Page 1

SIPOREX-PORTAIDEN SUUNNITTELUJA ASENNUSOHJE 1

SIPOREX-KANNATTEISET PORTAAT Siporex-porrasaskelmat tuetaan siporex-väliseinälaatoista tehdyillä tukiseinillä. Askelman leveys on 300 mm, korkeus 175 mm ja pituus yksiaukkoisena enintään 1500 mm (kaksiaukkoisena maksimipituus 3000 mm). Askelmien vakiopituudet ovat 880, 980, 1080 ja 1180 mm, muut mitat 50 mm välein (esim. 1230, 1280 jne.). Porrasaskelmat kestävät tasan jakautunutta hyötykuormaa qk= 4,0 kN/m² tai Fk= 2,0 kN pistekuorman (pistekuorman sijainnilla ei merkitystä). Porrasaskelman minimitukipinta suunniteltaessa on 65 mm ja asennettaessa 50 mm. H+H Siporex Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen

Puhelin 0207 524 200 Faksi 0207 524 222

Helsingin konttori Eskolantie 1 Puhelin 0207 524 270 00720 Helsinki Faksi 0207 524 277

siporex@siporex.fi www.siporex.fi


05.12.2006

Siporex-portaiden suunnittelu- ja asennusohje 1

AMa

2 (4)

PORTAAN RAKENNE Porrasaskelmat tuetaan siporex-väliseinälaatoista (100 mm) tehdyillä tukiseinillä. Väliseinälaatat muurataan kyljestään portaita ympäröiviin kantaviin seiniin. Mikäli väliseinälaatat eivät tukeudu kantavaan seinään, tulee suunnittelussa huomioida kantavan seinärakenteen hoikkuusehto (L/h ≤ 25). Yli 2300 mm korkea kantava laattaseinä jäykistetään päästään teräsprofiililla (esim. UPE 100x55x4.5). U-portaan keskitukiseinä tehdään porrasaskelmien alapuolelta kahdesta yhteen muuratusta siporex-väliseinälaatasta. Askelmien yläpuolella käytetään yleensä yksinkertaista väliseinälaattatuentaa. Porrassyöksyn alapuolelle mahdollisesti jäävän umpiotilan tuuletus on varmistettava. Ryömintäaukon luukkuun tai tukiseiniin on asennettava tuuletussäleiköt kohteen suunnittelijan ohjeiden mukaisesti.

MITAT Portaiden etenemäksi sovitetaan yleensä mitta 250–290 mm väliltä. Syöksyn ylimpänä askelmana käytetään etenemän levyiseksi työstettyä siporex-porrasaskelmaa. Porrasaskelmien korkeuksia mitoitettaessa on otettava huomioon tasojen ja portaiden päällysrakenteiden paksuudet. Jos nousu on alle 175 mm, voidaan askelmia joutua työstämään työmaalla. Tällöin askelman takareunan yläosaan sahataan ura, joka mahdollistaa askelmien limityksen.

25

250

9 x 300 3000

25

52.5 122.5

175

300

Mikäli porrasaskelmia joudutaan työstämään työmaalla, voidaan se tehdä kuvan 1 mukaisesti. Siporex-porrasaskelman pitkittäisteräkset ovat Ø5.5 mm ja poikittaisteräkset Ø7 mm ~300 mm välein. Porrasaskelmien yläpintaan voidaan tarvittaessa tehdä ≤ 30 mm syviä uria. Urien tekemistä on pyrittävä välttämään. Yksittäisiä, Ø30 mm reikiä voidaan tehdä raudoituksen väliin.

= SAA TYÖSTÄÄ

40

120

60

40

300

Kuva 1. Siporex-porrasaskelmien työstömahdollisuudet ja raudoitus


05.12.2006

Siporex-portaiden suunnittelu- ja asennusohje 1

AMa

3 (4)

VALMISTUSKUVAT Siporex-tehdas tarvitsee valmistusta varten portaiden rakennepiirustukset, joiden tulee sisältää ainakin seuraavat asiat (ks. mallikuvat liitteissä 1 ja 2): 1. Porrasaskelmien, porraspalojen ja teräsosien luettelo 2. Mitoitettu portaan pohjakuva 3. Mitoitettu portaan leikkauskuva


05.12.2006 AMa

Siporex-portaiden suunnittelu- ja asennusohje 1 4 (4)

PORTAAN ASENNUS Porrastarvikkeet siirretään hyvissä ajoin ennen asennusta sisätiloihin kuivumaan ja avataan väliseinälaattapakkaukset. Porrasaskelmien päiden suunniteltu sijainti merkitään ympäröiviin seiniin. Laattojen ja askelmien kiinnityksessä käytetään Siporex-liisterilaastia. Väliseinälaatat tulee sahata porrasaskelmien alapinnan muotoon ennen lopullista kiinnitystä. Lattia tasataan tukiseinien kohdalta laastilla ja laatat kiinnitetään ”Siporex-väliseinälaatat” asennus- ja käsittelyohjeen mukaisesti. Seinää vasten tulevat laatat kiinnitetään laastikiinnityksen lisäksi alumiinileikkonauloilla (L=125 mm) tai muulla vastaavalla 1 kpl/laatta. Tukiseinien kiinnityksen annetaan kuivua vähintään 1 vrk. Kuivumisaika kuitenkin vaihtelee olosuhteista riippuen, joka tulee huomioida kiinnityksessä. Tämän jälkeen varmistetaan vielä yläpintojen suoruus ja tukipintojen keskinäinen yhdensuuntaisuus. Mahdolliset pienet korjaukset voidaan tehdä hiomalla. Jos laattaseinässä on ryömintäaukko, asennetaan kulmateräkset (esim. 2x L 100x100x10) aukon ja tukien päälle. Tarvittaessa tukipintaa jyrsitään kulmateräksen alalaipan verran. Korkean tukiseinän nurjahdustuennan asennus (U-teräs): - seinän sivupintoja viistetään U-teräksen laippojen verran - U-teräs katkaistaan sopivan mittaiseksi. Ylä- ja alapään tulee jäädä irti liittyvistä vaakarakenteista 20 mm - U-teräs kiinnitetään liisterilaastilla tukiseinän päähän ja varmistetaan liimaus mekaanisilla kiinnikkeillä. Porrasaskelmat kiinnitetään liisterilaastilla toisiinsa ja tukiseiniin. On varmistettava, että porrasaskelmat asennetaan merkinnän ”Tämä reuna alas” mukaisesti. Tällöin päistä näkyvän raudoituksen tulisi sijaita keskilinjan alapuolella. Mahdolliset vinot askelmat tehdään erillisistä siporex-porraspaloista, -harkoista tai -väliseinälaatoista. Syöksyn alin askelma kiinnitetään liisterilaastilla kauttaaltaan alustaansa. Mikäli se asennetaan paikoilleen ennen lattiatason pintavalua, voidaan tarvittavat sovitteet tehdä esimerkiksi harkoista. Seinärajojen mahdolliset raot täytetään jälkeenpäin laastivalulla tai tarkoitukseen soveltuvalla elastisella massalla.

Siporex portaiden suunnittelu ja asennusohjeet  
Siporex portaiden suunnittelu ja asennusohjeet  

Siporex portaiden suunnittelu ja asennusohjeet

Advertisement