Page 1

Energiatehokkuus syntyy kokonaisuudesta s. 3 Siporex soveltuu hyvin korjausrakentamiseen s. 4-5 Sorvin 채채rell채 Hollolassa s. 6


Valmiina ajan haasteisiin Rakentamiselle asetettujen vaatimusten lisääntyessä myös rakentamisessa käytettäviltä rakennusmateriaaleilta vaaditaan yhä enemmän. Kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset ovat jo nyt asettaneet materiaalit ja niistä tehtävät rakenteet haastavaan tilanteeseen. Seuraavan haasteen eli ympäristövaikutuksien ja kestävän kehityksen suhteen olemme vasta alkumetreillä. Siporex on ollut osa suomalaista rakentamista vuosikymmenien ajan. Tuotteena se on ollut muuntautumiskykyinen ja on aina pystynyt vastaamaan ajan asettamiin haasteisiin. Siitä on rakennettu toimivia ja kestäviä rakennuksia, jotka vastaavat käyttötarkoitustaan vuosikymmentenkin jälkeen. Siporexin hienous on sen monipuolisuudessa. Se soveltuu hyvinkin erilaisiin käyttötarkoituksiin, täyttäen samalla kertaa monia erilaisia rakennusmateriaaleille asetettuja vaatimuksia. Mate-

riaalina se on todellinen moniottelija. Siitä toteutetut rakenteet ovat selkeitä ja toimivia. Ne ovat yksinkertaisia suunnitella sekä helppoja ja nopeita toteuttaa. Siporexille tyypilliset yksiaineiset rakenteet ovat edelleen käyttökelpoisia ratkaisuja monissa rakenneosissa. Rakentamisessa olemme monessa mukana. Teollisuus- ja varastorakentaminen on aina ollut meille ominta aluettamme, asuntorakentamista toteutamme pientaloista kerrostaloihin ja kasvavaan korjausrakentamiseen meillä on tarjota ratkaisuja moniin käyttötarkoituksiin. Viimeisin aluevaltaus on tierakentaminen, jonka avulla pystymme jatkossa hyödyntämään kaiken tuotannossamme syntyvän materiaalin. Energia- ja ympäristövaatimukset tulevat haastamaan meidät rakentajat. Siporex on tuotteena valmis ottamaan tämänkin haasteen vastaan ja olemaan mukana rakentamassa parempia ja toimivampia rakennuksia.

Timo Venäläinen Toimitusjohtaja H+H Finland Oy

H+H Finland Oy on tanskalaisen pörssiyhtiön, H+H International A/S:n, itsenäinen tytäryhtiö Suomessa. H+H International -konserni on maailman suurimpia kevytbetoninvalmistajia, jolla on liiketoimintaa Suomen lisäksi yli kymmenessä maassa Euroopassa. Suomessa konsernin tytäryhtiöihin kuuluu myös Jämerä-kivitalot Oy. www.hplush.fi

H+H production facilities H+H subsidiaries Jämerä


Energiatehokkuus syntyy kokonaisuudesta Vuodenvaihteessa uudistuneet lämmöneristysmääräykset vaativat aiempaa energiatehokkaampia rakennuksia. Uusien kiristyneiden määräysten vaatimukset tuntuvat asuinrakennusten lisäksi myös mm. teollisuusrakentamisessa. Uusissa energiamääräyksissä on aiempaa enemmän painotettu ilmanpitävyyden merkitystä. Tiiviys onkin yksi parhaimmista tavoista parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Tavanomaisen tiiviystason pientalossa ilmavuotojen osuus voi olla jopa 30% tilojen ja ilmanvaihdon lämmitysenergiankulutuksesta. Tiiviissä rakennuksessa on energiansäästön lisäksi myös muita etuja: mm. meluhaittojen väheneminen ja parempi sisäilma. Uudistuneiden energiamääräyksien myötä energiatehokkuuden katsotaan entistä enemmän syntyvän kokonaisuudesta. Energiatehokkaassa rakennuksessa on kolme asiaa kunnossa: rakenteet, tiiviys ja ilmanvaihto. - Enää ei tuijoteta vain rakenteiden U-arvoja, vaan rakennuksia tarkastellaan kokonaisuuksina. Rakenteet vaikuttavat tiiviyteen, mikä puolestaan vaikuttaa ilmanvaihdon toimivuuteen. Siporexia käyttämällä nämä energiatehokkaan kokonaisuuden edellyttämät seikat ovat kunnossa, H+H Finlandin myyntipäällikkö Heikki Pirinen kertoo. Myös hallirakennus voi olla energiatehokas Siporex-kevytbetonituotteita valmistava H+H Finland on lähtenyt hyödyntämään eristeharkkotekniikkaa myös hallirakentamisessa käytettävissä seinäelementeissä. Lisäeristetyillä elementeillä saavutetaan seinärakenteille paremmat lämmöneristysarvot. Monissa tapauksissa yksiaineinen rakenne on tiukentuneiden määräystenkin myötä edelleen käypä rakenneratkaisu. Siporexilla on massiivisena kivirakenteena monia teollisuuskohteessa hyödyllisiä etuja: se kestää erinomaisesti varastoinnissa ja tuotannossa rakenteille syntyviä rasituksia, eristää niin kylmää kuin lämpöä ja tasaa lämpötilan vaihteluita. Siporex-hallin energiatehokkuuteen vaikuttaa myös vähäinen jäähdyttämisen tarve lämpimänä vuodenaikana.

Siporex on monipuolinen asuntorakentamisen materiaali.

Tiiviyteen satsaaminen kannattaa myös hallirakentamisessa Lämmitysenergian kulutus laskee Lämmittämiseen vaadittavan energian kulutus laskee, kun rakennuksessa ei ole ilmavuotoja. Lämpötilaa voidaan vedon puuttuessa laskea ja lämmöntalteenottolaitteistot toimivat tehokkaasti. Ilmanvaihto toimii tehokkaasti Ilmanpitävyys mahdollistaa rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän parhaan mahdollisen ja suunnitellun toiminnan. Rakennukseen tuleva korvausilma on hallittua ja sisäilman epäpuhtaudet poistuvat nopeasti. Hallitulla sisäilmalla voidaan ehkäistä jatkossa ilmeneviä ongelmia Kiinnittämällä suunnittelussa huomiota ilmanpitävyyteen, voidaan ehkäistä monia jatkossa ilmeneviä ongelmia.

Ilmanpitävässä rakennuksessa kosteus ei pääse ilmanvuotokohtien kautta rakenteisiin eikä siten aiheuta kosteusvaurioriskiä. Myöskin sisäilma pysyy puhtaampana, kun mm. maaperän epäpuhtaudet eivät kulkeudu vuotokohtien kautta sisätiloihin. Ääneneristys paranee Tiiviissä rakennuksessa melun kulkeutuminen ulkopuolelta rakennukseen vähenee. Paloturvallisuus paranee Siporex on erittäin paloturvallinen materiaali, josta voi rakentaa vankkoja teollisuushallin palomuureja. Palon sattuessa tuli leviää hitaammin, koska tiiviissä rakenteessa ei ole turhia ilmavuotoja edistämässä palon leviämistä.


Korjausrakentamisessa vaaditaan materiaaleilta keveyttä ja työstettävyyttä Tampereella ja Helsingissä toimiva Rakennustoimisto Reno-Rakennus Oy on saneerannut erilaisia asuin- ja liikekiinteistöjä vuodesta 1991 lähtien. Siporex on tuttu rakennusmateriaali Reno-Rakennuksen hallituksen puheenjohtajalle Juha Salmiselle jo uran alkuvuosilta 1980-luvulla. - Siporex soveltuu erinomaisesti saneerauskohteisiin sen keveyden, kosteudenkeston ja paloteknisten ominaisuuksien vuoksi. Sitä on myös erittäin helppo työstää, eli tuotteena se on hyvin tekijäystävällinen. Myös hinta-laatusuhde on Siporexissa kohdallaan, Reno-Rakennuksen Juha Salminen kertoo. Reno-Rakennus saneeraa parhaillaan kohteita Siporexia käyttäen muun muassa Helsingin Siilitiellä ja Pohjoisrannassa. Siilitiellä valmistui viime vuoden syyskuussa 270 kerrostaloasunnon kokonaisuus ja saman kadun varrella työstetään parhaillaan uuteen uskoon 250 asuntoa käsittävää asuinrakennusta. Ullakon uusi elämä Siporexista Kruunuasunnot on asuntojen ja asumisen kehitysyhtiö, joka omistaa ja vuokraa asuintaloja ja liikehuoneistoja 35 paikkakunnalla Tammisaaresta Sodankylään. Yhtiö panostaa tehokkaasti asuntokantansa kehittämiseen, eli peruskorjaa ja -parantaa omistamiaan rakennuksia sekä rakentaa niihin esimerkiksi uusia ullakkoasuntoja. Reno-Rakennus toteuttaa parhaillaan Kruunuasuntojen tilauksesta Helsingin Pohjoisrannassa sijaitsevaan asuinkiinteistön peruskorjausta. Puolustusvoimien käytössä olevan asuinkiinteistö saneerataan vastaamaan tämän päivän tarpeita ja vaatimuksia. Peruskorjauksen yhteydessä rakennuksen ullakolle rakennetaan lisäksi uusia ullakkoasuntoja Siporexista. Rakennusmateriaalina Siporex soveltuu erityisen hyvin juuri ullakoilla tehtävään uudisrakentamiseen, sillä Siporex-rakenne ei keveytensä vuoksi kuormita liikaa rakennuksen runkorakennetta. Useissa peruskorjauskohteissa siitä onkin rakennettu jopa kokonaisia lisäkerroksia.

Riihimäellä sijaitseva Kruunuasuntojen omistama kerrostaloyhtiö on tyypillinen korjausrakentamisen kohde. Renorakennuksen toteuttamassa kohteessa hyödynnetään Siporexia muun muassa väliseinissä, lattioiden täytössä ja hormiseinämissä.


Siporex sopii hyvin korjausrakentamiseen Riihimäellä sijaitseva Kruunuasuntojen omistama kerrostaloyhtiö on tyypillinen korjausrakentamisen kohde, jossa on hyödynnetty Siporexia monipuolisesti. Kevytbetonista valmistettua Siporexmursketta on käytetty kohteessa muun muassa kylpyhuoneiden lattioiden täytössä. Siporex-murske on oivallinen materiaali juuri tähän tarkoitukseen, sillä se on murskeessa muodostuvan kitkan vuoksi painumaton ja sen päällä on helppo työskennellä. Sementtipohjaista Siporex-palonsulkumassaa käytetään korjausrakentamisen kohteissa muun muassa kaapeli-,

Siporex-murskeen käyttöä kylpyhuoneremontissa.

ilmakanava- ja putkiläpivientien tiivistämiseen. Se soveltuu käytettäväksi kevytbetonin ja muiden kivirakenteiden kanssa yhtä lailla asuin- kuin teollisuusrakentamisessakin. Siporex-väliseinätuotteilla on mahdollista tehdä esimerkiksi kylpyhuoneiden laajennuksia tai peruskorjauksia, joissa tarvitaan täysin uusia seinärakenteita. Siporexia onkin hyödynnetty usein esimerkiksi ullakkorakentamisessa, jossa materiaalilta vaaditaan erityisesti keveyttä ja helppoa työstettävyyttä. Siporexväliseinälaatta on keveytensä vuoksi helposti siirreltävissä työmaalla ja materiaalihukat ovat sitä käyttäessä vähäisiä.


Sorvin äärellä Hollolassa SS-Koneistus Oy on vuonna 1989 perustettu alihankintakoneistamo, joka työllistää tällä hetkellä kuusi metallialan ammattilaista. Yritys toimii Hollolassa Salpakankaan teollisuusalueella vuonna 2004 valmistuneissa tiloissa. SS-Koneistuksen uusia tiloja alettiin suunnitella puolisen vuotta ennen rakennustöiden aloittamista ja itse rakennusprojekti kesti vuoden päivät. - Punnitsimme suunnitteluvaiheessa erilaisia materiaaleja ja päädyimme Siporexiin. Materiaalin ääneneristävyys oli meidän tapauksessamme yksi tärkeimmistä kriteereistä, joihin valintamme perustui. Siporexia on myös helppo työstää ja se on vielä vuosienkin päästä ryhdissään. Koimme, että Siporexista rakennettu rakennus säilyttää arvonsa paremmin kuin peltirakenteiset hallit, toimitusjohtaja Hannu Saari SS-Koneistus Oy:stä toteaa. Metallia työstettäessä paloturvallinen ja sisäilman lämpötilaltaan tasainen työympäristö on erityisen tärkeä. Myös työstökoneiden aiheuttama melu vaikuttaa tilojen suunnitteluun. Siporex on oivallinen materiaali tuotantotilojen rakentamiseen: se ei pala, pitää lämpötilavaihtelut kurissa sekä vaimentaa hyvin ääntä, mikä lisää työmukavuutta. Täydet pisteet tiiviyskokeessa Rakennuksen ilmatiiviys on ääneneristävyyden ohella tärkeä ominaisuus SSKoneistuksen kaltaisessa teollisuuskohteessa. Kun hallissa ei ole ilmavuotoja, voidaan rakennuksen lämpötilaa vedon puuttuessa laskea ja lämmöntalteenottolaitteistot toimivat tehokkaasti.

Siporex-halleissa ei ole turhia ilmavuotoja, SS-Koneistuksen hallin ilmavuotoluvuksi mitattiin 0,7 1/h

- Tänä syksynä tehdyssä tiiviyskokeessa teollisuushallimme sai erinomaiset arvosanat – se ei vuoda lainkaan, Hannu Saari kertoo tyytyväisenä. Siporexilla halli pystyyn jopa omin voimin Siporex-rakenteet ovat selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden asennus sujuu nopeasti ja vaivattomasti. Nämä Siporexin ominaisuudet rohkaisivat SS-Koneistuksen väkeä rakentamaan yrityksen

Siporexilla on helppo tehdä ilmeikkäitä ja persoonallisia ratkaisuja myös hallikohteisiin.

hermokeskuksena toimivan hallin lähes kokonaan omin voimin. Yritys pystytti itse hallin teräsrungon ja suoritti Siporex-elementtien asennuksen. Myös pintakäsittely tehtiin kohteessa itse. Halli toteutettiin vastaamaan yrityksen tarpeita tällä hetkellä, mutta toiminnan mahdollinen kasvu on otettu huomioon laajennusvarana hallin päädyssä.


UUTISIA

Palonsulkumassa täydentämään H+H:n palosuojaratkaisuja Siporexia valmistava H+H Finland on tuonut markkinoille uuden palonsulkumassan täydentämään yhtiön hyviä palo-osastointiratkaisuja. Siporex-palonsulkumassa sai vuosi sitten Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisen tyyppihyväksynnän palokatkoille osastoivissa rakenteissa. Siporex-palonsulkumassaa voidaan käyttää monipuolisesti sekä uudis- että korjausrakentamisessa, kuten esimerkiksi kaapelien, teräsputkien, kupariputkien ja ilmanvaihtokanavien

läpivienneissä. Paloturvallisuus on aina ollut Siporexin ylivoimainen vahvuus. Rakenteiden keveys, yksinkertaisuus ja nopea asennus yhdistettynä paloturvallisuuteen ovat ominaisuuksia, jotka ovat lisänneet Siporexin käyttöä teollisuus- ja liikerakentamisen osastoivissa rakenteissa, kuten palomuureissa ja väliseinissä. Uusi Siporex-palonsulkumassa täydentää H+H:n monipuolisia paloseinä- ja palomuuriratkaisuja ja tekee Siporexista entistäkin paloturvallisemman valinnan.

Siporexin uusi elämä tien päällä Siporex-valmistusprosessissa syntyy tuotteita viimeistellessä usein ylijäämäkappaleita, joiden hyödyntäminen on ollut aikaisemmin hankalaa. Sitä on pyritty kierrättämään valmistusprosessissa, mutta tästä huolimatta sivutuotetta on syntynyt vuosien varrella huomattavia määriä. Siporexia valmistava H+H Finland otti tilanteen haasteena vastaan ja lähti kehittämään ratkaisua, jolla tuotannossa

syntyneet sivutuotteet voitaisiin jatkokäyttää tehokkaasti. Aiemmin hyödyntämättä jääneet ylijäämäkappaeet saivat uuden elämän tien päällä, kun H+H ja tieliikenneverkostoa rakentava ja ylläpitävä Destia allekirjoittavat muutama vuosi sitten yhteistyösopimuksen Siporex-murskeen jatkokäytöstä. Hankkeen seurauksena Destia käyttää tänä päivänä teiden ra-

Matalaenergiarakentamista Kuopion asuntomessuilla Vuoden 2010 asuntomessut järjestetään Kuopion Saaristokaupungissa, järven rannalla keskellä kaupunkia. Lehtoniemen Helmen messualueelle nousee tänä vuonna 34 omakotitaloa, yksi paritalo ja kaksi rivitalokohdetta. Asuntomessujen kärkiteemoina ovat laadukas rakentaminen ja kaupungin palvelujen saatavuus yhdistettynä kauniiseen saaristomaisemaan.

Kuopion asuntomessuilla toteutetaan matalaenergiarakentamista kahdessa Jämerä-kivitalojen messukohteessa. Modernia nykyarkkitehtuuria edustavat kivitalot ovat kokonaispinta-alaltaan 200 ja 250 neliömetriä ja tarjoavat messujen jälkeen kodin kahdelle lapsiperheelle. Jämerän suurempi messukohde on rakennettu H+H:n uudella matalan

Musiikkitalo vaatii rakennusmateriaaleilta paljon Syksyllä 2011 käyttöön otettava Musiikkitalo nousee kovaa vauhtia eduskuntatalon edustalle. Musiikkitalon runko on nyt pystyssä ja työmaalla on parhaillaan siirrytty tekemään pinnoitus- ja sisätöitä. Akustisesti haastavan ja monimuotoisen kohteen väliseinien rakenteeksi valittiin Siporex-väliseinälaatta sen monipuolisten ominaisuuksien vuoksi. H+H Finland toimittaa Musiikkitaloon noin 6000 neliötä väliseinälaattaa. - Musiikkitalon ääni- ja kosteustekniset vaatimukset edellyttävät rakennusmateriaaleilta paljon. Siporex soveltui

ominaisuuksiensa vuoksi kohteeseen erityisen hyvin, pääurakoitsija SRV:n projektipäällikkö Markku Muhonen kertoo. Musiikkitalon toiminnalla on tarkoitus lisätä musiikin merkitystä yhteiskunnassa sekä vahvistaa suomalaista huippuosaamista ja identiteettiä. Konserttikeskuksesta on tarkoitus tulla kaikille avoin kohtauspaikka, jonka tiloissa tarjotaan monipuolisia musiikkielämyksiä ja opiskellaan musiikkia. Talon päätoimijat ovat Sibelius-Akatemia, Helsingin kaupunginorkesteri ja Radion sinfoniaorkesteri.

kentamiseen sivutuotteeksi muokattua Siporex-mursketta. Siporex-mursketta voidaan tienrakentamisen lisäksi hyödyntää monissa muissa käyttötarkoituksissa, sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Siporexin valmistusprosessissa ei enää nykyään synny aiemman kaltaisia ylijäämävuoria. Uusien kestävää kehitystä tukevien innovaatioiden myötä H+H pystyy tänä päivänä kierrättämään tuotantoprosessissa syntyneet sivutuotteet sataprosenttisesti.

U-arvon Siporex-eristeharkolla. Uudella harkkorakenteellakin on tarkoitus saavuttaa Siporex-pientalojen taattu tiiviystaso. - Tulemme mittaamaan messukohteen tiiviyden ja tavoitteena on päästä alle yhden tiiviysarvoihin, jopa 0,5 asti, Jämerä-kivitalojen myyntipäällikkö Jarmo Korhonen kertoo. Jämerä-kivitalojen messukohteet valmistuvat toukokuuhun mennessä. Kuopion asuntomessut ovat avoinna yleisölle 16.7.–15.8.2010.

Kuva: LPR-arkkitehdit Oy


H+H Finland Oy Puh. 0207 524 200 www.hplush.fi 2010

Rakennuslehden liite 4.3.2010  

H+H Finland Oy Rakennuslehden liite

Rakennuslehden liite 4.3.2010  

H+H Finland Oy Rakennuslehden liite

Advertisement