Page 1

Werkblad Naam: ………….……………..

Meten met kerst


1. De Kerstman is iets kwijt voor in zijn huisje. Kun jij hem helpen? 1a. Pak je liniaal. 1b. Wat is de breedte van deze rechthoek (in cm)? …………………………. 1c. Wat is de helft van deze breedte (in cm)? ………………………………. 1d. Welke som hoort bij het berekenen van de helft?? ……………………. 1e. Zet op de bovenste en onderste lijn een dikke punt met je potlood op de helft van de hele breedte. 1f. Zet een A bij de bovenste punt en een B bij de onderste punt. Heb je je POTLOOD gebruikt??? …………. 1g. Trek in de lengte een rechte streep tussen punt A en punt B die je hebt gezet met je potlood. 1h. Pak je liniaal en meet 2 cm vanaf punt B naar boven. Zet daar een stip. 1i. Meet 3,5 cm naar links en 3,5 naar rechts van de lijn. Trek een rechte streep met je liniaal. 1j. Noem het uiteinde van de linkerstreep punt D en het uit einde van de rechterstreep punt C. Schrijf deze met je potlood erbij. 1k. Trek 3 rechte lijnen. Lijn 1 gaat van punt A naar punt D, lijn 2 gaat van punt A naar punt C en lijn 3 gaat van punt D naar punt C. 1l. Meet op punt B 2 cm. Zet een stip met je potlood 1 cm aan de linker en rechterkant van punt B. Noem de linker stip E en de rechterstip F. 1m. Trek een rechte lijn naar boven vanaf punt E en punt F. 1n. Trek een streep tussen E en F. 1o. Kleur met je groene potlood vlak A, C en D in. Kleur met je bruine potlood het vlak E en F in.


2. Juffrouw Dorinda verdient een extra groot cadeau. De Kerstman wil dat het cadeau dubbel zo groot wordt dan het cadeau van Arnoud. Hieronder zie je het cadeau van Arnoud. 2a. Pak je liniaal. Meet de lengte van het cadeau van Arnoud. (Doos + deksel) De lengte is …………..cm en de breedte is …………..cm 2b. Het cadeau van juffrouw Dorinda wordt dubbel zo groot. Wat gebeurt er dan met de lengte en de breedte? De lengte voor het cadeau van Dorinda wordt dan …………..cm en de breedte voor het cadeau wordt …………..cm. 2c. Teken nu met de nieuwe afmetingen het cadeau van juffrouw Dorinda naast het cadeau van Arnoud. Schrijf de lengte- en breedtematen erbij.

Het cadeau van Arnoud

Het cadeau voor Dorinda

Oppervlakte = Lengte x breedte 2d* Wat is de oppervlakte van 1 vlak van het cadeau van Arnoud? ………………………………… 2e* Wat is dan de oppervlakte van 1 vlak van het cadeau van juf Dorinda? …………………… 2f* Hoeveel keer zo groot wordt 1 vlak van het cadeau van juf Dorinda dan? ………………………… 2g*: Hoeveel vlakken heeft een vierkant? (denk maar aan een dobbelsteen) …………………………………… 2h*: Wat is de totale oppervlakte van het cadeau van juf Dorinda? 1 vlak = ……………………………… x aantal vlakken dobbelsteen …………………… = de totale oppervlakte van het cadeau van juf Dorinda.


3. Het is kerstavond. Dus de Kerstman moet zijn hele arrenslee inladen. Hij heeft heel veel cadeautjes en heeft het erg druk. Kun jij hem helpen met inpakken? 3a. Pak je liniaal. We gaan meten in het gestreepte vlak! Hoe lang is de arrenslee van de Kerstman? Hoe breed is de arrenslee van de Kerstman?

…………………………. Cm ……………………………. Cm

3b. De Kerstman moet heel veel van deze cadeautjes in zijn arrenslee brengen naar al die lieve mensen. Hoeveel van deze cadeautjes passen er in deze arrenslee? Het cadeau is afgebeeld in de arrenslee. Pak je liniaal. Hoe lang is het cadeau? …………………………. cm Hoe breed is het cadeau? ………………………… cm 3c. Hoeveel cadeautjes passen er dan in de lengte van de arrenslee? ………………………… 3d. Hoeveel cadeautjes passen er dan in de breedte van de arrenslee? ……………………….. 3e. Hoeveelheid cadeautjes in de arrenslee = aantal cadeautjes in de lengte x aantal cadeautjes in de breedte = ……………………………………………… Dus hoeveel cadeautjes passen er in de arrenslee? …………………………………………………………..


4. De Kerstman moet van de Hoofd-Elf zich houden aan strenge regels voor het kopen van cadeautjes. Soms zit hij met zijn handen in het haar! Kun jij hem helpen met het uitzoeken van cadeautjes?

4a. Voor juf Cindy mag de Kerstman een cadeau kopen van 12 cm2, omdat het anders niet door haar schoorsteen past. De oppervlakte (cm2) = lengte x breedte. Teken in de onderste vakken de verschillende cadeautjes met een oppervlakte maat van 12 cm2. Elk vakje is 1 cm x 1 cm = 1cm2. In het werkblad is al 1 voorbeeld cadeautje te zien van 12 cm2.

6cm x 2cm = 12xm2


4b. Voor juf Dorinda mag de Kerstman een cadeau kopen van 18 cm2, omdat het anders niet door haar schoorsteen past. De oppervlakte (cm2) = lengte x breedte. Teken in de onderste vakken de verschillende cadeautjes met een oppervlakte maat van 18 cm2. Elk vakje is 1 cm x 1 cm = 1cm2.


Vragen over het werkblad

Wat vond je van het werkblad? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Waarom vond je dat? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vond je de opdrachten moeilijk? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zo ja, wat vond je er moeilijk aan? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zo nee, wat vond je er makkelijk aan? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Waren de vragen duidelijk voor je? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zo nee, waarom niet? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zo ja, waarom wel? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dank je wel voor het invullen, de Kerstman!

Werkblad meten en kerst  

Meten met kerst Naam: ………….……………..