Page 1

Vazduh-voda visokotemperaturna toplotna pumpa IDEALNO ZA RENOVIRANJE

»» Grejanje i sanitarna topla voda za Vaš dom »» Savršeno zamenjuje kotlove, a može i da se poveže na postojeći cevovod »» Može da se kombinuje sa solarnim priključkom »» Temperature do 80°C bez upotrebe električnog grejača »» Može da se povezuje sa visokotemperaturnim radijatorima

w w w. d a i k i n - ce. co m

Najbolja

energetski efikasna rešenja za svaku primenu


Rezervoar

visokotemperaturna toplotna pumpa

UNUTRAŠNJE JEDINICE Kapacitet grejanja

Nom.

kW

Jedinica

Visina x Širina x Dubina Spoljna temp. Min.~Maks. Grejanje Vodena strana Min.~Maks. Topla voda za Spoljna temp. Min.~Maks. domaćinstvo Vodena strana Min.~Maks.

mm °C °C °CDB °C

Nom.

dBA

COP Dimenzije Radni opseg

Nivo zvučnog pritiska Napajanje 1

Noćni tihi režim Nivo 1 Faza / Napon

EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; spoljašnji uslovi: 7°CDB/6°CWB

dBA ~/V 2

EKHBRD011ACV1

EKHBRD014ACV1

EKHBRD016ACV1

EKHBRD011ACY1

EKHBRD014ACY1

EKHBRD016ACY1

111 112 3.081 2.502

141 142 3.001 2.482

161 162 2.881 2.412

111 112 3.081 2.502

141 142 3.001 2.482

161 162 2.881 2.412

431 462 401

451 462 431 3~/380-415

461 462 451

ERRQ011AY1

ERRQ014AY1

ERRQ016AY1

53 3~/380-415

55

705/600/697 -20~20 25~80 -20~35 25~80 43 46 40

Dimenzije

Jedinica Visina x Širina x Dubina Grejanje Min.~Maks. Radni opseg Topla voda za domaćinstvo Min.~Maks. Nivo zvučnog pritiska Nom. Napajanje Faza / Napon

ERRQ011AV1 mm °CWB °CDB dBA ~/V

52

Rezervoar

Materijal Zapremina vode Maksimalna temperatura vode

Termički učinak

ERRQ016AV1

53 1~/220-240

55

52

EKHTS260AC Pocinkovani čelik (prefabrikovani lim)

1335/2010/600/695 200

1335/2285/600/695 260 Nerđajući čelik (EN 1.4521) 75

EKHWP300A

EKHWP500A Polipropilen otporan na udarce

l °C

SOLARNI KOLEKTOR Dimenzije Težina Zapremina Radni pritisak Temperatura pri mirovanju

ERRQ014AV1

EKHTS200AC

Materijal Jedinica VisinaxUgrađena unutrašnjajedinicaxŠirinaxDubina mm Zapremina vode l Materijal Maksimalna temperatura vode °C

REZERVOAR ZA SANITARNU TOPLU VODU Kućište

46 46 45

1345/900/320 -20~20 -20~35

REZERVOAR ZA TOPLU VODU

Rezervoar

45 46 43 1~/220-240

EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; spoljašnji uslovi: 7°CDB/6°CWB

SPOLJNE JEDINICE sa donjim pločastim grejačem

Kućište Dimenzije

Solarni kolektor

Jedinica Jedinica

Visina x Širina x Dubina mm kg l Maks. bar Maks. °C Efikasnost kolektora sa nultim gubicima η0 % Koeficijent gubitka toplote a1 W/m².K Temp. zavisnost koef. gubitka toplote a2 W/m².K² Termički kapacitet kJ/K Modifikator upadnog ugla AM at 50°

Instalirani položaj

Ovaj katalog je napravljen u cilju pružanja informacija i ne podrazumeva zvaničnu ponudu od strane Daikin Europe N.V.. Kompanija Daikin Europe N.V. je sadržinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. On ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ovog kataloga. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.

300

500 85

EKSV26P

EKSH26P

2000x1300x85

1300x2000x85 43

1.7

2.1 6 200 78.7 4.270 0.0070 6.5 0.94

Vertikalno

Horizontalno

DAIKIN diler:

Jedinstveni položaj kompanije Daikin kao proizvođača opreme za klimatizaciju, kompresora i rashladnih uređaja je prirodno rezultirao njenim aktivnim učešćem u zaštiti čovekove sredine. Već nekoliko godina Daikin namerava da zauzme vodeći položaj u snabdevanju proizvodima koji imaju ograničen uticaj na životnu sredinu. Ostvarenje tog cilja zahteva ekološki usklađeno oblikovanje i razvijanje širokog asortimana proizvoda i sistema koji omogućavaju uštedu energije i smanjenje otpadnih materija.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge, Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-900, E-mail: office@daikin.rs, www.daikin-ce.com

ECPEN12- • 16/11/2012 • Copyright Daikin Daikin zadržava pravo na mogućnost štamparskih grešaka i izmena modela.

Vazduh-voda

Spoljna jedinica

Unutrašnja jedinica

Daikin Altherma HT  
Daikin Altherma HT  

Daikin Altherma HT