Page 1

Onthoudboekje: Les bewerkingen: Optellingen en aftrekkingen tot 100 zonder en met overschrijding van het tiental (TE +- E = TE) Inhoud: Wat hebben we nodig? Pagina 1 Wat kunnen we als we geleerd hebben? Pagina 1 (Les 166:) Wat moeten we leren? Pagina 1 Welke oefeningen kunnen we zelfstandig oplossen? Pagina 2 (Les 167:) Wat moeten we leren? Pagina 2 Welke oefeningen kunnen we zelfstandig oplossen? Pagina 2

Wat hebben we nodig?   

Werkboek pagina 109 – 110 (les 166) Werkboek pagina 111 – 112 – 113 (les 167) Kladschrift

Wat kunnen we als we geleerd hebben? -

Ik kan een som maken met getallen tot 100, zonder en met overschrijding, van het type TE±E=TE Ik kan een verschil maken met getallen tot 100, zonder en met overschrijding, van het type TE±E=TE Ik kan enkelvoudige vraagstukken oplossen aan de hand van de zoekwijzers

Wat moeten we leren? Les 166: Hoe los ik volgende oefeningen op, op zoveel mogelijk verschillende manieren: 28+9= . en 74–8= . ?

Juf Gianna

Pagina 1


28 + 9 = . - 28 + 10 – 1 = 37 - 28 + 2 + 7 = 37 - 30 + 9 – 2 = 37 - 20 + 17 = 37 - 20 + 16 + 1 = 37 (dubbels van 8) - 20 + 18 – 1 = 37 (dubbels van 9) …

74 – 8 = . - 64 + 2 = 66 - 74 – 10 + 2 = 66 - 74 – 4 – 4 = 66 - 70 – 4 = 66 …

Welke oefeningen kunnen we zelfstandig oplossen? -

Oefening 1 Oefening2 Oefening3 Oefening4 Oefening5 Oefening6 Oefening7

-

Oefening8 Oefening9 Oefening10 Oefening11 Oefening12 Oefening13

Les 167: Hoe los ik volgende oefeningen op, op zoveel mogelijk verschillende manieren: 29+30=. en 80–16=. ? 29 + 30 = . 80 – 16 = . - 29 + 10 +10 + 10 = 59 - 29 + 1 + 29 = 59 - (80 – 10) – 6 = 64 - 20 + 30 + 9 = 59 - (80 – 8) – 8 = 64 - 30 + 30 – 1 = 59 - (80 – 20) + 4 = 64 - 50 + 9 = 59 - (20 x 4) – (4 x 4) = 16 x 4 = 64 … - 60 – 1 = 59 …

Welke oefeningen kunnen we zelfstandig oplossen? -

Oefening 1 Oefening2 Oefening3 Oefening4 Oefening5 Oefening6

Juf Gianna

-

Pagina 2

Oefening7 Oefening8 Oefening9 Oefening10 Oefening11 Oefening12


Onthoudboekje: Les getallenkennis: Vier gelijke delen van een vlakstuk en een lengte Inhoud: Wat hebben we nodig? Pagina 3 Wat kunnen we als we geleerd hebben? Pagina 3 Wat moeten we leren? Pagina 3 Welke oefeningen kunnen we zelfstandig oplossen? Pagina 4 Wat hebben we nodig?     

Werkboek Nieuwe Talrijk pagina 73 – 74 – 75 Papieren cirkels, rechthoeken, ruiten, … Verknipte papieren cirkels, rechthoeken, ruiten, … Touwtjes van verschillende lengtes Verknipte touwtjes van verschillende lengtes

Wat kunnen we als we geleerd hebben?     

Ik kan een figuur in vier gelijke delen verdelen Ik kan een lengte in vier gelijke delen verdelen Ik kan de delen verwoorden als een vierde, een van de vier gelijke delen, een kwart, de helft, een geheel en een kwart, … Ik kan bij een of meer delen van een vlakstuk of een lengte de passende breuk zeggen Ik kan het deel van het vlakstuk kleuren als de breuk gegeven is

Wat moeten we leren? 1. Vlakstuk Een vierkant verdelen we in vier gelijke delen, door: - In 4 stukken verknippen - In 4 stukken plooien - 4 stukken op elkaar leggen. Hoe doen we dit? - We doen het vierkant in twee en dan terug in twee. Als ik ¼ in vast heb, en ik doe er ¼ bij, dan heb ik 2 van de 4 gelijke delen, 2/4, twee kwart of gewoon de helft. Als ik het dubbele neem van 2/4, heb ik samen 4/4, 4 van de 4 gelijke delen, vier kwart of het geheel. Als ik nu ¼ bij dit geheel bijneem, hebben we samen 5/4, 5 van de 4 gelijke delen, vijf kwart of anderhalf geheel.

Juf Gianna

Pagina 3


2. Lengte Een touwtje verdelen we in vier gelijke delen, door: - In 4 stukken verknippen - In 4 stukken plooien Hoe doen we dit? - We verknippen/plooien het touwtje eerst in twee en daarna verknippen/plooien we dit nog eens in twee. - Als ik ¼ in vast heb, en ik doe er ¼ bij, dan heb ik 2 van de 4 gelijke delen, 2/4, twee kwart of gewoon de helft. - Als ik het dubbele neem van 2/4, heb ik samen 4/4, 4 van de 4 gelijke delen, vier kwart of het geheel. - Als ik nu ¼ bij dit geheel bijneem, hebben we samen 5/4, 5 van de 4 gelijke delen, vijf kwart of anderhalf geheel.

Welke oefeningen kunnen we zelfstandig oplossen? Werkboek pagina 73, 74 en 75: oefeningen 1 tot en met 10. - Oefening1 - Oefening2 - Oefening3 - Oefening4 - Oefening5 - Oefening6 - Oefening7 - Oefening8 - Oefening9 - Oefening10

Juf Gianna

Pagina 4


VIERKANT

RECHTHOEK

Juf Gianna

Pagina 5


CIRKEL

RUIT

Juf Gianna

Pagina 6

Onthoudboekje wiskunde 2L  

Hierin staat hetgeen wat je moet leren voor de toets van bewerkingen en getallenkennis.

Onthoudboekje wiskunde 2L  

Hierin staat hetgeen wat je moet leren voor de toets van bewerkingen en getallenkennis.

Advertisement