Page 1

Kauklahden kaavoitustilanne Asukasfoorumi 24.10.2013 Torsti Hokkanen


13

ESPOONKARTANO 1a Finnsinmäki 1b Espoonkartanonmäki 1c Myntinmäki 2 Holken 3 Mynttilä

4 Näkinmetsä (odottaa mm. Blominmäen osayleiskaavaa) 5 Lasihytinrinne 6 Mulby (sopimusneuvotteluissa) 7 Viirukallio (OAS tehty, ei työohjelmassa) 8 Mäkitupa 9 Kallvik I 10 Taltrikinmäki 11 Kauklahden keskeisten osien kokonaisselvitys 12 Suolatori I 13 Blominmäki

22.10.2013 2


Espoonkartanon alue -

Mynttilän valmisteluaineisto oli nähtävillä 24.5. – 22.6.2010.

-

Kaava-alue jaettiin ehdotusvaiheessa neljään osaan.

-

Holkenin alue liitettiin mukaan koko alueen suunnitteluun.

-

Tavoitteena on viedä kaavaehdotukset nähtäville keväällä 2014.

22.10.2013 3


Lasihytinrinne 11.9.2013 KSL hyv채ksyi kaavamuutoksen viemisen KH:n hyv채ksytt채v채ksi.

22.10.2013 4


Kurttilan alue •

Kallvik I valmisteluaineisto oli nähtävillä 11.5. - 15.6.2009. Kaava-alue jaettiin ehdotusvaiheessa kolmeen osaan; Kallvik I, Mäkitupa ja Taltrikinmäki

Kallvik I ja Mäkitupa olivat ehdotuksena nähtävillä 6.2.2012 - 6.3.2012

Taltrikinmäki oli ehdotuksena nähtävillä 10.9. -9.10.2012

Kaikki kolme kaavaa viedään KSL:n hyväksymiskäsittelyyn lokamarraskuussa 2013

22.10.2013 5


Suolatori I Valmisteluaineisto n채ht채vill채 21.10.-19.11.2013

Tekij채tiedot ja/tai esityksen nimi

22.10.2013 6


BLOMINMÄKI Tavoitteena jäteveden kalliopuhdistamon rakentaminen turvaten alueen luonto- ja virkistysarvot Osayleiskaava : valituskäsittely Helsingin hallinto-oikeudessa Asemakaava : KSL hyväksyi 13.8.2013 => KH => KV

22.10.2013 7


Kauklahdenväylän parantaminen välillä Kehä III - Kurttilantie Tiesuunnitelma: Kauklahdenväylää parannetaan rakentamalla Hyttimestarintien liittymään kiertoliittymä, johon ohjataan myös Kurttilantien katuliittymä. Kauklahden väylä säilyy 1+1 – kaistaisena. Kiertoliittymän rakentaminen ennen kauppakeskuksen (Lasihytinrinne) avaamista. Tilavaraussuunnitelma: Varaudutaan parantamaan Kauklahdenväylä 2+2 – kaistaiseksi. Leventäminen ei ole lähivuosien toteutusohjelmassa. 22.10.2013 8


Kurttilantien järjestelyt Kurttilantien uusi liittymä Kauklahdenväylälle

Kurttilantien linjaus tulee liittymään Hyttimestarintien kohdalle rakennettavaan kiertoliittymään, ja vanha liittymä Kauklahden väylälle poistuu käytöstä. Katusuunnitelmat laaditaan samanaikaisesti myös Kurttilantiestä lähtevistä sivukaduista, koska Kurttilantien kaavan mukainen linjaus siirtyy nykyisestä linjauksesta huomattavasti. Toteutus 2013-2014 (Kunnallistekniikan Suunnittelu- ja Rakentamisohjelma)

22.10.2013 9

Kauklahden kaavoitustilanne 24.10.2013  
Kauklahden kaavoitustilanne 24.10.2013  

Asukasfoorumi Torsti Hokkanen

Advertisement