Page 1


Binder, neutraliserar och rengör både organiska och oorganiska vätskor som olja, fett, kemikalier, lösningsmedel och målarfärg. Förhindrar bränder och minskar halkolyckor. Ren produkt tillverkad av sand, kalk, cement och vatten. Effektivt ämne som har en snabb absorberingsförmåga. Lätt att spridas och sopas bort. Innehåller inga hälsofarliga ämnen. Förpackningsstorlek 35 liters säck, kornstorlek 0-3 mm. Förvaring i torrt utrymme. Förbrukat pulver förstörs enligt de bestämmelser som gäller för det absorberade ämnet.

H+H Finland Oy 39500 Ikaalinen Finland Tel. +358 207 524 200 www.HplusH.fi

Siporex absorberingspulver  

Binder, neutraliserar och rengör både organiska och oorganiska vätskor som olja, fett, kemikalier, lösningsmedel och målarfärg. Förhindrar b...