Page 1


VALINTA ON SINUN – SAMOIN KOTISI KESTÄVÄ KOKONAISUUS

3

SÄÄSTÄ SEKÄ YMPÄRISTÖÄ ETTÄ VAROJASI

4

ONKO TALOSI ENERGIATEHOKAS?

6

PITKÄ ILO, VÄHÄN VAIVAA

8

MITÄ MAKSAA?

9

TÄNÄÄN PÄÄTÄT TULEVAISUUDESTA

Valmistettu Arjowigginsin toimittamasta paperista, jolle on myönnetty EU:n Ympäristömerkki rek.nro DK/11/1.

10


Runkomateriaalin vaikutus rakennuksen elinkaaren aikaisiin päästöihin on noin 1 %.

KESTÄVÄ KOKONAISUUS Talo on aina useamman materiaalin ja teknisten toimintojen kokonaisuus. Siksi kannattaa valintoja tehdessä ottaa huomioon rakennusmateriaalien pitkäaikaiskestävyys energiatehokkuus ennen kaikkea rakennuksen käytön aikana helppokäyttöisyys eli vähäinen huollon tarve terveellisyys kuten hallitusti hyvä sisäilma turvallisuus kuten home- ja paloriskien minimointi ääneneristys rakennuksen arvon säilyminen arkkitehtoninen monimuotoisuus: talo toiveittesi mukaan tilojen muuntojoustavuus

Pientalon runkomateriaalia valittaessa säästöpotentiaali on pieni. Rakennuksen rungon (ulkoseinä ja yläpohja) osuus rakentamisen kokonaiskustannuksista on noin 15 %.

... 3 ...


SÄ ÄÄSTÄ SEKÄ YM MPÄRISTÖÄ ET TTÄ VAROJASI Ekologisin perustein tehdyt ratkaisut tulevat usein myös kustannustehokkaiksi pidemmällä aikavälillä. Talon käytön aikaista energialaskua arvioitaessa yksi fakta on varma: ostettavan energian hinta ei laske. Pientalon elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista huomattava osa, noin 80–90 % kertyy käytössä. Suurin päästöjen aiheuttaja on energiankulutus. Rakennuksen runko vaikuttaa suuresti energiankulutukseen. Kivirakenteisen talon massiivista runkoa hyödyntämällä voidaan säästää lämmitykseen tarvittavaa energiaa 3–14 % ja jäähdytykseen tarvittavaa energiaa jopa 50 %. Parhaimpaan tulokseen päästään, kun rakennus on rakenteeltaan sekä massiivinen että tiivis. Kivirunko parantaa myös sisäilman laatua.

... 4 ...


pientalon ympäristövaikutuksista kertyy sen käytöstä.

RAKENNUKSESSA PASSIIVISUUS ON HYVÄSTÄ Aurinkoenergian passiivisella hyödyntämisellä tarkoitetaan lämmityksen ja jäähdytyksen parantamista ilman lisälaitteita. talvikuukausina rakennus kerää auringon energiaa ja lämpö p varastoituu talon massiivirakenteisiin kesällä massiivinen rakenne estää auringon liiallisen lämpösäteilyn sisätiloihin, jolloin talo pysyy viihtyisän viileänä rakennuksen massan lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös ikkunoiden sijoitteluun, tilojen järjestelyyn, vaipan tiiviyteen, lämmöneristykseen sekä rakennuksen sijoitteluun ja suuntaukseen tontilla kivitalo tasaa sisäilman lämpö- ja kosteusvaihteluita kesällä massiivista runkoa voidaan hyödyntää ilmanvaihdon yöviilennysvaraajana niin, että erillistä jäähdytystä ei välttämättä laisinkaan tarvita miellyttävän sisäilmaston ylläpitämiseksi

... 5 ...


ONKO O TALOS SI ENERG GIATEHOK KAS? TALOSSA ON (laita rasti ruutuun) hyvä ulkovaipan lämmöneristys (seinä-, ylä- ja alapohjarakenteet) tiiviit ja hyvin eristävät ikkunat ja ovet huolellisesti rakennettu ilmatiivis vaippa koneellinen ilmanvaihto, jossa tehokas lämmöntalteenotto ei ole kylmäsiltoja lämmitysratkaisussa otettu huomioon ekotehokkaat ja paikalliset olosuhteet (kuten kauko- tai maalämpö, tulisijat, aurinko) selkeä ja helppokäyttöinen automaatio, joka palvelee kokonaisuutta ammattitaitoinen kokonaissuunnittelu huolellinen toteutus MONTAKO RASTIA SAIT? Jos jäi jotain uupumaan, ota yhteyttä kyseisen alan ammattilaiseen ja laita asia kuntoon. Se kannattaa.

... 6 ...


TIIVEYS VAIKUTTAA ENERGIANKULUTUKSEEN Ilmavuotoluku n50 [1/h]

16,0 14,0 12,0 10,0 8,0

6,0

6,0 4,0 2,0 0,0

2,8

2,8

3,2

3,8

1,8

1,5 10 kpl

10 kpl

10 kpl

10 kpl

10 kpl

10 kpl

10 kpl

Kevytbetonitalot

Kevytsoraharkkotalot

Tiilitalot

Betoniharkkotalot

Betonielementtitalot

Hirsitalot

Puurunkoiset

Ilmanvuotoluvun pieneneminen yhdellä yksiköllä pienentää rakennuksen energiankulutusta 5%. Lähde: Tampereen teknillinen yliopisto: Asuinrakennusten ilmapitävyys, sisäilmasto ja energiatalous tutkimus 2009

SUUNTAA TALOSI OIKEIN – saat parhaan hyödyn kivirakenteiden massiivisuudesta

P

L

KEITTIÖ

TERASSI

OLOHUONE

MAKUUHUONE

VH

WC

E

MAKUUHUONE WC

KODINHOITO

ETEINEN

LÖYLY PESU

I

MAKUUHUONE

TERASSI

Rakennuksen energiankulutuksen kannalta on tärkeää sijoittaa talo tontilla oikein ja miettiä huonejärjestys. Paras tapa on suunnata talo etelä-pohjoissuunnassa siten, että olo- ja makuuhuoneet avautuvat etelään ja muut tilat pohjoiseen.

... 7 ...


PITKÄ ILO, VÄHÄN VAIVAA Rakentamisen kustannuksia vertailtaessa tulee aina ottaa huomioon kustannukset rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Kivitalo on kustannuksiltaan hyvin kilpailukykyinen, kun vertailu tehdään oikein. Rakennuksen pitkä käyttöikä sekä vähäinen huoltotarve laskevat kustannuksia huomattavasti. Kivitaloa ei tarvitse maalata, jolloin säästyy rahaa, vaivaa ja aikaa. Kivi sopii vaativiinkin kohteisiin ja korkeatasoiseen arkkitehtuuriin, sillä se mahdollistaa monimuotoiset, yksilölliset suunnitteluratkaisut. Hyvin suunniteltu koti joustaa perheen muuttuvien tarpeiden mukaan. Kestävässä talossa asutaan ja viihdytään pitkään.

RAKENNUKSEN ELINKAARI materiaalituotanto ja rakentaminen: 1 vuosi asuminen ja kunnossapito: 70–100 vuotta purku ja kkierrätys 0,5 vuotta n materiaaleja voidaan kierrättää hyötykäyttöön • kivitalon

... 8 ...


MITÄ MAKSAA? Kivitalo on kilpailukykyinen myös hinnaltaan. Rakennuskustannukset voivat olla hiukan puutaloa korkeammat, mutta investointi kannattaa. Se maksaa itsensä takaisin, koska kivitalo on huoltovapaa ja sen arvo säilyy. Kivitalolaskin on netissä toimiva työkalu, jonka avulla voit helposti ja nopeasti tarkastella sekä vertailla eri rakenteiden ja materiaalien vaikutuksia rakennuksen kustannuksiin.

LÖYDÄT KIVITALOLASKIMEN OSOITTEISTA www.kivitaloinfo.fi/kivitalon kustannukset www.mittaviiva.fi/kivitalolaskin Kivitalolaskin on valmistunut Rakennusteollisuus RTT ry:n harkkoryhmän, Suomen Betonitieto Oy:n sekä Mittaviiva Oy:n kanssa. Laskenta perustuu tammikuun 2010 hintatasoon ja rakentamismääräyksiin. Hinnat päivitetään kerran vuodessa.

... 9 ...


TÄNÄÄN PÄÄTÄT TULEVAISUUDESTA Pientalon suunnittelussa tehdään jo ennen varsinaisen rakentamisen aloitusta ne kaikki tärkeät päätökset, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Edullinen hankintahinta voi muuttua raskaiksi käyttömenoiksi vuosien saatossa. Kannattaa siis vertailla ja tehdä päätöksiä, jotka pitävät talon asukkaat tyytyväisinä pitkään.

... 10 ...


RAKENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET ELINKAAREN AIKANA Rakentaminen, kunnossapito ja purku 7 % 0,7 % 1,2 % 0,9 % 1,5 % 0,7 % 1,8 %

Kiinteistönhoito 93 %

Pilarit, palkit ja ristikot Alapohjat Ulkoseinät Vesikattorakenteet Väliseinät Muut Lähde: VTT

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN VAIKUTUS RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUKSEEN 400 000 SÄÄSTÖ RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUKSESSA 60 VUODEN KÄYTTÖIÄN AIKANA

300 000

43%

200 000 100 000 kWh 0

Talo A

Talo B

Perinteinen talo

Energiatehokkaasti rakennettu talo

Käytönaikainen energiankulutus Tuotteen valmistuksen energiankulutus

Rakennuksen teknisten ominaisuuksien parantaminen saattaa kasvattaa valmistusvaiheen energiatarvetta ja päästöjä mutta sen ansiosta talon elinkaaren aikainen energiankulutus pienenee huomattavasti. Taloa suunnitellessa pitääkin aina muistaa sen pitkä, jopa yli 100 vuoden käyttöaika.

... 11 ...


Viestintätoimisto Povitasku Oy

Lisää Lis ää tie ti toa to o

www. ww wk w. kiivita viita talo lo oin nfo fo.fi .fi fi sek kä Rake akennu nn stu nn nnu st ote teteo eteo teolli llilisuu suu suus u s RTT uu T rry: yn M rat Mu Muu ra a utt rak ak akent kent enteet e yr ee yrity ityysry ryhm ryhmä h än jäse hmä s net et

Fe F esccon on Oy H -B HB -Bet e on et onit ie eo olllissuu us Oy O H+H H+ H Fi Finl nlan nd Oy y Ko ouv vol olan Bet eton ton o i Oy Oy La Laka aka an B Be eto toni nii Oy n L m La mm min in Betton oni O Oy y L ja Lu j be beto oni n Oy ma axi xitt O Oy y Ab R ik Ra ikko kone ko ne en Oy Oy R ke Ra enn nnus nu ussbe beto to on nii- ja ja e ele leme le ment me n ti Oy nt Rudus Rudu Ru dus Be du Beto eto t ni n tu uotte Oy Tiiil iler erri--Te T ht h aa at Wiien Wien ener errbe berg rger rger e O Oy y Ab A

ww ww. w fesc fesccon fe on.fi .fi fi ww ww. w hb h -b -bet etton ni. i.fi www. ww w hp w. h lush lu ush sh.fi .fi fi ww www. ww. w kouv ko ouvvo olla an nbe b to t n nii.fi fi w w. ww w.la akk kka. ka. a.fi ww ww. w.la amm min nbe b to oni n .fi fi www. ww w.lu w. lu ujabe ja abeto beto be t nii.fi fi ww www. ww. w maxi ma axi x t. t.fi t.fi ww ww. w ra raik ik kko one nen. n.fi n. w w. ww w rra ake enn n ussbe b to t ni.fi ni.fi ni fi ww ww. w ru rudu udu dusb s et eton o it on ituo uo uote otte e.fi fi www. ww w..ti w tiililer erri. e i.fi fi ww ww w..wi .wi wien wien e erbe errberg be erg r err.fi fi

kivempi tulevaisuus - rakentamisen viisaat valinnat  

”Kivempi tulevaisuus - rakentamisen viisaat valinnat” neuvoo mitä pientalon rakentajan tulee ottaa huomioon, jotta hänen tuleva kotinsa kulu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you