Page 1

Suomen Omakotilehti on liiton jäsenlehti

4 • 2015

Jätevesiasetuksessa vielä parantamisen varaa s. 5, 7

Turvaa talosi s. 12

Sähköä verkon ulkopuolelta s. 24

Valitse takka tai kamina oikein s. 17

Laajakaista kaikille! s. 41-42

LIITY NYT!

Saat paljon etuja! s. 40-45 www.o m a 4ko t i l i i t to.f SUOMEN OMAKOTILEHTI • 2015 1 i


LIIKUTA ILMAA MISTÄ VAIN. Säädä ilmanvaihtoa helposti kotona tai etänä. -iilmanvaiihtokkoneiiden oh hjaus perusttuu hellppoon tilavalintaan: Kotona, Poissa, Tehostus tai Takkatoiminto. Voit säätää koneita myyös etänä – vaikkap pa läp ppärillä tai puhelimella. Koneet ovat myös kytkettävissä taloautomaation piiriin Modbus-väylää pitkin. Sisäänrakennetun kosteusanturin avulla sopiva teho säätyy automaattisesti, energiaa säästäen. Valloxilta saat markkinoiden ainoat ilmanvaihtokoneet, joilla on A+ energiamerkintä.

PO

MAN LÄMM

Ö TEEN AL NT

O IL IS T

OTON

A+

O

KA

VU

SIH

Vallitse Valllox ja hengiitä vapaastti!

T Y S U H D E LU O

K

WWW.VALLOX.COM


Hiljaiset katot

`iœˆÌ>ÊUÊ6ˆ˜ŽŽiBÊUÊ"…iˆÌ>ÊÊÊÊwww.halltex.fi


200 € alennus

Omakotiliiton jäsenille! verisure.fi/omakotiliitto

Tiedämme, että murto vie turvallisuuden tunteen kodista. Suomen suosituimman hälytysjärjestelmän toimittajana toimimme 30 sekunnissa murron tai tulipalon sattuessa. Hälytyskeskuksemme valvoo kotiasi ympäri vuorokauden turvatakseen kotisi ja kaiken sinulle rakkaan. Omakotiliiton jäsenenä saat nyt 200 € alennuksen Verisure Home tai Home Plus -paketista sekä ilmaisen kodinturvakartoituksen. Tarjous on voimassa 30.11.2015 asti.

verisure.fi/omakotiliitto | Puh: 010 217 9110


Omakotiliitto 1.1 miljoonan kotitalouden, 0,5 miljoonan vapaa-ajanasunnon ja 2.7 miljoonan perheenjäsenen asialla. Seuraa meitä somessa https://www.facebook.com/Omakotiliitto ja

Kaija Savolainen toiminnanjohtaja

https://twitter.com/omakotiliitto

PUHTAASTA VEDESTÄ HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIIN Puhdas vesi on meille jokaiselle itsestäänselvyys. Hanasta tulee kirkasta ja maukasta vettä. Aina niin ei kuitenkaan ole. Jokainen voi pienillä toimilla vaikuttaa, että lasista ei läiky yli. Tätä samaa toivotaan jätevesien yhteydessä. Pitkään puhuttanutta jätevesisääntelyä ollaan kohtuullistamassa. On toivottavaa, että poliittisessa päätöksenteossa päästään parempaan tulokseen kuin jätevesityöryhmässä. Työryhmän perimmäisenä tavoitteena ei näyttänytkään olevan normiston kohtuullistaminen vaan pikemminkin tiukentaminen.

SUOMEN OMAKOTILEHTI

PUHDASTA KRAANAVETTÄ

Hajajätevesityöryhmän raportti

Omakotiliitto kantaa huolta ympäristöstä ja erityisesti veden puhtaudesta. Omakotiliitto osallistuikin aktiivisesti Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla toteutettuun kiinteistöjen vesihuollon riskienhallinnan hankkeeseen. Hankkeen loppuraportti löytyy Omakotiliiton kotisivuilta ja tarkemmin voit lukea aiheesta tämän lehden sivulta 32. Raportti sisältää hyödyllisen listan niistä toimenpiteistä joita asukkaan tai omistajan on syytä säännöllisesti tehdä. Näin vältytään terveysriskeiltä kuten legionellabakteereilta. Otathan sinäkin mukaan nuo toimenpiteet rutiineihisi.

7

Omakotiliitolta eriävä mielipide

Lisää lämpöeristettä alapohjaan

8

Poista veto lattioilta

Turvallisesti kotona ja pihalla

JÄTEVESISÄÄNTELYSSÄ HYVÄÄ, HERKÄN ALUEEN INVESTOINNIT HUOLESTUTTAVAT Hajajätevesityöryhmä luovutti raporttinsa ministerille marraskuun alussa. Omakotiliitto joutui jättämään raporttiin eriävän mielipiteen, joka on luettavissa osoitteessa http://omakotiliitto.fi/eriavamielipide. Omakotiliitto kannattaa vahvasti Suomen hallitusohjelman kirjausta, että ”jätevesiasetusta lievennetään huomattavasti”. Ei-herkillä alueilla olevien kotitalouksien tilanne koheneekin huomattavasti. Kuten ministeri Kimmo Tiilikainen sanoi, omistaja saa itse päättää milloin tekee jätevesijärjestelmän remontin. Ei-herkillä aluilla järjestelmät tulee laittaa kuntoon, kun kiinteistössä toteutetaan rakennuslupaa vaativia korjaustöitä. Omakotiliitto on huolissaan näistä herkistä alueista - kuinka ne tullaan määrittämään ja minkälaisia kustannuksia siitä kotitalouksille seuraa. Mitä laajempi suoja-alue on, sitä suurempaa määrää kotitalouksia investoinnit tulevat koskettamaan eikä kunnilla ole mahdollisuutta joustaa määräyksistä. Näillä herkillä alueilla järjestelmä tulee saattaa kuntoon 18.3.2018 mennessä. Lisäksi työryhmän raportissa on hyvin epäselvästi kirjattu kumpaa puhdistustasoa (perustaso vai tiukempi pudistustaso, asetuksen 3 ja 4 §) tullaan noudattamaan. Pelkän perustason puhdistusjärjestelmä maksaa 5.000-10.000 euroa. Työryhmässä ei tässä vaiheessa haluttu, Omakotiliiton useista esityksistä huolimatta, arvioida kustannusten suuruutta. Suomen 304 kunnasta 55 prosentissa (168 kuntaa) on määriteltynä herkät alueet. Nyt määrittely tulee laajenemaan koko Suomeen, kaikkiin kuntiin. Tämän seurauksena näissä 136 kunnassa kotitaloudet, joilla järjestelmät eivät ole kunnossa, joutuvat tekemään nämä merkittävät investoinnit 15.3.2018 mennessä. On huolestuttavaa, kuinka kotitaloudet selviävät näistä investoinneista, koska suuri osa näistä kunnista kärsii myös merkittävästä pitkäaikaisesta rakennetyöttömyydestä. Lisäksi valiovallan aiemmat päätökset ja vireillä olevat esitykset asumismenojen korotuksiksi (mm. kiinteistö-, energia-, ja jäteverotuksen korotukset sekä asuntolainan korkovähennysoikeuden leikkaus) tulevat entisestään heikentämään kotitalouksien ostovoimaa ja talouden tilannetta. Omakotiliiton mielestä herkän alueen määrittelyssä tulee riittää 50 metrin suojavyöhyke ja perustason puhdistusvaatimus. Kunnat voivat itsehallintonsa puitteissa päättää pidemmästä suojavyöhykkeestä ja tiukemmasta puhdistusvaatimuksesta paikalliset olosuhteet huomioiden. 50 metrin suojavyöhyke on myös oikeudenmukainen, kun maatalouden suojavyöhykkeiden vaihteluväli on 5-50 metriä. Lisäksi jätevesien käsittelyvaatimuksista tulee voida poiketa, jos kotitaloudessa asuu alle kolme henkilöä tai järjestelmän hankkimiskustannukset ovat kohtuuttomat. Kun yleinen talouden tilanne on nyt erittäin heikko, siirtymäaikaa, joka koskettaa näitä herkkien alueiden kiinteistöjä, tulee jatkaa vähintään kahdella vuodella 15.3.2020 saakka. Uskon, että jätevesisääntelyä voidaan kohtuullistaa ympäristö huomioiden ja vesien puhtaus taaten!

4 • 2015

12

Suojaa kotisi vahingoilta ja varkailta

Upeita takkoja ja uutta tekniikkaa

17

Takat kehittyvät entistä tehokkaammiksi

Kaunista seinäpintaa sisätiloihin

21

Maalien ja tapettien uudet mahdollisuudet

Sähköä verkon ulkopuolelta

24

Aurinkopaneeleilla ja tuulella voi tuottaa omaa sähköä

Kiinteistöjen vesijärjestelmien turvallisuus ja kestävyys

32

Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinta -hankkeen tuloksia

Jäsensivut Puheenjohtajan palsta

35

Kauko Honkanen on vuoden omakotiasukas

38

Jäsenetuja

40, 42-45

Laajakaista-asiaa

41-42

Neuvontaa

43

Omakotitalkkari

44

Hanki uusi jäsen

45

Kaija Savolainen toiminnanjohtaja

Suomen Omakotiliiton jäsenlehti • 23. Vuosikerta Painosmäärä 77.000 kpl. ISSN 1236-178X (Painettu) ISSN 1799-5345 (Verkkojulkaisu) Julkaisija Suomen Omakotiliitto ry Päätoimittaja Olli-Pekka Laine Suomen Omakotiliitto ry puh. 041 461 7116 olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi

Kustantaja Plus-Lehdet, puh 09 6844 550, pekka.porko@plus-ryhma.fi Mediamyynti Plus-Lehdet, Jukka Porko Toimitusneuvosto Olli-Pekka Laine, Erkki Buska, Harri Hänninen, Immo Kuutsa, Tuomas Levoniemi, Kaija Savolainen, Jukka Porko, Pekka Porko

Taitto Tiija Lehtonen/Nuudelikuu Oy Painopaikka PunaMusta Tampere Oy Kannen kuva Kuvatoimisto Rodeo Tilaushinnat muille kuin jäsenille: • kestotilaus 24 euroa • vuositilaus 25 euroa • irtonumero 7 euroa Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetystä materiaalista eikä sen palautuksesta. Tilaajarekisteriä on mahdollista käyttää suoramarkkinoinnissa.

Omakotiliitto OSOITTEENMUUTOKSET, TILAUKSET JA JÄSENASIAT: Suomen Omakotiliitto ry Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki puh. 09 6803 710 • www.omakotiliitto.fi

SUOMEN OMAKOTILEHTI

3 • 2015


WƵƵůůĂũĂĂƵƌŝŶŐŽůůĂĞŶĞƌŐŝĂĂŬŽƟŝƐŝ KůĞƚŬŽŬŝŝŶŶŽƐƚƵŶƵƚƉĂƌĂŶƚĂŵĂĂŶƚĂůŽƐŝĞŶĞƌŐŝĂƚĞŚŽŬŬƵƵƩĂ͍ Ekolämmöx on omavaraisenergiaan perustuvien hybridilämmitysũćƌũĞƐƚĞůŵŝĞŶĂƐŝĂŶƚƵŶƟũĂLJƌŝƚLJƐ͘WƵƵŶĞŶĞƌŐŝĂŶƚĞŚŽŬŬĂĂƐƟŚLJƂĚLJŶƚćǀŝć lämmönlähteitä ovat esimerkiksi vesikiertoinen takka tai -kiuas, joita ǀŽŝǀĂƚƚćLJĚĞŶƚććĂƵƌŝŶŬŽŬĞƌćŝŵĞƚƚĂŝͲƉĂŶĞĞůŝƚ͘ Tutustu verkkosivuilla ǁǁǁ͘ĞŬŽůĂŵŵŽdž͘Įratkaisuihimme ũĂƉLJLJĚćƚĂƌũŽƵƐƚĂůŽŽƐŝƐŽƉŝǀŝŵŵĂƐƚĂǀĂŝŚƚŽĞŚĚŽƐƚĂ͘

Hybridilämmityksen asiantuntija >ŝƐćƟĞƚŽũĂ͗

Kari Balk Energia-asiantuntija, Ins 050 301 7431 kari@ekolammox.fi Ekolämmöx Oy Vakaimentie 1, Nummela www.ekolammox.fi


” Omakotiliitto esittää, että herkän alueen rajaksi riittää säädöstasolla 50 metrin suojavyöhyke ja perustason puhdistusvaatimus.”

Suomen Omakotiliiton eriävä mielipide

HAJAJÄTEVESITYÖRYHMÄN RAPORTISTA Suomen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”Jätevesi-asetusta lievennetään huomattavasti.” Suomen Omakotiliitto ry jättää eriävän mielipiteen hajajätevesityöryhmän raporttiin, koska työryhmän esittämät vaihtoehdot eivät tosiallisesti pyri kohtuullistamaan haja-asutusalueiden kotitalouksien jätevesien käsittelyä vaan tiukentavat sääntelyä ja lisäävät kotitalouksille seuraavia kustannuksia. Omakotiliitto esittää, että herkän alueen rajaksi riittää säädöstasolla 50 metrin suojavyöhyke ja perustason puhdistusvaatimus. Jätevesien käsittelyvaatimuksista tulee voida poiketa, jos kotitaloudessa asuu alle kolme henkilöä tai järjestelmän hankkimiskustannukset ovat kohtuuttomat. Kun yleinen talouden tilanne on nyt erittäin heikko, siirtymäaikaa tulee jatkaa vähintään kahdella vuodella 15.3.2020 saakka. Lisäksi kotitalouksille kohdistuvia kustannuksia voidaan karsia pidentämällä asetuksessa säädettyä jäteveden saostuskaivon pakollista tyhjennysväliä ja alentamalla käsittelyjärjestelmän mitoitusvaatimuksia.

JÄTEVESITYÖRYHMÄN ESITYKSET OVAT JOHTAMASSA SÄÄNTELYN KIRISTYMISEEN JA LISÄKUSTANNUKSIIN Työryhmä on toimeksiantonsa puitteissa tehnyt vaihtoehtoisia malleja poliittiseen päätöksentekoon. Omakotiliitto on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti työryhmän työskentelyyn, mutta ei voi hyväksyä työryhmän ehdotuksia, joissa ollaan tiukentamassa sääntelyä ja lisäämässä kustannuksia kotitalouksille. Nyt määriteltävillä herkillä alueilla ollaan raportin mukaan automaattisesti noudattamassa tiukempaa puhdistustasovaatimusta (asetuksen 4 §). Tämä tarkoittaa sitä, että kotitaloudet joutuvat automaattisesti investoimaan kalliimpaan ratkaisuun. Lisäksi ne kotitaloudet, jotka ovat jo investoineet perustason puhdistusvaatimukset täyttäviin järjestelmiin, joutuvat tekemään jopa uusia investointeja. Suomen 304 kunnasta 55 prosentissa kunnista (168 kuntaa) on määriteltynä herkät alueet. Nyt määrittely tulee laajenemaan koko Suomeen, kaikkiin kuntiin. Tämän seurauksena näissä 136 kunnassa kotitaloudet, joilla järjestelmät eivät ole kunnossa, joutuvat tekemään merkittäviä investointeja (5.000-10.000 €) 15.3.2018 mennessä. On huolestuttavaa, kuinka kotitaloudet selviävät näistä investoinneista, koska suuri osa näistä kunnista kärsii myös merkittävästä pitkäaikaisesta rakennetyöttömyydestä. Lisäksi valtiovallan aiemmat päätökset ja vireillä olevat esitykset asumismenojen korotuksiksi (mm. kiinteistö-, energia-, ja jäteverotuksen korotukset sekä asuntolainan korkovähennysoikeuden leikkaus) tulevat entisestään heikentämään kotitalouksien ostovoimaa ja talouden tilannetta.

Omakotiliitto on huolissaan siitä, että työryhmätyöskentelyssä ei ole haluttu tässä vaiheessa, Omakotiliiton jatkuvista esityksistä huolimatta, arvioida työryhmän ehdotusten kotitalouksille aiheutuvia kustannuksia. Olennaista on herkkien alueiden määrittely: mitä laajempi alue, sitä suurempaa joukkoa investoinnit koskettavat. Huomioitavaa on, että kunnille jää edelleen mahdollisuus tiukentaa määräyksiä, mutta ei joustaa, huojentaa määräyksiä. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen korostaa: ”Kansalaisten ja hallituksen vaateena on ollut jo pitkään, että haja-asutusalueilla jätevesien käsittely tulee olla kohtuullinen suhteessa kotitalouksien jätevesien tuottamaan kuormitukseen nähden. Herkän alueen määrittelyssä tulee riittää 50 metrin suojavyöhyke ja perustason puhdistusvaatimus. Kunnat voivat itsehallintonsa puitteissa päättää pidemmästä suojavyöhykkeestä ja tiukemmasta puhdistusvaatimuksesta paikalliset olosuhteet huomioiden. 50 metrin suojavyöhyke olisi myös oikeudenmukainen, kun maatalouden suojavyöhykkeiden vaihteluväli on 5-50 metriä. Uskon, että hallitus ja eduskunta tekevät tässä järkeviä päätöksiä, jotka oikeasti kohtuullistavat haja-asutusalueiden kotitalouksien tilannetta.”

OMAKOTILIITTO: JÄTEVESISÄÄNTELYÄ VOIDAAN KOHTUULLISTAA YMPÄRISTÖ HUOMIOIDEN Omakotiliitto hakee sääntelyn kohtuullistamiseen järkevyyttä ja kunnille lisää päätösvaltaa. Ympäristönsuojelullisesti herkän alueen rajaksi säädöstasolla pitää riittää 50 metrin suojavyöhyke ja perustason puhdistusvaatimus (asetuksen 3 §). Kunnallisesti voidaan päättää pidemmästä suojavyöhykkeestä ja tiukemmasta puhdistusvaatimuksesta paikalliset olosuhteet, kuten maaperän laatu, kaltevuus ja kasvisto huomioiden. Jätevesien käsittelyvaatimuksien poikkeusedellytyksiä pitää laajentaa niin, että kansalaiset saavat määräaikaisen poikkeamisluvan jo yhdenkin poikkeamisedellytyksen (vähäinen kuormitus, korkeat kustannukset tai tekninen vaativuus) täyttyessä. Lisäksi pitkään jatkuneen heikon kansantalouden ja perheiden taloudellisen tilanteen takia siirtymäaikaa tulee jatkaa vähintään kahdella vuodella 15.3.2020 saakka. Kotitalouksien kustannuksia voidaan vähentää myös pidentämällä asetuksessa säädettyä jäteveden saostuskaivon pakollista tyhjennysväliä ja alentamalla käsittelyjärjestelmän mitoitusvaatimuksia. Investointeihin voidaan kannustaa ottamalla käyttöön palkkiokokeilun kaltainen kannustin jätevesijärjestelmien uudistamiseen ja sisällyttämällä kotitalousvähennykseen myös suunnittelutyön osuus. 

 Lisätietoja: www.omakotiliitto.fi/eriavamielipide SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2015

7


Teksti Jaana Pesonen Kuvat Paroc ja Jaana Pesonen

Energiatehokkuus: lisäeristäminen

LISÄÄ lämpöeristettä alapohjaan Vanhojen talojen energiataloudellisuutta ja asumismukavuutta voidaan parantaa lisäeristyksellä. Monesti eristettä lisätään ensisijaisesti yläpohjaan ja ulkoseinärakenteisiin, mutta jos talossa on kylmät lattiat, kannattaa harkita alapohjan lisäeristämistä. Vanhempien pientalojen ja niin kutsuttujen rintamamiestalojen alapohjarakenteena on monesti rossipohja. Nimitys tarkoittaa tuulettuvaa ryömintätilalla varustettua puurakenteista alapohjarakennetta. Tällöin lattian alla on tyhjä ryömintätila, joka tuulettuu ulkoilmaan. Vanhoissa rossipohjalattioissa eristeenä on usein käytetty saha- ja kutterilastua, pellavaa, sanomalehtiä, sammalta ja olkea. Vanhojen rossipohjien tunnusmerkki on kylmät lattiat. Syynä tähän on painuneet orgaaniset lämmöneristeet ja huono ilma- ja tuulitiiveys. Kylmä ulkoilma pääsee leviämään eristeen ja lattian välissä koko rakennuksen alueelle.

teet kuivataan. Samalla tarkastetaan höyrysulkujen toimivuus ja läpivientien tiiveys. Pelkkä eristeen lisäys ei riitä, uusien liitosten ja saumakohtien pitää olla ilmatiiviitä. Lisäksi vanhojen rakenteiden ilmatiiveyttä on parannettava. Vasta silloin saavutetaan toimiva lisäeristys. ”Jos vanha purueriste on hyväkuntoista, voidaan se jättää paikoilleen. Sammal, olki ja sanomalehdet kannattaa kuitenkin poistaa ja vaihtaa uudenaikaisiin lämmöneristävyysominaisuuksiltaan huomattavasti vanhoja eristemateriaaleja parempiin materiaaleihin”, huomauttaa Parocin rakennuseristeiden tuotepäällikkö Tuula Nordberg.

SUUNNITELMAT JA ESITYÖT HUOLELLA

YLÄ- VAI ALAPUOLELTA?

Ennen kuin ryhdytään alapohjan lisäeristämiseen, kannattaa selvittää lattiarakenteiden kunto, mahdolliset kosteusvauriot sekä vaurioiden ilmetessä mahdolliset toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Korjaustoimenpiteiden suunnittelussa kannattaa käyttää ammattilaisten apua, näin vältytään virheellisiltä korjaustoimenpiteiltä. Ammattilainen osaa ottaa huomioon korjaussuunnitelmassa energiatehokkuuden lisäksi kosteusasiat ja sen, että vanha ja uusi rakenne toimivat yhdessä. Homehtuneet tai kostuneet eristeet poistetaan kokonaan ja kostuneet raken-

8

Lisäeristys voidaan tehdä lattiarakenteen ylä- tai alapuolelta. Kun lattian kylmyysongelma halutaan ratkaista mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, täytyy purkaa eristekerroksen yläpuolinen lattiapinta, poistaa vanhat eristeet, tiivistää ilmavuodot tai uusia koko tuulensuojakerros ja valita lämmöneristeeksi lämmöneristävyydeltään entistä parempi materiaali. Samalla päästään tarkastamaan eristekerroksen alapuolisten rakenteiden kunto. Yläpuolelta tapahtuva eristys voi olla työmäärältään suurempi, kuin alapohjan kautta tapahtuva lisäeristys, mutta sillä saavutetaan usein parempi lopputulos.

Tiesitkö tämän? Tuulettuvassa alapohjassa pahin kosteus on kesäaikaan, varsinkin pitkään jatkuneen sateisen ja lämpimän ajanjakson jälkeen. Silloin ulkoilmassa on suuri määrä kosteutta. Lisäksi alapohjan ryömintätilan lämpötila on alhaisempi kuin ulkoilman. Tällöin ryömintätilan kylmiin pintoihin tiivistyy kosteutta.


Ryömintätilan kosteus kuriin • Tuuletuksen tehostaminen

Rossipohjan lisäeristys ylhäältä, uusi rakenne • Pintalattian materiaali • Höyry- / ilmasulku • Lämmöneriste, esimerkiksi pehmeä levyeriste Paroc eXtra Vanha rakenne oli: pintalattia, vanha purueriste, vuorauspaperi, lattian kannattajat sekä pohjalaudoitus

• Tuuletusaukkojen lisääminen sokkeliin • Orgaanisten jätteiden poisto • Lämmöneristeen asennus ryömintätilan maanpintaan • Salaojien tehokas toimivuus • Pintavesien ohjaus rakennuksesta poispäin

SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2015

9


Uusi eristekerros asennetaan vanhan lattiarungon väliin siten, että eriste täyttää kokonaan sille varatun tilan. Pintamateriaalista riippuen eristekerroksen tulee olla 5-25 millimetriä ylipaksu, jolloin se puristuu tulevan lattiamateriaalin alle tiiviisti. Ennen lattiamateriaalin asennusta asennetaan ilman- ja/tai höyrynsulku siten, että ne menevät vähintään 100 millimetriä limittäin. Saumakohdat teipataan huolellisesti ja liitetään tiiviisti ympäröiviin seiniin. Paroc suosittelee käyttämään painumatonta levyeristettä. Irto- ja puhalluseristeitä ei suositella alapohjaeristeeksi niiden painumaominaisuuden vuoksi. Jos eristettä halutaan lisätä alapohjan puolelta, pitää ensin tarkastaa lattiarakenteen kunto ja se, että ryömintätilan korkeus on riittävä lisäeristämiseen. Tilan korkeuden tulee olla vähintään 0,8 metriä. Lisäeriste kiinnitetään rossipohjarakenteen alapintaan. Saumat pitää tiivistää saumausteipillä ja reunoihin asennetaan reunalista. Kun eristekerros lisätään, pitää monissa tapauksissa ryömintätilan tuuletusta saada tehostettua entisestään. Sokkeliin voidaan joutua lisäämään tuuletusaukkoja. Tuuletusaukkojen yhteispinta-alan pitäisi olla 4 promillea ryömintätilan pinta-alasta. Aukot jaetaan tasaisesti talon ulkoseinälinjalle, näin ryömintätila saadaan tuuletettua mahdollisimman tehokkaasti. Tuuletusaukot kannatta verkottaa, jotta alapohjaan ei pääse kutsumattomia vieraita. Tuuletusaukkojen sijainti pitää valita siten, ettei sade- tai sulamisvesiä pääse kulkeutumaan ryömintätilaan. Myös eristekerroksen lisääminen ryömintätilan maanpintaan on nykyään suositeltava toimenpide. Hyvä vaihtoehto on kevytsora, joka muotoutuu vanhojen talojen alla olevaan epätasaiseen ja usein myös kiviseen maapohjaan. Kevytsoralla estetään kosteuden nousu maaperästä ryömintätilaan. 

Rossipohjan lisäeristys alhaalta, kun on sileä pohjalaudoitus • Sileä pohjalaudoitus • Vanhan laudoituksen pintaan lisäeristeeksi kivivillalevy, esimerkiksi Paroc WPS 3n (tuulensuojakankaalla päällystetty jäykkä eristelevy) • Reunalista • Saumausmassa, esimerkiksi Paroc XPS 001

Energiataloudellisesti kannattavaa on • Lisäeristää yläpohja • Lisäeristää ulkoseinät • Uusia ikkunat ja ovet • Tiivistää rakenteita • Lisäeristää alapohja

10

• Eristeen kiinnitys nauloin tai ruuveilla aluslevyjä apuna käyttäen

Rossipohjan lisäeristys alhaalta, kun on harvalaudoitus. Jos rossipohjarakenteessa on harvalaudoitus, lautojen välit täytetään ensin kivivillakaistoilla, esimerkiksi Paroc eXtra. Muuten uusi rakenne on sama kuin sileäpohjalaudoituksen kanssa.


eihän talvella voi rempata kattoa? Mutta

Kyllä voi. Jopa 2 päivässä! t PPienempi ien ieene nem em mpi ko kosteusriski oste stteeusr ussrrisski pa pakkas ka kase seella tKa Kattopellit Kat att tttooppellit tto elli llit omalta omaalta ltta tehtaalta teeht hhta taa aaalta ltta tTe Tehokas ehookas kkaass ja la laa laadukas aad adu duk uka kas as kas ase asennu sen enn nnu nus usskkoonse nsseepti tKysy Kys Ky yssy myÜs myÜ yÜs Üs rahoituksesta rah ra aho hooitu ittuk uks kkse seest sta ta

Tule katsomaan alueesi tyÜnäytÜksiä, SOITA

03 3398 6722

Paikalliset pojat!

HelsinkitTampere tTurku tOulu tPori tJyväskylä tSeinäjoki

laaturemontti.fi

KAIKKIEN AIKOJEN LINKOTARJOUS!         Laa aaduk dukas a lumiliinko kotipihojen ojen ja jalkakäytävien lkakä kä n pu puhdi hdisstuksee tuk s n. n Työvallo helpottaa lumilingon k käyt äy töä pi ä p meä ässä. ä Heiittopituuden ja -suunnan säätö. Murskain in-tyyppinen terävillä l ja suurilla hampailla varustettu syöttökierukka syö jäätyneetkin vallit kevyesti. Karkeakuvioiset renkaat p antavat pitoa liukkaalla alustalla. Sähkökäynnistys par omalla akulla. 196cc 6,9hv talvimoottori, sähkö- ja veto okäynnistys, vai a hteet: 5 eteen ja 2 taakse, työleveys: 62 cm, Paino: 75 kg

399â‚Ź

GREEN GARDEN 2000i INVERTER Digitaaligeneraattori viimeisimmällä tekniikalla. Tasainen sähkÜntuotto. Soveltuu myÜs herkkien sähkÜ-laitteiden käyttÜÜn. Erittäin hiljaisen ja pienikulutuksisen moottorin ansiosta erinomainen esim. mÜkkikäytÜssä. � Maksimiteho: 1.8 kW � Jatkuva teho: 1.6 kW � Moottori: 79 cc 4-tahtimoottori � Melutaso: 63.5 db � Polttoainetankki: 4L, Paino: 21 kg

429â‚Ź

(549,-)

HFM M5 -MONITOIMILAITE TALVIVARUSTEIN Voimakkaan moottorin ansiosta HFM M5 suoriutuu hankalista lumitÜistä jopa normaalia linkoa paremmin. Harjakoneena käytettäessä harjan suuri pyÜrimisnopeus siirtää lian tai lumen tehokkaasti haluttuun paikkaan. Pakettiin sisältyy HFM M5 tyÜyksikkÜ k Briggs & Stratton 750 Series -moottorilla, lumilinko, harjalaite, puskulevy ja ke erräinlaite.

(69 6 5,5,-))

� Briggs & Stratton 750 Series / 163 cc -moottori �T TyÜteho jopa 1500 m2 tunnissa � Säädettävä ohjaustanko � Vaihteet 3 eteen, 3 taakse � TyÜvalo pimeässä tyÜskentelyyn � TyÜyksikÜn paino 53 kg � Isot 13� renkaat takaavat tukevan pidon tien pintaan. � TyÜleveys (lumilinko 56 cm), (puskulevy 80 cm), (harjalaite 60 cm)

     Laadukas kaksitoiminen kaksito lumilinko suurempien alueiden linkoukseen. linkouk Murskain-tyyppinen terävilllä ja suurilla hampailla varus varustettu syöttökierukka. Kahvalämmittimet pitävä pitävät kädet lämpiminä kun pakkanen pakkan pak k en paukkuu. Varustettu Varu työvalolla joka helpot hel po taa pottaa aa lumilingon käytt käyttöä pimeässä. Kääntökyt kytkim ytkimien ie an ien ansiosta a siosta linko on erittäin kevyt kääntää ä vaik iikka ka a yhd yhdellä yhdell e ä kädellä kädellä. 337cc 11,5hv talvimoottori, sähköö- ja ve ö vetok t äy tokäyn äynnistys, vaihteet: 6 eteen ja 2 taakse, taak aakse, se työle yölevey ve s: 71 cm, paino: 120 kg veys:

799â‚Ź

( (1195,-) ,)

Lisävarusteena saatavana: Niittyleikkuri, trimmeri ja puutarhajyrsin.

999â‚Ź

(1588,-)

www.puutarhatukku.fi -verkkokauppamme palvelee 24 tuntia vuorokaudessa!

Myllyojankatu 20 SALO, puh. 040 350 3090, myynti@puutarhatukku.fi

Toimitamm Toimit amme e verk verkkok kokaup auppat patila ilauks ukset et nop nopeas easti ti suo suoraa raan n vara varasto stolta ltamme mme Ma Matka tkahuo huollo llolla lla tai Kaukokiidolla. Kattavasta linkovalikoimastamme lÜydät myÜs Yhdysvalloissa valmis val mistet tetut ut Bri Briggs ggs & Str Stratt atton on ja Mur Murray ray -lumi lumilin lingot got.


Teksti: Dakota Lavento, kuvat: valmistajat

TURVAL

c Sopivasti karhea ja helposti puhtaana pidettävä betonikivipinta on turvallinen kulkea. Ruduksen Roomalaisten kivien ilmeikäs roomalainen ladonta muodostuu kuudesta erikokoisesta kivestä. Kiveyksen sekaan on asennettu valokiviä ohjaamaan kulkua. Kuva: Rudus. Roomalaiset kivet alkaen 24,50 euroa/m2.

kotona ja k

Pitkät pimeät ja liukkaat kelit tekevät monelle kotipihasta seikkailupuiston vastoin tahtoa. Kokosimme keinoja turvallisuuden ja pihalla liikkumisen mukavuuden lisäämiseksi.

KAITEITA KULKUTEILLE

Mikään ei voita kunnon valaistusta. Valoisana kesäpäivänä pihapolun mutkat ja korkeuserot eivät tunnu miltään ja portaita ei muistakaan. Pihavalaistuksen riittävyyttä kannattaakin miettiä ja testata silloin, kun sen puutteet parhaiten havaitsee. Paneuduimme valaistukseen tarkemmin Omakotilehden edellisessä numerossa, mutta tässä muutama muistutus.

TURVALLISTA KULKUA Omalla pihalla liikkumisen olisi oltava helppoa myös rollaattorin tai lastenvaunujen kanssa. Se on otettava maastonmuodostuksessa ja pintamateriaalien valinnassa huomioon. Korkeuserot eivät saa olla suuria. Asfaltti, karkea kivipinta sekä tiivistetty kivituhka ovat toimivia pintamateriaaleja myös silloin, kun liikkuminen syystä tai toisesta on hieman hankalampaa. Hyvissä ajoin ennen liukkaiden kelien alkua pihalle on hankittava suuri säkki hiekoittamiseen sopivaa sepeliä tai leca-soramursketta. Sen on oltava paikassa, josta levittäminen käy kätevästi. Hiekoitushiekkaa ei sitten pidä säästellä liukkaalla kelillä. Kun sitä kerran on hankittu, se karhentaa polkuja vain, kun se on sinne levitetty!

c Varmista, että ulkovalaisimessa on lamppu, joka kylmälläkin syttyy nopeasti ja valaisee kulkutietä. Kuvan Käpylä Mini polari, 65,00 euroa.

12

c

Monimuotoisilla pihoilla on usein suuriakin korkeuseroja. Nuorilla jaloilla liikuttaessa ne eivät menoa haittaa. Kun ikävuosia tulee, nousuja kannattaa muuttaa turvallisemmaksi portaikkoja rakentamalla. Tukevat kaiteet helpottavat kulkemista silloinkin, kun kulkutiet halutaan pitää luonnonmukaisina. Pieni penkki polun varressa antaa sopivan mahdollisuuden hengähtää ja ihailla syksyistä luontoa. Erinomainen ajankohta kellarin portaiden kulkujohteiden kiinnityksen tarkastukseen on ennen talvikelien saapumista. Kun portaat ovat liukkaat, johteeseen tulee helposti tartuttua täydellä painolla. Juuri silloin se EI ehdottomasti saa irrota.

SULANA JÄÄKELILLÄKIN Hankalatkin ajoluiskat ja helposti jäätyvät kulkuväylät voidaan pitää turvallisina lumensulatusjärjestelmien avulla. Selc Lumensulatusjärjeslainen löytyy esimerkiksi Uponorilta. telmä pitää pihan ja ajoUponorin lumensulatusjärjestelmän rampin turvallisena syöpymättömästä polyeteenistä valmisteliikkua jäiselläkin kelillä. tut putket ja liittimet toimivat omana putKuva: Uponor. kipiirinään talon lämmitysjärjestelmässä. Lumensulatusjärjestelmässä menoveden lämpötila on vain +35° C, joten järjestelmä soveltuu käyttämään kaikkia yleisesti käytössä olevia lämmönlähteitä, myös kaukolämmön paluuvettä tai lämpöpumppua. Lämmönlähteestä tuleva lämpö siirretään lämmönvaihtimella lumensulatusjärjestelmään. Putkipiiriin sijoitettu kiertovesipumppu kierrättää matalalämpötilaisen veden järjestelmässä. Maanpinnan alle sijoitettu lämpötila-anturi pitää kiertoveden Pihan kulkuväylien lämpötilan aina tarvittavalla tasolla.

hiekoittamiseen tarkoitettu Weber Hiekoitussepeli ei jäädy kovimmillakaan pakkasilla, 25 kg maksaa 4,55 euroa. Kuva: SaintGobain Weber.

MIELENRAUHAA MURTOTURVAN AVULLA Sopiva murtoturvaa ryhdytään tosissaan pohtimaan, kun naapurissa on loman tai työpäivän aikana käyty pahat mielessä eikä kukaan


LISESTI

kotipihalla

c Valaistus on aina turvallisuutta lisäävä tekijä – silloinkin kuin se on myös koristeellinen. Ruduksen Valokivet valmistetaan kierrätyslasista. Valokiven sisällä olevat led-valot palavat jopa 10 vuotta päivittäisessä käytössä. Valokivet maksavat 95,50 euroa/kpl ja muuntaja 46,75 euroa. Kuvassa myös Paasikkomuuri, joka maksaa 70 euroa/m. Kuva: Rudus. ole edes huomannut mitään. Lehdistä saa lukea taitavista pitkäkyntisistä, jotka ovat onnistuneet viemään perheen arvoesineet salamannopeasti jopa sillä aikaa, kun asukkaat ovat olleet puutarhassa grillaamassa tai toisessa huoneessa nukkumassa. Murtoturva tuo mukanaan rutkasti lisää turvallisuuden tunnetta ja varmuutta asumiseen. Myyntipäällikkö Asko Kauravaara Verisuresta kertoo, että kodin turvapalvelujen kysyntä on kasvanut voimakkaasti viimeiset kymmenen vuotta. – Kodin ja perheen suojaaminen on nyt helppoa ja vaivatonta. Palvelun ja järjestelmän asennuksineen saa käyttöönsä tavallisen kodinkoneen hinnalla ja kuukausimaksut ovat verrattavissa puhelin- tai laajakaistaliittymämaksuun, hän sanoo. Samaa sanoo Kodinturva.netin toimitusjohtaja Jouni Mäenpää. – Kodinturvalaitteistojen hinnat ovat laskeneet hurjasti viimeisten vuosien aikana samalla kun uusia ominaisuuksia on tuotu markkinoille. Erityisen suosituksi ratkaisuksi ovat nousseet GSM-pohjaiset hälytysjärjestelmät. Ne soveltuvat hyvin kaikkialle, mistä vain löytyy GSM verkon signaali. Suomessa hälytyskeskukseen kytkettyjen kodinturvapalvelujen markkinointi on aloitettu vasta kymmenisen vuotta sitten. Muualla Euroopassa ollaankin jo lähes kaksi vuosikymmentä edellä. Alan markkinajohtaja Verisurella on Suomessa yli 50 000 ja kansainvälisesti 14 maassa lähes kaksi miljoonaa asiakasta. Epävarmat ajat saavat monet harkitsemaan murtohälyttimen hankkimista ja verkkokaupasta sellaisen saa hankittua varsin edullisesti. Hälyttimen voi myös itse asentaa oveen tai ikkunaa. Kauravaaran mukaan itse asennettavat hälyttimet eivät kuitenkaan mene kaupaksi aivan niin hyvin kuin voisi niiden edullisesta hinnasta päätellä. – Ihmiset eivät välttämättä luota kuitenkaan omiin asennus- ja

Kuva: Verisure.fi huoltotaitoihinsa tai tuntemattomiin laitetoimittajiin. Ei myöskään ole mukavaa joutua päivystämään itse vuorokauden ympäri mahdollista hälytystä, Kauravaara huomauttaa. Kauravaara painottaa, että oleellinen osa tehokasta murtosuojausta on kansainvälisesti tunnetun hälytyskeskus- ja vartiointipalveluun kytketyn kodinturvajärjestelmän ulkokyltit ikkunoissa, ovissa ja myös postilaatikossa. – Kun kiinnijoutumisriski on selvästi tavanomaista suurempi, halukkuus tällaiseen kohteeseen murtautumiseen vähenee merkittävästi.

MONENTASOISIA VAIHTOEHTOJA Hälytysjärjestelmiä on olemassa monenlaisia. Hälytys voi perustua liiketunnistimen havaintoon. On myös erilaisia tärinätunnistimia ja hälyttimiä, jotka reagoivat esimerkiksi rikkoutuvan lasin ääneen. Lemmikkitaloudessa kannattaa varmistaa, että liiketunnistin voidaan säätää siten, ettei lemmikki aiheuta hälytystä vahingossa. Varmemmaksi vaihtoehdoksi voi osoittautua kuitenkin oviaukkoihin asennettavat magneettikoskettimet. Hälytyksen laukaisee silloin oven aukaisu. Yksinkertaisemmat hälytysjärjestelmät lähettävät tekstiviestiilmoituksen, kun kotona on tapahtunut jotain toimenpiteitä edellyttävää. Palveluun perustuvassa järjestelmässä kamerailmaisimella voidaan varmistaa hälytyksen aiheuttaja. Näin voidaan myös varmistaa, ettei hälytys ole aiheutunut lemmikin riehumisen tai muistisairaan vanhuksen unohduksen vuoksi. Palveluun kuuluu myös vartijakäynnit tarvittaessa. Kun murtoturvaa tai laajempaa kodinturvajärjestelmään investointia ryhtyy pohtimaan, kannattaa miettiä, mitä mielenrauhasta on valmis maksamaan. Hyvin toimiva järjestelmä nostaa myös asunnon arvoa.

SOPII JOKAISEEN KOTIIN Murtoturvajärjestelmän voi asentaa Murtoturvajärjestelmän niin uuteen kuin vanhaankin asuntoon, sillä hälytyslaitteet asenSUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2015

13


netaan pintakiinnityksellä. Uudessa omakotitalossa turvajärjestelmä on kuitenkin nykyisellään jo usein jo osa omakotitalon lvi- ja sähköratkaisujen ohjaamisen keskitetysti ja automaattisesti mahdollistavaa kotiautomaatiojärjestelmää. Laajassa kotiautomaatiojärjestelmässä ohjataan keskitetysti ilmanvaihtoa, lämmitystä, valaistusta, sekä viihde ja turvajärjestelmiä. Kotiautomaation turvajärjestelmissä voidaan suojautua murtomiehen lisäksi myös muunlaisilta vaaroilta, kuten vaikkapa tulipalolta tai putkirikon aiheuttamalta tulvalta. 

Talomat on kotimainen palo-, murto-, kosteus-, turvavalo- sekä valaistuksenohjaukseen kehitetty taloautomaatiojärjestelmä, joka soveltuu kaiken kokoisiin kiinteistöihin. Talomatin murtohälytin-liikeilmaisimia voi ”kotona”-tilassa käyttää myös valaistuksen ohjaukseen. Hälytys-tilassa murtohälytin vilkuttaa kaikkia valoja, sireeni hälyttää ja GSM-modeemi lähettää tekstiviestin jopa neljään ennalta määriteltyyn puhelinnumeroon. Järjestelmän hinta on tapauskohtainen, mutta noin 500 eurolla pääsee jo alkuun.  www.cioy.fi

TÄYDEN PALVELUN TURVAPAKETTI: Verisure Home Plus Murto-, palo- ja vesivuotohälytysten ympärivuorokautinen valvonta sekä vartijakäynnit tarvittaessa. Tiedonsiirto GSM- ja laajakaistayhteydellä sekä huoltotyöt myös takuuajan jälkeen. Verisure Home Plus sisältää murto- ja palohälytysjärjestelmän kamerailmaisimilla, kuorisuojauksen, SOS -hätäkutsun sekä kaksi erillistä VBoxia välittämään tietoa hälytyskeskukseen. Lisäksi pakettiin kuuluu hälytyskeskuksen valvottu vuotovahti sekä SmartPlug -pistorasia, jonka avulla voi etäohjata kodin valoja ja sähkölaitteita. Järjestelmän asennus- ja liittymismaksu 799 euroa, kodin turvapalvelumaksu 44,90 euroa kuukaudessa.  www.verisure.fi

RIVITALON TAI PIKKUKODIN PAKETTI: Verisure Home murto- ja palohälytysjärjestelmä SOS-hätäkutsulla Verisure Home sisältää murto- ja palohälytysjärjestelmän kameralla sekä SOS -yhteydenottokutsun. Pakettiin kuuluu VBox, kaksi palovaroitinta, kamerailmaisin, sireeni, käyttönäppäimistö, ovikosketin ja avain. Järjestelmän asennus- ja liittymismaksu 599 euroa, kodin turvapalvelumaksu 39,90 euroa kuukaudessa.

Kodinturva.netin ratkaisu soveltuu käytettäväksi kaikkialla, missä on GSM-verkon signaali. Se lähettää hälytyksen omaan matkapuhelimeen. Järjestelmään kuuluu langattomia tunnistimia, jotka hälyttävät asuntomurtojen lisäksi myös mm. mahdollisista tulipaloista ja vesivahingoista. Peruspaketit alkaen 149 euroa.  www.kodinturva.net Sosafen BX-valvontajärjestelmä on suunniteltu helpoksi asentaa ja käyttää opastavan näyttönsä ja hipaisunäppäintensä ansiosta. Järjestelmään kuuluu neljä langallista ja kymmenen langatonta valvontaaluetta, joista kukin tukee kymmentä sensoria. Järjestelmässä on sisäänrakennetut ääniviestit ja siihen voidaan tallentaa kuusi numeroa, joihin hälytyksen tapahtuessa lähtee informaatiota tai tekstiviesti. Valvontaa voidaan myös ajastaa. Hinta kokoonpanosta riippuen alkaen 196 euroa.  www.sosafe.fi

ABB-free@home on kodinohjausjärjestelmä, jota voidaan perinteisten painikkeiden lisäksi ohjata mobiililaitteilla. Järjestelmään voidaan liittää vesivuoto- ja murtohälytyksiä. Kotoa lähdettäessä kytketään koti ns. poissa -tilaan ja kotiin tultaessa jälleen normaalitilaan. Murtohälytyksen sattuessa voi esimerkiksi kodin kaikki valot sytyttää ja ulkovalot vilkkua. Vesivuotohälytyksen sattuessa vedentulo katkaistaan automaattisesti.

14


Omakotiliiton jäsenkortilla jokaisesta polttoainelitrasta alennusta sekä muita etuja. Omakotiliiton jäsenkortilla saat aina etuja ja alennusta St1- ja Shell-asemilta. Lue lisää: omakotiliitto.fi/jasenetu. Rekisteröimällä jäsenkorttisi osoitteessa st1.fi saat asemakohtaiset ja valtakunnalliset edut suoraan puhelimeesi tai sähköpostiisi.

Voit voittaa 1 000 eurolla polttoainetta tilaamalla lämmitysöljysi St1:ltä 30.4.2016 mennessä. Omakotiliiton jäsenkortilla saat aina alennusta myös lämmitysöljystä, kun maksat tilauksesi yhdessä erässä. Mainitse jäsenkorttisi numero tilauksen yhteydessä, joko netissä tai soittamalla 0800 166 266. Lämmitysöljyn verotus kiristyy 1.1.2016. Säästä tilaamalla jo nyt.

Liikuitpa missä päin Suomea tahansa, sinua lähinnä olevat St1- ja Shell-asemat löydät aina älypuhelimellasi m.st1.fi

www.st1.fi

Kaikki kodin upeat pinnat! Eur Eu urode decor cor Si Sisu su sus u tu tu ussmaa ma ma aa allii

Gen Ge G en e tle tle El Elega eg gance ce e -t -tape ape ap ett ttti ttii

AspenAspenAsp e latttia en i laa aa attta ta

Lam L mell e a Tamm ammi Vint ntage age age Lat La attte te Loc oc -llukk uk kkopo opo ontt nt ip ipa parke p ketti ett tti ti

Muistathan, että ttä SSuomen Omakotiliiton jäsenkorttia näyttämällä saat alennusta ostoksistasi! Meiltä löydät parhaat tuotteet maalaukseen, yli 1000 tapettikuosia, yli 800 laattamallia ja upean valikoiman laadukkaita lattianpäällysteitä. Tervetuloa tutustumaan kodin pintamateriaaleihin lähimpään RTV-myymälääsi, jossa asiantuntevat sisustusmyyjämme auttavat valitsemaan unelmiesi sisustuksen. Espoo | Forssa | Helsinki | Hyvinkää | Hämeenlinna | Iisalmi | Joensuu | Jyväskylä | Kaarina | Kangasala | Kerava | Kotka | Kouvola | Kuopio Lahti | Laihia | Lappeenranta | Lohja | Nokia | Pori | Porvoo | Riihimäki | Salo | Seinäjoki | Tampere | Turku | Vaasa | Vantaa | Varkaus


ILMALÄMPÖPUMPUT

JÄÄHDYTYS- JA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Design-malli ASYG09-14LT

VRF-JÄRJESTELMÄT

Good Design Award

• Tehot 11 - 152 kW, 1 - 48 sisäyksikköä • Uudis- ja saneerauskohteisiin • Samanaikaiseen jäähdytykseen ja lämmitykseen

iF Design Award

SUORAOHJAUS 2-50k W (jäähdytys ja lämmitys) • Järjestelmä soveltuu hyvin mm. vesikiertoiseen lämmitykseen. Laitteisto voidaan kytkeä öljylämmityksen rinnalle tai uudiskohteen lämmönlähteeksi. Laajan tehoalueen vuoksi laitteisto sopii hyvin esim. rivitaloyhtiöiden öljylämmityksen rinnalle tai tilalle.

kourin a , t i ät ll , ha estelm t o l j ita är Riv bridij y h ja

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT

Välikaapeli Sähkönsyöttö

ON2

N

C

L

ON

ERR DEF

1,6 ,6A A

C

OOOO

O OOO

O 1 :

0,4 ,4A A

0,4A

A TTW-C-I TW-C W-C W C-INV2

ATW-D

: : O O O O O 13

H O O O O 14

RS S232 3

ON O N H/C

+12

TH H

OUT

IN

Kylmäaineputket Lämpötila-anturit

• Tehot 3-50 kW • Kytkettävissä öljykattilan rinnalle • Uudis- ja saneerauskohteisiin • Korkea hyötysuhde

3

Maahantuoja:

FG Finland Oy Koivuhaantie 2-4 01510 Vantaa Puh: 020 741 2222 info@fgfinland.fi www.fgfinland.fi

HONDAPOWER.FI Lue lisää uudistuneesta linkomallistostamme ja etsi lähin jälleenmyyjäsi:


Tulisija lämmittää vettä Uuniseppien lisälämmitysjärjestelmäksi soveltuvaa ULTO-vedenlämmitysjärjestelmää ei sinänsä tulisijasta päältä päin mitenkään huomaa, sillä kerääjä on integroitu uunin sisään ja liitännätkin ovat näppärästi piilossa uunin takana. Vakiotakkaan verrattuna se on vain n. 150 mm syvempi. Kerääjästä on todella hyötyä, sillä tehokkaan tulisijan tuottamaa energiaa saadaan siirrettyä kodin eri tilojen lämmitykseen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Järjestelmä ei muuta takan lämmitystapaa. Sähkökatkosten aikana takkaa voi käyttää normaalisti varaavana tulisijana. ULTO sopii myös saneerauskohteeseen.  www.uunisepat.fi

Vesikiertoista lämpöä

Teksti: Dakota Lavento, kuvat: valmistajat

Upeita takkoja

Ekolämmöx Oy:n vesikiertotakka näyttää tavalliselta varaavalta takalta. Sen sisällä on kuitenkin paljon tekniikkaa: vesisäiliö, lämmönvaihdin ja

ja viimeisintä tekniikkaa Uuden tulisijan ostajalla on totisesti vaikeuksia valita sopivaa vaihtoehtoa. Kehittyneinkään tekniikka ei enää nykyisin määritä tulisijan ulkonäköä, joten jokaiseen sisustustyyliin löytyy varmasti sopiva vaihtoehto. Tärkeintä uutta tulisijaa valittaessa on miettiä, mihin tarkoitukseen sitä on hankkimassa. Jos tarkoituksena on saada kodin vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään integroitu tulisija, se ei säästä lämmityslaskussa laisinkaan, jollei sillä myös viitsi ahkerasti lämmittää. Anna ammattitaitoisen myyjän tai suunnittelijan mitoittaa uusi tulisija tilaansa, niin olet hankintaan varmasti tyytyväinen. Liian tehokas tulisija ei säästä enemmän, vaan lämmittää kodin tukalan kuumaksi.

HYBRIDIENERGIARATKAISUJA MATALAENERGIARAKENNUKSIIN Ilmalämmitystulisija Tulikivi esitteli Kivistön asuntomessuilla yhdessä Legalettin kanssa kehittämänsä Tulikivi Green -ilmalämmitystulisijan. Noin 40–45 prosenttia ilmalämmitystulisijan tuottamasta lämmöstä voidaan ohjata kanaviston avulla rakennuksen ilmakiertoiseen lattialämmitykseen. Tulikiven teholämmittäjät-malliston tulisijoissa ilma kiertää ja lämpiää tulisijan kaksikuorirakenteen välissä. Ne sopivatkin hyvin ilmalämmitystulisijoiksi. Tulisija yhdistetään ilmalämmitykseen alta, joten sen ulkonäkö ei muutu. Lämpöä siirtyy lattian ilmakanavistoon vielä useita tunteja varsinaisen lämmityksen loputtua. Legalett-lattiavalussa on puolestaan suurempi massa kuin perinteisessä lattiavalussa. Lämpö varastoituu lattiaan. Huoneiden lämpötilaa voidaan säätää automaattisesti huonetermostaateilla. Ilmalämmitys ei muuta tulisijan lämmitystapaa, vaan takkaa käytetään normaalisti käyttöohjeiden mukaisesti. Puun lisäksi Tulikivi Green -ilmatakoissa voi polttaa myös pellettiä.  www.tulikivi.fi

vesivaippa, jossa lämmin vesi kiertää. Tulipesän lävitse kiertävät putket ja sen päällä ja sivuilla sijaitseva vesitila keräävät tehokkaasti lämpöä itseensä. Vesikiertotakka siirtääkin 80 % tuottamastaan lämmöstä pumpun avulla energiavaraajaan. Energiavaraajasta lämpö saadaan jaettua tasaisesti koko taloon ja käyttöveteen. Vesikiertotakan voi pinnoittaa sopimaan sisustukseen minkälaiseksi tahansa. Suuresta takkaluukusta elävän tulen seuraaminen käy helposti. Vesikiertotakka toimii osana talon vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Se ottaa talteen lämmön takan tulipesässä poltetuista puista jopa 80 prosenttisesti ja hyödyntää sen talon lämmitysjärjestelmässä. Parhaimmillaan vesikiertotakka on modernissa, energiatehokkaassa talossa, jossa varsinaista lämmitysenergiaa tarvitaan hyvin vähän ja tuotettu energia voidaan hyödyntää lähes kokonaan käyttöveden lämmitykseen. Vanhassa talossa se sopii kuitenkin hyvin vaikkapa öljykattilan rinnalle vaihtoehtona lämpöpumppuratkaisulle.  www.ekolammox.fi

AM40 Scheme 01 Basic 1-circuit

M1

R1/SW IN 1

AM40 Scheme 02 Basic 2-circuit M1

R1/SW IN1

M2

R1/SW IN2

OSANA VESIKIERTOISTA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄÄ Tulikiven Valkia Nammi voidaan liittää Tulikivi Green W10-vesilämmitysjärjestelmään, jonka avulla ylimääräistä lämpöenergiaa voidaan hyödyntää vesikiertoisessa lattialämmityksessä ja käyttöveden esilämmityksessä. Nammista saa haluttaessa myös hybriditakan, jolloin tulisijassa voidaan polttaa puiden ohella myös pellettejä. Valkia Nammi hiertopintaisena maksaa asennettuna n. 5800 euroa. Tulikivi Green W10 -lämmitysjärjestelmä mahdollistaa tulisijan SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2015

17


kytkennän luontevaksi osaksi kodin muuta lämmitysjärjestelmää. Tulikiven vesilämmitysjärjestelmän sydämenä toimii Tulikivi-takka, johon asennetaan lämmönsiirrinpaketti. Veteen siirretty lämpöenergia voidaan varastoida kombienergiavaraajan. Saneerauskohteissa voi hyödyntää olemassa olevaa varaajaa ja vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Liitettävyys olemassa olevaan järjestelmään on varmistettava LVI-suunnittelijalta. Järjestelmä ei muuta tulisijan lämmitystapaa. Lämmöntarpeen kasvaessa tulisijaa voi lämmittää kaksi kertaa vuorokaudessa.  www.tulikivi.fi Tulikivi Mustion haudutusuunissa valmistuvat herkulliset pataruoat ja pitkään haudutettu puuro. Keraamista laattaa pintaan saa kahdeksaa eri väriä ja takan voi ostaa myös rapattuna. Rappausvärejäkin on neljä erilaista, joten tulisija sopii varmasti monenlaiseen sisustukseen. Haudutusuunin luukku voi olla joko tulipesän luukun kanssa samalla sivulla tai sitten vastakkaisella, jolloin takkaa voi käyttää tilanjakajana. Tulikivi Mustio hiertopintaisena maksaa asennettuna 4700 euroa.  www.tulikivi.fi

Pieni kiertoilmatakka Nordpeis Atlanta on turvallinen lapsiperheessäkin, sillä sen betonipinta pysyy kädenlämpöisenä. Se vaatii myös vain 50 mm suojaetäisyyden. Betonipinta maalataan halutun väriseksi ja värin voi myöhemmin vaihtaa. Kiertoilmatakka maksaa 2590 euroa + asennus.  www.nordpeis.eu

Jøtul FS 173:ssa tulta voi ihailla kolmelta suunnalta yhtä aikaa. Voit valita, haluatko lämmittää kiertoilmalämmöllä vai varata lämpöä kamiinan vuolukivipintaan. Kamiina maksaa n. 4200 euroa. Viehättävä Jøtul F305 LL WHE on palkittu Red Dot- muotoilupalkinnolla ja se maksaa 1945 euroa. Jøtulin valurautakamiinoita on muuten valmistettu jo vuodesta 1853 lähtien.  www.jotul.com

TAKKASYDÄMEN AVULLA AVOTAKKA TOIMIVAKSI

Harvian seinän läpi asennettavien Duo-kiukaiden kanssa käytettäväksi tarkoitettu lasiseinä on paitsi sisustuselementti, myös tapa jakaa lämpöä ja valoa saunan ja oleskelutilan välillä. Lasi luovuttaa lämpöä vaikkapa olohuoneeseen enemmän ja paljon nopeammin kuin muuratut seinät. Paketissa on kaikki tarvittavat osat, myös kiukaan tulitilan jatkeen peittävän pellityksen ja luukun eduspellin Duo-lasiseinä on yhteensopiva kaikkien Harvia Duo-kiukaiden kanssa, alkaen 500 euroa.  www.harvia.fi

18

Kauniistakaan avotakasta ei lämmityslaitteena ole vastaavaa hyötyä, sillä lämpö siirtyy hormin kautta suoraan harakoille. Tulisijan hyötysuhde on pieni, mutta polttopuuta kuluu sitäkin enemmän. Avotakassa palavaa tulta on myös vahdittava, varsinkin, jos tilassa on lapsia tai lemmikkejä. Useimpiin avotakkoihin voi asentaa takkasydämen, joka muuttaa sen varaavaksi kiertoilmatakaksi. Vanhan avotakan ilme säilyy, mutta kiertoilmatakkana se alkaa lämmittää tilaa heti sytyttämisen jälkeen. Takan tiilimassa varaa myös lämpöä. Jari Kiuru Mökkikeskuksesta sanoo, että takkasydän voidaan asentaa lähes jokaiseen avotakkaan, jos se vain mahtuu tulipesään. Hyvin suurissa avotakoissa yli jäävään tilaan voidaan asentaa siisti takorautasäleikkö tai muurata lisää seinää. Keddy Superkasetti –takkasydän avotakkaan maksaa mallista ja lisätöiden määrästä riippuen 24003000 euroa.  www.mokkikeskus.fi


Erittäin pieni, kolmilasinen kiertoilmatakka Nordpeis Praha voidaan asentaa suoraan puulattialle. Se ei myöskään edellytä suojaetäisyyttä, joten vie vähemmän tilaa kuin kamiina. Nordpeis Praha maksaa 2890 euroa + asennus. Erittäin pieni, syvyys vain 457 mm. Kevyt, 0 mm suojaetäisyys, eli voidaan asentaa suoraan tulenarkaa seinää vasten. Näin ollen se vie vähemmän tilaa kuin kamiina.  www.nordpeis.eu

Uuden ajan Dimplex - sähkölämmittimet nyt täällä! Erittäin toimintavarma. Oletettu käyttöikä yli 20 vuotta! Markkinoiden alhaisin valmiustilan virrankulutus - alle 0,5 W! Erittäin tarkat säätöominaisuudet (tarkkuus alle 0,1 °C), luovat ennen kokemattoman mukavuuden. Tämä, yhdistettynä yli 20 vuoden odotettavaan toiminta-aikaan, tekee DIMPLEX TOP- ja FRONT- lämmittimistä toimintavarmoja ja myös erittäin energiataloudellisia sähkölämmittimiä. Omakotitalossa pelkkä vaihto uusiin DIMPLEX -lämmittimiin säästää lämmitysenergiakuluissa jopa 150 – 300 € vuodessa. Käyttämällä NOBÖ ENERGY CONTROL -ohjausjärjestelmää säästö on vieläkin suurempi.

NunnaUunin DEKO Due – kevyttulisijan lämpö kestää yön yli vuolukivisen tuplakuoren ansiosta. Tulisija sopii erityisen hyvin lisälämmönlähteeksi taloon, jossa on maalämpö- tai ilmalämpöpumppu. Sähkökatkosten aikana DEKO Due turvaa lämmönsaannin yön yli ja se palvelee myös lisälämmönlähteenä ja tunnelman tuojana talven kireinä pakkaspäivinä. Pintamateriaalivaihtoehtoja ovat vuolukiven lisäksi musta tai valkoinen emaloitu pinta. Kevyt DEKO-tulisija voidaan asentaa lattialle perustuksia vahvistamatta. Tulisijan suositushinta on alkaen 2570 euroa + asennus ja rahti. Jalusta ja kipinäsuoja lisävarusteena.  www.nunnauuni.com Varaava Joya Angolo-2 -takka kuuluu NunnaUunin uudistuneeseen mallistoon, jonka tulisijoja voi muokata mieleisekseen. Kuvan takka on pinnoitettu mustalla lasilla. Sen Kultainen Tuli palomenetelmä takaa puhtaan lämpönautinnon ja Joya Angolo – takka alittaa jo nyt tulevaisuuden EcoDesignpäästörajat. Tulisijan suositushinta on alkaen 4690 euroa +  www.nunnauuni.com asennus ja rahti.

Katso lisää www.dimplex.fi

UU TTA !

<0, 5W

Mar kkin Stan oiden dby alhai -teh s o! in


Tarkistuta tulisijan ja hormin kunto ajoissa Suomessa syttyy vuosittain 700 - 900 tulisijoista ja savuhormeista alkanutta tulipaloa. Syyksi paljastuvat esimerkiksi itse valmistetut laitteet, itse tehdyt asennukset ja käyttäjien virheet. Riskikohteita ovat tulisija- ja savuhormiyhdistelmän liitokset sekä piipun läpiviennit rakennuksen ala- ja yläpohjassa että vesikatolla. Paloturvallisuuden näkökulmasta on erityisen tärkeää, että tulisija ja savuhormi ovat yhteensopivia. Savuhormin tulee kestää tulisijasta lähtevien maksimaalisten savukaasujen lämpötilojen rasitus. Hankintavaiheessa tulisijasta tulisikin saada selville, millaisia savukaasujen maksimilämpötiloja savuhormiin pääsee tulisijalle tehdyn käyttöturvallisuustestin perusteella. Tietoja voi joutua etsimään tuotteen maahantuojalta tai valmistajalta, koska tietoja ei välttämättä ole tuotteen mukana, vaan tiedot löytyvät tuotteen suoritustasoilmoituksesta, joka useimmiten löytyy valmistajan kotisivuilta. Tämän tiedon perusteella voidaan alkaa valitsemaan tulisijalle lämpötilaluokaltaan sopivaa savuhormia. Jos yhtään arveluttaa, tulisijan ja yhteensopivan savuhormin valinnassa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Apua voi kysyä esimerkiksi nuohoojilta. Tulisijojen ja savuhormien tarkastusten tekemiseen koulutetut valtuutetut tarkastajat ”Paloturvamestarit” voivat varmistaa erilaisilla mittalaitteilla, että vanhalla yhdistelmällä lämmittäminen on turvallista, ja myös että uusi asennustyö on tehty oikein ja laitteisto toimii turvallisesti. Mittalaitteilla tehty tarkastus on paljon tarkempi ja kattavampi kuin se tarkastus, jonka nuohooja tekee silmämääräisesti tavanomaisen nuohoustyönsä yhteydessä. Vanhojen rintamamiestalojen piiput alkavat olla 70 vuotta vanhoja. Tällaisen piipun ympäriltä on jo mahdollisesti uusittu saneerausten yhteydessä rakennuksen rakenteiden osalta kaikki, piippuvanhukselle ei välttämättä ole tehty mitään. Tulisijat ja savuhormit ovat teknisiä kokonaisuuksia, joilla on tekninen elinkaari. Ne tarvitsevat siis huoltoa ja säännöllistä tarkastamista samoin kuin autot. Varmista siis vanhan tulisijan ja hormin turvallisuus!   Lisätietoa www.nuohoojat.fi ja www.paloturvamestarit.fi

Mikko tähtää korkealle Mikkoa eivät ala- ja ylämäet häiritse. Hän ostaa sähkön suoraan sähköpörssistä markkinahintaan Pörssikymppi-sopimuksella.

Katso tarjous: www.ksoy.fi.

Tarkennus viime lehdessä olleeseen, nuohouksen tiheyttä koskevaan neuvoon: Kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen nuohotaan vuoden välein. Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Muussa, kuin yksityisessä käytössä olevan, säännöllisesti käytettävän vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit nuohotaan joka vuosi. Jutun yhteydessä julkaistussa kuvassa oli Nuohousalan keskusliiton puheenjohtaja Tapio Lehtimäki. Tässä kuva Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry:n puheenjohtaja Tuomo Järvisestä. 


Teksti: Jaana Pesonen

c Sateenkaaren sävyisestä Prism-kuosista on vain yksi versio, jossa värikkäistä muodoista syntyy sirpalemainen kokonaisuus kuin kaleidoskoopin läpi katsellessa. Väritukku Oy, 09 849 141 ja www.varisilmä.fi

Uutta maaleissa ja tapeteissa

Kaunista seinäpintaa

SISÄTILOIHIN

Maalaus ja tapetointi ovat kohtuuhintainen ja suhteellisen helppo tapa uudistaa kodin ulkonäköä ja sisustusta. Värivaihtoehtoja maaleissa ja kuoseja tapeteissa on lukemattomia. Maalaus ja tapetointi sujuu hyvin myös aloittelijalta, kunhan malttaa perehtyä tuotteisiin ja käyttöohjeisiin ennen itse työn aloittamista. Hyvä pohjatyö on tärkein, koska ohut tapetti tai maalikerros ei tasoita tai peitä seinän muhkuroita ja koloja. Jos haluaa hyvän lopputuloksen, kannattaa vanha tapetti aina poistaa uuden alta. Ennen maalausta, vanha maalipinta pitää puhdistaa liasta ja rasvasta. Tähän tarkoitukseen on omia erikoisaineita. Pesu on tärkeää, sillä likaiseen pintaan maali ei tartu tasaisesti.

UUDENLAISET MAALIT IHASTUTTAVAT

c Musta seinämaali on ollut monen sisustajan toiveissa jo pidemmän aikaa. Tikkurilan Black täydellisen musta seinämaali lupaa helposti levittyvää ja täydellisen mustaa, puolihimmeää seinäpintaa. Maalipinnan luvataan olevan helppo pitää puhtaana, eikä siihen jää helposti sormenjälkiä. Tikkurila Oyj, maalilinja 020 191 2000 ja www.tikkurila.fi

Maaleissa on tapahtunut suurta kehitystä parin viime vuosikymmenen aikana. Yhä useammin maalit ovat vesiohenteisia, entistä helpompia käyttää ja hyvin levittyviä. Nykyaikaiset vesiohenteiset maalit ovat myös lähes hajuttomia, joten asunnossa voidaan oleskella remontin aikana, eikä tilassa tarvita pitkäaikaista tuuletusta. Valikoimissa on erikoismaaleja kuten struktuuripinta-, magneetti-, hohde- ja kalkkimaaleja. Maaleissa kiiltoasteilla on suuri merkitys. Mitä kiiltävämpi maali on, sitä värikylläisemmältä ja tummemmalta se vaikuttaa. Kiiltoaste vaikuttaa myös puhtaanapitoon. Kiiltävämpi ja kovempi maalipinta kestää paremmin puhdistusta.

TUNNELMAA TAPETEILLA

c Tunto struktuuritapetin avulla saadaan seiniin luotua kolmiulotteista pintaa. Struktuuritapetti maalataan kiinnityksen jälkeen ja maali voidaan sävyttää asiakkaan oman mieltymyksen mukaan. Mallistossa neljä eri kuosia: Vana, Varpu, Riite ja Siipi. Tikkurila Oyj, maalilinja 020 191 2000 ja www.tikkurila.fi

Nyt muodissa olevissa tapeteissa suositaan taulumaista valokuvatapettia, suuria ja graafisia kuvioita, lehtiä, kasveja, kukkia, hyönteisiä, lintuja, eläimiä ja kohokuviota. Monissa tapeteissa jäljitellään samettia, metallia, kiviseinää ja luonnonmateriaaleja kuten kiveä ja nahkaa. Kuvatapetti toimii seinällä suurena tauluna ja sen voi teettää vaikka omasta valokuvasta. Ekologisuus on tullut myös tapettimaailmaan, luonnonmateriaaleista on tarjolla juuttia ja sisal-kuitua. Isokokoiset kuviot näyttävät hyvältä, kun seinäpintaa on paljon. Näin kuosi näkyy kunnolla. Suuressa tilassa pieni kuvio häviää seinään. Pienet kuviot sopivat pieneen tilaan. Pystyraidat lisäävät illuusiota korkeammasta huoneesta ja vaakaraidat leventävät tilaa. Monissa sisustuskuvissa on näkynyt useammasta tapetinpalasta koottuja tilkkupeitettä muistuttavia tapettikollaasiseiniä.

VÄRI VAIKUTTAA Väreillä on merkittävä vaikutus siihen, miten tila koetaan. Kun valitaan maalia tai tapettia, kannattaa ensin miettiä, millainen tunnelma tilaan halutaan luoda. Onko tavoitteena hillitty, kodikas, valoisa, avara, energinen vai rauhoittava tila. Vaaleat värit tuovat tilaan avaruutta ja tummat värit saavat taas tilan tuntumaan pienemmältä. Vastaavasti kylmät sävyt avartavat tilaa kun taas lämpöiset värit saavat tilan tuntumaan pienemmältä. Puhtaammat ja kirkkaat värit tuovat energiaa kun taas murretut ja maanläheiset värit rauhoittavat. Keltaisen ja punaisen sävyt luovat huoneeseen lämpimän vaikutelman ja vihreän sekä sinisen sävyt kylmän. 

c Boråstapeterin Garden Party yhdistää hennot kukkaiskuviot ja akvarellien värimaailman ripaukseen nostalgiaa. Malliston kuviointi tuo puutarhan vehreyden ja nostalgiaa sisätiloihin. Garden Party -mallisto sisältää 30 erilaista tapettia, kolme digitaalista tapettia sekä 16 yksiväristä, struktuuripintaista Mineralmallia. Väritukku Oy, 09 849 141 ja www.varisilmä.fi SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2015

21


c Näyttävä ja erikoinen tapetti on myös Miami, jonka yksityiskohtainen kuvio koostuu South Beachin talojen kattoterasseista, palmuista ja portaikoista. Väritukku Oy, 09 849 141 ja www.varisilmä.fi

c Taika Glow on pimeässä hohtava efektilakka. Sillä saadaan lisättyä turvallisuutta esimerkiksi maalaamalla portaat, mutta yhtä lailla sitä voidaan käyttää esimerkiksi lastenhuoneen tehosteseinissä kuvioiden maalaukseen. Tikkurila Oyj, maalilinja 020 191 2000 ja www.tikkurila.fi

c Boråstapeterin Linen-mallisto koostuu huurteisista luonnonsävyistä ja pellavakuosista, jotka tuovat levollisuutta sisustukseen. Mallisto koostuu 33 yksivärisestä tapetista, joissa kaikissa on sama tekstiilimäinen pinta. Se jäljittelee kauniin himmeän kiillon omaavaa pellavakangasta, jonka pinnasta loimi- ja kudelankojen kulku tekee eläväisen. Väritukku Oy, 09 849 141 ja www.varisilmä.fi

c Naturalia-sarjan uudet tapettikuosit jäljittelevät vaakaan laudoitettua seinäpintaa. Kuosia on satavissa kolmea eri värisävyä: vaalea puu, ruskea lautapinta sekä harmaantunut puu. RTV-Yhtymä Oy, 019 7421 ja www.rtv.fi

22

c Cole & Sonin Geometric on hakenut vaikutteensa art deco –arkkitehtuurista. Erilaisia kuoseja on 11, ja useimpia on saatavana 2–6 eri sävyisenä. Kuvan tapetti on Riviera. Väritukku Oy, 09 849 141 ja www.varisilmä.fi


c Taika Stardust on vesiohenteinen kulta- tai hopeahippusia sisältävä läpinäkyvä helmiäislasyyri. Se sopii sekä seinä- että kattopinnoille ja antaa käsitellylle pinnalle metallnhohtoista säihkettä. Tuotetta käytetään maalipinnan päällä, jolloin pinnan pohjaväri vaikuttaa lopputulokseen. Tikkurila Oyj, maalilinja 020 191 2000 ja www.tikkurila.fi

c Luonto siirtyy ulkoa sisätiloihin. Koko huonetta tai seinää ei tarvitse tapetoida. Carissa lehtitapettia on asennettu vain sängynpäädyn taakse. RTV-Yhtymä Oy, 019 7421 ja www.rtv.fi

c Liitu-liitutaulumaalilla saa mieleisensä liitutaulukalenterin lastenhuoneeseen, keittiöön, eteiseen. Vesiohenteinen Liitu on sävytettävissä kaikkiin Tikkurilan satoihin värisävyihin.

c Kolibri Sand on rakeinen koristepinnoite, jonka pinta muistuttaa rapattua seinäpintaa. Pinnoite voidaan levittää maalaustelalla, siveltimellä tai lastalla, ja kuviointiin sopivat tela, harja, kampa, lasta sekä kuviotela. Teknos Oy, 09 506 091 ja www.teknos.fi

Uusi DEKO-tulisija on myös maaginen katseenvangitsija. Sen rauhallinen liekki pysäyttää hetkeen ja tuo kaivatun tauon arkeen. DEKO-tulisija on kodin sydän, jonka viipyilevä lämpö hellii vielä tulen hiipumisen jälkeenkin. Tämän takeena on aito luonnonmateriaali Mammutti-vuolukivilaji. DEKO-tulisija turvaa kodin lämmön ja tunnelman myrskyistäkin välittämättä vuoden jokaisena päivänä.

www.nunnauuni.com

Aito NunnaUuni. Se lämmittää.


Teksti: Timo Kiiski Kuvat: Timo Kiiski, Ari Tanskanen, SW-Energia Oy

Sähköä verkon ulkopuolelta Nämä yhtiöt ostavat pientuottajien sähköä:  Energiapolar  Ekenäs Energi Ab - Tammisaaren Energia Oy  Etelä-Savon Energia Oy  Finkraft Oy  Fortum Markets  Helen  Kokkolan Energia  Kymenlaakson Sähkö Oy  Köyliön-Säkylän Sähkö  Lappeenrannan Energia  Loiste Sähkönmyynti Oy  Mäntsälän Sähkö  Oulun Sähkönmyynti Oy  Pohjois-Karjalan Sähkö Oy  Porvoon Energia  Savon Voima  Tampereen Sähkönmyynti  Vatajankosken Sähkö Oy  Vattenfall  220 Energia

24

Aurinkopaneeleiden halventuessa yhä useampi omakotitaloasuja tuottaa verkkoon omaa sähköä, josta ylijäävän osan voi myös myydä oikealle sähköyhtiölle. Enemmän voittaa kuitenkin käyttämällä ylijäämäsähkönkin itse. Yhä useampi omakotitaloasuja tietää jo, että aurinkopaneelit ja muut kodin pientuotantolaitokset voidaan kytkeä nykyisin julkiseen sähköverkkoon. Akkuihin varastoimisen sijaan ylijäämäsähkö siirretään saman tien sähköverkossa lähiseudun muiden sähkönkäyttäjien käytettäväksi. Kaikki sähköverkkoyhtiöt kytkevät pientuottajat verkkoonsa ja sähkön voi myydä. Sähköä myyvistä yhtiöistä jo peräti 20 ostaa sitä pientuottajilta. Missä päin Suomea hyvänsä pientuottaja voi kilpailuttaa itse tuottamansa sähkön ja sen myyjänkin.

ITSELLE TUOTETTU ON VEROTONTA Voiko tällaisella oman sähkön myymisellä sitten tehdä jopa pientä bisnestä? – Tietysti jos päiväaikaan ja kesälomakuukausina ollaan pitkiä aikoja pois ja oman kiinteistön sähkönkulutus on hyvin pientä, on pienikin korvaus myydystä sähköstä kiva lisä. Mutta eniten omakotitaloasuja hyötyy käyttämällä ylijäämäsähkön itse, sanoo Energiateollisuus ET:n johtaja Jukka Leskelä. Ostamastaan sähköstä kuluttaja maksaa sähköenergian lisäksi verkkopalvelumaksua jakeluverkkoyhtiölle. Lisäksi hän maksaa aina itse ostamastaan sähköstä sähköveroa ja vielä arvonlisäveroakin päälle. Sen sijaan maksimoimalla oman tuotannon käytön omiin tarpeisiinsa hän pienentää samalla ostetun energian laskua eikä joudu maksamaan siitä myöskään veroja ja sähköverkkomaksua. On järkevää ajoittaa omaa käyttöään niihin hetkiin kun aurinko paistaa. Esimerkiksi käyttövesivaraajaa voi hyvin käyttää yöajan

s. 27


c Eija Kesäsen ja Ari Tanskasen Pohjois-Savon Rautalammille rakennetun ekotalon teknisiä ratkaisuja ovat mm. painovoimainen ilmastointi tehostettuna huippu-imurilla, Winled LED-valaisimet, Talomat-valaistuksen-ohjaus- ja valvontakeskus, varaaja 2000 l, puukattila, vesikiertoinen lattialämmitys, puuliesi (Tulikivi/ Kermansavi), kaasuliesi (Sunwind), leivinuuni (Tulikivi/Kermansavi) aurinkopaneelijärjestelmä 12 m2,aggregaatilla ja tuulivoimalla (SW-Energia) ja Solartukun Nova-solarsystem 8,8 m2 aurinkokeräinjärjestelmä (tyhjiöputki). Etelärinteeseen rakennetun uudistalon kattokulma on 45 astetta: siksi olosuhteet aurinkoenergian hyödyntämiselle ovat optimaaliset. Parhaat olosuhteet tuulivoimalle ovat rannikoilla ja avoimilla korkeilla alueilla. Pientuulivoimaa hankitaankin lähinnä yleisen jakeluverkon ulkopuolisiin kohteisiin, erityisesti kesämökeille.

Arin ja Eijan talo KÄYTTÄÄ VAIN AURINKOSÄHKÖÄ Rautalampilaisten Eija Kesäsen ja Ari Tanskasen omakotitalo

saa kaiken kodinkoneiden ja lämmityksen vaatiman energian omista aurinkopaneeleista ja aurinkokeräimistä. Tanskanen aloitti puurunkoisen uudistalonsa rakentamisen Pohjois-Savon Rautalammille vuonna 2013. Sähköntuotantoa varten katolle asennettiin 12 neliön aurinkopaneeli, joka lataa auringosta tulevan energian akkuihin. 12 voltin akusta jännite muutetaan invertterillä verkkosähköksi, joka jaetaan ryhmäkeskuksen kautta taloon. Niin vesikiertoiseen lattialämmitykseen kuin käyttöveden lämmitykseen energia tulee aurinkokeräimessä kiertävästä vesi-glykoliseoksesta, jonka lämpöenergia siirtyy kierukan kautta lämminvesivaraajaan. – Suoralla sähköllä tämän talon sähkönkulutus olisi ainakin viranomaisten laskelmissa 20 000 kilowattituntia, Tanskanen sanoo. Jos Kesäsen ja Tanskasen talo saisi kaiken tarvittavan energian suoralla sähköllä ja lämpiäisi pattereilla, olisi sähkölasku alueen nykyisillä hinnoilla, noin 14 senttiä kilowattitunnilta, jo 12 kuukauden aikana ollut vähintään 2800 euroa. – Nyt taloon on 18 kuukauden aikana, pääsiäisestä 2014 tämän vuoden lokakuun lopulle, tullut aurinkolämpöä 10 700 kilowattituntia ja aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä 1605 kilowattituntia, ja se kaikki siis ilmaiseksi ilman veroja ja sähkönsiirtomaksuja. Ihan kaikkea energiaa ei aurinko kuitenkaan Tanskasen taloon pysty tuottamaan. Kaamosaikana lokakuun puolestavälistä hel-

Näin vertailimme Vertailimme syyskuun hinnoilla aurinkoenergiaratkaisujen vaikutusta 1970luvun omakotitalon sähkölaskuun. Asiantuntijana toimi Motivan energiaasiantuntija Sami Seuna. Talo on yksikerroksinen ja siinä on 140 neliötä. Talossa asuu äidin, isän ja kolmen kouluikäisen lapsen perhe. Luvut ovat vain keskiarvoja, Motivan laskurilla voi tehdä tarkempia laskelmia syöttämällä oman pientalon arvoja osoitteessa http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/ Energianhintojen nousun oletusarvo perustuu tilastojen mukaiseen hinnannousuun viimeisen 10 vuoden ajalta (Lähteet: Tilastokeskus, Energiamarkkinavirasto ja Energiateollisuus).

mikuun puoleen väliin sähköä tuottaa dieselillä käyvä aggregaatti. Käyttövettä ja huoneita puolestaan lämmittää tuona aikana puukattila, johon puut saadaan omasta metsästä. – Aggregaatti vei kaamoskuukausina dieseliä 600-700 euron edestä ja polttopuuta meni 5-6 kuutiota. Jos puu olisi ostettu ulkopuolelta, se olisi maksanut 30-40 euroa kuutiolta. Viime keväänä jo 15. helmikuuta taloon aurinkopaneeleista alkoi tulla optimaalisesti sähköä kodinkoneisiin ja valaistukseen. 12. maaliskuuta lähtien aina lokakuulle aurinko on ollut myös pääasiallinen käyttöveden ja huonetilojen lämmittäjä. Ari Tanskasen puolisonsa kanssa kaksin asuman omakotitalon huoneistoala on 76 m2 ja pohjapinta-ala 95,5 m2. Yläkertaan on mahdollisuus rakentaa asuintilaa vielä 40 m2 lisää. Harjakorkeus on 8 metriä. Talo on asemoitu aurinkoenergian saannin kannalta optimaalisesti etelärinteeseen ja kattokulma on 45 astetta. Tanskanen on itse pätevöitynyt isoon osaan aurinkotekniikan vaatimista töistä, joten investointikustannukset hänen osaltaan ovat toista luokkaa kuin tavallisella perusomakotitaloasujalla. Myös järjestelmän ylläpito vaatii käyttäjältään sen verran harrastuneisuutta, että ainakaan vielä hän ei omia ratkaisujaan suosittele sellaiselle, joka haluaa asua huolettomasti. – Laitteistojen hinnat ovat kuitenkin tulleet reippaasti alaspäin vuodesta 2013. Aurinkojärjestelmien kokonaiskustannukset meillä olivat noin 20 000 euroa, eli huomattavasti alle sähköliittymän. Investointi maksaa itseään pois alusta alkaen, koska pääoman lyhennykset alkavat heti. 

Suora sähkölämmitys 24600 kwh/vuosi

Sähkölämmitys + aurinkolämpö

 Energian hinta (2015): 12,08 c/kWh

 Aurinkokeräinten tuotto: 400 kWh/m2

 Energianhintojen nousu 4,9 % /vuosi

 Aurinkokeräinten aktiivipinta-ala: 5 m2

 Vuosihyötysuhde 99 %

 Investointikustannus: 9000 €

 Investointikustannus: 4000 € (sähköpatterit ja käyttövesivaraaja)

 Kokonaiskustannus 20 vuotta: 103 253 €

 Energiakustannukset 20 vuotta:

(aurinkokeräimet 5000 € + sähköpatterit 4000 €)

 Kokonaiskustannus 20 vuotta: 99 227 €  Energiakustannus 20 vuotta: 90 227 €  Energiakustannus 5 vuotta: 15 207 €

99253 €

 Energiakustannukset 5 vuotta: 16 554 € (julkisen sähköverkkopalvelun energiahintaan kuuluu siirtomaksuja, sähkövero ja arvonlisävero). SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2015

25


Tulikiven kattavasta mallistosta tulisijoja, kiukaita ja sisustuskiviä löytyy juuri oikea tuote joka makuun ja tarpeeseen. Takkaasioissa tilaa meidät ilmaiselle kotikäynnille – yhdessä katsomme sinulle sopivimman mallin! tulikivi.fi/kotikaynti

Marras-joulukuun aikana tilanneille tiedossa lämpimiä tarjouksia! Tutustu tarjouksiin Tulikivi-studioilla tai www.tulikivi.fi


sivulta 24

sijaan päivällä, kun aurinko paistaa. – Ajatellaanpa tilannetta, jossa kuluttaja lämmittää omakotitaloaan sähköllä, jonka kokonaishinta veroineen ja siirtomaksuineen on vaikkapa 13 senttiä kilowattitunti. Käyttämällä itse tuottamaansa sähköä hän hyötyy sen 13 senttiä jokaisesta kilowattitunnista, mutta myymällä sen ylijäämäsähkön verkkoon on korvaus tällä hetkellä keskimäärin ehkä sellaiset 3-4 senttiä kilowattitunnilta, Leskelä havainnollistaa.

MITOITA JÄRJESTELMÄ OIKEIN

c Gunilla Holmbergin vanhaa 200 neliön omakotitaloa asustaa hänen itsensä lisäksi myös aikuinen poika. Asuinrakennuksensa ja talousrakennuksen energialaskuihin pienennystä Gunilla hakee yhdistämällä pelletti- ja aurinkolämmön.

Gunilla vaihtoi PELLETTIIN Metsänhoitaja Gunilla Holmbergin puutarhatilalla Sipoossa niin omakotitalo kuin talousrakennuksetkin lämpiävät nyt pelletti- ja aurinkoenergialla. Ratkaisun myötä suuri sähkölasku lähes puolittui.

Lämmitettäviä neliöitä omakotitalossa ja talousrakennuksessa on yhteensä noin 345 m2. Asuinrakennuksen osuus on noin 200 neliötä. 145 m2:n talousrakennuksesta puolilämmintä tilaa on noin 80 m2. – Pellettilämmitykseen siirryin 15 vuotta sitten, nyt meneillään on jo toinen kattila. Onnistuin käräyttämään ensimmäisen kattilan vuonna 2012 ja siksi se piti uusia. Kahden talven ajan ennen uuden kattilan asennusta viime syksynä sähkölaskut olivat kaksi kertaa nykyistä suuremmat, Gunilla kertoo. Pellettilämmityksen ollessa pois käytöstä sähkölaskut saattoivat talvikuukausina olla jopa 900 euroa kuukaudessa. Siilon verran pellettiä maksaa 1000 euroa. Vuositasolla kulutus jäänee säästä riippuen 2-3 siilolliseen. Alkuun pellettilämmitys oli muutenkin kokeilua Pelle Pelottoman hengessä. – Lähinnä viehätyin uusiutuvasta energiasta. Ennen kattilan uusimista Gunilla pyysi tarjouksen myös maalämpöjärjestelmästä. – Kaivoja olisi pitänyt maastomuotojen takia olla kaksi ja alustava kustannusarvio oli yli 30 000 euroa. En jäänyt edes odottelemaan varsinaista tarjousta. Gunilla päätti hankkia pellettikattilan (35 KW Effecta), lämminvesivaraajan (750 l) ja aurinkokeräimet (3 kpl) asennuksineen yhdeltä yritykseltä, jolloin myös kokonaisvastuu on saman katon alla. – Kattila ja lämminvesivaraaja maksoivat asennettuina noin 21 000 euroa lisättynä arvonlisäverolla, asennus sisälsi myös vanhan laitteiston purkamisen. Aurinkokeräimet asennettuina maksoivat noin 5000 euroa. Koko systeemi on ollut käytössä vuodenvaihteesta, joten koko vuodelta en vielä ole saanut kokemusta. Sähkön kulutusta lisää kesäkautena taimiston kastelu (Kasteluramppi 1600 m2 + kasvihuoneet yht 800 m2). 

Leskelä neuvookin jokaista piensähköntuottajaksi aikovaa omakotitaloasujaa mitoittamaan oman tuotantonsa niin, että voi käyttää mahdollisimman suuren osan tuottamastaan sähköstä itse. – Siitä saa moninkertaisen hyödyn verrattuna myymiseen markkinoille muiden käyttöön. Jos se olisi bisnes, niin kaikki sähköyhtiöt tuottaisivat aurinkosähköä markkinoille. Leskelän mukaan optimi olisi, että pientalon vuosittain kuluttamasta sähköstä korkeintaan 20 prosenttia olisi itse tuotettua. – Tietysti prosenttiluku voi kasvaa paljonkin, jos taloautomaatiotekniikka kehittyy sillä tavalla, että itse tuotettua sähköä voidaan ohjata yhä enemmän myös veden lämmittämiseen. Ja jos sähköautot yleistyvät, pystyvät pientaloasujat hyödyntämään niiden akkuja osana talon muuta energiajärjestelmää, Leskelä sanoo.

TUULIVOIMA VAATII PALJON TUULTA

” Tuulivoimalan etuna aurinkoon on kuitenkin se, että tuotantoa saadaan läpi vuoden...”

Laitteiden hintojen laskun myötä nykyään käytännössä kaikki sähköä itse tuottavat omakotitaloasukkaat suosivat aurinkoenergiaa. Pientuulivoimaa hankitaan lähinnä yleisen jakeluverkon ulkopuolisiin kohteisiin. Pientuulivoiman hankinta voi tulla kannattavaksi hyvätuulisissa olosuhteissa, jos samalla vältetään sähköliittymän hankinta. – Tuulivoimalan etuna aurinkoon on kuitenkin se, että tuotantoa saadaan läpi vuoden, niin päivin kuin öin ja kesästä talveen. Näin ollen itse tuotettu sähkö käytetään todennäköisemmin itse eikä sitä lahjoiteta sähköverkkoon. Pientuulivoimalan tuotantoa on vaikea ennustaa, mutta tuulivoimala, jonka potkurin halkaisija on 4 metriä ja joka on asennettu 18 metriä korkeaan mastoon, tuottaa tuulisessa paikassa vuodessa jopa 5.000 kilowattituntia, sanoo Esa Eklund aurinko- ja tuulivoimaratkaisuja myyvästä Ko-

SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2015 3

27


” Omakotitaloasujalle aurinkosähkö on myös byrokratian kannalta vaivaton ratkaisu: lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia ongelmia ei paneelien asentamiselle omalle katolle ole.”

mia ei paneelien asentamiselle omalle katolle ole. – Tietysti olosuhteidenkin on oltava suotuisat: auringon pitää paistaa riittävästi eivätkä puut saa varjostaa kattoa.

LISÄÄ KIINTEISTÖN ARVOA

din vihreä energia Oy:stä. Tuulivoimalan hankintakustannukset ovat kuitenkin aurinkopaneeleita korkeammat, johtuen maston kustannuksista. – Edellä kuvatun esimerkin 1,5 kW-tehoinen Windspot -voimala kustantaa 10 000-15.000 euroa perustuksista, maston korkeudesta ja tyypistä riippuen. Takaisinmaksuajaksi jää silloin noin 15 vuotta, Eklund sanoo.

HALLINNOLLISESTI VAIVATONTA Innokkaimmin aurinkopaneeleita asentavat katoilleen yritykset, joiden toimitilakiinteistöissä on paljon kattopinta-alaa. – Mutta käsitykseni mukaan aurinkosähkö on mennyt yhä paremmin kaupaksi myös pientaloasiakkaille, Leskelä sanoo. Omakotitaloasujalle aurinkosähkö on myös byrokratian kannalta vaivaton ratkaisu: lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia ongel-

Teoriassa tehokkaimmankin aurinkopaneelin hyötysuhde on vasta 22 %. – Käytäntö on kuitenkin toinen. Kun asiakas ostaa, vaikkapa 10 kilowatin aurinkopaneelit, saa hän siitä energiaa parhaimmillaan 10 kW, oli hyötysuhde mikä tahansa. Tällainen 10 kilowatin voimala parhaimmillaan kesäaikaan todella antaa kutakuinkin tehoa sen 10 kilowattia, sanoo Jari Holmberg aurinkojärjestelmiä toimittavasta SW Energia Oy:stä. Usein toistuva kysymys koskee voimalan kuoletusaikaa, eli milloin sen voi laskea alkavan tuottamaan? – Kun voimalaan sijoitetaan vaikkapa 5000 euroa, nousee kiinteistön arvo saman verran. Nämä laitteethan eivät käytännössä kulu, joten laitteiston arvokin säilyy pitkään. Holmbergin mukaan 5000 euron investointi arvonlisäveroineen kattaa 12 kappaletta 250 kilowatin aurinkopaneelia, jotka tuottavat energiaa vuositasolla hieman vajaat 6000 kilowattituntia. Rahassa tämä sähkömäärä vastaa noin 300 euroa vuodessa ja kymmenessä vuodessa noin 3000 euroa. Esimerkki-investoinnin vuosittaisen 5 prosentin kuoletuksen huomioiden Holmberg laskee 10 vuoden ajalla puhtaaksi tuotoksi 994 euroa. 

Lukijamatka:

CHELSEA FLOWER SHOW! Suosittu lukijamatka Lontooseen järjestetään taas ensi vuonna! Varaa paikkasi jo nyt 26.5. - 29.5. matkalle. Chelsea Flower Show on tunnetuin puutarhanäyttely maailmassa. Alustaan, vuonna 1852, se on paisunut 160.000 vieraan vuosittaiseksi suurtapahtumaksi. Lähde Omakotilehden kanssa kokemaan alkusoitto kesään Lontoossa. Kätevä matkapaketti Matka alkaa torstaina Finnairin aamulennolla Lontooseen. Perillä on bussi vastassa, jolla ensin tehdään kiertoajelu Lontoossa ennen hotelliin siirtymistä. Bussissa on suomea puhuva opas. Perjantaina bussi noutaa matkalaiset Chelsea Flower Show -näyttelyyn ja illalla takaisin hotelliin. Menomat-

kalla on mukana suomenkielinen opas.Lauantaina ja sunnuntaina on vapaa ohjelma. Kannattaa harkita ainakin käymistä Portobello Roadin tai Camden Marketin jättimäisillä kirpputoreilla. Sunnuntaina bussi vie lentokentälle kotimatkaa varten. Majoitus on Regent´s Parkin vieressä Melia White House -hotellissa, neljä tähteä. Metroasema kävelyetäisyydellä.

Hintaan sisältyy Matkan hinta sisältää lennot, majoituksen, aamiaiset, bussikuljetukset, kokopäivälipun Chelsea Flower Show -näyttelyyn sekä kaupunkikierroksen. Hinta on vain 1.025,- henkeä kohden kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneesta lisämaksu 280,-.

Varaa nyt Olemme hyvissä ajoissa liikkeellä, mutta matkalle mahtuu mukaan vain 30 ensin ilmoittautunutta, joten kannattaa ilmoittautua heti. Soita Matkapojat Oy p. 010 2323 109 (ma–pe 8-17) 8,35 snt/puh + 3,2 snt/min, matkapuh. 19,2 snt/min. Palvelumaksu 0€.


Kesämökin omavarainen ratkaisu Kesämökillä pienempiin kodinkoneisiin saa kaiken tarvittavan virran aurinkopaneeleista ja ilman kytkentää julkiseen sähköverkkoon jo hyvinkin edullisesti, jopa 2000 euron investoinnilla. sen jälkeen sähkö maksaakin nolla euroa. Kattavammissa ratkaisuissa aurinkoenergiantuotantoa tuetaan ja täydennetään polttomoottorikäyttöisellä aggregaatilla ja pienellä tuulivoimalalla. Aurinkovoimala toimii parhaiten veden äärellä. Haastavampia ovat metsäiseen maisemaan rakennetut erämökkitontit, jonne auringonvalo ulottuu huonosti. Auringon antama teho on väistämättä rajallinen vuoden pimeimpinä kuukausina. Siksi tuulivoima on oiva lisä aurinkopaneelijärjestelmälle, erityisesti ympärivuotisessa käytössä. Parhaat olosuhteet tuulivoimalle ovat rannikoilla ja avoimilla korkeilla alueilla. Kaikki pientaloasujat eivät edelleenkään tunne aurinkoenergialaitteiden eroja: aurinkopaneelit tuottavat vain sähköä, lämmitykseen taas tarvitaan selkeästi hintavampia aurinkokeräimiä. 

Talven taikaa lasitetulla terassilla Lumon lasiterassin hankinta talvella on helpompaa kuin luuliskaan! Luvat saa nopeammin, pakkanen suojelee pihaa ja pääset nauttimaan keväästä uudella lasiterassilla aikaisemmin. Soita ja tilaa ilmainen suunnittelu- ja kustannusarviokäynti – Kysy nyt talviasennusetua Lumon myyjältäsi! facebook.com/LumonSuomi youtube.com/LumonOy

020 7403 200

(Puh. hinta 8,28 snt + 7 snt/min (lankapuh.) tai + 17 snt/min (matkapuh.)


Vain yksi voi olla tällainen Painotuotteet

Suurkuvatuotanto

JOENSUU | HELSINKI | TAMPERE | NURMES p. 010 230 8400 | www.punamusta.com PunaMusta Oy kuuluu Laakkonen-yhtiöihin

Sähköiset julkaisut


www.allaway.fi

H ei pää aitallinen m se tak ik aisin ropöly huon eilma an. Erino m sekä ainen valin lapsit ja lem a allergiko ille mikkip 30 v. erheil koke le mu kotim aista ksella laatua

Kaikk

i pois

TE

H

LA

S

IN

SU O MES

ND

TY A

F • M A D E IN

Uudista Allaway-järjestelmäsi huippukuntoon uusilla komponenteilla. Myös kokonaan uuden, mukavan ja vaivattoman keskuspölynimurijärjestelmän asentaminen on yllättävän helppoa – kysy lisää! • Laajasta tuotevalikoimasta ratkaisut kaikkiin koteihin • Helppo asentaa uudiskohteisiin ja jälkiasennuksena ilman erikoistyökaluja • Ilmainen suunnittelupalvelu! • Laaja valikoima lisävarusteita • Markkinoiden hiljaisin käyntiääni • A- ja C-sarjassa paloturvalliset teräskuoriset keskusyksiköt • Hiljainen • Kevyt ja helppo käsitellä • Tehokas ja hygieeninen • Pitkäikäinen, käytössä edullinen

Yhteensopivuustaulukko: VANHA KESKUSYKSIKKÖ

!

VANHAAN ALLAWAY-JÄRJESTELMÄÄN UUSI KESKUSYKSIKKÖ

ALLAWAY OY:N SUOSITTELEMA MALLI VANHAN KESKUSYKSIKÖN TILALLE

CV C

C-sarja

Kaikki pois KP AW

A-sarja DV 30

Kaikki pois KP

TEKNISEEN TILAAN/ KOMEROASENNUKSEEN VARASTOON 1) C-sarja

A-sarja

2) Duo

Vaihda myös siivousvälineesi uuteen! Vanhan kansiasennelman vaihtoon tarvittavat osat VANHA KANSIASENNELMA

Vanha Classic 1987-

KANSIASENNELMA LASSIC 80175 CLASSIC

KOHOASENNUSKEHYS 80205

UPPOASENNUSKEHYS 80195

TAI

JATKE + TIIVISTE 80214 Vanha puurasia 1982-

5

vuoden

Myynti: K-Rauta, Rautiat, Hanakat ja LVI-liikkeet

Kaikki Allawayn uudet siivousvälineet, myös kahvakäynnisteiset, ovat käytettävissä uusilla Classic-kansiasennelmilla. Tutustu ohjeisiin ja opasvideoihin Allawayn kotisivuilla. Huomioi asennukk sessa tarvittavat osat ja tarvikkeet. Lisätietoja Allawayn asiakaspalvelusta.


Tuija Kaunisto & Aino Pelto-Huikko Satakunnan ammattikorkeakoulu/Vesi-Instituutti WANDER

Kiinteistöjen vesijärjestelmien

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS Vesilaitos vastaa veden laadusta kiinteistön vesimittariin tai muuhun liittymäkohtaan asti. Liittymäkohdan jälkeen vastuu veden laadusta, tonttijohdoista ja vesijärjestelmistä kuuluu omistajalle. Miten omistaja ja asukas voivat toimia varmistaakseen talousveden turvallisuuden? Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinta -hankkeessa koottiin toimenpiteitä, joiden avulla asukas osaa tunnistaa mahdolliset vaarat ja ottaa käyttöön kontrollitoimenpiteet. Tavoitteena on lisätä kiinteistöjen omistajien ja asukkaiden tietoisuutta käyttövesijärjestelmien terveysriskeistä ja ennen kaikkea antaa yksinkertaisia käytännön ohjeita vesijärjestelmien vuotovahinkojen välttämiseksi ja veden laadun parantamiseksi. Jätevesijärjestelmistä käsitellään lähinnä viemärien toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä.

MITEN VEDEN LAATU VOI MUUTTUA JA MITÄ HAITTAA SIITÄ VOI OLLA? Putkistomateriaaleista voi liueta veteen haju- ja makuhaittoja aiheuttavia tai terveydelle haitallisia aineita. Jos vesi seisoo pitkään putkissa, kylmä vesi lämpenee ja lämmin vesi viilenee. Haaleassa vedessä mikrobikasvu voimistuu. Suihkuvedestä voi tällöin saada hengitysteitse legionellabakteereja, jotka voivat vanhuksilla ja huonokuntoisilla ihmisillä aiheuttaa jopa kuolemaan johtavan keuhkokuumeen. Hanasta tulevan lämpimän veden lämpötilan on tämän riskin vuoksi oltava vähintään 55 °C, mistä joko isännöitsijän tai kiinteistön omistajan on huolehdittava. Jos käyttöveden lämmittämiseen käytetään lämpöpumppua, veden lämpötila tulee tarkistaa ja tarvittaessa käyttää lisälämmitystä. Kylmän veden lämpötilan tulisi olla korkeintaan 20 °C.

vesijärjestelmissä tulee käyttää vain tyyppihyväksyttyjä tai vastaavan kelpoisuusarvioinnin läpäisseitä tuotteita. Markkinoilla on myös tuotteita, joiden soveltuvuutta suomalaiseen talousveteen ei ole testattu. Hinta ei saa olla tuoteturvallisuutta tärkeämpi asia tuotteita valittaessa. Vesilaitoksesta tulevaan vesijohtoverkostoon ei saa liittää mahdollisen oman kaivon vesijohtoa, vaan eri vesijärjestelmien vedet on erotettava toisistaan nk. ilmavälillä.

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Viemäriin ei saa laittaa aineita, jotka eivät sinne kuulu. WCtilassa tulee olla roska-astia, jonne roskat voidaan laittaa. Viemärien tukkeutuminen aiheuttaa hajuhaittoja ja voi johtaa vesivahinKiinteistöjen vesijärjestelmien riskienkoon. Lattiakaivo tulee hallintaa pohtinut työryhmä esittää puhdistaa säännölliratkaisuja järjestelmien turvallisuuden sesti ja vesilukotkin pari kertaa vuodessa. parantamiseksi. Kiinteistöjen vesiSuihkun lattialle ei saa järjestelmien riskienhallinta on osa nukahtaa eikä lattialla sosiaali- ja terveysministeriön johdolla saa olla pyyhkeitä, rättejä tai mattoja, jotka laadittua Talousveden turvallisuuden voivat tukkia tai peittää toimenpideohjelmaa. Omakotiliitto on lattiakaivon.

ollut mukana työryhmän työssä.

TOIMENPITEET KÄYTTÖÖN

Hankkeen loppuraportin liitteiden toimenpideohjeissa kerrotaan, mitä pitää tehdä, milloin ja miten, jotta juomaveden laadun Yksinkertaisin keino pienentää terveydellisiä riskejä on heikkenemiseltä ja vesivahingoilta vältytään. Asukkaan oma akjuoksuttaa vesi kylmäksi ennen kuin sitä otetaan juotavaksi tai tiivisuus on olennaista, sillä tärkeimmät toimenpiteet voi asukas ruoanlaittoon. tehdä itse. Osa toimenpiteistä kuuluu huoltoyhtiölle tai LVI-alan Pientalon asukkaan olisi hyvä tarkkailla säännöllisesti veden ammattilaiselle, mutta silloinkin omistajan valtuuttamana. Liitteiskulutusta ja vesimittarin yölukemia mahdollisten piilovuotojen sä on myös tarkistuslista säännöllisesti tehtävistä toimenpiteistä havaitsemiseksi. Kaikkia hanoja tulee käyttää säännöllisesti, vä- ja tarkistuksista. Hankkeessa luotuja hallintakeinoja on tarkoitus hintään kerran viikossa. Vesivahingon välttämiseksi astian- ja ottaa kä käyttöön lisäämällä ne olemassa oleviin kiinteistön HAR huoltoon ja hoitoon liittyviin ohjeistuksiin, kuten h pyykinpesukoneiden käytön aikana asukkaan tulee olla VE MM Suomen Omakotiliiton huoltokirjaan. paikalla, ja kaluste- ja laitekohtaiset hanat tulee sulkea,, Sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäriskun laitetta ei käytetä. Pitkien poissaolojen 5 v. välein: välein • Huollaa vesimittari ri töministeriön rahoittaman hankkeen toteutti inteistö ö tai ajaksi kannattaa sulkea kiinteistö10 v. välein: Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Inshuoneistokohtaiset sulkuventvent• Uusi usi letkut • Tarkasta sulkuventtiilit tituutti WANDER yhdessä alan toimijoista tiilit. Poissaolon jälkeen N I 20 v. kuluttua: uluttua:: TA kootun ohjausryhmän kanssa. Hanke oli osa vettä tulisi juoksuttaa • Teetä kuntotutkimus Tarkasta Tark talousveden turvallisuuden varmistamisekmuutaman minuutin • Pä PPääsulkuventtiilien Pääsulku ä P si sosiaali- ja terveysministeriön johdolla ajan ennen käyttöä. to toimivuus to ( (auki/kiinni) •N Näkyvissä äkyvissä oolevat putkistot, laadittua la toimenpideohjelmaa, jossa vesiItse tehdyt asenvventtiilit enttiilit ja liliittimet silmämä m mää äääräisesti • K Koneiden liitokset liitokse iitokseett määräisesti laitoksille laadittiin verkkopohjainen nukset ovat monen jaa vesiliitänn v • Lämmönm mönvesiliitännät riskienhallintaohjelma. Raportti vesivahingon syynä, jakohuoneessa olevat jak ja akohuone k vaatt Päivittäin laitteistot laitt la • Juoksuta vesi kylmäksi ennen en löytyy osoitteesta: http://urn.fi/ joten asennukset on käyttöä juotavaksi tai ruoanlaittoon ooonn URN:ISBN:978-951-633-181-5.  suositeltavaa teettää ammatti• Älä poistu paikalta pesukoneen käydessä. laisella. Vesijohtojen, liittimien ja Viikoittain hanojen tulee olla kestäviä ja valmistettu • Lue ja kirjaa ylös vesimittarin lukema. kema. ke ma. • Käytä kaikkien vesipisteidenn turvallisista materiaaleista. CE-merkintä ei ainakaan hanoja (kylmä/lämmin) toistaiseksi ole mahdollinen näille tuotteille, joten

MITEN VOIT ITSE VAIKUTTAA?

ÄIN TT VI ÄI

VU O SIT

IN

• VI

IKOTTAIN

32


TAKUULLA PARAS JOULULAHJA*

Sama akku ja laturi kaikkiin 18V-koneisiin. 18V-koneisii

3

3 VUODEN

TAKUU

Säästät rahaa ostamalla 18V SOLOkoneita, kun sinulla on jo akku ja laturi.

*Boschin akkuteknologia on vertaansa vailla. Siksi myönnämme kaikille 18V Power4Alljärjestelmän tuotteille, akuille ja latureille 3 vuoden takuun. ZZZERVFKÀ


TALVI TULEE

aloita energiansäästö nyt! MAALÄMPÖPUMPUT & ILMALÄMPÖPUMPUT

HYÖDYNNÄ NYT Maalämpö asennettuna alk. + porakaivo Ilmalämpöpumppu alk. asennettuna

250€/kk 50€/kk VOITA

94% suosittelee 4000 vuodessa 90

asiakkaistamme

MAA- tai ILMA MA LÄMPÖPUMPPU UMPPU

asennusta

lampoykkonen.fi mpoykkonen.fi /arvonta

ammattilaista palveluksessasi

Pyydä tarjous! www www.la w.lampoykkonen. en.fi fi tai soita 020 7 7424 24 100 ETELÄ-SUOM OMI Nuolitie itie 2 01740 0 Vantaa

H HÄMEENLINNAN SE SEUTU Kat Katsastusmiehe hentie 9 13130 130 Hämee meenlinna

LAHDEN SEUTU Jussilankatu 4 Jus 156 5680 Laht hti

PIRKA KANMAA Koivistont ntie 1 F 33960 Pirkka kala

KES ESKI-SUOM OMI Siev evisenmäentie e 110 40420 Jyskä

JOENSUUN UN SEUTU U Läns nsikatu 15 80110 Joensuu 801

ETELÄ- JA POHJ OHJOIS-SAVO AVO Kylmämä mäentie 5 A 1 7080 0800 Kuopio

OULUN SEU EUT U UTU Zatelliitint intie e 17 9 0 Kempel 90440 K ele


puheenjohtajan palsta Mauri Harjula Suomen Omakotiliiton liittohallituksen puheenjohtaja

JYRKKÄ EI ASUMISMENOJEN KOROTUSESITYKSILLE. Asuminen Suomessa on kallista. Jo yksistään maantieteellinen asemamme lisää asumiseen kohdistuvaa kustannuserää huomattavasti. Kohtuuhintainen asuminen on sivistyneen hyvinvointivaltion kansalaisten yksi perusoikeuksista. Tämä perustavaa laatua oleva fakta tuntuu valtakunnan kolmen ässän hallitukselta osoittautuneen täysin kuplaksi, tarkasteltaessa sen hallitusohjelmaan tehtyjä kirjauksia valtakunnallisen kestävyysvajeen taittamiseen ja talouden tasapainottamiseen tähtääviä esityksiä. Etenkin asumiseen kohdistuvat esitykset korottaa kiinteistö-, energia- ja jäteverotusta sekä leikata asuntolainojen korkovähennysoikeutta loukkaa kansalaisten kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden käsitteen rajan ja perusteen. Kun puhutaan ongelmista ja etsitään niihin ratkaisumalleja, niin mielestäni on tärkeintä huomioida, että mahdollisten leikkausten, veronkorotusten ja maksujen yhteisvaikutukset eivät saa muodostua eriarvoisuutta lisääviksi ja kohtuuttomiksi. Asumismenoja tuleekin tarkastella kokonaisuutena, tarkastelussa tulee lähtökohdaksi ottaa asumistalous ja sen käytettävissä oleva tulotaso. Esitetyt tasaveroluonteiset kirjaukset toteutuessaan eivät huomioi kansalaisten maksukykyä ja näin ylittävät kipukynnyksen asumiseen kohdistuvien menojen osalta ollen täysin ylimitoitettuja ja kohtuuttomia. Kun tähän lisätään kotimaiseen kansantalouteen kohdistuvat muut haasteet kuten työllisyyteen, velkaantumiseen ja eriarvoistumiseen, niin kansalaisten näkökulmasta etenkin asumisen osalta on muodostumassa ”tikittävä aikapommi”. Ennusteiden mukaan kotitalouksien asumiseen liittyvät menot nousevat keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa vuoteen 2019 mennessä. Kyseiset kustannukset ovat omakotitaloissa asuvilla absoluuttisesti ja suhteellisesti suuremmat, sillä omakotitalon omistajat maksavat asumismenot kokonaan itse, kun muissa asumismuodoissa maksut jakautuvat tasaisesti useammalle. Asumismenoja tuleekin tarkastella kokonaisuutena niin, että tarkastelussa tulee lähtökohdaksi ottaa asumistalous ja sen käytettävissä olevat tulot. Asumiseen kohdistuvat verojen ja maksujen korotukset heikentävät kohtuuttomasti kotitalouksien taloudellista hyvinvointia, kasvattavat peruskorjausvelkaa ja alentavat kansallisvarallisuuden arvoa. Tasaveroluonteisena ne heikentävät alempiin tuloluokkiin kuuluvien talouksien ostovoimaa suhteellisesti ylempiä tuloluokkia enemmän. Joskus on hyväksi palata juurilleen, ettei totuus unohtuisi ja todeta toimintamme peruslinjaus, että Suomen Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jonka tehtävänä on edistää pientalovaltaista elämänmuotoa Suomessa. Hallitusohjelman edellä esitetyt kirjaukset asettavat tulokselliselle toiminallemme erityishaasteita toteuttaa toimintamme peruslinjausta. Omakotiliiton liittovaltuusto on kokouksessaan 24.10.2015 linjannut tulevaa toimintaamme, huomioiden tilanteen vakavuuden, ohjaamalla niin henkilö- kuin taloudellista resursointia torjumaan maan hallituksen luomia uhkakuvia asumiskustannusten nousupaineiden hillitsemiseksi.

Mauri Harjula Suomen Omakotiliiton liittohallituksen puheenjohtaja

SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2015

35


30.10.2015

Kemijoen vesistön tulvariskien

HALLINTASUUNNITELMA dƵůǀĂƐƵŽũĞůƵŶƚĂǀŽŝƚƚĞĞƚũĂŬĞŝŶŽƚ <ĞŵŝũŽĞŶǀĞƐŝƐƚƂƐƐć

Rovaniemi on merkittävin tulvariskialue

Rovaniemi, Rovaniemi, Kemijoen ja Ounasjoen yhtymäkohdassa, on Kemijoen vesistön pahin tulvariskialue. Erittäin harvinaisen, mutta mahdollisen, tulvan tuhot alueella koskevat 1700 rakennusta, ja nousevat Suomen ympäristökeskuksen mukaan yli 86 milj. euroon. Kemijoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelma on valmis, ja se on toimitettu maa- ja metsätalousministeriön hyväksyttäväksi. Suunnitelmassa on otettu huomioon mm esitettyjen toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt direktiivin ja lain edellyttämällä tavalla. Suunnitelma asettaa tärkeimmäksi tulvasuojelutoimenpiteeksi tulvavesien pidättämisen Kemijärven yläpuolella sijaitsevalla uudella säännöstelyaltaalla, jonka tilavuus on 700- 800 milj. m3.

Tulvasuojelualtaan hyödyt ja haitat

Tulvavesien pidättäminen Kemijärven yläpuolelle poistaa kokonaan tulvariskit Kemijoen pääuoman alueelta ja on samalla kuntien, valtion ja kaikkien tulvariskialueilla toimivien kannalta kustannusneutraali ratkaisu. Pahin haitta on veden laadun väliaikainen heikkeneminen altaan alapuolisessa vesistössä. Vuotos-hankkeen yhteydessä PohjoisSuomen vesioikeuden teettämän asiantuntija-arvion mukaan kahtena ensimmäisenä vuonna veden laatu tulisi vastaamaan korkeimman kevättulvan aikaista veden laatua, mutta jo viiden vuoden kuluttua pahimmat haitat olisivat ohi ja 10 -15 vuoden kuluttua veden laatu palautuisi samalle tasolle kuin se on ollut ennen altaan rakentamista. Merialueelle haitoilla ei olisi käytännön merkitystä ja vähäisetkin mittauksilla havaitut laadun muutokset loppuvat 10 vuoden kuluessa. Lohi nousee Kemijokeen niin kuin muihinkin jokiin korkeimman kevättulvan aikana, joten altaan rakentamisella ei veden laadun johdosta ole vaikutusta lohen nousuhalukkuuteen.

Alueellisen ja paikallisen väestön suhtautuminen allasratkaisuun

Saarenkylän Omakotiyhdistys r.y. ja Rantaviirin Asukasyhdistys r.y. teettivät syksyllä 2014 mielipidekyselyn allasratkaisun hyväksyttävyydestä. Kysely suunnattiin satunnaisotantana Rovaniemen, Kemijärven ja Pelkosenniemen alueilta valituilla henkilöille ja avoimena nettikyselynä kaikille Kemijoen tulvariskien hallinnasta kiinnostuneille henkilöille sekä suunnattuna kyselynä kaikille

36

on valmistunut

Kemijoki-alueen kunnan valtuutetuille ja poliittisten puolueiden Lapin piirihallitusten jäsenille. Lapin yliopistossa tehdyn selvityksen mukaan 70 % kaikista vastanneista kannatti allasratkaisua, 15 % penkereiden rakentamista Kemijärvelle ja Rovaniemelle ja 15 % ei hyväksynyt kumpaakaan ratkaisua. Koska kaikki neljä kyselyaineistoa antoivat saman tuloksen, voidaan tutkimuksen tehneet tutkijan mukaan uskoa, että ”pääsääntöisesti Kemijoki- alueen asukkaat pitävät allasratkaisua parempana toimenpiteenä kuin pengerryksiä”. Vaikka Pelkosenniemellä, Savukoskella ja Kemijärvellä mielipidekyselyyn vastaajien enemmistö kannattaa allasratkaisua, niin vastustajia löytyy kuitenkin edelleen huomattava määrä. Allasratkaisun hyväksyttävyyttä tulee ehdottomasti parantaa ja sitä voidaankin parantaa. Altaan rakentaminen lisää säätöenergian tuotantoa Kemijoessa noin 8 %, mikä merkitsee energian hintakehityksestä riippuen noin 10 – 15 milj. euron hyötyä/vuosi. Kemijoki Oy on ilmoittanut, että se ei suunnittele lisää altaita Kemijoen vesistöön, mutta jos yhteiskunnalliset syyt vaativat, se voi toteuttaa tulvasuojelualtaan. Näin ollen yhtiö ei tavoittele altaalla lisähyötyä yhtiölle, mutta voi toimia altaan teknisenä toteuttaja. Tämä mahdollistaa sen, että suurin osa altaan hyödystä rakennuskustannusten jälkeen voidaan ohjata alueelle altaan hyväksyttävyyden parantamiseksi.

sään suunnitelman maa- ja metsätalousministeriö sitoutuu samalla edistämään alueellisten ja paikallisten tavoitteiden toteuttamista tulvasuojelualtaan rakentamisen yhteydessä. Edellä todettujen yleisten altaan hyväksyttävyyttä parantavien toimenpiteiden lisäksi ja ohella altaan lupakäsittelyn yhteydessä tulee vesilain mukaisesti korvata kaikki yksityisille henkilöille, yhteisöille ja muille haitan kärsijöille aiheutuneet haitat täysimääräisesti erillisten selvitysten ja arvioiden pohjalta. 

Saarenkylän Omakotiyhdistys r.y. Matti Anttila puheenjohtaja

Jorma Hovi sihteeri

Toimenpiteet hyväksyttävyyden parantamiseksi

Kouvolan kaupunki hoitaa jatkossakin jalkakäytävien talvikunnossapidon

• säännöstelymaksu vuosittain pysyvästi kunnille elinkeinojen kehittämiseksi ja pysyvien haittojen kompensaatioksi.

Kouvolan kaupunki huolehtii edelleen niiden jalkakäytävien talvikunnossapidosta, joista se on huolehtinut tähänkin asti.

Kuntapäättäjät katsovat, että tulvasuojelualtaasta pitäisi tehdä vastaavanlainen sopimus kuin aikanaan on tehty Itä-Lapin kuntien kanssa Vuotos-hankkeesta eli

• tiestön, kalastamien ja kalakenttien rakentaminen ammatti-, matkailu- ja virkistyskalastusta varten. • Kemijoen vesienhoito-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen mm kalateiden rakentamisen nopeuttaminen sekä rantojen suojaaminen ja maisemanhoidolliset työt. Altaan paikallista ja alueellista hyväksyttävyyttä parantavat toimenpiteet tulee sopia allasalueen kuntapäättäjien kanssa mahdollisimman pian niin, että hyväksyes-

Kouvolan tekninen lautakunta päätti asiasta lokakuussa. Lautakunta päätti myös selvittää ne Kuusankosken ja Myllykosken alueella sijaitsevat jalkakäytävät, joiden talvikunnossapito tulisi tämän periaatteen mukaan ottaa kaupungin vastuulle. 


Danfoss Link - ohjaa kodin lämmitystä huonekohtaisesti älypuhelimella tai tabletilla. Älykäs kodin lämmityksen ohjausjärjestelmä Wi-Fi App – sovelluksella. Langaton lämmityksen ohjausjärjestelmä muodostuu Danfoss Link CC Wi-Fi – keskusyksiköstä, joka ohjaa ja ajastaa huonekohtaisia lämmityslaitteita: sähkö- ja vesikiertoista lattialämmitystä sekä patteritermostaatteja. Keskusyksikön kautta voidaan ohjata ja ajastaa myös kodin sähkölaitteita päälle/pois – toiminolla. Järjestelmä on langaton ja siten helposti jälkiasennettavissa myös remontointikohteisiin. Yhdistettäessä Danfoss Link – järjestelmä kodin Wi-Fi –verkkoon, voi älypuhelimeen ladattavalla Danfoss Link –sovelluksella etäohjata järjestelmää sijainnista riippumatta. Järjestelmän kalenteritoiminnon avulla voi asunnon lämpötilat säätää tarvittaessa huonekohtaisesti sopimaan perheen päivittäisen elämänrytmin kanssa – lisäten mukavuutta ja säästäen samalla energiaa.

Katso video ja ihastu: smartheating.danfoss.fi

!

en

aa Lat

il

in ma

llus e v so

ja

eile k o k


Järvenpään kiinteistöyhdistys – 70 vuotta edunvalvontaa ja vahvaa paikallista vaikuttamista Järvenpään Kiinteistöyhdistys on valvonut järvenpääläisten etuja jo 70 vuotta. Alussa Järvenpää oli vielä pieni 5000 hengen kylä Tuusulassa. Yhdistyksen toiminta asukkaiden edunvalvojana ja Järvenpään kehittäjänä on ollut merkittävää: Yhdistys pyrki kaikin keinoin vaikuttamaan Järvenpäässä havaittuihin epäkohtiin ja puutteisiin, joihin yksityiset henkilöt eivät voineet vaikuttaa: huonot tai olemattomat tiet ja kadut, katunimistön ja numeroinnin puute, katuvalaistuksen heikkous, vaikeudet ojien ja viemäreiden aikaansaamisessa jne. Järvenpään kiinteistöyhdistys vaikutti jopa juna-aikatauluihin ja lippujen hintoihin neuvottelemalla rautatiehallituksen ja kulkulaitosministeriön kanssa - joskus lähiseudun yhdistysten tukemana. Lisäksi yhdistys toimi neuvojana alueen asukkaille esimerkiksi puutarhanhoidossa ja palosuojelussa. Nykyäänkin yhdistyksen toiminnassa edunvalvonnalla on suuri rooli. Erityisiä kohteita ovat verotus, kunnalliset maksut ja taksat, kadunpito ja liikenneturvallisuus. Yhdistyksen tehtävänä on edistää paikkakunnan kehitystä ja lisätä asukkaiden asumisviihtyvyyttä sekä tarjota jäsenilleen etuja. Yhdistyksen jäsenet saavat jäsenetualennuksia lukuisista paikallisista yrityksistä, voivat käyttää omakotitalkkaripalvelua ja voivat osallistua tilaisuuksiin omakotiasujia kiinnostavista aiheista. Järvenpään Kiinteistöyhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 820 ja yhdistys on Omakotiliiton jäsenyhdistyksistä koko Uudenmaan alueella 10. suurin. Järvenpään Kiinteistöyhdistys vietti 70-vuotisjuhlaa 26.9.2015 Järvenpäätalolla. Onnittelemassa olivat mm. Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen sekä Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen. Runsas juhlavieraiden joukko sai nauttia juhlapuheiden välissä musiikkiesityksistä, joista vastasivat Järvenpään Mieslaulajat (Ajattomat), sekä muusikko Mikko Perkoila, joka toimi myös tilaisuuden juontajana. Juhlatilaan oli myös koottu vaikuttava kuvakollaasi Järvenpään kaupungin historiasta ja nykypäivästä. Omakotiliiton myöntämät ansiomerkit jaettiin yhdistyksen toiminnassa ank ilii i sioituneille henkilöille: Veikko Norrman, Pertti Lehtinen ja Hannu Mannonen saivat kultaisen ansiomerkin ja Reima Vesala hopeisen ansiomerkin. Lisäksi Antero Koivisto, Olavi Stenqvist ja Ulpu Tolonen palkittiin yhdistyksen viirillä. 

38 3 8

Vuoden 2015 Omakotiasukkaaksi on valittu

KAUKO HONKANEN Suomen Omakotiliiton hallitus on valinnut Vuoden 2015 omakotiasukkaaksi Kauko Honkasen Joensuun Omakotiyhdistyksestä. Kauko Honkanen on toiminut pitkään omakotiasian eteenpäin viejänä Itä-Suomessa toimien Joensuun Omakotiyhdistyksen puheenjohtajana sen perustamisesta lähtien, yhteensä 22 vuotta ja Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtajana koko sen olemassaoloajan vuodesta 1996. Lisäksi hän kuuluu Suomen Omakotiliiton liittovaltuustoon. Kauko Honkanen on ollut perustamassa Suomen Omakotiliiton Pohjois-Karjalan piirin lisäksi yhteensä seitsemää paikallista omakotiyhdistystä. Hänen puheenjohtajakaudellaan PohjoisKarjalan piirin jäsenmäärä on kasvanut lähes 10 000 jäseneen. Liki joka neljäs pohjoiskarjalainen pientalo kuuluu Suomen Omakotiliittoon ja piiri on jäsenpeitoltaan Omakotiliiton kattavin piirijärjestö. Vuoden Omakotiasukkaan toiminta on ollut aktiivista jäsenhankinnan lisäksi muillakin toiminnan alueilla. Kauko Honkasen tahto ja taito rakentaa yhteistyötä niin liike-elämän, median kuin viranomaistahojenkin kanssa on tuonut mo-nipuolista hyötyä omakotiasukkaille Pohjois-Karjalassa. Kauko Honkasen toiminnalle on luontaista sinnikäs ja pitkäjänteinen työ yhteisten asioiden eteen. Omalla asenteellaan hän on suoriutunut loistavasti usein lähtökohdiltaan poikkeavien tavoitteiden yhteensovittamisessa ja saavuttanut omakotiasujien joukossa arvostetun aseman yhteistyökyvyllään. Suomen Omakotiliiton hallitus katsoo, että valinta on kunnianosoitus pyyteettömälle omakotiasian edistämiseksi tehdylle työlle. Valitessaan ensimmäistä kertaa vuoden omakotiasukasta Suomen Omakotiliiton hallitus korostaa, että aktiivisesti toimiva ja eteenpäin suuntaava kansalaisjärjestö tarvitsee Kauko Honkasen esimerkkiä muistuttamaan yhteistyön merkityksestä ja voimasta. 


1. En liten julhälsning till våra medlemmar här på Kimitoön och på övriga orter där ni bor.

Egnahemsföreningen i Dragsfjärd: Grannsämja

Vi har jubilerat hela året och firat föreningen som fyllt ett halvt sekel. Själva jubileumsfesten gick av stapeln på den vackra Kasnäs paviljong, vi var över 100 personer som firade där. Det får vi tacka alla våra sponsorer för. Vi har även gjort utlandsresor och Ikea är ju ett måste. Ännu skall vi insupa juldoft i Gamla stan i Tallinn, vi åker iväg den 4 december. Vår egen spågubbe Erik har i år igen förutsagt vädret och det har stämt nästan till 100 %! Tack Erik Sjöblom i Grophagen, hoppas din björk står kvar! Vår förening mår jättebra, vi fortsätter med att arbeta hårt för att bli ännu bättre. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med våra sponsorer för år 2016 och jobbar på att få fram ännu fler förmåner till våra medlemmar. Vårt infoblad utkommer i febriuari. Du når oss via vår hemsida www.dragsfjard.fi/egnahemsforeningen eller via Facebook, om din granne inte ännu är medlem så berätta gärna om våra fina förmåner, han vill också säkert ta del av dessa. Tillönskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År från oss här ute i skärgårdsmiljö. Egnahemsföreningen i Dragsfjärd rf/Ann

Träd som har grenar och rötter på grannens sida, skuggande häckar, osande grillar, oljud. – Det här frågar folk ofta om. Vad som är tillåtet. Det säger Olli-Pekka Laine, inbjuden av Egnahemsföreningen i Dragsfjärd. Ca. 65 medlemmar fanns på plats. –Vi har fått många påringningar om grannskapsfrågor, säger föreningens sekreterare Ann Laurén. Har då något knep någonstans i Finland hittats för att undvika grannfejder? – Allmänt kan man säga att diskussion före något görs, kan vara till hjälp. Ibland vet inte en granne att andra blir störda av något han gör, säger Laine. Han är förbundets intressebevaknings- och kommunikationschef. Förbundet har gratis juridisk rådgivning för medlemmar som behöver det i bland annat grannskapsfrågor. Laine talade i Dalsbruk vid det höstmöte, som Egnahemsföreningen i Dragsfjärd höll. Peter Nabb omvaldes som ordförande. I styrelsen sitter Ann Laurén, Roger Forss, Karita Funck, Carita Lindroos, Ylva Gustafsson samt Pekka Laurén. Föreningen har namnet till trots medlemmar från hela Kimitoön och också längre ifrån. Antalet medlemmar lär nu drygt 600 hushåll, vilket betyder att det är största föreningen i Kimitoöns kommun. Här är cirka 95 procent svenskspråkiga så det är viktigt att vi får ut representanter som på svenska berättar om vår verksamhet och om aktuella frågor, säger Ann Laurén. Informationen andg Grannsämjan finner du på föreningens hemsida, www.dragsfjard.fi/egnahemsforeningen Monica Sandberg

Varsinais-Suomen Omakotiyhdistys ry

Minne mennä ä::

1.1.2015 – 31.10.2017

KIINTEÄHINTAINEN SÄHKÖSOPIMUS

Turku Energia on tarjonnut jäsenillemme 2-vuotista, kiinteähintaista sähkösopimusta 1.11.2015-31.10.2017. Sopimuksen voi tehdä alkamispäivän jälkeenkin, sopimus päättyy kuitenkin alkamisajankohdasta riippumatta aina 31.10.2015. Lisää tietoa kotisivuiltamme Ajankohtaista-kohdasta tai numerosta 040 842 9800/Kari Salminen.

Orimattilan Omakotiyhdistys ry järjestää pe 12.2.2016 klo 19:00 näytännön HÄMEENMusikaalikomedia Kalle Aaltonen. Sukeltaa LINNAN suoraan 50–luvulle! Luvassa rakkautta ja romantiikkaa, jännitystä unohtamatta. TEATTERIIN! Jäsenet HUOM! Lähtö Orimattilan torilta klo 17.00. Matkan hinta jäs. 45,00 €/hlö. Ei-jäsenet pääsee matkaan hintaan 50,00 €/hlö. Hinta sis. matkan ja teatterilipun. Lapset puoleen hintaan. Ilmoittautumiset 31.12. 2015 mennessä Riitta Hietala 040 716 1773 tai sähköpostilla pertti.oksanen@phnet.fi. Tervetuloa teatterimatkalle!

Hämeen ja Pirkanmaan HÄMEENOmakoti- ja mökkiläisyhdistys ry LINNAN järjestää pe 12.2.2016 klo 19:00 näytännön TEATTOsEoitRIe:IN! Musikaalikomedia Kalle Aaltonen. Sukeltaa suoraan 50–luvulle! Luvassa rakkautta ja Keinusaarentie 5. romantiikkaa, jännitystä unohtamatta. • Hämeenlinnan lähialueelta omilla kyydeillä jäsenhinta 30,00 €/hlö. • Nastola–Lahti -alueelta linja-autokuljetus + lipun hinta 50,00 €/hlö. Ennakkoilmoittautumiset 10.1.2016 mennessä sihteeri Arja Tikka, sähköposti arja.tikka@omakotiliitto.fi tai 044 7319 580. Maksut HÄPI. tilille Fi 63 5612 1120 2717 69. Liput lähetetään postitse ja linja- autolla tuleville jaetaan autossa. Tervetuloa teatterimatkalle!

Sopimuksen tekemiseen tarvitaan yhdistyksen leimaaman sopimuskaavakkeen. Kaavakkeen voi tilata s-postilla osoitteesta kjsalminen@pp.inet.fi tai puhelimella numerosta 040 842 9800.

Hämeen ja Pirkanmaan Omakoti- ja mökkiläisyhdistys ry

SYYSKOKOUS

MA 23.11.2015 klo 13

ma 23.11. 2015 klo 13:00 Lokki Ravintola, Kabinetti, Jalkarannantie 19, Lahti. Kokouskahvit alussa. Tervetuloa. Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat. Hallitus

K o u lu tusta!

Lahti ja ympäristö Nyt uutena koulutuksena: kännykän, älypuhelimen tai tabletin käyttökoulutusta suunnitteilla talvikaudelle 2015-2016 Myös ATK- koulutukset kysynnän mukaan. Jos olet kiinnostunut asiasta ota yhteyttä: • Pertti Oksanen 044 566 4720, pertti.oksanen@phnet.fi • Seppo Tamminen 044 023 6001, seppo.tamminen@omakotiliitto.fi • Arja Tikka 044 731 9580, arja.tikka@omakotiliitto.fi. SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2015

39


! a t s u t o d o n Intoisaa joulu WW.INTOKUSTANNUS.FI ORAAN KUSTANTA SU AA RJ KI AA IS TO IN TA UU M 0 30 JA Ä NÄM

JALTA W

JÄSENHINTAAN!

Koivuranta ym.: MARIMEKKO – SUURIA KUVIOITA

Naomi Klein: TÄMÄ MUUTTAA KAIKEN

Marimekon ihmeellinen historia. Kaunistelematta ja täynnä herkullisia tarinoita. Tutkivien toimittajien kirjoittama teos perustuu yli sataan haastatteluun ja kymmeniin arkistolähteisiin.

Unohda se, mitä luulit tietäväsi ilmastonmuutoksesta. Kaiken takana ei ole hiili vaan kapitalismi. Voimme kuitenkin muuttaa kaiken ja luoda jotain paljon parempaa.

Astronautti Mark Watneyn oli tarkoitus olla yksi ensimmäisistä ihmisistä Marsissa. Nyt hänestä uhkaa tulla ensimmäinen ihminen, joka kuolee siellä. Ridley Scottin ohjaama elokuva perustuu tähän kirjaan.

24,90 € (ovh 37 €)

23,90 € (ovh 34 €)

19,90 € (ovh 32 €)

Hannu Nyberg: OLAVI VIRTA HURMIOSTA TURMIOON Samettiääninen Olavi Virta on yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista laulajista, mutta mikä mies Ola oikeasti oli?

19,90 € (ovh 32 €) Ville Iivarinen: RAHA Tiesitkö, että pankit eivät oikeasti lainaa rahaa? Entä tiesitkö, että jos kaikki maailman velat maksettaisiin, maailmassa ei voisi olla enää rahaa? Kirja kertoo kaiken, mitä et tiennyt rahasta.

17,90 € (ovh 26 €) Adam Mansbach: NYT V***U NUKKUMAAN Kirja kuvaa vaativaa nukkumaanmenoprosessia pöksyt kastelevan huumorin keinoin. Älä lue tätä kirjaa lapsillesi.

6,90 € (ovh 19 €)

8.

Luke Harding: SNOWDEN Edward Snowdenin vuoto Yhdysvaltojen käyttämästä maailmanlaajuisesta vakoiluohjelmasta mullisti tietoyhteiskunnan. Tutkivan journalismin mestarinäytettä lukee kuin jännityskertomusta.

Andy Weir: YKSIN MARSISSA

Ari Turunen: MAAILMANHISTORIAN KUKOISTAVIMMAT KAUPUNGIT Yhdeksän kaupunkia, jotka menestyivät aikoinaan taloudellisesti, tieteellisesti ja taiteellisesti, koska sietivät erilaisia ihmisiä ja ideoita.

19,90 € (ovh 28 €)

19,90 € (ovh 34€)

Ha-Joon Chang: TALOUSTIEDE

Jarmo Stoor: MOTELLI

Mitä on taloustiede? Mitä se voi ja ei voi kertoa maailmasta? Tunnettu taloustieteilijä Ha-Joon Chang kertoo, miten globaali talous toimii.

Eritteiden kyllästämässä, viinanhajuisessa motellissa Kempeleessä, entisen valtatien varrella majailee koko ihmiskirjo. Romaani on syvästi inhimillinen ja räävittömän hauska.

19,90 € (ovh 29 €)

19,90 € (ovh 29 €)

Tilaan rastilla merkitsemäni kirjat Halutessasi useampia, merkitse lukumäärä kirjan kohdalle. Täytä yhteystietosi, irrota sivu, taittele, teippaa kiinni ja postita.

Into Kustannus maksaa postimaksun

Voit tilata myös netissä: www.intokustannus.fi (nettikaupasta tilatessasi mainitse koodi ”Omakotiliitto”), tai puhelimellla: 040 179 5297 Nimi Osoite Postinro ja -toimipaikka Puhelin

Into Kustannus Oy Sähköposti

40

Hintoihin lisätään postikulut, 3,90 €/tilaus. Tilaajana saat myös Into Kustannuksen uutiskirjeen, joka sisältää mm. kutsuja tapahtumiin ja tietoa kirjatarjouksista.

OMAKOTI 4/15

Allekirjoitus

Tunnus 5020570 00003 VASTAUSLÄHETYS


Asukkaat rakentavat valokuituverkkoa keskellä kaupunkia Marttilan-Reimarlan valokuituhanke rakentaa nykyaikaiset valokuituliittymät Marttilan ja Reimarlan alueen pientaloihin Helsingin Pitäjänmäessä. Koska kumppania valokuituverkon rakentamiseen ei löytynyt, asukkaan päättivät laittaa asian kuntoon itse. Rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Osa töistä erityisesti tonttien osalta tehdään myös talkootyönä. Kuituverkon rakentamisessa on huomioitu mahdollisuus liittää verkkoon useampia palveluntarjoajia sekä varauduttu myöhemmin kuituverkkoon liittyviin talouksiin. 

Suomen Omakotiliitto ry Liittovaltuuston kokous 24.10.2015

JULKILAUSUMA

Nopea kiinteä laajakaista pientaloalueille – valtiolle ja kunnille aktiivinen rooli Omakotiliitto on huolissaan nopeiden kiinteiden tietoliikenneyhteyksien saatavuudesta Suomessa. Nopeiden yhteyksien takaamiseksi pientaloalueille kaapelireittien ja -kanavien suunnittelun tulee olla osa kaupunki- ja kuntasuunnittelua. Suunnittelun ja toteutuksen tulee olla pitkäjänteistä, ratkaisut tulee tehdä niin, että ne kestävät useita kymmeniä vuosia. Kaapelointi tulee olla helposti laajennettavissa kohtuullisilla kustannuksilla. Pientaloalueilla tietoliikenneratkaisut eivät enää vastaa nykykäyttäjien vaatimuksia. Nyt palveluntarjoajat (operaattorit) tarjoavat usein vain langattomia ratkaisuja, joissa on kuuluvuus- ja kapasiteettiongelmia myös taajama-alueilla. Langattomat ratkaisut sopivat hyvin liikkuville käyttäjille. Kodissa pitää olla mahdollista valita myös turvallinen ja nopea kiinteä yhteys. Vanhojen pientaloalueiden kiinteät yhteydet ovat usein edelleen kuparikaapeleiden varassa, jolloin välimatkat tuottavat erilaisen tiedonsiirtokapasiteetin. Operaattorit jatkavat kuparikaapeleiden elinkaarta lyhentämällä kaapeleita, mutta edelleenkään ei voida taata samaa nopeutta ja laatua kaikille asukkaille. Vielä hankalampi tilanne on haja-asutusseuduilla, joissa ainoaksi vaihtoehdoksi jää langaton yhteys. Uusia palveluja ja nopeampia kiinteitä yhteyksiä on lähes mah-

doton ostaa edes rahalla, jos operaattori ei niitä halua kehittää. Vaihtoehtona ratkaista asukkaiden tarve nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin on muodostunut asukasvetoinen laajakaistahanke, jossa asukkaat vastaavat kiinteän verkon rakentamisesta ja kilpailuttavat palveluntarjoajien palvelut. Esimerkiksi Marttila-Reimarlan alueella Helsingin Pitäjänmäessä on parhaillaan käynnissä valokuituhanke asukkaiden perustaman Helsingin Valokuidut osuuskunnan toimesta. Omakotiliitto pitää tärkeänä kiinteiden nopeiden verkkojen kehittymistä myös kustannusten nousun hillitsemiseksi. Jos tarjottava teknologia nojaa vain yhteen ratkaisuun (langaton), on hinnan nousupaineiden edessä vähän tehtävissä. Omakotiliitto julkaisi vuonna 2014 Huippunopea laajakaista pientaloalueilla -oppaan, ja julkaisee vuoden 2015 lopussa Laajakaistahankkeiden teknisen oppaan, joka on tarkoitettu omatoimisten laajakaistahankkeiden suunnittelun tueksi. Omakotiliitto korostaa, että valtion, kuntien ja kaupunkien tulee ottaa aktiivinen rooli nopean kiinteän laajakaistan kehittämisessä. Hyvällä suunnitelulla kaapelointi on edullista muun infran rakentamisen yhteydessä. Valtion ja kuntien taas tulee löytää mekanismit avustaa rakennusaikaisen rahoituksen ja lainojen järjestämisessä. 

SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2015

41


• JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • JÄSENETUJA •

Etkö saa jäsenkirjettä? Muista toimittaa meille sähköpostiosoitteesi. Ilmoita sähköpostiosoitteesi toimisto@omakotiliitto.fi

TULOSSA!

Omakotiliitto julkaisee 2015 teknisen laajakaistaoppaan omatoimihankkeiden tueksi. Opas on tiivis tietopaketti kuituverkon rakentamisesta. Löydät oppaasta tietoa verkkohankkeita koskettavasta lainsäädännöstä, verkon suunnittelusta ja työvaiheista. Lue asiasta tarkemmin joulukuun sähköisestä jäsenkirjeestä www.omakotiliitto.fi/kuitu 

Alennusta lakitoimistojen toimeksiantopalkkioista EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki www.jbeversheds.com JURINET OY Pakilantie 71, 00660 Helsinki Puhelin 029 009 2590 info@jurinet.fi www.jurinet.fi ASIANAJOTOIMISTO KUHANEN, ASIKAINEN & KANERVA OY Eteläranta 12, 00130 Helsinki Puhelin (09) 586 0750 www.kak-laki.fi ASIANAJOTOIMISTO MAURI HELKKULA Mikkolantie 20, 00640 Helsinki Puhelin 0500 722 791 mauri.helkkula@welho.com www.hkulaw.com LAKIASIAINTOIMISTO PALO, TOLVANEN & ALPPI-TAKKINEN OY Vespertie 9, 00320 Helsinki Puhelin (09) 477 8790 toimisto@plt-laki.fi www.plt-laki.fi

42

ASIANAJOTOIMISTO ILONA KYTÖHONKA Perttiläntie 12, 04420 Järvenpää Puhelin (09) 271 2907 ilona.kytohonka@gmail.com ASIANAJOTOIMISTO SEPPO KAUPPILA OY Kristiinankatu 4 A 1, 20100 Turku Puhelin (02) 250 0978 seppo.kauppila@seppokauppila.fi www.seppokauppila.fi ASIANAJOTOIMISTO TAMMER-JURISTIT OY Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puhelin 010 34666 40 info@tammer-juristit.fi www.tammer-juristit.fi ASIANAJOTOIMISTO HALONEN, LAKKA & TUOMI Väinönkatu 28 A, 40100 Jyväskylä Puhelin 010 3221 890 toimisto@hltlaki.fi www.hltlaki.fi ASIANAJOTOIMISTO KATTELUS, RUOKOLA & MUKKALA OY Kalevankatu 6-8, III krs., 60100 Seinäjoki Puhelin (06) 429 7000 toimisto@ruokola.com www.ruokola.com

ASIANAJOTOIMISTO KONTTURI & CO OY Kauppakatu 17 B, 80100 Joensuu Puhelin (013) 120 731 asianajotoimisto@kontturi.fi www.asianajotoimisto.com ASIANAJOTOIMISTO JUHANI SEPPÄNEN Kauppakatu 10, 89600 Suomussalmi Puhelin (08) 713 821 asianajotoimisto@juhaniseppanen.fi www.juhaniseppanen.fi LAKIASIAINTOIMISTO ARTO HEIKKILÄ Asemakatu 20, 90100 Oulu Puhelin (08) 371 155 arto.heikkila@avainteema.fi www.avainteema.fi/index2.html ASIANAJOTOIMISTO LAKI-FORUM OY PL 1193, Rovakatu 13, 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 340 0520 esa.luomajoki@laki-forum.com www.laki-forum.com

Omakotiliitto avien suosittelee seura asianajo- ja lakitoimistojen ä! palvelujen käyttö Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat jäsenkorttia näyttämällä seuraavien asianajo- ja lakitoimistojen toimeksiantopalkkioista alennusta -15 %, kuitenkin enintään 300 euroa. HUOM! Omakotiliiton tarjoama ilmainen neuvontapalvelu vain erillisestä neuvontanumerosta – kts. neuvonta-ajat ja puhelinnumero Omakotilehdestä tai jäsensivuilta www.omakotiliitto.fi!

Huom!

LAKINEUVONTAMME LAAJENEE,

voit kysyä lakineuvojaltamme myös sähköisesti

www.omakotiliitto.fi


• JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • JÄSENETUJA •

MAKSUTONTA NEUVONTAA OMAKOTILIITON JÄSENILLE

RAKENNUSNEUVONTAA JÄSENILLE TORSTAISIN klo 17-19: Rakennusneuvonta keskittyy ensisijaisesti pientaloasumiseen liittyviin rakennusteknisiin kysymyksiin.

Asumisen asialla

Laki-, rakennus- ja energianeuvonta sekä piha- ja puutarhaneuvonta ovat jäsenille maksutonta puhelinneuvontaa, joka on kustannettu jäsenmaksuvaroin.*)

LAKIMIESNEUVONTAA JÄSENILLE rakennusmestari YRJÖ JOHANSSON to 26.11. • 21.1. • 3.3.

diplomi-insinööri RISTO KOLEHMAINEN erikoisalat: perustukset ja kellarit to 3.12. • 28.1. • 10.3.

MAANANTAISIN, TIISTAISIN JA KESKIVIIKKOISIN klo 17-19: Lakimiesneuvonta keskittyy ensisijaisesti asumiseen liittyviin oikeusturvakysymyksiin. Lakineuvonnan suuren kysynnän vuoksi joka toinen maanantai-ilta puhelut ohjautuvat kahdelle neuvojalle.

arkkitehti SAFA KIMMO KORHONEN to 10.12. • 4.2. • 17.3.

diplomi-insinööri, rakennusfysiikka ENSIO LAAKSONEN to 17.12. • 11.2. • 24.3.

rakennusmestari JORMA LEHTOJUURI erikoisala: puutyöt to 7.1. • 18.2. • 31.3.

diplomi-insinööri TORSTI SILTANEN erikoisalat: LVIS, energia to 19.11. • 14.1. • 25.2.

rakennusmestari MATTI ULMALA

ARTO HEIKKILÄ ke 20.1. • 24.2. • 16.3.

ASIANAJOTOIMISTO HALONEN, LAKKA & TUOMI ma 23.11. • 7.12. • 21.12. 11.1. • 25.1. • 8.2. 22.2. • 7.3. • 21.3.

MAURI HELKKULA ma 1.2. ti 16.2. • 29.3. ke 9.12.

KATTELUS & RUOKOLA & MUKKALA ma 7.12. • 18.1. • 14.3. ti 24.11. • 1.3. ke 3.2.

SEPPO KAUPPILA ti 15.12. • 23.2. • 22.3. ke 13.1. • 10.2.

KUHANEN & ASIKAINEN & KANERVA ma 23.11. • 29.2. ti 22.12. • 2.2.

HARRI KONTTURI ma 14.12. • 25.1. • 21.3. ti 8.12. • 12.1. • 15.3. ke 17.2.

LAKIASIAINTOIMISTO PALO & CO OY ma 30.11. • 7.3. ke 27.1.

ILONA KYTÖHONKA ma 21.12. • 11.1. • 22.2. • 28.3. ti 26.1. ke 2.12. • 30.3.

ASIANAJOTOIMISTO TAMMER-JURISTIT OY ma 4.1. • 15.2. ti 29.12. ke 25.11. • 2.3.

ESA LUOMAJOKI ma 28.12. • 8.2. ke 9.3.

LISÄKSI MYÖS MAANANTAISIN klo 13-15: EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY ma 30.11. • 14.12. • 28.12. • 18.1. • 1.2. • 15.2. • 29.2. • 14.3. • 28.3.

JUHANI SEPPÄNEN ti 1.12. • 19.1. • 9.2. • 8.3. ke 16.12. • 23.3.

ASIANAJOTOIMISTO TAMMER-JURISTIT OY ma 23.11. • 7.12. • 21.12. • 11.1. • 25.1. • 8.2. • 22.2. • 7.3. • 21.3.

ENERGIANEUVONTAA JÄSENILLE PERJANTAISIN klo 17-19: Kysymykset voivat liittyä erilaisten lämmitysjärjestelmien valintaan, käyttöön, investointija käyttökustannuksiin sekä asennuksiin erityisesti saneerauskohteissa mutta myös uudisrakennuksissa.

diplomi-insinööri OLLI MATTILA pe 20.11. • 18.12. • 29.1. 19.2. • 11.3.

LAKIMIESNEUVONTAA KESKIVIIKKOISIN klo 13-16:

Nyt uutta:

JURINET OY

*) Neuvonnasta ei peritä erillistä maksua. Asiakas joutuu kuitenkin maksamaan omat puhelumaksunsa. Soittaminen 01080 palvelunumeroon maksaa kaikista kotimaan lankaverkon liittymistä 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min ja kaikista matkapuhelinverkon liittymistä 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

KORJAUSNEUVONTAA TORSTAISIN klo 13-15 Asunnon muutostyön korjausneuvontaa ikääntyneille yhteistyössä Vanhustyön Keskusliiton (VKTL) kanssa neuvontanumerosta. Neuvonta tapahtuu puhelimitse. VKTL:n 15 alueellista korjausneuvojaa avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyviä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Korjausneuvojien yhteystiedot löydät www.omakotiliitto.fi/neuvonta. Neuvontapäivä torstaisin klo 13-15

SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2015

43


• JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • JÄSENETUJA • ALENNUSTA LAKITOIMISTOJEN TOIMEKSIANTOPALKKIOISTA: Liiton yhteistyöasianajo- ja lakitoimistojen toimeksiantopalkkioista alennusta -15 %, kuitenkin enintään 300 euroa.

KEVÄTMESSUT: 2 pääsylippua 1 (norm.hintaisen sisään pääsyn) hinnalla. Samanaikaisesti siis 5 messutapahtumaa: Oma Koti, OmaMök ki, OmaPiha, Lähiruoka&luomu, Sisusta!

VERISURE:

KOTIPUUTARHA–LEHTI: Uusille tilaajille vuositilaus puoleen hintaan ja nykyisille tilaajille 10 € alennus vuositilaushinnasta.

Maksuton kodinturvakartoitus ja 200 euron alennus Verisuren suosituimmasta hälytys järjestelmästä 30.11. asti.

BINJA –TIIVISTYSLISTAT: Tiivistyslistapaketti verkkokaupasta hintaan 34,00 € + rahti 12,00 € tai 3 pkt 100,00 € rahtivapaasti. CRAMO FINLAND OY: alennusta 10-50 % vuokrakoneista ja laitteista. HÄMEEN LAATUREMONTTI: Kattoremontin tilaajalle näppärä Kouru-Kaapo kaupan päälle (rännien puhdistin). IF: Vakuutuksista alennusta. Jo yhdellä vakuutuksella etuja ja säästöä. INSINÖÖRITOIMISTO HENRIK HIMBERG: Kaikista palveluista alennusta 9 %.

NORDIC GREEN ENERGY –SÄHKÖSOPIMUS: Yleissähkö 4,32 snt/kWh, kuukausimaksu 1,50 €, 2 vuoden määräaikainen sopimus. PKS PRIIMA –SÄHKÖSOPIMUS: Kuukausimaksu vuoden 2015 loppuun 0 €, sitten 1,76 €. Tuntipohjainen hinnoittelu, pörssisähkön Suomen aluehinnalla + toimitusmaksu 0,293 snt/kWh. RADONFIX SUOMI OY: Radonmittauspurkit hintaan 33 €/prk (norm. 39€). Hinta sisältää mittauspurkin, valmiiksi maksetun palautuskuoren purkeille laboratorioon palautusta varten ja sähköisen raportoinnin. RAMIRENT: Ramirent Finland Oy:n toimipisteistä voimassa olevan vuokrahinnaston hinnoista alennusta -25 %. Nettohintaisista (N) tuotteista alennus on -20 %. RANTASIPI: Alennusta 12 % päivän hinnasta.

RTV: Myymälöistä tuoteryhmästä riippuen alennusta 10-35 % sekä kampanjatuotteistakin alennusta 5 %. SMARTHOME BY EKE: Sähkö- ja automaatiosuunnittelu kaupan päälle kun tilaat kotiautomaatiojärjestelmän. Edun arvo jopa yli 1 500 €. ST1: Jäsenkortti on käyttövalmis St1:n käteisalennuskortti. Alennus on asemakohtainen ja vaihtelee ajankohdittain. Alennusta myös lämmitysöljystä numerosta 0800 166 266, kun maksat tilauksen yhdessä erässä. SUOMEN KATTOCENTER: Orima-kattoturvatuotteet 30 % alennuksella. Lisäksi KattoCenter tarjoaa ilmaisen kattotarkastuksen toimialueellaan oleviin pientaloihin. SUOMEN TUONTILIIKE: Aurinkopaneelit ja aurinkokeräimet omakotitaloon edullisemmin: alennusta 5 % kaikista Tuontiliike.fi-verkkokaupan tuotteista. VESIVEK: Katon kuntotarkastus 199 € sis. alv. (norm. 299 €). Huom. Tarjous voimassa vuoden 2015 loppuun asti. VIKING LINE: Jäsenhinnat Helsinki-Tukholma ja HelsinkiTallinna risteilyillä sekä Turun miniristeilyillä, tarjouksia myös autopaketeista.

Omakotitalkkari

AUT TAA Omakotitalkkarit tarjoavat erilaisia kiinteistönja kodinhoitoon liittyviä palveluja vanheneville omakotiasukkaille, jotta he voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Palvelu on tarkoitettu Omakotiliiton jäsenille. Omakotitalkkariyhdistyksiä on 83 ja niissä omakotitalkkareita noin 125.

Omakotitalkkari käy siivoamassa sekä tekemässä pihatöitä ja pienimuotoista kiinteistön kunnostusta. Keskittymällä fyysisiin työsuorituksiin tuodaan omakotiasukkaille niitä palveluja, jotka eniten auttavat kotona asumista. Ammattiosaamista vaativaa työtä ei tehdä, vaan ajatuksena on antaa naapuriapua ja jokamiestyötä. Omakotitalkkari-alueprojekteista vastaavat liiton piirijärjestöt ja varsinaisesta omakotitalkkaritoiminnasta paikallisesti omakotiyhdistykset, joiden apuna ovat piirijärjestöjen projektisihteerit. Yhteyden omakotitalkkariin saat pyytämällä puhelinnumeron työnjohtajalta. Talkkariyhdistykset ja heidän yhteystietonsa löydät Omakotiliiton verkkosivuilta www.omakotiliitto.fi 

44 44

Omakotitalkkari – alueprojektien yhteyshenkilöt: Uudenmaan piiri

projektipäällikkö Anu Kaipainen puh. 050 436 4631 anu.kaipainen@omakotiliitto.fi

Helsingin piiri

projektipäällikkö Elina Lehmusvuo puh. 044 293 7829 elina.lehmusvuo@omakotiliitto.fi

Varsinais-Suomen piirijärjestö Raija Tuominen puh. 040 7151 678 projekti.vspiiri@gmail.com

Pohjois-Savon piirijärjestön Asumisapuhanke

Toimialueena lisäksi: Kymen, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan piirit projektipäällikkö Outi Holopainen puh. 040 413 4646 outi.holopainen@omakotiliitto.fi

Hämeen Piiri

Seppo Tamminen puh. 044 023 6001 seppo.tamminen@omakotiliitto.fi Muissa piireissä ota yhteys piirin puheenjohtajaan www.omakotiliitto.fi/yhteystiedot/piirienpuheenjohtajat

,ćŵĞĞŶƉŝŝƌŝũćƌũĞƐƚƂƌLJ͗Ŷ ŽŵĂŬŽƟƚĂůŬŬĂƌŝĞŶ LJŚƚĞLJƐƟĞĚŽƚϮϬϭϱ <Edͳ, DEKD<Kd/d><<Z/d • ,ćŵĞĞŶůŝŶŶĂ͗ϬϱϬϱϲϰϭϳϱϱ͕ϬϰϱϭϮϭϬϱϱϲ͕ ϬϰϬϰϱϬϵϳϭϳ • dƵƌĞŶŬŝ͗ϬϰϬϬϵϵϮϳϭϳ • dĂŵŵĞůĂ͗ϬϰϱϮϬϰϯϳϰϭ W /: dͳ, DEKD<Kd/d><<Z/d • >ĂŚƟ͗Ϭϰϰϱϲϲϰϳϭϭ͕Ϭϰϰϱϲϲϰϳϭϳ • ,ŽůůŽůĂ͗Ϭϰϰϱϲϲϰϳϭϰ • EĂƐƚŽůĂ͗Ϭϰϰϱϲϲϰϳϭϯ • KƌŝŵĂƫ ůĂ͗ϬϰϰϳϭϮϲϲϲϵ W/Z<EDEKD<Kd/d><<Z/d • ,ĞƌǀĂŶƚĂ͗ϬϰϬϵϭϲϲϭϰϯ • dĂŵƉĞƌĞĞŶĂůƵĞ͗ϬϰϰϯϮϲϲϮϭϰ • sĂůŬĞĂŬŽƐŬŝ͗ϬϰϰϱϲϲϰϳϮϭ >ŝƐćƟĞƚŽũĂƚĂůŬŬĂƌŝƚŽŝŵŝŶŶĂƐƚĂ͗ ^ĞƉƉŽdĂŵŵŝŶĞŶ puh. 044 023 6001 ƐĞƉƉŽ͘ƚĂŵŵŝŶĞŶΛŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘Į ƉƵŚĞĞŶũŽŚƚĂũĂWĞƌƫ KŬƐĂŶĞŶ puh. 044 566 4720 ƉĞƌƫ ͘ŽŬƐĂŶĞŶΛƉŚŶĞƚ͘Į


Loppuvuoden jäsenyys veloituksetta marrasjoulukuussa liittyville – ja jäsenedut käyttöön heti. Liittymällä netissä, saat jäsennumeron sähköpostiisi. Suosittelethan omakotiyhdistyksen jäsenyyttä myös tuttavillesi! •••••

Jos Omakotiliittoa ei olisi, mikään taho ei ajaisi pientaloasukkaiden asiaa.

Liity nyt!

Liity netissä

www.omakotiliitto.fi tai oheisella liittymiskortilla jonka postimaksu on jo maksettu puolestasi

Saat mahtavat jäsenedut pienellä rahalla. Lakineuvonta

LIITTYMISKORTTI

Jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa asumiseen liittyvissä oikeusturvakysymyksissä puhelimitse. Käytössäsi on parikymmentä kokenutta juristia ympäri Suomen.

Olen paremman asumisen kannattaja ja haluan liittyä Suomen Omakotiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Lähettäkää minulle jäsenkortti sekä tilisiirto jäsenmaksua varten.

Rakennusneuvonta Seitsemän rakentamisen asiantuntijaa auttavat pientalon rakennusteknisissä kysymyksissä maksuttomalla puhelinneuvonnalla.

Täytä ainakin tähdellä* merkityt kohdat.

Korjausneuvonta ikääntyneille Vanhustyön Keskusliiton kanssa

Etu- ja sukunimi*

Energianeuvonta

Lähiosoite*

Maksutonta puhelinneuvontaa lämmitysjärjestelmien valinassa, käytössä, investointi- ja käyttökustannuksissa sekä asennuksissa liittyen saneerauksiin ja uudisrakennuksiin.

Postinumero ja -toimipaikka* Puhelin

Piha- ja puutarhaneuvonta Maksutonta neuvontaa huhti-syyskuussa pihan ja puutarhan hoitoon ja huoltotöihin, viherrakentamiseen sekä puiden kaatoon liittyvissä kysymyksissä.

Paikallisyhdistyksen nimi (täytä, mikäli tiedät) Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä mikäli tiedät)

Asun:

Voita Applen iPad! SUOMEN

Arvonta joulukuun lopussa 2015.

Tietoa sähköpostiisi!

Suomen uomen enn Omak Omakotilehti Omakotil Omako Omakotile Oma O Om otile tileh leeehti h ti ht hti t i on o n liiton

jäsenlehti

Säästä

Nykyaikainen en

KEITTIÖ Ö

OMAKOT

ILIITTO

RY

SUOM EN

ąƫđƫĂĀāą

OMAKOTILE

HTI

ĂƫđƫĂ

lämmity skul

uja: HYBR ID LÄMM IITYS

Ma ja lasiturkiisit

antavat kset suojaa

Asumiskustannukset

KURIIN

Jätevesiasetu ettu tus muuttumassa ss sa a? ?

Korjaa

Asunto messut LIITY lä

www.omakotiliitto.fi

L IITY NYT

Äidinkieli:

suomi

kunnassa.

ruotsi

Suomen Omakotiliitto ylläpitää keskitetysti jäsenrekisteriä paikallisyhdistysten jäsenistä. Omakotiliitto voi luovuttaa jäsenen osoitetiedot tapauskohtaisen harkinnan perusteella ja kertaluontoisesti liiton yhteistyökumppanille. Kyse on tällöin jäsenetujen ja -palvelujen markkinoinnista kirjeitse mutta joskus myös puhelimitse. Jos et halua jäsenetumarkkinointia, voit asettaa suoramarkkinointikiellon esimerkiksi sähköpostilla toimisto@omakotiliitto.fi tai nettilomakkeen avulla www.omakotiliitto.fi/jasenhakemus/osoitteenmuutos. Jos haluat poistaa suoramarkkinointikiellon, se onnistuu edellä mainituin tavoin. 4/2015

Omakotiliitto maksaa postimaksun

Kaikki vuoden 2015 aikana sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet osallistuvat 800 euron matkalahjakortin arvontaan.

s

Tunnus 5005655 00003 VASTAUSLÄHETYS

Ilmoittamalla meille sähköpostiosoitteesi saat säännöllisesti tiedotteita ajankohtaisista asioista ja eduista sähköpostiisi.

Omakotitalossa Rivitalossa Paritalossa Kerrostalossa Minulla on vapaa-ajan asunto _____________________________________________

ulkovuo rau

JyväskNYT! Sähkölämmitys kuntoon kunnto toon t

VOITA MATKA!

Tietojani ei saa käyttää suoramarkkinointiin.

Sähköposti*

Pientalon huoltokirja – myös sähköisenä

Kaikki uudet jäsenet i i t y L ovat mukana arvonjo nassa, jossa ään! palkintona on iPad. t ä n

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

SUOMEN OMAKOTILEHTI

4 • 2015

45


Onko kodissasi vanha ilmalämmityslaite? Vaihda nyt uuteen! Vaihtamalla uuteen Enervent Pingvin Kotilämpöön saat: • raikkaamman sisäilman paremman suodatustason ansiosta • energiansäästöä tehokkaamman lämmön talteenoton ansiosta • pienemmän sähkönkulutuksen nykaikaisten puhaltimien ansiosta • pienet remonttikustannukset lämmitysjärjestelmän vaihtoon verrattuna • huolettoman elämän; eAir-automatiikka huolehtii täysin itsenäisesti ilmanvaihdosta ja lämmityksestä, mutta halutessa Pingvin Kotilämpöä voi etäohjata ja seurata älylaitteella. Säästyt tekohengittämästä vanhaa laitettasi varaosilla ja saat luotettavaa Enervent laatua vuosiksi eteenpäin.

www.kotilämpö.fi

www.enervent.fi


TÄYDELLISET LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT UUDISRAKENTAJALLE JA SANEERAAJALLE: ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU VS.

MAALÄMPÖPUMPPU Tutustu ja vertaile www.kaukora.fi

JÄ SP I TE HO W AT TI AI R

J Ä M Ä S TA R

RST 6-12

KW

WWW.KAUKORA.FI 02 4374 600


Aina täysi akku Calix-akkulaturilla

Uudenaikaiset, elektronisilla järjestelmillä varustetut autot vaativat akulta huippulatausta, varsinkin lyhyillä ajomatkoilla. Sen vuoksi Calixin akkulaturista on paljon hyötyä. Calix-akkulaturi asennetaan kiinteästi autoon, Calix – autolämmitysjärjestelmän yhteyteen. Akkulaturin käyttäminen on helppoa. Akku latautuu aina, kun auton lämmitysjärjestelmän johto on kiinnitettynä sähköverkkoon. Auton lämmetessä, akku latautuu samanaikaisesti.

Omakoti 4.2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you