Page 1


finalfinal. 2018 © Metropolia Ammattikorkeakoulu Graafinen suunnittelu, digitaalinen media Ryhmä KXD16S1GSB Julkaisun suunnittelu -kurssin aikana toteutettu julkaisu, joka sisältää opiskelijoiden kirjoittamia, kuvittamia ja taittamia artikkeleita Kannen kuvitus: Joona Koskue Kannen logotyyppi: Harri Palin Ulkoasu: Jenniina Laine, Harri Palin, Jukka Päivinen ja Saara Salminen Ohjaavat opettajat: Jaakko Ruuttunen ja Kai Talonpoika Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu, viestinnän tutkinto-ohjelma Paino: Metropolian digipaino, Espoo 2018


Käsissäsi on digitaalisen median suunnittelijoiden toteuttama painetun median tuote. Vaikka toteamus saattaa herättää epäilyksesi, voimme vakuuttaa julkaisumme olevan valmiimpaakin valmiimpi, viimeiseen asti viimeistelty katsaus ryhmämme maailmaan. Myyttisistä olennoista olutpulloihin – kukin meistä on löytänyt aiheensa omista intohimoistaan, joten lopputulos on yhtä kirjava kuin kirjoittajansakin. Toivomme, että löydät julkaisusta jotain uutta ja kiinnostavaa, ja opit siitä yhtä paljon kuin mekin.


10

Kuvittajan kädenjälki myyteissä Jesse Heinilä

14

Seinähullu Suomi Joona Koskue

18

Musiikin abstraktointi nuottikuvaksi Jenniina Laine

26

Unimaailmojen neidot – mitä on pop-surrealismi? Anniina Nieminen

32

Kädet sen kertovat Jesper Nurkkala

38

Näkymätön teksti – filmien kuvallinen kerronta Severi Ojala

44

Omituista olutta, kiitos! Eetu Paavola

48

Brutaalit verkkosivut Harri Palin

54

Hahmosuunnittelua sienipäissä Jukka Päivinen


60

Taidegrafiikka Akke Saari

66

Konseptikuvitus – inspiroivaa ideointia Kristiina Saks

72

Ympäristöystävällinen suunnittelu – digitaalinen vai painettu media? Saara Salminen

76

Magic the Gatheringin taide Minna Salomaa

82

Koominen kamaluus Anna Vasyuk

92

Tekijät Yhteystiedot ja somet

94

Lähdeluettelo


10

KUVITUS JA TEKSTI: JESSE HEINILÄ


Kuvittajan kädenjälki myyteissä Ihmisellä on tyydyttymätön uteliaisuus yrittää tulkita ympärillämme olevaa maailmaa. Kautta ajan kulttuurit ovat luoneet lukemattomia määriä selityksiä ja tarinoita luonnonilmiöille joista muodostuivat varhaisimmat myytit ja uskonnot. Kuvittajat ovat olleet käsi kädessä näiden myyttien syntymisen kanssa. He herättivät nämä myytit eloon ja loivat konkreettisen kuvan siitä miten me vielä nykypäivänä näemme monet näistä myyteistä.

Tieteellisen informaation puutteessa, kauan sitten varhaisilla ihmisillä oli tarve selittää luonnonilmiöitä ja muita tapahtumia myyttisillä kertomuksilla. He loivat maailman syntytarinat ja jumaltaruston. Näistä syntyi monimutkainen verkosto henkilöitä ja olentoja, jotka omaksuivat epäluonnollisia voimia. Näistä myyttisistä tarinoista muodostuivat ajan myötä varhaisimmat uskonnot eripuolilla maailmaa. Osa myyttisistä tarinoista koottiin kirjallisiin muotoihin kuten eepoksiin esimerkkinä Kalevala. Monista tarinoista koostui uskontoja kuten kreikkalaisen taruston ympärille. Suuri osa ihmistä oli kuitenkin vielä lukutaidotonta pitkälle 1800-luvulle asti teollistuneissakin maissa. Kirkoilla ja muilla uskon harrastajilla oli tarve kuvastaa

ja herättää nämä myyttiset kertomukset eloon tavalliselle kansalle. Syntyi tarve kuvittajille. Kristillinen kirkko on ollut suuri kuvataiteen tilaaja aina keskiajasta nykyhetkeen. He halusivat suuria mahtipontisia kuvituksia Raamatun kertomuksista kirkkojen seinille kertomaan uskontonsa mahtavuudesta sekä opettamaan moraalisia arvoja ja opetuksia tavalliselle lukutaidottomalle kansalle. Eeppiset myytit ja tarinat inspiroivat myös taiteilijoita läpi aikojen tulkitsemaan niitä yhä uudelleen ja uudelleen. Jokainen kuvitus syntyi taiteilijan omien kokemusten, mielikuvituksen ja oman taustan pohjalta. Osa kuvastuksista tai piirteistä myyttisistä henkilöistä pysyi kuitenkin samana. Esimerkiksi Egyptin mytologi-


assa jumalien kuten Ra ja Thot ulkonäön sanelivat perinteet. Heidän ulkonäkönsä ovat vaihdelleet vuosien mittaan vain vähän. Toisissa tapauksissa kuten kreikkalaisen taruston kuvaamisessa taiteilijat käyttivät laajaa taiteellista vapautta kuten renessanssin aikana, jolloin syntyi uusi ihannointi antiikin Kreikan tarustoa ja myyttejä kohtaan. Näissä kuvituksissa taiteilijat painottivat enemmän tarinasta tai kohtauksesta välittyviin tunteisiin kuin historiallisesti tarkkaan kuvaukseen. Moni meistä ajattelee päässään renessanssin aikaista maalausta, ajatellessaan miltä kreikkalaisen mytologian taruston hahmoista näyttäisi. Ihmiset eivät luoneet vain suurille sankareille ja jumalille myyttisiä kertomuksia ja kuvituksia, vaan myös epäkonkreettisille asioille kuten syntymälle ja kuolemalle. Kauhistuttavaksi, tuntemattomaksi ja eläviä vallitsevaksi voimaksi koettu kuolema oli tarvinnut henkilöitymiä ja vertauskuvia ollakseen jollakin tavalla tuttu ja konkreettinen. Kuolema on tullut hakemaan

ihmisiä kuin se olisi ollut elävä olento. Viikatemies on länsimaissa yleisin kuoleman henkilöitymä. Jokainen meistä ajattelee luurankoa, joka on pukeutunut tummaan kaapuun ja kantaa kädessään viikatetta miettiessään miltä kuolema näyttäisi. Viikate symboloi kuoleman valtaa ihmisten yli. Se leikkaa elämän langan ja niittää eläviä kuin viikate heinää, eikä kuolevainen ihminen mahda sille mitään. Ruton levitessä Euroopassa kirkkojen seiniin maalattiin tanssivia tai muuten eläviä luurankoja, jotka kertoivat elävien ahdistuksesta ja kuoleman läheisyydestä. Viikatemiehen tulkinnan kiteytyessä se sai myös hyvin paljon vaikutteita kreikkalaisen mytologian manalan lautturilta Kharonilta, jolla taas on esikuvansa sumerialaisessa tarustossa. Vuosisatojen aikana eri taiteilijat sulattivat monen eri kulttuurin ”kuoleman” yhdeksi personifikaatioksi jota me länsimaissa usein kutsumme viikatemieheksi. Moni myytti tai kertomus on kokenut samanlaisia muutoksia. Mui-

t Venuksen syntymä on klassinen renesanssin aikainen Botticellin maalaama teos vuodelta 1485 joka kuvastaa Venus jumalattaren tuloa Kytheran saarelle

12


Kuvituksen symbolinen merkitys tärkeämpi kuin tarkkuus

 Alfred Rethelin vuonna 1851 tehty puukaiverruskuvitus Death the Avenger

nainen myytti on sulautunut joko epätarkoituk­sellisesti tai tarkoituksellisesti muihin myytteihin ja uskomuksiin kuvittajien ottaessa inspiraatiota kuvituksiinsa muista myyteistä ja kertomuksista. Kuvitus loi siis konkreettisen kuvan myytistä ja uskomuksista suurelle yleisölle, joka kehittyi ja muuttui ajan myötä. Yhdessä nämä kuvitukset muovasivat mentaalisen käsityksen ja ymmärryksen myyteistä, uskonnollisista tapahtumista ja tarujen henkilöistä jotka pitävät vielä nykypäivänäkin. Kuvitustaiteen vaikutus on ollut moneen kulttuuriin ja jopa itse uskontojen vaikutukseen hyvinkin suuri. •

Tavanomainen kuvastus kokonaan parrallisesta ja pitkä hiuksisesta Jeesuksesta syntyi noin 300-luvulla, mutta vakiintui vasta 500-luvulla idän kristillisessä kirkossa ja vielä paljon myöhemmin lännessä. Tätä ennen moni kuvitus Jeesuksesta oli kuvattu näyttämään kuvittajan oman etnisyyden näköisesti ja vaihtelu Jeesuksen ulkonäössä oli laajempaa. Nykyinen kuvastus Jeesuksesta parralla, pitkillä hiuksilla, vaaleilla iholla ja halolla ei luultavasti kuvasta historiallisesti oikein Jeesuksen ulkonäköä, mutta se on luonut helposti tunnistettavan ja jäljiteltävän kuvan hänestä, jonka tämän suuren uskonnon jäsenet ja jopa ei-kristityt tunnistavat.

 Vanhin säilynyt Ikoni Jeesuksesta noin 500-luvulta pyhän Katariinan luostarissa on vieläkin tunnistettava Jeesukseksi. 13


TEKSTI JA KUVAT: JOONA KOSKUE

Seinähullu Suomi Seinämaalaus on ollut läsnä ihmiskunnan historiassa alusta asti. Nämä muraaleiksikin kutsutut maalaukset ovat muualla maailmassa olleet näkyvästi pinnalla viime vuosina, ja nyt ne nostavat päätään Suomessakin.

S

einämaalauksen historia alkaa kymmeniä tuhansia vuosia ennen ajanlaskumme alkua. Uunituore tutkimus osoittaa Espanjasta löydettyjen luolamaalauksien olevan neandertalinihmisten käsialaa noin 66000 vuoden takaa. Muinaiset luolamaalaukset kuvastavat useasti eläintai ihmishahmoja, ja myöhemmin aikansa tärkeitä tapahtumia tai tyypillisiä aktiviteetteja, kuten metsästystä, perhe-elämää tai uskonnollisia menoja. Aikojen saatossa seinämaalaukset löysivät tiensä kirkkoihin, palatseihin sekä varakkaiden ja vaikutusvaltaisten koteihin. Michelangelo rikkoi maalauksillaan rajoja 1500-luvun Euroopassa, nostaen taiteilijan ammatin arvostuksen aivan uudelle tasolle. Vuoden 1910 vallankumouksen järisyttämässä Meksikossa Diego Rivera, José Orozco ja David Siqueiros käynnistivät ennennäkemättömän liikkeen, joka toi taiteen gallerioista kaduille. Seinämaalauksesta tuli näin tärkeä poliittisen ja sosiaalisen vaikuttami-

sen työkalu, ja Meksikon katsotaankin muuranneen kivijalan nykyajan katutaiteelle. Muraalit katutaiteen muotona ovat olleet viime vuosien aikana hyvissä voimissa maailmalla. 80-luvun graffititaiteen nousukausi todisti, ettei katukuvan tarvitse enää olla betoninharmaa. Kaupungit kuten Berliini, Lontoo, Barcelona ja New York ovat toimineet keihäänkärkenä seinämaalauksen uudessa tulemisessa. Suuria, upeita muraaleja syntyy jatkuvasti sekä julkisille että yksityisille seinäpinnoille, muuttaen suurkaupungit eläviksi taideteoksiksi. Ilmiötä edistävät katutaidefestivaalit, joiden lukumäärä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Nämä ympäri maailmaa järjestettävät suuret katutapahtumat toimivat yhteistyössä kaupunkien kanssa, keräten yhteen alan taiteilijoita jättämään jälkensä kaupunkimaisemaan. Yksi suurimmista katutaiteen festivaaleista, MURAL Festival, löytyy Kanadan Montrealista. Vuonna 2012 perustettu tapahtuma veti viime vuo-

15


den aikana yli miljoona kävijää, eikä kasvu näytä hidastumisen merkkejä. Vastaavia tapahtumia löytyy myös läheltä: Tanskassa järjestettävä Meeting Of Styles kuuluu myöskin katutaidetapahtumien jättiläisiin. Myös naapureillamme Ruotsilla ja Virolla on omat vastineensa.

S

uomessa katutaiteen saralla on ollut muuhun maailmaan verrattuna hiljaista. Graffititaide rantautui Suomeenkin 70–80-luvun taitteessa, mutta se otettiin vastaan melko viileästi. 90-luvun aikana Helsinki piti kiinni nollatoleranssistaan graffiteja ja seinämaalauksia kohtaan, ja aloittipa kaupunki jopa Stop töhryille -kampanjan painottaakseen viestiä nuorisolle. Parina viime vuonna on kuitenkin tapahtunut melkoinen täyskäännös. Seinämaalauksien kysyntä on lähtenyt räjähdysmäiseen nousuun. Uusia maalauksia syntyy ympäri maata: Ouluun, Tampereelle, Turkuun, pääkaupunkiseudulle. Teokset löytä-

16

vät paikkansa jopa kaupungintalojen seinistä. Taiteella on myös kansan tuki, sillä Suomen Taiteilijaseuran suorittaman kyselytutkimuksen mukaan jopa 68 prosenttia suomalaisista toivoo lisää katutaidetta kotikaupunkiinsa. Toisin kuin voisi äkkiseltään arvata, yli 65-vuotiaistakin 61 prosenttia sanoo katutaiteelle kyllä. Kyselyssä kaikkein myönteisimmät vastaajat asuivat Vantaalla, ja kaupunkia voidaankin kutsua suomalaisen katutaiteen edelläkävijäksi. Mainittavana tekijänä tähän on vuonna 1994 toimintansa aloittanut Artsi, Vantaan Myyrmäessä sijaitseva katutaiteeseen erikoistunut taidemuseo. Artsi säilöö Vantaan kaupungin mittavaa katutaiteen kirjoa, joka on päässyt kasvamaan vapaammin kuin esimerkiksi pääkaupungissamme. Museorakennuksen julkisivua koristaa Suomen suurin graffiti, Hende & Deos Ensemblen teos This Is It. Museo sijaitsee lähellä Myyrmäen juna-asemaa, jonka tiloista löytyy puo-


lestaan Suomen pinta-alaltaan laajin seinämaalaus. Tämä taiteilijakollektiivi Multicolored Dreamsin kahdeksan taiteilijan voimin luoma kokonaisuus käsittää yli 600 neliömetriä seinämaalausta. Yhdessä Street Art Vantaan ja Suomen kulttuurirahaston kanssa Artsi on luonut tapahtuman Seinähullu Vantaa, joka loi viime vuonna 12 uutta seinämaalausta Vantaan alueelle. Vuonna 2016 katutaideyhdistys Päävärit perusti katutaidetapahtuman nimeltä UPEA Festival. Tapahtuman julkistusjuhlat toteutettiin yhteistyössä kohta kolmekymppisen Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin kanssa, ja UPEA saikin nopeasti tuulta siipiensä alle. UPEA17 synnytti kaiken kaikkiaan 20 pysyvää muraalia kolmessatoista eri kaupungissa. Festivaali rikkoi ennätyksiäkin, sillä australialainen taiteilija Guido Van Helten maalasi Hämeenlinnan Kantolan viljasiiloihin jättimäisen, 56 metriä korkean muraalin. Teos on täten pohjoismaiden korkein yksittäinen katutaideteos. UPEA on

monien kaltaistensa tavoin hyvin kansainvälinen festivaali. Taiteilijoita on saapunut ympäri maailmaa, muun muassa Kiinasta, Brasiliasta ja Venäjältä.

K

atutaide vaikuttaa aina katsojaansa, oli se sitten tietoisella tai alitajuisella tasolla. On ilahduttavaa, että suomalaisten reaktio näihin jättimäisiin teoksiin on myönteinen. On vaikea sanoa, miksi muraalibuumi alkoi juuri nyt ja näin nopeasti, mutta kansan innostus katutaiteeseen vaikuttaa eräänlaiselta lumipalloefektiltä: alati laadukasta taidetta arjessaan kohtaava oppii todennäköisesti pitämään sitä miellyttävänä. Lisäksi taiteen luonne vaikuttanee ihmisten mielipiteisiin, sillä seinämaalaukset eroavat usein esimerkiksi graffiteista esittävyydellään. Teoksissa esiintyy runsaasti ihmis- ja eläinhahmoja, maisemia ynnä muuta suurta yleisöä miellyttävää. Seinämaalauksille ei näillä näkymin ole havaittavissa loppua, ja tämä jos mikä näyttää sopivan suomalaisille. •

17


TEKSTI JA KUVAT: JENNIINA LAINE MUSIIKILLINEN KONSULTAATIO: OLLI SANTA

Musiikin abstraktointi nuottikuvaksi Vasta noin kolmensadan viimeisen vuoden aikana länsimainen nuottikuva on standardisoitunut niin, että ne osataan lukea samalla tavalla ympäri maapalloa. Tämä ei kuitenkaan ole ollut ihan suoraviivainen prosessi.

S

anotaan, että musiikki on universaali kieli, mutta tämä on höpöpuhetta. Eri kansoilla on omat tapansa ilmaista itseään musiikillisesti ja ne voivat tuntua hyvinkin vierailta muille. Voiko silti ajatella musiikin kirjoittamisen sentään olevan samaa kaikkialla? Sekään ei ole itsestäänselvyys. Erilaisia tapoja kirjata ylös musiikkia on historian saatossa ollut lukemattomia, mutta mikään niistä ei ole ollut kovinkaan kattava ennen nykyisen järjestelmän kehittämistä. Tämä on asettanut haasteita muinaisen musiikin hahmottamisessa, kun nuottikirjoitus on tehty lähinnä laulajien tai soittajien muistin tueksi. Musiikin abstraktoiminen kirjalliseen muotoon ei ole ollut helppo tie. Vaikka vanhimmat löydetyt instrumentit ovat kymmenien tuhansien vuosien takaa, vanhin säilynyt musiikkiteos ikuistettiin nuolenpääkirjoituksella savitauluihin vasta parituhatta vuotta ennen ajanlaskun alkua.

Länsimaisen musiikin notaatio versoi antiikin ajalla. Kreikkalaiset käyttivät aakkosia sävelten niminä ja kirjasivat sävelmerkit laulun sanojen yläpuolelle. Jos laulun (käytännössärunon) rytmi oli merkitty ylös, oli aikayksikölle myös omat merkintänsä. Soittimille oli oma, otekirjoitukseen perustuva vanhempi merkintätapa.

Kirkko määräsi nuotin paikan Kristillisessä kirkossa laululla elävöitettiin pyhän kirjan tekstejä, eikä se oletettavasti ollut kovinkaan rytmisesti tarkkaan määriteltyä. Tyyli nimettiin gregoriaaniseksi paavi Gregorius Suuren mukaan, joka toimi paavina vuosina 590-604. Hän keräsi kirkollisia melo­dioita Gregoriuksen antipho­ narium -kokoelmaan ja yhdenmukaisti paavikunnassa käytetyt liturgiset sävelmät laulajakoulussaan Schola can­ torumissa. Katolisen kirkon tarve yhdenmukaistaa dogma ja uskonnon harjoitus standardisoi musiikin merkitsemistapoja.

19


Esiintyjä ei voinut arvata vain nuotin perusteella, kuinka musiikkikappale tulisi esittää.

Kuoronjohtajien huitomat Antiikin aikoina laulajien muistin tukena oli kuoronjohtajan käsien eleet, keironomia, jossa johtaja tavallaan piirsi melodian kulun ilmaan. Sen lisäksi, että laulajalle näytetään nouseeko vai laskeeko seuraavan tavun sävel, voi olla että käsien liikkeillä ilmaistiin myös sävelten kestoa, rytmiä ja voimakkuutta. Kuurojen viittomakieli on myös keironomiaa.

Aaltoviivoilla sävelestä toiseen Neumikirjoitus luultavasti pohjautuu keironomiaan. Yksinkertaisimmillaan neumit kirjoitettiin laulun tavujen päälle viivoina ja pisteinä tasaisena rivinä. Neumit ilmaisivat ylimalkaisesti nouseeko vai laskeeko sävel edellisestä äänestä. Voi hyvin kuvitella merkintätyylin kehittyneen nimenomaan kuoronjohtajan kädenliikkeistä. Myöhemmin sävelkorkeutta alettiin merkitsemään havainnollisemmin, asettamalla neumit eri korkeudelle nousujen ja laskujen mukaisesti. Haasteena oli kui-

20

tenkin määrittää laululle oikea säveltaso, joka ratkaistiin vetämällä neumien poikki vaakasuora (tyypillisesti punainen) viiva, joka merkitsi esim. f-säveltä. Yksi viiva ei kuitenkaan ollut riittävän tarkka, joten niitä lisättiin vähitellen enemmän. Yhdessä järjestelmässä fsävelen viiva oli punainen, ja ylemmän c-viivan väri oli keltainen, a-viiva oli vihreä ja f-viivan alla oleva d-viiva oli musta. Neumit merkittiin niin viivoille kuin niiden väleihin. Tarkkuus oli kuitenkin edelleen puutteellista, eikä esiintyjä voinut vieläkään arvata puhtaasti nuotin perusteella, kuinka kappale on tarkoitus esittää.

Do-re-mi Yksi tähänkin päivään asti säilynyt merkintätapa on säveltapailun apuna käytetty do, re, mi, fa, so, la, ti, do (ns. solmisaatio), joka kehitettiin 1000-luvulla. Do oli tosin vielä silloin ut. Tällä metodilla vain sävelten keskinäisillä korkeuseroilla on merkitystä, eikä ole väliä miltä korkeudelta aloitetaan.


Nuotit saavat päät 1200-luvulla neumeja selkeytettiin helpommin luettavaan muotoon. Tämä kulmikkaampi koraalinuottikirjoitus merkittiin yleensä neliviivaiselle viivastolle ja se käytti nuotinpäiden yhdistelmiä eli ligatuureja. Rytmitys oli tosin edelleen epätarkkaa.

Pakanallisuus arvoonsa Kristillinen musiikki oli säestyksetöntä yksiäänistä laulua ensimmäisten vuosisatojen ajan. Moniäänisyyttä pidettiin lähinnä pakanallisena, mutta siitä on esimerkkejä myös kirkollisessa musiikissa. Sen yleistyminen vaikutti ratkaisevasti länsimaisen musiikkikirjoituksen monipuolistumiseen. Moniääniset sävellykset ottivat kunnolla tuulta alleen vasta kun otettiin käyttöön nuotinpäät, jotka ilmaisivat muodollaan sävelensä keston. Tässä mensuraalinuottikirjoituksessa nuotin arvo saattoi myös vaihdella sen mukaan, oliko nuotinpää kokonaan mustattu vai keskeltä avoin. Kaikesta

Sanastoa Notaatio: nuottikirjoitus. Kirjoitusjärjestelmä, jolla musiikin sisältö saadaan tallennetuksi kirjalliseen muotoon nuottimerkkejä käyttäen Nuotintaa: merkitä nuottimerkeillä, kirjoittaa nuotein, nuotittaa. Keironomia: kädellä viittominen. Kreik. kheir, käsi Neumi: musiikin merkintätapa. Kreik. neuma, viittaus, merkki Solmisaatio: do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Alunperin ut, re, mi, fa, so, la Koraalinuotti: neumeja selkiyttävä, kulmikkaampi nuotti Mensuraalinuotti: aika-arvon omaava nuotti. Mensura, mitta Tabulatuuri: soittajille otekirjoitus, jolla merkitään sormien paikat.

21


 Summittaista neuminuottikirjoitusta. Konsulttini käski ilmoittaa, että puutteellisen logiikan takia näillä kirjoittaminen on kettumaista (termi siistitty).

 Aavistuksen kehittyneempää neuminuottikirjoitusta. F-sävelen korkeus on merkitty viivalla, tosin sävel ei hirveästi vaella.

 Yksi tapa merkitä musiikkia oli laittaa laulun tavut suoraan viivastolle oikeille korkeuksille, mutta siinäkin oli ongelmana sävelen pituuden puuttuminen.

 Latinalaisessa koraalikirjoituksessa nuotinpää oli neliömäinen ja sille tyypillistä oli nuotinpäiden yhdistelmät eli ligatuurit.

22


tästä huolimatta, mensuraalinuottikirjoitus ei ollut vielä rytmisesti täsmällistä, vaan sen lukeminen saattoi olla monimutkaista ja hankalaa.

Rämpyttäjille omat merkinnät Sointusoittimien (esim. luuttu ja klaveeri, nykyisin kitara) nuottikirjoitus vakiintui erilaiseksi kuin laulun merkinnät. Tabulatuurit perustuvat kunkin soittimen kielien määrään ja sormiotteisiin, joissa sormien paikat soittimien kielillä merkitään yleensä numeroin tai kirjaimin. Nykyään tätä käytetään mm. kitaralle musiikkia kirjoitettaessa.

Musiikin monistaminen Yhtälailla kuin kirjapainotaidon kehittyminen yhdenmukaisti kirjoitetun tekstin ulkoasua, painettu musiikki hidasti osaltaan nuottikirjoitustyylien eriytymistä, sekä edesauttoi merkintöjen ulkoasun standardisoitumista. Kirjapainotaidon kehittymisen aikoihin, kirjoihin lisättiin tarvittavat nuotit vielä pitkään piirtämällä tai kai-

vertamalla nuottikuva puulevylle painamista varten peilikuvana. Sittemmin vaakaviivat painettiin, mutta nuotit piirrettiin edelleen käsin. Samalla kun kirjapainot yleistyivät, myös nuottien teko pyrittiin koneellistamaan. Painaminen oli aluksi hankalaa. Ensimmäinen nuottien painokone 1400-luvun loppupuolella vaati paljon työtä ja kolme läpimenoa, joissa tarkkuus oli valttia. Nuottien tuli osua oikealle viivalle, sekä tavujen asemoitua oikean nuotin kohdalle. Ongelmat kuitenkin ratkottiin. Kun yhden painatuskerran koneet yleistyivät, nuottipainatus pysyi aikalailla samanlaisena parisataa vuotta. Koska irtokirjakkeilla ei kyetty toisintamaan aivan kaikkia käsinkirjoitettujen nuottien ominaisuuksia, 1500-luvun loppupuolella keksittiin kokonaisten nuottisivujen kaivertaminen metallilevyille. Painotavan etuna oli se, että kaiverretut laatat voitiin varastoida ja käyttää tarvittaessa uudelleen.

23


Tuttu ja turvallinen. 

2 &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Hä- mä hä- mä - häk- ki

Päästään nykymuotoon Nuottien aika-arvot vakiintuivat, kun tahtiviivat tulivat käyttöön 1600-luvulla. Nuottien päät muuttuivat soikeiksi ja muutenkin alkoivat muistuttaa enemmän nykyisen muotoista nuottikirjoitusta. Edistysaskeleet eivät suinkaan ole loppuneet, vaan nuottikirjoitukseen lisätään jatkuvasti uutta. Uusia tapoja sävellyksien kirjaamiseen keksitään jatkuvasti.

Graafisuus nuottikirjoituksessa Jokainen uusi edistysaskel nuotinnuksessa on ollut seurausta oman aikansa rajoja rikkovasta uudesta musiikista, jolle silloiset metodit ovat olleet riittämättömiä. Uudet muusikot hylkivät

24

kii- pes lan- gal - le

vanhoja rakenteita ja keksivät itselleen sopivat metodit niiden tilalle. 1950-luvun lopussa musiikin graafinen ilmaisu räjähti käsiin. Nuoteista tehtiin taideteoksia (mm. John Cagen partituureja on ollut taidenäyttelyissä). Voisi sanoa, että itse musiikki jäi kuvan varjoon ja kärsi nuottikuvan ulkomuodon tähden. Kappaleen tulkinta voi jäädä hyvinkin pitkälle esittäjien kontolle.

Astraktista tarkkuuteen ja takaisin abstraktiin Abstraktin asian ilmaiseminen ei ole helppoa. Nuottikuva ei välttämättä ilmaise riittävästi sitä, mitä säveltäjä haluaa. Säveltäjä voi ilmaista monella eri


tavalla sitä, kuinka hän haluaa teoksensa esitettävän. Taannoin nuottikirjoitus oli erittäin abstraktia ja muistinvaraista, kunnes se kehittyi kattamaan lähes kaiken mahdollisen, ehkä jopa kankeuttaen sävellysten ilmaisua. Muun muassa jazzissa palattiin taas vapaampaan abstraktiin ilmaisuun, koska tyylin lainalaisuuksia on lähes mahdotonta kirjata sellaisenaan ylös perinteisellä nuottikirjoituksella. Kun nuottikuva on yksinkertaisempi kuin soitettu musiikki, kuten muinaisina aikoina, joudutaan jälleen turvautumaan siihen, että esiintyjällä on riittävä kokemus ja tietotaito siitä, kuinka kappaleita tulee ilmaista yhteisymmärryksessä sovittujen traditioiden mukaisesti. Parintuhannen vuoden päästä arkeo­logeilla voisi olla ihmeteltävää, jos he joutuisivat rekonstruoimaan musiikkikappaleen yksinomaan nuottikuvan perusteella. Aivan niin kuin nyt ihmettelemme miltä antiikin musiikki on oikeasti kuulostanut. •

Nuottigraafikot Nuotinnusohjelmat, kuten ilmainen MuseScore, ovat antaneet myös harrastelijoille mahdollisuuden nuotintaa sävellyksensä ja sovituksensa. Ammattimaisille nuottigraafikoille on kuitenkin edelleen alalla tarve, sillä automatiikka ei vielä korvaa harjaantunutta nuottisilmää ja kokemusta. Hyvä luettavuus on teoksen esittäjälle elinehto, eikä automatiikka ihan riitä vielä monimutkaisempien kappaleiden sujuvoittamiseen. Nuottigraafikon tulee tuntea notaation historian ja käytännöt, eikä nuotinnusohjelma ymmärrä kovinkaan hyvin kuinka juoksuttaa nuottikuva luontevasti sivulta toiselle. Esiintyjälle esimerkiksi sivunvaihdot kesken fraasin voivat olla kiusallisia.

Hans-Christoph Steinerin graafinen sävellys ”Solitude” 

25


TEKSTI JA KANSIKUVA: ANNIINA NIEMINEN

Unimaailmojen neidot – mitä on pop-surrealismi? Suurisilmäiset ja pitkähiuksiset tytöt asuttavat mielikuvitusmaailmoja Audrey Kawasakin ja Amy Solin taiteessa. Sarjakuvista ja animaatiosta inspiraatiota saava taidesuuntaus on varsin uusi, mutta ehtinyt saavuttaa sekä suosiota että vastustusta. Tyylisuunnan onkin sanottu onnistuneen hämärtämään rajaa taiteen ja populaarikulttuurin välillä.

P

op-surrealismi juontaa juurensa 1970-luvulla syntyneeseen lowbrow-taidesuuntaukseen, joka oli vastareaktio korkeakulttuurin taiteelle. Taidesuuntaus sai inspiraatiota muun muassa underground-sarjakuvista, tatuoinneista ja katutaiteesta. Taidegalleriat ja -kriitikot halveksuivat suuntausta, sillä lowbrow-taiteilijat olivat yleensä itseoppineita ja vailla taiteellista koulutusta, mikä näkyi teosten rosoisuudessa. Tästä tietoisena termin ”lowbrow” keksikin tyylisuuntaa edustava taiteilija Robert Williams, joka aluksi käytti sanaa halventavan ironisesti kuvaillessaan omia töitään ”sivistymättömiksi”. Kuten monen muunkin taidesuuntauksen kohdalla, paheksuttu ja vain pienen ryhmän vaalima tyylisuunta onnistui kuitenkin vähitellen saamaan suosiota. Suuntausta harjoittavien

taiteilijoiden määrä kasvoi, ja heidän joukkoonsa liittyi myös taiteellisen koulutuksen omaavia ammattilaisia. Nämä ammattilaiset veivät hiomattomuudestaan tunnetun lowbrow’n viimeistellympään suuntaan: he yhdistivät klassisen koulutuksensa ja maalaustaitonsa suuntaukselle ominaiseen, sarjakuvamaiseen kuvastoon. Heidän tavoitteenaan oli luoda ”kauniimpaa” taidetta hylkäämättä kuitenkaan lowbrow’n ydintä. Vähitellen taidesuuntauksesta irtautui oma tyylinsä: pop-surrealismi. Pop-surrealismin saama huomio ei ollut pelkästään negatiivista, vaan se sai myös kannatusta taidepiireissä. Surrealismin ja pop-taiteen yhdistelmä hämmensi, mutta sai myös kiitosta sekoituksen yllättävästä toimivuudesta. Tyylisuunnan onkin sanottu osoittavan, etteivät korkeakulttuuri ja populaari-

27


kulttuuri olekaan niin kaukana toisistaan, ja toimivan eräänlaisena aasinsiltana näiden kahden välillä. Pop-surrealismin juuret ovat vaihtoehtokulttuurissa, ja sen inspiraationa toimii laaja kirjo aiheita ja estetiikkaa, minkä vuoksi se on samastuttava liike niin taiteilijoille kuin yleisöllekin. Tyylisuuntaa harjoittavien taiteilijoiden taidokkuudesta huolimatta kunnioituksen saaminen taidemaailmassa ei ole helppoa, sillä sarjakuvista ja sarjakuvamaailmoista ammentavaa visuaalisuutta ei perinteisesti pidetä ”oikeana taiteena”. Siitä huolimatta pop-surrealistien joukossa on monia menestyneitä taiteilijoita, joiden töitä voi ihailla kuuluisissakin taidegallerioissa. Seuraavaksi tässä artikkelissa esitellään kaksi heistä.

A

udrey Kawasaki on tunnettu öljymaalauksistaan, joiden aiheena on useimmiten nuoria naisia ja tyttöjä. Hänen teoksensa ovat tunnelmaltaan mystisiä, ja niissä on

28

ristiriitainen sekoitus viattomuutta ja erotiikkaa. Kawasakin tyyliä on luonnehdittu yhdistelmäksi art nouveau’ta ja japanilaista mangaa, ja suurimmiksi vaikuttajiksi hänen ilmaisuunsa Gustav Klimtiä ja Alphonse Muchaa. Kawasaki maalaa puulevyille jättäen puun luonnolliset syyt näkyville maalauksiin, mikä tuo lämpöä muuten salaperäisiin teoksiin. Kawasaki on japanilais-amerikkalainen ja syntynyt ja kasvanut Los Angelesissa, missä nykyäänkin asuu ja työskentelee. Taiteilija aloitti piirtämisen lapsena mallinaan mangasarjakuvat, hän halusi tuolloin mangapiirtäjäksi. Kawasakin mielestä manga-sarjakuvien vaikutus näkyy edelleen hänen töissään, kuten viivojen soljuvuudessa ja maalausten keskittymisessä henkilöiden silmiin ja ilmeeseen. Yläasteella taiteilija aloitti kuvataiteen opiskelun, mutta paljon mieluummin hän tuherteli omaan luonnoskirjaansa. Jo nuorena hänen suosikkiaiheisiinsa kuuluivat naiset ja


 Audrey Kawasakin maalaus ”Deep Waters” (2012). Öljy puulle.

He käskivät Kawasakin olla tekemättä moisia maalauksia enää koskaan.

mystiset teemat. Elävän mallin maalauksen tunneilla hän aloitti erilaisten maalauspohjien kokeilemisen, sillä hänestä kangas oli liian valkoinen ja sillä oli liian vahva pintarakenne. Siksi Kawasaki haki kujilta vanhoja, kuluneita puulevyjä ja maalasi niille käsittelemättä niiden pintaa etukäteen.

M

yöhemmin Kawasaki opiskeli kaksi vuotta maalaustaidetta Pratt Institutessa New Yorkissa, mutta jätti opiskelun kesken. New Yorkissa opiskellessaan hän ehti tehdä vain suuria alastonmaalauksia. Eräänä päivänä hän näytti joitain töitään, joista taiteilija nykyään on tunnettu, arvostamilleen professoreille. Professorit eivät olleet teoksista mielissään: he käskivät Kawasakin lopettaa ja olla tekemättä moisia maalauksia enää koskaan. Professoreiden mielipide hänen töistään ei kuitenkaan ollut syy siihen, miksi Kawasaki jätti tutkintonsa kesken. Taiteilija on haastatteluissaan kertonut, että olisi nou-

dattanut professorien ohjeita, jos olisi halunnut tehdä New Yorkin standardien mukaista, käsitteellistä taidetta. Hän kuitenkin koki sellaisen taiteen olevan hänelle ”liian yläluokkaista” ja saavuttamatonta, minkä vuoksi taiteilija lopetti opintonsa kesken. Hänen mielestään New Yorkiin verrattuna USA:n länsirannikko on paljon suvaitsevampi nuoria taiteilijoita kohtaan.

K

awasakin työprosessi alkaa puulevyjen hiomisella silkinsileiksi, mikä on hänen lempiosansa prosessista. Seuraavaksi taiteilija tekee yleensä paperille erittäin summittaisen luonnoksen, minkä jälkeen hän piirtää suoraan puulevylle samalla päättäen teoksen yksityiskohdista. Piirto-osuuteen kuuluu paljon kumitusta ja uudelleen piirtämistä, ja vie parista päivästä viikkoon. Kun Kawasaki on tyytyväinen piirrokseen, hän tekee puulevystä maalattavan päällystämällä sen. Sitten hän aloittaa maalaamisen aluksi akryyleillä, ja sen jälkeen ohuin

29


kerroksin öljyväreillä. Puun syyt ja kuviot hän jättää mielellään näkyviin, keskittyen maalaamansa henkilön huuliin, silmiin ja ilmeeseen. Seuraava vaihe on teoksen koristeleminen erilaisin värein ja kuvioin. Taiteilijaa inspiroi realistisesti maalattujen kasvojen ja vartaloiden yhdistelmä litteitä viivoja ja kuvioita vasten. Lopuksi taiteilija päällystää teoksen lakalla.

A

my Sol on Las Vegasissa asuva korealais-amerikkalainen taiteilija, joka vietti lapsuutensa Etelä-Koreassa. Audrey Kawasakin tavoin hän maalaa puulevyille jättäen usein puun pintarakenteen näkyviin. Taiteilijan mukaan materiaalin pintarakenne on maalausprosessin lähtökohta, puupinta on elävä ja se muistuttaa häntä pitämään myös maalauksen värit mahdollisimman luonnollisina. Solin tyyli yhdistää kertovaa ja kuvaannollista mystiikkaa, ja hänen maalaustensa aiheena on usein nuoria tyttöjä ja naisia unen kaltaisissa maa-

30

ilmoissa seuranaan tyyliteltyjä eläinhahmoja. Teosten eläimet vaikuttavat olevan lemmikkien sijaan maalausten henkilöiden myyttisiä kumppaneita tai henkiolentoja. Töiden eksoottisissa maisemissa on kasveja, puita, sumua, usvaa, kukkia ja kumpuilevia mäkiä. Öljyvärien sijaan Sol maalaa akryyleillä.

M

yös Solin tyyli on saanut vaikutteita manga-sarjakuvista, mutta niiden lisäksi korealaisesta kansantaiteesta, vintagekuvituksesta sekä modernista muotoilusta. Inspiraationlähteikseen taiteilija on nimennyt mm. Range Muratan, Kay Nielsenin ja Moebiuksen. Animaatiolla, erityisesti Studio Ghiblillä ja vanhoilla Disney-elokuvilla, on suuri vaikutus hänen töidensä ulkonäköön ja tunnelmaan. Lapsena Sol usein pysäytti Prinsessa Ruususen ja Bambin videot ja yritti piirtää niiden metsätaustoja. Toisin kuin Kawasaki, Sol on itseoppinut ja omistanut vuosia elämästään eri väriaineiden sekoittamiselle saa-


vuttaakseen uniikin ja hienovaraisesti murretuista sävyistä muodostuvan väripaletin.

T

aiteilija työskentelee intuitiivisesti jokaisen teoksen alusta loppuun, tarkoituksenaan antaa katsojan tulkita työn teema ja viesti subjektiivisesti. Hänellä on harvoin valmista tarinaa valmiina, kun hän aloittaa maalausta. Solista on hauskempaa rakentaa tarina tai miljöö ensimmäisen idean kipinän ympärille. Hän pitää sellaisten teosten tekemisestä, jotka näyttävät kuin kesken liikkeen tai tapahtuman kaapatuilta. Katsoja voi niitä katsellessaan kuvitella, mitä on tapahtunut ennen ja mitä tulee tapahtumaan jälkeen.

V

almistellessaan maalauksia taiteilija eristää itsensä muusta maailmasta: vähemmän internetiä, sähköposteja ja yleistä kanssakäymistä. Sol kertoo sen olevan vält-

tämätöntä, sillä hänellä ei ole paljon energiaa käytettävänään muuhun kuin maalaamiseen. Hänen mielestään täydelliset olosuhteet taiteen tekemiselle ovat silloin, kun hän on yksin huoneessaan seuranaan koiransa ja kahvinsa ja aikaa vain maalaamiselle. Viime aikoina Sol on kokeillut öljymaalausta, jonka kokee haasteelliseksi. Hänestä uusien tekniikoiden kokeilu on kuitenkin hyödyllistä, sillä ne avaavat usein uusia mahdollisuuksia. Taiteilijan tärkein sääntö on luottaa vaistoonsa: jos hän saa idean, hän kokeilee sitä. Sol ei voi uhrata paljon energiaa sen miettimiseen, mihin idea johtaa ja kuinka se muuttaa häntä. Hän kokeilee saamaansa ideaa, ja jos se ei toimikaan, hän voi aina maalata sen päälle. Jos taiteilija on innoissaan ja maalaaminen sujuu, hän tietää olevansa oikealla tiellä. Tällainen ajattelutapa ei ole hänestä aina helppoa, mutta siihen hän pyrkii. •

Amy Solin maalaus ”Moth’s Poem” (2012). Akryyli puulle. 

31


32


TEKSTI JA KUVAT: JESPER NURKKALA

Kädet sen kertovat ”For more things affect our eyes than our ears.” – Jean-Jacques Rousseau

E

le, ”gesture”, on latinankielen gesturasta juonnettu sana, joka yksinkertaisimmillaan merkitsee tapaa toimia, olemusta tai keinoa ilmaista aikeensa. Toisin sanoen eleet välittävät ideoita ja tunteita toisille itsestämme ilman yhteistä kieltäkin. Elekielen uskotaankin olevan kaikkein vanhin kielen ja kommunikoinnin muoto, joka esihistorian alkuhämärissä kehittyi puheen kanssa rinnatusten tai kenties jo huomattavasti aiemmin. Onkin siis ymmärrettävää, että taidokkaana puhujana että filosofina eritoten tunnetuksi tullut roomalainen poliitikko Cicero luonnehti Puhujastateoksessaan hyvän elekielen olevan yksi tärkeimmistä vakuuttavan retoriikan aspekteista. Tuon ajan yhteiskunnassa, Rooman valtakunnassa, eleet eivät ainoastaan tukeneet sanoja, vaan niiden nähtiin jo itsessänsä kertovan kaiken oleellisen toisesta ihmisestä. Henkilön koulusivistys, luonne ja asema yhteiskunnassa olivat kaikki tulkittavissa elekielestä aikalaisnäkemyksen mukaan ja samaa ajattelua on nähtä-

vissä yhä nykyäänkin. Tulevathan eleet kovin luonnostaan toisin kuin sanat, jotka saattavat vääristyä matkalla.

J

o ennen vanhaan elekieli nähtiin olennaisena osana viestintää, oli sitten kyseessä kuulija tai katsoja, ja antiikin Roomaa nousua ja tuhoa seurannutta keskiajan yhteiskuntaa onkin luonnehdittu puhuvien käsien aikakaudeksi. Kuten ajan muoti ja tavat, on tämä elekielen korostettu merkitys säilynyt ajan maalaustaiteessa meidän päiviimme asti, mutta erityisen huomionarvoista on henkilöhahmojen käsien elehdinnälle aikanaan laskettu erityislaatuinen, kerronnallinen painoarvo. Tämä puolivahingossa syntynyt, mutta tarkoin mietitty symboliikka hioutuisi tuonnempana huippuunsa ikonitaideperinteessä, joka keskiajalle tultaessa oli jo kasvattanut pitkät juuret itselleen. Kädet pysyivät taiteen eri elementtien keskiössä aina 1400-luvulla alkunsa saaneeseen renessanssiin asti koskaan kuitenkaan täysin katoamatta, mutta siitä lisää tuonnempana.

33


Maniculen yksityiskohdat muuttuivat vuosisatojen kuluessa, mutta kyseisen välimerkin pääpiirteet ovat säilyneet samoina meidän päiviimme asti. 

R

enessanssinerona myöhemmin kin puhumme muun muassa Jumalan tunnettu kirjailija ja taiteilija kämmenestä tai Herran kosketuksesta Leon Battista Alberti summaa- – nämä ovat sananparsissa säilyneitä kin teoksessaan Della Pitture (1436) jäänteitä ajan ja paikan takaa. nerokkaasti keskiajan taidetta ja sen Antiikin Kreikan (ja sittemmin tapaa kuvata ihmistä ”These move- kreikkalaisiin kovin mieltyneiden ments of the soul are made known by roomalaisten omaksuman käsityksen movements of the body”. Lainaus on mukaan) aikaan käsi ei ollut vain käsi, yleismaailmallinen, mutta ajamansa vaan tarkan sanoman välittävä instajatus siitä miten kehonkieli pystyy rumentti. Ikoneissa jokaisella eleellä paljastamaan sisimmät tunteet yk- on tarkoituksensa, mutta pelkän symsinkertaisimmalla tavalla, osuu nau- bolin sijaan monet käsimerkeistä ovat lankantaan keskiajan puhuvia käsiä varsinaisia sanoja. Kämmenien asento tarkastellessa. Jokainen varmastikin ja tiettyihin sormiin aikanaan yhdismuistaa perinteikkäiden pyhimysikoni- tetyt kirjaimet sekä numerot avaavat en hienostuneet, mutta hyvin säännölli- kätketyn viestin sen olemassaolosta siin asentoihin asetetut kädet. Ei ehkä tietoiselle. Täyttä varmuutta ei tästä olekaan siis yllättävää havahtua siihen huolimatta ole siitä, onko kyseinen tosiseikkaan, että aikanaan kämmen kuvaustapa periytynyt suoraan kreikmiellettiin kehon pyhimmäksi osak- kalaisilta Rooman valtakunnan kautta si. Ajatus kädestä kehon tärkeimpä- aina keskiajan taiteeseen asti, vaikka nä osana on alkuunsa hieman vieras, 500-lukua edeltänyt ikonografia tähän ovathan tunteista kuohuva sydän ja viittaakin. Yhtä kaikki, tapa kuvata mielen sisäänsä kätkevät aivot perin- käsiä puheen korvaajina levisi kaikkiteisesti paljon tärkeämpi osa itseilmai- alle uudelle aikakaudelle siirtyneessä sua, minuutta, mutta vielä nykyaikana- Euroopassa.

34


Mainio manicule ”Rakkaalla lapsella on monta nimeä” kuuluu eräs sananlasku ja näin on myös maniculen kohdalla. Manicule, myös pikkukätenä ja ”index” nimellä tunnettu, on yksi erikoislaatuisemmista, mutta myös pisimpään käytössä säilyneistä välimerkeistä. Lukijan huomiota ohjailevan maniculen historia voidaan jäljittää aina 1100-luvulta saakka säilyneisiin, espanjalaisiin manuskripteihin. Näiden nidosten sivuilla osoittelevat sormet toisinaan kiemurtelivat

Valtaosin lukutaidottomalle kansalle niin kirkonmiehien saarnoista kuin arkipäiväisistä keskusteluistakin tuttujen käsieleiden tulkitseminen oli osa yleistä tietämystä ja juuri tähän sanattoman kommunikaation mahdollisuuksiin havahduttiin keskiajalla. Äkkiä ei enää ollut kovin tärkeää tavantallaajan kannalta tietää teoksen kontekstia entuudestaan sen sanoman ymmärtääkseen, vaan pelkästään elekieltä lukemalla oli katsojan nyt mahdollista löytää selkeä kertomus suurenkin teoksen kätköistä. Etenkin uskonnollisia teemoja käsittelevät maalaukset opetuksineen avautuivat ilman sen tarkempaa tietämystä esitetyistä henkilöistä käsien asentojen kertoessa kaiken olennaisen. Keskiajan taiteen tapaa kuvata ihmiskättä voisikin rinnastaa omanlaiseensa piktogrammikirjoitukseen, joista ehkä tunnetuin esimerkki on Egyptin värikkäät hieroglyfit. Systemaattinen, valmiin tietotaidon hyödyntäminen visuaalisessa kielessä

käärmeiden lailla tekstin seassa, mikäli huomioitava jae sijaitsi kaukana sivunreunasta. Maniculen käyttö typografiassa kuitenkin yleistyi vasta renessanssin aikana ja suosionsa se säilytti aina 1800-luvun loppupuoliskolle asti. Katoamisen sijaan nyt standardoidun ulkomuodon saanut manicule löysi tiensä pienlehtisten sivuilta myös digitaaliseen maailmaan. Hyperlinkin osoittimen ulkomuoto näyttäneekin äkkiä kovin tutulta.

mahdollisti monimutkaisten ideoiden välittämisen parhaimmillaan jo yhdellä vilkaisulla – aivan kuin mekin nykyaikana yhdistämme oranssia neliötä vasten asetetun M-kirjaimen metrosta viestiväksi symboliksi. Oivallus hyödyntää yksilön omaa kykyä paikallistaa kuvioita ja luoda skeemoja oli siis jo ennen vanhaan hyvin tiedossa, vaikka tuolloin motivaatio idean takana oli menolipun takaaminen taivaaseen tuotteiden markkinoinnin sijaan.

T

apa kuvata ympäröivää maailmaa ja sen yksityiskohtia muuttui vuosien mukana jo ennen renessanssia, toisinaan myös yksittäisten taiteilijoiden välillä. Siltikin, kaikista kehonkielen tulkinnoista käsien eleet tyyliteltiin kaikkein selkeimmin ja suurimmassa yhteisymmärryksessä paikasta, ajasta ja tekijästä riippumatta. Kaikkein mainittavin tyylittelyn sovinnaisuus on läsnä uskonnollista aihepiiriä käsittelevissä teoksissa, enemmän tai vähemmän kiitos ikonitaiteen

35


Keskiajan taiteessa kädet olivat usein kooltaan huomattavan liioiteltuja sanattoman, muttei suinkaan äänettömän tarinan selkeyttämiseksi.

vaikutuksen. Näki käden nykyään pyhänä osana itseään tai ei, on eleiden tarkoitusperä yhä tulkittavissa eri töiden välillä pitkälti samoin kuin se oli liki 1000 vuotta sitten, kunhan vain tietää mitä etsii.

K

eskiajan taiteessa kädet olivat usein kooltaan huomattavan liioiteltuja sanattoman, muttei suinkaan äänettömän tarinan selkeyttämiseksi. Kämmenien eleet valjastettiin kertomaan sitä, mitä ei muutoin voinut kuvassa esittää; tunteita ja tunnelmia, sanoja ja edellä mainittuja aikeita. Tyypillisimpiä ajan aiheita olivatkin verrattain yksinkertaiset, mutta erilaiset moraaliset ja vastakkainasettelut. Selkeät teemat, joiden opetukset olivat helposti kuvattavissa. Kaunis ja ruma, hyvä ja paha ja niin edespäin. Käsien kertoessa kaiken oleellisen, nähtiin sitä vastoin epäoleellisena yrittää esittää puhetta ihmishahmojen kasvoilla. Sama päti myös tunteiden ku-

36

vaamiseen ja kuvatut henkilöt ovatkin usein suorastaan aneemisen näköisiä eleettömien ilmeidensä kera. Yksi ehkä kummallisimmista, mutta myös selviten toistuvista tällaisista symbolinomaisista käsieleistä oli niin sanottu ”the fractured hand”, murrettu kämmen. Ranteen kohdalta rujosti taittuneen käden teema toistuu yhtenään tietyissä teoksissa, kuten Eevan ja Aatamin karkoitusta kuvastavassa maalauksessa, jossa parin vääntyneet kädet viestivät syvää epätoivoa; eivät niinkään maallista kipua tai vammaa. Ei mitenkään yllättävästi samainen ele onkin usein nähtävissä myös Kristuksen kuolemaa esittävissä töissä, jossa ruumiin ympärille kerääntyneet ihmiset surevat ja katuvat messiastaan, toinen tai molemmat käsistä vääntyneinä merkiksi tästä tunnekuohusta.

M

utta kuten nykyäänkin, tietämys ja tavat muuttuvat ajan kuluessa ja kulttuuriin


tavanomaisesti sidoksissa oleva elekieli sen mukana. Puhuvat kädet saattoivat hiipua yksinkertaistetun, mutta toimivan symboliikan loistostaan renessanssin edessä, mutta katoamisen sijaan kädet löysivät uuden väylän taiteen valtavirran ulkopuolelta. Emojit, luostarimunkkien manuskripteistä tiensä typografiaan löytänyt manicule ja jopa rukoilijan elkeet kirkon kappelissa ovat kaikki perintöä tältä aikakaudelta. Keskiaika jäi ehkä historiaan, mutta edelleenkin käsi kertoo tarkkasilmäiselle sen mitä suu ei pysty – tai halua. •

 Kasvojen ilmeillä ei juurikaan ollut merkitystä keskiajan taiteessa. Hahmot olisivat yhtä hyvin voineet olla kasvottomia ja aikalainen olisi silti pystynyt päättelemään yhtä, jos toista teoksen sisällöstä pelkkien eleiden perusteella.

37


KANSIKUVA JA TEKSTI: SEVERI OJALA

Näkymätön teksti – filmien kuvallinen kerronta Elokuvan tulkinta kuvan kautta voi olla monen mielestä katsojan silmässä, mutta kuvallinen kerronta filmiä luotaessa on äärettömän tärkeää. Esimerkkien kautta pystymme tutkimaan Tim Burtonin Batman -elokuvaa kuvallisen kerronnan näkökulmasta.

K

uvakäsikirjoituksen keksimisestä asti visuaalisen materiaalin tarkka, tarkoituksellinen käyttö on ollut ensimmäinen askel elokuvan tarinan luomiseksi heti käsikirjoituksen jälkeen. Elokuvan tarinankerronta eroaa kirjoitetusta ja puhutusta materiaalista oleellisella tavalla; yhtälöön on lisätty kuva, jonka mukana tulee harkinta, kuinka mikäkin kuva esitetään ja asetellaan, jotta se toimii samalla laadun tasolla kuin kirjoitettu teksti. Visuaalisen materiaalin työstö elokuvataiteessa ei tietysti keskity pelkästään kuvakäsikirjoitukseen. Siihen tarvitaan myös taideohjausta, valokuvauksen ohjausta, konseptisuunnittelua, lavastustaitoa ja otoksen asettelua. Suurpiirteisillä valinnoilla ja pienillä yksityiskohdilla jokaisessa elokuvan visuaalisen luonnin vaiheessa varmistetaan filmin kyky kertoa tarina pelkästään sillä, miltä se näyttää. On kuitenkin jonkin verran kiisteltävissä, kuinka paljon elokuvan visuaalisen tarinankerronnan tulkitusta viestistä

on tarkoituksellista, ja kuinka paljon se on tarkan, tai ehkäpä ylianalyyttisen, katsojan silmässä. Syvimmillä tasoillaan elokuvan analyysiä voidaan väittää, että samalla tavalla kuin ihmisen luoma sosiaalinen ympäristö vaikuttaa siihen, miksikä katsotaan hyväksyttävää käytännöllistä tarinaa tai sen kumoavia vastaelementtejä, voidaan katsoa myös miten ihmiset tulkitsevat tiettyjä kuvallisia elementtejä, ja minkälaisia arvoja he niihin liittävät.

V

isuaalisen tarinankerronnan tulkintaan ei yleensä kiinnitetä niin paljon huomiota kuin sen varsinaiseen tekstiin ja pinnalla olevaan materiaalin. Jokainen elokuvassa kävijä ymmärtää tavalliset teatterikirjoituksesta adaptoidut tarinat ja kuinka niiden elementtejä voidaan kumota. visuaalisten elementtien käytön tulkinta on vähemmällä vaikeammin saatavan tutkintamateriaalin vuoksi, ja koska kuvataide on itsessään vähemmän helposti läpäistävä aihe. Lapsille

39


luetaan pienestä iästä asti helppoja moraalisia tarinoita, joiden tulkinnassa auttaa aikuishahmo; kuvan tulkinnassa ei ole samanlaista (ehkäpä keskusteltua) kylläisyyttä nuorella ikää asti. Tietyt kuvalliset signaalit ovat ymmärrettävissä kognitiiviseen kontekstiin liitettäessä kontekstien toistuessa materiaalista toiseen. Kummitukset näyttävät lakanoilta mutta ovat silti pelottavia, suden pitkät hampaat ja kynnet tarkoittavat vaaraa, tytöt pitävät pinkistä ja pojat sinisestä yms. Samalla tavalla kuin hyvän kirjoitetun tarinan luonti vaatii osaamista sanan rakennuspalikoilla, hyvän visuaalisen tarinan luonti vaatii samanlaista taitoa kuvan perustekijöitä käyttäen.

K

äymme artikkelissa lävitse elokuvaa Batman (1989), ja kuinka se käyttää kuvallista tarinankerrontaa hyödykseen viestin välittämiseksi katsojalle. Ohjaaja Tim Burtonin elokuva maailmanlaajuisesti tunnetusta yön viittasankarista

40

käyttää erinomaisesti hyödykseen kuvallisia elokuvankerrontatekniikoita pitääkseen katsojan kiinni Gothamin kaupungin elämää suuremmissa tapahtumissa. Elokuvataiteilija Roger Pratt, vastuussa esim. elokuvien Brazil ja 12 Apinaa valokuvauksen ohjauksesta, rakentaa Batman- elokuvan kohtaukset ja sen sisältämät visuaaliset elementit lahjakkaasti, luoden elokuvakerronnalisen rivien välisen tekstin, vahvistaen elokuvan suoranaista rakennetta. Esimerkkinä voimme ottaa Jokerin hahmon asettamisen katsojan mieleen tehokkaitten visuaalisten keinojen avulla monta kymmentä minuuttia ennen kuin hahmo edes ilmestyy ruudulla. Muistutuksena ennen kuin jatkamme aiheeseen syventymistä: Jokerin hahmon ulkoasu on melkein suora lainaus saksalaisen elokuvaohjaaja Paul Lenin 1928-vuoden romanttisen tragediaelokuvan The Man Who Laughs päähahmosta, syrjäytetystä sirkukseen liittyneestä kruununprinssistä Gwynplainesta.


 Kuvallisella viestillä voi olla ilmiselvä sanoma. (Warner Brothers, 1989)  Tapahtuman istutus katsojan tietoisuuteen, ja sen toteutus. (Warner Brothers, 1989)  Vasemmalla: Jokerin ensiesiintyminen. (ifanboy.com) Oikealla: Gwynplaine elokuvassa "The Man Who Laughs". (doctormacro.com)

T

arinankerronnan kuvallisia tek- julisteilla naisista, joiden huulet ovat niikoita käytetään paljon Jack väritetty kirkkaan punaisen värisiksi, Nicholsonin näyttelemän Jack ja samanlainen maskeeraus löytyy tieNapierin hahmon kanssa, joka muut- tysti Jokerin hahmosta. Eräässä otossa tuu elokuvan ensimmäisen aktin lopus- Napierin tyttöystävä kävelee kamerassa Jokeriksi tippuessaan kemikaaleja ta ulos kantaen kassia, jonka kuvitus täynnä olevaan säiliöön. Yksinkertai- koostuu ruususta mustavalkoisella sina keinoina käytetään kaksinaisten shakkitaustalla. Jokerin värit, purphahmojen yhtenäisyyden kuvastamis- pura, vihreä, punainen ja valkoinen ta antamalla Napierille samanlainen ovat käytössä paljon ennen hahmon ilpurppura takki kuin Jokerille, ja näyt- mestymistä ruudulla; painajaismainen tämällä hänet tekemässä temppuja kohtaus, jossa Napierin kasvot ovat korttipakalla, välittömästi tuoden hah- ”korjattu” takakujan kirurgilla kemimojen välille kontekstiivisen linkin. kaaleihin tippumisen jälkeen käyttää Minuutteja myöhemmin Napier tut- palettinaan kyseisiä värejä. kii ”onnenkorttiaan”; posken kohdalokeri tuodaan katsojalle mieleen ta luodin lävistämä jokeri-pelikortti. ennenkuin hän on ilmestynyt Tämä luo katsojalle myös odotuksen ruutuun, luoden ”oikeutuksen” Napierin kohtalosta, pudoten säiliöön kimmonneen luodin lävistäessä pos- elokuvan elementtien ilmestymiseen. kensa. Käytössä on samaan aikaan Tällaista retroaktiivista kerrontaa käymonimutkaisempia, melkein alitajuisia tetään myös muissa teoksissa, kuten keinoja Jokerin esiintuomiseksi katso- vuoden 2004 tieteiselokuvassa Signal, jan mielessä. Jokaisessa sisätilakohta- jonka alienkaappausteema tuodaan uksessa, jossa Napier ilmestyy, seinät nokkelasti esiin alkutekstien montaaovat koristettu mustavalkovärisillä sissa, jossa pääsankari ja hänen poi-

J

41


kansa yrittävät napata alienpehmoleluja UFO-kourapelissä. Batmanin loppuhuipennus (jos et ole katsonut noin kolmekymmentä vuotta vanhaa elokuvaa vielä, laita silmät kiinni hetkeksi aikaa artikkelia!) myrkkykaasuilla täytetyillä paraatipalloilla voi helposti vaikuttaa katsojalle tökeröltä tai liian yllättävältä, laimentaen elokuvan kliimaksia. Nerokkaalla kuvankerronnalla loppuhuipennusta pönkätään jo elokuvan ensimmäisen kappaleen aikana; sanomalehtitoimistoon sijoittuneessa kohtauksessa kahden hahmon dialogishoteissa toisen osapuolen selän takana näkyy korkkitaulu, johon on kiinnitetty artikkelikuvia paraatipalloista, tuoden sen visuaalisen elementin katsojan mieleen alitajuisesti!

B

atman ja Jokeri esitetään usein kummallisessa tarinankerronnallisessa tanssissa, jossa he ovat sekä toistensa vastakohtia että yksi ja sama; Batman ja Jokeri ovat molemmat superihmisiä, friikkejä ja

42

sankareita/pahalaisia. Muut Jokerin sisältävät Batman-elokuvat, kuten The Dark Knight (2008) käsittelevät aihetta tarkemmin, kuuluisin esimerkki josta on varmasti lepakkosignaalin ja nauravan suun muotojen samanlaisuuden toisto. Visuaalisesti näistä kahdesta hahmosta löytyy hyvin vastakohtia: Batmanin värit tunnistetaan mustasta ja keltaisesta, Jokerin taas purppurasta ja vihreästä (keltainen ja purppura ovat vastavärit), Batman on jykevä ja vähäliikkeinen hahmo, Jokeri on luisevampi ja hyppelehtii ympäriinsä. Samanlaisuuksia löytyy myös: molemmat toimivat lain ulkopuolella, käyttävät kaikenlaisia vempaimia ja kohtelevat Gothamin rikollisia kuin pohjasakkaa. Batmanin harmaalla alueella toimimista ja jopa epäeettisyyttä tuodaan esiin kuvallisella kerronnalla aika ajoin. Kohtauksessa, jossa Jack Napier on juuri pudonnut kemikaalivatiin, Batman on kuvattu valtavan ja punaisen neonkyltin edessä, jossa lukee ”AXIS”. Tiettyjen elokuva-analystien mukaan


 Yhtäläisyyksiä, ennakointia ja pahaenteisyyksiä. (Vas. tyleradamsdesign. com, Oik. & Ala. Warner Brothers 1989)  Ylhäällä taustalle piilotettu paraatikuva, alhaalla sanomalehdestä hypännyt tapahtuma. (Warner Brothers, 1989)

tämä on tarkoituksellista Burtonin osalta, yrittäen yhdistää Batmanin akselivaltojen hirmutekoihin. Tässä syvyydessä elokuvan tutkimista on myös kiisteltävissä, ovatko tällaiset havainnot pelkästään argumentin kirjoittajan mielipide, ja jos ne eivät ole, kuinka syvälle kuvallinen tarinankerronta yltää elokuvan tuotannossa.

Filmifani ja radikalistifilosofi, Slavoj Žižek Elokuvan tulkinnan yksi ristiriitaisimmista henkilöistä on Slovenialainen filosofi Slavoj Žižek. Vaikka hän syntyi vuonna 1949 rautaesiripun takana, hän sai lapsena paljon kulttuurisia vaikutteita länsimaalaisista elokuvista Portorozin rannikkokaupungissa. Vuonna 1967 hän lähti opiskelemaan filosofiaa ja sosiologiaa Ljubljanan yliopistoon, ja oli hyvin aktiivinen senaikaisissa filosofian keskustelun piireissä. Hän on kääntänyt työkseen esim. Sigmund Freudin ja Jacques Lacanin töitä. Hän on tällä hetkellä filosofian ja sosiologian päätutkija Ljubljanan yliopistossa. Žižekin tutkinta keskittyy lähinnä mannermaiseen kulttuuriin sekä poliittiseen analyysiin, mutta on myös hyvin tunnettu työstään elokuvan tulkinnan alalla. Hän on tuottanut kaksi elokuvaa tutkivaa dokumenttia, The Pervert’s Guide To Cinema (2006) & The Pervert’s Guide To Ideology (2012). Žižek Käsittelee elokuvan tulkintaa ajoittaisesti kirjoituksissaan. Hän käyttää koukeroista ja monihyväistä artikulointiaan kuuluisasti edukseen väittelyissä, ja hänen tulkintansa elokuvista ovat usein kiistelyn alaisena.

K

eskustelut tarkoituksesta, vahingosta ja tulkinnasta aiheuttavat paljon itkua sekä hammasten kiristystä elokuvafanien kesken. Filmistä pitäminen riittää silti monelle. •

43


TEKSTI JA KUVAT: EETU PAAVOLA ETIKETTIEN GRAFIIKKA: KASPER LEDET

Omituista olutta, kiitos! Televisiokanavan virityskuva ja kokonaan äänteistä koostuva runo. Tanskalainen graafikko Kasper Ledet suunnittelee artesaanioluille epätavallisia ja mieleenpainuvia ulkoasuja erikoisista elementeistä – joskus myös yhtä erikoisilla menetelmillä.

M

illainen mahtaa olla etiketti oluelle, jonka nimi on Dan­ ger­o us­ly Close To Stu­p id amounts of Apricot? Vaaleanpunaisen, maalausta muistuttavan kuvituksen toteutustapa on vähintään yhtä erikoinen kuin oluen nimikin. Se on tehty liikuttelemalla erivärisiä musteita ja hedelmiä valokuvaskannerin päällä kesken skannauksen. Lopputuloksena tästä on satunnainen värien ja muotojen suma. Suunnittelija idean ja etiketin takana on tanskalainen AD ja itseoppinut graafikko Kasper Ledet. Hän suunnittelee erilaisia, ei niin tavanomaisia olutetikettejä ja tölkkien kuoseja Kööpenhaminalaiselle To Øl pienpanimolle. Lisäksi hän vastaa tanskalaisen panimoravintolan, BRUS’n, graafisesta suunnittelusta ja sisustuksesta. Ledet on suunnitellut panimon tuotteille ulkoasuja vuodesta 2010 asti, ja niistä on tullut To Øl’n tunnistettava tavaramerkki sekä osa yrityksen brändiä. Jokaisella oluttyypillä on oma

persoonallinen ulkoasunsa, eikä panimo ole asettanut ulkoasujen graafiselle sisällölle eikä muodolle minkäänlaisia sääntöjä lakiteknisiä rajoitteita lukuunottamatta. Vain logo säilyy pullosta ja tölkistä toiseen samana.

T

o Øl’n kaltaiset pienpanimot kilpailevat kuluttajista visuaalisuudella. Suurten panimoiden ja vanhojen tunnistettavien olutbrändien graafinen ilme koostuu aikalailla samankaltaisesta kuvamateriaalista, kuten vaakunoista, kruunuista, linnoista ja viljantähkistä. Nämä elementit ovat osa oluen tyypillistä mielikuvamarkkinointia ja ne liitetään oluen vanhaan historiaan. Pienpanimot erottuvat poikkeamalla perinteisistä kaavoista. Ne myös saattavat valmistaa useampia erilaisia oluita pienemmissä erissä, mikä voi antaa myös etikettien suunnittelulle liikkumavaraa. Ledet’n suunnittelemat rajoja rikkovat etiketit ovat tästä erinomainen esimerkki: ne ovat moderneja, abst-

45


 Seikkailunhaluisille. Etiketin etupuoli ei välttämättä heti kerro millaisesta oluesta on kyse.

rakteja ja leikkimielisiä. Ne ovat välillä hämärän outoja, eikä niillä usein ole visuaalisesti yhtään mitään tekemistä itse oluen kanssa. Koska etikettien graafiset elementit eivät ole yleisesti olueen liittettäviä, ne antavat katsojalleen pohdittavaa. Etikettien etuosa muodostuu useimmiten pelkästä kuvasta, ellei kyseessä ole typografinen esitystapa. Takaosan etiketti noudattaa jokaisessa pullossa samaa taittokaavaa. Siinä mainitaan oluen nimi, ainesosat ja lyhyt esittely oluesta. Jokaissa pullossa mainitaan myös Ledet’n nimi ulkoasun suunnittelijana, mikä vahvistaa suunnittelijan roolia osana panimon brändiä. To Øl’n tuotteissa käytetty grafiikka voi koostua siis esimerkiksi kuvien histogrammeista, cmyk-värikoodesta ja muista graafikoille avautuvista vitseistä, tai hylätyssä yleisöakvaariossa kuvatuista kuolleista kasveista. To Øl’n oluet on omituisuutensa vuoksi melko helppo erottaa hyllystä muiden oluiden joukosta.

46

I

nspiraatiota Ledet kertoo saavansa ihmisistä; musiikoista, arkkitehdeistä ja taiteilijoista. Hän käyttää graafisessa suunnittelussaan paljon valokuvaa, kuvakollaaseja, typografiaa, liukuvärejä ja abstrakteja muotoja. Välillä ulkoasu koostuu pelkästä valokuvasta. Valokuvien sisältö vaihtelee aina urbaaneista ympäristöistä ja arkkitehtuurista kasveihin ja luonnon maisemiin. Yhdessä tapauksessa kuvamateriaalina on näkymä autolautan jälkeen jättämästä aalto- ja vaahtovanasta, toisessa pääosaan on valittu lasinsirpaleita. Yksi Ledet’n käyttämä toistuva valokuvauksellinen ilmaisutapa ovat rakeiset kuvat, jotka on otettu vähäisessä valossa ja mahdollisimman korkealla ISO-arvolla. Osa töistä on puhtaasti typografisia. Yhteen ulkoasuun Ledet on laatinut runon, joka koostuu pelkästään onomatopoeettisista eli ääniä kuvaavista sanoista. Ledet’n mukaan tavalliset sanat eivät olleet riittäviä kuvaamaan juoman luonnetta. Oluen nimi on


 #YOLOmælk tölkissä, Mr. Series 2018 -sarjan ”Mr. Pink” ja Dangerously Close To Stupid amounts of Apricot. Ei saatavilla Suomessa. Kuvat: toolbeer.dk

#YOLOmælk, mikä nyt oikeastaan kertoo pullon sisällöstä yhtä paljon kuin etikettikin. Tänä vuonna myyntiin saapuneen Mr. Series -sarjan muuten valkoiset etiketit sisältävät isoin kirjaimin tyyliteltyjä cmyk-koodeja, ja lisäksi pullojen kauloihin on kiinnitetty tarra, joka on värjätty väriarvon mukaisella sävyllä. Värit tulevat Quentin Tarantinon ohjaaman Reservoir Dogs elokuvan hahmoista, joiden mukaan oluet on niin ikään myös nimetty. Myös To Øl’n kausioluet poikkeavat valtavirrasta. Ledet’n suunnittelemassa jouluoluen kuosissa pääosassa on oluen nimi Santastique, joka on sommiteltu Helveticalla valkoiselle pohjalle järjestelmällisen kaoottisesti kirjaimin SSS A NNN TAS T III QU EEE!. Teksti suorastaan huutaa ja kokonaisuus kuvastaa aika hyvin jokaiselle tuttua joulun tuomaa stressiä. Mielestäni yksi mielenkiintoisimmista on Gose to Hollywood -oluen ulkoasu. Keskellä on kuva televisio-

kanavan virityskuvasta, joka lähes kadonneena symbolina on viehättävä. Voisiko se olla kenties kannanotto Hollywoodin tuottamaan sisältöön? Virityskuvan takana on valokuva synkästä savupilvestä, mikä voisi viitata Kalifornian maastopaloihin. Ehkä kanavan lähetys on katkennut kaiken kulotuksen keskellä. Oli miten oli, Kalifornian sitrushedelmillä maustetun oluen maku oli yllätys ja miellyttävällä tavalla kitkerä. Etiketin perusteella sitä ei olisi osannut arvata.

L

edet kannustaa graafikoita etsimään inspiraatiota myös oman alan ulkopuolelta. Jään odottamaan mielenkiinnolla millaisia graafisia ratkaisuja näemme tulevaisuudessa. Kasper Ledet’n töihin voi tutustua osoitteessa kasperledet.dk tai Instagramissa: @kasperledet, jossa suunnittelija kertoo lyhyesti töistään ja työprosesseista niiden takana. •

47


TEKSTI JA KUVAT: HARRI PALIN

Brutaalit verkkosivut Brutalismi on parhaiten tunnettu modernistisena arkkitehtuurin suuntauksena. Nyt brutalismi siirtyy verkkoon, kun uuden suku­polven suunnittelijat haluavat uudistaa verkkosuunnittelun käytännöt.

Nykyaikainen verkkosuunnittelu tiivistyy sanaan käyttökokemus. Halutaan ohjailla mitä kuluttaja tuntee silloin, kun hän selailee käyttöliittymää. Hänen olonsa halutaan tehdä mukavaksi ja kokemuksensa mahdollisimman miellyttäväksi. Näin kuluttajan on helpompi palata takaisin klikkailemaan otsikoita, antamaan tykkäyksiä, jakamaan linkkejä ja ostamaan tavaraa. Käyttökokemusta parannetaan väriharmonialla, huippuunsa muotoiluilla web-fonteilla, siloitellulla kuvastolla, harkitulla sommittelulla ja hienovaraisella hierarkialla. ”Muutaman viime vuoden aikana huomasin trendin, että suunniteltiin lähes neutraaleja käyttöliittymiä. Niistä puuttui kaikki ymmärrys sisällön tai brändin puolesta tärkeille ominaispiirteille. Samoihin aikoihin huomasin suunnittelijoiden kokeilevan uuden, ikäänkuin antitrendin parissa, jonka karkea ja back-to-basics asenne tarkasteli millaista verkkosuunnittelu voisi olla täydellisen UX-maailman ul-

kopuolella.” Näin suunnittelija Pascal Deville luonnehti havaintojaan, jotka saivat hänet paneutumaan ilmiöön syvemmin ja perustamaaan Bruta­ listwebsites.com-sivuston. Hän kerää sivustolle esimerkkejä, jotka täyttävät hänen käsityksensä brutalistisista verkkosivuista. Deville luonnehtii verkkobrutalismia näin: ”Kaikessa rosoisuudessaan ja piittaamattomuudessaan näyttää miellyttävältä ja mukavalta, brutalismi voidaan nähdä nuoremman sukupolven reaktiona nykyisen verkkosuunnittelun keveyteen ja pinnallisuuteen.” Suunnittelijat haluavat palata verkkosuunnittelun juurille, jolloin verkkosivut näyttivät miltä näyttivät, koska ei tiedetty muusta.

Se näyttää koodatulta Devillen sivua selatessa huomaa heti, että kaikkia sivuja yhdistää brutalismille ominainen karu ja siloittelematon yleisilme. Rivien välistä loistaa iso keskisormi valtaväestön hyväksymälle tunnelähtöiselle UX-suunnittelulle.

49


HTML HTML on avoimesti standartisoitu merkintäkieli, jolla muun muassa luodaan verkkosivuja ja -sovelluksia.

CSS Cascading Style Sheets on kieli jolla määritellään tyyliohjeet esimerkiksi HTML-dokumentille.

Sivut näyttävät nopeasti tehdyiltä ja joskus jopa vitsiltä – eikö kukaan ole jaksanut oikeasti panostaa tehdessään näitä sivuja? Joku sivu näyttää suoraan Windows 95:n käyttöliittymältä, kun taas toinen näyttää tehdyn pelkällä HTML:llä ilman minkäänlaista style sheetiä. Joillakin sivuilla on päällekkäisiä kuvia, joillakin päällekkäistä tekstiä. Useilta sivuilta on vaikea löytää selkeää hierarkiaa. Monet sivut ovat yksi sivuisia. Kaikki sivut eivät näytä koodatuilta, sillä seassa näkyy myös paljon portfoliosivuja, jotka ovat hiukan tyylitellympiä ja hienostuneempia. Sivuja on siis monenlaisia, mutta mitä yhdistäviä tekijöitä niillä on? Ensimmäisenä huomaa, että väripaletti on hyvin riisuttu. Musta ja valkoinen ovat hallitsevat värit: valkoinen tausta mustalla tekstillä tai toisinpäin. Väripaletissa voi olla myös tehostevärejä, mutta niitä on usein vain yksi, ja ne ovat enimmäkseen puhtaita ja leikkaamattomia. Yleistä väreille on, että ne löytyvät Websafe-paletista tai ainakin muistuttavat sitä. Sillä ku-

50

vastetaan paluuta tietotekniikan juurille. RGB-värimallin puhdas sininen on runsasta, koska siitä tulee mieleen käyttöjärjestelmien alkuajat ja etenkin pahamaineisen Windowsin Blue Screen of Death. Sivustojen seasta löytyy myös todella monivärisiä esimerkkejä, jotka ikään kuin irvailevat kaikelle suuren yleisön mielestä hyvälle väriopille. Liukuvärejäkin käytetään. Ne näyttävät juuri siltä, kuin ne näyttivät ensi kertaa ikinä ruuduilla – häivytys on jyrkkä ja vaaka- tai pystysuora. Typografia on suoraviivaista. Sans serif- ja slab-serif ovat usein käytettyjä eikä serif-fontteja juurikaan nähdä. Käyttöjärjestelmä- ja monospace-fontit ovat suosittuja, koska niitä nähtiin paljon varhaisissa tekstipohjaisissa käyttöjärjestelmissä ja tekstieditoreissa. Tämän takia Courier-fonttia ja sen kaltaisia näkee paljon. Arial on kovassa käytössä, koska se on jokaisesta käyttöjärjestelmästä tuttu groteski. Sivujen layout vaikuttaa usein kömpelöltä. Elementtien asettelu näyttää siltä, kuin se olisi tehty pelkästään


Websafe-värit

Monospace-fontit

Websafe on 216 värin värijärjestelmä joka luotiin, kun sen aikaiset tietokoneet tukivat vain 256 väriä.

Monospace-fonttien jokainen kirjain ja merkki vie horisontaalisesti saman verran tilaa.

Blue Screen of Death

Padding ja margin

Blue Screen of Death on Windows käyttöjärjestelmän virheilmoitusruutu, joka näytetään, kun järjestelmä kohtaa sellaisen virheen, josta se ei voi palautua.

Padding-atribuutilla määritetään tila elementin sisällä. Margin-atribuutilla määritetään tila elementin ympärillä.

margin- ja padding-atribuuteilla. Usein sivuilta havaita piirteitä, joista ne ovat käytettävyydessä on jokin pieni kikka, velkaa arkkitehtuurille. jonka selvittyä sivun käyttö ja naviBrutalistista tyylisuuntausta edusgointi helpottuu ja on usein hauskaa- tavat rakennukset ovat rosoisia ja kin. riisuttuja. Niiden muodot ovat yksinErilaisia pieniä ja minimalistisia kertaistettuja ja geometrisiä. Ihan kuin kikkoja löytyy brutalistisilta sivuilta nämä rakennukset olisivat rakennettu paljon. Kursori voi olla epätavallisen laatikoista tehokkaasti ja kaunistenäköinen, muuttaa ulkomuotoaan, lematta: täyttämään tarkoituksensa, piirtää jälkeä sivulle tai jokin saattaa eikä yhtään enempää. Sama ajatus näseurata sitä. Hover voi laukaista ani- kyy myös brutalistisilta verkkosivuilta. maation tai mikrointeraktion. Ani- ”Mitä sitten jos joku ei pidä tästä? Se maatiot ja elementit voivat liikkua toimii ja ajaa asiansa.” Yksinkertaistetscrollauksen tahdissa. Eräällä sivulla tua käytännöllisyyttä. liikutaan 3D-tunnelissa pelkästään Betonirakennusten tummat ja vaascrollaamalla edestakaisin. leat sävyt luovat jyrkän kontrastin, Vaikka sivuilla on paljon samaa, jota harmaa leikkaa kylmyydellään. ovat ne kuitenkin persoonallisia ja Tätä todella pelkistettyä, mustavaluniikkeja, eikä kahta samanlaista si- koista värimaailmaa tullaan näkemään vua löydy. Mitä yhteistä näillä sivuilla myös brutalistisien verkkosivujen kuon sitten brutalistisen arkkitehtuurin vituksessa. Kuvat ovat usein käsitelty kanssa? näyttämään siltä kuin niissä olisi jokin virhe: kohinaa, rakeisuutta tai jokin Velka arkkitehtuurille vääristymä. Myös videoilta tuttua gliVaikka yhteneväisyydet brutalistisen tch-efektiä käytetään. Rakennusten bearkkitehtuurin ja verkkosuunnittelun tonipinta on lähes aina käsittelemätön, välillä ovatkin hyvin käsitteellisiä, voi jota kuvien ilme kuvastaa.

51


Brutalistiset rakennukset erottuvat perinteisestä maisemasta esimerkiksi poikkeavalla mittasuhteiden käyttöllä. Suuntaukselle uskollisena yksinkertaisen röyhkeästi. Verrattuna ympäristöönsä, varsinkin kaupunkimaisemassa, brutalistiset rakennukset ovat usein kömpelön suuria ja hallitsevat paikkaansa jopa uhkaavalla olemuksellaan.Ne ottavat tilansa pyytelemättä. Myös yksittäisessä rakennuksessa voidaan korostaa joitakin sen rakenteita skaalaamalla ne epätavallisen suuriksi tai muuten poikkeaviksi. Tämänkaltaista mittakaavan käyttöä tullaan näkemään myös verkossa, kun sivuilla halutaan korostaa jotakin elementtiä. Esimerkiksi tekstimassa voidaan skaalata tunkeilevan suureksi. Joskus sivun sommittelu saattaa rikkoutua ja luettavuus jäädä jopa toissijaiseksi asiaksi. Nykyaikaisessa arkkitehtuurissa rakennus yritetään usein saada sulautumaan ympäristöönsä. Artikkelisaan The Inspiration Behind Brutalism in Web Design suunnittelija Ben Bate kuvaa tätä esimerkillä pilvenpiirtäjis-

tä. Korkeudellaan erottuva rakennus istutetaan ympäristöönsä käyttämällä sen ulkopinnoissa paljon lasia, jotta se sulautuisi taivaaseen. Brutalistiset rakennukset erottuvat massasta myös sijoittelussa ja sommittelussa suhteessa ympäristöönsä. Ne saattavat tungetella mahtavuudellaan tai hypätä esiin ulkomuodollaan. Voidaan sanoa, että brutalistiset rakennukset erottuvat ympäristöstään luomalla siihen jonkinlaisen visuaalisen ristiriidan. Brutalistiset verkkosivut pyrkivät tyrkyttämään itseään massan seasta samoilla keinoilla. Sivut ovat jo itsessään valtavirrasta erottuvia. Esimerkiksi sivun hierarkiaa voidaan luoda näennäisen kömpelösti sommitelluilla elementeillä, jotka rikkovat tutut verkkosuunnittelun mallit. Tekstilaatikkoja voidaan sijoittella suoraan kuvien päälle ja kuvat voivat leikata toisiaan. Jotakin elementtiä voidaan korostaa räikeällä tausta- tai liukuvärillä. Ääriviivat laatikoissa ovat myös yksi keino korostaa sisältöä. Myös kolmiulotteisuuden käyttö brutalistisessa arkkitehtuurissa on kär-


jistettyä ja valtavirrasta poikkeavaa. Rakennuksen osia, esimerkiksi kerroksia, sijoitellaan toisiinsa nähden erisuuntaisesti, niitä saatetaan käännellä poikkeaviin kulmiin tai jotakin muotoa voidaan toistaa. Kolmiulotteisuus on lisääntynyt viime vuosina myös verkkosuunnittelussa. Yhä useampi sivusto näyttäytyy kolmiulotteisena tilana, jossa vierailija voi suunnistaa melko vapaasti. Brutalistisilla sivuilla kolmiulotteisuus näyttäytyy myös erilaisina geometrisinä muotoina. Muodoilla voi olla jokin toiminnallinen ominaisuus tai ne voivat olla sivuilla puhtaasti esteettisistä syistä. Toiminnalisuus voi olla esimerkiksi käänneltävä kuutio, jonka jokainen sivu on linkki. Joskus nämä kolmiulotteiset muodot ovat ulkomuodoltaan raa’an ja keskeneräisen näköisiä, koska ne on luotu puhtaasti koodaamalla. Muodot on voitu animoida liikkuviksi tai käyttäjä voi itse liikutella niitä. Yhteistä näille 3D-elementeille kuitenkin on, että ne erottuvat sivun muusta sisällöstä brutalismille ominaisin tavoin.

Mitä seuraavaksi? Antitrendit voivat muuttua trendeiksi. Joskus pienen yleisön omanaan pitämä ilmiö saa lisää seuraajia ja hyljeksintä kääntyy suosioksi. Yleistyykö brutalismi verkkosuunnittelussa niin paljon, että se kokee inflaation? Tuleeko siitä samanlaista massaa, jota se joskus niin kovin vastusti? Ja jos niin käy, ovatko suunnittelijat silloin epäonnistuneet vai jopa onnistuneet? Ennustaminen on vaikeaa, koska brutalistiset verkkosivut jakavat mielipiteet kuitenkin niin rankasti. Sitä vihataan tai sitten sitä rakastetaan. Brutalismin suhde valtavirtaan on anteeksipyytelemätön ja kaikkea muuta kuin sovitteleva. Se ottaa röyhkeästi oman tilansa, katsojan mielipiteestä piittaamatta. Suuntaukselle ominaista ei ole olla viehättävä ja puoleensavetävä. Sen tarkoitus on olla yksin­ kertainen, karu ja suora. Voidaankin ajatella, onko brutalismi paras tapa saada verkkosivut erottumaan edukseen. Ehkä ei, mutta ei brutalismilla siihen pyritäkään. •


TEKSTI JA KUVAT: JUKKA PÄIVINEN


Hahmosuunnittelua sienipäissä Oletko koskaan ajatellut mitä ihmisen psyykkeelle tapahtuu jos piirtää sieniä pimeässä huoneessa viikkokaupalla? En minäkään, mutta arvaamattomien muuttujien seurauksena vastaus on alkanut valjeta minulle, kun kyseinen ajatusleikki vaihtui karuksi todellisuudeksi.

S

tartup-kurssilla ryhmää etsiessäni päädyin kuuntelemaan viiden pelikehittäjän ideaa kaksiulotteisesta tasohyppelypelistä, jossa ratkotaan ongelmia yhdessä kolmen muun pelaajan kanssa. Idea sisälsi tässä vaiheessa alustavan käsityksen toteutusympäristöstä ja muutaman ruutupaperille raapustetun sienen, joiden lakkien alle oli lisätty hymynaama. Vaikka paperilta ilmennyt graafinen osaaminen näyttikin timanttiselta, päätin hypätä projektiin mukaan. Projektin alkaessa en ollut koskaan tehnyt peligrafiikkaa missään muodossa tai hädin tuskin piirtänyt ensimmäistäkään sientä photoshopissa. Koin silti erinomaiseksi ideaksi ottaa harteilleni koko pelin visuaalisen puolen hahmoineen, ympäristöineen ja animaatioineen, sillä taitojeni mittavuutta eivät ryhmän muut jäseneet vielä tietäneetkään. Onneksi puuttuvan kokemuksen ja osaamisen voi

aina korvata kofeiinilla, keskioluella ja tekemisen meiningillä. Tässä artikkelissa keskityn pelaajahahmojen suunnitteluun. Kuvaan lähtökohtaisesti suunnitteluprosessiani projektin edetessä, joten kirjoittamani perustuu täysin omiin näkemyksiini ja siihen vähään, mitä ensimmäisen vuoden hahmosuunnitteluosuudesta jäi aivojen pohjalle. Kannustan sinua siis olemaan eri mieltä kaikesta kirjoittamastani ja puistelemaan päätäsi epäloogisille ratkaisuille joita projektin aikana on tullut tehtyä.

K

onseptointivaihe lähti liikkeelle siitä, että kunkin hahmon on oltava sieni. Realistisuus ei ole pelin keskeinen tavoite, mutta kyseinen lähtökohta toi silti tervetulleita rajoja ideointiin; pystyin perustamaan hahmot todellisuuteen etsimällä inspiraatiota esimerkiksi sienikirjoista. Tämä yhdistettynä mainitsemiini

55


Konseptointivaihe lähti liikkeelle siitä, että kunkin hahmon on oltava sieni. Abå on velhosieni, jonka taitoihin kuuluu muunmuassa esineiden liikuttelu ja vihollisten tainnuttaminen hetkellisesti.

Pavo on kärpässieni, joka painollaan murskaa sekä esteitä että vihollisia ja toimii trampoliinina muille hahmoille.

Taro on kanttarelli, joka silppuaa niin aluskasvillisuutta kuin vihollisiakin ja liitää leveämpien rotkojen yli kuin muut sienet.

Sipe on pikkusieni, joka mahtuu paikkoihin jonne muut sienet eivät. Sipe myös syöksee vettä, pyörittäen vesipyöriä ja kastellen erinäisiä kasveja.

56

ruutupaperipiirroksiin loi jo kohtuullisen pohjan hahmojen kehittämiselle. Toinen keskeinen suunnittelua ohjaava tekijä oli se, miten hahmot käyttäytyvät pelissä. Kullakin hahmolla on omat taitonsa ja ominaisuutensa, joiden avulla pelaajat yhteisvoimin etenevät tasojen läpi. Taitojen on ilmennyttävä hahmoista visuaalisesti, jotta niiden ohjaaminen on pelaajalle loogista ja hahmojen animointi on ylipäänsä toteutettavissa. Hyvä esimerkki olemassaolevan sienen yhdistämisestä tarvittaviin taitoihin on Taro-hahmo, jonka oli kyettävä liitämään ja sirkkelin tavoin pyörimällä katkaisemaan köynnöksiä ja muuta kasvillisuutta. Tarvittiin siis leveä ja ilmava sieni, jonka reunat näyttäisivät kuitenkin riittävän teräviltä. Niinpä ilmeinen ratkaisu oli tuttu ja turvallinen kanttarelli. Veikeästä konseptista huolimatta hahmot eivät aina valmistuneet kuin sienet sateella. Projektin alkuvaiheessa joukkoon kuului esimerkiksi Welp,


 Veikeän fallisen mutta valitettavan hyödyttömän Welpin korvasi lopulta kompaktin monipuolinen Sipe-sieni.

korkea pitkulainen sieni, jonka taitoihin kuului sillaksi kaatuminen ja korkealle sijoittuviin objekteihin yltäminen. Pelin idean kehittyessä kuitenkin huomattiin, että siltana toimiminen on pelaajalle yhtä hauskaa kuin esimerkiksi kiven esittäminen koulunäytelmässä, ja korkealle yltäminen ajaa saman asian kuin Pavo-sienen trampoliinitaito. Niinpä edes Welpin fallinen ulkonäkö ei riittänyt pitämään sitä mukana pelissä. Welpin korvasi joukkiosta Sipesieni. Ennen hahmon suunnittelua tiedossa oli, että jonkun hahmoista olisi mahduttava muita sieniä ahtaampiin tiloihin ja syöstävä vettä, kastellen esimerkiksi ympäristöstä löytyviä kasveja. Nämä taidot yhdistyivät pieneen ja pyöreään sieneen, joka kantaa sinisessä lakissaan vettä. Vaikka Sipe oli ryhmän uusin tulokas ja suunnittelultaan yksinkertaisin hahmo, siitä tuli lopulta koko pelin maskottisieni: Sipe päätyi esimerkiksi pelin logoon, huppareihin ja pinsseihin.

K

eskeisimpänä käytännön rajoitteena suunnittelulle oli pelaajahahmojen pieni koko peliruudulla. Hahmoista oli siis tehtävä mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti toisistaan erottuvia – selkeän päävärin asettaminen joka hahmolle oli miltei pakollista, ja kaikki ylimääräiset osat oli karsittava. Tämän seurauksena esimerkiksi suurin osa hahmojen käsistä putosi pois, sillä juuri mikään hahmojen taidoista ei sellaisia vaatinut. Jäljelle jäi ainoastaan Abåsienen sauvaa pitelevä käsi, joka sekin pelkistyi palloksi. Hahmojen oli väriensä lisäksi erotuttava toisistaan myös muodoltaan. Tässä työkaluna toimi ensimmäisen vuoden opinnoissa läpikäydyt hahmosuunnittelun perusmuodot: ympyrä, suorakaide ja kolmio. Vaikka kaikki muodot eivät ole suoranaisesti hahmoissa käytetty, ovat ne nähtävissä suunnittelun taustalla - Abå asettuu kolmion sisälle, Pavo suorakaiteeseen ja niin edespäin. Kaikkien hahmojen

57


oli kuitenkin oltava iloisia ja lähestyttäviä, joten esimerkiksi kolmioon oli aina yhdistettävä pyöreitä muotoja, ettei hahmo näyttäisi liian terävältä ja vaaralliselta. Suunnitelmat muuttuivat hieman siirryttäessä hahmojen animaatioiden konseptointiin. Esimerkiksi Pavo-sieni vyöryessään kääntää lakkinsa kameraa kohti, joten lakin pilkkujen paikat oli määriteltävä säännöllisiksi ja helpoiksi seurata. Sipen ”lepoasennossa” oleva suu kutistui pieneksi jotta valtava vettä syöksevä kita korostuisi entisestään. Tarkoituksettoman onnekasta oli, että ennen animaatioiden miettimistä hahmojen yksinkertaistaminen oli tehty miltei loppuun asti: tämä vähensi piirto- ja ajatustyön määrää huomattavasti.

P

rojektin vaatimasta suuresta työmäärästä huolimatta työskentely on ollut hauskaa ja opettavaista. Ruosteiset kuvitustaitoni ovat kehittyneet nopeaa tahtia, ja olen päässyt harjoittelemaan monia

opinnoissani opittuja taitoja oikeastaan kaikissa projektin vastuualueissani. Mielekkyyttä tekemiseen on tuonut myös se, että projekti on oikeasti edennyt ja pelin idea vaikuttaa lupaavalta: jonakin kauniina päivänä voisin jopa kuvitella saavani pari kolikkoa vaivani palkaksi kun peli laitetaan markkinoille. Peli ei missään nimessä ole vielä valmis, eivätkä hahmotkaan todennäköisesti ole aivan lopullisia. Jo artikkelia kirjoittaessani huomasin korjausta vaativia pieniä virheitä, joita pitää lopulliseen peliin vielä hioa. Artikkelissa näkyvät kuvitukset ovatkin siis tämänhetkinen tilanne, ja nähdäksesi todelliset finalfinal© -versiot hahmoista, sinun on hankittava peli sen ilmestyessä Steam -verkkokauppaan, toivottavasti vielä tämän vuoden puolella. •

p Animaatiokonseptoinnilla oli oma vaikutuksensa hahmojen lopulliseen ulkonäköön.

58


59


TEKSTI JA KUVAT: PELLE HERMANNI


TEKSTI JA KUVAT: AKKE SAARI

Taidegrafiikka Taidegrafiikka on kuvataiteen laji, jossa erilaisilta painolevyiltä vedostetaan kuva paperille tai muulle materiaalille. Lopputulosta kutsutaan vedokseksi. Grafiikka-sanan alkuperä tulee kreikan grafein-sanasta, joka on suomeksi käännettynä kirjoittaa, piirtää ja kaivertaa.

T

aidegrafiikka yleistyi, kun teollisia painomenetelmiä otettiin käyttöön kuvataiteen tekemisessä. Myöhemmin taidegrafiikan perinteiset tekniikat ovat monipuolistuneet uusien teknisten mahdollisuuksien myötä. Erityisesti valokuvaus on vaikuttanut nykytaidegrafiikkaan suuresti. Tämän lisäksi tietotekniikan edistyminen on tuonut uusia vedostusmahdollisuuksia.

Menetelmät ja tekniikat Menetelmät jaetaan yleensä neljään eri kategoriaan riippuen siitä, mihin osaan laatasta painoväri jää ja miten se siirtyy vedostaessa paperille. Taidegrafiikan menetelmien keskeisimmät ryhmät ovat koho-, syvä- ja laakapai­ nomenetelmät sekä serigrafia. Jokaista

vedosta pidetään itsenäisenä taideteoksena. Taidegrafiikka ei kopioi jo olemassa olevaa taideteosta. Kohopainomenetelmissä kuvan tekevät osat painolaatassa ovat koholla. Se mitä ei haluta vedokseen, kaiverretaan pois laatasta. Kohopaino on grafiikan tekniikoista vanhin. Euroopassa kohopainolaatoilla harjoitettiin kangaspainantaa viimeistään 1000-luvulla, mutta Kiinassa ja Japanissa sitä tehtiin jo vuosisatoja aiemmin. Kohopainotekniikoita ovat muun muassa linoleikkaus, puukaiverrus ja puupiirros. Syväpainomenetelmissä eli metalligrafiikassa viivat syövytetään tai kaiverretaan laatan pintaan syvennyksiksi. Laattamateriaalina käytetään metallia, joka on yleensä kuparia. Vedostusvaiheessa väri siirtyy syvistä osista

61


Työskennellessä täytyy käyttää suojavälineitä, kuten suojanaamaria, -käsineitä ja -vaatteita.

paperiin. Syväpainotekniikoita ovat esimerkiksi kuivaneula, mezzotinto, kuparikaiverrus, etsaus eli viivasyövy­ tys, akvatinta ja pehmeäpohja. Kuivaneula on yksinkertaisin syväpainomenetelmä, jossa kuparilevyyn piirretään haluttu kuva teräsneulalla. Painoväri hangataan levyn pintaan ja se pyyhitään puhtaaksi. Väri jää piirrettyihin uriin, sen jälkeen kuva painetaan kostutettuun paperiin prässin avulla. Mezzotintossa painolaatan pinta rouhitaan ensin tasaisen karheaksi, sitten vaaleammat alueet silotetaan viilaamalla. Päinvastainen prosessi on myös mahdollista toteuttaa. Painettu lopputulos muistuttaa pastelliliidun jälkeä, jossa on samettisen tummia sävyjä. Etsaus on tunnetuin syväpainomenetelmä. Siinä urat tehdään hapolla syövyttämällä. Kuparilevy suojataan aluksi vahalla, jonka jälkeen vaha raaputetaan pois viivakohdista, sitten

levyä syövytetään happoliuoksella niin, että kupariin jää urat. Akvatintassa laatan pinta peitetään ensin hienolla hartsipölyllä, joka on hyvin myrkyllistä. Työskennellessä täytyy käyttää suojavälineitä kuten suojanaamaria, -käsineitä ja -vaatteita. Työhuoneen täytyy olla hyvin eristetty ja tuuletettu. Painolaatan voi käsitellä myös terveellisemmillä aineilla. Laatan voi suihkuttaa nestemäisellä akvatintaseoksella käyttäen suihkepulloa. Pintaan on tarkoitus jäädä lumisademainen pilvi. Levitetyn aineen annetaan kuivua hyvin. Tämän jälkeen painolaatan osia peitetään suojalakalla, ja syövytetään pikku hiljaa niin, että ne piirroksen kohdat, joihin halutaan tummimmat sävyt, ovat pisimpään ilman lakkaa. Hartsin tai akvatintan kohdalle jäävät pisteet pysyvät kohollaan, pitävä painopaperin sileänä ja antavat akvatintavedokselle ominaisen rakeisen jäljen. Syväpainoon sisältyvät myös valo-

63


kuvapohjaiset tekniikat fotopolymee­ ri ja fotogravyyri, sekä näiden lisäksi carborundum ja collagrafia. Carborundum-menetelmässä käytetään carborundum-jauheen ja liiman sekoitusta painolaatan maalaamisessa. Collagrafiassa painolaatalle lisätään kollaasin tavoin liimaamalla eri materiaaleja. Laakapainomenetelmissä väriä antavat ja antamattomat osat ovat samassa tasossa. Tekniikka perustuu veden ja rasvan hylkimisreaktioon. Painopinta käsitellään osittain väriä vastaanottavaksi ja osittain sitä hylkiväksi. Kategoriaan kuuluvat kivilito­ grafia ja offsetlitografia. Serigrafia eli silkkipaino perustuu painokehykseen pingotetun kankaan värinläpäisyyn. Painopintana käytetään pingotettua seulakangasta, joka

64

pääasiassa nykyään valmistetaan silkin sijaan polyesteristä. Painokuvio luodaan seulakankaalle sen alapintaan liitetyn sapluunan avulla. Sapluuna tukkii seulan niistä kohdista, joista värin ei haluta menevän painopinnalle. Nykyään yleisin tekniikka on kuitenkin valotuskaavion käyttö, jossa kuva luodaan seulalle valoherkän emulsion ja valotusfilmin avulla. Serigrafiassa painopinnan ei tarvitse olla puristuksissa eikä sen tarvitse olla tasainen. Sen vuoksi silkkipainolla on mahdollista painaa monelle eri materiaalille kuten paperille, tekstiilille, kankaalle, puulle, muoville, metallille ja lasille. Tekniikka mahdollistaa hyvin paksut, peittävät ja kestävät väripinnat, jotka olisivat mahdotonta toteuttaa muilla painokeinoilla.


Yleisimmät vedosmerkinnät: T.p.l’a (Tirée par l’artiste) tarkoittaa taiteilijan itse vedostamaa työtä. Merkintä sijoitetaan tavallisesti vedoksen vasempaan alareunaan vedosnumeron viereen. Jos tätä merkintää ei ole, niin vedostuksen on tehnyt joku muu taidevedostaja.

E.A. tai A.P. (Épreuve d’artiste / Artist’s Proof) on itse sarjan lisäksi vedostettu taiteilijan sarja. Sen kappalemäärä on yleensä 10% varsinaisen sarjan määrästä.

E.v. (Edition variée, Edition variable) tarkoittaa, että vedossarja on vaihteleva. Sarjan vedokset voivat erota toisistaan esimerkiksi väreiltään tai niissä on voinut olla yksilöllisiä työvaiheita. Vedosten välillä on voitu esimerkiksi kaivertaa lisää painolaattaa vaihtelun aikaansaamiseksi.

H.C. (Hors Commerce) tarkoittaa myynnin ulkopuolella olevaa vedosta. Nämä vedokset ovat yksityiseen käyttöön tehtyjä, joita ei ole tarkoitettu myyntiin. H.C.-vedoksia voi olla itse sarjan lisäksi muutamia.

Monotypia on teknisesti kaikista helpoin taidegrafiikan laji. Tässä menetelmässä tasaiselle laatalle tai lasilevylle maalatusta kuvasta saadaan painettua pelkästään yksi ainutlaatuinen vedos. Pigmenttitulostimien käyttö taidegrafiikassa on nostanut suosiotaan. Digitaalisia työvälineitä hyödyntämällä tulostetaan taidekuva arkistokelpoisilla pigmenttimusteilla paperille tai jollekin muulle materiaalille.

painetaan ennakkoon päätetty määrä. Pelkästään onnistuneet vedokset viimeistellään merkinnöin. Yleisten vedosmerkintöjen lisäksi voidaan käyttää myös omia merkintöjä. Numerointi ei viittaa vedosten arvoon tai järjestykseen, vaan kertoo, kuinka monta kappaletta sarjasta on tehty. Vedoksia voi olla yksi tai monta sataa, riippuen käytössä olevasta menetelmästä ja halutusta vedosmäärästä. Nykyään on tavallisempaa vedostaa pieniä kuin suuria sarjoja. Taidegrafiikan sarjallisuudesta huolimatta jotkut taiteilijat ottavat teoksesta vain yhden uniikin vedoksen, joka merkitään yleensä 1/1. •

Taidegrafiikan vedosmerkinnät Taidegrafiikan tekniikat mahdollistavat sarjojen painamisen. Vedossarjan painaa joko itse taiteilija tai toinen ammattivedostaja. Taiteilija merkitsee sarjanumerolla ja nimikirjoituksella jokaisen kelvollisen vedoksen. Vedoksia

65


TEKSTI JA KUVAT: KRISTIINA SAKS

Konseptikuvitus – inspiroivaa ideointia Mahtavat hahmot, olennot sekä maisemat, joita näet elokuvissa tai videopeleissä, saavat kaikki alkunsa ideoista. Konseptitaiteilijat herättävät nämä ideat henkiin. Konseptikuvituksen avulla on helpompaa löytää yhtenäinen visio ja inspiroida kaikkia ympärillä.

M

aailmanrakennus, englanniksi world-building, tarkoittaa fiktionaalisen maailman rakentamista perustaen sen joko meidän maailmaamme ja historiaan tai rakentamalla täysin fiktionaalisen universumin. Maailmaa voi siten nimittää keksityksi ja täten fiktionaaliseksi. Maailmanrakennus ei toimi ainoastaan rajaavana tekijänä tarinoissa vaan toimii omana hahmonaan ja oikein toteutettuna tempaa mukaansa, upottaen katsojan maailmaansa sisään. Fantasiassa, scifissä tai muissa eri genreihin liittyvissä tuotannoissa maailmanrakennus on essentiaalisen tärkeää. Perusteellisen maailmanrakennuksen jälkeen on helpompaa lähteä rakentamaan todentuntuisia ja samaistuttavia hahmoja, suunnittelemaan kaupunkeja

ja niiden arkkitehtuuria sekä havainnollistamaan maailmaan sopivaa flooraa ja faunaa. Fantasiamaailman voi perustaa oikeisiin lokaatioihin ja historiaan, rinnakkaistodellisuuteen tai kokonaan kuviteltuun universumiin. Kirjallisuudessa lukijan mielikuvitus hoitaa itse maailman hahmottamisen, mutta konseptikuvitus hoitaa visualisoinnin meidän kaikkien puolesta.

Mitä on konseptikuvitus? Konseptisuunnittelu itsessään tarkoittaa ideoiden materialisointia, jolloin jonkinlaiseen ongelmaan luodaan toimiva ratkaisu. Konseptointi tarkoittaa työn visualisointia, käsikirjoitusta, luonnoksia ja piirustuksia tai ennakkolaskelmia. Konseptia voidaan kuvailla myös prototyypiksi, jolloin tuotetta ei

67


ole viety vielä tuotantoon asti. Konseptikuvituksen tehtävänä on luoda yhteys ideoiden ja niiden visualisoinnin välille. Konseptitaide on kuvittamisen muoto, jossa tärkeimpänä objektiivina on luovan ajattelun ja ideoiden kommunikointi, yhdistäminen, yleinen inspirointi ja ilmapiirin sekä tyylilajin löytäminen ennen tuotteen viimeistelyä ja lopullista muotoa. Konseptitaide ei kuitenkaan ole sama asia kuin kuvitustaide. Konseptitaiteen tehtävänä on luoda artistinen, yhtenäinen visio, jonka voimin koko tuotanto puskee eteenpäin. Konseptikuvitusta käytetään yleisesti kaikissa visuaalisissa medioissa, kuten elokuvissa, animaatioissa, sar-

68


jakuvissa ja etenkin videopeleissä. Pelisuunnittelijat käyttävät konseptitaiteilijoita monissa tärkeissä suunnittelun osa-alueissa, kuten arkkitehtuurin visualisoinnissa sekä peliin sisältyvien objektien yksityiskohtien suunnittelussa. Konseptitaiteesta on tullut yksi hallitsevista, suosituimmista sekä ainutlaatuisimmista taiteen muodoista internetissä. Taidetta luodaan useimmiten käyttäen digitaalisia työkaluja kuten Photoshop- tai Paint Shop Proohjelmistoja, mutta myös perinteisillä menetelmillä kuten akryyli- tai öljyväreillä, kynä- tai hiilipiirroksilla luotua konseptitaidetta on laajalti nähtävissä. Yleisimmin konseptitaiteen tyylilajeja ovat scifi sekä fantasia, mutta konsep-

titaidetta voidaan käyttää minkä tahansa teeman yhteydessä. Konseptitaide voi vaihdella tunnelmallisista maisemien kuvauksista yksityiskohtaisiin kuvituksiin eri hahmoista ja niiden kantamista esineistä. Konseptitaiteen päämääräisenä tarkoituksena on pienentää virhemarginaalia ja näin vähentää tuotannon kustannuksia, niin rahallisesti kuin ajallisestikin. Konseptitaiteen prosessiin sisältyy yleensä kymmeniä ja jopa satoja luonnoksia, mukaan lukien myös useat epäonnistuneetkin kuvitelmat. Konseptitaide on iteroiva prosessi ja naulan kantaan osuminen ensimmäisillä kerroilla on erittäin harvinaista. Konseptitaide poikkeaa tässäkin

69


”The purpose of concept art as a genre is to unbrainwash our mathematical and logical faculties.” – Henry Flynt

yhteydessä huomattavasti kuvitustaiteesta, sillä tärkeintä konseptitaiteessa ei ole kuvan visuaalinen presentaatio vaan tärkeintä on idean välittyminen. Viimeistellyllä ja kauniilla taiteellisella kuvalla ei ole lainkaan niin suurta arvoa, jos sillä on vain vähän uutta tarjottavaa muotoilun, tunnelman ja ideoinnin suhteen. Tätä voitaisiin jopa pitää kallisarvoisen ajan sekä vaivan tuhlaamisena. Toisin sanoen, paremmassa arvossa pidetään karkeaa suurpiirteistä luonnosta, joka herättää mielenkiinnon, inspiroi ja luo keskustelua. Artistisia virheitä harvemmin tarkastellaan suurennuslasilla. Yksi tärkeimmistä konseptikuvitukseen liittyvistä prosesseista on tuottajien sekä sijoittajien vakuuttaminen idean toimivuudesta. Konseptitaiteen avulla kokonaisuuden esittäminen on erittäin tehokasta sekä aikaa että kustannuksia säästävää, verrattuna esimerkiksi konseptien mallintamiseen 3D:ksi, mikä vaatisi ison tiimin ja paljon enemmän resursseja. Konsep-

70

titaiteella on helppoa esittää yksityiskohtaisesti se, miltä valmis lopputulos tulisi näyttämään, mitä se sisältäisi, mikä on valmiin tuotteen välittämä tunnelma, väriskeema, kohderyhmä ja niin edelleen. Elämme aikaa, jolloin visuaalisessa mielessä kaikki on mahdollista ja koska tämän ansiosta mahdollisuuksia on ääretön määrä, niin on myös ääretön määrä epäonnistumisia. Koska konseptitaide on ideointiprosessin ensimmäisiä ja tärkeimpiä vaiheita, on korjauksia sekä muutoksia helppo tehdä kustannustehokkaasti.

Konseptitaiteen historiaa, lyhyesti Vasta 1930-luvulla virallinen käsite konseptitaiteesta saavutti ansaitusti asemansa yhtenä tärkeimpänä prosessina alkutuotannossa. Animaatio- sekä autoteollisuus olivat ensimmäiset, ketkä omaksuivat konseptitaiteen käytön tuotannossaan kokonaisvaltaisesti. He palkkasivat tarkoituksellisesti ihmisiä ammattinimikkeellä konseptitaitelija.


Disneyn konspetikuvitusta elokuvista ”Lumikki ja seitsemän kääpiötä” ja ”Herkules”

Konseptikuvitus kukoisti 1930-luvun autoteollisuudessa, kun suuret autoyhtiöt pyysivät artisteja suunnittelemaan ”tulevaisuuden” autoja. Vuonna 1938 julkaistiin ensimmäinen konseptitaiteeseen perustuva auton prototyyppi, Buick-Y Job, mutta vasta 50-luvulla kyseisen auton konsepti saavutti valtavan suosion ja lopulta vaikutti kyseisen vuosikymmenen kaikkien autojen ulkonäköön. Autojen konseptisuunnitteluprosessi ei ole muuttunut paljoakaan niistä ajoista, kun sitä alettiin tuotannossa harjoittamaan. Animaattorit popularisoivat konseptikuvituksen eri metodit ja hioivat niitä käyttötarkoituksien mukaisiksi. Tunnetuin animaattori näiden ensimmäisten joukossa oli kukapas muukaan kuin Walt Disney. Disney käytti konseptikuvitusta hänen studionsa ensimmäisen kokonaismittaisen animaatioelokuvan ”Lumikki ja seitsemän kääpiötä” alkutuotannossa. Ehkäpä tärkein konseptitaiteilija kyseisen elokuvan tuotannon kulisseissa oli

nimeltään Albert Hurter. Hurter toimi avainasemassa Disney-studiolla ja vaikka hänen tittelinsä ei kuitenkaan ollut art director, tämä usein johti 6–7 muun taiteilijan tiimiä. Hurter oli vastuussa tärkeiden päätösten tekemisestä ja teki suurimman osan hahmosuunnittelusta ja esianimoinnin töistä. Vaikka elokuvan julkaisusta on kulunut jo vuosikymmeniä, kukaan ei voi kiistää sen merkitystä animaatioteollisuudelle, konseptitaiteelle sekä populaarikulttuurille. On vaikea kuvitella kuinka erilaiselta kyseinen elokuva olisi voinut näyttää ilman konseptikuvituksen prosessia elokuvan tuotannon ensivaiheissa. Hurter ja hänen tiiminsä eivät ainoastaan olleet mukana tuottamassa aikansa tärkeintä animaatioelokuvaa, vaan olivat mukana nostamassa Disneytä yhdeksi maailman tuotteliaimmasta ja menestyneimmistä animaatioyrityksistä. •

71


TEKSTI JA KUVAT: SAARA SALMINEN

Ympäristöystävällinen suunnittelu – digitaalinen vai painettu media? Mitä ekologisuus tarkoittaa graafisessa suunnittelussa? Tulisiko paperin käytöstä pyrkiä eroon? Entä ovatko digitaaliset tuotteet oikeasti niin ympäristöystävällisiä kuin usein oletetaan? Nykypäivänä ympäristöystävällistä työskentelytapaa pidetään graafisessa suunnittelussa lähes itsestäänselvyytenä; ekologisuus tulisi olla jokaisen suunnittelijan tavoitteena ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen on osa hyvää suunnittelua ja ammattitaitoa. Ympäristöystävällisyyttä voidaan graafisessa suunnittelussa toteuttaa monella tapaa. Ensimmäiseksi tulee usein mieleen paperinkäytön vähentäminen sekä digitalisoinnin lisääminen, jolloin jätteen määrä vähenee. Tämä on kuitenkin vain puoli totuutta, sillä kummallakin on heikkoutensa ja vahvuutensa. Kumpi alusta on siis ympäristöystävällisempi vaihtoehto graafiselle suunnittelijalle ja miksi?

Ekologisuus painetussa mediassa Painetussa mediassa on helppo tehdä konkreettisia ekologisia ratkaisuja suunnittelutyössä. Voi esimerkiksi valita ympäristöystävällisemmän paperin ja musteen painattamiseen tai vaikka

jättää tuotteet pintakäsittelemättä, jotta ne kelpaisivat kierrätykseen käytön jälkeen. Painetut tuotteet kuitenkin muuttuvat jätteeksi poistuessaan käytöstä. Sekä paperi että kartonki toki kuuluvat maailman tehokkaimmin kierrätettäviin materiaaleihin, mutta kierrätys- ja valmistusprosessit kuluttavat luonnollisesti energiaa. Kierrätyksen ja valmistuksen lisäksi painetun tuotteen elinkaareen sisältyy mm. tuotteiden kuljetus sekä varastointi, joihin myös kuluu luonnonvaroja. Suunnitteluvaihe on tuotantoprosessin tärkein osuus, koska jo tässä vaiheessa luodaan raamit sille, mitä käytöstä poistuvalle tuotteelle tapahtuu. Suunnittelussa voidaan ottaa avuksi työskentelymalleja, joiden tavoitteina on jätteen ehkäisy ja luonnonvarojen kulutuksen minimointi. Esimerkiksi ”takaperin suunnittelu” (Backward de­ sign) toimii siten, että suunnitteluprosessi aloitetaan loppupäästä, eli tuotteen jo poistuttua käytöstä. Pohditaan, miten käytöstä poistuneen tuotteen

73


raaka-aineet olisivat helposti kierrätettävissä, minkä jälkeen edetään alkua kohti suunnittelemalla tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet mahdollisimman ekologisiksi ja järkeviksi.

Ekologisuus digitaalisessa mediassa Digitaalisessa mediassa tuotteet ovat aineettomia, eivätkä synnytä jätettä. Digitaalista mediaa pidetäänkin usein painettua mediaa ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona. Vaikka digitaaliset tuotteet ovatkin aineettomia, laitteet joilla niitä tuotetaan ja katsellaan eivät sitä ole. Elektroniikan valmistus kuluttaa valtavan määrän luonnonvaroja ja laitteiden käyttö kuluttaa energiaa. Sen lisäksi, että elektroniikka kuuluu hankalimmin kierrätettäviin jätteisiin, se myös muuttuu käyttötavarasta romuksi hyvin nopeaan tahtiin. Digitaalisen suunnittelijan ekologiset valinnat eivät ole yhtä ilmeisiä kuin painetussa suunnittelussa, kuitenkin esimerkiksi verkkosivujen hakukone­ optimoinneilla sekä sovellusten help-

pokäyttöisyydellä voidaan vähentää kuluttajan elektroniikkalaitteen äärellä viettämää aikaa. Suurin ympäristöhyöty digitaalisessa mediassa on silti tuotteiden aineettomuus ja jätteettömyys.

Digitaalinen vai painettu? Painetun median tuotteet aiheuttavat siis paljon jätettä ja elinkaareen eri vaiheisiin kuluu luonnonvaroja, mutta tuotteen valmistuttua kulutus päättyy. Esimerkiksi sanomalehden lukemiseen voi käyttää kaksikymmentä tuntia, eikä se silti kuluta enemmän luonnonvaroja kuin viisi minuuttia lehden lukemista. Saman lehden digitaalinen versio ei puolestaan tuota jätettä, mutta mitä kauemmin lukemiseen käytetään aikaa, sitä enemmän laite, jolla lehteä luetaan, kuluttaa energiaa ja sen myötä luonnonvaroja. Kumpi alusta siis on ekologisempi vaihtoehto? Alma Median suorittaman tutkimuksen mukaan ympäristönäkökulmasta digitaaliselle alustalle soveltuvat parhaiten tuotteet, joiden parissa vietetään vain vähän aikaa, esimerkiksi


esitteet, mainokset ja lyhyet julkaisut. Tällöin tuote, jonka käyttö on vähäinen, ei turhaan aiheuta jätettä tai luonnonvarojen kulutusta esimerkiksi kuljetuksen, varastoinnin ja kierrätyksen muodoissa. Tuotteet, joiden käyttö on pidempiaikaista, on ympäristön kannalta kannattavampaa painattaa, kuten sanomalehdet, kirjat ja muut pidemmät julkaisut. Tuotteen päädyttyä kuluttajan käsiin luonnonvarojen kuluminen päättyy ja tuotetta voi huoletta käyttää niin kauan kuin haluaa.

Graafisen suunnittelijan rooli On siis tärkeää ottaa jo suunnitteluvaiheessa tuotteeen koko elinkaari huomioon ja pohtia, mikä sen käyttöikä ja käyttötarkoitus tulee olemaan ja mikä alusta olisi tuotteelle ekologisesti järkevin vaihtoehto. Ympäristöystävällinen suunnittelu ei ole erityisen vaikeaa, eikä myöskään vaadi suuria uhrauksia tai valtavaa budjettia. Se vaatii suunnittelijalta ensisijaisesti halua ottaa asioista selvää sekä valmiutta muuttaa omia työskentelytapojaan. On myös olennaista, ettei suunnittelija vain sokeasti seuraa asiakkaan ehtoja, vaan pyrkii käyttämään vaikutusvaltaansa alan ammatilaisena. On aivan yhtä tärkeää kouluttaa asiakastaan kuin kouluttaa itseään. Sekä digitaalisella että painetulla medialla on siis edelleen paikkansa modernissa graafisessa suunnittelussa. Niin pitkään kun elektroniikkalaitteiden käyttöikä on lyhyt ja kierrätys hankalaa, on paperi ja perinteinen painettu media vahva kilpailija digitaaliselle medialle. •


TEKSTI JA KUVAT: MINNA SALOMAA


TEKSTI JA KUVAT: MINNA SALOMAA

Magic the Gatheringin taide Magic the Gathering on Richard Garfieldin vuonna 1993 luoma korttipeli. Se on maailman ensimmäinen keräilykorttipeli. Pelin julkaisijana toimii Wizards of the Coast, joka on nykyään Hasbron omistuksessa.

Magic the Gathering on monimuotoinen peli, jossa on useita eri formaatteja ja pelityylejä. Tavallisimmassa Magicpelissä ottelee kaksi pelaajaa pakoilla, joissa on vähintään 60 korttia. He ovat maailmojen välillä kulkevia planeswalkereita, eräänlaisia maageja, jotka taistelevat kutsumalla olentoja ja langettamalla loitsuja. Tämän mahdollistaa maan tuottamaa voima, mana. Peli aloitetaan 20 elämäpisteellä ja seitsemällä käsikortilla. Pelaajat pelaavat kortteja vuorotellen ja pelin häviää se, jonka elämäpisteet laskevat ensin nollaan. Kortin yläosa on varattu kuvitusta varten. Käytännön kannalta kuvitus auttaa korttien erottamisessa toisistaan, mutta monet kokevat niiden luoman tunnelman olevan aivan yhtä merkityksellistä. Maailmanrakentamisen kannalta korttien taide on yhdessä kortin alalaidan lyhyiden tekstipätkien (niin kutsuttujen flavor tekstien) kanssa pelaajan yhteys Magicin fantasiamaailmaan. Tarinankerronnan roolia

on korostettu entisestään Kaladeshblokissa esitellyillä ”Story spotlight”korteilla, joiden kuvituksessa on Magicin tarinan kannalta oleellinen tapahtuma. Suurelle osalle tarina pelin takana ei ole niin tärkeä, mutta he nauttivat korttien taitavasta kuvituksesta yhtä lailla. Jotkut jopa haluavat kustomoida ja parannella korttejaan entisestään alteroimalla, eli korttien muokkaamisella esimerkiksi päälle maalaamalla. Harrastustyylejä on yhtä paljon kuin pelaajiakin ja Magicin kauneus onkin sen monipuolisuudessa.

Tyylin kehitys Magicin alkuvuosien taide poikkeaa suuresti nykyhetken tyylistä. Alun perin pelillä ei ollut tyyliopasta, ei yhtenäistä tarinaa tai muita vakiintuneita käytäntöjä. Tämä antoi taiteilijoille mahdollisuuden kokeilla rajojaan ja luoda aivan uutta. Monet alkuperäisten korttien kuvituksista ovat hieman kömpelöitä, sillä ne tehtiin pieneen kokoon ja ilman sen tarkempia tyylisään-

77


töjä. Nykypäivän Magic on ilmeeltään hienostuneempi ja vanhat kuvitukset ovat pahimmillaan hyvinkin koomisia ja pilapiirrosmaisia. Pääsääntöisesti harrastajat tosin suhtautuvat näihin sympaattisiin kyhäelmiin rakkaudella, osana historiaa. Pelin alkuaikoina korttien kuvittajat olivat mitä erilaisemmista taustoista. Monet eivät olleet koskaan kuvittaneet fantasiaa tai edes harkinneet sitä. Yksi erikoisemmista esimerkeistä on kuvataiteilija Fay Jones, pelin luojan Richard Garfieldin täti, joka teki kuvituksen Alpha-ajan korttiin ”Stasis” palveluksena veljenpojalleen. Nykyään Magic-korttien parissa työskentelee useita taitavia fantasiataiteilijoita.

Korttien kuvittamisprosessi Magic-kortin tekemiseen osallistuu monta tiimiä. Koska taiteen on sovittava Magicin maailmaan, noudatetaan tyyliopasta ja konsultoidaan art directoria työn eri vaiheissa. Artisti saa ohjeet mitä väriä kortti edustaa, mikä

78


on kortin tapahtuman sijainti, mitä kortissa on oltava ja mikä sen fokus ja tunnelma on. Taiteilijan tehtyä ensimmäiset luonnokset AD yleensä antaa kommenttinsa ja ehdotuksensa, jonka jälkeen työ saatetaan loppuun. Kuvittaminen ei ole nykyään yhtä vapaamuotoista kuin joskus ennen, mutta kuten arvata saattaa luovat sielut osaavat ujuttaa kuviin myös omia näkemyksiään. Kunhan kuvitus pysyy tyy­ lioppaan rajojen sisällä, tämä on jopa täysin toivottua.

Taian värit osana suunnittelua Magic on mielenkiintoinen kuvituksen kannalta siksi, että pelin sisältö määrittyy vahvasti värien ja elementtien kautta. Magicin maailman perusta on manan värit: valkoinen, sininen, musta, punainen ja vihreä. Jokaisella värillä on omat tunnusomaiset piirteensä ja mekaniikkansa peliä ajatellen. Monet pelaajat kokevat tietyn Magicin värin tai väriyhdistelmän olevan heille omin. Mikään väreistä ei ole hyvä tai

paha, mutta niistä jokainen on kykenevä kumpaankin. Korttitaiteessa värien identiteettejä hyödynnetään eri tavoin. Kortin väri-identiteetti ei tarkoita, että sen tulisi olla myös kuvituksen pääasiallinen väri. Valkoinen on järjestyksen väri: kaupungit, armeijat, sotilaat ja laki. Valkoinen asettaa joukon edun yksilön edelle. Valkoinen voi tuoda oikeudenmukaisuutta ja turvaa, mutta myös joustamattomuutta ja hirmuhallintoa. Sininen on viekkauden ja älykkyyden väri. Sininen himoitsee tietoa ja ymmärrystä kaikesta. Sininen uskoo, että yksilö pystyy tulemaan miksi vain, kun vain saa mahdollisuuden. Sininen voi olla itsekäs ja kylmä tavoitellessaan päämääräänsä. Musta on traaginen ja dramaattinen väri. Musta ei usko oikeaan tai väärään. Päämäärä on ainoa millä on merkitystä ja musta on valmis uhraamaan kaiken siihen päästäkseen. Teemat kuten kunnianhimo, kuolema ja pimeys ovat mustan määrittäviä

79


piirteitä. Musta ei ole juuriltaan paha, vaikka sen keinot usein johtavatkin pahuuteen. Punainen on impulsiivisuuden ja intohimon väri, kuten myös tuhon ja sotaisuuden. Punainen reagoi räjähtävästi vastustukseen ja haluaa ratkaisut heti. Toisaalta punaisen itsepintaisuus ja nopeus reagoida yllättävissä tilanteissa ovat myös hyve. Vihreä on perinteisesti luonnon ja elämän väri ja näin on myös Magicissa. Vihreä parantaa ja tuo elämää. Vihreä sisältää paljon luontoaiheisia olentoja kuten esimerkiksi haltioita, keijuja ja dryadeja. Uudistumisen lisäksi vihreä luottaa massaan ja voi aggressiivisesti kasvaessaan jyrätä muut alleen. Riippuu tilanteesta, kuinka eri värien identiteetit näkyvät kussakin kortissa. Värien tulee kuitenkin olla kirkkaita, hauskoja, dramaattisia, kauniita, tunnelmallisia ja kaikkea muuta sitä, mikä tekee Magicista taianomaisen pelin. •

80


Rebecca Guay Magicilla on monia ikonisia taiteilijoita kuten John Avon, Terese Nielsen ja Mark Poole. Yksi hyvin rakastettu taiteilija on Rebecca Guay, jonka herkkiä kuvituksia on nähtävissä erityisesti vihreissä korteissa. Guay on työskennellyt myös roolipelien, muiden keräilykorttien, sarjakuvien ja lasten kirjojen kuvittajana. Nykyään Guay on pääsääntöisesti kuvataiteilija, joka maalaa öljyllä ja kulkee nimellä Rebecca Leveille. Rebecca Guay syntyi ja kasvoi Massachusettsissa. Hän valmistui Pratt Institutesta 1992. Aluksi hän työskenteli pääsääntöisesti sarjakuvien parissa DC/ Vertigolla ja ohessa kuvitti muun muassa Star Wars keräilykortteja. Sarjakuvien jälkeen hän teki kansikuvituksia mm. Scholasticille ja kuvitti sarjakuvaromaaneja. Sarjakuvaromaanit kiinnittivät Wizards of the Coastin huomion ja Guay pyydettiin Magic the Gathering -korttien kuvittajaksi. Tähän mennessä Guay on kuvittanut yli 150 korttia, joista ensimmäiset hän teki Alliances-lisäosaan (1996). Guayn kuvittamissa korteissa on usein eteerinen tunnelma. Hänen tyylinsä muistuttaa hieman art nouveauta ja ote on perinteinen ja vesivärimäinen. Yleisiä hahmoja ovat kauniit nuoret naiset, jumalattaret tai haltiattaret. Pienissä kuvissa on paljon tutkittavaa. Katse kulkee pitkin hulmuavia kankaita, hiussuortuvia ja siipiä. Kuvitukset ovat kepeitä ja vaivattoman kauniita. Vähäisillä eleillä Guay rakentaa tarinan kuvan takana.

81


TEKSTI JA KUVAT: ANNA VASYUK

Koominen kamaluus Sen löytää kaikkialta ympäriltämme. Painetuista ilmoituksista, jotka liihoittelevat nidottuina kiinni lyhtypylväisiin. Halpojen ravintoloiden ruokalistoista. Vanhoista sivustoista, joiden tekijöillä ei tainnut olla aavistustakaan tekemästään rikoksesta. Tämän hirviön nimi on Comic Sans MS, ja se on ylivoimaisesti maailman vihatuin fontti.

Comic Sansiin kohdistuva viha on

 Jokaisella itseänsä kunnioittavalla graafisella suunnittelijalla karmii selkäpiitä tämän fontin nähdessään. Onko tämä vain liian pitkälle mennyt vitsi, vai voiko pelkkä fontti oikeasti olla näin kauhistuttava?

sinänsä outoa, kun ajattelee, että se ei suinkaan ole maailman ainut järkyttävän kamala kirjaintyyppi. Curlz MT, Chiller, Bradley Hand ITC ja Mistral ovat vain muutama esimerkki ylikäytetyistä mutta niin hirmuisen huonoista fonteista. Yksinkertaisemmin sanottuna, mitä tahansa ”käsialamaista” fonttia on helppoa käyttää väärin ja liikaa. Nyt, kun fontinteon työkalut ovat avoinna kaikille, netissä löytää sadoittain kehnoja ilmaisfontteja jotka ovat laadullisesti lähellä Comic Sansia. Miksi siis tämä ”koominen groteski” on se, joka saa eniten vihaa niskoilleen?

83


Haukkuva historia Comic Sansin tarina alkoi kaukaisella 90-luvulla. Fontin suunnittelija, Vincent Connare, työskenteli silloin Microsoftilla ”typografisen insinöörin” ammatissa kun häneltä kysyttiin mielipidettä työn alla olevasta ohjelmistosta nimeltä Microsoft Bob. (Ohjelmiston tarkoitus oli avustaa käyttäjiä, joille Windows oli uutta. Syystä tai toisesta, Microsoft Bob floppasi täysin.) Connarea tervehti näytöltä sarjakuvamainen koira, joka puhui hänelle puhekuplien kautta – aivan kuten mielipiteitä jakava avustaja Clippy tulisi puhumaan Windows XP:n aikoina. Koirassa oli yksi huutava vika, ja se oli Times New Roman sen puhekuplissa. Tämä ei käy, koirat eivät puhu näin, totesi Connare ja lähti kehittämään kirjaintyyppiä joka sopisi enemmän sarjakuvamaiseen tarkoitukseen. Hän otti esimerkkiä klassisista DC Comicsin julkaisemista sarjakuvista, kuten Batmanista ja Watchmen-sarjasta. Ja näin, vuonna 1994, vain kolmen päi-

84


 Alkuperäisen tarkoituksensa lisäksi fonttia on näkynyt vaikka missä – Paavi Benedictuksen muistokirjoituksesta Kanadan erikoiskolikkoihin.

”Jos rakastat Comic Sansia, et tiedä paljoakaan typografiasta. Jos vihaat sitä, et myöskään tiedä paljoakaan typografiasta, ja sinun kannattaisi varmaan etsiä joku toinen harrastus.”

Katse typografin silmin vän urakan jälkeen, Comic Sans oli syntynyt. Connare itse on hyvinkin perillä fontin vihatusta asemasta, mutta se ei häntä häiritse. Pikemminkin, hän on oikein onnellinen siitä, että hänen fonttinsa on yhdistänyt ihmisiä vihan kautta. Hänen omia sanojaan lainaten, ”jos rakastat Comic Sansia, et tiedä paljoakaan typografiasta. Jos vihaat sitä, et myöskään tiedä paljoakaan typografiasta, ja sinun kannattaisi varmaan etsiä joku toinen harrastus.” Näissä sanoissa on totuutta. Comic Sans oli suunniteltu yhteen tiettyyn tarkoitukseen, ja voi olla, että Connare itse ei koskaan olettanut sen karkaavan Microsoft Bobin ulkopuolelle. Mutta halusi hän tai ei, pahamaineinen fontti levisi laajaan käyttöön Windows 95:n mukana, ja ihmiset ympäri maailmaa rupesivat käyttämään sitä mihin sattuu. Tästä selviääkin yksi suurimmista syistä Comic Sansin vihaamiseen – ylialtistuminen ja käyttö väärään tarkoitukseen.

Fontin synnyintarinan kuultuaan voisi luulla, että Comic Sans on vain tavallinen sarjakuvien kirjaintyyppi, joka kärsii kohtuuttomasti väärästä käytöstä. Tämäkään ei ole totta. Typografian näkökulmasta tässä fontissa on paljon tekijöitä, joiden ansiosta se on helposti väärän ja häiritsevän näköinen. Comic Sansin tarkoitus on jäljitellä huopakynän piirrosjälkeä, mutta tätäkään ei ole tehty kunnolla. Fontin kirjaimet ovat huolittelemattomia, melkein vaappuvia, ihan kuin niitä kirjoittava käsi olisi tärissyt. Sen huomaa lähes jokaisesta kirjainten osasta – pylväistä ja poikkiviivoista, ala- ja yläpäätteistä, jotka kaikki osoittavat minne sattuu. Tosin kuin monet muut käsialan jälkeä tavoittelevat kirjainlajit, Comic Sans ei saa tätä efektiä näyttämään luonnolliselta. Kirjainten lievä vinous, vaikkakin suhteellisen näkymätön pienissä kirjainko’oissa, on yksi syy sille, miksi tämä fontti näyttää niin ”väärältä”.

85


Comic Sansillakin on muutama ominaisuus joka nostaa sen ”kammottavasta” vain ”keskivertoa huonommaksi”.

Comic Sansin tekemät rikokset ovat suuret, monilukuiset ja anteeksiantamattomat. 

HELVETICA

86

Häiritsevä vaikutus vain lisääntyy kun huomaa, että Comic Sansista puuttuu yksi tärkein kalligrafian ominaisuus - kontrasti. Yleensä kun käytetään jotakin perinteistä piirrosvälinettä kirjoittamiseen, vetojen paksuus vaihtelee työkalun paineen mukaan. Tätä efektiä jäljitellään lähes kaikissa kalligrafista jälkeä tavoittelevissa kirjaintyypeissä, mukaan lukien myös antiikvafontit. Tämän ominaisuuden puuttuminen lisää sekä luonnottomuutta, että vaikealukuisuutta. Toisaalta, kaikissa Comic Sansin kirjaimissa on pyöristetyt päätteet, mikä on lähin kontrastia oleva asia tässä kirjaintyypissä. Päätteiden pyöristystä ei ole helppoa tehdä oikein, sillä se tekee tekstistä helposti liian pehmeän ja lapsellisen näköistä, eikä se myöskään lisää luettavuutta millään tavalla. Sanomattakin selvää on, että Comic Sansia ei voi lukea onnistuneiden yritysten mukaan. Kun tutkitaan jotakin yleisesti käytettyä groteskifonttia, kuten esimerkiksi Helveticaa, voidaan huomata, että nämä fontit ovat nähneet vaivaa lisä-

GARAMOND


täkseen luettavuutta. Kirjainten pylväiden ja silmukkamaisten osien liitoskohdat, kuten kirjaimissa n, m, d ja p, ovat paikkoja missä viiva on vain hiukan ohuempi, juuri tarpeeksi kirjaimen tasapainoittamiseen. Tätä käytetään jopa geometrisissa groteskeissa kuten Futurassa, joissa geometrinen rakenne ja viivan tasaisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Luettavuus on kuitenkin tärkeämpää kuin ulkonäkö, mutta Comic Sans ei ole ottanut tätä huomioon, joten sen kirjaimet kärsivät painavista liitoskohdista. Halvan ja arvokkaan fontin erottaa toisistaan yleensä sillä, miten hyvin sen välistys, eli kerning, on tehty. Useinkin netistä löytyvistä ilmaisfonteilla puuttuu ”kerning table” missä jokaisen kirjainparin välistys on määritetty erikseen jotta saataisiin mahdollisen tasapainoisen näköinen lopputulos. Tämä puute saattaa pilata muuten ihan kelvollisen fontin. Tietenkin, Comic Sans ei ole kumpaakaan näistä asioista - ei kelvollinen, eikä kunnolla välistetty.

Ei pahaa ilman hyvää Onko Comic Sans siis yhtä parantumattoman kamala kuin kaikki väittävätkin? Vaikka se ei suinkaan ole hyvä fontti, sillä on muutama ominaisuus joka nostaa sen ”kammottavasta” vain ”keskivertoa huonommaksi”. Sarjakuvamaisuus ei ole ainut tarkoitus, mihin Comic Sans oli alunperin suunniteltu. Se oli fontti, jonka ei ollut tarkoitus mennä näyttöjen ulkopuolelle - näyttöjen, joissa Windows 95:n aikoihin ei ollut anti-aliaksen ominaisuutta. Anti-alias on koneen tekemä ”pehmennys”, jonka avulla kirjainten rajat sumennetaan, ja ilman tätä ominaisuutta niiden pikselit näkyisivät selvästi, rosoisina ja terävinä. Kun tämän tiedon ottaa huomioon, Comic Sans ei näytäkään enää niin pahalta - sijoitettuna alkuperäiseen elinympäristöönsä. Ilman anti-aliasta, monet fontin ongelmakohdat häviävät - olettaen tietenkin sen, että fonttia luetaan kohtuullisen pienessä koossa, toisin sanoen leipätekstinä. Otsikkokäytössä

fontti FUTURA

SABON

fontti 87


mikään määrä aliasta ei voisi pelastaa sitä. Kuitenkin, luettavuus näytöiltä on suuri syy siihen, miksi Vincent Connare päätti korvata Times New Romanin omalla fontillaan. Jopa Garamond, joka on yksi suosituimmista antiikvafonteista, ei ole yhtä helposti luettava näytöltä pienessä koossa kuin Comic Sans. Yllättäen, Comic Sans on myös löytänyt paikkansa lukihäiriöisten keskuudesta. Sivusto dyslexic.com antaa esimerkkejä siitä, millainen on lukihäiriöisille helppolukuinen fontti - groteski, mahdollisesti käsialaa jäljittelevä (käsiala koetaan tutuksi ja siksi helpoksi lukea). Lisäksi kirjainten erilaisuus fontin sisällä auttaa luettavuutta paljon. Vaikkakin sattumalta, Comic Sans yhdistää kaikki nämä kolme ominaisuutta, mikä on pelastanut sen mainetta tämän yhteisön sisältä. Silti, tämä ei ole tarpeeksi hyvä syy käyttää sitä tekstissä: on olemassa nimenomaan lukihäiriöisille suunniteltuja fontteja - Read Regular, Lexia Readable yms.

88

- jotka auttavat lukemaan ilman, että kokeneet suunnittelijat saisivat niistä inhotuksen kylmiä väreitä.

Ylialtistumisen uhrina Comic Sansin maine on kantanut kauas. Kokonaisia sivustoja on perustettu sen vihalle - esimerkiksi vuonna 2013 suunnittelijapari Dave ja Holly Combs yrittivät kieltää tämän fontin kokonaan, sivuilla bancomicsans.com. (Nyt, vuonna 2018, sivut eivät enää ole pystyssä ja fontti on yhä mukana jokaisessa Windowsin versiossa, joten liike ei selvästikään päättynyt hyvin.) Dave kuvaa fonttia varsin elegantisti sanoilla ”Comic Sans näyttää siltä, kuin joku olisi oksentanut näppäimistön päälle. Se on riesa koko graafisen suunnittelun alalle.” Toinen merkittävä tapaus on comicsanscriminal.com: siellä Comic Sansin virheistä selitetään isoin, värikkäin kuvin ja helppojen lauseiden kautta. Ihan kuin sivujen tekijät yrittäisivät sanoa, että vain lapset voisivat vajota tarpeeksi alas käyttämään tätä fonttia.


Kumpi pahempi?

 Olisiko kukaan voinut kuvitella, että Comic Sansin käyttö olisi joissain tilanteissa ollut suositeltavampaa, kuin Garamondin? 90-luku oli hurjaa aikaa.

Hiukan ylimielisen slideshown jälkeen lukijalta pyydetään allekirjoittamaan lupaus, ettei hän käytä Comic Sansia enää mihinkään. Vaikka tuo on hiukan liikaa, tekijöillä saattaa olla oikea perusidea. Jos fontin käyttöä olisi rajattu vain nuorille lapsille suunnattuun tarkoitukseen, se ei olisi saanut yhtä paljon mainetta - eikä yhtään niin paljon vihaa. Mutta niin kauan kun Comic Sansia käytetään väärään tarkoitukseen, sen viha tulee jatkumaan. Oikeutettua vaiko ei, siitä voi olla montaa mieltä. •

On monia, joiden mielestä Comic Sans ei ole mitään verrattuna toiseen, yhtä pahamaineiseen fonttiin nimeltä Papyrus. Tosin kuin Comic Sans, mikä sentään toimi tietyssä käyttötarkoituksessaan, Papyrus ei toimi ollenkaan. Sen alkuperäinen idea oli jäljitellä vanhoja egyptiläisiä hieroglyfejä, mutta tämä tuskin on käyttötarkoitus joka tulee usein vastaan kenenkään elämässä. Lisätään tähän mukaan myös sotkuiset, revityt reunat sekä häiritsevän iso ero gemenoiden ja versaalien korkeudessa, ja tuloksena onkin yksi epätasainen ja mauton fontti. Ehkä jos Papyrus olisi jätetty rauhaan, sekään ei olisi saanut suuria määriä vihaa niskoilleen. Mutta jostain kumman syystä, sitä käytetään ehkä jopa enemmän kuin Comic Sanssia, varsinkin hyvänolon- ja new age-sfäärien liikkeissä. Sitä näkyy sekä logoissa, sivustoissa että painetussa mediassa. Tästä huolimatta, on varsinainen ihme että Papyrus ei ole se joka olisi saanut ”kunnian” olla maailman vihatuin fontti. Ehkä syynä on lapsellisen vaikutelman puuttuminen, tai mahdollisesti ihmisten ihastus ”vanhan” nälöisiin fontteihin - kuka tietää? Riippumatta syystä, Papyrusksen vaaroja ei tunneta yhtä hyvin kuin Comic Sansin, mikä johtaa fontin käyttöön kaikkialla, mihin se ei sovi ollenkaan. Kaikkein tunnetuin väärinkäytön tapaus oli se, kun James Cameron käytti Papyrusta Avatar-elokuvansa julisteissa ja jopa tekstityksissä. Ilmeisesti 300:n dollarin budjetti ei ole tarpeeksi iso palkkaamaan kunnollinen graafinen suunnittelija menestyselokuvalleen.

89


Jesse Heinilä (s. 10–13) jesse.heinila@hotmail.fi Behance: Jesse Heinilä Artstation: Jesse Heinilä Joona Koskue (s. 14–17) j.koskue@gmail.com Instagram: @jomppakoo

Jenniina Laine (s. 18–25) jenniina@jenniina.fi

Anniina Nieminen (s. 26–31) av.nieminen@gmail.com Instagram: @anniinalalala

Jesper Nurkkala (s. 32–37) murkkala@gmail.com Instagram: @jespertoivo

Severi Ojala (s. 38–43) severi.ojala@gmail.com Instagram: @ojseveri

Eetu Paavola (s. 44– 47) paavola.eetu@gmail.com Instagram: @eetuilmr

92


Harri Palin (s. 48 – 53) harri.palin@gmail.com Instagram: @stuffbyharri

Jukka Päivinen (s. 54–59) jukka.paivinen1@gmail.com linkedin.com/in/jukka-päivinen-481919128/ Instagram: @paivinenjukka Akke Saari (s. 60–65) akke.saari@outlook.com Instagram: @akkesaari Twitter: @akkesaari Kristiina Saks (s. 66 –71) kristiina.helena@gmail.com Instagram: @krissevaan

Saara Salminen (s. 72–75) salminen.s@hotmail.com linkedin.com/in/saarasalminen/ Instagram: @taraawi Minna Salomaa (s. 76– 81) misaloma90@gmail.com Instagram: @kuuterneito

Anna Vasyuk (s. 82–89) anna.vasyuk@outlook.com

93


Lähteet Jesse Heinilä, Kuvittajan kädenjälki myyteissä Cotterell, Arthur 1989. Maailman myytit ja tarut Brenner, Carla 1992. The Inquiring Eye: Classical Mythology in European Art Pallis, Christopher. 2017. Death https://global.britannica.com/science/death The Minneapolis Institute of Arts. World Myths and Legends in Art https://www.artsmia.org/world-myths/ MythCurriculum.pdf

Joona Koskue, Seinähullu Suomi Ei ulkopuolisia lähteitä käytetty

Jenniina Laine, Musiikin abstraktointi nuottikuvaksi Eskola, Jari 2016. Nuottigraafikkoa tarvitaan yhä. Suomen Nuottigraafikot ry. http://nuottigraafikot.org/ onewebmedia/julkaisuja_1.pdf (2018) Read, Gardner 1979. Music Notation – A Manual of Modern Practice. New York: Taplinger Publishing Co., Inc

Anniina Nieminen, Unimaailmojen neidot – mitä on pop-surrealismi? Bekka 2016. Interview with Amy Sol for upcoming exhibition ”Garden Gamine”. Sour Harvest. http:// www.sourharvest.com/interview-with-amy-sol-for-upcoming-exhibition-garden-gamine/ (7.3.2018) Caro 2013. Exclusive Interview with Amy Sol. Hi-Fructose Magazine. http://hifructose.com/2013/09/17/ exclusive-interview-with-amy-sol/ (7.3.2018) Hemerly, Jess 2009. Audrey Kawasaki. MacTribe. https://web.archive.org/web/20090606084950/http:// www.mactribe.com/interview1.php (7.3.2018) Kawasaki, Audrey 2017. Frequently Asked Questions. Audrey Kawasaki. https://www.audkawa.com/faqs/ (7.3.2018) Martinez, Ricardo 2015. From Pop Surrealism to Lowbrow - Something Got Lost in Translation. Widewalls. https://www.widewalls.ch/pop-surrealism-lowbrow/ (7.3.2018) Mitchell, Chris 2007. Audrey Kawasaki. https://web.archive.org/web/20070914050628/http://www. lifelounge.com/content/detail.aspx?id=1215 (7.3.2018)

Jesper Nurkkala, Kädet sen kertovat Esparza, Daniel 2016. What Do the Hand Gestures in Icons Mean? https://aleteia.org/2016/06/12/what-dohand-gestures-in-icons-mean/ (7.3.2018) Houston, Keith 2013. The Mysterious Manicule http://www.slate.com/blogs/lexicon_valley/2013/09/30/ the_manicule_a_hand_with_a_pointing_index_finger_becomes_a_common_marginalia.html (7.3.2018) Jaritz, Gerhard. Body Language http://medstud.ceu.hu/gesturesfinal/index.htm Markey, Lia 2002. gesture (1) https://lucian.uchicago.edu/blogs/mediatheory/keywords/gesture/ Mythology and the Seasons https://rosshyslop.wordpress.com/2013/06/05/christian-hand-signs/ (7.3.2018) The J. Paul Getty Museum 2015. Touching the Past: The Hand and the Medieval Book http://www.getty. edu/art/exhibitions/the_hand/MAM_Online_Gallery_Graphics.pdf

Severi Ojala, Näkymätön teksti – filmien kuvallinen kerronta iFanboy, 2018. From Batman (Vol. 1) #1 (1940). https://ifanboy.com/wp-content/uploads/2012/10/BatmanVol.-1-1-1940.jpg Tyler Adams Design, 2018, The Dark Knight (Teaser). http://1.bp.blogspot.com/-AeEqbR7FdaY/ TiS49f3ZjvI/AAAAAAAAAUM/tqv93arKUJ0/s1600/The-Dark-Knight-Poster.jpg Doctor Macro, 2018, Poster art courtesy of Ivan. http://www.doctormacro.com/Images/Veidt,%20Conrad/ Annex/NRFPT/Annex%20-%20Veidt,%20Conrad%20(Man%20Who%20Laughs,%20The)_NRFPT_07. jpg Batman Blu-Ray: 20th Anniversary Edition, 2009. Tim Burton, Yhdysvallat: Warner Brothers.

Eetu Paavola, Omituista olutta, kiitos! Ledet, Kasper 2018. Kasperledet.dk. http://kasperledet.dk Ledet, Kasper 2016-2018. @kasperledet. Instagram.com. https://www.instagram.com/kasperledet/ Empties -blog 2016. Questions for Kasper Ledet. Art director and designer for To Øl. Empties.co. https:// empties.co/2016/10/24/questions-for-kasper-ledet-art-director-and-designer-for-to-ol/ Beer is Art -blog 2017.Spotlight On: Kasper Ledet - Art Director of To Øl and BRUS. Beerisart.co.uk. http://www.beerisart.co.uk/art/kasperledet To Øl 2017. #YOLOmælk. Toolbeer.dk. https://toolbeer.dk/product/yolomaelk/ To Øl 2017. Dan­ger­ous­ly Close To Stu­pid amounts of Apricot. Toolbeer.dk. https://toolbeer.dk/product/ dangerously-close-stupid-amounts-apricot/ To Øl 2018. Mr. Pink 2018 Edition. Toolbeer.dk. https://toolbeer.dk/product/mr-pink-2018-edition-2/

94


Harri Palin, Brutaalit verkkosivut Deville, Pascal. Brutalistwebsites.com http://brutalistwebsites.com/ Bate, Ben 2017. The Inspiration Behind Brutalism in Web Design. Designmodo. https://designmodo.com/ brutalism-web-design/ Cousins, Carrie 2017. Brutalism: A New Trend in Web Design. Designhack. https://designshack.net/articles/ graphics/brutalism-a-new-trend-in-web-design/ Yates, Ian 2016. It`s Tough Out There – A Look at Brutalism In Webdesign. Designmodo. https:// webdesign.tutsplus.com/articles/its-tough-out-there-a-look-at-brutalism-in-web-design--cms-26545

Jukka Päivinen, Hahmosuunnittelua sienipäissä Ei ulkopuolisia lähteitä käytetty.

Akke Saari, Taidegrafiikka Annan Aarteet, 6.1.2012. Carborundum & collagrafia. http://annanaarteet.blogspot.fi/2012/01/ carborundum-collagrafia.html Suomen puupiirtäjien seura, 2015. Mitä on puupiirros? http://www.puupiirtajat.fi/mita-on-puupiirros/ Suomen taidegraafikot ry, 2015. Taidegrafiikka. https://www.taidegraafikot.fi/suomen-taidegraafikot-ry/ taidegrafiikka/ Wikipedia, 2018. Silkkipaino. https://fi.wikipedia.org/wiki/Silkkipaino Wikipedia, 2018. Taidegrafiikka. https://fi.wikipedia.org/wiki/Taidegrafiikka

Saara Salminen, Ympäristöystävällinen suunnittelu – digitaalinen vai painettu media? Kestävä Alma Media. almamedia.fi https://www.almamedia.fi/tietoa-meistä/vastuullisuus/kestävä-almamedia Tenho, Annika 2011. Ympäristövastuullinen painotuotesuunnittelu. Opinnäytetyö. Tampere: Tampreen ammattikorkeakoulu. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/36623/Tenho_Annika. pdf?sequence=1&isAllowed=y Wikipedia 2018, Backward design. https://en.wikipedia.org/wiki/Backward_design

Minna Salomaa, Magic the Gatheringin taide Cavotta, Matt 2007. HOW ART THOU? https://magic.wizards.com/en/articles/archive/how-artthou-2007-07-05 Cavotta, Matt 2005. THE MAGIC STYLE GUIDE (PART 1). https://magic.wizards.com/en/articles/ archive/savor-flavor/magic-style-guide-part-1-2005-09-07 https://magic.wizards.com/en/gameplay/how-to-play https://www.rleveille.com/

Kristiina Saks, Konseptikuvitus – inspiroivaa ideointia Gabler, Neal 2006. Walt Disney. Knopf Doubleday Publishing Group. Pickthal, Jason 2012. Just what is concept art? Creative Bloq. https://www.creativebloq.com/career/whatconcept-art-11121155 (6.3.2018) Paul, John 2018. Harley Earl’s Buick Y-Job Signaled The Dawn Of A New Automotive Era. Hagerty. https://www.hagerty.com/articles-videos/articles/2018/03/05/harley-earls-buick-y-job (6.3.2018) 2016. This Hercules Concept Art is Mythically Awesome. OH MY DISNEY. https://ohmy.disney.com/ movies/2016/08/28/this-hercules-concept-art-is-mythically-awesome/ (6.3.2018) What is a Concept Artist? Concept Art Empire. https://conceptartempire.com/what-is-concept-artist/ (6.3.2018) 1930/1940 Disney Concept Art by par Gustaf Tenggren. UFUNK. http://www.ufunk.net/en/artistes/gustaftenggren-disney-concept-art/ (6.3.2018)

Anna Vasyuk, Koominen kamaluus Kleinman, Alexis 2013. Vincent Connare, Inventor Of ‘The Most Hated Font,’ Defends Himself. The Huffington Post. http://www.huffingtonpost.com/2013/08/29/vincent-connare_n_3837441.html Kadavy, David 2011. Why You Hate Comic Sans. Design for Hackers. http://designforhackers.com/blog/ comic-sans-hate/ Iansyst Ltd, 2016. Typefaces for Dyslexia. Dyslexic.com https://www.dyslexic.com/fonts/

95


finalfinal.  
finalfinal.  

Created by digital graphic design students of Metropolia University of Applied Sciences.

Advertisement