Page 1

Siporex-innerv채ggar Innerv채ggsplatta Innerv채ggselement Innerv채ggsblock Radieblock

build with ease


Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK

BRANDKLASS

ST/PALL

VIKT AV EN PLATTA KG

68 x 575 x 575

EI 60

RW 34 dB

11

18

88 x 575 x 575

EI 90

RW 35 dB

9

23

100 x 575 x 575

EI 120

RW 36 dB

8

26

LJUDISOLERING

Användning

Lätta innerväggar, kanalväggar

Spont

Spontad runt om

Murning

Med elementlim

Åtgång

3,03 st/m2

Materialförbrukning

Lim

Fogbleck

68 mm 88 mm 100 mm

ca 1,7 kg/m2 ca 2,4 kg/m2 ca 2,5 kg/m2

ca 3 st/m2 ca 3 st/m2 ca 3 st/m2

Till väggar i våtutrymmen rekommenderas minst 88 mm tjocka väggplattor. I utrymmen som fodrar fuktisolering skall användas certifierade produkter, som passar ihop med Siporex (VTT Nr C 123/01). Vid ytbehandling kan användas vanliga spackel- och ytbehandlingsmaterial avsedda för stenmaterial. På ytor som målas eller tapetseras används ytförstärkningsväv mellan det första och det andra ytjämningslagret. På så sätt undviks mikrosprickor orsakade av uttorkning och små rörelser i konstruktionen. Väv behövs inte om på målade ytor används glasfiberväv eller -filt. För närmare uppgifter och anvisningar se www.HplusH.fi (på finska).

Innerväggsbalk VM 550 TJOCKLEK OCH STORLEK

BRANDKLASS

VIKT KG/ST

68/88/100 x 390 x 1500

EI 60/90/120

30/40/45

68/88/100 x 600 x 1500*

EI 60/90/120

46/61/69

* Även längre kan beställas

Användning

Avväxling av öppningar i lätta innerväggar


Siporex-innerväggsplatta Monteringsanvisning

1. Plastemballage bör tas bort en vecka före montering.

2. Med hjälp av murnigsriktare gör du arbetet enklare och försäkrar att väggen blir rak.

3. Montera på golvet en bottenremsa som är lika bredd som väggen. Jämna de största ojämnheterna med murbruk.

4. Bred elementlim med slev eller murslev.

5. Knacka plattan på sin plats med en gummiklubba.

6. Fäst fogbleck av aluminium i vertikalfog. Fogblecket håller ihop plattorna tills limmet har torkat.

7. Jämna överflödigt bruk innan det torkar. Då fylls fogarna och små hålen.

8. I avväxlingar av öppningar används innerväggsbalkar eller sågade bitar av innerväggsplattor.

9. Lämna i överkanten en sättningsfog på 10-20 mm. Spänn väggen mot taket med kilar.

10. Fyll fogen i överkanten med polyuretanskum. Ta bort kilar efter att polyuretan har torkat.

11. Borra doshål med en dosborr.

12. Spår för rör görs lätt med en handskrapa.


Innerväggselement VM 550 68 / 88 / 100 x 600 x L (L = elementlängd) TJOCKLEK OCH STORLEK

BRANDKLASS

68 x 600 x 2500–2700

EI 60

88 x 600 x 2500–3500 100 x 600 x 2500–4000

LJUDISOLERING

ST/PAKET

KG/M 2

RW 34 dB

11

52

EI 90

RW 35 dB

7 eller 8

68

EI 120

RW 36 dB

7 eller 8

77

Användning

Lätta innerväggar, kanalväggar

Lagerlängd

2500 mm 68 3000 mm 88/100

Spontning

68 utan spont, 88/100 långa sidor spontade

Armering

Element har en längsgående armering (3 Ø 5,5 mm) med tvärpinnar (4 Ø 5,5 mm). Vid klyvning av element kapas tvärpinnar med en kapskiva eller med järnsåg.

Murning

Med elementlim

Materialförbrukning

Lim

68 mm 88 mm 100 mm

1,4 kg/m 2 1,8 kg/m 2 2,0 kg/m 2

Tätband i överkant

0,4 m/m 2

Egenvikt

550 kg/m 3 (jämnviktsfukthalt 4...6 %)

Fogbleck 2 st/m2 2 st/m2 2 st/m2

Till väggar i våtutrymmen rekommenderas minst 88 mm tjocka innerväggselement. I utrymmen som fordrar fuktisolering skall användas certifierade produkter, som passar ihop med Siporex (VTT Nr C 123/01). Vid ytbehandling kan användas vanliga spackel- och ytbehandlingsmaterial som är avsedda för stenmaterial. I samband med ytjämningsarbetet skall vertikalfogarna förstärkas med fogband av papper. För närmare uppgifter och anvisningar se www.HplusH.fi (på finska).


Siporex-innerväggselement Monteringsanvisning

1. Man kan ta elementen till monteringsplatsen redan när man bygger stommen.

2. Häfta PE-band i överändan. Sättningsfog kan lämnas som med väggplattor.

3. Bred lim på kanten med slev eller murslev.

4. Res elementet upp och styr på plats.

5. Spänn element mot bjälklaget med monteringsjärn.

6. Stötta element provisoriskt med två motriktade kilar då elementet spänns mot bjälklaget.

7. Jämna överflödigt bruk innan det torkar. Då fylls fogarna och små hålen.

8. Lås bredvid liggande element fast i varandra genom att spika två fogbleck i varje fog.

9. Gör upplag för avväxlingsbalken i elementen runt öppningen.

10. Lyft balken på plats och spänn med kilar mot bjälklaget. Fyll överkant med polyuretanskum.

11. Förstärk hörnfog med skruvar eller spikar.

12. Fyll i underkant med bruk.


Innerväggsblock NORMAL BLOCK H 500 / 450 b x 200 x 600 TJOCKLEK OCH STORLEK

EGENVIKT

KG/ST

LJUDISOLERING Rw

LIMÅTGÅNG

ST/PALL

100 x 200 x 600

500 kg/m3

8,4

36 dB

6,0 kg/m 2

150

150 x 200 x 600

3

500 kg/m

12,6

40 dB

8,0 kg/m

100/30

200 x 200 x 600

500 kg/m3

16,8

44 dB

9,5 kg/m2

70/21

250 x 200 x 600

450 kg/m3

18,9

45 dB

11,0 kg/m2

60/18

300 x 200 x 600

450 kg/m3

22,7

46 dB

13,0 kg/m 2

50/15

Användning

Bärande och icke-bärande innerväggar

Murning

Med tunnfogsbruk

Åtgång

8,33 st/m2

2

I blockväggar ska man ha krymparmering i minst var fjärde fog eller enligt konstruktörens anvisningar. För blockväggar finns avväxlingsbalkar för blockbredder 100, 150, 200, 250 och 300 mm.

Brandtekniska klasser av Siporex-blockväggar KRAV PÅ BRANDTEKNISK KLASS

SIPOREX-BLOCKVÄGGS TJOCKLEK 100

150

200

250

300

375

AVSKILJANDE BÄRANDE VÄGG

EI

120

240

240

240

240

240

AVSKILJANDE ICKE-BÄRANDE VÄGG

REI

(90)

120

240

240

240

240

BYGGNADSDELS ANVÄNDNING

För närmare uppgifter och monteringsanvisningar se www.HplusH.fi (på finska).


Siporex-innerväggsblock Monteringsanvisning

1. Ta bort plastemballage en vecka före montering.

2. Blanda murningsbruket enligt de anvisningar som finns på säcken.

3. Kontrollera brukets viskositet.

4. Fäst asfaltpapp på väggen och golvet.

5. Använd linjetråd vid stapling.

6. Fyll blocks gjutspår med murningsbruk.

7. Fyll limsläde med bruk.

8. När första blockskift är klart bred bruket med limsläde på några block.

9. Spänn linjetrådet för andra skiftet och stapla blocken med överlappning.

10. Placera blocket tätt på plats i nivå med linjetrådet med hjälp av gummiklubba och vattenpass.

11. Kontrollera vertikallinjer med hjälp av vattenpass.

12. Skrapa bort överflödigt bruk från fogarna.


Siporex-innerväggsblock Monteringsanvisning

13. Fräs spår för sträckankarstål med spårfräs eller spårskrapa.

14. Borsta spåret rent från fräsningsrester.

15. Fyll spåret med bruk.

16. Tryck sträckankarstålet i spåret. Stänger skall täckas helt av bruket.

17. Slå aluminiumspikar i vart annat fog vid anslutningar mellan bärande och stabiliserande väggar och ytterväggar.

18. Slipa bort ojämnheter från ytan.

19. Kontrollera blocklängder vid öppningar.

20. Såga rätta längder för fönster- och dörröppningar.

21. Placera balkar ovanför öppningar.

22. Slå en kil i balkskarven.

23. Fräs spår för rör med spårskrapa eller spårfräs. Balkar eller balkars stödytor får inte spåras.

24. Borra doshål med dosborr.


Radieblock 500 / 450 / 400 b x 200 x ca 600 På beställning tillverkas radieblock med olika radier och tjocklekar. Innerradie (Ir) och önskad blocktjocklek (b) ges vid beställning. Maximal innerradie (Ir) är 11 m. Till längre radier kan användas raka block. Minsta tjocklek av radieblock är 68 mm. Användning

Böjda inner- och ytterväggskonstruktioner

Murning

Med tunnfogsbruk

Åtgång

ca 9 st/m2

Brukåtgång

Samma som med normala block


Siporex Stenvägg som håller Siporex är ånghärdad lättbetong som är tillverkad av sand, vatten, cement och masugnsslagg. I Finland redan i 70 år tillverkad Siporex är ett mångsidigt material som passar utmärkt att användas i innerväggskonstruktioner.

Snabbt att montera och bearbeta

Siporex-innerväggsprodukter är lätta och enkla att hantera. Måttnoggrannhet och sidosponter garanterar att olika bitar är lätta att mura på sina platser. Produkternas storlekar är sådana att material- och brukåtgång per kvadratmeter är det minsta möjliga. Siporex är lätt att bearbeta vilket medför att olika genomföringar, doshål och rörslitsar går att göra noggrant och snabbt.

Beständig och säker

Siporex är mycket brandsäkert material. Även med den tunnaste plattan på 68 mm kan man bygga entimmes brandvägg. Av Siporex-produkter kan man bygga brandavskiljande väggkonstruktioner. Siporex är även ett överlägset vaI tilI väggmaterial i våtutrymmen.

Lätt att belägga

Siporex-innerväggsprodukter skapar en jämn väggyta, som är lätt att belägga. Spackel- och brukförbrukningar är små, arbetet går lätt och snabbt. Som underlag för kakelplattor behöver Siporex-vägg ingen extra jämning av ytan, endast den behandling som fuktisoleringen kräver och plattsättningen

Utmärkt underlag att fästa i

Att fästa i Siporex-vägg är lätt och enkelt. Man behöver endast en vanlig handborrmaskin. Siporex-vägg består av ett material, vilket gör att man kan fästa i överallt i väggen. Med de rätta Siporex- och lättbetongfästen lyckas man fästa både lätta och tunga föremål.


H+H Finland Oy Ikaalinen försäljningskontor Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen Växel 0207 524 200 Fax 0207 524 222 Helsingfors försäljningskontor Eskolantie 1 00720 Helsingfors Växel 0207 524 200 Fax 0207 524 299 www.HplusH.fi

Siporex innerväggar  

Siporex är ånghärdad lättbetong som är tillverkad av sand, vatten, cement och masugnsslagg. I Finland redan i 70 år tillverkad Siporex är et...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you