende Diskurs über Migration und „Integration“. Wenig gehörte Stimmen sind nach wie vor jene der MigrantInnen selbst. Herzstück dieses Buches sind daher die darin versammelten Interviews. Sie lassen sich als Bilder und Spiegelbilder lesen: Sie geben eine Fülle von Einblicken in verschiedene Lebenswirklichkeiten, Beweggründe, Schwierigkeiten, Träume u.v.m. von türkischen MigrantInnen der ersten Generation. Damit berühren sie, machen unmittelbar verständlich, beschenken die LeserInnen und bereichern den Diskurs um Migration mit ihren realen Erfahrungen. Für Angehörige der Mehrheitsgesellschaft ergibt sich ein wohltuender Perspektiven­wechsel: Der Blick auf MigrantInnen wird zu einem Blick auf österreichische Arbeitswelten, ÖsterreicherInnen und österreichische Politik aus deren Sicht. Die wissenschaftlichen Analysen und Essays ergänzen die individuellen Biographien. Sie halten Vorurteilen Fakten entgegen, überlegen Strategien und beziehen engagiert und kritisch Standpunkt.

Avusturya ya gerçekleşen işçi göçünün 50 yılı, ancak göç (ve uyum) üzerine yapılan söylevlerin tarihi bu kadar eski değil. Bu konu hakkında en az kulak verilen kesim ise yine göçmenlerin kendisi. Bu kitabın en can alıcı yeri yapılan röportajlardır. Onlar ayna görevini üstlenen fotoğraflar olarak görülüp okunmalı: Bu röportajlar, Türkiyeli birinci nesil göçmen işçilerin farklı yaşamlarını, nedenlerini, zorluklarını, hayallerini anlamamızı sağlayacak bir zenginlik içeriyor. Okuyucu böylece dolaysız biçimde göçmenlik söylemine, yaşanmış reel hayat deneyimleri üzerinden bakma olanağına kavuşacak. Toplumun geniş kesimleri için yararlı bir perspektif değişikliğine yol açacak bu çalışmayla: göçmenlere ait resim, aynı zamanda Avusturya iş dünyasının, Avusturyalıların ve Avusturya politikasının konuyla ilgili görüntüsünü sunma özelliği taşıyor. Bilimsel analizler ve denemeler bireysel röportajları tamamlayacak bir özellik taşıyor. Bu çalışma önyargılara karşı, stratejik açıdan öneriler sunan bir noktada duruyor.

Ein Projekt des Verein JUKUS

in Kooperation mit

ISBN 978-3-7011-7934-3